Din manual CANON DIGITAL IXUS 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Uppspelning Bilder ordnas efter kategori. Videouppspelning med ljud. Automatisk bildspelsvisning. Redigering Funktion för minskning av röda ögon. Effekter kan läggas till i stillbilder med hjälp av funktionen Mina färger. Inspelning av röstkommentarer till stillbilder. Inspelning av röstkommentarer utan bilder (Ljudinspelare). Utskrift Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/dela. PictBridge-kompatibla skrivare som inte tillverkas av Canon kan också användas. Användning av bilder Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/dela. Anpassa startbilden och startljudet med Min kamerainställningarna. Konventioner i den här handboken De ikoner som visas nedanför rubrikerna anger vilka metoder den aktuella funktionen kan användas med. Funktionsomkopplare/ knapp Vykortsprogram Fotograferingsmetoder som inte är tillgängliga är gråskuggade. och anges båda av. Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 149). Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok. Den här markeringen anger sådant som kan påverka kamerans funktion. Den här markeringen står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. SD-minneskort, SDHC-minneskort och MultiMediaCards kan användas med kameran. I den här handboken kallas dessa kort helt enkelt för minneskort. Originaltillbehör från Canon bör användas. Kameran är konstruerad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 1 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Hanteringsföreskrifter Läs följande information Säkerhetsföreskrifter. 6 Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kameran Grundläggande funktioner. 12 Använda LCD-skärmen LCD-skärmens ljusstyrka.. Information som visas på LCD-skärmen..... Energisparfunktionen..... Ställa världsklockan Menyer och inställningar...

3 .... Menylista.... Återställa till grundinställningarna Formatera minneskort.... Ändra antalet bildpunkter och komprimering (stillbilder).. Använda digital zoom/digital telekonverter.... Ta förstorade närbilder (Digital närbild). Funktionen för minskning av röda ögon. Ställa in funktionen Lång synktid Bildserie Vykortsprogram.... Inkludera datum i bildinformationen.. Ställa in skärminlägg Videoinspelning. Ta panoramabilder (Stitch Assist)..... Växla mellan fokuseringsmetoder..... Fotografera motiv som är svåra att fokusera (Fokuseringslås, Autofokuslås) Fotografera..

4 30 2 Låsa exponeringsinställningen (Exponer.lås) Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Växla mellan mätningsmetoder Justera exponeringskompensationen Ställa in slutartiden (Lång slutartid) 53 Ställa in färgtoner (vitbalans). 55 Fotografera med Mina färger Byta färger Justera ISO-talet Ändra ISO-talet med en knapptryckning (Ändra Auto ISO) Registrera funktioner för knappen.. 67 Ställa in funktionen Automatisk rotering Kontrollera fokus omedelbart efter fotografering Skapa en målmapp för bilder (Mapp) Återställa filnumret Uppspelning/radering Förstora bilder..

5 . 76 Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) Ordna bilder efter kategori (Min kategori) Hoppa mellan bilder Visa videosekvenser Redigera video Rotera bilder på skärmen Uppspelning med övergångseffekter Funktion för minskning av röda ögon Lägga till effekter med funktionen Mina färger. 88 Lägga till röstkommentarer till bilder Inspelning av endast ljud (Ljudinspelare) Automatisk visning (Bildspel) Skydda bilder Registrera funktioner för uppspelningsknappen Radera bilder Utskrifts-/överföringsinställningar Inställningar för DPOF-utskrift Inställningar för DPOF-överföring

6 108 3 Anpassa kameran (Inställningar för Min kamera) Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar Felsökning Kamera..... När kameran har satts på.

7 LCD-skärm.. Fotografera Videoinspelning... Uppspelning Batteri/batteriladdare.... Visning på tv Skriva ut på skrivare med stöd för direktutskrift Lista över meddelanden Bilagor Batterihantering... Hantera minneskortet.... Använda nätadaptersatsen (säljs separat)... Använda extern blixt (säljs separat)... Skötsel och underhåll av kameran.... Tekniska data.

8 INDEX Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder Hanteringsföreskrifter Läs följande information Provbilder Innan du tar viktiga bilder rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren European Warranty System (EWS). 5 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationerna. Mindre &au skador på människor och omgivning. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker, ska du omedelbart skölja med vatten och därefter söka läkarhjälp. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Om du låter enheterna vara anslutna en längre tid kan de överhettas och ta skada eller fatta eld. Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av batteriet. Batteriladdaren och nätaggregatet är bara avsedda för din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Det innebär risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. 8 Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. Varning! Utrustning Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solljus eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Använd inte utrustningen på ett sådant sätt att den nominella kapaciteten hos elkomponenter och kablage överskrids. Använd inte utrustningen om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd inte utrustningen på platser med dålig ventilation. Ovanstående kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats. I annat fall kan batteriets funktion försämras. 9 Utrustning Anslut inte nätaggregat eller batteriladdare till exempelvis transformatorer vid resor utomlands. Det kan leda till funktionsstörningar, hög värme, eldsvåda, elstötar eller personskador. Blixt Använd inte blixten om det finns smuts, damm eller något annat på den. Håll inte fingrar eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Värmeutvecklingen kan också skada blixten. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Du kan få brännskador.

9 10 Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Om du flyttar utrustningen snabbt från en kall till en varm plats kan du undvika kondens genom att placera den i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Om du snabbt flyttar utrustningen från en kall till en varm plats kan det uppstå kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre och inre ytor. Om det bildas kondens i kameran Sluta omedelbart att använda kameran. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut minneskortet och ta ut batteriet eller koppla ur nätaggregatet från kameran. Vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 11 Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Använda LCD-skärmen 1 Tryck på. Texten på skärmen ändras enligt följande vid varje knapptryckning. Fotografering (, eller ) Ingen information Uppspelning ( ) Ingen information Informationsvisning Standard Detaljerad Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-skärmen är inställd på informationsvisning i läget,, eller. LCD-skärmen växlar inte till detaljerad visning när bilden är förstorad (s. 76) eller i indexvisningsläge (s. 77). 12 Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under 5 sekunder* på något av följande sätt. * Grundinställning Metod 1 Håll FUNC./SET nedtryckt när du sätter på kameran. Metod 2 Håll FUNC./SET nedtryckt i mer än en sekund i en fotograferings-/ uppspelningsmetod. Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller kameran vertikalt visas tiden och datumet. I början visas dock tiden på samma sätt som när kameran hålls horisontellt, om du håller kameran vertikalt och använder metod 1 för visning av datum och tid. Du kan ändra visningsfärgen genom att trycka på eller. Klockan försvinner när visningsintervallet är slut, eller om du trycker på en knapp för en följande åtgärd. Du kan ställa in hur länge klockan visas på menyn (Inställningar) (s. 27). Klockan kan inte visas när bilderna är förstorade (s. 76) eller kameran är inställd på indexvisning (s. 77). 13 LCD-skärmens ljusstyrka Inställningar för LCD-skärmens ljusstyrka LCD-skärmens ljusstyrka kan ändras med någon av följande två metoder. Ändra inställningar med hjälp av menyn Inställningar (s. 26) Ändra inställningar med hjälp av knappen DISP. (Funktionen Snabbt ljus LCD) Genom att hålla DISP. nedtryckt i mer än en sekund aktiverar du LCD-monitorns ljusaste inställning, oavsett vilket alternativ du har valt på menyn Inställningar.* - Om du vill återgå till den föregående inställningen för ljusstyrka håller du DISP. nedtryckt igen i mer än en sekund. - Nästa gång du sätter på kameran används den ljusstyrka som du har valt på menyn Inställningar. * Det går inte att ändra LCD-skärmens ljusstyrka med den här funktionen om det högsta värdet för ljusstyrkan har angetts på menyn Inställningar. Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt efter hur ljust motivet är*, så att det blir lättare att komponera bilden. * Även om det kan förekomma brus, och motivet kan röra sig lite ryckigt på LCD-skärmen, påverkar detta inte bilden som lagras. Bilden som visas på LCD-skärmen och den bild som lagras är inte lika ljusa. 14 Information som visas på LCDskärmen Fotograferingsinformation (Fotografering) Digital telekonverter/zoomförstoring/ Närbild/Oändligt Säkerhetszoom (s. 32) (Grundläggande handbok s. 16) Spotmätningsram... Autofokusram (s. 46) ( ISO-tal (s. 65) )* Blixt (Grundläggande handbok s. 15) Fotograferingsmetod (s. 36, Grundläggande s. 17) Autom. rotering (s. 69) INSP Videoinspelning (s. 39) */ Slutartid*/ Bländarinställning* 3:2 marker. (s. 38) Hjälplinjer (s. 38) Stillbilder: antal registrerbara bilder Videoscener: Återstående tid/tid som har gått Låg batterinivå (s. 127) Exponer.lås (s. 49) FE-lås (s. 50) Autofokuslås (s. 48) Tidszon (s. 20) Skapa mapp (s. 72) Mätningsmetod (s. 51) Fotograferingsmetod (sidorna 34, 39, 44, 60, 62, Grundläggande handbok s )... Exponeringskompensation (s. 52) Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Komprimering (Stillbilder) (s. 30) Bildfrekvens (Video) (s. 42) Fotograferingsintervall (Video) Antal bildpunkter (sidorna 30, 42) (Röd) Varning för kameraskakning (s. 115) Exponeringsändringsstapel (Video) (s. 41)... Lång slutartid (s. 53) Vitbalans (s. 55) Mina färger (s. 58) * Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs. Eftersom kamerainställningarna optimeras automatiskt vid användning av blixten, kan inställningarna som visas i fotograferingsinformationen skilja sig från de faktiska inställningarna. 15 Om indikeringslampan blinkar orange och skakvarningsikonen visas är belysningen inte tillräcklig och en lång slutartid väljs. Använd följande metoder. - Höj ISO-talet (s. 65). - Ställ in Ändra Auto ISO på [På] (s. 66). - Välj en annan inställning än (blixt av) (Grundläggande handbok s. 15). - Montera kameran på ett stativ eller annan anordning. Uppspelningsinformation (Uppspelning) Standard Angiven uppspelning (s. 79) Ljud i Wave-format (s. 90) Mappnummerfilnummer Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 98) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas Komprimering (Stillbilder) (s. 30) Antal bildpunkter (Stillbilder) (s. 30) Video (s. 80) 16 Detaljerad Min kategori (s. 78)... Exponeringskompensation (s. 52) Blixt (Grundläggande handbok s. 15) Histogram (s. 18) Närbild/Oändligt (Grundläggande handbok s. 16) Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Fotograferingsmetod (sidorna 34, 39, 44, 60, 62, Grundläggande handbok s.

10 12 14) Mätningsmetod (s. 51)... ISO-tal (s. 65) Mina färger (fotografering) (s. 58), Färgaccent/Färgbyte (s. 60) Mina färger (Uppspelning) (s. 88) Bild med minskning av röda ögon (s. 85)/Mina färger-effekt (s. 88) Vitbalans (s. 55) Filstorlek Minskning av röda ögon (uppspelning) (s. 85) Antal bildpunkter/bildfrekvens (videoscener) (s. 42) Slutartid Intervallfilm (s. 39) Bländarinställning Antal bildpunkter (stillbilder) (s. 30) Längd på videofilmer (videoscener) (s. 39) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE är tillagd, eller också går filformatet inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System. RAW-komprimerad bild. Okänd datatyp. Information för bilder som har tagits med andra kameror visas kanske inte som den ska. 17 Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att bedöma hur ljus bilden är. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 52). Exempel Mörk bild Balanserad bild Ljus bild 18 Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av i följande fall. Sätt på kameran genom att trycka på ON/OFFknappen igen. Fotograferingsmetod Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] är satt till [Av]. Tryck på valfri knapp, utom ON/OFF-knappen, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCDskärmen igen. Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts. Uppspelning Ansluten till en skrivare Innan du använder kameran Grundläggande funktioner * Tidsintervallet kan ändras. Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 26). 19 Ställa världsklockan När du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden. Du behöver bara ändra tidszoninställningen, förutsatt att du har angett resmålets tidszon tidigare. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 (Hem). 3 Tryck på eller för att välja en hemtidszon. Om du vill ställa in sommartid trycker du på eller så att visas. Klockan ställs fram en timme. Du kan också välja en zon med hjälp av touch-ratten. 4 (Värld) Tryck på eller om du vill välja en destinationstidszon. Du kan också välja en zon med hjälp av touch-ratten. Även här kan du ange alternativet för sommartid, som i steg 3. Tidsskillnad från hemtidszonen 6 Tryck på eller för att välja [Hem/värld], och sedan på eller för att välja. Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Byta till destinationstidszonen 1 (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Tryck på välja eller. för att Du ändrar destinationstidszonen genom att trycka på FUNC./SET. När du byter till destinationstidszonen visas på skärmen. Om du ändrar datumet och tiden när alternativet Värld har valts, ändras datumet och tiden för Hem-alternativet automatiskt. 21 Menyer och inställningar Du använder menyerna för att justera fotograferings-, uppspelnings- och utskriftsinställningarna eller andra kamerainställningar som t.ex. datum, klockslag och pipljud. Följande menyer är tillgängliga. FUNC. Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Menyn FUNC. På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna. a b e c d Det här exemplet visar menyn FUNC. i läget (Auto). 22 a Ställ funktionsomkopplaren på, eller. b Tryck på FUNC./SET. c Välj ett menyalternativ genom att trycka på eller. Några av alternativen kan inte väljas i vissa fotograferingslägen. d Välj alternativ på menyn genom att trycka på eller. Du kan också välja ett alternativ med hjälp av touch-ratten. För vissa alternativ kan du välja ytterligare alternativ genom att trycka på MENU. När du har valt ett alternativ kan du trycka på avtryckaren och fotografera direkt. När du har tagit bilden visas menyn igen och du kan enkelt justera inställningarna. e Tryck på FUNC./SET. Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera På de här menyerna gör du praktiska inställningar för fotografering, uppspelning eller utskrift. Menyn (Lagring) Menyn Menyn (Inställningar) (Min kamera) a e b När den här delen är markerad kan du växla mellan menyerna genom att trycka på eller. Innan du använder kameran Grundläggande funktioner c d Det här exemplet visar menyn Lagring i läget (Auto). Vid uppspelning öppnas menyerna Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera. a Tryck på MENU. b Växla mellan menyerna genom att trycka på eller. Du kan också växla mellan menyer med hjälp av zoomreglaget. c Välj menyalternativ genom att trycka på eller. Du kan också använda touch-ratten. Några av alternativen kan inte väljas i vissa fotograferingslägen. d Välj ett alternativ genom att trycka på eller. Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast ställas in efter att du tryckt på FUNC./SET för att visa nästa meny. Bekräfta inställningen genom att trycka på FUNC. /SET igen. e Tryck på MENU. 23 Menylista Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 149). Menyn FUNC. Menyalternativ Fotograferingsläge Specialmotiv Rörlig video Exponeringskompensation Lång slutartid Vitbalans Mina färger Sida Grundläggande s.

11 13 Grundläggande s. 13 Ikonerna nedan är grundinställningar. Menyalternativ Mätningsmetod Komprimering (stillbild) Bildfrekvens (video) Fotograferingsintervall (video) Antal bildpunkter (video) Sida s. 51 s. 30 s. 42 s. 43 s. 39 s. 52 s. 53 s. 55 s. 58 Antal bildpunkter (stillbild) s. 30 s. 42 Menyn Lagring Menyalternativ AiAF Digital zoom (Stillbild) (Rörlig video) Lång synktid Röda ögon min Självutlösare Ändra Auto ISO AF-hjälpbelysn Visa bild Spara original Autom kategori Alternativ Ansikte uppt.*/på/av Standard*/Av/1.5x/1.9x På*/Av (Endast standard) På/Av* På*/Av Fördröjn: 010*, 15, 20, 30 sek. Bilder: 13*110 På/Av* På*/Av Av/2*10 s/hold På/Av* På*/Av * Grundinställning Sida/avsnitt s. 46 s. 32 s. 35 s. 35 Grundläggande handbok s. 17 s. 66 s. 116 Grundläggande handbok s. 12 s. 64 Anger om bilder klassificeras automatiskt i kategorier under fotograferingen.*2 24 Skärminlägg (Stillbild) (Rörlig video) Av*/Hjälplinjer/ 3:2 marker./båda Av*/Hjälplinjer / s. 38 Datumstämpel Av*/Datum/Datum-Tid Ställ in knapp */ / / / / // s. 37 s. 67 *1 Grundinställningen är 3 bilder. *2 De klassificeras i följande kategorier. Människor:,, eller bilder där ansikten har upptäckts om [Ansikte uppt.] har valts i läget [AiAF]. Utsikter: Händelser:,,,,, Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Menyn Uppspelning Menyalternativ Bildspel Min kategori Radera Skydda Minsk. röda ögon Mina färger Röstkommentar Ljudinspelare Rotera Överför.ordn. Ställ in visn. knapp Övergång Sida s. 93 s. 78 s. 102 s. 98 s. 85 s. 88 s. 90 s. 91 s. 83 s. 108 s. 100 s. 84 Menyn Utskrift Menyalternativ Skriv ut Välj bild och antal Välj efter datum Välj kategori Välj efter mapp Välj alla bilder Ta bort alla val Utskriftsinställn. s. 107 s. 104 Sida 25 Menyn Inställningar Menyalternativ Ljud av Alternativ På/Av* * Grundinställning Sida/avsnitt Välj [På] så stängs alla ljud av utom varningssignalerna. (Grundläggande s. 10) Justera volymen på start-, manöver-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljud. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Justera volymen för de ljud som hörs när du trycker på touch-ratten eller någon annan knapp än avtryckaren. Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas. Justera volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video. Justera volymen för uppspelning av videoljud, röstkommentarer eller Ljudinspelaren. Volym Av/1/2*/3/4/5 Startljud vol Knappljud vol Självutl vol Slutarljud Volym Touch-ikoner På*/Av Välj om touch-ikonerna ska visas på skärmen eller inte när du rör vid touchratten. (Grundläggande handbok s. 4) Ställ in ljusstyrkan genom att trycka på eller. Du kan kontrollera ljusstyrkan på LCD-skärmen medan du justerar inställningen. s. 19 Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt den. LCD Ljusstyrka -7 till 0* till +7 Energispar Autom. avstängn. På*/Av Display av 10 sek./20 sek./ Ange hur länge kameran kan vara 30 sek./1 min.*/ inaktiv innan LCD-skärmen stängs av. 2 min./3 min. 26 Tidszon Datum/Klockslag Hem*/värld 010*1 sek./ 20 sek./30 sek./ 1 min./2 min. / 3 min. s. 20 Grundläggande handbok s. 8 s. 13 Du kan också ange att en lågnivåformatering ska utföras (s. 29). Klockvisning Formatera Filnumrering Skapa mapp Skapa ny mapp Kontinuerlig*/ Auto återst. s. 74 s. 72 Markering (På)/ Skapa en mapp för nästa fotosession. Ingen markering (Av) Av*/Dagligen/ Du kan också ange en tid för Skapa MåndagSöndag/ autom. Månad På*/Av 1 min.*/0 sek. s. 69 Anger tidsintervallet till objektivindrag när du växlar från fotografering till uppspelning. Grundläggande handbok s. 9 NTSC/PAL Auto*/ Se nedan. *2 s. 28 s. 101 Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Skapa autom. Autom. rotering Objektivindrag Språk Videoformat Utskriftsmetod Återställ allt *1 Grundinställningen är 5 sekunder. *2 Du kan byta metod för anslutning till skrivaren. Vanligtvis behöver du inte ändra den här inställningen, men välj om du skriver ut en bild som har sparats i läget (Bredbild) med helbildsinställning för liggande format på Canon SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510 Compact Photo Printer. Eftersom den här inställningen finns kvar även när strömmen stängs av, måste du återställa den till [Auto] innan du skriver ut andra bildformat. (Den kan emellertid inte ändras medan skrivaren är ansluten.) 27 Menyn Min kamera Menyalternativ Tema Startbild Startljud Manöverljud Självutlös.ljud Slutarljud Innehåll på menyn Min kamera Tillgängliga inställningar * Grundinställning Sida Ange ett gemensamt tema för alla alternativ i inställningarna för Min kamera. Ange vilken bild som ska visas när kameran sätts på. Ange vilket ljud som ska spelas upp när kameran sätts på. Ange vilket ljud som ska spelas upp när en annan knapp än avtryckaren trycks ned. Ange vilket ljud som ska spelas upp två sekunder innan slutaren utlöses när självutlösaren är på. Ange vilket ljud som ska spelas upp när avtryckaren trycks ned. Slutarljud används inte för video. (Av)/ * s. 110 / / Återställa till grundinställningarna 1 (Inställningar) [Återställ allt]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Välj [OK] och tryck på. 28 Det går inte att återställa inställningarna om kameran är ansluten till en dator eller skrivare. Följande inställningar kan inte återställas. - Fotograferingsmetod - Alternativen [Tidszon], [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] på menyn (Inställningar) (s. 27) - Vitbalansdata som registrerats med funktionen för egen vitbalansering (s. 56) - Färger som har angetts i lägena [Färgaccent] (s. 60) och [Färgbyte] (s. 62). - Nyligen tillagda Min kamera-inställningar (s. 111) Formatera minneskort Du måste alltid formatera nya minneskort samt kort där du vill radera bilder och andra data.

12 När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. När ikonen visas finns det ljuddata som har spelats in med ljudinspelaren. Tänk dig noga för innan du formaterar ett minneskort. 1 Menyn (Inställningar) [Formatera]. Innan du använder kameran Grundläggande funktioner Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Välj [OK] och tryck på. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen, och markera alternativet med knappen eller. Du kan avbryta formateringen av ett kort genom att trycka på FUNC./ SET när [Lågnivåformatering] har valts. Du kan använda kortet även om du avbryter formateringen, men informationen har raderats. Visas när det finns ljuddata som har spelats in med ljudinspelaren (s. 91). Lågnivåformatering Vi rekommenderar att du väljer [Lågnivåformatering] om du tycker att minneskortets registrerings-/avläsningshastighet har minskat. För vissa minneskort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. Formatering kan inte utföras i läget Stitch Assist. 29 Fotografera Använd touch-ratten för att välja fotograferingsmetod eller FUNC. -menyalternativ. Se Grundläggande handbok, s. 4. Ändra antalet bildpunkter och komprimering (stillbilder) 1 Menyn FUNC. * (Kompression)/ * (Antal bildpunkter). Se Menyer och inställningar (s. 22). * Grundinställning. Tryck på eller för att välja inställningar för kompression/antal bildpunkter, och tryck på FUNC./SET. Ungefärligt antal bildpunkter Antal bildpunkter (Stor) bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter Syfte* Hög Utskrift upp till ungefär A3-format mm Utskrift upp till ungefär A4-format mm Utskrift upp till ungefär Letterformat mm Utskrift upp till ungefär A5-format mm Utskrift i vykortsformat mm Utskrift i L-format mm Bifoga bilder i e-post eller ta fler Låg bilder (Medium 1) (Medium 2) (Medium 3) (Liten) eller (Vykort) bildpunkter För utskrift på vykort (s. 37). bildpunkter (Bredbild) Utskrift på papper i bredbildsformat (Kontrollera kompositionen vid sidförhållandet 16:9. Områden som inte bildpunkter sparas visas på LCD-skärmen som en svart kant.) * Pappersformat varierar mellan olika länder. Ungefärliga värden för komprimeringsinställningar Komprimering Superfin Fin Normal Normal Syfte Ta bilder med normal kvalitet Ta fler bilder Hög kvalitet Ta bilder med bättre kvalitet Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 142). Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 140). Fotografera 31 Använda digital zoom/digital telekonverter Du kan ta zoombilder genom att använda kombinerad optisk och digital zoom. Brännvidder (35 mm-filmstandard) och egenskaper anges nedan. Alternativ Standard Av 1.5x Egenskaper En maximal zoomfaktor på cirka 12x kan mm uppnås genom en kombination av optisk och digital zoom mm Den digitala zoomen används inte. 52,5157,5 mm Den digitala zoomen låses vid den valda faktorn, och brännvidden ändras till teleinställning. Jämfört med när alternativen [Standard] 66,5-199,5 mm och [Av] används vid en liknande bildvinkel används här en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa. Brännvidd 1.9x Den digitala zoomen kan inte användas i lägena (Vykort) eller (Bredbild). [1. 5x] eller [1.9x] kan inte ställas in i läget. eller 1 Menyn (Lagring) [Digital zoom] [Standard]*/[Av]/[1.5x]/[1.9x]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. Standard Se Använda digital zoom (s. 33). 1.5x/1.9x Se Använda den digitala telekonvertern (s. 33). 32 Använda digital zoom 2 För zoomreglaget mot och fotografera. Den kombinerade zoomfaktorn för optisk och digital zoom visas på LCD-skärmen. Med utgångspunkt från den inställda upplösningen beräknas med hjälp av funktionen Säkerhetszoom den maximala zoomfaktor som inte kan överskridas utan att bildkvaliteten börjar försämras. Den digitala zoomen gör ett kort uppehåll vid denna zoomfaktor och visas på LCD-skärmen (utom i läget ). Om du trycker zoomreglaget mot igen kan du zooma in ännu mer. I detta fall ändrar zoomfaktorn färg från vitt till blått. Om du trycker zoomreglaget mot minskar zoomfaktorn. Fotografera Använda den digitala telekonvertern 2 Välj bildvinkel med zoomreglaget och fotografera. Zoomfaktorn visas på LCDskärmen. Bilden kan bli kornig, beroende på den valda upplösningen (ikonen och zoomfaktorn är blå). Om den digitala telekonvertern En digital telekonverter är en funktion som återger effekten av en telekonverterlins (en försättslins som ökar objektivets zoomfaktor) när den digitala zoomen används. 33 Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Du kan fotografera motiv som är 310 cm från objektivets framkant med maximal vidvinkel. Med digital zoom blir bildområdet 9 x 7 mm vid maximal zoom (cirka 4,0x). 1 Menyn FUNC. * (Auto) (Digtal närbild). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. 2 Välj bildvinkel med zoomreglaget och fotografera. Zoomfaktorn visas på LCD-skärmen. Med utgångspunkt från den inställda upplösningen beräknas med hjälp av funktionen Säkerhetszoom den maximala zoomfaktor som inte kan överskridas utan att bildkvaliteten börjar försämras. Den digitala zoomen gör ett kort uppehåll vid denna zoomfaktor och visas på LCDskärmen. Om du trycker zoomreglaget mot igen kan du zooma in ännu mer. I detta fall ändrar zoomfaktorn färg från vitt till blått. 34 Funktionen för minskning av röda ögon Du kan ange om lampan för minskning av röda ögon* ska tändas automatiskt tillsammans med blixten. *Den här funktionen minskar effekten av ljus som reflekteras tillbaka från ögonen och gör att de ser röda ut. 1 Menyn (Lagring) [På]*/[Av]. *Grundinställning. [Röda ögon min] Se Menyer och inställningar (s.

13 23). Fotografera Ställa in funktionen Lång synktid Du kan fotografera med blixt vid långa slutartider. Detta är användbart vid fotografering på natten eller i elektrisk belysning inomhus. 1 Menyn (Lagring) [På]/[Av]*. *Grundinställning. [Lång synktid] Se Menyer och inställningar (s. 23). Observera att skakningar kan påverka bildresultatet när [Lång synktid] är [På]. Om detta inträffar bör du montera kameran på stativ innan du fotograferar i det här läget. 35 Bildserie Med den här metoden tas en serie bilder när avtryckaren trycks ned. Om du använder det rekommenderade minneskortet* kan du ta flera bilder i följd med ett inställt tidsintervall mellan bilderna, tills minneskortet är fullt (bildseriefotografering) (s. 140). *Rekommenderat minneskort Nyligen lågnivåformaterat höghastighetsminneskort SDC-512MSH (säljs separat) (s. 29). Gäller under de standardförhållanden för fotografering som definierats av Canon. De faktiska värdena kan variera beroende på motiv och fotograferingsförhållanden. Minneskortet kanske inte är fullt, trots att bildseriefotograferingen plötsligt avbryts. 1 2 Tryck på visa. och sedan på eller för att Fotografera. När avtryckaren trycks ned helt tas flera bilder i följd. När du släpper avtryckaren tas inga fler bilder. Avbryta bildseriefotograferingen Välj i steg 1. Intervallet mellan bilderna blir längre när kamerans inbyggda minne fylls. Om blixten används kan tidsintervallet mellan varje bild bli längre, eftersom blixten måste laddas. 36 Vykortsprogram Du kan ta bilder med optimerade inställningar för vykort. Det gör du genom att komponera bilden så att den ryms inom det utskriftsområde (bredd-höjdförhållande ca 3:2) som visas på LCD-skärmen. 1 Menyn FUNC. (Vykort). *Grundinställning. * (Antal bildpunkter) Se Menyer och inställningar (s. 22). Antalet bildpunkter är inställt på ( ) och komprimeringen på (Fin). Området som inte skrivs ut är grått. Den digitala zoomen eller den digitala telekonvertern kan inte användas i det här programmet. Information om hur du skriver ut finns i Handbok för direktutskrift. Fotografera Inkludera datum i bildinformationen Datum kan ingå i bildinformationen om du har valt (Vykort). 1 Menyn (Lagring) [Datumstämpel] [Av]*/[Datum]/[Datum-Tid]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. LCD-skärm : [Av] : [Datum]/[Datum-Tid] Kontrollera att datum och klockslag har ställts in på kameran (s. 27). Datumstämpeln kan inte tas bort från bildinformationen när den väl har lagts in. 37 Ställa in skärminlägg Du kan bedöma det horisontella och vertikala läget för ett motiv samt ett utskriftsområde med sidförhållandet 3:2 på LCD-skärmen genom att använda en markering vid fotograferingen. Visa hjälplinjer som delar upp skärmen i nio fält, så att du kan kontrollera motivets horisontella och vertikala läge. Du kan kontrollera vad som skrivs ut vid sidförhållandet 3:2 marker. 3:2*. Den delen av bilden som inte skrivs ut är grå. Du kan visa både hjälplinjerna och 3:2-markeringen Båda samtidigt. Hjälplinjer *Bilder lagras med samma sidförhållande 4:3 som i normalt visningsläge. 1 Menyn (Lagring) [Skärminlägg] [Av]*/[Hjälplinjer]/[3:2 marker.]/[båda]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. Hjälplinjerna och 3:2-markeringen visas inte på bilder som lagras. Bara [Hjälplinjer] kan användas när eller väljs eller i. 38 Videoinspelning Du kan välja mellan följande videoinspelningsmetoder. Information om upplösning och bildfrekvens vid respektive metod finns i Ändra antal bildpunkter och bildfrekvens (s. 42). Om funktionen har registrerats till knappen kan du spela in en videosekvens genom att helt enkelt trycka på knappen även om funktionsomkopplaren är inställd på eller (s. 67). Standard Välj upplösning och bildfrekvens och spela in tills minneskortet är fullt (med ett extra snabbt minneskort, t.ex. det rekommenderade kortet SDC-512MSH). Du kan använda digital zoom när du spelar in med den här funktionen (s. 32). Största storlek: 4 GB*/video Hög bildfrekvens Använd den här funktionen när motivet rör sig snabbt, exempelvis när du fotograferar sport. Maximal videolängd: 1 minut Fotografera Kompakt Eftersom antalet bildpunkter är lågt och bildformatet är litet, passar den här funktionen bra när du skickar videoklipp som e-postbilagor eller om minneskortet börjar bli fullt. Maximal videolängd: 3 minuter Färgaccent Färgbyte Du kan behålla en viss angiven färg och ändra alla andra färger till svartvitt, eller ändra en viss färg till en annan färg. (sidorna 60, 62). Precis som i standardfunktionen kan du själv välja upplösning och bildfrekvens, och spela in tills minneskortet är fullt (med ett extra snabbt minneskort, t. ex. det rekommenderade SDC512MSH). Största storlek: 4 GB*/video Intervall Välj ett tidsintervall (1 eller 2 sekunder) mellan fotografering av enstaka bilder. Vid uppspelning komprimeras bilder som har tagits under två timmar till 8 minuter (1-sekundsintervall) eller 4 minuter (2-sekundersintervall). Du kan återge händelser från en fast punkt, till exempel en blomma som slår ut, eller se saker som förändras under en kort tid. Det går inte att spela in ljud i den här funktionen. Maximal videolängd: 2 timmar 39 Inspelningstiden varierar beroende på minneskortets kapacitet (s. 140). * Inspelningen avbryts efter en timmes kontinuerlig inspelning, även om den inspelade datavolymen inte uppgår till 4 GB. Beroende på minneskortets volym och skrivhastighet, kan inspelningen avbrytas innan det har gått en timme eller innan datavolymen uppgår till 4 GB. 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Standard). Se Menyer och inställningar (s. 22). Använd knappen eller för att välja ett videoläge, och tryck på FUNC./SET. Om du använder, eller kan du ändra antalet bildpunkter och bildfrekvens (s. 42). Under Byta färger (s. 60) finns anvisningar för användning av och.

14 Du kan ändra tidsintervallet (s. 43) med valt. Eftersom bilderna tas under en lång tid i funktionen bör du använda ett fulladdat batteri eller en nätadapter. 2 Fotografera. När du trycker ned avtryckaren halvvägs ställs exponeringsinställningar, fokus och vitbalans in automatiskt. När du trycker ned avtryckaren helt startas inspelningen av video och ljud samtidigt. När du filmar visas inspelningstiden och [ INSP] på LCDskärmen. Indikeringslampan blinkar grönt i funktionen. Om du trycker ned avtryckaren helt avslutas inspelningen. Inspelningen avbryts automatiskt i följande fall. - När den maximala inspelningstiden löper ut - När kamerans inbyggda minne eller minneskortet är fullt Den totala inspelningstiden visas på LCD-skärmen när du spelar upp en -inspelning, men den verkliga uppspelningstiden är kortare än tiden som visas. 40 Vi rekommenderar att du använder minneskort som har formaterats i kameran när du spelar in video (s. 29). Det kort som medföljer kameran kan användas utan formatering. Var noggrann med följande när du spelar in. - Rör inte vid mikrofonen (Grundläggande handbok s. 1). - Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljud från knapparna spelas in i videoklippet. - Under inspelningen optimeras inställningarna för exponering och vitbalans automatiskt efter omständigheterna. Tänk på att ljudet som hörs när funktionerna ställs in automatiskt kanske också spelas in. Inställningarna för fokus och optisk zoom står kvar på de värden som har valts för den första bilden. Rikta inte kameran mot solen. Innan du spelar in kan du ställa in exponeringslåset (s. 49) och exponeringsändringen. 1. Tryck på. Exponeringen låses och stapeln för exponeringsändringen visas på LCD-skärmen. 2. Anpassa exponeringen genom att trycka på eller. Tryck på igen för att inaktivera inställningen. Inställningen avbryts också om du trycker på MENU eller ändrar inställningen av vitbalans, Mina färger eller fotograferingsmetod. I funktionen avgör det valda energisparalternativet (s. 26) om LCD-skärmen stängs av. Du kan sätta på LCDskärmen genom att trycka på någon annan knapp än ON/ OFF eller avtryckaren. QuickTime krävs för uppspelning av video (Datatyp: AVI/ Kompressionsmetod: Motion JPEG) på en dator (endast för Windows 2000). 41 Fotografera Ändra antal bildpunkter och bildfrekvens Du kan ändra antal bildpunkter och bildfrekvens när kameran är inställd på videoläge (Standard), (Färgaccent) eller (Färgbyte). 1 Menyn FUNC. * (Bildfrekvens)/ * (Antal bildpunkter). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. Välj inställningar för antal bildpunkter/kompression med eller, och tryck på FUNC./SET. Antal bildpunkter och bildfrekvensen Bildfrekvensen är det antal bilder som spelas in eller visas per sekund. Ju högre bildfrekvens, desto mjukare blir rörelserna i ett videoklipp. Antal bildpunkter Standard Färgaccent Färgbyte Hög bildfrekvens*2 Kompakt*2 Intervall bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter Bildfrekvens (bilder/sek.) *3 *1 *1 Grundinställning *2 Antal bildpunkter och bildfrekvens är fasta inställningar. *3 Bildfrekvens när tidsintervallet är : 1 bild/sek., : 0,5 bilder/sek. Bildfrekvens vid uppspelning ( eller ): 15 bilder/sek. Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 142). Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 140). 42 Ändra tidsintervallet ( (Intervall)) 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. */. Se Menyer och inställningar (s. 22). Välj ett tidsintervall med knappen eller (1 sek./2 sek.) och tryck på FUNC./SET. Den inspelningsbara längden visas. Inspelningsbar längd 43 Fotografera Ta panoramabilder (Stitch Assist) Med Stitch Assist kan du ta bilder som överlappar varandra och som senare kan fogas samman till en panoramabild på en dator. Flera angränsande bilder som överlappar kan sättas ihop till en enda panoramabild. 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. *(Auto) / (Stitch Assist). Se Menyer och inställningar (s. 22). Du kan välja någon av följande fotograferingsriktningar. Horisontellt från vänster till höger Horisontellt från höger till vänster 2 Ta den första bilden i sekvensen. Exponeringen och vitbalansen ställs in och låses med den första bilden Komponera den andra bilden så att den överlappar med en del av den första och ta sedan bilden. Du kan ta om en bild genom att trycka på eller, och återgå till den föregående bilden som togs. Mindre fel i de överlappande delarna kan rättas till när bilderna fogas samman. 4 Upprepa proceduren med alla de bilder som ska användas. Tryck på FUNC./SET när du har tagit den sista bilden. En sekvens kan innehålla upp till 26 bilder. Det går inte att visa bilderna på en tv när du fotograferar med Stitch Assist. Inställningarna för den första bilden används också för de efterföljande bilderna. Foga samman bilderna på en dator med hjälp av PhotoStitch (medföljer kameran). 45 Fotografera Växla mellan fokuseringsmetoder Autofokusramen anger var kameran fokuserar. Välj mellan följande tre fokuseringsmetoder. Om motivet innehåller ett ansikte kan detta upptäckas automatiskt, så att fokus och exponering* kan anpassas efter det vid Ansikte fotograferingen. Dessutom mäts motivet så att uppt. ansiktet får rätt belysning när blixten utlöses. Om inget ansikte upptäcks tas bilden med [På]. *Endast med evaluerande mätningsmetod (s. 51). (Ingen ram) På Kameran identifierar motivet och markerar autofokusramarna, från 9 tillgängliga punkter, som kommer att användas för att fastställa fokus. Kameran fokuserar med den mittersta autofokusramen. Det är användbart om du vill fokusera på en viss del av ett motiv med högre precision. Av 1 Menyn (Lagring) [AiAF] [Ansikte uppt.]*/[på]/[av]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. [Ansikte uppt.] kan inte användas när LCD-monitorn är avstängd.

15 Powered by TCPDF ( När avtryckaren trycks ned halvvägs ser autofokusramen ut så här: - Grön: Fotograferingsförberedelserna är klara - Gul: Fokuseringsproblem ([Av] har angetts för AiAF) - Ingen ram: Fokuseringsproblem ([På] har angetts för AiAF) 46 Följande händer när du väljer [Ansikte uppt. ]: - Upp till tre ramar visas där ansikten har upptäckts. Ramen som bedöms innehålla huvudmotivet är nu vit och övriga ramar är grå. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till 9 gröna autofokusramar. - Om det inte finns någon vit ram, utan alla ramar är grå, tas bilderna med alternativet [På] i stället för [Ansikte uppt.]. - Ibland kan ansikten felaktigt identifieras på andra motiv än människor. Byt i så fall till [På] eller [Av]. - I vissa fall upptäcks inte ansikten. Några exempel: Ansikten nära skärmens kanter eller ansikten som är mycket små, stora, mörka eller ljusa i förhållande till hela bilden. Ansikten som är vända helt eller delvis åt sidan eller ansikten som delvis är dolda. Fotografera 47 Fotografera motiv som är svåra att fokusera (Fokuseringslås, Autofokuslås) Det kan vara svårt att fokusera på följande typer av motiv. Motiv med mycket låg kontrast i förhållande till omgivningen Bilder med motiv nära och långt borta Motiv med mycket ljusa föremål mitt i bilden Motiv som rör sig snabbt Motiv genom glas: försök fotografera så nära glaset som möjligt för att minska risken för att ljuset ska reflekteras i glaset. Fotografera med fokuseringslås Fokuseringslåset kan användas med alla fotograferingsmetoder Rikta kameran så att ett föremål på samma fokuseringsavstånd som huvudmotivet centreras i autofokusramen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Håll kvar avtryckaren i samma läge, komponera bilden genom att rikta kameran på nytt och tryck ned avtryckaren helt.,,,, Fotografera med autofokuslås Autofokuslåset kan bara användas i lägena och Rikta kameran så att ett föremål på samma fokuseringsavstånd som huvudmotivet centreras i autofokusramen. Tryck ned avtryckaren till hälften och tryck på /. Ikonen visas. Komponera bilden som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och ta bilden. Ta bort autofokuslåset Tryck på /. När du fotograferar med fokuseringslås eller autofokuslås med hjälp av LCD-skärmen, blir det enklare om du ställer in [AiAF] på [Av] (s. 46). Då används bara den mittersta autofokusramen. Autofokuslåset är praktiskt eftersom du kan släppa avtryckaren för att komponera bilden. Dessutom förblir autofokuslåset aktivt när bilden har tagits, vilket innebär att du kan ta ytterligare en bild med samma fokus. I funktionen visas inte autofokusramen. Låsa exponeringsinställningen (Exponer.lås) Fotografera Du kan ställa in exponering och fokus var för sig. Det är mycket användbart när kontrasten mellan motiv och bakgrund är för stark eller vid motljus. Sätt blixten på. Exponeringslåset kan inte användas när blixten är inställd på att utlösas Fokusera på den del av motivet som du vill låsa exponeringsinställningen på. Tryck ned avtryckaren till hälften och tryck på. Ikonen visas. Komponera bilden som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och tryck ned avtryckaren helt. Ta bort exponeringslåset Tryck på. I funktionen kan exponeringslåset även aktiveras/ inaktiveras (s. 41). Du kan använda FE-låset (s. 50) när du använder blixten. 49 Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Du kan låsa blixtexponeringen så att exponeringsinställningen blir rätt, oavsett bildens komposition Tryck på och välj (blixt på). Fokusera på den del av motivet som du vill låsa inställningen för blixtexponering på. Tryck ned avtryckaren till hälften och tryck på. En förblixt utlöses och visas. Komponera bilden som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och tryck ned avtryckaren helt. Ta bort FE-låset Tryck på. 50 Växla mellan mätningsmetoder 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Evaluerande). Se Menyer och inställningar (s. 22). Välj en mätningsmetod med eller, och tryck på FUNC. /SET. Mätningsmetoder Lämpligt vid normala fotograferingsförhållanden, inklusive motljus. Bilden delas in i olika zoner för mätning. Komplexa ljusförhållanden bedöms, t.ex. Evaluerande var motivet finns och hur ljust det är, det direkta ljuset och motljuset, och inställningarna justeras till rätt exponering för huvudmotivet. Centrumvägd Spot Det genomsnittliga ljuset i hela bilden beräknas, men större vikt ges åt motivet i mitten. Ljuset inom spotmätningsområdet mitt på LCDskärmen mäts. Använd den här inställningen om du vill exponera efter motivet i mitten av skärmen. Fotografera Mätningsmetoden är alltid [Evaluerande] i Lång slutartid (s. 53). 51 Justera exponeringskompensationen Ändra exponeringskompensationen till ett positivt värde för att undvika att motivet blir för mörkt vid motljus eller mot en ljus bakgrund. Ändra exponeringskompensationen till ett negativt värde för att undvika att motivet blir för ljust i kvällsbilder eller mot en mörk bakgrund. 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Exponeringskompensation). Se Menyer och inställningar (s. 22). Anpassa exponeringskompensationen med eller, och tryck på FUNC./ SET. Avbryta exponeringskompensationen Återställ kompensationsvärdet till [0]. I kan exponeringsändringen anges/avbrytas (s. 41). 52 Ställa in slutartiden (Lång slutartid) Du kan ange en lång slutartid om du vill att mörka motiv ska se ljusare ut. 1 Menyn FUNC.. *Grundinställning. * (Exponeringskompensation) Se Menyer och inställningar (s. 22). Fotografera 2 Använd. eller för att välja slutartid Ett högre värde ger en ljusare bild, och ett lägre värde ger en mörkare bild.

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 850 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 60. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Fotografera/Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran 149_CEL_cover.fm Page 1 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PM SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON BELGIUM N.V. / S.A. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm)

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 50

Din manual CANON DIGITAL IXUS 50 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 50. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 50 instruktionsbok

Läs mer

SVENSKA. Avancerad användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

SVENSKA. Avancerad användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt. SVENSKA Avancerad användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt. Om den här handboken Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon. Kameran

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105 2010-02-08 Pressmeddelande Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 IXUS 130 IXUS 105 Canon introducerar i dag de senaste IXUS-modellerna - IXUS 130 och IXUS 105. De nya modellerna är tunna, släta

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer