Användarhandbok för kameran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] och i Handbok för direktutskrift.

2 Flödesdiagram och referenshandböcker Den här handboken Fotografera med kameran Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] Installera programvaran Den här handboken Ansluta kameran till en dator Den här handboken Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] Överföra bilder till en dator Handbok för direktutskrift Handbok för skrivaren Använda skrivaren Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.

3 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 156). Ladda klockbatteriet Kameran innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri. Tack vare detta sparas inställningarna för datum, klockslag och övriga kamerainställningar. Detta batteri laddas om när huvudbatteriet sätts i kameran. Innan du använder kameran första gången sätter du i ett uppladdat batteri i den och låter det sitta i minst fyra timmar för att ladda klockbatteriet. Det laddas även om kameran är avstängd. Om menyn Datum/klockslag visas när strömmen till kameran sätts på, betyder det att klockbatterietet är urladdat. Ladda det enligt anvisningarna ovan. 1

4 Om den här handboken Konventioner i texten De ikoner som visas bredvid eller nedanför rubriker anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. I exemplet nedan kan självutlösaren användas i följande fotograferingsmetoder. Auto Manuell Specialmotiv Video Digital närbild Mina färger Stitch Assist Använda självutlösaren : Den här symbolen visas vid sådant som kan påverka kamerans funktion. : Den här symbolen visas vid tilläggsavsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. I den här handboken kallas SD-minneskort (Secure Digital, ett copyrightskyddat system) för SD-kort. 2

5 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Läs det här först Läs följande information... 6 Säkerhetsföreskrifter... 7 Förhindra funktionsstörningar Komponentguide Komponentguide Förbereda kameran Ladda batteriet Sätta i batteriet Installera SD-kortet Formatera SD-kort Ställa in datum och klockslag Ställa in språk Grundläggande funktioner Slå på strömmen Använda LCD-skärmen LCD-skärmens ljusstyrka Information på LCD-skärmen Använda sökaren Använda zoomen Trycka på avtryckaren Välja menyer och inställningar Menyinställningar och grundinställningar Återställa till grundinställningarna Fotografera Fotografera i auto-läge Kontrollera bilden direkt efter att den tagits Ändra inställningar för upplösning/kompression Använda blixten Fotografera med specialmotivprogram Fotografera i manuellt läge

6 4 Ta närbilder/ bilder av motiv på oändligt avstånd Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Använda digital zoom Bildserie Datumkopiering på vykort Använda självutlösaren Spela in video Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Växla mellan fokuseringsmetoder Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås) Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås) Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Växla mellan ljusmätningsmetoder Justera exponeringskompensationen Fotografera med lång slutartid Ställa in färgtoner (vitbalans) Ändra fotoeffekten Fotografera med Mina färger Justera ISO-talet Ställa in funktionen Automatisk rotering Återställa bildnumret Bildvisning Visa en bild i taget Förstora bilder Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) Hoppa mellan bilder Visa videosekvenser Redigera video Rotera bilder på skärmen Lägga till röstkommentarer till bilder Automatisk visning (Bildspel) Skydda bilder Radera Ta bort enstaka bilder Radera alla bilder

7 Utskriftsinställningar Om utskrift Ställa in DPOF-inställningar Inställningar för bildöverföring (DPOF-överföringsordning) Välja bilder för överföring Ansluta kameran till en dator Ansluta kameran till en dator Systemkrav för datorn Överföra bilder med Direkt överföring Ansluta kameran till en dator och överföra bilder utan programvaruinstallation Överföra bilder från ett SD-kort Visa bilder på en TV Visa bilder på en TV Anpassa kameran (Min kamera-inställningar) Ändra inställningarna för Min kamera Registrera Min kamera-inställningar Lista över meddelanden Lista över meddelanden Felsökning Felsökning Bilagor Använda nätadaptersatsen (säljs separat) Använda en extern blixt (sälj separat) Skötsel och underhåll Tekniska data Fototips och information Register Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

8 Läs det här först Läs följande information Provbilder Innan du fotograferar viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t ex SD-kort (minneskort), som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av den här broschyren och i broschyren European Warranty System (EWS). 6

9 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder kameran bör du ha läst och förstått de säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning. På följande sidor syftar termen utrustning i första hand på kameran och strömförsörjningstillbehör, t ex batteriladdaren och nätaggregatet som säljs separat. Se Systemkarta om du vill läsa mer om strömförsörjningstillbehören. Förvaring av SD-kort Förvara SD-kort utom räckhåll för barn. Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar. Varning! Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra ljusintensiva källor som kan skada din syn. Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar kameran eller batterierna ovarsamt kan allvarliga skador uppstå. Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Om den tas isär eller ändras kan det leda till livsfarliga elektriska stötar. Undersökning av inre delar, ändringar och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal som auktoriserats av kameradistributören eller av Canons kundtjänst. 7

10 Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Det är även viktigt att inte röra inre enheter i utrustningen som är exponerade på grund av skada. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller närmaste Canonkundtjänst snarast. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut batteriladdarens kontakt ur eluttaget. Kontrollera att det inte längre kommer ut rök eller ångor. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Sluta använda utrustningen om du har tappat den i golvet eller om höljet har skadats. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Se till att undvika att vätskor kommer in i utrustningen. Kameran är inte vattentät. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om vatten eller något annat kommer in i kameran trycker du omedelbart på kamerans strömbrytare och tar ur batteriet eller drar ut stickkontakten ur eluttaget. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensen, thinner eller andra antändbara ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Dessa ämnen kan orsaka brand. Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. I dammiga, fuktiga eller oljiga miljöer kan det damm som samlas runt kontakten mättas med fukt och kortsluta utrustningen, vilket kan leda till att brand uppstår. Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Var och en av dessa åtgärder kan orsaka kortslutning som medför risk för brand eller elektriska stötar. 8

11 Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Du kan få en elektrisk stöt. Se till att du håller i den fasta delen av stickkontakten när du drar ut nätkabeln. Om du drar i den böjliga delen av kabeln kan ledarna eller isoleringen skadas, vilket kan resultera i brand eller elektriska stötar. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Om du använder strömkällor som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det medföra överhettning, fel på utrustningen, brand, elektriska stötar eller andra faror. Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta. Doppa inte heller ned batteriet i vatten. Det kan skada batteriet och medföra läckage av frätande vätska, brand, elektriska stötar, explosion eller allvarlig skada. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet. Det skulle medföra en allvarlig risk för skada eftersom de kan explodera. Skölj omedelbart med vatten den kroppsdel, även ögon och mun, eller de kläder som kommit i kontakt med innehållet i batteriet. Om ögonen eller munnen kommit i kontakt med innehållet ska du omedelbart skölja med vatten och söka medicinsk hjälp. Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet. Det kan resultera i läckage och kroppsskada. Kortslut inte batteripolerna med något metallföremål, t ex en nyckelring. Det kan medföra överhettning, brännskador eller andra skador. Använd det medföljande kontaktskyddet när du transporterar eller lagrar batteriet. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Lämna in batteriet till återvinning. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning. 9

12 Använd den angivna batteriladdaren för att ladda batteriet NB-3L. Om du använder andra laddare kan det leda till överhettning, fel på utrustningen, brand eller elektriska stötar. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Om du låter den vara ansluten en längre tid kan den överhettas och ta skada eller fatta eld. Batteriladdaren och nätaggregatet är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Det kan uppstå brand eller andra faror. Fara angående magnetiska fält Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare (s. 13). Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. 10

13 Fara! Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Starkt solljus och hetta kan orsaka att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Sörj för god ventilation när du använder batteriladdaren för att ladda batteriet. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada. Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den iremmen. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Rör inte heller vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. I båda fallen kan det uppstå brännskador. Använd inte blixten när smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar. Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett eluttag med rätt värde, och inte högre. Batteriladdarens stickkontakt är olika i olika områden. Använd inte batteriladdaren eller nätadaptern om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte sitter helt i eluttaget. Låt inte metallföremål (t ex nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var försiktig om det känns som om det bränns i händerna när du använder kameran under en längre tid. 11

14 Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran om du upptäcker kondens. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut SD-kortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen. Förvaring under en längre period Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och lagra utrustningen på en säker plats. Om du förvarar kameran en längre tid med batteriet i laddas batteriet ur. Inställningar av bland annat datum och tid i kameran kan dock återgå till grundinställningarna efter cirka tre veckor om batteriet har tagits ur kameran. 12

15 Komponentguide Framsida Mikrofon (s. 124) AF-hjälpbelysning (s. 46) Lampa för minskning av röda ögon (s. 65) Självutlösarlampa (s. 78) Sökarfönster (s. 43) Högtalare Blixt (s. 64) Komponentguide Objektiv Fäste för handlovsrem Kontaktskydd Fästa handlovsremmen * DIGITAL-kontakt (s. 147) A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 155) * När du bär kameran i remmen bör du inte svänga med den. Se också till att kameran inte fastnar i något. Gränssnittskabeln och AV-kabeln kan inte kopplas in samtidigt. 13

16 Baksida LCD-skärm (s. 36) Sökarfönster (s. 43) Stativgänga Batterifack (SD-kort/batterifack) Lucka för SD-kort/ batteri (s. 22, 24) Kontaktskydd för strömadapter (s. 169) 14

17 Manöverpanel ON/OFF-knapp (s. 34) Indikeringslampor (s. 17) Statuslampa Tänds när strömmen är på eller förberedelserna för överföring är klara när kameran är ansluten till en dator. Zoomreglage Fotografering: (Vidvinkel)/ (Tele) (s. 44) Bildvisning: (Indexbild) (s. 115)/ (Förstora) (s. 114) Avtryckare (s. 45) Komponentguide Inställningsratt (s. 16) Knappen MENU (s. 49) Knappen (Skriv ut/dela) (s. 18) Knappen FUNC./SET (Funktion/Ställ in) (s. 47) Knappen DISP. (Visa) (s. 36) Knappen (Ljusmätning) (s. 94)/ Knappen (Hoppa) (s. 117)/ Knappen Knappen (Blixt) (s. 64)/ Knappen Knappen (Bildserie) (s. 75)/ Knappen (Självutlösare) (s. 78)/ Knappen (Radera enstaka bild) (s. 131)/ Knappen Knappen (Närbild)/ (Oändlighet) (s. 70)/ Knappen 15

18 Inställningsratt Med inställningsratten väljer du en fotograferings- eller bildvisningsfunktion. Fotografera stillbilder (Fotograferingsmetod) Auto Manuell Specialmotiv Du fotograferar med inställningar som görs automatiskt i kameran (s. 59). Du väljer själv inställningar för exponeringskompensation, vitbalans och fotoeffekter (s. 69). Du fotograferar med inställningar som passar för nio olika fotograferingsförhållanden (s. 66). Video Du spelar in videosekvenser med ljud (s. 81). Visa bilder (Bildvisning) Bildvisning Visa eller ta bort bilder från SD-kortet (s. 113, 131) Objektivet dras in ungefär 1 minut efter det att inställningsratten har ändrats från fotografering till bildvisning. Om du ansluter kameran till en skrivare kan du skriva ut bilder (se Handbok för direktutskrift). Om kameran är ansluten till en dator kan du skicka bilder till datorn (s. 146). Om en skrivare är ansluten till kameran, visas ikonen, eller på LCD-skärmen. 16

19 Hålla i kameran Bilden blir suddig om du rör kameran när avtryckaren trycks ned. Om du håller kameran enligt anvisningarna är det lättare att hålla kameran still när du fotograferar. Håll kameran med båda händerna och vila armbågarna mot kroppen. Lägg ett finger på avtryckaren när du håller i kameran. Komponentguide Kontrollera att du inte håller fingrar eller hår framför linsen, blixten, självutlösarlampan, mikrofonen eller högtalaren. Använd ett stativ om du tar kort på oändligt avstånd eller om ljusförhållandena är dåliga. Indikeringslampor Indikeringslamporna lyser eller blinkar när du trycker på ON/OFF-knappen eller avtryckaren. Övre indikeringslampan Grön: Klar för fotografering Blinkande grön: Spelar in på SD-kort/läser SD-kort/raderar från SD-kort/ överför information (ansluten till datorn) Orange: Klar för fotografering (blixt på) Blinkande orange: Klar för fotografering (skakvarning) Nedre indikeringslampan Gul: Blinkande gul: Närbild/Oändlighet/Autofokuslås Fokuseringsproblem (en signal hörs). Du kan trycka på avtryckaren även om indikeringslampan blinkar gul, men vi rekommenderar att du använder fokuseringslåset eller autofokuslåset (s. 90). 17

20 Följande funktioner kan utföras med en enda tryckning på knappen (Skriv ut/dela). Utskrift: Läs Handbok för direktutskrift (levereras med kameran). Överföra bilder: Läs s. 145 i den här handboken och Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] (levereras med kameran). Indikeringslampan blinkar eller tänds när kameran ansluts till en skrivare eller en dator. Blått ljus: Klar för utskrift/bildöverföring Blinkande blått ljus: Utskrift/överföring pågår Följande kablar används för att ansluta kameran till en dator eller skrivare. Dator (s. 145) Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) Skrivare med stöd för direktutskrift (säljs separat) Compact Photo Printer (SELPHY CP-serien)/Fotoskrivare Gränssnittskabel IFC-400PCU (följer med kameran) eller Direktgränssnittskabel DIF-100 (följer med kameran). Bubble Jet-skrivare (PIXMA-serien/SELPHY DS-serien) - PictBridge-kompatibla skrivare: Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) - Bubble Jet Direct-kompatibla skrivare: Mer information finns i handboken för Bubble Jet-skrivaren. PictBridge-kompatibla skrivare (ej Canon-modeller): Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) Information om vilka skrivare som är kompatibla med direktutskrift finns på Systemkarta eller i Handbok för direktutskrift som medföljer kameran. 18

21 Förbereda kameran Ladda batteriet Ladda batteriet enligt följande anvisningar första gången du använder kameran eller när meddelandet Byt batteri visas. Symbol 1 Sätt batteriet i laddaren. Passa ihop på batteriet och batteriladdaren och sätt i batteriet. Förbereda kameran Laddningsindikator 2 Det finns olika slags batteriladdare, med olika modellbeteckningar, i olika länder. (För CB-2LU) Anslut batteriladdaren till ett eluttag. (För CB-2LUE) Anslut nätkabeln till batteriladdaren och sätt in kontakten i ett vägguttag. Laddningsindikatorn lyser rött medan batteriet laddas. När laddningen är klar lyser lampan med fast grönt sken i stället. Dra ut batteriladdarens stickkontakt omedelbart efter laddningen och ta ur batteriet. Du kan skydda batteriet och förlänga livslängden på det genom att inte ladda i mer än 24 timmar åt gången. 19

22 Eftersom detta är ett litiumjonbatteri måste det inte laddas ur helt och hållet innan det laddas upp på nytt. Du kan ladda det när som helst. Däremot är det maximala antalet återuppladdningar ungefär 300 (enligt Canons teststandard), och därför bör du bara ladda batteriet efter att ha laddat ur det fullständigt. Det tar cirka 95 minuter för batteriet att bli fulladdat när det är helt urladdat (enligt Canons teststandard). Batteriet bör laddas i temperaturområdet 5 C till 40 C. Hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och hur urladdat batteriet är. Det kan höras ett ljud under laddningen. Det innebär inte att det har uppstått ett fel. Se Batteriets kapacitet (batteriet NB-3L (fulladdat)) (s. 177). Hanteringsföreskrifter för batteriet Håll alltid batteriet ( ) rent. Smutsiga kontakter kan orsaka dålig kontakt mellan batteriet och kameran. Torka av polerna med en mjuk bomullstrasa innan du laddar eller använder batteriet. Hantera batteriladdaren försiktigt när batteriet sitter i den. Annars kan batteriet lossna. Vid låga temperaturer kan batteriets prestanda minska, och ikonen för låg batterinivå kan visas tidigare än normalt. Under sådana förhållanden kan du värma batteriet i fickan före användning. Kontrollera dock att du inte har några metallföremål i fickan som kan orsaka kortslutning, t ex nycklar eller liknande. Täck inte över batteriladdaren med något (t ex en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Den blir het och det kan leda till eldsvåda. Ladda inga andra batterier än batteriet NB-3L i laddaren. Batteriet fortsätter att laddas ur i långsam takt när det sitter i kameran, även om kameran är avstängd, och när det sitter i laddaren. Det förkortar batteriets livslängd. 20

23 Låt inga metallföremål, t ex Bild A Bild B nyckelringar, komma i kontakt med - och -polerna (bild A), eftersom detta kan skada batteriet. När du transporterar batteriet eller förvarar det ska du alltid sätta tillbaka kontaktskyddet (bild B). Även uppladdade batterier fortsätter att laddas ur helt naturligt. Du bör ladda batteriet samma dag som du ska använda det (eller en dag innan) så att det är fulladdat. Eftersom livslängden kan förkortas och prestanda försämras om ett fulladdat batteri lagras under en längre tid (omkring ett år) rekommenderar vi att du använder batteriet i kameran tills det är helt urladdat och sedan förvarar det i låg luftfuktighet och i rumstemperatur (0 30 C). Om batteriet inte används under en längre tid bör det laddas upp helt och sedan laddas ur i kameran ungefär en gång om året. Om batteriets prestanda minskar betydligt även när det är helt uppladdat är det utslitet och bör bytas ut. Förbereda kameran 21

24 Sätta i batteriet Installera batteriet NB-3L (medföljer). Ladda batteriet (s. 19) innan det används första gången. 1 För luckan för SD-kortet/batteriet i pilarnas riktning. Öppningsknapp för batteriluckan Symbol 2 3 Tryck på öppningsknappen för batteriluckan medan du för in batteriet ända in, tills det hörs ett klick från låset. Passa ihop på batteriet och på batterifacket och sätt i batteriet. Du tar bort batteriet genom att trycka öppningsknappen i pilens riktning och hålla fast den medan du drar ut batteriet. Stäng luckan för SD-kortet/ batteriet. 22

25 Ha alltid koll på laddningsområdet när du sätter i eller tar ut batteriet. När indikeringslampan blinkar grönt ska du inte stänga av kameran eller öppna luckan för SD-kortet/batteriet. Kameran håller på att skriva, läsa, radera eller överföra en bild till eller från SD-kortet. Ta ut batteriet när kameran inte används. Inställningar för bland annat datum och tid kan ändras om batteriet är borttaget längre än cirka tre veckor. Använd nätadaptersatsen ACK900 (säljs separat) om du använder kameran under en längre tid (s. 169). Batteriets laddning Följande ikoner och meddelanden visas när batteriladdningsnivån är låg. Förbereda kameran Byt batteri Batteriet håller på att laddas ur. Ladda batteriet så kort tid som möjligt innan du behöver använda det under en längre tid. När LCD-skärmen är avstängd visas den här symbolen om du trycker på andra knappar än ON/OFF-knappen eller knappen (Skriv ut/dela). Batteriet är inte tillräckligt laddat för att kameran ska fungera. Sätt i ett annat batteri omedelbart. Se Batteriets kapacitet (batteriet NB-3L (fulladdat)) (s. 177). 23

26 Installera SD-kortet Skrivskyddsflik SD-kortet har en skrivskyddsflik. Om du skjuter fliken nedåt, går det inte att lagra data, så att befintliga data (t ex bilder) skyddas. När du ska lagra på, radera från eller formatera SD-kortet, skjuter du fliken uppåt. Skrivskyddsflik Skriv-/raderbar Ej skriv-/raderbar Kontrollera att SD-kortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Det kan skada kameran om det sätts i åt fel håll av misstag. Stäng av kameran och sätt i SD-kortet så här: 1 För luckan för SD-kortet/batteriet i pilarnas riktning. Baksida 2 Sätt i SD-kortet. Tryck in kortet enligt bilden på SD-kortets/ batteriets lucka, tills kortet snäpper på plats. Vidrör inte och låt inte främmande föremål komma i kontakt med kontakterna på SD-kortets baksida. 24

27 3 Stäng luckan för SD-kortet/ batteriet. Ta bort SD-kortet Tryck in SD-kortet tills du hör ett klickljud, och ta sedan ut kortet. Förbereda kameran Håll alltid uppsikt över laddningsområdet när du sätter i eller tar ut SD-kortet. Eftersom kameran sparar, läser in, raderar eller överför data till eller från SD-kortet när lampan blinkar grönt får du aldrig göra något av följande under tiden. Om du gör det kan bildinformationen förstöras. - Utsätta kameran för stötar eller vibrationer. - Stänga av kameran eller öppna luckan för SD-kortet/batteriet. Observera att det kanske går långsammare att lagra data på SD-kort som har formaterats eller redigerats i kameror av andra märken, i en dator eller i ett program. Sådana SD-kort kanske inte heller fungerar som de ska i kameran. Vi rekommenderar att du använder SD-kort som har formaterats i kameran (s. 26). Det kort som medföljer kameran kan användas utan formatering. Se SD-kort och lagringskapacitet (s. 178). 25

28 Formatera SD-kort Du måste alltid formatera ett nytt SD-kort. Du kan även formatera gamla SD-kort om du vill ta bort alla bilder och övrig information från kortet. När du formaterar (initierar) ett SD-kort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. Statuslampa 1 Tryck in ON/OFF-knappen tills statuslampan lyser grönt. 2 3 Tryck på knappen MENU. Menyn (Lagring) eller (Uppspelning) visas. Välj menyn (Inställningar) med hjälp av knappen. 4 Använd knappen eller för att välja [Formatera] och tryck sedan på knappen FUNC./SET. 26

29 5 Använd knappen för att välja [OK] och tryck sedan på knappen FUNC./SET. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen, och markera alternativet med knappen eller. Välj [Avbryt] om du inte vill formatera kortet. Om du väljer [Lågnivåformatering] kan du avbryta formateringen genom att trycka på knappen FUNC./SET. Du kan använda SD-kortet trots att formateringen inte slutfördes. Den kapacitet som visas för SD-kortet efter formateringen är mindre än SD-kortets märkkapacitet. Det innebär inte att det är fel på SD-kortet eller kameran. Förbereda kameran Lågnivåformatering Du bör välja alternativet lågnivåformatering om du misstänker att SD-kortets läs-/skrivhastighet har sänkts eller om du vill ta bort alla data från kortet. För vissa SD-kort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. Om kameran inte fungerar som den ska kan det bero på att SDkortet är skadat. Du kanske kan lösa problemet genom att formatera om SD-kortet. Om ett SD-kort från någon annan tillverkare än Canon inte fungerar kan du kanske lösa problemet genom att formatera om kortet. SD-kort som har formaterats i en annan kamera, dator eller kringutrustningsenhet fungerar kanske inte som de ska i den här kameran. I så fall kan du formatera om SD-kortet med denna kamera. Om det inte går att formatera kortet i kameran stänger du av den och sätter i SD-kortet igen. 27

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 50

Din manual CANON DIGITAL IXUS 50 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 50. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 50 instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran 149_CEL_cover.fm Page 1 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PM SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON BELGIUM N.V. / S.A. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

SVENSKA CANON INC. CANON NORGE AS

SVENSKA CANON INC. CANON NORGE AS SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 7). Läs också igenom Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 500

Din manual CANON DIGITAL IXUS 500 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 500. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 500

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE PRO Med FLIR ONE Pro kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och visuella bilder.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Fotografera/Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer