Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014"

Transkript

1 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen, 1 arrangerad av Järnvägsmusei Vänner.

2 Medlemmar Vid årsskiftet 2014/2015 var antalet medlemmar varav 52 ungdomar vilket är en minskning från föregående år med 87 stycken. Föreningsstämman Årets föreningsstämma hölls på Clarion Hotel Plaza i Karlstad 17 maj med 42 deltagare. Christer Olsson avtackades efter lång och trogen tjänst i föreningen på många olika poster och utnämndes till hedersmedlem. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Stämman beslutade om förändrad medlemsavgift från 2015 och ändringar i SJK:s stadgar. Stämman avslutades efter en knapp timme. SJK:s ordförande Bengt Schelin tackar av Christer Olsson vid årstämman. Foto Peter Blom. Styrelsen Val av styrelse skedde i enlighet med det förslag som valberedningen lagt fram och som presenterades i bilaga till Tåg nr 4/2014 Ordinarie ledamöter: Bengt Schelin, ordförande Peter Blom Erik Trulsson David Larsson Cristian Hillbom Suppleanter: Leif Jarlén Tobias Ly Johansson Johan Östlund omval 1 år omval 2 år omval 2 år nyval 2 år fyllnadsval 1år omval 1 år nyval 1 år nyval 1 år Ordinarie ledamöter valda för perioden : Mattias Jansson Lars-Erik Torstenson Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs Johan Östlund till vice ordförande, Lars-Erik Torstenson till kassör och Mattias Jansson till sekreterare. Revisorer Den ordinarie revisorn Gunnar Ekeving omvaldes för ett år, liksom suppleanterna Jan Bengtsson och Peter Alsén. Per Krogh nyvaldes som ordinarie revisor efter att Mats Arbman avsagt sig omval. Valberedning Stämman föreslog omval av Ove Norsten (sammankallande), Morrgan Claesson och Niklas Bygdestam. Tidningen Tåg Föreningens medlemstidning Tåg har under året planenligt utkommit med tolv nummer varav två dubbelnummer, och sammanlagt haft en omfattning på 472 sidor. Upplagan var exemplar per nummer. Förutom klubbens medlemmar finns cirka 213 prenumeranter (främst bibliotek, företag och andra föreningar) och 600 lösnummerköpare. Jan Lindahl är som förut anställd redaktör och Anna Lindholm Björkman är anställd på 80% som redaktionssekreterare. Lars-Olof Broberg är redaktör för modelljärnvägssidorna. Ackvisitörer för externa annonser i tidningen och på föreningens webbplats var Irmér Media. SJK IT Hemsidan sjk.se öppnades 1996, en ny version Sidan är byggd i SiteVision och har under året haft cirka sidvisningar och cirka besök. E-butiken öppnades 2013 och merparten av försäljningen går idag via e-butiken som är öppen dygnet runt. Datorspel har hittills tagits fram över Nässjö C, Ånge, Norrköpingsfjärren, Hallsbergsfjärren (två utgåvor) och Kil. Ansvarig för sjk it är Cristian Hillbom. SJK sociala medier Svenska Järnvägsklubbens Facebook-sida öppnades i februari 2010 och har nu över gillamarkeringar. På sidan läggs länkar till nyheter på sjk.se ut och nyutkomna nummer av tidningen Tåg presenteras, liksom aktuella researrangemang. Twitter, som öppnades i november 2010, har idag 228 följare. Här läggs nyheter och information ut om nya nummer av tidningen Tåg. Postvagnen har dagligen mellan och besök och drygt besök och närmare tre miljoner sidvisningar per månad. Forumprogramvaran som används är dock tekniskt omodern och arbete med en ny forumlösning har påbörjats. Ansvarig för sociala medier är David Larsson. SJK Förlag & försäljning Den årligen utgivna väggalmanackan utkom även Det mesta av SJK:s försäljning av böcker och andra produkter sker dygnet runt via e-butiken på sjk.se. Direktförsäljning finns dock i mindre omfattning vid möten hos en del lokalavdelningar samt i klubblokalen i Sollentuna. Försäljning över disk skedde bland annat vid Järnvägsmuseets dag, Modelljärnvägsmässan i Älvsjö och Hjulmarknaden. Ansvarig för SJK förlag är Ulf Diehl. Ansvarig för försäljningen är Hans Carlheim. SJK Resor Under året gjordes bara en resa i SJK:s egen regi, en 1:a adventsresa i samarbete med Stiftelsen Skärgårdsbåten den 30 november. Vi gjorde en rundtur Stockholm Hägernäs där vi i ena riktningen åkte med Roslagsbanans Veteranstågsförenings motorvagnar Xoa3p 35 och Xoa4p 37 och i den andra med ångfärjan Djurgården 3. Färden på Roslagsbanan gick från Stockholm Östra via Österskär där vi fick tillfälle att åka på det alldeles nyöppnade dubbelspåret mellan Rydbo och Åkersberga. På utresan med tåg gjordes även ett studiebesök på Mörby verkstad. Sjöresan startade vid Räntmästartrappan och gick via Lilla och Stora Värtan till gamla flygflottiljen F2:s område i Hägernäs. Kaffe och glögg serverades med strykande åtgång ombord på Djurgården 3. Resan samlade totalt 91 deltagare. 2

3 Lokalavdelningarna Sammanfattning av lokalavdelningarnas verksamhet Dalarna Klubbmästare Lars-Olof Lind De lokaler vid Borlänge station som SJK i många år fått låna för klubbmöten stod tyvärr inte längre till förfogande på grund av omdispositioner av lokalernas användning. Inga möten har därför hållits under året, då lokalfrågan ännu inte kunnat lösas. Eskilstuna Klubbmästare Jan I Arvhult Fotokörning vid Täljö hållplats på det nya dubbelspåret. Foto Lars-Erik Torstenson.. I samband med årets föreningsstämma i Karlstad den 17 maj erbjöds SJK:s medlemmar att följa med på Bergslagsexpressen arrangerad av Järnvägsmusei Vänner. Resan gick Gävle Karlstad och åter maj via Bergslagsbanan med avstickare till Filipstad och Torsby. Ansvarig för SJK resor är Lars-Erik Torstenson. Fikarast i halvtid. Foto Jan I Arvhult. Djurgården 3 vid kaj i Hägernäs. Foto Lars-Erik Torstenson.. Klubblokalen Sedan 2007 är SJK:s förvaltning, boklager och tidningen Tåg samlade i en lokal på Tingsvägen 17, intill Sollentuna station. Här finns också lokaler för bibliotek, sammanträden och möten. Anna Lindholm Björkman delar sin anställning med Tåg 80%, och 20 % som lokalansvarig. Lokalavdelningarnas möteslokaler ligger ofta i anslutning till järnväg. På flera orter delas lokal med andra föreningar med anknytning till spårburen trafik. SJK Service AB Vid bolagsstämman i juni 2014 valdes ny styrelse i SJK Service AB: ordförande Christer Olsson tillika bolagets VD, ledamöter Peter Blom, Mattias Jansson, Bengt Schelin, Lars-Erik Torstenson. Suppleanter är Johan Östlund och David Larsson. Avdelningen har under året hållit tio möten med som mest tretton och som minst sex besökare, sammanlagt under året 110 besökare. Vi har tagit del av varandras bilder och berättelser. Eric Henriksson har berättat om Eskilstuna på Brown Cargos tid, Jörgen Torstensson har båda fört oss till skilda delar av Sydostasien och Christer Lundberg har låtit oss färdas på meterspår i franska berg. Vi har också besökt en synnerligen omfattande modelljärnväg på ett sörmländskt jordbruk. En nyhet som vi infört är Järnvägsskolan. Detta går ut på att vi nu ska lära oss järnväg i dess delar på riktigt. En första lektion i ämnet signaler har hållits av instruktionsföraren Jonas Nilsson. Tentamen sker på det årliga luciamötet i december. Lokalavdelningen noterar å det sorgligaste att Green Cargo lämnat Eskilstuna med två nybyggda godsterminaler och underhållsverkstäder. Falköping Klubbmästare Erik Forss Under året har vi haft fyra medlemsmöten. På våren hade vi tre bildmöten då vi visade gamla diabilder ur SMoKs, Svenska Motorvagnsklubben, stora arkiv. Vi provade att ha möten på tisdagskvällar. Snittet blev då sju medlemmar. Under hösten hade vi Claes-Göran Waborg som i ord och bild berättade om en fantastisk resa mellan Peking och Moskva. Detta möte hölls på en lördag och drog femton medlemmar. Vi använder SMoKs klubblokal i lokstallet i Falköping för våra möten. Gävle Klubbmästare Per Stenman, därefter Thomas Gustafsson Avdelningen har haft sju träffar under året. Under sommaren 2014 avled förre klubbmästaren Per Stenman och det blev då ett byte till Thomas Gustavsson. Bland annat har vi besökt trafikledningen i Gävle som var mycket uppskattat. Olle & Viola Ek har besökt oss under hösten och berättat om sina upplevelser bland Spaniens och Korsikas järnvägar. 3

4 Göteborg Klubbmästare Erik Trulsson Här är det Rolf Öberg från Kållered som visar film för SJK:s Göteborgsavdelning. Ett mycket uppskattat evenemang, då han har massor av fint filmat materialfrån 70 och 80-talen på super 8 med ljud. Foto Erik Trulsson. Under 2014 har vi haft möten vid nio tillfällen. Bland annat har det varit gästande föredragshållare, Ove Norsten och Peter Blom som vid två tillfällen visat film och bilder. Vidare hade vi två medlemmar i Göteborg, som visade film och bilder, Rolf Öberg samt Mats Froier, Det har varit mycket uppskattat. I övrigt har vi haft medlemskvällar med bild-och filmvisning av medlemmarnas egna bilder vid tre tillfällen, samt modellkörning två gånger, sista mötet på våren samt sista på hösten. Mötena har i medeltal haft cirka besökare. Vid Peter Bloms och Mats Froiers visningar har vi dock toppat med 36 respektive 30 besökare. Halland Klubbmästare Ola Bengtsson SJK Halland har under året hållit tio möten med varierat program. Vi började som vanligt året med en tipstävling där föregående års vinnare Sven-Erik Gustavsson knåpat ihop frågorna. I mars månad hade vi besök av Erik Karlsson som med ord och bild berättade om sina upplevelser då han sommaren 2012 åkte Transsibiriska järnvägen. Viola och Olle Ek kom till oss i maj och visade sitt härligt ljudsatta bildspel från Alaska och Kanada. Två möten med medlemmarnas egna bilder hanns också med under vårterminen. Vid höstens första möte visade Björn Malmer bilder från Växjö Västervik. I september visades sommarens bilder från medlemmarna. Till oktober månads möte besökte Ove Norsten oss för att visa sin film från SJK:s årsmötesresa 2013 Vänern runt. Efter ett möte med filmvisning avslutades året på traditionellt sätt med besök på Halmstad Modelljärnvägsklubbs Luciatåg. På mötena har alltifrån sju till 21 personer deltagit. Kaffe med tilltugg samt lokal har Sven-Christer Samuelsson på förtjänstfullt sätt varit behjälplig med. Norrbotten Klubbmästare Tomas Casselgren Under året har det hållits fyra möten med sammanlagt 54 deltagare. Årets första träff var den 15 maj då vi anordnade grillkväll där det utöver det grillade bjöds på många järnvägshistorier. Fjorton deltagare slöt upp. Den 14 september anordnades kulturarvsdagen med temat I krigets spår (Andra världskriget) med föredrag som lockade 22 deltagare. Den 28 september kunde vi avlyssna ett föredrag om Karlsviks industrihistoria. Till detta möte infann sig sexton deltagare. Slutligen hölls den 30 oktober ett föredrag på temat Vad händer i järnvägsvärlden vilket lockade tolv deltagare. Skåne Klubbmästare Ulf Nilsson Vi har som sedvanligt träffats vid tio möten under det gångna året, antalet deltagare har varierat mellan 25 och 30. Både egna krafter och inbjudna föredragshållare har svarat för mötesinnehållet. I februari kom Björn Åstedt och Björn Schelin från Trafikverket och berättade om spår och bana. I mars gästades vi av Stefan Bösch från Trivector som föreläste om sitt hemland Schweiz trafiksystem. Lennart Serder berättade i september om höghastighetsbanor i Norden. Efter detta var kontaktledning och strömförsörjning temat då vi i november besöktes av Jan Erik Godojc från Trafikverket. Slutligen gav Mats Améen från Trafikverket/Trivector sin syn på Skånetrafiken idag och imorgon vid decembermötet. Egna krafter har stått för programmet vid övriga sammankomster. Sålunda berättade Tom Persson med hjälp av sina bilder från 60- och 70-talet om banor i Skåne vid januariträffen. I oktober visade Bo Jönsson bilder från Skottland, Eber Olsson bilder från Tyskland och Janis Priedits bilder från Baltikum. Priedits visade även en äldre film från Höganäsbolaget. Augustimötet ägnades åt Södra stambanans förlängning söderut genom Citytunneln och Öresundsbron. Mötena i april och maj liksom frågetävlingen i januari gick i 100- års minnet av Baltiska Utställningens tecken. Vid majmötet gjordes en rundvandring på det forna utställningsområdet (Pildammsparken) med efterföljande bildvisning i Malmö Mekaniska Trikåfabriks forna lokaler, som ligger alldeles intill anslutningsspåret till utställningen. Eber Olsson och Ulf Nilsson hade ställt samman programmen om Baltiska Utställningen. Småland Klubbmästare Yngve Nilsson Vi har under året haft sex möten varav ett i Emmaboda, övriga i Nässjö. Bland programpunkterna kan nämnas att Ulf Fjeld berättade om tidningen Ånghwisslan som 2014 fyllde 50 år och som höll på att läggas ned, men som nu kommer att finnas kvar en bit in på Sven Moholm svarade för en intressant beskrivning av Re-loken som nu börjat trafikera Småland. Eftersom 2014 var ett valår inbjöds dessutom politiker att berätta hur det skulle bli med järnvägarna om de fick regera efter valet. Tyvärr blev det ingen succé, varken särskilt många medlemmar eller politiker kom, bara tre av våra riksdagspartier ställde upp. Tyvärr avled Torsten Andersson, som skötte servicen på mötena under året. Den 6 och 7 september var det jubileum i Nässjö, staden fyllde 100 år och järnvägen 150 och då var det mycket folk här. I övrigt har deltagarantalet legat runt ett tiotal. Stockholm Klubbmästare vakant Klubblokalen i Sollentuna håller öppet för allmän samvaro tisdagskvällar. Utöver dessa regelbundna träffar har under året ett antal möten hållits, varav åtta tillsammans med Svenska Spårvägssällskapet. Det har bjudits på filmvisning om forna tiders tågresande med Jan Bergman, ånglok i södra Afrika filmade och presenterade av Olle Jarlsåker, Lennart Malmsten har visat bilder och filmer, samt föreläst om järnvägarna i Schweiz och Österrike, Björn Naess har berättat om både järnvägar och militärhistoria från Norge, och en kväll var vikt för filmvisning från SJK:s årsmötesresa Vänern runt De möten som hållits tillsammans med Svenska Spårvägssällskapet har handlat om de nordspanska järn- och spårvägarna med en meters spårvidd, presenterade på film av Danne Göransson. Presentation av Fedecrails ungdomsläger 2013 med Sebastian von Schmalensee och Jakob 4

5 Jyberg, spårvägskåseri med Sten-Axel Julin. Litet om den stockholmska Tvärbanans bakgrundshistoria presenterad av Hans Råberg och Bengt Sonesson, Stockholms spårvägshistoria berättad av Per Rickheden, samt slutligen utbyggnadsplaner i nordöstra Stockholmsområdet presenterade av Carl Silfverhielm. Finska spårvägsbyggnadsplaner i Tammerfors och Åbo, presenterade av Mikko Laaksonen. Reseberättelse från Australien förmedlad av Carl Silfverhielm. Sundsvall Klubbmästare vakant Sju möten genomfördes under året, med i snitt drygt tio medlemmar per möte. Vi började med att i januari se återstående bilder och filmer från Börje Carlgrens fina samling. Stig Nyberg följde upp med att på februarimötet visa filmer han inte visat de senaste 30 åren! I mars kom Lennart Malmsten och berättade till material från sina Österrikeresor Vid aprilmötet visades vad medlemmarna hade med sig och någon dvd-film. Som svar på frågan Vad har du varit med om i sommar? visade Börje Göransson sina bilder från Bergslagsexpressenresan med JvmV vid septembermötet. I oktober visade och berättade Viola och Olle Ek om sin resa till Alaska och Kanada med Frank Stenvall Sista mötet i november återkom Göte Bengtsson och fortsatte att arbeta sig igenom, i alfabetisk ordning, sina stationsbilder. Vid samtliga möten har frågan om en klubbmästare tagits upp, men ingen vill ställa upp! Självpåtaget försöker därför Kjell Palén som kontaktperson sköta det administrativa. Bo Sandström står för lokalen medan Stig Nyberg fixar det lekamliga. Ryssland som tema. Den traditionella korvkvällen med filmvisning (von Ryan s Express) i magasinet vid Dingtuna station avslutade våren. Hösten inleddes med film (Klart. Tåg ut!) och korvgrillning vid Dingtuna station. Kvällen följdes av ett besök i Kjula där logistikcentrum, flygplatsen och Sveriges Vägmuseum fångade deltagarnas intresse Bengt Spade med programmet Kraftmaskiner stod därefter på tur. Västeråsavdelningen firade 45 år med fest i Strömsholms konferenscentrum och Jan Bergman berättade under en kväll om svensk underrättelseverksamhet under andra världskriget. Besök har också hunnits med hos Lucchini i Surahammar och GKN Drive Line i Köping. Letade efter järnvägsspår i Israel gjorde avdelningen tillsammans med Till-Olaf Klingenhäger, samt som årets sista program en liten julfest där Jan Bergman visade sin film om arkitekten Ferdinand Boberg. Örebro Klubbmästare Patrik Lindbäck Under året hölls nio möten, mestadels så kallade fikaträffar där medlemmarna kunde ta del av varandras foto- och filmskatter. Vid ett mötestillfälle hölls föredrag av en representant från godsoperatören Hector Rail. Östergötland Klubbmästare Ingemar Eriksson Västerås Klubbmästare Thomas Walldow Besök hos Stambanans vänner i Norrköping 6 september Foto Ingemar Eriksson.. "En årlig tradition för Västeråsavdelningen är att varje vår och höst grilla korv vid Dingtuna station. Kvällar med inte bara korv och vad där tillhör utan också ett program, lika ofta med järnvägsanknytning som med program av allmän karaktär." Foto Thomas Walldow 20 augusti Västeråsavdelningen har under året hållit sexton träffar i form av vanliga program, studiebesök och buss- och tågutflykter. Tillsammans har dessa samlat ett deltagarantal på totalt 444 stycken. Buss- och tågutflykterna har skett i samarbete med Dingtuna-Lillhärad Sockengille. Under våren samlades medlemmarna kring sockertåg på Kuba med Lennart Harnefors och en resa till bland annat Korsika med Viola och Olle Ek. Rani gjuteri i Kolbäck och AQ Group i Västerås som tillverkar komponenter och system till industrikunder, fångade också intresset Per Rickheden berättade kåserande om Stockholms spårvägshistoria, liksom Anders Nordebring visade landsarkivet vid en resa till Uppsala. Björn Naess, SJK-medlem i Oslo, berättade om sänkningen av den tyska pansarkryssaren Blücher i Oslofjorden. Ett besök hos en fjäderfabrik hann avdelningen också med liksom ett bild- och musikprogram med Det har hållits sex träffar under året i Linköping och ett besök hos Stambanans vänner i Norrköping. Den 1 februari fick vi besök av Leif Wester som berättade om Frövi- Ludvika och de sista malmtågen. Den 1 mars var Tågab på visit med Urban Lavén. Per Sandström berättade den 5 april om Ostlänkens tänkta framdragning i Östergötland. Den 6 september anordnades en utflykt till Stambanans vänner i Norrköping. Tåg i Bergslagen presenterades den 4 oktober av Eje Larsson. Den 25 oktober hölls en presentation om längre godståg och underhåll av Ragnar Hedström från VTI. Slutligen gästades vi den 22 november av Christer Sjöborg, lokförare/ konsult, som berättade om tester av lok med mera. Det har varit från 17 till 24 deltagare på våra träffar och vi har även har haft försäljning av böcker/tidskrifter och fika. Omslagsbild: Uppehåll i Torsby. Här växlar littera T på stationen inför returresan utmed den vackra Fryksdalsbanan söndagen den 18 maj Foto Peter Blom. 5

6 Årsredovisning 2014 Svenska Järnvägsklubben ( ) Förvaltningsberättelse Den kommersiella verksamheten ligger sedan 1 januari 2007 i det helägda dotterbolaget SJK Service AB. Föreningen svarar därefter enbart för den ideella verksamheten centralt och i lokalavdelningarna. Resultaträkning Belopp i 1000-tal kronor Intäkter Medlemsavgifter 2 197, ,6 Övriga intäkter 1,3 0,0 Finansiella intäkter 12,2 18,0 Summa 2 210, ,6 Balansräkning Belopp i 1000-tal kronor Tillgångar Andelar i dotterföretag 400,0 400,0 Fordringar 215,5 0,0 Kassa och bank 1 134, ,4 Summa tillgångar 1 749, ,4 Kostnader Lokalavdelningar 30,0 20,8 Prenumeration av Tåg till medlemmar 2 196, ,0 Övriga kostnader 32,5 27,7 Summa 2 258, ,5 Årets resultat -47,7-18,9 Eget och främmande kapital Eget kapital Kapitalbehållning 696,7 715,6 Årets resultat -47,7-18,9 Summa 649,0 696,7 Skulder Övriga skulder 5,8 0,9 Förutbetalda medlemsavgifter 1 094,7 983,8 Summa 1 100,5 984,7 Summa eget och främmande kapital 1 749, ,4 Stockholm 9 mars 2015 Cristian Hillbom David Larsson Budget SJK förening 2015 Belopp i 1000-tal kronor Intäkter Medlemsavgifter Finansiella intäkter 5 Summa Budgeterat resultat 0 Kostnader Lokalavdelningar 40 Prenumeration av Tåg till medlemmar Övriga kostnader 25 Summa Information om SJK Service AB:s ekonomi finns tillgänglig på SJK:s hemsida. Revisionsberättelse för 2014 finns tillgänglig på SJK:s hemsida. 6

7 Föreningsstämma 2015 Lördagen den 23 maj kl på hotell Scandic CH, Nygatan 45, Gävle Dagordning vid föreningsstämman 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Föredragning av årsredovisningen från föregående år 6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid 7. Beslut om fastställande av balansräkning 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman 10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt 11. Val av föreningsordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 12. Val av revisorer jämte suppleanter 13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 14. Övriga frågor 15. Stämmans avslutande Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman, punkt 9 på dagordningen. 9.1 Ändring i stadgarna Mycket av innehållet i SJK stadgar skrevs i en tid långt innan dagens IT- och medievärld såg dagens ljus. Det finns därför skäl att modernisera vissa delar av stadgarna. Det gäller bland annat det som stadgas om hur information till medlemmarna inför föreningsstämman ska delges. Styrelsen föreslår följande ändringar av SJK stadgar: 12 Ordinarie föreningsstämma Gammal lydelse: Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker skriftligen senast 45 dagar före stämman. Årsredovisningen för föregående år, ärenden som styrelsen överlämnar till stämman och valberedningens förslag skall skriftligen delges medlemmarna senast 10 dagar före stämman. Ny lydelse: Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker skriftligen senast 45 dagar före stämman. Årsredovisningen för föregående år, ärenden som styrelsen överlämnar till stämman och valberedningens förslag skall delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman. 15 Motion till föreningsstämma Gammal lydelse: Motion till föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen jämte eget yttrande skriftligen senast 10 dagar före stämman. Ny lydelse: Motion till föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen jämte eget yttrande på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman. 16 Stadgeändring Gammal lydelse: Ändring av stadgarna sker genom beslut av ordinarie föreningsstämma, varvid stöd fordras av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Förslaget skall jämte styrelsens yttrande skriftligen delges medlemmarna senast 10 dagar före stämman. Ny lydelse: Ändring av stadgarna sker genom beslut av ordinarie föreningsstämma, varvid stöd fordras av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Förslaget skall jämte styrelsens yttrande delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman. 9.2 Förslag om ändrad disposition av föreningens lokaler Föreningen har i klubblokalen i Sollentuna ett mycket stort bibliotek med järnvägslitteratur och äldre tidskrifter. Biblioteket utnyttjas mycket sporadiskt och utlåningsverksamheten är i stort sett obefintlig. Föreningens lokalkostnader skulle kunna minskas avsevärt om biblioteket disponeras annorlunda, till exempel genom att hela eller delar förvaras i andra förrådsutrymmen. Styrelsen föreslår att föreningsstämman ger styrelsen mandat att vid behov förändra föreningslokalens disposition. 7

8 Motioner punkt 10 på dagordningen Motion om framtagning av järnvägsatlas från Urban Jansson Jag föreslår att föreningsstämman rekommenderar styrelsen att verka för framtagandet av en SVENSK JÄRNVÄGSATLAS. Den bör innehålla detaljerade kartblad i lättläst skala, till exempel 1: , samt avslutas med en ortsförteckning, angivande nummer på kartblad samt ett koordinatsystem som skall återfinnas på kartbladen. Styrelsens yttrande I planerna på kommande bokutgivningar ingår en kartbok av den typ som motionen beskriver. Styrelsen föreslår att föreningsstämman i och med detta anser motionen vara besvarad Motion om att SJK:s almanacka ska ingå i medlemsavgiften från Kay Henningsson Härmed föreslår jag att alla som är medlemmar i SJK får denna almanacka med Tåg Höj medlemsavgiften med 50 kronor, så får alla almanackan. Vet att 50 kronor kan vara mycket i höjning för medlem. Men ni kan nog få ett bra pris av tryckeriet, med stor upplaga. Styrelsens yttrande SJK har under många år gett ut en järnvägsalmanacka. Intäkterna från försäljningen av den bidrar i hög grad positivt till föreningens ekonomiska resultat. En gratis almanacka till medlemmarna kan inte distribueras som en bilaga till Tåg och måste skickas i ett separat utskick. Kostnaden för att ge alla medlemmar ett gratis exemplar inkluderar alltså både kostnaden för framställning och distribution men också kompensation för bortfall av försäljningsintäkt. Den totala kostnaden ligger för närvarande på cirkaa kronor per styck vilket alltså är den nivå som medlemsavgiften skulle behöva höjas med. Medlemsavgiften höjdes i år till 495 kronor. En ny höjning nästa år till en nivå på ca 560 kronor kommer säkerligen att medföra en minskning av antal medlemmar. En sådan höjning intecknar också utrymmet för höjning av medlemsavgiften som kan komma att behövas av andra skäl för lång tid framåt. Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen Motion om stadgeändring att alla styrelseledamöter blir ordinarie från Morrgan Claesson Ny lydelse av 4 Styrelsen Styrelsen skall bestå av tio ledamöter. Föreningsstämman väljer ordförande för ett år, övriga styrelseledamöter för två år med växelvis avgång. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför, när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsens yttrande I styrelsearbetet har det under lång tid inte gjorts någon skillnad på ordinarie ledamöter och suppleanter. Det finns inget skäl för att behålla denna uppdelning. Förslaget kräver även en ändring av stadgarnas 17 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma. Dagordningens punkt 11 föreslås få lydelsen: Val av föreningsordförande och övriga ledamöter. Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen och en ändring av stadgarnas 17. Förslag till val vid årsmötet 2015 Post Mandattid Namnförslag Typ av val Ort Ordförande 1 år Bengt Schelin Omval Stockholm Ledamot 2 år Mattias Jansson Omval Uppsala Ledamot 2 år Lars-Erik Torstenson Omval Stockholm Ledamot 2 år Leif Jarlén Omval Lidköping Ledamot 2 år Cristian Hillbom Omval Stockholm Ledamot 2 år Peter Blom 1 år kvar Stockholm Ledamot 2 år Erik Trulsson 1 år kvar Hindås Ledamot 2 år David Larsson 1 år kvar Gällivare Ledamot 2 år Björn Lillpers Fyllnadsval Orsa Ledamot 2 år Johan Östlund Fyllnadsval Lund Revisor 1 år Urbahn Carlson Nyval Kungsbacka Revisor 1 år Per Krogh Omval Karlstad Revisorssuppleant 1 år Jan Bengtsson Omval Farsta Revisorssuppleant 1 år Peter Alsén Omval Nässjö SJK valberedning - Ove Norsten, Sollentuna, sammankallande, Morrgan Claesson, Göteborg, Niklas Bygdestam, Uppsala 8

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria

Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala. Från norr till söder i en DSpécial. En 40-årig kärlekshistoria MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA CITROËNKLUBBEN NR 240 2011 PRIS: 80 SEK Citroëntätt i Abborrträsk Vinterbilder Novemberrundan i Uppsala Från norr till söder i en DSpécial En 40-årig kärlekshistoria Citroënistporträtt

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer