Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska"

Transkript

1 Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009

2 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från NAVIGON AG reproduceras för något ändamål, ej heller överföras i någon form, varken elektroniskt eller mekaniskt, detta inkluderar kopiering och inspelning. Alla tekniska uppgifter, ritningar osv. faller under copyrightlagen. 2009, NAVIGON AG Alla rättigheter förbehålles.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna manual Juridiska anmärkningar Ansvar Varumärken Frågor om produkten Förberedelser Viktiga säkerhetsanvisningar Leveransens omfattning Ansluta TV-modul Information Starta TV-modul Använda TV-modulen Välja en kanal Reglera volym Infoga kanal till favoriter Programschema (EPG) Information om pågående sändning Konfigurera TV-modul Kanal Allmänt Avsluta konfiguration Stänga av TV-modulen TV-modulens fönster Fönstret TV Programschema (EPG): Allmänt Programschema (EPG): Detaljer Info Bilaga Tekniska data Konformitet Index...18 Användarmanual Innehållsförteckning III

4 1 Inledning 1.1 Om denna manual Följande textstilar används i denna manual för att uppmärksamma på vissa textstycken och för att underlätta läsningen: Fet och kursiv: SMÅ VERSALER: Fett: Understruket: Produktbeteckningar Fönster och dialogrutor Markerar viktiga textavsnitt Beteckningar för knappfält, inmatningsfält och övriga element i programmet Denna symbol uppmärksammar användningstips om programmet. 1.2 Juridiska anmärkningar Ansvar Programvaran och manualen kan ändras utan föregående meddelande. NAVIGON AG kan inte hållas ansvarig för riktigheten i manualen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den. För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel Varumärken Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, handelsnamn eller företagsnamn kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat. NAVIGON är ett varumärke registrerat av NAVIGON AG. 1.3 Frågor om produkten Har du frågor om din produkt? Besök vår webbplats och klicka på Support. Här finns de vanligaste frågorna (FAQ-center) och information om hur du kan nå oss via telefon eller epost Inledning

5 2 Förberedelser TV-modulen gör din NAVIGON 8410 till en komplett DVB-T-TV för färden. Anslut till navigationsenheten och missa inga viktiga program. 2.1 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar noga innan du börjar använda din TV-modul. Anvisningar och varningar gagnar din säkerhet. OBS! Titta inte på bilder, video eller TV under pågående körning! Informera dig om bestämmelser i landet där du färdas. Det kan vara att dessa funktioner inte är tillåtna. OBS! Skjut ihop antennen och fäll ner den innan du körs iväg. Detta minskar olycksrisken vid häftiga inbromsningar eller olyckor. Anmärkn: I många länder förekommer avgifter för att använda TVmottagare. Informera dig om dessa avgifter för användning av TVmodul gäller även i ditt fall. 2.2 Leveransens omfattning Kontrollera att leveransen är komplett. Kontakta återförsäljaren omedelbart om leveransen inte är komplett. Leveransen omfattar: TV-modul för NAVIGON 8410 Antenn för anslutning till TV-moduler (redan ansluten) Förberedelser - 5 -

6 2.3 Ansluta TV-modul Navigationsenheten är avstängd. - eller - Fönstret START på navigationsenheten är öppet. Stäng av funktionen om en applikation (Navigation, Telefon, Media Player) är öppen. 1. Anslut TV-modulen till navigationsenhetens vänstra sida. (se bild) 2. Starta eventuellt navigationsenheten. (TV) i fönstret START på navigationsenehten är nu aktiverad. Anmärkn: Antennen skall alltid vara ansluten till TV-modulen. Anslut den igen om den lossnar från uttaget. (se bild) 2.4 Information Ström I fönstrens övre kant visas olika informationsikoner. Ström anger det inbyggda batteriets följande status: Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet är fullständigt laddat. - eller Förberedelser

7 Batteriet kan inte laddas för att dess temperatur är för hög eller för låg. Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet laddas. Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är tillräcklig. Signalstyrka Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är svag. Ikonen Signalstyrka visar TV-mottagningens kvalitet. Ju mer av den lodräta balken som visas bredvid symbolen, desto bättre är mottagningskvaliteten. 3 Starta TV-modul TV-modulen är ansluten till navigationsenheten. Navigationsenheten är startad. START är öppet. 1. Dra ut antennen helt. Första start 2. Klicka på (TV). Följande meddelande visas: "OBS! Titta inte på bilder, video eller TV under pågående körning! Informera dig om bestämmelser i landet där du färdas. Det kan vara att dessa funktioner inte är tillåtna." 3. Klicka på OK när du har läst och förstått hela texten. Om du inte accepterar denna text, klicka på Avbryt för att avsluta. Första gången du startar TV-modulen, öppnas KANALSÖKNING. (se "Kanalsökning (Tuning)", sid. 10) Klicka på Kanalsökning för att starta sökningen. - eller - Klicka på (Tillbaka) om du vill starta sökningen senare. TV öppnas. 4 Använda TV-modulen 4.1 Välja en kanal TV är öppet. Senast valda kanal är inställd. Starta TV-modul - 7 -

8 Klicka på (Upp) eller (Ned) för att ställa in en annan kanal. Namnet för vald kanal visas i displayens vänstra övre kant. Programmet för vald kanal visas i displayen. Klicka på TV-bilden för att växla till helskärm. Klicka på TV-bilden igen för att inaktivera helskärm. Anmärkn: Lista visar vilka programlistor som finns tillgängliga med knapparna: (Alla TV-kanaler): Alla funna TV-program (Alla radiokanaler): Alla funna radioprogram (Favoriter): Favoriter (se "Infoga kanal till favoriter", sid. 8, nästa kapitel) Klicka på knappen för att välja en annan inställning. Anmärkn: Du kan även välja kanal i PROGRAMSCHEMA (EPG). Där visas även programlistan. (se "Programschema (EPG)", sid. 9) 4.2 Reglera volym Klicka i TV på (Höj) resp. (Sänk) för att reglera volymen. Klicka i TV på (Ljud av) för att stummkoppla enheten. Ljudet kommer tillbaka genom att klicka på knappen igen. 4.3 Infoga kanal till favoriter Du kan infoga en kanal i listan FAVORITER. Denna kanal markeras med en stjärna i i orange färg. Tillvägagångssätt: 1. Klicka i TV på (Programschema (EPG)). PROGRAMSCHEMA (EPG): ALLMÄNT öppnas. (se "Programschema (EPG): Allmänt", sid 14) 2. Klicka på (Alla TV-kanaler) resp. (Alla radiokanaler). Kanallistan visar alla kanaler i vald kategori Använda TV-modulen

9 3. Klicka på stjärnan bredvid kanalen för att lägga till den i FAVORITER. Stjärnan visas nu i orange färg. Kanalen finns sparad i listan FAVORITER. Klicka på stjärnan bredvid kanalen igen för att ta bort den i FAVORITER. Stjärnan visas i grå färg. Klicka på (Favoriter) för att visa FAVORITER. 4.4 Programschema (EPG) Många kanaler har ett elektronisk programschema (Electronic Program Guide, EPG). Om programinformation och hur detaljerad informationen är, beror på respektive kanaler. Vanligtvis finns programinformation för de närmaste 14 dagarna. Programinformation om förfluten tid saknas. 1. Klicka i TV på Programschema (EPG) PROGRAMSCHEMA (EPG): ALLMÄNT öppnas. (se "Programschema (EPG): Allmänt", sid 14) 2. Välj vilken kanal som skall visas. Alla TV-kanaler Alla radiokanaler Favoriter Vald kanal listas i fönstrets vänstra sida. Under kanallistan visas datum för programschemat. 3. Välj datum med (Vänster) och (Höger) för det programschema du vill se. 4. Klicka på den kanal där du vill läsa programschemat. Programmet för vald kanal visas under TV-bilden. Om du vill se detaljerad informaton om en viss kanal: 5. Klicka på (Info) bredvid sändningens namn. PROGRAMSCHEMA (EPG): DETALJER öppnas. Använda TV-modulen - 9 -

10 Programschemat för vald kanal visas i en lista. Aktuell sändning markeras med en ram i orange färg. 6. Klicka på sändningen namn. Namnet för vald sändning visas i orange färg. All tillgänglig information om denna sändning visas under TV-bilden. 4.5 Information om pågående sändning Du kan alltid visa tillgänglig information om aktuell sändning och visa aktuell sändning. Klicka i TV på (Info). INFO öppnas. All tillgänglig information visas. (se "Info", sid. 16) Klicka på OK för att öppna TV igen. 5 Konfigurera TV-modul Du kan konfigurera TV-modulen i INSTÄLLNINGAR. 5.1 Kanal 1. Klicka på (Inställningar). INSTÄLLNINGAR öppnas. Klicka i INSTÄLLNINGAR på Kanal. Kanalsökning (Tuning) 1. Klicka på Kanalsökning. En balk visas. Funna kanaler listas. Klicka på Avbryt för att avbryta sökningen och radera funna kanaler. Klicka på Stoppa för att avbryta sökningen men behålla funna kanaler i listan. Klicka på OK för att avsluta sökningen. Region Inställningen Region bestämmer vilken norm som skall användas för sökningen. Som regel behöver inte denna ändras. 5.2 Allmänt 1. Klicka i INSTÄLLNINGAR på Allmänt Konfigurera TV-modul

11 Visa Bestäm om sökningen även skall innefatta krypterade program (Inga krypterade, Alla program). Sidoförhållande (Aspect Ratio) Bestäm hur sändningarna skall visas, där bildformatet inte motsvarar bildskärmen (Sträct (stretched), Letter Box, Beskuren (cropped)). Klicka på (Öppna lista) bredvid inställningen du vill ändra och välj önskat bildformat. 5.3 Avsluta konfiguration Du har gjort alla inställningar. Klicka på OK för att spara ändringarna. - eller - Klicka på Återställ för att återställa inställningarna till standardinställningar. - eller - Klicka på (Tillbaka) för att ignorera gjorda ändringar. 6 Stänga av TV-modulen 1. Klicka i TV på (Stäng). Fönstret START på navigationsenheten är öppnas. 2. Skjut ihop antennen och fäll ner den. Stänga av TV-modulen

12 7 TV-modulens fönster 7.1 Fönstret TV 1 Lista visar vilken programlista som används för att välja kanal med (Upp) och (Upp). (Alla TV-kanaler): Alla funna TV-program (Alla radiokanaler): Alla funna radioprogram (Favoriter): Favoriter (se "Infoga kanal till favoriter", sid. 8) Klicka på knappen för att välja nästa programlista. 2 Visa språk (för flerkanalsljud) 3 Ändra språk (endast kanaler med flerkanalsljud) 4 Höj / Sänk 5 Volym 6 Ljud av / Ljud på 7 Aktuell kanal 8 Aktuellt klockslag 9 Visar batteriets laddningsstatus (se "Ström" sid 6) 10 Visar signalstyrka (se "Signalstyrka", sid. 7) 11 Stänger av TV-modulen och öppnar START i navigationsenheten TV-modulens fönster

13 12 INFO öppnas. Här finns information om aktuell kanal och aktuell sändning. (se "Information om pågående sändning" sid. 10) 13 INSTÄLLNINGAR öppnas. Här kan du konfigurera TV-modulen. (se "Konfigurera TV-modul", sid. 10) 14 PROGRAMSCHEMA (EPG) öppnas. Här visas en förhandsgranskning av programmet i vald kanal och information om de olika sändningarna. (se "Programschema (EPG)", sid 9) 15 Visar aktuell sändning i valt program. Klicka på TV-bilden för att växla till helskärm. Klicka på TV-bilden igen för att inaktivera helskärm. 16 Välj nästa / föregående kanal i aktuell programlista med (Upp) och (Upp). (se "bild", punkt 1) 17 Sändningstid och namn för aktuell sändning. 18 Sändningstid och namn för nästa sändning. TV-modulens fönster

14 7.2 Programschema (EPG): Allmänt 1 Program för vald kanal. 2 Kanalval i kanallistan Alla TV-kanaler Alla radiokanaler Favoriter Knappen för aktuellt val visas som tryckt. 3 Visar förhandsgranskningen för aktuell kanal och valt datum. Aktuell sändning markeras med en ram i orange färg. Sändningstid och namn visas för varje sändning. Du kan bläddra i listan med (Upp) resp (Ned). 4 Info: Visar detaljerad information om vald sändning. (se "Programschema (EPG)", sid. 9) 5 Visar datum för förhandsgranskningen. Visa en förhandsgranskning för en annan dag med (Vänster) och (Höger). 6 Favoriter: Stjärnan visas i orange färg när kanalen är infogad i FAVORITER. (se "Infoga kanal till favoriter", sid. 8) TV-modulens fönster

15 7 Kanallista (beroende på val, se punkt 1) Aktuellt vald kanal markeras med en ram i orange färg. Klicka på sändningens namn för att hämta mer information. Du kan bläddra i listan med (Upp) resp (Ned). 8 Aktuellt klockslag / aktuellt datum 9 Stäng förhandsgranskning 7.3 Programschema (EPG): Detaljer 1 Program för vald kanal. Klicka på TV-bilden för att öppna TV igen. 2 Kanalval i kanallistan Alla TV-kanaler Alla radiokanaler Favoriter Knappen för aktuellt val visas som tryckt. 3 Visar all tillgänglig information om vald sändning 4 Visar datum för förhandsgranskningen. Visa en förhandsgranskning för en annan dag med (Vänster) och (Höger). TV-modulens fönster

16 5 Programlistan för vald kanal och valt datum Aktuell sändning markeras med en ram i orange färg. Sändningens namn där ytterligare information finns att hämta, markeras i orange färg. Klicka på sändningens namn för att hämta mer information. Du kan bläddra i listan med (Upp) resp (Ned). 6 Aktuellt klockslag / aktuellt datum 7 Aktuellt vald kanal 8 Tillbaka: PROGRAMSCHEMA (EPG): ALLMÄNT öppnas igen. 7.4 Info 1 Här visas all tillgänglig information om pågående sändning. 2 Teknisk information 3 TV-bild 4 OK: INFO stängs TV-modulens fönster

17 8 Bilaga 8.1 Tekniska data Mått Vikt Driftsvillkor CPU Antenn Ström TV 8.2 Konformitet 28 x 87 x 14 mm ca. 17,2 g Driftstemperatur -10 C till 70 C (14 F till 158 F) Förvaringstemp -30 C till 80 C (-22 F till 176 F) eratur Siano SMS1150 Teleskopantenn med MCX-anslutning (50 Ω) via USB VHF: 174 ~ 240 MHz Bandbredd UHF: 470 ~ 862 MHz Kompatibel COFDM (16QAM, 64QAM, QPSK) modulation Demodulation ETSI stämmer med Kompatibel TVupplösning 720x576 Kompatibel TVkompression MPEG-2 Enheten NAVIGON 8410 TV-modul som beskrivs i denna manual är CE-märkt. Produkter med CE-märkning överensstämmer med direktivet för radioutrustning och teleterminalutrustning (R&TTE) (1999/5/EEG), direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) och direktivet för lågspänning (73/23/EEG) ändrad med direktiv 93/68/EEG från EUkommisionen. Överensstämmelse med dessa direktiv innebär komformitet med följande europeiska normer: EN 55013: A1: A2: 2006, EN 55020: 2007, EN 55022: A1: 2007, EN 55024: A1: A2: 2003 Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar som gjorts av användaren och konsekvenser därav, vilka kan ändra produktens konformitet med gällande riktlinjer och normer. Bilaga

18 9 Index F Favoriter... 8 G Garanti... 4 H Hotline... 4 I Info... 10, 16 Installatie... 6 Inställningar K Kanal Välj... 7 Kanalsökning Konfiguration Konventioner i manualen... 4 L Leveransens omfattning... 5 M Manual Konventioner... 4 Symboler... 4 P Programschema (EPG) Allmänt Detaljer Programschema (EPG)... 9 S Säkerhetsanvisningar... 5 Service... 4 Starta... 7 Ström... 6 Support... 4 Symboler i manualen... 4 T TV V Varumärke... 4 Volym Index

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer