HDTV Satellitmottagare SXHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HDTV Satellitmottagare SXHD"

Transkript

1 HDTV Satellitmottagare SXHD Instruktionsbok Version:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning Leveransomfång Receiver Fjärrkontroll Anslutning av AVANIT SXHD Anslutningsschema Basinstruktioner för användning Tillkoppling av receivern Installation Välja driftsätt Öppna/avsluta meny Navigering i menyn Föräldrarkontroll Tidsinställning TV Återgivning Programmera inspelning via EPG Timeshift (tidsbestämd TV) Övriga inställningar och funktioner Meny programlistor Menyinstallation Menysystem Menyinställning Meny PVR Tekniska data Fjärrkontroll Nätdel Anslutningar Temperatur AVANIT SXHD

3 Innehållsförteckning 5.5 Mått och vikt Tillverkare Produktbeskrivning 1.1 Leveransomfång HDTV Satellitmottagare AVANIT SXHD. Fjärrkontroll 2 batterier (AAA) för fjärrkontrollen Bruksansvisning AVANIT SXHD 3

4 Produktbeskrivning 1.2 Receiver Framsida Nr. Beskrivning 1 LED (signalerar Apparat påslagen ) Baksida Nr. Beskrivning 1 LNB IN Anslutning för satellit-antenn (DVB-S) 2 TV Scart-anslutning för TV-apparat (analog) 3 HDMI 1 Digital audio- och videoutgång 4 AUDIO OUT DIGITAL Digital cinch-ljudutgång 5 USB Anslutning för extern USB-enhet 6 SERVICE Teleplugganslutning 1 High Definition Multimedia Interface (eng.), gränssnitt för den komplett digitala överföringen av audio- och videodata. 4 AVANIT SXHD

5 Produktbeskrivning 1.3 Fjärrkontroll Nr. Knapp Beskrivning 1 Växlar mellan drifts- och standby-läge Direkt programval 3 FIND Programsökningsfunktion 4 MENU Öppnar huvudmenyn 5 PR+ PR- OK/LIST Program + resp. uppåt i menyn Program - resp. nedåt i menyn Volym + resp. uppåt i menyn Volym - resp. till vänster i menyn Visar lista med sändarkanaler / bekräftar menypunkter AVANIT SXHD 5

6 Produktbeskrivning Nr. Knapp Beskrivning 6 INFO Visar information om det aktuella programmet 7 TXT Visar/ tonar bort videotext 8 Röd funktionsknapp 9 PR Växlar till tidigare valda program 10 Gul funktionsknapp 11 AUDIO Val av ljudformat 12 TV/RADIO Växlar mellan TV- och radio-läge 13 Inspelningsknapp / direktinspelning 14 Återgivning (Mediaplayer) 15 Snabbspolning bakåt 16 Snabbspolning bakåt 17 Tyst läge (mute) 18 0 Väljer återgivningsformat av Mediaplayern 19 FAV Hämtar lista med favoriter 20 EPG Hämtar EPG 2 21 EXIT Lämnar meny resp. menypunkt 22 Grön funktionsknapp 23 Blå funktionsknapp 24 V-MODE Växlar sidoförhållande (Acceptera mode) 25 PAGE+ I menyn/programlistan 10 inmatningar uppåt 26 PAGE- I menyn/programlistan 10 inmatningar nedåt 27 Stannar inspelning / återgivning 28 Avbryter återgivning (paus) 29 Långsam återgivning slow motion 30 Långsam bakåtspolning 2 EPG = Electronic Program Guide (eng.) = elektronisk programguide, elektronisk programtidning 6 AVANIT SXHD

7 Anslutning av AVANIT SXHD 2 Anslutning av AVANIT SXHD OBS! Anslut receivern först till satellitantennen och alla andra apparater innan du ansluter nätkabeln till eluttaget. Beakta också informationen i anvisningarna till de övriga apparaterna. 2.1 Anslutningsschema Standardanslutning optionell anslutning AVANIT SXHD 7

8 Basinstruktioner för användning 3 Basinstruktioner för användning 3.1 Tillkoppling av receivern 3.2 Installation Språk Standardspråk hos AVANIT SXHD enligt fabriksinställningen är tyska. Välj önskat språk Bekräfta med OK för att komma till nästa fönster. Till undermenyn Språk kommer du också via menyn System Start Efter val av språk kommer du till menyn Installation (se avsnitt 4.2, sida 19). Här kan du starta en kanalsökning och skapa en programlista. 3.3 Välja driftsätt Så här väljer du mellan driftsätten TV (TV-program) och RADIO (radioprogram): Tryck på TV/RADIO på fjärrkontrollen. För att komma tillbaka till föregående läge trycker du igen på TV/RADIO. 3.4 Öppna/avsluta meny Tryck på MENU för att öppna menyn. Tryck på EXIT för att lämna menyn. 3.5 Navigering i menyn Du kan navigera i menyn med funktionerna på receivern men även med fjärrkontrollen. Utvalda menypunkter framhävs i olika färger. 8 AVANIT SXHD

9 3.6 Föräldrarkontroll Basinstruktioner för användning I undermenyn föräldrarkontroll kan du ordna åtkomst till olika menyer med en PINkod eller du kan även spärra åtkomsten till olika program med en PIN-kod (kanallås). Vid leverans är koden Så kommer du till undermenyn Förädrarkontroll: 1. Tryck på MENU. 2. Välj menyn System. 3. Välj Föräldrarkontroll och bekräfta med OK. Efter inmatning av lösenordet kan du bestämma om åtkomsten till undermenyerna skall vara skyddade av ett lösenord, genom att du väljer Meny lås Av resp. På, bestämma om du vill skydda olika program med en PIN-kod genom att välja Kanal lås och sedan Av resp. På eller ändra lösenordet: 1. Välj fältet Nytt lösensord. 2. Ange ett nytt lösenord. 3. Bekräfta lösenordet. 4. Ange det nya lösenordet en gång till. 4. Tryck OK. 5. Lämna menyn med EXIT. 3.7 Tidsinställning 1. Välj menyn System. 2. Välj undermenym Tid och bekräfta med OK. 3. Välj GMT-Usage och slå på eller stäng av GMT-användningen med / eller /. På = den automatiska tidsinställningen via satellitsignal är aktiverad. Av = den automatiska tidsinställningen via satellitsignal är avaktiverad. 4. Välj din tidszon i GMT. Tidszonen är standardmässigt inställd på GMT + 1 timme (+ 1:00). 5. Välj menypunkt Sommartid och sedan Sommartid Av eller På. 6. Om du har stängt av den automatiska tidsinställningen (GMT-usage) måste du ange datum och tid manuellt: AVANIT SXHD 9

10 Basinstruktioner för användning Välj Datum, välj den position som du vill ändra och ange det aktuella datumet med nummerknapparna. Välj sedan Tid, välj den position som du vill ändra och ange det aktuella klockslaget. 7. Lämna menyn med EXIT. 3.8 TV Direkt programval Tryck på / PR+ och / PR- för att välja önskat program. Vid varje programbyte öppnas för några sekunder ett infofönster med information om det aktuella programmet. Tryck på INFO för att öppna detta informationsfönster när du vill. Tryck två gånger på EXIT för att stänga informationsfönstret Programval via urvalsfönster 1. Tryck på OK för att öppna ett urvalsfönster med alla tillgängliga program. 2. Välj ut den programlista där det önskade programmet finns i eller tryck på FAV för att välja bland dina favoritlistor (se avsnitt 4.1.3, sida 18). 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret Programval med sökfunktionen Tryck på FIND för att öppna fönstret Sök. Välj en av de olika programalternativen och bekräfta med OK Genre-filter 1. Välj GENRE för att öppna Genre-urvalsfönstret. 2. Välj önskad genre och bekräfta med OK. Nu öppnas som nästa ruta fönstret för urval av program där endast program i den valda genren visas. 3. Tryck på EXIT för att stänga urvalsfönstret för program. Nu kan du välja en ny genre. 10 AVANIT SXHD

11 Hitta program (alfabetisk sökning) Välj Finna (A-Z) för att öppna fönstret Finna: Basinstruktioner för användning Välj ett tecken och bekräfta med OK för att spara det i fältet för det önskade programmets namn eller en del av programmets namn. Neben den Buchstaben und Zahlen gibt es besondere Schaltflächen: Knappfunktion CAPS (gul funktionsknapp) DEL (röd funktionsknapp) eller <- OK (blå funktionsknapp) LEER Betydelse Växel mellan versaler och gemener (endast bokstäver). Tar bort det sist inmatade tecknet. Stänger fönstret. Infogar mellanslag.? Frågetecknet som första tecken har en wildcard -funktion, t.ex. om?r anges, kommer alla program att hittas som innehåller bokstaven R i sina namn. När du har bekräftat det första tecknet med OK öppnas en ny ruta, fönstret för val av program, där program visas som innehåller detta tecken (oftast är detta första tecken en bokstav). Tryck på EXIT för att stänga fönster 1 när du tycker att programurvalet verkar översiktligt nog. I fönstret för urval av program kan du nu välja önskat program och bekräfta med OK. Gå tillbaka till teckeninmatning (se ovan) för att begränsa programurvalet ytterligare Sortera programlistan (alfabetiskt) Välj Sort (A-Z) resp. Sort (Z-A) för att sortera programmen i urvalsfönstret i alfabetisk uppstigande eller nedstigande ordning. AVANIT SXHD 11

12 Basinstruktioner för användning Hos alla funktioner som beskrivs i raderas tidigare programval eller sortering igen när ett program väljs med OK, dvs. om du då trycker på OK i TV-läge för att öppna programvalsfönstret är programlistan som den var ursprungligen Recall Tryck på för att gå till det sist sedda programmet EPG Single EPG Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen. Fönstret Single EPG med information om ett program öppnas. Den pågående sändningen är markerad med. Tryck på / PR+ eller / PR- för att visa ett program tidigare eller senare (1). Tryck på / eller / för att gå bakåt eller framåt en dag (2). Tryck på den gröna funktionsknappen för att scrolla nedåt till info-området (6). Tryck på den röda funktionsknappen för att scrolla uppåt till info-området (6). Tryck på den gula funktionsknappen för att spara program, datum, starttid och tidslängd av den markerade sändningen i timern. Du kan ändra inställningarna så som beskrivs i avsnitt 4.3.2, sida 24. Tryck den blåa funktionsknappen för att gå till fönstret EPG. Tryck på EXIT för att återvända till TV-läge EPG Efter du har tryckt den blåa funktionsknappen i fönstret Single EPG kommer du till fönstret EPG. Tryck på OK för att öppna ett fönster med detaljinformation om den valda programsändningen. Du kan trycka på OK, den röda funktionsknappen eller på EXIT för att stänga fönstret igen. Tryck på / PR+ och / PR- för att bläddra igenom alla tillgängliga program. 12 AVANIT SXHD

13 Basinstruktioner för användning Tryck på / eller / för att gå bakåt eller framåt en sändning inom ett program. Tryck på den röda funktionsknappen för att gå till fönstret Tidsdisplay: Välj här med / eller / funktionerna i nedre bildkant: Tryck på OK när du har valt för att gå till pågående sändning. Den pågående sändningen är markerad med. Tryck på OK när du har valt sändning. Tryck på OK när du har valt Tryck på OK när du har valt för att hoppa fram eller tillbaka till en för att hoppa fram eller tillbaka två timmar. för att hoppa fram eller tillbaka en dag. Tryck på EXIT för att stänga fönstret Tidsdisplay och återvända till EPGfönstret. Tryck på den gröna funktionsknappen för att spara program, inspelningsdatum, starttid och tidslängd av den markerade sändningen i timern. Du kan ändra inställningarna så som beskrivs i avsnitt 4.3.2, sida 24. Tryck på den blåa funktionsknappen för att återvända till fönstret Single EPG. Tryck på EXIT för att återvända till TV-programmet Ljudinställningar 1. Tryck AUDIO. 2. Välj ljudinställning med / och /. 3. Tryck på / PR+ eller / PR- för att välja ett annat språk eller Dolby AC3 (Dolby Digital) om sändarkanalen erbjuder detta. 4. Efter inställning av ljudet lämnar du menyn med EXIT Text-TV Tryck på TXT-knappen på fjärrkontrollen för att öppna Text-TV. Den första TVtextsidan 100 visas. Så här kan du navigera mellan videotext-sidorna: Knapp Nummerblock på fjärrkontrollen Funktion Direkt inmatning av sidonummer AVANIT SXHD 13

14 Basinstruktioner för användning Knapp Funktion Nästa huvudsida Föregående huvudsida (om det finns delsidor) (om det finns delsidor) Nästa delsida Föregående delsida eller AUTO. Bytet av delsida sker automatiskt Tryck på EXIT för att stänga av videotexten igen Acceptera Mode (Sidoförhållande) Tryck flera gånger på V-MODE för att ställa in bildsidoförhållandet. PVR 3 / inspelning Anslut först en USB-enhet i USB-porten på SXHD och vänta tills den identifieras av receivern som då visar ett motsvarande meddelande. Passande USB-stickor och externa hårddiskar finner du i tillbehörsbutiken -Zubehör-Shop- på Tryck under återgivningen av ett program på Inspelnings-knappen (direktinspelning) eller välj ut sändningar i EPG-fönstret och lägg till dessa till timern med den gröna funktionsknappen (se avsnitt 3.8.5, sida 12) eller Programmera en inspelning direkt i Timer-undermenyn (se avsnitt 4.3.2, sida 24). Om flera ljudspår skickas ut spelas automatiskt in upp till tre ljudspår under en inspelning. Vid uppspelning kan du med AUDIO växla mellas dessa ljudspår. 3 PVR = Personal Video Recorder (engl.), lika med hårddiskrecorder för digital inspelning av bild och ljud på en dataenhet (oftast hårddisk). 14 AVANIT SXHD

15 Basinstruktioner för användning 3.9 Återgivning Direkt uppspelning 1. Tryck två gånger på SHIFT. 2. Välj inspelningen som skall återges och bekräfta med OK. Återgivningen startar. 3. Använd funktionerna,,, och för att kontrollera återgivningen. 4. Du kan hoppa fram eller bakåt med / och / när informationsrutan för uppspelning visas. Du kan först använda denna funktion efter den tid har passerat efter starten av återgivningen som du har ställt in i Hoppa i avsnitt PVR Konfig Återgivning med Mediaplayer Så som beskrivs i avsnitt 4.5.1, sida 26kan du spela upp USB-inspelningar även med Mediaplayer Programmera inspelning via EPG Välj sändningarna som du vill spela in via EPG och lägg till dessa i timern med den gröna funktionsknappen (se avsnitt 3.8.5, sida 12) Timeshift (tidsbestämd TV) Med en ansluten USB-dataenhet (hårddisk, USB-sticka) kan du stoppa det aktuella programmet och senare fortsätta på exakt samma ställe. 1. Se till att i undermeny PVR Konfig. (avsnitt , sida 28)Timeshift (1;a menypunkt) står på På (fabriksinställning) och lämna menyn igen. 2. Tryck -tangenten i TV-läge för att stanna uppspelningen av det aktuella TVprogrammet och starta en Timeshift-inspelning. 3. Tryck på (PLAY) för att fortsätta uppspelningen av TV-programmet härifrån. 4. Med och kan du spola fram och tillbaka inom ett TV-program, så som du är van från DVD-spelaren eller videoapparaten. Med (SLOW) och (SLOW) kan du spela upp TV-programmet i slowmotion. 5. Om du vill byta till den aktuella TV-bilden (pågående sändning) trycker du en gång på. Om Timeshift i undermenyn PVR Konfig. står på På, börjar Timeshift-inspelningen automatiskt vid första inkoppling av receivern och vid varje kanalbyte. AVANIT SXHD 15

16 Övriga inställningar och funktioner 4 Övriga inställningar och funktioner 4.1 Meny programlistor TV-programlista / Radio-programlista För att göra det enklare förklaras nedan enbart hur man redigerar TV-listor, för att redigera radio-programlistor gör du som följande. 1. Navigera i menyn Programlista till undermenyn TV. 2. Tryck på OK för att öppna fönstret TV. Vid nedan beskrivna redigeringar kommer du att tillfrågas när du lämnar menyerna för programlistor om du vill skriva om den fabriksinställda programlistan, dvs. du kan spara de gjorda ändringarna (med OK ändras då den ursprungliga programlistan) Lägga till ett program i en lista med favoriter 1. Markera motsvarande program. 2. Tryck på FAV och bekräfta med OK. Nu öppnas ett valfönster med åtta existerande listor med favoriter. 3. Välj den lista med favoriter som du vill lägga in programmet i och bekräfta med OK. Motsvarande lista med favoriter kommer att markeras med ( ). 4. Programmen som du vill tilldela en viss favoritgrupp markeras i programlistorna. 5. Tryck en gång till på FAV eller EXIT för att lämna funktionen Lägg till Lösenordsskydd för program (spärr för obehörig åtkomst) 1. Markera motsvarande program. 2. Tryck på den röda funktionsknappen (SHIFT). 3. Bekräfta med OK. Du kommer tillfrågas att ange ett lösenord. 4. Ange ett lösenord. Spärrade program markeras i programlistorna med. 5. Tryck en gång till på den röda funktionsknappen (SHIFT) för att lämna funktionen Lås Hoppa över program vid programsökning (zappa) 1. Markera motsvarande program. 2. Tryck på den gröna funktionsknappen. 16 AVANIT SXHD

17 3. Bekräfta med OK. Program som skall hoppas över markeras i programlistorna. Övriga inställningar och funktioner 4. Tryck en gång till på den gröna funktionsknappen för att lämna funktionen Lås Flytta program till en annan kanalplats: 1. Tryck på den gula funktionsknappen för att starta funktionen Flytta. 2. Markera programmet du vill flytta och bekräfta med OK. Programmet som skall flyttas markeras i programlistan.. Om du vill flytta mer än ett program markerar du dessa och bekräftar varje program med OK. Programmen som skall flyttas behöver inte följa direkt på varandra. 3. Välj den programplats framför vilken du vill placera programmet / programmen och tryck en gång till på den gula funktionsknappen. 4. Tryck på EXIT för att lämna funktionen Flytta Sortera programlistan 1. Drücken Sie die blaue Funktionsknapp (Ändern). Fönstret Programlistor öppnas. 2. Tryck på den röda funktionsknappen (Sortera) för att öppna ett fönster där du kan bestämma sorteringskriterierna. 3. Välj Namn(A-Z) resp. Namn(Z-A) för att sortera programlistan i alfabetisk ordning, eller välj Fritt/Scramble för att först lista upp alla fritt mottagbara program i programlistan och sedan alla kodade program, eller välj Lås för att först lista upp alla program i programslistan som inte är spärrade och därefter alla spärrade program. 4. Tryck på OK för att bekräfta ditt val. 5. Tryck på EXIT för att lämna sorteringsfunktionen Ombenämna program 1. Tryck den blåa funktionsknappen (L/R) i undermenyn Programlistor TV. 2. Tryck den gröna funktionsknappen för att göra ändringen. 3. Markera programmet du vill ombenämna och bekräfta med OK. 4. Fönstret Ändra namn öppnas. Välj det tecken du vill ändra. AVANIT SXHD 17

18 Övriga inställningar och funktioner Ange det nya tecknet med knappsatsen (10) på fjärrkontrollen. Tryck på den röda funktionsknappen (CAPS) för att växla mellan gemener och versaler. Tryck på den gröna funktionsknappen (DEL) för att ta bort motsvarande tecken. Tryck på den gula funktionsknappen (OK) för att spara de genomförda ändringarna och åter stänga fönstret Ändra namn. DrücTryck på den blåa funktionsknappen (CANCEL) för att slopa de genomförda ändringarna och stänga fönstret Ändra namn igen. 5. Tryck på den gröna funktionsknappen för att lämna ändringsläget Radera ett enskilt program från programlistan 1. Tryck den blåa funktionsknappen (Ändra) i undermenyn Programlistor TV. 2. Tryck den blåa funktionsknappen (Ta bort) en gång till för att komma till Ta bort-läget. 3. Markera programmet du vill ta bort och bekräfta med OK. Motsvarande program kommer att markeras ( ). Tryck den blåa funktionsknappen (Ta bort) en gång till eller EXIT för att lämna Ta bort-läget igen. 4. Om du godkänner omskrivandet av den fabriksinställda programlistan (se ovan) när du lämnar menyn kommer de markerade programmen att raderas Ta bort alla För att ta bort alla program 1. Välj Ta bort alla i menyn Programlistor. 2. Tryck OK. Nu kommer du att bli tillfrågad om du vill ta bort alla kanaler. 3. Välj Ja eller Nej och bekräfta med OK. Efter att alla program har tagits bort är dina programlistor tomma och måste skapas på nytt! Listor med favoriter I denna undermeny kan du ändra namn på favoritlistorna. 1. Välj lista med favoriter som skall ombenämnas och bekräfta med OK. 2. Ett tangentbord i bildskärmen öppnas. 18 AVANIT SXHD

19 Övriga inställningar och funktioner 3. Välj bokstäver/siffror med / PR+ och / PR- eller med / und / och bekräfta med OK. Med den gula funktionsknappen växlar du mellan gemener och versaler. Med SHIFT-tangenten (röd) tar du bort enskilda bokstäver/siffror. Upprepa så ofta tills du har matat in det önskade namnet för favoritlistan. Tryck på den blåa L/R-tangenten för att gå tillbaka till undermenyn Listor med favoriter och tryck på EXIT för att lämna undermenyn. 4.2 Menyinstallation Antennanslutning 1. Välj undermenym Antennanslutning i menyn Installation och bekräfta med OK. 2. Välj om en Låst antenn eller en Motorantenn skall anslutas till receivern. 3. Tryck EXIT för att lämna undermenyn Antennanslutning. 4. Tryck en gång till på EXIT för att återvända till TV-läge eller för att gå vidare till en annan undermeny. Om du har valt en Motorantenn måste du konfigurera denna i menypunkt Antennsetup Satellitlista I undermenyn Satellitlista finns det en lista med tillgängliga satelliter. Beroende av ditt antennsystem kan du välja här vilken satellit du vill ha för mottagning av program: 1. Välj undermenym Satellitlista i menyn Installation och bekräfta med OK. 2. Välj den satellit du vill ha för mottagningen och bekräfta med OK.Den valda satelliten kommer att markeras motsvarande med ( ). Så ändrar du en inmatning: 1. Tryck den röda funktionsknappen (SHIFT). 2. Välj om du vill ändra namn eller längdgrad (position). 3. Välj den textposition som du vill ändra: AVANIT SXHD 19

20 Övriga inställningar och funktioner Ange siffror och bokstäver med fjärrkontrollen. Tryck på den röda funktionsknappen (SHIFT) för att växla mellan gemener och versaler. Tryck på den gröna funktionsknappen för att ta bort den just valda positionen. Tryck på den gula funktionsknappen för att bekräfta ändringarna och återvända till satellitlistan. Tryck på den blåa funktionsknappen (L/R) för att avbryta ändringen och återvända till satellitlistan. Så lägger du till en inmatning: 1. Tryck på den gröna funktionsknappen. 2. Ange namn och längdgrad (textinmatning så som beskrivs under Ändra). Så tar du bort en inmatning: 1. Välj den satellit du vill ta bort. 2. Tryck på den blåa funktionsknappen (L/R). Ett fönster öppnas där du tillfrågas om du verkligen vill ta bort. 3. Välj OK eller Nej och bekräfta valet med OK. Nu kommer du tillbaka till satellitlistan. Tryck EXIT för att lämna undermenyn Satellitlista. Tryck EXIT för att gå tillbaka till TV-läget Antenn-setup I undermenyn Antenn-setup finns det olika alternativ som är beroende av om du har valt Låst antenn eller Motorantenn i Antennanslutning Låst antenn I Satellit väljer du den satellit som du vill ha för efterföljande inställningar. Valmöjligheterna begränsas till de satelliter som är markerade i Satellitlistan. Välj det passande värdet för det använda LBN-systemet i LNB Frekvens. Alternativt trycker du på OK och väljer det passande värdet i listan och bekräftar med OK): Standardvärde är ett universellt LNB-system med MHz. 20 AVANIT SXHD

21 Välj Övriga inställningar och funktioner Du kan bestämma signalstyrka och kvalitet vid mottagning av en särskild transponder: den transponder i Transponder som du vill att dess signalstyrka och kvalitet skall visas på den nedre fönsterkanten. Om du vill använda en multifeed-antenn väljer du den port som du vill ha för den valda satelliten i DiSEqC FOm du vill ta emot signaler från mer än fyra satelliter, väljer du den port för den valda satelliten i DiSEqC Standardmässigt har du här inställningen Ur funktion. Välj här menypunkt 22K för att permanent kunna slå på eller stänga av 22 khzstyrspänningen för High-Low-bandomkopplingen. I de flesta fall måste här inställningen vara Auto (fabriksinställning). Välj det rätta värdet för den valda sändarkanalen i Polaritet Motorantenn Välj det passande värdet för det använda LBN-systemet i LNB Frekvens. Standardvärde är ett universellt LNB-system med MHz. Ställ in motsvarande styrsignalteknik i Motortyp DiSEqC 1.2 Välj Ta bort alla för att ta bort alla inställda satellitpositioner igen Välj Motor och tryck OK för att öppna undermenyn Motorinställningar: So sså ställer du in de olika antennpositionerna: 1. I Satellit väljer du den satellit som du vill ha för efterföljande inställningar. 2. Välj den transponder i Transponder som skall gälla för antennpositionen. 3. Välj Pos-Nr. & Spara för att bestämma ett positionsnummer där motsvarande satellit skall sparas. 4. Välj Gå till X för att hämta en position från vilken du vill göra inställningen (värdet Referens utgör nollpositionen). 5. Välj Spara och vrid antennen i västlig- resp. ostlig riktning. Sök efter maximal signalstyrka och -kvalitet (visas längst ned på bildskärmen). 4 DiSEqC = Digital Satellite Equipment Control (eng.),betecknar en digital styrsignalteknik hos satellitanläggningar 5 DiSEqC1.0 stöder fyra satellitpositioner 6 DiSEqC1.1 stöder 16 satellitpositioner AVANIT SXHD 21

22 Övriga inställningar och funktioner 6. Tryck sedan OK för att spara den rätta positionen. En frågetext visas. 7. Bekräfta positionsändringen med Ja eller neka den med Nej. 8. Upprepa eventuellt steg 1 6 för andra satelliter / transponder. Välj Default och tryck OK för att ta bort alla tidigare inställningar och bestämma antennpositionerna på nytt. En frågetext visas nu. Bekräfta borttagningen med Ja eller avbryt med Nej. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till undermenyn Antenn-setup. Välj Gräns för setup och tryck OK för att öppna fönstret Gräns för setup. 1. Välj Gräns för setup för att växla mellan Gräns funktion, Gräns väst och Gräns öst. 2. Markera funktionen Gräns setup och flytta gränsen från förra steg till öst resp. väst. 3. Markera funktionen Gå till referens och tryck sedan på OK för att förflytta motorantennen tillbaka till utgångsläget. 4. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till undermenyn Antenn-setup USALS En satellitposition definieras som referens och med uppgifterna om bredd- och längdgrad beräknas sedan utifrån dessa basvärden alla andra satelliters vridrörelser. Välj lokal längdgrad för att ange längdgraden av antennens position på din fjärrkontroll. Välj lokal breddgrad för att ange breddgraden av antennens position på din fjärrkontroll. 1. Välj Motor och tryck OK. 2. Välj Satellit för att välja den satellit som skall användas som referens för USALS-styrningen av din antenn. 3. Välj den transponder i Transponder som skall gälla för antennpositionen. 4. Rikta din antenn på så sätt att du uppnår maximala värden för signalstyrka och kvalitet. 5. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till undermenyn Antenn-setup. Välj Gräns för setup i undermenyn Antenn-setup och tryck OK för att öppna fönstret Gräns för setup. Gå tillväga så som beskrivs ovan Sökning enskilda satelliter Här kan du söka igenom enskilda satelliter efter program som kan tas emot. I Satellit väljer du den satellit som du vill söka igenom (Scan). 22 AVANIT SXHD

23 Övriga inställningar och funktioner Valmöjligheterna begränsas även här till de satelliter som är markerade i Satellitlistan. Välj Endast FTA 7 för att bestämma om endast FTA-program eller alla program skall sökas. I Scan kanal väljer du om du endast vill söka efter TV-kanaler, radio-kanaler ellet TV + radio. I Nätverkssökning väljer du om du endast vill söka efter en enskild kanal (Nej) eller alla kanaler av en sändarkedja (Ja), t. ex. TV 4, TV 4+, TV4 sport osv. Nätverkssökning är endast aktiv om du har valt Scan mode Nuvarande scan (lika med Standard Scan). Välj sökningssätt I Scan mode: Nuvarande scan (Standard Scan): Detta läge omfattar enbart frekvenser som står i TP-listan. Automatisk sökning (Blind Scan): Här söks alla frekvenser, oberoende om de finns på TP-listan eller ej. I Tuner väljer du vilket LNB-system som skall bearbeta signalerna (om det endast finns ett LNB-system är denna menypunkt inte aktiv). Starta kanalsändarsökningen med att välja Sök och bekräfta med OK. 4.3 Menysystem Undermeny TV-system Välj Videoupplösning för att ställa in den passande videoupplösningen. 1. Tryck på OK för att öppna en lista med värden som du kan välja. 2. Välj passande värde för din TV-apparat. 3. Bekräfta ditt val med OK. Exempel:Om din TV-apparat har en maximal upplösning på 720p8 bör du också ställa in 720p på receivern (fabriksinställning är 720p). 7 FTA = Free To Air = okodade program 8 p = progressive (eng.), Progressive scan-förfarande: hela bilder visas, t. ex. innebär 720p att 50 hela bilder med en upplösning på 1280 pixlar / linjer och 720 linjer / bild överförs inom en sekund. i = interlaced (engl.), ett linjesprångsförfarande: raka och oraka linjer överförs omväxlande. i = interlaced (engl.), Zeilensprungverfahren: gerade und ungerade Zeilen werden abwechselnd übertragen. AVANIT SXHD 23

24 Övriga inställningar och funktioner Om du har anslutit receivern och TV-apparaten med en scartkabel är upplösningen max. 576i (PAL-format). Så här ändrar du upplösningen direkt med fjärrkontrollen: Tryck (eventuellt flera gånger) den gröna funktionsknappen för att byta videosignalens upplösning vid HDMI-utgången. Det inställda värdet visas nu på displayen. Välj Acceptera mode (sidförhållande) för att ställa in bildsidoförhållandet. Värde Auto 4:3PS 4:3LB Betydelse Standardinställning: Receivern väljer det optimala värdet För återgivning på en 4:3-bildskärm, PS = Panscan: 4:3 sändning: Bilden visas optimalt. 16:9 sändning: Bilden anpassas i höjden till bildskärmen, till höger och vänster saknas bildinformationen. För återgivning på en 4:3-bildskärm, LB = Letterbox 4:3 sändning: Bilden visas optimalt. 16:9 sändning: Bilden anpassas i bredden till bildskärmen, svarta balkar utjämnar höjden. 16:9 För återgivning på en 16:9 TV-apparat Välj Digital Audio-utgång för att bestämma formatet av den digitala ljudsignalen: PCM Pulse Code Modulation (standard), DD Dolby Digital (flerkanalsljud) Undermeny Timer Här kan du programmera, bearbeta resp. radera upp till åtta olika inspelningar (eller kanalbyten). 1. Markera en timer i undermenyn Timer. 2. Tryck på OK för att öppna timern. 3. Markera raden Timer-läge. 4. Markera raden Timer-service. 5. Markera raden Program och välj det program som skall spelas in resp. visas. 6. Markera raden Datum och ange inspelningsdatum. 24 AVANIT SXHD

25 7. Markera raden I-tid och ange inkopplingstiden. Övriga inställningar och funktioner 8. Markera raden Duration och ange tidslängen (sändningstidslängd). I fälten för datum och tid kan du gå från bokstav till bokstav (från position till position) med funktionerna / och /. 9. Markera funktionen Spara och bekräfta med OK Övrigt Välj LNB-matning för att slå på och stänga av strömförsörjningen vid LNB IN. Pga. nya EG-bestämmelser är denna receiver försedd med ett energisparande stand by-system. Efter tre timmar kopplar apparaten automatiskt över till energisparläge (strömförbrukning under 1 W) om ingen funktion aktiveras på fjärrkontrollen under denna tid (t.ex. ändrad ljudvolym eller programbyte). Du kan avaktivera den autmatiska standbyfunktionen via menyn. Välj Standby-tid för att slå på eller stänga av den automatiska standbyfunktionen (fabriksinställning är Standby-tid På). 4.4 Menyinställning Programvaruversion I undermenyn Information visas det aktuella versionsnumret av programvaran till AVANIT SXHD Fabriksinställning Du har möjligheten att återställa receivern till fabriksinställningarna (Reset): Så här återställer du receivern till utgångsvärdena: 1. Välj undermenyn Fabriksvärde i menyn Inställning. 2. Tryck på OK. Du blir tillfrågad om du vill återställa receivern och ta bort personliga inställningar. AVANIT SXHD 25

26 Övriga inställningar och funktioner 3. Välj Ja eller Nej och tryck sedan OK. Efter att du har återställt apparaten visas menyn för val av språk Uppdatering av receiverns programvara Du kan även uppdatera din AVANIT SXHD via USB-gränssnittet. 1. Leta efter uppdateringsfilen på webbsidan (menypunkt support) och spara den i en USB-enhet. 2. Packa upp filen med namnslutet.abs och kopiera den över till din USB-enhet. Tänk på att uppdateringsfilen (*.abs) visas direkt i USBenhetens rotkatalog (ingen underkatalog)! 3. Anslut USB-enheten till din receiver. 4. I menyn Inställning väljer du undermenyn USB-uppdatering och trycker på OK. 5. I Uppdatering mode väljer du uppdateringssättet Allcode. 6. I Upgrade file väljer du den under 2. kopierade filen. 7. Välj funktionen Start och bekräfta med OK. Nu visas en säkerhetsfråga. Efter du har valt OK och tryckt OK startar uppdateringen. Efter uppdateringen startar receivern automatiskt igen. 4.5 Meny PVR Mediaplayer Via Mediaplayer kan du spela upp egna TV-inspelningar, men även MPEG-, MP3- resp. JPG-filer från USB-enheten. 1. Öppna Mediaplayern genom att välja Media Player i menyn Record och tryck OK. 2. Tryck nu så ofta på 0 tills den övre raden av den önskade filtypen står längst till vänster. I mappstrukturen visas endast de filer som motsvarar den önskade filtypen. T.ex. om musik har valts visas endast befintliga musikfiler. Med Record visas TV-inspelningar som finns i dataenheten. 3. Tryck på / PR- för att välja den anslutna dataenheten och bekräfta med OK. 4. Välj en fil. 5. Tryck på OK för att starta återgivningen. 26 AVANIT SXHD

27 Övriga inställningar och funktioner 6. Använd funktionerna,,, och för att kontrollera återgivningen. 7. Med knapparna i Mediaplayer-fönstrets nedre kant har du ytterligare funktioner till förfogande Exempel musik Välj en musiklåt och tryck på den gröna funktionsknappen för att lägga till den i uppspelningslistan (favoriter). Musiklåten markeras med ett hjärtsymbol. Du kan upprepa detta med alla musiklåtar som du vill lägga till i listan. Tryck den gula funktionsknappen för att lägga till alla musiklåtar från den aktuella katalogen i uppspelningslistan. Om du trycker en gång till på den gula funktionsknappen raderas uppspelningslistan komplett. Tryck på SHIFT (röd) för att visa listan med favoriter (uppspelningslista). Ett nytt fönster Uppspelningslista öppna. Du kan nu flytta filer eller ta bort dem från listan: 1. Välj en musiklåt som du vill flytta. 2. Tryck på SHIFT (röd) för att markera musiklåten innan du flyttar den. 3. Välj en ny plats för musiklåten. 4. Lämna Flytta-funktionen genom att trycka en gång till på SHIFT (röd). Du kan nu stänga fönstret Uppspelningslista med EXIT eller flytta en annan musiklåt genom att gå tillbaka till steg 1 eller använda Ta bort-funktionen. Tryck på L/R (blå) för att komma till ändringsläget. Här kan musiklåtar ombenämnas med SHIFT (röd), kopieras med den gröna funktionsknappen, och tas bort med den gula funktionsknappen samt nya mappar skapas med L/R (blå). Tryck två gånger på EXIT för att lämna ändringsläget igen. Du kommer nu tillbaka till Mediaplayerns utgångsfönster. Tryck på knapp 1 för att sortera visade musiklåtar. Favoriter är de låtar som finns i den aktuella uppspelningslistan. Tryck på knapp 2 för att ändra återgivningssättet: AVANIT SXHD 27

28 Övriga inställningar och funktioner Symbol i Mediaplayerfönstret Betydelse En musiklåt spelas upp och upprepas. Alla musiklåtar i den aktuella katalogen spelas upp och upprepas i den visade ordningsföljden. Alla musiklåtar i den aktuella katalogen spelas upp i en slumpmässig ordningsföljd och upprepas sedan. Tryck EXIT för att stänga Mediaplayern och återvända till menyn Record Exempel bilder Tryck på knapp 2 för att konfiguerar en bildserie (Slideshow). 1. Välj Slide Show tid. 2. Välj hur lång tid det skall från bild till bild. Om du väljer Av stannar den första bilden kvar på bildskärmen. 3. Välj Slide Show upprepa för att starta visningen av bilderna från början. Välj Spara Avbryt, välj sedan om du vill spara inställningarna eller om du inte vill ha dem och bekräfta med OK. Tryck på knapp 3 för att visa alla bilder i den aktuella katalogen. Du kan också visa bilder medan du spelar upp musik, t.ex. genom att byta filtyp under musikuppspelningen (med knapp 0) och sedan starta bildvisningen Formatera datadiskenhet 1. Tryck den gula funktionsknappen. 2. I det öppnade fönstret under Disk Mode väljer du önskat filsystem. Nu visas ett urval av alternativa filsystem (FAT32 och NTFS) Lägga fast standardpartitioneringar I menypunkt Inställningar bestämmer du standardpartitioneringar för TVinspelningar och Timeshift-filer. 1. Välj den dataenhet eller partitionering för vilken du vill definiera användningen. 2. Tryck den blåa L/R-knappen. Ett nytt fönster DVR Set öppnas. 3. Välj vilken dataenhet du vill använda: 28 AVANIT SXHD

29 Övriga inställningar och funktioner REC & TMS: Partitioneringen används för både inspelningar och timeshift. Record: Den valda partitioneringen används endast för inspelningar. Timeshift: Den valda partitioneringen används endast för Timeshift PVR Konfiguration Välj Timeshift för att bestämma om Timeshift-inspelningar (se sidan 15, tidsinställd TV (Timeshift)) skall börja automatiskt när man trycker på - tangenten eller om Timeshift skall avaktiveras. Välj Timeshift till inspelning för att bestämma om Timeshift-inspelningar skall sparas på USB-dataenheten när du trycker på Record. När du trycker på Record och har På spelas det inte enbart in från denna tidpunkt utan även den tidigare Timeshift-filen läggs till inspelningen. När du trycker på Record och har Av spelas det bara in från denna tidpunkt. Den förra Timeshift-filen läggs inte till inspelningen (normal direktinspelning). Välj Hoppa för att ställa in hur stort språngavståndet skall vara vid en återgivning av en inspelning. Välj Starta inspelningen tidigare för att ställa in i vilken tid mellan 1 och 5 minuter en inspelning skall starta tidigare än som bestäms i Timer-inställningen. Välj Avsluta inspelningen senare för att ställa in i vilken tid mellan 1 och 5 minuter en inspelning skall starta senare än som bestäms i Timer-inställningen. Vid en EPG-timerprogrammering används den exakta start- och sluttiden av en sändning för programmeringen av en inspelning. Om en sändning startar för tidigt eller avslutas för sent och en inspelning därför saknar början eller slut kan förhindras med funktionernastarta inspelningen tidigare och Avsluta inspelningen senare. AVANIT SXHD 29

30 Tekniska data 5 Tekniska data 5.1 Fjärrkontroll Råckvidd Batterier Upp till 7 m 2x typ AAA 5.2 Nätdel Strömförbrukning i Standby-läge Nätspänning under 1 W V ~, 50/60 Hz 5.3 Anslutningar Gränssnitt extern dataenhet USB 2.0 Antenningång Service Audio-utgång Audio/Video-utgång F-kontakt Teleplugganslutning 1 x Digital Audio 1x HDMI 1 x Scart-anslutning (EURO AV) 5.4 Temperatur Arbetstemperatur Lagringstemperatur 5.5 Mått och vikt Bredd Höjd Djup Vikt +5 C till +40 C -40 C till +65 C 260 mm 45 mm 145 mm ca 1 kg 30 AVANIT SXHD

31 Tillverkare 6 Tillverkare smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Germany Telefax: +49 (0) E-post: Internet: AVANIT SXHD 31

32

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

HDMI - USB - DIGITAL AUDIO

HDMI - USB - DIGITAL AUDIO HDTV Satellitmottagare DR11 HDMI - USB - DIGITAL AUDIO Bruksanvisning Version: 05.11.2013 - Svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrifter 3 1.1 Avsedd användning 3 1.2 Faror

Läs mer

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Mottagare smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Snabbstartshandbok Version: 16.01.2014 - Svenska smartstream - BOX2IP Inledning Kära kund, Denna användarmanual

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...33

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...33 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...33 1 Produktbeskrivning...35 1.1 Leveransomfång... 35 1.2 Receiver... 36 1.3 Fjärrkontroll... 37 2 Anslutning av smart MX Flat HD...39 2.1

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Snabbstartshandbok Version: 30.09.2013 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Denna användarmanual ger information om, hur du ansluter din mirage-mottagare

Läs mer

Mini HDTV Satellitmottagare. CX Flat. Bruksanvisning. Version: Svenska

Mini HDTV Satellitmottagare. CX Flat. Bruksanvisning. Version: Svenska Mini HDTV Satellitmottagare CX Flat Bruksanvisning Version: 12.02.2014 - Svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning 22 1.1 Leveransomfång 22 1.2 Receiver 22 1.2.1 Visa sida

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare.

Läs noga igenom användarmanualen innan du använder mottagaren. Vi hoppas att du kommer få nöje av din mirage-mottagare. Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Inledning. Inledning. Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTVsatellitmottagare.

Inledning. Inledning. Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTVsatellitmottagare. Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTVsatellitmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning. Inledning

Inledning. Innehållsförteckning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Grundläggande karakteristik:

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DVB-S-mätenhet. smartmeter S1. Instruktionsbok. Version: 25.10.2013 - Svenska

DVB-S-mätenhet. smartmeter S1. Instruktionsbok. Version: 25.10.2013 - Svenska DVB-S-mätenhet smartmeter S1 Instruktionsbok Version: 25.10.2013 - Svenska Användarinformation Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S1. Den här

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv Macab HD-EASY Installation drivrutiner och program USB-mottagare för digital-tv Macab HD-Easy Är en USB-mottagare för digital-tv i marknätet (DVB-T). Plugga in i din PC eller Laptop och du har digital-tv

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning. www.thomsonstb.net

THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning. www.thomsonstb.net THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to STRONG Europe Represented by STRONG

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00 Bruksanvisning Säkerhet 2 Copyright och ordlista 3 Fjärrkontrollen 4-5 Anslutningar 6-10 Start av mottagaren 11 Funktionsguide 12-13 Huvudmenyn 13-24 Motoriserat system 25-27 HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Läs mer

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR)

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR) 130516 50153 DT-800T2 HDMI FTA-mottagare Med inspelningsfunktion (PVR) Bruksanvisning DT-800T2 Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt användning av denna produkt. Spara denna manual

Läs mer