Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: med ljud. Automatisk bildspelsvisning. Redigering Lägger på effekter i stillbilder med hjälp av funktionen Mina färger. Inspelning av röstkommentarer för stillbilder. Utskrift Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/dela. Har också stöd för PictBridge-kompatibla skrivare som inte är från Canon. Konventioner i den här handboken De ikoner som visas nedanför rubrikerna anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. Funktionsomkopplare Bildserie Fotograferingsmetod Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 138). Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok. Den här markeringen anger sådant som kan påverka kamerans funktion. Den här markeringen står vid avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. Den här kameran kan användas med SD-minneskort, SDHCminneskort och MultiMediaCards. I den här handboken kallas alla dessa korttyper kollektivt för minneskort. Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som behövs på grund av att tillbehör från andra tillverkare än Canon har använts, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 1 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Hanteringsföreskrifter Läs följande information Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kamerankamerans grunder Använda LCD-skärmen LCD-skärmens ljusstyrka (Funktion för mörkervisning).... Information som visas på LCD-skärmen..... Energisparfunktionen..... Ställa världsklockan Menyer och inställningar.. Menylista....

3 Återställa till grundinställningarna. Formatera minneskort Fotografera.. 30 Ändra antal pixels för registrering och kompression (stillbilder)30 Funktionen för minskning av röda ögon Ställa in funktionen för lång synktid Använda digital zoom Bildserie Vykortsläge Inkludera datum i bildinformationen Ställa in skärminlägg Fotografera vertikalt (Vertikal avtryckare) Videofilmning Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Växla mellan fokuseringsmetoder Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås).... Växla mellan mätningsmetoder..

4 . Justera exponeringskompensationen Fotografering med lång slutartid... Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotografering med Mina färger.... Byta färger.... Anpassa ISO-talet Ställa in funktionen Autom. rotering. Skapa en målmapp för bilder.... Återställa filnumret... Förstora bilder... Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning).... Ordnar bilder efter kategori (Min kategori).... Hoppa mellan bilder. Visa videor... Redigera videor..

5 ... Rotera bilder på skärmen.. Uppspelning med övergångseffekter... Lägga på effekter med funktionen Mina färger Lägga till röstkommentarer till bilder.... Automatisk visning (Bildspel).... Skydda bilder Radera bilder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Inställningar för DPOF-utskrift Inställningar för DPOF-överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran (inställningar för Min kamera) Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar 99 Felsökning

6 . 101 Kamera..... När kameran har slagits på.... LCD-skärm.. Fotografering..... Videoinspelning... Uppspelning. Batteri Visning på TV..... Skriva ut på skrivare med stöd för Direct Print Lista över meddelanden Bilagor Batterihantering... Hantera minneskortet

7 .... Använda batteriladdaren (säljs separat)..... Använda extern blixt (säljs separat)... Skötsel och underhåll.... Tekniska data INDEX.

8 Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder Hanteringsföreskrifter Läs följande information Provbilder Innan du fotograferar viktigare motiv rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av det här häftet och i broschyren European Warranty System (EWS). 5 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 97). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 11). Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhetsföreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använderteriladdaren som anges för laddning av batteriet. Nätaggregatet och batteriladdaren är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Det innebär risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. 8 Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. Varningar Utrustning Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t. ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Använd inte utrustningen på ett sådant sätt att den nominella kapaciteten hos elkomponenter och kablage överskrids. Använd inte laddaren om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd inte på platser med dålig ventilation. Ovanstående kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats. I annat fall kan batteriet försämras. 9 Utrustning Anslut inte nätaggregat eller batteriladdare till enheter som exempelvis elektriska transformatorer för utlandsresor, eftersom det kan leda till funktionsstörningar, stor värmealstring, brand, elektrisk stöt eller personskador. Blixt Använd inte blixten om det finns smuts, damm eller något annat på den. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som den orsakar. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Du kan få brännskador. 10 Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med låga och höga temperaturer kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Att flytta utrustningen snabbt mellan kalla och varma miljöer kan förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran.

9 Annars kan utrustningen skadas. Ta ut minneskortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 11 Innan du använder kamerankamerans grunder Använda LCD-skärmen Du kan växla mellan visningslägen för information som visas på LCD-skärmen enligt följande. 1 Menyn (Inställningar) [Infovisning]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 [Fotogr.info]/[Förhandsvisn]/[Bildvisning] Välj ett visningsläge. Se Menyer och inställningar (s. 23). I ett fotograferingsläge kommer fotograferingsinformationen att visas i ca 6 sekunder när du ändrar en inställning, oberoende av vald inställning för infovisning. Detaljerad information visas inte på LCD-skärmen vid förstorad visning (s. 67) eller indexvisningsläge (s. 68). 12 Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under 5 sekunder* på något av följande sätt. * Grundinställning Metod 1 Håll ned knappen FUNC./SET när du startar kameran. Metod 2 Håll ned knappen FUNC./SET när du använder en fotograferingsmetod. Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller kameran vertikalt visas tiden och datumet. I början visas dock tiden på samma sätt som när kameran hålls horisontellt, om du håller kameran vertikalt och använder metod 1 för visning av datum och tid. Du kan ändra visningsfärgen genom att trycka på knapparna och. Klockan försvinner när visningstiden är slut, eller om du använder någon av knapparna FUNC. /SET, MENU, avtryckaren eller funktionsomkopplaren. Du kan ställa in hur länge klockan ska visas på menyn (Inställningar) (s. 27). Innan du använder kameran grundläggande funktioner LCD-skärmens ljusstyrka (Funktion för mörkervisning) Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka*, så att det blir lättare att fotografera. * Motivets rörelser kan se ryckiga ut på LCD-skärmen, men det har ingen effekt på den inspelade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på LCD-skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. 13 Information som visas på LCD-skärmen Fotograferingsinformation (Fotografering) * Spotmätningsram * Autofokusram (s. 44) Zoomningsgrad* (s. 33) Närbild (Grundläggande handbok s. 17) Mätningsmetod (s. 47) Blixt (Grundläggande handbok s. 16) Autom. rotering (s. 62) Lagring* Videoinspelning (s. 38) * Låg batterinivå (s. 115) 3:2-markering* (s. 36) Hjälplinjer* (s. 36) Stillbilder: Antal registrerbara bilder Videoscener: Återstående tid/ Tid som har gått * Autofokuslås (s. 45) Tidszon (s. 20) * Skapa mapp (s. 63) Mina färger (s. 54) * * * * * Fotograferingsmetod (s. 38, 42, 56, 58, Grundläggande handbok s ) Kompression (stillbilder) (s. 30) Exponeringskompensation (s. 48) Lång slutartid (s. 49) ISO-tal (s. 61) Vitbalans (s. 51) Fotograferingsmetod (s. 34, Grundläggande s. 18) Pixels för registrering (stillbilder) (s. 30) Pixels för registrering/bildfrekvens (videoscener) (s. 41) (Röd)* Kameraskakvarning (s. 102) (Slutartiden visas också när visas.) * Visas även om LCD-skärmen är inställd på standardvisning. 14 Om indikeringslampan blinkar orange och skakvarningsikonen visas är belysningen otillräcklig och en kort slutartid väljs. Fotografering med någon av följande metoder: - Höj ISO-talet (s. 61). - Välj en annan blixtinställning än (ingen blixt). (Grundläggande handbok s. 16) - Placera kameran på ett stativ eller liknande. Förhandsvisning Automatisk kategori (s. 24) Histogram (s. 18) Mappnummer/Filnummer Fotograferingsmetod (s. 38, 42, 56, 58, Grundläggande handbok s ) Innan du använder kameran grundläggande funktioner Mätningsmetod (s. 47) ISO-tal (s. 61) Exponeringskompensation (s. 48) Lång slutartid (s. 49) Fotograferingsdatum/ -klockslag Kompression (stillbilder) (s. 30) Pixels för registrering (stillbilder) (s. 30) Blixt (Grundläggande handbok s. 16) Närbild (Grundläggande handbok s. 17) Mina färger (fotografering) (s. 54), Färgaccent/Färgbyte (s. 56) Vitbalans (s. 51) Autom. rotering (s. 62) Filstorlek Pixels för registrering (stillbilder) (s. 30) 15 Uppspelningsinformation (Uppspelning) Standard Ljud i WAVE-format (s. 80) Mappnummer/filnummer Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 87) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas Kompression (stillbilder) (s. 30) Pixels för registrering (stillbilder) (s. 30) Video (s. 72) 16 Detaljerad Min kategori (s. 69) Definierad uppspelning (s. 70) Histogram Lång slutartid (s. 49) Blixt (Grundläggande handbok s. 16) Närbild (Grundläggande handbok s. 17) Innan du använder kameran grundläggande funktioner Fotograferingsmetod (s. 38, 42, 56, 58, Grundläggande handbok s. 1315) Mätningsmetod (s. 47) Mina färger (Uppspelning) (s. 78) Mina färger (fotografering) (s. 54), Färgaccent/Färgbyte (s. 56) Bilder med Mina färger-effekt (s. 78) Vitbalans (s. 51) Filstorlek Pixels för registrering (stillbilder) (s. 30) Längd på videofilmer (videoscener) (s. 38) ISOtal (s. 61) Pixels för registrering/bildfrekvens (videoscener) (s. 41) Exponeringskompensation (s. 48) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd eller också går filformatet inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer "Design rule for Camera File System"-standarder. RAW-komprimerad bild Okänd datatyp Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som den ska. 17 Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera bildens ljusstyrka. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 48). Exempel Mörk bild Balanserad bild Ljus bild 18 Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden.

10 Starta kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen igen. Fotograferingsmetod Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter det att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] har angetts till [Av]. Tryck på valfri knapp, utom knappen ON/OFF, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCD-skärmen igen. Uppspelning Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter det Ansluten till en skrivare att en kamerakontroll har använts. * Tidsintervallet kan ändras. Innan du använder kameran grundläggande funktioner Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 26). 19 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden. Du ändrar bara tidszoninställningen, förutsatt att du har förregistrerat resmålets tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 23) Använd knapparna och för att välja hemtidszon Om du vill ställa in sommartid gör du det med knapparna och så att visas. Klockslaget justeras en timme framåt Använd knapparna destinationstidszon och. för att välja en Tidsskillnad från hemtidszonen Också här kan du ange sommartid, som i steg 3. 6 Använd knapparna och för att välja [Hem/värld], och sedan och för att välja. Innan du använder kameran grundläggande funktioner Byta till destinationstidszonen 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Använd knapparna för att välja och. Du ändrar destinationstidszonen med knappen FUNC./SET. När du byter till destinationstidszonen visas på skärmen. Om du ändrar datumet och tiden när alternativet Värld har valts, ändras datumet och tiden för Hem-alternativet automatiskt. 21 Menyer och inställningar Du använder menyerna för att justera fotograferings-, uppspelningsoch utskriftsinställningarna samt andra kamerainställningar som t.ex. datum, klockslag och ljud. Följande menyer är tillgängliga. Menyn FUNC. Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Menyn FUNC. På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna. Det här exemplet visar FUNC-menyn i läget (Auto). 22 Ställ funktionsomkopplaren på eller. Tryck på knappen FUNC./SET. Välj ett menyalternativ med knapparna och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. Välj alternativ på menyn med knapparna och. För vissa alternativ kan du välja ytterligare alternativ med hjälp av knappen MENU. När du har valt ett alternativ kan du trycka på avtryckaren och fotografera direkt. När du tagit bilden visas menyn återigen och du kan enkelt justera inställningarna. Tryck på knappen FUNC./SET. Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Med de här menyerna sköter du praktiska inställningar för fotografering, uppspelning och utskrift. Menyn (Lagring) Menyn Menyn (Inställningar) (Min kamera) När den här delen är markerad kan du växla mellan menyerna genom att trycka på och. Det här exemplet visar lagringsmenyn i (Auto)-läge. Vid uppspelning öppnas menyerna Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera. Innan du använder kameran grundläggande funktioner Tryck på knappen MENU. Växla mellan menyerna med och. Välj menyalternativ med och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. Välj ett alternativ med knapparna och. Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast ställas in efter det att du tryckt på knappen FUNC./SET för att visa nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen för att bekräfta inställningen. Tryck på knappen MENU. 23 Menylista Menyn FUNC. Menyalternativ Sida GrundFotograferingsmetod läggande s. 12 Rörlig video Exponeringskompensation Lång slutartid ISO-tal Vitbalans s. 38 s. 48 s. 49 s. 61 s. 51 Ikonerna nedan är grundinställningar. Menyalternativ Matningsmetod Mina färger Kompression (stillbild) Pixels för registrering (stillbild) Pixels för registrering/ Bildfrekvens (videoscener) Sida s. 34, Grundläggande s. 18 s. 54 s. 30 s. 30 s. 41 Menyn Lagring Menyalternativ AiAF Lång synktid Röda ögon min Ljusmätning AF-hjälpbelysn Digital zoom Visa bild Spara original Autom. kategori På/Av* På*/Av */ På*/Av På*/Av Av/2*10 sek./hold På/Av* På*/Av / Alternativ Ansikte uppt*/på/av * Grundinställning Sida/avsnitt s. 44 s. 32 s. 32 s. 47 s. 104 s. 33 Grundläggande handbok s. 13 s. 60 Anger om bilder ska klassificeras automatiskt i kategorier vid fotografering.*1 s. 36 s. 35 Skärminlägg Av*/Hjälplinjer/3:2 marker./ Båda (videoläge: Av*/ Hjälplinjer) Av*/Datum / Datum-Tid Datumstämpel 24 Vert. avtryckare På*/Av Gör att knappen kan användas som avtryckare när kameran hålls vertikalt. (s. 37). s. 49 s. 42 Lång slutartid Stitch Assist *1 De På/Av* vänster till höger*/ höger till vänster klassificeras enligt följande kategorier. Människor:,, eller bilder där ansikten känts igen om [Ansikte uppt] har valts i [AiAF]-läge. Utsikter: Händelser:,,,,,, Innan du använder kameran grundläggande funktioner Menyn Uppspelning Menyalternativ Bildspel Min kategori Radera Skydda Mina färger Sida s. 82 s. 69 s. 89 s. 87 s. 78 Menyalternativ Röstkommentar Rotera Överför.ordn. Övergång Sida s. 80 s. 76 s. 95 s. 77 Menyn Utskrift Menyalternativ Utskrift Välj bild och antal Välj efter datum Välj kategori s. 91 Sida Menyalternativ Välj efter mapp Välj alla bilder Ta bort alla val Utskriftsinställn. s. 91 Sida 25 Menyn Inställningar Menyalternativ Alternativ Ljud av På/Av* Volym Av/1/2*/3/4/5 * Grundinställning Startljud vol Knappljud vol Självutl vol Slutarljud Volym Infovisning Fotogr.

11 info Av*/På Förhandsvisn Av*/På Bildvisning LCD Ljusstyrka Av*/Standard/ Detaljerad 7 till 0* till +7 Sida/avsnitt Välj [På] så stängs alla ljud av utom varningssignalerna. (Grundläggande s. 12) Justera volymen på start-, manöver-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Justera volymen för de ljud som hörs när du trycker på någon annan knapp än avtryckaren. Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas. Justera volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video. Justera volymen för videoljud och röstkommentarer. Växlar mellan infovisningslägena (s. 12). Visar fotograferingsläge Visar läge för granskningstiden omedelbart efter det att en bild tagits Visar metod för uppspelningsläget Energispar Autom. avstängn Display av Ställ in ljusstyrkan med knapparna och. Du kan kontrollera ljusstyrkan på LCD-skärmen medan du justerar inställningen. s. 19 På*/Av Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt kameran. 10 sek./20 sek./ Ange hur länge kameran kan 30 sek./1 min.*/ vara inaktiv innan LCD-skärmen 2 min. /3 min. stängs av. 26 Tidszon Hem*/värld s. 20 Datum/Klockslag Grundläggande handbok s *1 sek. / Klockvisning 20 sek./30 sek./ s min./2 min. / 3 min. Formatera Du kan även ställa in en lågnivåformatering (s. 29). Filnumrering Kontinuerlig*/ s. 65 Auto återst Skapa mapp s. 63 Skapa ny Markering (På)/ Skapa en mapp för nästa fotosession. mapp Ingen markering (Av) Skapa autom Av*/Dagligen/ Du kan också ställa in Skapa Måndag autom-tid. Söndag/Månad Autom. rotering På*/Av s. 62 Avståndsskala m/cm*/ft/in Ange vilka enheter som ska användas för att visa avstånd i närbildsläget. (Grundläggande s. 17) Objektivindrag 1 min.*/0 sek. Anger tidsintervall till objektivindrag när du slår om från fotografering till uppspelning. Språk Grundläggande handbok s. 11 Videoformat NTSC/PAL s. 97 Utskriftsmetod Auto*/ Se nedan. *2 Återställ allt s. 28 *1Standardinställningen är 5 sekunder. *2Du kan byta metod för anslutning till skrivaren. Vanligtvis behöver du inte ändra den här inställningen, men välj om du skriver ut en bild som spelats in i läge (Bredbild) med helbildsinställning för liggande format på Canon SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510 Compact PhotoPrinter. Eftersom den här inställningen finns kvar även när strömmen stängs av måste du återställa till [Auto] innan du skriver ut andra bildformat. (Inställningen kan inte ändras medan skrivaren är ansluten.) 27 Innan du använder kameran grundläggande funktioner Menyn Min kamera * Grundinställning Menyalternativ Tillgängliga inställningar Tema Ange ett gemensamt tema för alla alternativ i inställningarna för Min kamera. Startbild Ange vilken bild som ska visas när kameran sätts på. Startljud Ange vilket ljud som ska spelas upp när kameran sätts på. Manöverljud Ange vilket ljud som ska spelas upp när en annan knapp än avtryckaren trycks ned. Självutlös.ljud Ange vilket ljud som ska spelas upp två sekunder innan slutaren utlöses när självutlösaren är på. Slutarljud Ange vilket ljud som ska spelas upp när avtryckaren trycks ned. Slutarljud används inte för video. Innehåll på menyn */ (Av)/ / Min kamera Sida s. 98 Återställa till grundinställningarna 1 Menyn (Inställningar) [Återställ allt]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Välj [OK] och tryck på. 28 Det går inte att återställa inställningarna om kameran är ansluten till en dator eller till en skrivare. Följande inställningar kan inte återställas. - Fotograferingsmetod - Alternativen [Tidszon], [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] på menyn (Inställningar) (s. 27) - Vitbalansdata som registrerats med funktionen för egen vitbalansering (s. 52) - Specificerade färger i läge [Färgaccent] (s. 56) och [Färgbyte] (s. 58). - Nyligen tillagda Min kamera-inställningar (s. 99) Formatera minneskort Du måste alltid formatera ett nytt minneskort, alternativt ett kort där du vill radera bilder och andra data. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. 1 Menyn (Inställningar) [Formatera]. Se Menyer och inställningar (s. 23). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 2 Välj [OK] och tryck på. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen och markera alternativet med knappen eller. Du kan avbryta formateringen av ett kort genom att trycka på knappen FUNC./SET när [Lågnivåformatering] har valts. Det går att använda kortet även om du avbryter formateringen men informationen har raderats. Lågnivåformatering Vi rekommenderar att du väljer [Lågnivåformatering] om du tycker att minneskortets registrerings-/avläsningshastighet har sänkts. För vissa minneskort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. 29 Fotografera Ändra antal pixels för registrering och kompression (stillbilder) Fotograferingsmetod 1 Menyn FUNC. * (pixels för registrering) * (Kompression). Se Menyer och inställningar (s. 22). * Grundinställning. Välj inställningar för antal pixels för registrering/kompression med eller och tryck på knappen FUNC./SET. Ungefärligt värde för pixels för registrering Antal pixels för registrering Syfte* Hög Utskrift upp till ungefär A3-format (Stor) bildpunkter mm Utskrift upp till ungefär A4-format mm (Medium 1) bildpunkter Utskrift upp till ungefär Letter-format mm Utskrift upp till ungefär A5-format (Medium 2) bildpunkter mm Utskrift i vykortsformat mm (Medium 3) bildpunkter Utskrift i L-format mm Bifoga bilder i e-post eller ta fler bilder (Liten) Låg bildpunkter eller För utskrift på vykort (s.

12 35). bildpunkter (Vykort) Utskrift på brett papper (du kan kontrollera kompositionen i 16:9-förhållande. bildpunkter Områden som inte kommer med visas (Bredbild) på LCD-skärmen som en svart kant.) * Pappersstorlekarna kan skilja sig mellan olika länder. 30 Ungefärliga värden för kompressionsinställningarna Kompression Superfin Fin Normal Normal Syfte Ta bilder med normal kvalitet Ta fler bilder Hög kvalitet Ta bilder med bättre kvalitet Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 130). Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 128). 31 Fotografering Funktionen för minskning av röda ögon Fotograferingsmetod När funktionen för minskning av röda ögon* är inställd på [På] tänds lampan för minskning av röda ögon tillsammans med blixten. *Den här funktionen minskar effekten av ljus som reflekteras tillbaka från ögonen och gör att de ser röda ut. 1 Menyn (Lagring) [På]*/[Av]. *Grundinställning. [Röda ögon min] Se Menyer och inställningar (s. 23). Ställa in funktionen för lång synktid Fotograferingsmetod Du kan fotografera med blixt med lång slutartid. Det här är behändigt på natten eller vid artificiellt ljus inomhus. 1 Menyn (Lagring) [Lång synktid] [På]/[Av]*. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. Du rekommenderas att sätta kameran på ett stativ vid fotografering i det här läget. 32 Använda digital zoom Fotograferingsmetod Du kan fotografera zoomade bilder genom att använda kombinerad optisk och digital zoom. Brännvidderna (motsvarar 35-mm film) och egenskaperna ser ut som följer. Alternativ På Av Bränvidd mm 3890 mm Egenskaper Du kan fotografera med maximalt 10 gångers förstoring med en kombination av optisk och digital zoom. Fotografering utan digital zoom. Den digitala zoomen kan inte användas i lägena (Vykortsläge) eller i läget (Bredbild). och Fotografering 1 Menyn (Lagring) [Digital zoom] [På]*/[Av]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. 2 Tryck på -knappen och fotografera. Den kombinerade zoomfaktorn för optisk och digital zoom visas på LCD-skärmen. Baserat på det inställda antalet pixels för registrering räknar funktionen Säkerhetszoom ut den maximala zoomfaktorn efter vilken bildkvaliteten börjar försämras. Den digitala zoomen pausar vid den här zoomfaktorn ett ögonblick och visas på LCD-skärmen. Om du trycker på -knappen igen kan du zooma in ännu närmare. I det här fallet ändras den visade zoomfaktorn från vit till blå. Tryck på knappen för att zooma ut. 33 Bildserie Fotograferingsmetod Med den här metoden tas en serie bilder när avtryckaren trycks ned. Om du använder det minneskort som har rekommenderats* kan du ta flera bilder i följd med ett visst tidsintervall mellan bilderna tills minneskortets utrymme är fullt (bildseriefotografering) (s. 128). * Rekommenderat minneskort Nyligen lågformaterat höghastighetsminneskort SDC-512 MSH (säljs separat) (s. 29). Gäller under de standardförhållanden för fotografering som definierats av Canon. De faktiska värdena kan variera beroende på motiv och fotograferingsförhållanden. Minneskortet kanske inte är fullt, trots att bildseriefotograferingen plötsligt avbryts. 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Matningsmetod). Se Menyer och inställningar (s. 22). 2 Fotografering När avtryckaren trycks ned helt tas flera bilder i följd. När du släpper avtryckaren tas inga fler bilder. Avbryta bildseriefotograferingen Välj i steg 1. Intervallet mellan bilderna kan bli något längre när kamerans inbyggda minne börjar bli fullt. Om blixten används kan tidsintervallet mellan varje bild som tas förlängas eftersom blixten måste laddas. 34 Vykortsläge Fotograferingsmetod Du kan ta bilder med optimerade inställningar för vykort. Det gör du genom att komponera bilden, så att den ryms inom det utskriftsområde (bredd/höjdförhållande på ca 3:2) som visas på LCD-skärmen. 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Vykort). Se Menyer och inställningar (s. 22). Antalet pixels för registrering är inställt på ( ) och komprimeringen på (Fin). Området som inte skrivs ut visas i grått. Det går inte att använda den digitala zoomfunktionen i det här läget. Information om hur du skriver ut finns i Handbok för direktutskrift. Fotografering Inkludera datum i bildinformationen Du kan inkludera datumet i bildinformationen om du har valt (Vykort). 1 Menyn (Lagring) [Datumstämpel] [Av]*/[Datum]/[Datum/Tid]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. LCD-skärmsvisning : [Av] : [Datum]/[Datum-Tid] Kontrollera att datum och klockslag har ställts in i kameran (s. 27). Datumstämpeln kan inte tas bort från bildinformationen när du har angett att den ska inkluderas. 35 Ställa in skärminlägg Fotograferingsmetod Du kan kontrollera kompositionens horisontella och vertikala justering samt 3:2-utskriftsförhållandet på LCD-skärmen genom att använda en fotograferingsmarkering vid fotografering. Visar hjälplinjer som delar upp skärmen i 9 områden som Hjälplinjer att du kan kontrollera objektets horisontella och vertikala justering. Du kan kontrollera vad som kan skrivas ut i en komposition med ett 3:2-förhållande. Området som inte 3:2 marker. skrivs ut visas i grått. *Bilder som tas i samma förhållande med 4:3 visas i normalt visningsläge. Båda Du kan visa både hjälplinjerna och 3:2-markeringen samtidigt. 1 Menyn (Lagring) [Skärminlägg] [Hjälplinjer]/[3:2 marker.]/[båda]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. [Av]*/ Hjälplinjerna och 3:2-markeringen visas inte på de tagna bilderna. I -läget kan enbart [Hjälplinjer] användas. 36 Fotografera vertikalt (Vertikal avtryckare) Fotograferingsmetod När kameran hålls vertikalt kan du ta foton genom att trycka på -knappen i stället för på avtryckaren. Du kan också använda avtryckaren. 1 Menyn [Av]. (Lagring) [Vert. avtryck] [På]*/ Se Menyer och inställningar (s.

13 23). *Grundinställning. Fotografering 2 3 Välj en fotograferingsmetod. Håll kameran vertikalt, sikta på objektet och tryck på -knappen. -knappen fungerar enligt följande. - Tänd: klar att fotografera - Släckt: tar en bild - Blinkar: en video spelas in Till skillnad från avtryckaren har den här knappen inget läge halvvägs ned. När kameran Visas när den vertikala avtryckaren används fokuserar piper den två gånger och tar bilden omedelbart. För att visa bilden med det samma efter det att den tagits fortsätter du att hålla ned -knappen. 37 Videofilmning Inspelningsmetod Du kan välja mellan följande videoinspelningsmetoder. För information om pixels för registrering och bildhastighet i varje läge, se Ändra antal pixels för registrering och bildfrekvens (s. 41). Standard Välj upplösning och bildfrekvens och ta kort tills minneskortet är fullt (med ett extra snabbt minneskort, t.ex. det rekommenderade kortet SDC-512MSH). Du kan använda den digitala zoomfunktionen när du spelar in med den här funktionen (s. 33). Största storlek: 4 GB*/film Hög bildfrekvens Använd den här funktionen när du spelar in motiv som rör sig snabbt, exempelvis när du filmar sport. Maximal videolängd: 1 minut Kompakt Eftersom upplösningen är låg och datastorleken liten passar den här funktionen när du skickar videor som e-postbilagor eller om minneskortet börjar bli fullt. Maximal videolängd: 3 minuter Färgaccent Färgbyte Du kan välja att behålla bara en viss färg och ändra alla andra till svartvitt, eller ändra en angiven färg till en annan färg (s. 56, 58). Precis som med standardfunktionen kan du själv välja upplösning och bildfrekvens, och spela in tills minneskortet är fullt (med ett extra snabbt minneskort, t.ex. det rekommenderade SDC-512MSH). Största storlek: 4 GB*/video Inspelningstiden varierar beroende på minneskortets kapacitet (s. 129). * Inspelningen avbryts efter en timmes kontinuerlig inspelning, även om den inspelade datavolymen inte har uppnått 4 GB Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Standard). Se Menyer och inställningar (s. 22). Använd knapparna och för att välja videoläget, och tryck på knappen FUNC./SET. Om du använder, eller kan du ändra antalet pixels för registrering och bildfrekvens (s. 41). Under Byta färger (s. 56) finns anvisningar om hur du använder och. 2 Filmning. När du trycker ned avtryckaren halvvägs ställs exponeringstid, fokus och vitbalans in automatiskt. Om avtryckaren trycks ned helt startas videoinspelningen och ljudet samtidigt. När du filmar visas inspelningstiden och [ Insp] på LCD-skärmen. Om du trycker ned avtryckaren helt avslutas inspelningen. Inspelningen avbryts automatiskt under följande förhållanden. - När den längsta inspelningstiden löper ut - När utrymmet tar slut i kamerans inbyggda minne eller på minneskortet 39 Fotografering Vi rekommenderar att du använder minneskort som har formaterats i kameran när du spelar in videor (s. 29). Det kort som medföljer kameran kan användas utan formatering. Var noggrann med följande när du spelar in. - Försök att inte nudda mikrofonen. - Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljud från knapparna spelas in i videoklippet. - Under inspelningen optimeras inställningarna för exponering och vitbalans automatiskt för att passa omständigheterna. Tänk på att ljudet som avges när funktionerna ställs in automatiskt kanske också spelas in. Inställningarna för fokus och optisk zoom kvarstår på de värden som har valts för den första bilden. Rikta inte kameran mot solen för att filma. QuickTime 3.0 eller senare måste vara installerat om det ska gå att spela upp videor (datatyp: AVI/Kompressionsmetod: Motion JPEG) på en dator. QuickTime (för Windows) medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk. Programmet ingår som standard i Mac OS X eller senare. 40 Ändra antal pixels för registrering och bildfrekvens Du kan ändra antal pixels för registrering och bildfrekvens när kameran är inställd på videoläge (Standard), (Färgaccent) eller (Färgbyte). 1 Menyn FUNC. * (pixels för registrering/bildfrekvens). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. Välj inställningar för antal pixels för registrering/ kompression med och, och tryck på knappen FUNC./SET. Antal pixels för registrering och bildfrekvensen Bildfrekvensen är det antal bilder som spelas in eller visas per sekund. Ju högre bildfrekvens, desto mjukare blir rörelserna i ett videoklipp. Antal pixels för Bildfrekvens registrering (bilder/sek.) bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter Fotografering *1 Standard Färgaccent Färgbyte Hög bildfrekvens*2 Kompakt*2 *1 Grundinställning. *2 Antal pixels för registrering och bildfrekvens är fasta inställningar. Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 130). Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 129). 41 Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Fotograferingsmetod Med Stitch Assist kan du ta bilder som överlappar varandra och som senare kan sammanföras till en panoramabild på en dator. Flera angränsande bilder som överlappar kan sättas ihop till en enda panoramabild. 1 Menyn (Lagring) [Stitch Assist]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Välj fotograferingsriktning Du kan välja någon av följande fotograferingsriktningar. Horisontellt från vänster till höger Horisontellt från höger till vänster Ta den första bilden i sekvensen. Exponeringen och vitbalansen ställs in och låses med den första bilden. 4 Komponera den andra bilden så att den överlappar en del av den första och ta sedan bilden. Du kan ta om ett foto genom att trycka på eller, och återgå till den föregående bilden som togs. Mindre fel i de överlappande delarna kan rättas till när bilderna fogas samman. 5 Upprepa proceduren med alla de bilder som ska användas. En sekvens kan innehålla upp till 26 bilder. Tryck på knappen MENU när du tagit det sista fotografiet.

14 Inställningarna för den första bilden används också för de efterföljande bilderna. Sammanfoga bilderna på en dator. Det gör du med hjälp av PhotoStitch, som medföljer kameran. 43 Fotografering Växla mellan fokuseringsmetoder Fotograferingsmetod Välj bland följande tre fokuseringsmetoder. Du kan göra så att kameran automatiskt upptäcker placeringen av ett ansikte och sedan Ansikte använda den här datan för att ställa in fokus uppt och exponering* vid fotograferingen. *Enbart med evaluerande mätningsmetod (s. 47). (Ingen ram) På Kameran identifierar motivet och markerar autofokusramarna från 9 tillgängliga punkter som kommer att användas för att fastställa fokus. Kameran fokuserar med den mittersta autofokusramen. Det är användbart om du vill fokusera på en viss del av ett motiv med högre precision. Av 1 Menyn (Lagring) [AiAF] [Ansikte uppt]*/[på]/[av]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. Autofokusramen visas så här när avtryckaren trycks ned halvvägs. - Grön: Fotograferingsförberedelserna är klara - Gult: Fokuseringsproblem ([Av] har angetts för AiAF) Följande händer när [Ansikte uppt] väljs. - Upp till tre autofokusramar visas. I det här läget visas det som kameran bedömer som huvudobjekt i vitt medan de andra visas i grått. När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till gröna autofokusramar. - Om ingen vit ram visas utan alla ramar visas i grått kommer bilder att tas med alternativet [På] i stället för [Ansikte uppt]. - Kameran kan råka identifiera icke mänskliga objekt som ett ansikte. Om detta händer växlar du till [På]- eller [Av]-alternativet. - Om inget ansikte upptäcks tas bilden med alternativet [På]. 44 I [Ansikte uppt]-läget är det inte säkert att ansikten kan upptäckas under följande förhållanden. - Om ansiktet är ansiktet är litet, stort, mörkt eller ljust i förhållande till bilden som helhet. - Om objektet ser åt sidan eller ligger ned eller om ansiktet är delvis dolt. Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås) Fotograferingsmetod Det kan vara svårt att fokusera på följande typer av motiv. Motiv med mycket låg kontrast till omgivningen Motiv med föremål nära och långt borta Motiv med mycket ljusa föremål mitt i bilden Motiv som rör sig snabbt Motiv genom glas: du bör försöka fotografera så nära glaset som möjligt för att minska risken för att ljuset ska reflekteras i glaset. Fotografering Fotografering med fokuseringslås Fokuseringslåset kan användas med alla fotograferingsmetoder. Ställ in [AiAF]-funktionen på [Av] i förväg (s. 44) Rikta kameran så att ett föremål på samma fokuseringsavstånd som huvudmotivet centreras i autofokusramen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Håll knappen nedtryckt, komponera fotografiet som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och tryck ned avtryckaren helt. 45 Fotografering med autofokuslås Autofokuslåset kan bara användas i läge,, och Rikta kameran så att ett föremål på samma fokuseringsavstånd som huvudmotivet centreras i autofokusramen. Tryck ned avtryckaren till hälften och tryck på knappen. Ikonen visas. Komponera fotografiet som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och fotografera. Ta bort autofokuslåset Tryck på knappen. Autofokuslåset är praktiskt eftersom du kan släppa avtryckaren för att komponera bilden. Dessutom förblir autofokuslåset aktivt när bilden har tagits, vilket innebär att du kan ta ytterligare en bild med samma fokus. I -läget visas inte autofokusramen. 46 Växla mellan mätningsmetoder Fotograferingsmetod 1 Menyn (Lagring) [Ljusmätning] */ /. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. Mätningsmetoder Lämpligt vid standardfotograferingsförhållanden, inklusive motljus. I kameran delas bilden in i olika zoner för mätning. Komplexa ljusförhållanden Evaluerande bedöms, t.ex. motivets placering, ljusstyrkan, det direkta ljuset och motljuset, och inställningarna justeras till rätt exponering för huvudmotivet. Centrumvägd Det genomsnittliga ljuset från hela ramen beräknas, men högre vikt ges åt motivet i mitten. Ljuset inom spotmätningsområdet mitt på LCD-skärmen mäts. Använd den här inställningen om du vill ange exponeringen för motivet i mitten av skärmen. Fotografering Spot 47 Justera exponeringskompensationen Fotograferingsmetod Justera exponeringskompensationen till ett positivt tal för att undvika att objektet blir för mörkt när det är bakgrundsbelyst eller fotograferas mot en ljus bakgrund. Justera exponeringskompensationen till ett negativt tal för att undvika att objektet blir för ljust vid fotografering på natten eller mot en mörk bakgrund. 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Exponeringskompensation). Se Menyer och inställningar (s. 22). Anpassa exponeringskompensationen med eller, och tryck på knappen FUNC. /SET. Avbryta exponeringskompensationen Återställ kompenseringsvärdet till [0]. 48 Fotografering med lång slutartid Fotograferingsmetod Du kan ange en lång slutartid om du vill att mörkare motiv ska se ljusare ut. 1 Menyn (Lagring) [Lång slutartid] [På]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Menyn FUNC. kompensation) *Grundinställning. * (Exponerings. Fotografering Se Menyer och inställningar (s. 22). 3 Använd eller för att välja slutartid. Ett högre värde ger en ljusare bild, och ett lägre värde ger en mörkare bild. Om du trycker på MENU i det här läget återgår du till inställningen av exponeringskompensation. 49 CCD-bildsensorerna fungerar så att bruset i den lagrade bilden ökar vid långa slutartider. Bilder tagna vid slutartider som är längre än 1,3 sekunder bearbetas dock i kameran så att brus elimineras, vilket ger bilder av hög kvalitet. Det kan dock dröja en stund innan nästa bild kan tas.

15 Powered by TCPDF ( Använd LCD-skärmen för att kontrollera att bilden har sparats med den önskade ljusstyrkan. Observera att skakningar kan påverka bildresultatet vid långa slutartider. Fäst kameran på ett stativ innan du fotograferar. Om du använder blixten kan det ge överexponerade bilder. Om det inträffar kan du fotografera med blixten inställd på Följande funktioner är inte tillgängliga: - Exponeringskompensation - Mätning - ISO-tal: Auto, Hög ISO Auto - Blixt: Auto - Lång synktid. 50 Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotograferingsmetod Vanligtvis väljs en optimal vitbalans med (Auto). Om det inte går att skapa naturliga färger med inställningen, ändra vitbalansen till ett värde som passar för aktuell ljuskälla. 1 Menyn FUNC. *Grundinställning. * (Auto). Se Menyer och inställningar (s. 22). Använd knappen eller för att välja en vitbalansinställning, och tryck på knappen FUNC. /SET. Fotografering Vitbalansinställningar Auto Dagsljus Moln Glödlampa Lysrör Lysrör H Egen Inställningar görs automatiskt i kameran För inspelning utomhus under soliga dagar För fotografering vid mulet väder, i skugga eller i skymningsljus För fotografering i glödlampsljus eller ljus från lysrör av glödlampstyp med tre våglängder För fotografering i ljus från lysrör av typerna varm-vit, kall-vit eller varm-vit (tre våglängder) För fotografering med ljus från lysrör av typerna dagsljuslysrör eller dagsljuslysrör med tre våglängder För fotografering med optimal vitbalans som har sparats i kameran med hjälp av ett vitt objekt, till exempel ett papper eller en bit tyg Den här inställningen kan inte ändras om Mina färger är inställd på eller. 51 Använda en egen vitbalansinställning Du kan ställa in en egen vitbalans, och på så sätt få optimal inställning för aktuell fotograferingssituation, genom att låta kameran mäta ett föremål som du vill använda som vit standardfärg, t.ex. ett vitt papper, en vit tygbit eller ett gråkort av fotokvalitet. Du bör särskilt tänka på att lagra ett anpassat vitbalansvärde för följande situationer, som kan vara svåra att hantera i läget (Auto). När du tar närbilder När du fotograferar motiv i enahanda färg (till exempel himmel, hav eller skog) När du tar bilder i ovanligt ljus (till exempel från kvicksilverlampor) 1 Menyn FUNC. * Grundinställning. * (Auto) (Egen). Se Menyer och inställningar (s. 22). 2 Rikta kameran mot ett vitt papper eller en vit tygbit och tryck på. Kontrollera att mittramen är helt fylld med den vita bilden. 52 Vi rekommenderar att du väljer fotograferingsmetoden och anger värdet ±0 för exponeringskompensation innan du ställer in en egen vitbalans. Det är inte säkert att det går att uppnå rätt vitbalans om exponeringsinställningen är felaktig (bilden blir helt svart eller helt vit). Fotografera med samma inställningar som när du avläste informationen om vitbalans. Om inställningarna är olika, kanske inte vitbalansen är optimalt inställd. Särskilt följande bör inte ändras. - ISO-tal - Blixt Blixten bör vara av eller på. Om blixten utlöses när du avläser vitbalansen med blixten på (Auto) måste du använda blixten även när du fotograferar. Eftersom vitbalansinformationen inte kan avläsas när Stitch Assist används bör vitbalansen ställas in i något annat fotograferingsläge innan du fotograferar. 53 Fotografering Fotografering med Mina färger Fotograferingsmetod Du kan påverka hur bilden ser ut. Mina färger-inställningar Mina färger Av Bilden registreras som vanligt. Kraftig Neutral Sepia Svartvitt Diafilm Ljusare hudton* Mörkare hudton* Kraftig blå Kontrast och färgmättnad framhävs för fotografier med kraftfulla färger. Kontrast och färgmättnad tonas ned för mer neutral färgsättning. Bilden registreras i sepiatoner. Bilden registreras i svartvitt. Använd det här alternativet om du vill förstärka röda, gröna eller blå toner, som effekterna Kraftig röd, Kraftig grön eller Kraftig blå. Med alternativet kan naturliga färger förstärkas, som i diafilmer. Använd det här alternativet om du vill göra hudfärger ljusare. Använd det här alternativet om du vill göra hudfärger mörkare. Använd det här alternativet om du vill förstärka blåa färgtoner. Blåa motiv, t.ex. himmel och hav, förstärks. Använd det här alternativet om du vill förstärka gröna färgtoner. Gröna motiv, t.ex. berg, ny växtlighet, blommor och gräsmattor, förstärks. Använd det här alternativet om du vill förstärka röda färgtoner. Röda föremål, t.ex. blommor eller bilar, förstärks. Använd det här alternativet om du vill justera kontrast, skärpa, färgmättnad eller balans mellan röda, gröna och blå färger och hudtoner*. Du kan göra mindre justeringar, t. ex. förstärka blåtoner eller göra hudtoner ljusare. Kraftig grön Kraftig röd Egen färg * Om bilden innehåller färger som är i samma nyans som mänsklig hud kommer de här färgerna också att ändras. * Beroende på hudfärg kanske du inte uppnår önskat resultat Menyn FUNC. *Grundinställning. (Mina färger Av). Se Menyer och inställningar (s. 22). Välj ett av alternativen för Mina färger med knappen eller. I läget Se Ange att Egen färg ska användas (s. 55). Om du inte har valt inställningen Återgå till fotograferingsskärmen genom att trycka på FUNC./SET. 2 Fotografering. Ange att Egen färg ska användas Med det här alternativet kan du justera kontrast, skärpa, färgmättnad och balans mellan röda, gröna och blå färger och hudtoner. Fotografering 1 Menyn FUNC. (Mina färger Av) (Egen färg) *Grundinställning. *. Se Menyer och inställningar (s. 22). 2 Använd eller för att välja [Kontrast], [Skärpa], [Färgmättnad], [Röd], [Grön], [Blå] eller [Hudton] samt knappen eller för att ändra inställningen.

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 60. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 850 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 11:44 AM SÄKERHET Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24 e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 10:31 AM Bruksanvisningen Först bör du studera kapitlen Förberedelser och Funktioner när du använder Optio T30 så att du bekantar dig med kameran och lär

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

User Manual ST600. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ST600. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ST600 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Fotografera/Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 10:08 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 11:30 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer