Ekonomi för företagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi för företagare"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid. 14 Konsten att få in pengar i tid Läs mer sid MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 AVDRAG DU INTE BÖR MISSA SE SID 20 Erfarna, exakta och effektiva. Och väldigt engagerade. Ekonomi Klara Papper AB klarapapper.se Vi är något utöver det vanliga. Effektivisera ditt företag med e-tjänster Läs mer sid FOTO: HANNES SÖDERLUND

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Ledare Förändringar på gång för företagen Det blåser förändringens vindar inom redovisningsområdet som påverkar företagen. EU-direktiv om minskning av de administrativa kostnaderna med 25 procent till år 2010 påverkar företagens administration. Revisionsplikten kommer med största säkerhet att försvinna för de flesta aktiebolag, det blir färre krav i boksluten, troligtvis blir det lägre krav på lägsta belopp för aktiekapital. Årsredovisning i mindre aktiebolag, K2 Reglerna gäller vid upprättande av årsredovisning i mindre aktiebolag. Reglerna innehåller många förenklingar och schablonlösningar. Det blir också fasta uppställningsformer i årsredovisningen. Det ska alltid finnas en kortare redogörelse om vilken verksamhet som bolaget bedriver och viktigare händelser under året. Vidare kommer det bli krav på att alltid ange bolagets omsättning (försäljning) och resultat. Reglerna kommer tills vidare att vara frivilliga, men kan användas för första gången på årsredovisningar som upprättas per Slopad revisionsplikt I dag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor. Enligt ett regeringsförslag kommer bara börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag att vara skyldiga att ha en kvalificerad revisor. Av övriga företag föreslås att endast de största ska omfattas av revisionsplikt, nämligen alla företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: Mer än 83 miljoner kronor i omsättning Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar) Fler än 50 anställda Det innebär att cirka 96 % av aktiebolagen inte kommer att ha någon revisionsplikt. De nya bestämmelserna kommer enligt förslaget att träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni Ett enklare aktiebolag En utredning ska ta ställning till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas. I Europa finns en trend mot sänkta eller slopade krav på aktiekapital för bolagsformer som motsvarar svenska privata aktiebolag. Utredningen ska analysera för- och nackdelar med nuvarande bestämmelser Benny Wedberg. och överväga lösningar med ett lägsta tillåtna aktiekapital på kr alternativt kr eller att helt slopa kravet på aktiekapital. SRF:s redovisningskonsulter står rustade De auktoriserade redovisningskonsulterna i SRF står väl rustade inför de förändringar som stundar. Sedan 1936 har SRF utvecklat den goda redovisningsseden. Våra cirka medlemmar servar redan idag drygt av Sveriges företag men har plats för fler. På hittar du en redovisningskonsult nära dig. Välkommen till SRF! FOTO: SRF Benny Wedberg Verkställande direktör Sveriges Redovisningskonsulters Förbund INFO: Tematidningen Ekonomi för företagare är en titel från Mediaplanet. Syftet är att ge vägledning för att skapa god lönsamhet samt lyfta fram aktuella verktyg och lösningar med fokus på företags ekonomi. Höstens nummer har fokus på nyheter inom branschen som kommer att presenteras under SRF:s ekonomimässa samt utveckling inom automatisering av ekonomiprocesser. Innehåll Slopad revisionsplikt sid 4 Skatta dig lycklig sid 6 Tjäna på klok redovisning sid 7 Årsredovisning via internet sid 8 När vänder det? konjunkturläget sid 9 Rekonstruktion rädda företaget sid 10 IT-utveckling sid 11 Konsten att få in pengar i tid sid Från hockeyproffs till företagsledare sid 14 SRF-mässan sid 16 Entreprenörskap inga blåbär längre sid 17 Ny årsredovisning sid avdrag du inte bör missa sid 20 Elektroniskt företagande sid Expertpanelen sid 24 Småföretagande sid 26 Var vaksam på internet sid 28 Vilka utbildningar leder till jobb? sid 29 E-tjänster i realiteten sid 30 Ägarskiften sid 32 Översikt SRF-mässan sid 34 EKONOMI FÖR FÖRETAGARE EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Bratislava Projektledare: Olof Norlander, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Marta Coronel, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Cindy Ahrnewald, Nanna Brickman, Erik Hjalmarsson, Malin Severin, Tina Sjöström, Mats Åsman För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: snabbt, billigt och enkelt på Ska du genomföra affären? Kreditrådet ger dig eller. Större affärsbeslut? Affärsfakta ger dig underlag för säkra beslut. Kreditinformation för dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag. Upex är det stöd du behöver för att ta säkra beslut i dina kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Upex Stockholm Information levererad från UC upex sept 08 alt 2.indd :58:14

3 Vi har gjort det lättare att driva företag i 90 år! I år firar LRF Konsult 90 år startade agronom Ludvig Nanneson, en gigant inom svensk lantbruksekonomi, Sveriges Allmänna Lantbrukssällskaps driftsbyrå. Därmed lade han grunden till det företag som idag är LRF Konsult. Idag är vi Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag. Under hela 2008 firar vi att vi är det företag som under längst tid gett ekonomisk rådgivning till svenska småföretagare. Vi har en lång historia som inger respekt och gör oss trovärdiga mot våra kunder. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på fler än 135 kontor över hela landet. Vi finns alltid nära våra kunder och samarbetspartners. Hör av dig! Du hittar oss på Hej, så länge.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Revisionsplikt Tidigare i år lämnade Utredningen om revisorer och revision in sitt delbetänkande angående avskaffandet av revisionsplikten. För en knapp månad sedan tog remisstiden slut, och beslutet träder i kraft i juli Men vad skulle de nya reglerna egentligen innebära för Sveriges företagare? TEXT: NANNA BRICKMAN Slopad revisionsplikt ökad konkurrenskraft I Sverige innefattas alla aktiebolag, stora och små, vilande och aktiva, noterade och onoterade, av samma regelverk gällande revision. Bortsett från Malta är Sverige det enda EU-landet som fortfarande använder sig av dessa regler. Resterande EU-länder utnyttjar, till olika grad, EG-rättens fjärde bolagsrättsliga direktiv som ger dem rätten att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Skillnaden i ländernas nyttjande av direktivet ligger endast i deras definition av ett mindre bolag. Olika gränsvärden För att räknas som ett mindre aktiebolag får ett företag inte överstiga fler än ett av tre gränsvärden för balansomslutning, nettoomsättning och antal anställda. Länder som Tyskland och Storbritannien har valt att använda sig av de maximala gränsvärdena som det fjärde direktivet tillåter, nämligen en nettoomsättning på 83 miljoner kronor, en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor och 50 anställda. Utredningen om revisorer och revision är positiv till ett svenskt användande av de maximala gränsvärdena. Skillnaden mellan de lägsta och högsta gränsvärdena är inte så dramatiska i realiteten. Ju högre upp i omsättning man kommer, desto färre är det som väljer bort revisionen, säger Fredrik Dahlberg, vice förbundsordförande på SRF och expert i Utredningen om revisorer och revision. Förebyggande åtgärder mot bokföringsbrott För att uppmuntra frivillig revision har utredningen lagt fram ett förslag om att avskaffa lagen som tvingar revisorer att redovisa misstankar om skattefusk hos sin klient. Detta spär på kritiken mot ett avskaffande av revisionsplikten, som oftast bottnar i att bokföringsbrotten ökar utan en revisors översikt. Fredrik Dahlberg tror att denna oro är överdriven. Studier från England visar att brottsligheten där inte har ökat sedan avskaffandet av revisionsplikten. Sedan får vi inte glömma att en stor del av Sveriges företag, till exempel handelsbolag och enskilda firmor, idag inte har revisionsplikt. Inget talar för att de företagarna fuskar med bokföringen bara för att de inte har revision. För att kompensera för en eventuell höjning av bokföringsbrotten har utredningen dock lagt fram två förslag. Det första ger Skatteverket rätt att under löpande beskattningsår kontrollera ett företags bokföring. Det andra kräver att företagare i sin deklaration ska redovisa huruvida företagets årsbokslut har upprättats med biträde av en uppdragstagare samt om det har granskats av en revisor. Revisorns nya roll Vid tillämpning av de maximala gränsvärdena skulle 96 procent av Sveriges aktiebolag slippa revisionsplikten, vilket skulle innebära en minskad kundkrets för landets revisorer. Fredrik Dahlberg tror dock inte att det blir någon kris för branschen. Jag tror att revisorerna kommer att ändra inriktning och satsa mer på att erbjuda ekonomisk rådgivning, och förhoppningsvis kommer också många företagare öronmärka de insparade pengarna till just detta. Betänkandet angående slopandet av revisionsplikten Betänkandet är del av Utredningen om revisorer och revision som startades i januari Beslutet om slopad revisionsplikt träder, enligt utredningens förslag, i kraft den första juli år Utredningen föreslår i sitt betänkande ett ja till slopad revisionsplikt för aktiebolag som inte överstiger mer än ett av de tre maximala gränsvärdena i EG-rättens fjärde direktiv. Valfrihet bland tjänster Utredningen skriver att en slopad revisionsplikt skulle kunna spara in 5,8 miljarder kronor per år åt Sveriges företagare. En revision kostar vanligtvis mellan och kronor för ett mindre aktiebolag och innehåller förbestämda tjänster. Utan revisionstvånget skulle företagarna få friheten att välja tjänster anpassade till deras företag. Valfrihet är nyckelordet. En stor del av Sveriges mindre aktiebolag får redan hjälp av exempelvis redovisningskonsulter och behöver inte de förbestämda revisionstjänsterna. Revisionen innebär då en onödig och oförsvarbar kostnad.

5 Vem diskuterar du ditt företags verksamhet och ekonomi med? Ivar Verner Auktoriserad revisor Anette Erneholm Godkänd revisor Om du har ett växande bolag kommer du att ställas inför en rad situationer som du måste fatta beslut om. Det kan röra företagsförvärv, incitament för att rekrytera eller behålla personal, ägaruttag eller rena lönsamhetsfrågor. Områden där du kanske inte har intern expertis för att fatta trygga och väl underbyggda beslut. Hos Grant Thornton, Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för ägarledda företag, kan du alltid få hjälp. Vi har 850 medarbetare på 28 orter runt om i landet som hjälper dig med revision, redovisningstjänster, skatt eller rådgivning inom corporate finance och business consulting. Vill du ha en revisor som är engagerad och specialist på ägarledda företag, kontakta Grant Thornton. Besök oss på där du hittar kontaktuppgifter till närmaste kontor. Revision Redovisning Skatt Rådgivning

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Skatterådgivning Att driva ditt eget företag kan vara överväldigande, och att själv hålla koll på alla skatteregler och avdrag behöver inte nödvändigtvis vara den bästa lösningen. Skatterådgivaren kan både hjälpa dig med att hitta skattefria förmåner och se till att du håller dig på god fot med Skatteverket. TEXT: NANNA BRICKMAN Skatta dig lycklig En av de viktigaste sakerna som småföretagare bör tänka på gällande skattefrågor är just att inte tänka på dem. Ofta är det bättre att hålla koll på verksamheten i första hand och låta proffsen koncentrera sig på skattefrågorna, säger Bertil Båvall, sakkunnig för skattefrågor hos utbildnings- och informationsföretaget Tholin & Larsson. Bygg grunden själv Men det finns förstås steg du som företagare kan ta för att göra skattearbetet så smidigt som möjligt, för dig eller för din rådgivare. Det börjar med något så enkelt som att ha koll på papperna. Grunden ligger i att ha ordning omkring dig. Det är otroligt viktigt att organisera bland dina kvitton och fakturor, och att bokföra regelbundet. Dyrt att slarva Det finns gott om fällor som nya företagare riskerar att falla i, inte minst när det kommer till redovisningen. Bertil Båvall tror att många företagare får betala för sina misstag. Många företagare slarvar med bokföringen utan att veta att de kanske begår bokföringsbrott. Det är också vanligt att de gör felaktiga avdrag eller redovisar fel inkomst vilket leder till att de får betala skattetillägg. Skattefria förmåner Skatterådgivning handlar förstås inte bara om att inte hamna i onåd hos Skatteverket. Att ta hjälp av en rådgivare kan också innebära besparingar i form av avdrag och förmåner du kanske skulle ha missat annars. Man kan säga att de enkla förmånerna är rena personalvårdsförmåner. Där handlar det om allt från fika till motion och friskvård. Till och med massage till personalen FOTO: Tholin & Larsson Bertil Båval arbetar som sakkunnig för skattefrågor hos Tholin & Larsson är en skattefri förmån, säger Bertil Båvall. Prislappen avskräcker Bertil Båvall tror att den höga kostnaden kan vara något som hindrar företagare från att söka hjälp hos en skatterådgivare. Många företagare vet inte vilka skattefördelar det finns med råd- Mer pengar över trots lägre lön Ett sätt att minska skattekostnaderna för dig som äger ett aktiebolag kan vara att ta ut vinst som lågbeskattad utdelning istället för som lön. I ett aktiebolag kan vinst tas ut på tre sätt; som lön, kapitalvinst eller utdelning. En del av utdelningen kan vara lågbeskattad, vilket innebär att den beskattas först med bolagsskatt om 28 procent och sedan med ytterligare 20 procent. Den totala beskattningen hamnar alltså på 42,4 procent. Detta skiljer sig från att ta ut pengarna som lön, då arbetsgivaravgifter på 32,42 procent följs av en personlig skatt om cirka 30 till 57 procent. Enligt en schablon kan en ensam aktieägare ta ut två prisbasbelopp, knappt kronor, i lågbeskattad utdelning. Vill du ta ut mer än två basbelopp kan du ha möjlighet att använda dig av den så kallade löneunderlagsregeln. Summan du kan ta ut som lågbeskattad utdelning är då beroende på ditt företags löner, vilket innebär att ägare till företag med flera anställa ofta tjänar på att använda sig av löneunderlagsregeln istället för schablonregeln. Tänk dock på att en viss del av företagets totala lönesumma måste gå till dig som ägare eller en närstående. Om ägaren tar ut för lite i lön kan inte löneunderlagsregeln utnyttjas, vilket kan vara fatalt i ett företag med stora lönesummor, säger Bertil Båvall. P & P Lämna in årsredovisningen elektroniskt testa vår demo Tänk dig en värld där du slipper all pappershantering med årsredovisningen. Du slipper kopiering, stämpling, kuvertering, porto, postgång, budning och sist men inte minst väntan på underskrifter. Snabbare och enklare Du som använder Bolagsverkets e-tjänst för att lämna in årsredovisning med revisionsberättelse och fastställelseintyg får många fördelar: Spar tid när årsredovisningen inte behöver skickas runt eftersom alla använder e-legitimation. Enkelt att hålla koll på vilka som skrivit under. Mindre administration. Kontroller i tjänsten minskar risken för formella fel, föreläggande och förseningsavgift. Omgående kvittens på att handlingarna tagits emot av Bolagsverket. Vill du också ha det så här bra? På under rubriken Årsredovisningar finns mer information. Där hittar du en demo, som steg för steg visar hur det går till att lämna in en årsredovisning elektroniskt. Gör livet underbart du också! Det går alltså snabbare och blir enklare för alla!

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS 7 Smart redovisning Tjäna på klok redovisning Många företagare ser fortfarande redovisningskonsulten som ett nödvändigt ont, någon som behövs enbart för skatteunderlagen. Sanningen är att vi är affärsrådgivare som kan öka lönsamheten hos ett företag, säger Gunnar Axelsson, resultatenhetschef på LRF Konsult. TEXT: NANNA BRICKMAN FOTO: RON TECH/ISTOCKPHOTO Många småföretagare anser sig inte ha råd med skatterådgivning. Många företagare slarvar med bokföringen utan att veta att de kanske begår bokföringsbrott. givning, därför ser de bara priset. Skattekonsulter tar vanligtvis kronor i timmen och det är mycket pengar för ett mindre företag. Har du inte råd med en skatterådgivare är det förstås ännu viktigare att du håller dig själv informerad. Som redovisningskonsult hjälper Gunnar Axelsson sina kunder med att skapa rutiner för sin redovisning. Men han gör också investeringskalkyler, tar fram nyckeltal och lägger upp budgetar med hjälp av företagens bokslut. Gunnar Axelsson anser att en redovisningskonsult nästan undantagslöst faktiskt sparar in sitt eget arvode eller mer åt klienterna. Ofta kan vi öka lönsamheten hos ett företag med väldigt små medel. Att följa några enkla steg kan verkligen göra stor skillnad. FOTO: Niclas Kindahl Gunnar Axelsson arbetar som resultatenhetschef på LRF Konsult. Förenklade regler Redovisningsbranschen står inför många förändringar den närmaste tiden. Utöver den ändrade efterfrågan av rådgivnings- och redovisningstjänster som ett slopande av revisionsplikten kan komma att innebära, har Bokföringsnämnden beslutat att göra om redovisningsreglerna för mindre aktiebolag. Syftet med de nya reglerna är att göra det enklare att upprätta en korrekt årsredovisning. Detta är något som Gunnar Axelsson ser mycket positivt på eftersom redovisningen enligt honom är en grundsten vid värderingen av ett företags situation. Det finns så många fördelar med att ha en korrekt redovisning, och att se till att den blir rätt från Gunnars tips för ökad lönsamhet 1. Det låter självklart, men låt ordning och reda vara företagets mantra. Ett företag bygger lika mycket på det administrativa som på produktionen. 2. Håll ordentlig koll på ränteutvecklingen och på företagets kassaflöde, då ligger du bättre till i planeringssituationer. 3. Ha det rätta tänket. De som ständigt tänker Vad är nästa delmål för mitt företag? brukar också bli mer framgångsrika. början. Ett företag som har koll på sin historia kommer per automatik att finna det enklare att skapa strategier för framtiden. Den förmedlande länken. Vi hjälper företagare med försäkringar och pensioner. Möt oss på SRF Ekonomimässan så berättar vi mer. Vi finns i monter B06:11. MODERN EKONOMI tillhandahåller kvalificerade ekonomitjänster till mindre och medelstora företag. Vårt uppdrag handlar om att leverera kompetens, tillsyn och att skapa trygghet för företagsledare. Vi finns idag i Skövde, Falköping, Göteborg, Hallstahammar, Enköping och Sundbyberg. Skövde, New York eller Sundbyberg? Ditt företag förtjänar en modern ekonomi! Modern Ekonomi tillhandahåller kvalificerade ekonomitjänster till mindre och medelstora företag och är specialister på modern redovisning, affärsutveckling, juridik och skatterätt. Genom vårt webbaserade system för redovisning, fakturahantering och ekonomistyrning, gör vi ditt företag oberoende av tid, rum och dyra licenser. Läs mer om oss på MODERN EKONOMI AB ENKÖPING FALKÖPING GÖTEBORG HALLSTAHAMMAR SKÖVDE SUNDBYBERG

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Årsredovisning Skatteverkets kontroller Skatteverket kommer att göra tillsyn utan att anmäla det i förväg. Du som näringsidkare är då skyldig att lämna de upplysningar som Skatteverket kan behöva. Skatteverket kommer att kontrollera att kassaregistret uppfyller de krav som finns. Vidare kommer Skatteverket att göra oanmälda besök i verksamhetslokaler för att räkna kunder, göra kontrollköp, kassainventering samt göra kvittokontroller. Om du inte följer lagen? Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på kronor av företaget om det till exempel inte finns något kassaregister, kassaregistret inte är anmält i tid eller att kassaregistret inte uppfyller föreskrifternas krav. En kontrollavgift kan också tas ut om belopp inte slås in eller om kunden inte får något kvitto. Sker en ny överträdelse inom ett år är avgiften kronor. Skatteverket kan medge hel eller delvis befrielse från kontrollavgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns särskilda skäl. Källa: Skatteverket Tjänsten finns men bolagen sviker Bolagsverket erbjuder sedan 2006 en tjänst som innebär att större delen av Sveriges aktiebolag kan skicka in sin årsredovisning på elektronisk väg. Än så länge har dock endast 35 elektroniska årsredovisningar kommit in. TEXT: NANNA BRICKMAN Syftet med Bolagsverkets tjänst e-räkenskap är att förenkla inlämningen av företagens årsredovisning. Detta kan i dag vara en tidskrävande process eftersom handlingar skickas fram och tillbaka mellan styrelseledarmöter, ekonomiavdelningar och revisorer. Dessutom måste en av tio årsredovisningar ändras på grund av formella fel, något som innebär ytterligare merarbete. E-räkenskap utlovar en snabbare grundprocess och informerar dessutom direkt om årsredovisningen innehåller några av de elva vanligaste formella felen. E-tjänsten underlättar främst för företagen, men också för redovisningskonsulterna och för oss på Bolagsverket. Det blir mindre pappersarbete och enklare att få redovisningen rätt från början. Det blir bättre i alla led, säger Helene Ålund, enhetschef på Bolagsverket. Gamla vanor ett hinder Bolagsverkets e-tjänst är tillgänglig för små och medelstora, onoterade aktiebolag. Enligt en studie Många gör på det gamla vanliga sättet, även om det blir krångligare i längden. från Bolagsverket och den svenska XBRL-föreningen skulle det nya arbetssättet spara in cirka två miljarder kronor per år åt företagen och myndigheterna. Mindre tid skulle slösas på onödiga rutiner och färre posttransporter skulle tillsammans med den minskade pappershanteringen innebära en lägre miljöbelastning. Men trots att större delen av Sveriges privata aktiebolag i dag kan använda sig av e-räkenskap, har Bolagsverket endast fått in 35 elektroniska årsredovisningar sedan tjänsten sattes i bruk den första juli Detta beror delvis på att e-tjänsten först på senare tid fått stöd i bokslutsprogrammen. - Självklart blir det lättare när fler bokslutsprogram stödjer FOTO: Anders Thorsell Helene Ålund på Bolagsverket vill att fler företagare bryter gamla vanor. XBRL-formatet som tjänsten använder sig av. Men utöver det har folk ofta etablerade rutiner, och det kan vara svårt att tänka i nya banor. Många gör på det gamla vanliga sättet, även om det blir krångligare i längden, säger Helene Ålund. Bolagsverkets nya tjänst är uppdelad i fyra steg: FOTO: WEBPHOTOGRAPHER/ISTOCKPHOTO Papper och penna är fortfarande företagarnas val när det gäller årsredovisningen. Så går det till 1. Personen som startar inlämningsprocessen för över årsredovisningen från sin dator till e-tjänsten. Filen kontrolleras, och efter godkännande skickas ett e-postmeddelande till de personer i styrelsen som ska skriva under handlingarna. 2. De som har erhållit e-postmeddelandet loggar in i e-tjänsten, granskar årsredovisningen och skriver under med sin e-legitimation. När alla skrivit under skickas ett e-postmeddelande till revisorn. 3. Revisorn loggar in i e-tjänsten och för över revisionsberättelsen från sin dator. Tjänsten kontrollerar filen och revisorn granskar årsredovisningen och kontrollerar revisionsberättelsen. Det finns möjlighet för revisorn att lämna en avvikande mening innan han eller hon skriver under. 4. VD:n eller en styrelseledamot loggar in i e-tjänsten och skapar ett fastställelseintyg. Information till intyget hämtas automatiskt från årsredovisningen. Vissa kompletterande uppgifter krävs innan fastställelseintyget kan skrivas under. Sedan skickas räkenskapshandlingen in till Bolagsverket som omedelbart skickar en bekräftelse på att handlingarna kommit in. Vi gör fria företagare friare Låt oss sköta administrationen så kan du själv lyfta som företagare. B O KFÖRI NG ADMI N ISTR ATION S E R VIC E EKO N O M I XBASE är auktoriserade redovisningskonsulter i ett innovativt och ISO-certifierat team. Idag finns vi i Leksand och Falun. Telefon till växeln:

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS 9 Konjunkturläget Efter flera års uppgång befinner sig den svenska ekonomin i en avmattning som får både småsparare och storföretag att visa oro inför framtiden. Vi har pratat med Johan Kreicbergs, egenföretagare och före detta chefsekonom på Företagarna, om den stundande lågkonjunkturen. TEXT: NANNA BRICKMAN När vänder det? Visst startade det i USA, och ingen kan vara säker på hur djup den finansiella kreditmarknadskrisen är. Men USA har haft nedgångar förut, det är en väldigt dynamisk ekonomi. Johan Kreicbergs låter lugn när han pratar om lågkonjunkturen. Kanske är det för att han anser den vara lika mycket av en naturlig avmattning som ett resultat av den växande kreditoron och den amerikanska bolånekrisen. Vi har haft en explosionsartad ekonomisk uppgång i Sverige under de senaste åren, hela 2007 var otroligt starkt. Sådana uppgångar följs alltid av en motreaktion, något annat kan man inte vänta sig. Räntehöjningarna slår hårt För att dämpa inflationen, som nu är på sin högsta nivå sedan mitten av 1990-talet, planerar Riksbanken flera höjningar av reporäntan innan årets slut. Som egenföretagare vet Johan Kreicbergs själv vilka problem detta kan innebära. Det är nu räntehöjningarna börjar kännas av, och för många småföretagare skapar de flera komplikationer. De orsakar både högre boendekostnader och ökade kreditkostnader i företaget. Dessutom leder de till att hushållen drar ned på sin konsumtion. Ett svagt 2009 Det har spekulerats mycket om huruvida vi har sett lågkonjunkturen bottna ur och om vi i sådana fall kan vänta oss en vändning redan till hösten. Riksbankens sänkning av till växtprognoserna för 2008 och 2009 talar dock emot det. FOTO: Johanna Kreicbergs Johan Kreicbergs tror att 2010 blir ett bra år för småföretagarna. I juli sänktes prognosen för 2008 från 2,6 procent till 2,1 procent, och prognosen för 2009 sänktes från 1,8 procent till 1,2 procent ser dock ljusare ut med en tänkt tillväxt på 2,7 procent. Johan Vi har haft en explosionsartad ekonomisk uppgång i Sverige under de senaste åren. Kreicbergs stämmer in i Riksbankens prognos. De svenska konsumenterna har tagit god tid på sig att reagera på räntehöjningarna, och vissa tolkar det som att en vändning är nära. Jag tror istället att det handlar om en fördröjd reaktion, och att vi kommer att se en vändning först under blir förhoppningsvis ett bra år för småföretagarna, konsumtionen brukar skifta upp under valår. Överdriven oro Johan Kreicbergs anser att det krävs en internationell uppgång för att Sverige ska nå en högkonjunktur som liknar de senaste årens utveckling. Lågkonjunkturen är ett resultat av bland annat bolånekrisen i USA. USA:s ekonomi har en sådan otrolig spridningskraft. Sveriges konjunkturläge påverkas egentligen inte främst av att vi handlar med USA, utan av att alla andra länder gör det. Samtidigt tycker han inte att småföretagarna bör oroa sig för mycket. GRAFIK: IAN O HANLON/DREAMSTIME Om man ser till den privata konsumtionen så har Sverige stått emot konjunktursvängningarna överraskande bra, och blir det inte ett jättedyk nu kommer småföretagarna att klara sig bra. De är mer beroende av den svenska konsumtionen än den internationella. För 23 år sedan kom Sveriges första skatteprogram. Och det är fortfarande först. 20% mässrabatt på Norstedts Skatt! VÄLKOMMEN TILL MONTER B04: A_SRF.indd

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Konkurs Det startas fler företag Allt fler företag går i konkurs. Ofta är skälet rena likviditetsproblem, företagaren drar exempelvis på sig stora kostnader och får igång de positiva kassaflödena för sent. Men en rekonstruktion kan rädda dig och ditt företag. Antal nystartade företag steg kraftigt under 2007 och sysselsatte knappt personer. Antal registrerade företag uppgick samma år till stycken, vilket är nästan fler företag än under Den typiska företagaren är en entreprenör som driver sitt företag utan anställda, och vars mål är att förverkliga sina idéer. Källa: Institutet för Tillväxtpolitiska Studier Ökad global rörlighet Den globala rörligheten innebär en ökad migration. För individen är detta ofta en möjlighet till utveckling, men för mindre etablerade samhällen kan global rörlighet bromsa en högre levnadsstandard och utgöra ett hot mot en ekonomisk, politisk och social stabilitet. På företagsnivå ses en värld utan gränser ofta som en möjlighet till ökad tillväxt liksom konkurrens. Källa: Regeringskansliets globala råd, pressmeddelanden under juli-augusti TEXT: CINDY AHRNEWALD Rekonstruktion kan rädda ditt företag En affärsidé som inte håller eller har fått ändrade förutsättningar. Det kan finnas många skäl till en företagskonkurs. Men vad kan man egentligen göra när problemen hopar sig? Anders Martens arbetar som obeståndsjurist på Ackordscentralen, som är specialiserad på att hjälpa företag med betalnings- och/eller lönsamhetsproblem. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man startar upp sitt företag? Först och främst att bedöma förutsättningarna noggrant och att ta hjälp av kunnigt folk. Gör rätt saker och håll ordning från början. Anlita en redovisningskonsult så fort företaget börjar växa till sig, bli inte dumsnål. Och framförallt, blås inte på för mycket, börja försiktigt. Om företaget är på obestånd, vilka åtgärder bör vidtas för att förhindra en konkurs? Om företaget inte går ihop under ett par månader, prata med en obeståndsjurist. Det är oftare enklare än vad man tror att reda ut situationen om man gör det i tid. Tyvärr är folk ofta på tok för sent ute. Vad är det för skillnad mellan Ofta behöver du inte mer hjälp än det första samtalet. FOTO: Anders Thorsell Anders Martens, konkursförvaltare och företagsrekonstruktör på Ackordscentralen. en företagsrekonstruktion och en konkurs, och varför går fler företag i konkurs än genomgår rekonstruktion? Efter en konkurs upphör organisationsnumret. En rekonstruktion räddar det officiella företaget och verksamheten vilket alltid gynnar företagets fordringsägare och ägare. Tyvärr känner få företag till möjligheten till rekonstruktion så vi arbetar stenhårt för att rekonstruktion skall uppmärksammas mer då företag ofta går i konkurs i onödan. Vad skall man tänka på när man anlitar hjälp? Tala med en obeståndsjurist som haft uppdrag från domstolarna både som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Båda erfarenheterna behövs för att kunna se alla möjligheter. Så undviker du en konkurs Utred förutsättningarna och din affärsidé noga. Se över alternativen, de är oftast fler än du tror. Exempelvis erbjuder Företagarföreningarna ofta mentorer till företagare gratis. Börja i så liten skala som möjligt. Arbeta hemifrån köksbordet så långt det går. Välj dina kostnader och satsa på det som verkligen gagnar företaget. Om företaget får problem, stoppa inte huvudet i sanden! Ett första möte med en obeståndsjurist som har erfarenhet både som konkursförvaltare och företagskonstruktör är ofta gratis, men kan ge ovärderliga tips till hur du kan rädda företaget från större problem. Bästa programmet enligt användarna BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet Vi är mycket glada över att BL Administration utsetts till vinnare i SRF:s undersökning Nöjd kund Programmet har de mest nöjda användarna både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. BL Administration består av följande programdelar: Bokföring, Fakturering, Leverantör, Lön, Bokslut & årsredovisning och Tidredovisning Du kan också bli en av våra nöjda kunder. Börja med att beställa en demo. Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik. Prova programmet gratis!

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS 11 IT-utveckling Hur trovärdig är egentligen dagens finansiella rapportering? Den internationella finansmarknaden kantas av härdsmältor då det gäller trovärdig och transparent finansiell rapportering. Dessvärre verkar det ännu så länge gå mycket trögt med förbättringsarbetet. Nyheter för ittjänster Mamut har nyligen presenterat en produkt vid namn Mamut One som är en kombination av en programvara och en webbaserad tjänst. Produkten är specialutvecklad för mindre företag och underlättar att skapa ett flexibelt kontor. Den innehåller bland annat online CRM, hälsokontroll för bokföring mm. Källa: Mamut Externa krav och ett modernt IT-stöd borde rimligtvis ha lett till påtagliga förbättringar vilka dock visar sig ha uteblivit i långa stycken. - Är det en icke-fråga hos ansvariga att ha den finansiella rapportkedjan kvalitetssäkrad och under full kontroll? - Har den ekonomiska redovisningen så låg status att företagsledningen inte ens ställer professionella krav? - Har IT-folket så starkt grepp om processerna att nya influenser från affärssidan negligeras liksom införandet av internationella standards? I ett internationellt perspektiv har Sverige hamnat på efterkälken, inte minst när vi ser hur Ostasien, delar av EU och inte minst USA:s finansinspektion SEC, med högsta prioritet, driver på om pålitlig och stan dardi serad finansiell rapportering elektroniskt. Sammanställning av finansiella rapporter idag påminner i långa stycken om ett husbygge där underlev eran törerna har sina egna dimensioner och sammansätt ningen innebär individuella anpassningar. Den finan siella rapportkedjan lever sitt eget liv, processtegen är osynkroniserade och inte minst de olika underleverantörerna kör med sina egna format. Vem skulle massproducera på det viset idag? Ingen, men redovisningen rullar på i befintliga hjulspår? Vem älskar standardiserad finansiell rapportering? Hela den industriella utvecklingen vilar på några tunga hörnstenar varav en är standardisering i olika former och inriktningar. Tänk bara på milli meter måttets betydelse för industrin, containerns intåg på den globala fraktmarknaden, streckkoder för varuhantering och inte minst mobiltele fonins standardisering! I Sverige, där vi har de bästa förutsätt ning arna i hela världen, undrar man varför det går så trögt att föra in standardisering av finansiell rapp or tering. Enkelt och säkert kan vi direkt införa elektronisk rapporter ing i standardformat då vi sedan 30 år har en väl etablerad infrastruktur med en BAS-kontoplans stan dard tillsammans med standard formatet SIE som hanterar all slags huvudboks in formation digitalt. Med ett internationellt accepterat språk för elektronisk rapportering skapas helt nya fördelar för såväl sändare som mottagare vilket man redan tagit fasta på i ett flertal länder. En mycket intressant erfarenhet är att finan sieringskostnaderna sjunker när finansiärerna kan erbjudas kvalitetssäkrade rapporter på ett enkelt, säkert och snabbt sätt. Problem Är det måhända digitaliseringen av information som samtidigt skapar nya farhågor kring skyddet av den personliga integriteten? Debatten om e-legitimation och e-förvaltning har hörts flitigt i media den sista tiden. Vilken säkerhetslösning som blir standard vet ingen idag, men att sam hället kan spara enorma summor om fler administrativa processer blir elek troniska är alla eniga om. Sverige har med förändrad lagstiftning redan föregått med gott exempel genom att tillåta att årsredo vis ningshandlingar får upprättas i digital form. Över gången till digitalt original har nu skapat helt nya förut sätt ningar för upprättande av digitala rapporter, inte minst årsredo vis nings handlingar, och för den elek troniska hantering vad gäller såväl signering som rättslig prövning. Detta paradigm skapar också behov av nya regler och principer för kvalitets säk rings arbetet, inte minst vad avser granskning, spridning och spårbarhet oavsett vem som ansvarar för detta arbete. Krav ställs på elek tro niska signaturer som klarar av separerade roller, en notariatsfunktion samt inte minst utländ ska med borgares signaturer. Utan roller får vi ett obegränsat personligt ansvar för dem som signerar digitalt. Utan notariat - ingen möjlighet till bevisprövning vid en rättslig process! I ett litet land med stora dominerande aktörer är inlåsningseffek terna extremt stora. Tillsammans med en utveckling bort från förändringsbenägenhet, nyfiken het och civilkurage uppstår stora brister för såväl effektivisering som användarorienterad nytta. Var finns trovärdig och transparent finansiell information? Lars Berglöf Senior Advisor Företagsinformation via sms När du gör affärer är det viktigt att veta vem du har att göra med. För att göra trygga affärer är det bra att kolla fakta om företaget. Du kan få företagsinformation via sms från Bolagsverket. Kostnaden för att skicka ett sms är den vanliga avgiften som din operatör debiterar. Bolagsverket tar inte ut någon avgift. Gör så här: Skicka ett företags organisationsnummer i ett sms till nummer Du får ett svar från Bolagsverket med uppgifter som: företagets namn postort status (till exempel om företaget är under avveckling eller har upphört att existera). datum när senaste årsredovisning kommit in till Bolagsverket. Källa: Bolagsverket Lagerbolag Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den stora fördelen med ett lagerbolag är att samma dag du köper lagerbolaget kan du komma igång med verksamheten. Har du frågor kring bokföring? Vi hjälper dig på direkten! Kompletta handlingar Leverans inom 2 timmar Bolagspärm Hjälp med firmanamnet Forma Bolagstjänster AB är ett företag i Forma Gruppen.

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Kredithantering Konsten att få in pengar i tid I en verklighet där de flesta av kreditförlusterna kommer från kända kunder försöker företagen hitta fler sätt att säkerställa betalningar. Att använda sig av ett kreditupplysningsföretag är ett bra sätt att förhindra förluster. Misslyckas man måste man ta till indrivning vilket är effektivt men också kostsamt för det mindre bolaget. TEXT: CINDY AHRNEWALD Det finns flera sätt att säkerställa betalningar. Ett som har visat sig vara särskilt bra är att använda sig av en kreditupplysning. Informationen i en upplysning kommer ursprungligen från Kronofogde- och Skattemyndigheten, samt privata leverantörer som exempelvis SPAR-registret. Det som levereras till beställaren är dock ofta en mycket mer avancerat analys än så. Genom att titta på olika nyckeltal och kombinera dessa med andra fakta kan vi leverera en företagsrapport med information om allt som rör betalningsförmågan, säger Daniel Gullskog på kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Som kund får du otroligt mycket information när du köper en upplysning, information som du kan använda till att styra betalningssättet utifrån kundens förmåga och vilja att betala. Vikten av kontinuerligt uppdaterad information Oavsett om ditt företag arbetar mot konsumenter eller företag så är det Sälj till alla, men ta betalt på rätt sätt. viktigt att man verkligen känner sina kunder för att kunna vara säker på att få betalt. Kontinuerlig bevakning ger dig tidiga varningssignaler och krävs för att kunna bedöma om din kund eller annan affärspartner är kreditvärdig eller om du ska be dem betala i förskott, menar Krister Jörlén som är VD på kreditupplysningsföretaget Soliditet. Det är också ett mycket bra konkurrensverktyg eftersom du kan bedöma den faktiska kreditvärdigheten och erbjuda dina bra kunder bättre kreditvillkor. Företag i Sverige visar i stort god betalningsvilja, de flesta gör vad de kan för att få sitt företag att snurra. Det är kanske lätt att tro att vissa branscher generellt har en sämre betalningsvillighet än andra. Så är dock inte fallet enligt Krister Jörlén. Nej, våra analyser visar att storleken på företaget spelar större roll. De branscher som statistiskt har en sämre betalningsförmåga är företag 5 tips till hur du bäst undersöker ditt inkassobolag 1. Titta noggrant på inkassobolagets erfarenhet och referenser. Även din bästa kund kan ha otur. Ett trevligt bemötande från inkassobolaget motverkar obehagskänslor hos en bra kund. 2. Undersök rutiner och metoder, fråga efter skillnader i pris. Ofta erbjuds flera olika typer av tjänster, välj den som passar ditt företag och dina kunder bäst. 3. Hur skall kommunikationen mellan dig och inkassobolaget hanteras? Det är viktigt att inte samarbetet blir ett merarbete. 4. Begär att få alla kostnader, fasta och löpande. Inkasso är effektivt men dyrt. 5. Få tjänsten specificerad. Undvik missförstånd och se till att få den hjälp du verkligen behöver. EFFEKTIVA RE EKONOMIRUTINER VISIONSBYRÅN Tänk så här. Allt det en ekonomiavdelning på ett mindre eller medelstort företag kan göra, det kan vi göra för dig. Fast oftast mycket effektivare. All information du behöver når du enkelt från din dator, var du än befi nner dig. Och vi kan snabbt vara på plats, när du som bäst behöver oss. Med kontor på 125 orter finns vi alltid nära. Vi är naturligtvis fortfarande Sveriges största experter på revision och hjälper dig även med rådgivning i skattefrågor, ägarförändringar, affärsutveckling, ja allt stöd du behöver för att utveckla din affär, dina drömmar och visioner. Ta steget in i framtiden och gå in på eller ring

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS 13 Kredithantering 0808_Mediaplanet_Byrå_SE.qxd :56 Side 1 Krister Jörlén, VD på Soliditet. FOTO: JACK MIKRUT verksamma inom hotell och restaurang, kultur samt fritid och nöje, det vill säga branscher som rymmer många och ofta små företag. Hög användbarhet En kreditupplysning ger färsk information om när du skall ge dina kunder kredit och när du ska ta betalt i förskott. Men att en upplysning skulle avråda från eller begränsa kunder med betalningsanmärkningar håller inte Krister Jörlén med om. Vi dömer inte bort någon om inte kunden specifikt bett oss att utesluta kunder med exempelvis en dålig betalningshistorik, utan värderar och tilldelar företag en rating. Vår policy är att man kan göra affärer med alla, men att rating påvisar en rekommenderad kreditlimit, när du bör begära förskottsbetalning, begränsa eller öka kreditbeloppet. Om företaget ändå inte får betalt Om man trots förebyggande åtgärder inte får betalt bör man se över sin hantering av kunder. För mindre bolag kan en sent förfallen faktura påverka den egna verksamheten och får man i värsta fall inte betalt alls kan förlusten göra stor skada. Inkasso är ett sätt att försöka värja sig mot detta, men kanske inte alltid ett bra förstahandsval. En påminnelse på det försenade beloppet och en personlig kontakt med kunden kan ofta spara in kostnaderna som uppkommer när du lämnar ärendet för indrivning. För mindre företag med små kunder kan detta löna sig, kanske är det en tillfällig likviditetskris som gör att betalningen uteblir? Många förfallna betalningar Men har man många förfallna fordringar trots en egen effektiv och organiserad administration bör man se över möjligheten till ett samarbete med ett inkassobolag. Vanligt är att mindre bolag använder sig av mindre inkassobolag för att undvika känslan att vara en liten kund i ett stort bolag. Det lönar sig att vara noggrann i sin utvärdering av inkassobolagen och att alltid begära in offerter. Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Lön Period och årsavslutning Klienthantering Reskontror Projektstyrning Offert, order, faktura Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Ring för mer information eller prova gratis på

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Porträtt De snabba lånens främsta kunder Många tror att mikrolån främst vänder sig till ungdomar. Men Jan Åkerlund på Kronofogdemyndigheten berättar att majoriteten av de som tar snabblån är mellan 36 och 55 år. Samtidigt som betalningsanmärkningarna på grund av att obetalda sms-lån ökar kraftigt, lägger fler kreditföretag som erbjuder snabba lån ner sin verksamhet. Orsak till detta tros vara den ökade mediala uppmärksamheten samt fler anmälningar mot kreditföretagen. Från hockeyrinken till styrelserummet Han är det före detta hockeyproffset som gjort en strålande karriär inom konsultbranschen. En envis ledare med känsla för balans som jobbar hårt för att stärka teamkänslan och inte tolererar att du bryter mot spelets regler. Möt Jonas Bergqvist, VD på LRF Konsult, i en intervju om vad som är viktigt i livet. TEXT: CINDY AHRNEWALD Källa: Kronofogden, DI, Datainspektionen E-handel växer sig starkare Försäljningen över internet ökade under årets andra kvartal med 21,1 procent. Den svagare konjunkturen, som resulterar i lägre tillväxttal för den traditionella detaljhandeln, har inte påverkat e-handeln. Framtidstron är relativt stark, framförallt bland konsumenterna. Företagens optimism har avtagit något, men majoriteten av e-handelsföretagen bedömer ändå att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Detta talar för att e-handelns totala omsättning fortsätter att utvecklas i hög takt. Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är att den för första gången passerar 20 miljarder kronor och utgör cirka 4 procent av den totala detaljhandeln. E-handelns försäljning steg under det andra kvartalet år 2008 med 21,1 procent jämfört med andra kvartalet Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är oförändrad, 21 miljarder kronor. E-handelsförsäljningen skulle därmed utgöra 4 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. Framtidstron är fortsatt stark bland såväl konsumenterna (81 procent) som bland e-handelsföretagen (58 procent). SMS-avi används allt flitigare av företagen. För konsumenten är snabba leveranser väldigt viktigt när man handlar på nätet. Snittköpet ligger i intervallet kronor. Källa: Handelns utredningsinstitut. Som yngst av fyra barn i en entreprenörfamilj växte Jonas Bergqvist upp med en stark vilja att prestera. Och levererat har han. I Tre Kronor spelades både VM- och OS-guld hem innan han fokuserade sin energi på näringslivet. Sedan snart två år tillbaka är han VD på LRF Konsult, ett företag vars värderingar han identifierar sig med. Arbetet är oerhört inspirerande, exakt den utmaning jag önskar i livet just nu. Det är givetvis stort, med över medarbetare, men det är kul, säger Jonas och ler. Man präglas ju mycket av sina föräldrar, på gott och på ont, fortsätter han. I mitt fall har det nog lett till att jag vill lyckas med allt jag gör och jag kör på för fullt, jag är seg. Från svettiga omklädningsrum till sena styrelsemöten Hur hamnar en professionell idrottare på VD-posten i ett företag som snart spräcker miljardvallen i omsättning? Jag har alltid varit intresserad av att driva företag och under hela min aktiva karriär både jobbade och studerade jag samtidigt. Kanske var jag den sista generationen som hade möjlighet till det. Efter sju år som VD för Leksands IF började jag känna att det var dags att röra på sig. När det blev känt fick jag ett antal förfrågningar, däribland från LRF Konsult som låg mitt i rekryteringen av VD-tjänsten. Jonas rör mycket på sig när han pratar, snurrar på stolen och grimaserar omedvetet när han tänker. LRF Konsult är ett stort företag. Det är en härlig utmaning, och konsultbranschen erbjuder ju möjligheten att jobba med människor. Och det är det jag gillar. Dessutom hade jag tidigare sett vilken kraft det fanns i företaget, att de arbetar för att hela Sverige skall leva. Jag är stolt över att få leda ett sådant resursrikt företag. Firar 90 år Under 90 år har LRF Konsult bistått företagare på landsbygden med redovisningshjälp, juridisk kompetens, affärsrådgivning och andra goda råd. De är också Sveriges största mäklare när det gäller skog och jordbruksfastigheter och har stor vetskap i skattefrågor. Företaget arbetar i resultatenheter och finns på cirka 130 orter runt om i landet. Det gör att Jonas reser mycket i arbetet. Jag tror på vikten av ett handslag, att man träffas och bygger en gemenskap. Även om varje enhet rymmer alla kompetenser är det viktigt att man möts personligen och sätter gemensamma mål. Men det finns också en kärna av stål bakom de mjuka värdena. Jag har alltid varit intresserad av att driva företag. Jag har svårt att förlåta de som medvetet bryter mot spelreglerna. Jag tror inte att det perfekta ledarskapet är att behandla alla lika, men överenskomna regler skall gälla för alla. Det och mina värderingar viker jag aldrig ifrån. Däremot är jag inte långsint och förlåter gärna ett ärligt misstag. De små företagen ryggraden i svenskt näringsliv Vi börjar diskutera företagsklimatet i Sverige och hur småföretagaren påverkas. I en högkonjunktur nyanställs cirka människor och av dessa står storföretagen för en Jonas Bergqvist, VD för LRF Konsult mycket liten andel. Inte heller tar de smällen när marknaden mattas av. Jag tror att fler småföretagare skulle vilja anställa, om inte exempelvis sjukregler och arbetsgivaravgifter begränsade möjligheterna så mycket. FOTO: LRF KONSULT Jonas Bergqvist Ålder: 45 år Familj: Fru Bor: Leksand / Stockholm. Det bästa av två världar. Djur: Nej, inte längre. Smeknamn: Berka säger stockholmarna. Intressen: Cyklar och styrketränar måttligt. Jag försöker vara lite snällare mot min kropp. Annars gillar jag att fiska, läsa böcker och vara ute i naturen. Antal egenhändigt komponerade krönikor i personalbladet: 76. När jag började på LRF Konsult trodde de att jag skulle leverera de första 10 stycken och sen ge upp. Senaste lästa bok: Antonias Revansch av Bengt Ericson. Ofta har jag flera böcker på gång. När jag jobbar läser jag mest biografier men på semestern flyr jag verkligheten med kioskvältare. Det uppskattar han mest i livet: Balans. Jag har en skaplig balans, och jag känner mig väldigt privilegierad att ha uppnått den. Man kan ha balans i livet om man jobbar hårt och har viljan. Att vara egen företagare lockar. Om jag inte satt som VD skulle jag ha eget företag i konsultbranschen, föreläsa och arbeta med ledarfrågor i små och medelstora företag. Vilka är dina tre bästa råd till egna företagare? Ha en klar affärsidé, gör det du är bra på och låt andra ta hand om resten. Våga utveckla och expandera verksamheten. Var nyfiken, se möjligheterna!

15 Under 20 år har vi vuxit med våra kunder ut i Europa. Skälet är enkelt: De har gillat vårt arbetssätt med enkla kontaktvägar, lokalt anpassade tjänster och inte minst en hög och jämn inkassokvalitet. Nu följer vi med våra kunder ut till ytterligare fyra länder Estland, Frankrike, Tjeckien och Ungern. I vilket land vill du att vi öppnar nästa gång? Kontakta oss för att diskutera dina utlandsaffärer på eller ring oss på Passa gärna på att fråga vad vi kan göra för dig och ditt företag redan idag, när du ändå är i farten. Alektum_ad_251x358_flaggor.indd

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Här är mässan som ger dig en rejäl kick i ditt arbetsliv och företagande. Alltifrån namnkunniga myndigheter och organisationer Här till uppstickare är mässan som och entreprenörer ger dig en rejäl från kick det i ditt svenska arbetsliv näringslivet och företagande. finns samlade Alltifrån på namnkunniga Sveriges största myndigheter ekonomimässa. och organisationer till uppstickare och entreprenörer från det svenska näringslivet finns samlade på Sveriges största ekonomimässa. Har våra utställare kunskap som du inte visste att du saknade? Har Välj våra bland utställare 35 seminarier: kunskap kl som 10.00, du 11.00, inte visste 13.00, att du 14.00, saknade? båda dagarna. Välj bland 35 seminarier: kl 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, båda dagarna. Prisbelönta Prisbelönta journalisten journalisten intervjuar intervjuar framgångsrika framgångsrika företagare. företagare. 24SevenOffice 3L System Group Acta Kapitalförvaltning Arbetsportalen Arena Personal bgc Bilia Personbilar Björn Lundén Information BlueStep Bostadslån Bokföringsnämnden Bolagsplatsen.se Bolagsverket Briljant Ekonomisystem Celebra X-Access Collectum Creditsafe DataVara Depona Driftcentralen e-conomic Edison Solutions Effektiva Tjänster Ekobrottsmyndigheten Ekonomi Klara Papper EPM Data FAR SRS Förlag 24SevenOffice ForaFortnox Företagsplatsen.se 3L System Group FörsäkraGruppen Acta Kapitalförvaltning Hogia Arbetsportalen Redovisning & Revision Arena Personal IF Skadeförsäkring bgc Bilia Personbilar Info Trader Björn Kontek Lundén Lön Mamut Information Modern BlueStep Ekonomi Bostadslån Nexxt Företagsförmedling Bokföringsnämnden Nordisk Bolagsplatsen.se Data Norstedts Bolagsverket Juridik Nutek O&CT Orres Briljant Pagero Ekonomisystem Poolia Programgruppen Celebra X-Access REALGood Collectum Scandoc Creditsafe SJR DataVara Skatteverket Depona Smart Driftcentralen invoice SoftOne e-conomic Spiltan Edison Fonder Solutions Spiltan Pension Effektiva Tjänster SRF Ekonomiutbildning Ekobrottsmyndigheten Stena Recycling Ekonomi Stockholms Klara Papper Handelskammare EPM Data FAR SRS Svea Förlag Ekonomi ForaFortnox Svenska Standardbolag Företagsplatsen.se Sveriges Redovisningskonsulters FörsäkraGruppen Hogia Förbund Redovisning SRF & Tholin Revision & Larsson IF Skadeförsäkring TrackInvent Transcom Info Trader CMS Kontek Wasa Lön Kredit Mamut Webbekonomen Modern Ekonomi Visma Nexxt SPCS Företagsförmedling Volvo Xledger.net Nordisk Öhrlings Data PricewaterhouseCoopers Norstedts Juridik Nutek O&CT Orres Pagero Poolia Programgruppen REALGood Scandoc SJR Skatteverket Smart invoice SoftOne Spiltan Fonder Spiltan Pension SRF Ekonomiutbildning Stena Recycling Stockholms Handelskammare Svea Ekonomi Svenska Standardbolag Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Tholin & Larsson TrackInvent Transcom CMS Wasa Kredit Webbekonomen Visma SPCS Volvo Xledger.net Öhrlings PricewaterhouseCoopers Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulters redovisningskonsulter Förbund SRF Auktoriserade redovisningskonsulter Ett unikt ekonomisystem för små och medelstora företag Ekonomin i en bostadsrättsförening är komplex. Med Briljant underlättas arbetet. Lars Olof Wiborgh, Brf Mullbärsträdet 5 Vi testade flera system. Briljant var det som klart bäst uppfyller alla våra krav; rationellt, tidsbesparande och förberett för framtiden. Bengt Pettersson, LRF Konsult Det är viktigt att kunderna får snabb support. Det ser jag till att de får. Anna Fagerström, Återförsäljare Briljant Det är viktigt för oss med ett äkta fleranvändarsystem. Flera ska kunna arbeta samtidigt i systemet. John Murray, Råbelöfs Gods TEL: O

17 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS 17 Entreprenörskap 1996 var året då mammalediga Marie Höckerman och Britt Hörding bestämde sig för att återvända till arbetslivet, på sina egna villkor. Ett gemensamt intresse för färg och form, kronor och två symaskiner lade grunden till klädesmärket Lingon och Blåbär. TEXT: NANNA BRICKMAN Inga blåbär längre Företaget Lingon och Blåbär startades med två symaskiner och kronor. FOTO: MK74/DREAMSTIME När vi såg oss omkring på marknaden kände vi att det saknades bra, praktiska barnkläder. Vi ville satsa på mer kvalitet, mindre slit och släng. Och vi har alltid tyckt att barn ska synas, därför använder vi oss av klara basfärger. Marie Höckerman pratar om sitt företag med stor inlevelse och entusiasm. Det hörs direkt att hon menar varje ord hon säger, vare sig hon pratar om den nya kollektionen eller hur samhället borde uppmuntra nyföretagande. Plötsligt blir det lätt att förstå hur Lingon och Blåbär har växt till företaget det är idag. Jag har alltid gillat att sätta mål och utmana mig själv. Jag har en bakgrund inom idrotten och mycket av det kommer igen i hur jag arbetar. Traditionell försäljning När de startade Lingon och Blåbär var Marie Höckerman och Britt Hörding överens om att de ville ha kontroll över hur och när de arbetade. Att öppna en traditionell butik skulle göra det nästintill omöjligt, så svaret blev istället hemförsäljning. Annons_Ekonomi_for_foretagare.ai :47:18 Att sälja är det äldsta yrket på denna jord. Är du en bra försäljare klarar du av det mesta, och säljer du en produkt som du brinner för blir det ännu lättare. Självklart finns det fördomar angående hemförsäljning, men det är det bästa sättet både för oss och för våra kunder. Lingon och Blåbär-andan Tiden gick, och snart fick Marie Höckerman och Britt Hörding börja anställa hemsäljare för att möta den ökade efterfrågan på deras varor. Det är kul när man tänker på det. Allt startade med att jag och Britt ville jobba och tjäna pengar, och genom vår kraft och Är du en bra försäljare klarar du av det mesta. målfokusering har vi lyckats dra med oss andra tjejer. Det är nog det allra bästa med att driva eget företag, den positiva inverkan man kan ha på andra. Britt Hörding och Marie Höckerman. FOTO: Jan Hörding Marie Höckerman berättar om Lingon och Blåbär-andan, att de anställda ska kunna se företaget lite som sitt eget. Det var bland annat de anställda som tryckte på för att företaget skulle starta en webbshop och göra en kollektion för vuxna. Vi vet själva vilken skillnad det gör att ha kontroll över sin arbetssituation, så självklart vill vi att det ska genomsyra företaget. Våra anställda får styra själva, inom rimliga gränser. Det handlar om förtroende och tillit. Solskenshistoria Idag har företaget som Marie Höckerman och Britt Hörding startade i ett garage för tolv år sedan femton anställda och en omsättning på 130 miljoner kronor i kundledet. Tidigare i år utsågs dessutom paret till Årets företagerskor i tävlingen Beautiful Business Award. Trots detta kommer Maries råd för nyföretagare Ha ett klart och tydligt mål med en hållbar affärsidé. Tro på dig själv. Det finns ingenting som heter tur, det du skapar gör du av egen kraft. Var beredd på att leva på blodpudding och pyttipanna ett tag. Marie Höckerman ihåg hur det var att vara en fattig nyföretagare, och anser att samhället borde vara mer anpassat för de som vill starta eget. Som det är i dag måste ägaren till ett nystartat företag vara beredd på att inte ta ut någon vettig lön på två år. De som vågar slänga sig ut i det okända bör få mer stöd och hjälp, men det känns som att det sociala verkar uppmuntra heltidsarbetslöshet mer än nyföretagande. C Moderna och effektiva verktyg för ditt samarbete med dina kunder 100:- PER MÅNAD EXKL. MOMS M Y CM MY CY CMY K Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program till små och medelstora företag. Tusentals företag använder Fortnox program för sin redovisning, orderhantering, fakturering och tidredovisning mm. Fortnox program är kraftfulla och kompetenta, men ändå enkla att lära sig och att använda. Tack vare att programmen är helt internetbaserade skapas dessutom ytterligare en mängd fördelar, inte minst i samarbetet mellan en byrå och deras kunder. Bokföring Fakturering Order Tidredovisning Klienthanterare Fortnox AB Box 427, Växjö Telefon:

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Redovisning Hyr ut en del av din privata bostad till ditt bolag Har du ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag? Grattis, då kan du hyra ut en del av din bostad till bolaget för en marknadsmässig hyra. Bolaget kan dra av kostnaden och du får som privatperson ta upp den som inkomst av kapital, vilket är skattemässigt förmånligt. Tar du däremot ut överhyra blir det inte ens i närheten av att vara förmånligt, så var noga med att se efter vad marknadsmässig lokalhyra är just där du bor. Källa: Dina avdrag.se Ny årsredovisning för mindre aktiebolag För mindre aktiebolag finns det möjlighet att per 2008 använda sig av en enklare årsredovisning som går under benämningen K2-ÅR, årsredovisning för mindre aktiebolag. Den nya årsredovisningen har till uppgift att underlätta redovisningen för mindre aktiebolag. TEXT: CINDY AHRNEWALD Vem bokför snabbast i Sverige 2008? SM i bokföring hölls första gången år Vinnaren Jonas Ödklint från Stockholm var otroligt snabb, så årets deltagare får se upp! Tävlingen hålls i samband med SRF Ekonomimässa i Älvsjö den september, är öppen för alla och deltagande är kostnadsfritt. Årets domare är Benny Wedberg. Han berättar att tävlingen går ut på att så snabbt som möjligt dataarbeta 20 verifikationer, felkonteringar ger tidstillägg. Deltagarna möts i utslagningsheat och finalen kan följas på storbildsskärm. Den som är snabbast vinner kronor och äran. Den moderna entreprenören Den typiska entreprenören arbetar självständigt och använder eget kapital för att starta upp sitt företag. Efter tre år redovisar denne en inkomst motsvarande cirka kronor och upplever svårigheter att försörja sig på enbart inkomsten från sitt företag. Kvinnliga egna företagare ökar i antal varje år. Var tredje företag startas idag av en kvinna, många med utländsk bakgrund. De vanligaste branscherna som kvinnliga företagare verkar inom är utbildning, hälsa och sjukvård. Källa: Institutet för Tillväxtpolitiska Studier K2-regelverket är en alternativ årsredovisning till kommande K3-regelverket och får endast tillämpas av mindre aktiebolag. Benny Wedberg, VD på SRF förklarar lite mer om den nya årsredovisningens uppbyggnad. Förutom att vissa redovisningsposter är borttagna innehåller K2-ÅR också andra förenklingar. Den största skillnaden mellan K2- ÅR och det kommande K3-regelverket är att K2 är regelbaserat. K-projektet I praktiken innebär K2-ÅR att tre nyckeltal, nettoomsättningen, resultat och soliditet, blir tvingande liksom att man i förvaltningsberättelsen även skall ange vilken verksamhet bolaget bedriver och större, viktiga händelser under året. En fördel tycker Benny Wedberg, men han är ändå inte odelat positiv. För mindre aktiebolag så blir det enklare regler, men reglerna gör också att bolagen inte ges möjlighet att använda lagen vilket Bokföringsnämnden också fått kritik för. Företagarna väljer själva om de vill tillämpa K2-ÅR eller ligga kvar i nuvarande redovisningsform fram till dess att hela K-projektet är igång. Vad som är ovanligt med K2 är FOTO: FRANCIS BLACK/ISTOCKPHOTO att Bokföringsnämnden har varit generösa beträffande det så kallade i kraftträdandet. Normalt skall nya regler tillämpas från den första januari eller första juni det aktuella året. Men istället kan man välja att tillämpa detta redan per Vilka fördelar ser du med den nya årsredovisningen? Jag tror att det blir enklare att upprätta en årsredovisning, sen om det för företagarna blir enklare i sig det låter jag vara osagt. Det blir i alla fall svårare att göra fel eftersom K2-ÅR ger fasta uppställningsformer. Reglerna i korthet Tävlingsform: Utslagningsheat. Från kvartsfinal och framåt finns det möjlighet att se heaten i montern på mässan Tävlingsmoment: De tävlande får varsin upp och nervänd bunt med 20 verifikationer som de på startsignal skall vända på och börja bokföra Program: De tävlande bokför i BLA Bokföring som samtliga tävlande får bekanta sig med i god tid före tävlingen Årsredovisning: BAS 2008 Domare: Benny Wedberg från SRF

19 ANNA, CONTROLLER, SMARTARE ÄN ALLA ANDRA Höjde företagets kreditrisk med 100 procent Fick beröm av chefen FÖR DIG SOM VILL JOBBA EFFEKTIVARE Ibland kan en kalkylerad risk, som kortsiktigt leder till ökade kundförluster, faktiskt leda både till högre intäkter och bättre resultat på längre sikt. Men för att hitta rätt balans mellan risk och möjlighet måste du förstås veta vad och hur du gör. Det är där vi kommer in. Vi har verktygen, kompetensen och affärsinformationen som hjälper dig hitta den balans som ger bäst resultat i ditt företag. Det gäller inte bara kunder utan även andra affärskontakter, som prospekts och leverantörer. Portföljanalys hjälper dig att analysera alla dina affärskontakter i Sverige och Norden direkt på webben. Riskanalys ger dig bland annat rating och riskexponering på dina affärskontakter tillsammans med detaljerad information om varje enskilt företag. Just nu kan du prova Portföljanalys gratis i 1 månad. Läs mer på eller ring Supporting business since 1908

20 20 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS Avdragsmöjligheter Rätt till tydlig prisinformation på flygresor Europaparlamentet har beslutat att skärpa bestämmelserna kring flygresor. Priser för flyg ska anges inklusive skatter, bränslekostnader, säkerhetsavgifter och övriga tillägg. Flygets totalpris måste framgå redan i början av bokningen. Det gäller även för frivilliga tillägg som aktivt måste väljas av konsumenten. Man ska till exempel inte behöva ta bort redan förkryssade försäkringar. Europaparlamentets beslut gör det lättare för konsumenter att jämföra priser på flyg och det förhindrar att konsumenter blir överraskade av priset på den slutliga bokningen när de redan har bestämt sig för att flyga. Lagändringen väntas träda i kraft innan årsskiftet. Källa: Konsument Europa Den svenska exportkurvan fortsätter att dala Det senaste kvartalet har utsikterna försämrats ytterligare för svensk export. Det är främst central- och Östeuropa som förväntas handla mindre med svenska produkter och tjänster. USA visar däremot allt mer intresse för Sverige och företagarna har stora förväntningar. Starkast tillväxt av svensk export tror dock de svenska företagen på i Afrika och Asien. Källa: Exportrådet Tio avdrag du inte bör missa Många småföretagare missar ofta att göra möjliga avdragsmöjligheter och betalar därför för mycket skatt. Speciellt vanligt är detta hos kvinnliga företagare. Här får du en liten guide över avdragen som du med gott samvete kan göra. TEXT: CINDY AHRNEWALD 1Utlandsresor Om du har varit ute och rest och samtidigt gjort affärer får du göra avdrag för det. Men det är viktigt att spara all dokumentation, eftersom resor är ett avdrag Skatteverket gärna tittar närmare på. Giltiga avdrag är kostnaderna för själva resan, hotell, taxi, vägoch broavgifter, inträden, vaccinationer och andra direkta kostnader. 2Traktamenten, schablonbelopp för ökade levnadsomkostnader Eftersom det är dyrare att leva när du befinner dig på resa än när du är hemma, så får du göra avdrag för ökade levnadsomkostnader. Det finns fastställda basbelopp för varje land och idag gäller samma belopp och regler för alla bolagsformer. Avdraget i sig är enkelt; håll reda på antal resedagar och räkna ihop beloppen till en klumpsumma som sedan dras av i företagets deklaration. Vid eventuell kostförmån ska basbeloppet minskas med ett schablonbelopp för måltiden. Är resan en kombinerad arbets- och semesterresa ska de gemensamma kostnaderna fördelas. Avdrag för ökade levnadsomkostnader kan göras upp till max tre månader. 3Representation Grunden för all representation är att den ska ske i omedelbart samband med verksamheten. Samma belopp gäller också oavsett var i världen representationen sker. Numera inkluderas alkohol i avdraget vilket medför ett maxavdrag med 90 kronor exklusive moms per person för lunch, middag och supé. Övriga måltider får dras av med 60 kronor exklusive moms. Avdrag för hyra vid fest eller för köp av exempelvis teaterbiljetter medges med 180 kronor exklusive moms per person. Redovisa de namn och företag som representationen avser. 4Avdrag för arbetslokal eller plats i bostaden Här gäller olika regler för olika bolagsformer. Den enskilde näringsidkarens bostad måste rymma ett speciellt inrett arbetsrum för att få göra fullt avdrag för merkostnader som el, vatten, Internet och eventuell avgift till bostadsförening eller hyra. För de som arbetar minst 800 timmar per år i sitt hem men som saknar ett speciellt arbetsrum, får ett schablonavdrag göras motsvarande kronor för fastighet och kronor för hyres- eller bostadsrättslägenhet. Övriga bolagsformer får göra avdrag för marknadsmässig hyra. En överhyra är dock aldrig avdragsgill. 5Reparation och underhåll av fastighet, byggnad och markanläggning Utgifter för reparationer och underhåll av byggnad och markanläggning får dras av direkt. Utgifter för ny-, till- och ombyggnad ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. 6Inventarier För inventarier motsvarande ett värde av högst kronor exklusive moms eller korttidsinventarier, de med en ekonomisk livslängd av högst tre år (oavsett inköpssumma), får direktavdrag göras. För resterande inventarier ska istället värdeminskningsavdrag kontinuerligt göras till dess att inventariet är helt avskriven. Kvitton är endast godtagbart som underlag upp till kronor inklusive moms. För alla inköp över den summan krävs en regelmässig faktura. 7Bil För privat bil medges avdrag i näringsverksamheten motsvarande 18,50 kronor per mil. Milersättningen är inte tidsbunden till veckodagar eller inom en viss tid. Däremot är detta avdrag ofta föremål för granskning varför en uppdaterad körjournal rekommenderas starkt. För att få göra avdrag för bil ska bilen användas i tjänst under minst 100 mil vid högst tio tillfällen per år. Uppfyller man dessa krav får avdrag också göras för andra kostnader. Dock är bilen föremål för förmånsbeskattning. 8Utbildningskostnader Utbildning är avdragsgill om man köper eller beställer utbildning för att kunna arbeta kvar inom sitt yrke och behålla sina kunder. Fortbildning är också avdragsgillt. Avdrag för utbildning medges dock inte för att kunna anskaffa eller bredda en verksamhet. Kostnaderna för utbildning medges alltid för omedelbart avdrag. 9Telefoni och bredband Avdrag för telefoni i hemmet och mobiltelefoni får göras för de samtalskostnader som rör näringsverksamheten samt för eventuella merkostnader. Dock inte för abonnemangskostnader eller andra fasta avgifter. Avdrag för bredband i hemmet får inte göras för annat än merkostnader, exempelvis om du behöver uppgradera bredbandet för att kunna arbeta. till anställda Gåvor medges alltid 10Gåvor direktavdrag. Avdrag för julgåva medges med 400 kronor, för jubileumsgåva med 1200 kronor och med minnesgåva med kronor. Alla beloppen är inklusive moms....nu över medlemmar - med Sveriges bästa näringspolitiska program för småföretag! Jobben finns i småföretagen - det behövs bara rätt förutsättningar Bli medlem idag! Besök vår hemsida

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Informationspaket. Val av bolagsform. Kontakt

Informationspaket. Val av bolagsform. Kontakt Informationspaket Val av bolagsform Kontakt Svensk Bolagsförmedling Engelbrektsgatan 29 114 32 Stockholm E-post: info@svenskbolagsformedling.se Telefon: 08-123 503 29 Tack för att du har beställt vårt

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

SUF -BOLAG. Informationspaket. ! Kontakt: Mr Company Engelbrektsgatan 29, Stockholm E-post: Telefon:

SUF -BOLAG. Informationspaket. ! Kontakt: Mr Company Engelbrektsgatan 29, Stockholm E-post: Telefon: SUF -BOLAG Informationspaket Svensk Utlandsregistrerad Filial Kontakt: Mr Company Engelbrektsgatan 29, 114 32 Stockholm E-post: info@mrcompany.se Telefon: 08-123 503 30 SUF -bolag är Sveriges snabbast

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag

Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Riksrevisionen Nybrogatan 55 114 90 Stockholm Stockholm 2016-06-29 Skrivelse angående Riksrevisionens kommande granskning av revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag Frågan Skrivelsen är upprättad

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-06-08 B E S L U T Första AP-fonden Verkställande direktören Box 162 94 103 25 STOCKHOLM FI Dnr 16-19038 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-06-08 B E S L U T Första AP-fonden Verkställande direktören Box 162 94 103 25 STOCKHOLM FI Dnr 16-19064 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 17 Fortsatt stark lönsamhet för svenska småföretag FYRA AV SEX BRANSCHER SER UT ATT STÄRKA SIN LÖNSAMHET UNDER 17 I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN

VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN VÅRA TJÄNSTER KREDITUPPLYSNINGAR SOM SPEGLAR VERKLIGHETEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR DECIDAS 3 UPPLYSNINGSTJÄNSTER Kreditupplysning Beslutsstöd 4 4:1 4:2 INFORMATIONSTJÄNSTER Personnummer Adresser Telefonnummer

Läs mer