Användarhandbok för kameran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela upp/radera Utskrifts-/överföringsinställningar Ansluta till en TV Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Läs säkerhetsanvisningarna (s ).

2 Arbets- och referenshandböcker Följande handböcker finns tillgängliga. Läs dem enligt anvisningarna i nedanstående flödesdiagram. : Handbokens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll Förbered kameran för användning Använda kameran Användarhandbok för kameran Komma igång (s. 7) Lär dig mer om kameran Användarhandbok för kameran Lär dig mer (s. 37) Anslut kameran till andra enheter Starthandbok Ansluta till en skrivare Ansluta till en TV Ansluta till en dator Handbok för direktutskrift Startinstruktioner för programvara Visa PDF-handböckerna Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna läsa PDF-handböckerna. Om programvaran inte är installerad på datorn går du till följande webbplats och hämtar programvaran.

3 Kontrollera förpackningens innehåll Följande komponenter medföljer i förpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte produkten. a b c 1 d Kamera Alkaliska batterier AA-format ( 2) Minneskort (16 MB) e f g Gränssnittskabel IFC-400PCU h AV-kabel AVC-DC300 Handlovsrem WS-200 CD:n Canon Digital Camera Solution Disk i Användarhandböcker Starthandbok Broschyren Canon European Warranty System (EWS) CD:n Canon Digital Camera Manuals Disk Du kan eventuellt inte utnyttja kamerans maximala prestanda med det medföljande minneskortet. I denna kamera kan du använda SD-minneskort, SDHC-minneskort med högkapacitet, MultiMediaCardkort, MMCplus-kort och HC MMCplus-kort. I den här handboken kallas sådana kort för minneskort.

4 2 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller fotograferingsmetoder. Läs följande information 6 Komma igång Förberedelser Ta stillbilder ( Autoläge) Visa stillbilder Spela in videoscener ( Standardläge) Visa videoscener Radera Skriva ut Överföra bilder till en dator Systemkarta Lär dig mer Komponentguiden 38 Indikeringslampor Energisparfunktionen Grundläggande funktioner 42 Menyer och inställningar Menyer och standardinställningar Använda LCD-skärmen Information på LCD-skärmen Återställa alla inställningar till standardvärdena Formatera minneskort Vanliga fotograferingsfunktioner 57 Ändra lagringsbildpunkter/ kompression (stillbilder) Fotografera med optisk zoom Använda digital zoom/digital telekonverter Använda blixten

5 Ta närbilder (Närbild) Använda självutlösaren Ställa in bildstabilisatorn Konfigurera vykortsläget Inkludera datum i bildinformationen Fotografera med inställningsratten 73 Inställningsratt Fotograferingsmetoder för särskilda motiv Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Videoinspelning Programautomatik Ange slutartiden Välja bländarvärde Ange slutartiden och bländarvärdet manuellt Olika fotograferingsmetoder 87 Bildserier Ställa in minskning av röda ögon Ställa in lång synktid Välja autofokusram Fotografera motiv som är svårfokuserade (Fokuseringslås, Autofokuslås, Manuell fokusering, Säker M. Fokus) Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås) Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Justera ISO-talet Justera exponeringskompensationen Växla mellan mätningsmetoder Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotografera med Mina färger Växla mellan blixtregleringsinställningar Justera inställningar för blixtkompensation Ställa in blixtstyrkan Byta tidpunkt för tändning av blixten Justera exponering för fotografering med inbyggd blixt (korr. blixtexp.) Programmera inställningar för Skriv ut/dela-knappen 114 3

6 4 Ställa in automatisk rotering Ställa in skärminlägg Skapa ett bildmål (en mapp) Återställa filnumret Spela upp/radera 122 Förstora bilder Visa bilder i grupper om nio (indexvisning) Hoppa mellan bilder Visa videoscener (Använda videokontrollpanelen) Rotera bilder på skärmen Uppspelning med övergångseffekter Automatisk uppspelning (Autouppspelning) Funktion för borttagning av röda ögon Ändra storlek på bilder Lägga till röstkommentarer till bilder Skydda bilder Radera alla bilder Utskrifts-/överföringsinställningar 139 Ställa in DPOF-inställningarna Ställa in DPOF-överföringsinställningar Ansluta till en TV 146 Fotografera/spela upp med hjälp av en TV Felsökning 147 Lista över meddelanden 158 Bilaga 162 Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Batterihantering Hantera minneskortet Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat) Använda objektiven (säljs separat)

7 Använda en extern blixt (säljs separat) Byta klockbatteriet Skötsel och underhåll Tekniska data Index 196 Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder Symboler i den här handboken Funktionsomkopplarens läge: Lagring ( )/Uppspelning ( ) Tillgängliga Dessa lägen är inte tillgängliga Dessa lägen är tillgängliga Det här märket anger saker som kan påverka kamerans funktion. Denna markering står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. Alla förklaringar i handboken utgår från kamerans standardinställningar när den köptes.

8 6 Läs följande information Provbilder Innan du fotograferar några viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitala kameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns i broschyren European Warranty System (EWS). Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignal till det format som används i ditt land innan du använder kameran med en TV-skärm. Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Inställning av språk (s. 13).

9 Komma igång Förberedelser Ta stillbilder Visa stillbilder Spela in videoscener Visa videoscener Radera Skriva ut Överföra bilder till en dator Systemkarta

10 Komma igång 8 Förberedelser Förberedelser Sätta i handlovsrem Vi rekommenderar att du använder handlovsremmen så att du inte tappar kameran medan den används. Sätta i batterierna 1. Skjut batterifackets lucka i pilens riktning (a) och håll ned medan du flyttar luckan i pilens riktning (b). Öppna sedan luckan i pilens riktning (c). Lucka till batterifack b c a

11 Förberedelser 9 2. Sätt i två batterier. Positiv pol (+) Negativ pol ( ) Komma igång 3. Stäng luckan (a) och håll ned medan du skjuter den på plats (b). a b

12 10 Förberedelser Komma igång Sätta i minneskortet 1. Skjut batterifackets lucka i riktning med pilen (a) och håll ned medan du flyttar luckan i riktning med pilen (b). Öppna sedan luckan enligt pilen (c). Lucka till batterifack b c a 2. Tryck in minneskortet tills du hör att det klickar på plats. Framsida Skrivskyddsflik (Endast SD-minneskort) Kontrollera att skrivskyddsfliken inte är spärrad (endast på SD-minneskort). Kontrollera riktningen som indikeras på kortet.

13 Förberedelser Stäng luckan (a) och håll ned medan du skjuter den på plats (b). a b Komma igång Kontrollera att minneskortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Om du sätter i det fel kanske kameran inte kan identifiera minneskortet eller fungerar fel. Ta bort minneskortet Tryck på minneskortet med fingret så att minneskortet skjuts upp och ta ut det.

14 12 Förberedelser Komma igång Ställa in datum och tid Menyn [Datum/Klockslag] visas när du slår på kameran för första gången. Ställ in datum och tid som i steg 3 och 4 nedan. ON/OFF-knapp Knappen / / / -knappen -knappen 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Välj [Datum/Klockslag]. 1. Tryck på. 2. Tryck på knappen eller och välj menyn [ (Inställningar)]. 3. Välj [Datum/Klockslag] med knappen eller. 4. Tryck på. 3. Välj år, månad, datum, klockslag och visningsordning. 1. Välj en kategori med knappen eller. 2. Ange ett värde med knappen eller. 4. Tryck på. 5. Tryck på.

15 Förberedelser 13 Inställt datum och klockslag kan skrivas ut på bilderna (s. 71). Inställning av språk Du kan ändra språk på LCD-skärmens menyer och meddelanden. Komma igång Funktionsomkopplare -knappen -knappen Knappen / / / 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Uppspelning). 2. Håll -knappen intryckt och tryck på -knappen. 3. Välj språk med knappen,, eller. 4. Tryck på.

16 14 Ta stillbilder Komma igång Ta stillbilder ON/OFF-knapp ( Autoläge) Avtryckare Inställningsratt Lampor Funktionsomkopplare -knappen 1. Tryck på knappen ON/OFF. Ett startljud spelas upp och en startbild visas på LCD-skärmen. Om du trycker en gång till på knappen ON/OFF stängs strömmen av. 2. Välj fotograferingsmetod. 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Fotografering). 2. Ställ inställningsratten på (Auto). 3. Rikta kameran mot motivet.

17 Ta stillbilder Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa fokuseringen. När kameran fokuserar avges två signaler och indikatorn lyser grönt (eller orange om du använder blixten). Komma igång Autofokusramen visas i grönt runt fokuseringspunkten på LCD-skärmen. Förberedelserna för bildtagning är klara: lyser grönt Autofokusram 5. Ändra inte på någonting och tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. Slutarljudet hörs och bilden sparas. Indikatorn blinkar grönt och filen sparas på minneskortet. Registrerar: blinkar grönt Inställning av tyst läge Om du trycker på knappen DISP. samtidigt som du slår på kameran aktiveras tyst läge [På] för alla kameraljud utom varningsljud. Inställningen kan ändras med alternativet [Ljud av] på menyn [ (Inställningar)] (s. 46).

18 16 Ta stillbilder Komma igång Kontrollera bilden direkt efter bildtagning (Lagringsvisning) Tagna bilder visas på LCD-skärmen i cirka 2 sekunder direkt efter bildtagning. Avtryckare -knappen Med följande metoder kan du fortsätta visa bilden direkt efter bildtagning om du vill kontrollera bilden. Håll slutarknappen halvvägs nedtryckt. Tryck på knappen när den tagna bilden visas. Kontrollera att manöverljudet hörs. Du kan ta bilder med slutarknappen även om en bild fortfarande visas.

19 Visa stillbilder 17 Visa stillbilder Komma igång Funktionsomkopplare Knappen / 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Uppspelning). Den senast lagrade bilden visas. 2. Använd knappen eller för att ta fram den bild du vill visa. Gå till föregående bild med knappen och till nästa med. Bilderna visas snabbare om du håller ned knappen, men bildvisningen blir kornig. Om du har visat bilder på skärmen börjar visningen om från den senast visade bilden (Fortsätt Uppspelning). Om du har bytt minneskort eller om bilderna på minneskortet har redigerats med en dator, visas den nyaste bilden på minneskortet.

20 Komma igång 18 Spela in videoscener Spela in videoscener ON/OFF-knapp ( Standardläge) Avtryckare Inställningsratt Funktionsomkopplare 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Välj fotograferingsmetod. 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Fotografering). 2. Ställ inställningsratten på (Video). Kontrollera att kameran är inställd på (Standard). 3. Rikta kameran mot motivet. Rör inte vid mikrofonen under inspelningen. Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljud från knapparna spelas in i videon. Mikrofon

21 Spela in videoscener Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa fokuseringen. Kameran piper två gånger och indikatorn lyser grönt när motivet är i fokus. Exponering, fokus och vitbalans ställs in automatiskt när du trycker ned knappen halvvägs. Komma igång Förberedelserna för bildtagning är klara: lyser grönt 5. Ändra inte på någonting och tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. Inspelningen börjar. Under inspelning visas inspelningstiden och [ INSP] på LCD-skärmen. 6. Tryck ned avtryckaren helt igen när du vill avsluta inspelningen. Indikatorn blinkar grönt och data sparas på minneskortet. Inspelningen stoppar automatiskt när maxinspelningstiden är slut eller när det inbyggda minnet eller minneskortet är fullt. Tidsförlopp Registrerar: blinkar grönt

22 20 Visa videoscener Komma igång Visa videoscener Funktionsomkopplare -knappen Knappen / / / 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Uppspelning). 2. Om du vill visa en video använder du knappen eller och trycker på. Bilder med ikonen är videoscener. 3. Använd knappen eller och välj (Uppspelning). Tryck sedan på knappen. Videon spelas upp. Med knappen FUNC./SET kan du pausa och fortsätta visningen under uppspelningen. Du kan ställa in volym på uppspelningen med knappen eller.

23 Radera 21 Radera -knappen Komma igång Funktionsomkopplare -knappen Knappen / 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Uppspelning). 2. Markera den bild som ska raderas med knappen eller och tryck på knappen. 3. Kontrollera att [Radera] är valt och tryck på knappen. Välj [Avbryt] om du inte vill radera bilderna. Observera att raderade bilder inte kan återskapas. Tänk dig noga för innan du raderar en bild.

24 Komma igång 22 Skriva ut Skriva ut ON/OFF-knapp Funktionsomkopplare knappen Knappen / 1. Anslut kameran till en skrivare med stöd för direktutskrift* 1. Öppna kamerans kontaktskydd och sätt in gränssnittskabeln så långt det går i kontakten. Mer information finns i användarhandboken till skrivaren. Canons egna skrivare Compact Photo Printers i SELPHY-serien* 2 Kamera Gränssnittskabel Bläckstråleskrivare *1 Eftersom kameran fungerar med ett standardprotokoll (PictBridge) kan du förutom med Canons egna skrivare använda den med andra PictBridge-kompatibla skrivare. *2 Du kan även använda CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

25 Skriva ut Starta skrivaren. 3. Ställ kamerans funktionsomkopplare på (Uppspelning) och tryck på ON/OFF-knappen. Knappen lyser blått. Ikonen, eller visas på LCD-skärmen om anslutningen är rätt gjord (ikonerna skiljer sig beroende på vilken skrivare som ansluts). visas för videoscener. Komma igång 4. Markera den bild som ska skrivas ut med knappen eller och tryck på knappen. Knappen blinkar med blått sken och utskriften startar. När utskriften är klar slår du av kameran och skrivaren innan du kopplar från gränssnittskabeln.

26 Komma igång 24 Överföra bilder till en dator Överföra bilder till en dator Saker som ska förberedas Kamera och dator CD:n Canon Digital Camera Solution Disk som medföljer kameran Gränssnittskabel som följer med kameran Systemkrav Installera programvaran på en dator som uppfyller följande minimikrav. Windows Operativsystem Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4 Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar. Processor Windows Vista Pentium 1,3 GHz eller mer Windows XP/Windows 2000 Pentium 500 MHz eller mer RAM-minne Windows Vista 512 MB eller mer Windows XP/Windows MB eller mer Gränssnitt Ledigt hårddiskutrymme Display USB Canon Utilities - ZoomBrowser EX 200 MB eller mer - PhotoStitch 40 MB eller mer Canon Camera TWAIN Driver 25 MB eller mer x 768 bildpunkter/high Color (16 bitar) eller bättre krävs Macintosh Operativsystem Datormodell Processor RAM-minne Gränssnitt Ledigt hårddiskutrymme Display Mac OS X (v10.3 v10.4) Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar. PowerPC G3/G4/G5 eller Intel-processor Minst 256 MB USB Canon Utilities - ImageBrowser 300 MB eller mer - PhotoStitch 50 MB eller mer x 768 bildpunkter/ färger eller bättre

27 Överföra bilder till en dator 25 Förbereda överföring av bilder Kontrollera att programvaran är installerad innan du ansluter kameran till datorn. 1. Installera programvaran. Komma igång Windows 1. Sätt i Canon Digital Camera Solution Disk i datorns CD-ROMenhet. 2. Klicka på [Easy Installation/Enkel installation]. Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt installationen. 3. Klicka på [Restart/Starta om] eller [Finish/Slutför] när installationen är klar. När installationen är klar visas [Restart/ Starta om] eller [Finish/Slutför]. Klicka på knappen som visas. 4. Ta ut skivan från CD-ROM-enheten när ditt vanliga skrivbord visas. Macintosh Dubbelklicka på ikonen i CD-ROMfönstret. När installationsfönstret visas klickar du på [Install/Installera]. Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta.

28 26 Överföra bilder till en dator Komma igång 2. Ansluta kameran till en dator. 1. Använd gränssnittskabeln som medföljer till kameran vid anslutning av datorns USB-port till kamerans DIGITAL-kontakt. Öppna kamerans kontaktskydd och sätt in gränssnittskabeln så långt det går i kontakten. USB-port DIGITAL-kontakt Gränssnittskabel Gränssnittskabel 3. Förbered för överföring av bilderna till datorn. 1. Ställ kamerans funktionsomkopplare på (Uppspelning) och tryck på ON/OFF-knappen. ON/OFF-knapp Håll alltid i själva kontakten när du kopplar ur gränssnittskabeln från kamerans DIGITAL-kontakt. Om fönstret [Digital Signature Not Found/Ingen digital signatur hittades] visas klickar du på [Yes/Ja]. USB-drivrutinen slutför automatiskt installationen på datorn när du ansluter kameran och öppnar en anslutning.

29 Överföra bilder till en dator 27 Windows Välj [Canon CameraWindow] och klicka på [OK]. Komma igång Om dialogrutan [Events/Händelser] inte visas klickar du på [Start]-menyn och väljer [All Programs/Alla Program] eller [Programs/Program] och sedan [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] och [CameraWindow]. CameraWindow visas. Nu är bilderna förberedda för överföring. Fortsätt till avsnittet Överföra bilder med hjälp av kameran (Direkt överföring) (s. 29) (utom i Windows 2000). I Windows 2000 kan du överföra bilder med hjälp av en dator. Mer information finns i Startinstruktioner för programvara.

30 28 Överföra bilder till en dator Komma igång Macintosh CameraWindow visas när en anslutning har upprättats mellan kameran och datorn. Om fönstret inte visas klickar du på ikonen [CameraWindow] i fältet längst ned på skrivbordet. Nu är bilderna förberedda för överföring. Fortsätt till avsnittet Överföra bilder med hjälp av kameran (Direkt överföring) (s. 29). Mer information om hur du överför bilder med hjälp av en dator finns i Startinstruktioner för programvara.

31 Överföra bilder till en dator 29 Överföra bilder med hjälp av kameran (Direkt överföring) Installera programvaran innan du överför bilderna med direktöverföringsmetoden för första gången (s. 25). Med den här metoden kan du överföra bilder med kamerafunktionerna (utom i Windows 2000). Komma igång -knappen Knappen / / / -knappen -knappen Alla bilder Alla bilder överförs och sparas på datorn. Nya bilder DPOF bildöverför. Välj och överför Skrivbordsbild Endast de bilder som inte har överförts tidigare överförs och sparas på datorn. Endast de bilder som har inställningar för DPOFöverföring överförs och sparas på datorn. Du visar och väljer enstaka bilder som ska överföras och sparas på datorn. Du visar och väljer enstaka bilder som ska överföras och sparas på datorn. De överförda bilderna visas som bakgrund på datorns skrivbord.

32 30 Överföra bilder till en dator Komma igång 1. Kontrollera att menyn Direkt överföring visas på kamerans LCD-skärm. Knappen lyser blått. Tryck på knappen MENU om du inte får upp menyn [Direkt överföring]. Menyn Direkt överföring Alla bilder/nya bilder/dpof bildöverför. 2. Tryck på knappen eller för att välja, eller. Tryck sedan på knappen. Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som överföringen pågår. Menyn Direkt överföring visas igen på skärmen när överföringen är klar. Avbryt överföringen genom att trycka på knappen FUNC./SET. Välj och överför/skrivbordsbild 2. Tryck på knappen eller för att välja eller. Tryck sedan på knappen (eller ). 3. Tryck på knappen eller och välj bilder som ska överföras. Tryck sedan på knappen. Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som överföringen pågår. Om du klickar på knappen FUNC./SET avbryts en överföring som pågår.

33 Överföra bilder till en dator Tryck på knappen när överföringen är klar. Du kommer tillbaka till menyn [Direkt överföring]. Det är bara JPEG-bilder som kan överföras som skrivbordsbilder till en dator. Det alternativ som du väljer med knappen används även om kameran stängs av. Den tidigare inställningen fortsätter gälla nästa gång menyn [Direkt överföring] visas. Skärmen för val av bilder visas direkt om det senaste alternativet som valdes var [Välj och överför] eller [Skrivbordsbild]. Komma igång Klicka på längst ned till höger i fönstret för att stänga CameraWindow, så visas de överförda bilderna på datorn. Windows Macintosh ZoomBrowser EX ImageBrowser Som standard sparas bilderna i mappar på datorn med namn efter bildtagningsdatum.

34 Komma igång 32 Systemkarta Systemkarta Medföljer kameran Handlovsrem WS-200 Gränssnittskabel IFC-400PCU* 1 Minneskort (16 MB) Alkaliska batterier AA-format (x2) CD:n Canon Digital Camera Solution Disk AV-kabel AVC-DC300* 1 Batteri- och laddarsats CBK4-300* 5 Nätadaptersats ACK800 Vattentätt fodral WP-DC16 Vikt till vattentätt fodral WW-DC1 Batteriladdare CB-5AH/ CB-5AHE NiMH-batterier av AA-format NB-3AH ( 4) NiMH-batteri NB4-300 (uppsättning om 4 AA-batterier) finns även att köpa separat Nätaggregat CA-PS800 Nätkabel

35 Systemkarta 33 Objektivkonverteradapter LA-DC58G Vidvinkelkonverter WC-DC58N Telekonverter TC-DC58N Närbildsobjektiv 250D (58 mm) Komma igång Direktgränssnittskabel* 2 Blixt med hög effekt HF-DC1 USBkortläsare PCMCIAadapter Direktutskriftskompatibel bläckstråleskrivare* 4 Compact Photo Printers* 2 * 3 (SELPHY-serien) SD-minneskort* 5 SDC-128M SDC-512MSH Video in-kontakt USB-port PC-kortplats Audio in-kontakt Tv/Video *1 Kan också köpas separat. *2 Mer information om skrivaren finns i användarhandboken som medföljer skrivaren. *3 Den här kameran kan även anslutas till CP-10/CP-100/CP-200/CP-300. *4 Mer information om skrivar- och gränssnittskablar finns i användarhandboken som medföljer bläckstråleskrivaren. *5 Säljs inte i alla länder.

36 34 Systemkarta Komma igång Extra tillbehör Följande kameratillbehör kan köpas separat. Vissa tillbehör säljs inte i alla länder eller finns inte längre. Objektiv, objektivadapter Objektivkonverteradapter LA-DC58G Den här adaptern används för montering av vidvinkelkonvertern, telekonvertern och närbildsobjektivet på kameran. Vidvinkelkonvertern WC-DC58N Konverterar kamerans brännvidd med faktorn 0,7. Telekonvertern TC-DC58N Konverterar kamerans brännvidd med faktorn 1,75. Närbildsobjektiv 250D (58 mm) Ett objektiv för fotografering med hög förstoring. Blixt Blixt med hög effekt HF-DC1 Med den här borttagbara blixten kan du fotografera motiv som är för långt borta för att det ska gå att belysa dem med den inbyggda blixten. Strömtillbehör Nätadaptersats ACK800 Med den här utrustningen kan du ansluta kameran till vilket standardeluttag som helst. Rekommenderas om kameran ska användas kontinuerligt en längre tid och när den ansluts till en dator. Batteri- och laddarsats CBK4-300 Ett speciellt laddningspaket som innehåller både en laddare och fyra uppladdningsbara NiMH-batterier (nickelmetallhydrid) av AA-format. Praktiskt om du ska fotografera eller spela upp många bilder på en gång. NiMH-batteri NB4-300 En uppsättning om fyra uppladdningsbara NiMH-batterier av AA-format. (Två batterier krävs.)

37 Systemkarta 35 Andra tillbehör SD-minneskort SD-minneskort används för att lagra bilder som har tagits med kameran. Canons egna kort finns i storlekarna 128 MB och 512 MB. Gränssnittskabel IFC-400PCU Använd den här kabeln för att ansluta kameran till en dator, en Compact Photo Printer (SELPHY-serien), eller till en bläckstråleskrivare (mer information finns i bläckstråleskrivarens användarhandbok). AV-kabel AVC-DC300 Använd den här kabeln för att ansluta kameran till en tv. Vattentätt fodral WP-DC16 Med det här vattentäta fodralet på kameran kan du ta bilder under vattnet på upp till 40 meters djup. Det är också lämpligt att använda om du ska ta bilder i regn, på stranden eller i skidbacken. Komma igång Skrivare med stöd för direktutskrift Följande skrivare från Canon säljs separat och kan användas tillsammans med kameran. Du kan snabbt och lätt skriva ut bilder med fotokvalitet genom att ansluta skrivaren direkt till kameran med en kabel och använda kontrollerna på kameran. Compact Photo Printers (SELPHY-serien) Bläckstråleskrivare Du kan få mer information av närmaste Canon-återförsäljare. Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.

38 Komma igång 36

39 Lär dig mer 37

40 38 Komponentguiden Komponentguiden Framsida a bcd f g e h i j k l n m a Mikrofon b AF-hjälpbelysning (s. 45) c Lampa för minskning av röda ögon (s. 88) d Självutlösarlampa (s. 66) e Högtalare f Sökarfönster g Blixt (s. 64) h Kontaktskydd i A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 146) j DIGITAL-kontakt (s. 26) k DC IN-kontakt (likströmsingång) (s. 174) l Ringfrigöringsknapp (s. 177) m Ring (s. 177) n Objektiv

41 Komponentguiden 39 Baksida a b f e d a LCD-skärm (s. 49) b Sökare c Fäste för bärrem d Minneskortplats/Lucka till batterifack (s. 8, 10) e Minneskortplats/Batterifack (s. 8, 10) f Stativgänga LCD-skärmen är eventuellt täckt av en tunn plastfilm som skyddar mot repor under frakten. Avlägsna i sådana fall filmen innan du använder kameran. c Använda sökaren Du kan använda den optiska sökaren för att spara ström genom att stänga av LCD-skärmen (s. 49) medan du fotograferar.

42 40 Komponentguiden Kontroller a b c d e f g h i j m n o p l k a Lampor (s. 41) b Statuslampa c ON/OFF-knapp (s. 14) d Zoomspak (s. 59, 122) Bildtagning: (Vidvinkel)/ (Tele) Uppspelning: (Indexbild)/ (Förstora) e Slutarknapp (s. 14) f Inställningsrad (s. 14, 73) g Funktionsomkopplare (s. 14) h -knapp (Skriv ut/dela) (s. 22, 29, 114) i FUNC./SET-knappen (s. 42) j MENU-knappen (s. 43) k DISP.-knappen (s. 49) l -knapp (Exponering)/ (Radera enstaka bild) (s. 21, 101) m -knappen n -knapp (Blixt)/ (Hoppa)/ (s. 64, 124) o -knappen p (Närbild)/ (Manuell fokusering)/, knapp (s. 65, 96)

43 Komponentguiden 41 Indikeringslampor Kameraindikatorerna på kamerans baksida lyser eller blinkar i följande situationer. Övre indikator Grön: Klar för fotografering (två signaler avges) Blinkar grönt: Registrering/läsning/radering/överföring av bild (när kameran är ansluten till en dator) Orange: Klar för fotografering (blixt på) Blinkar orange: Klar för fotografering (skakvarning), blixten laddas Nedre lampan Gul: Närbild/manuell fokusering/autofokuslås Blinkande gult: Fokuseringsproblem (en signal hörs) Gör aldrig något av följande när indikatorn lyser grönt. Om du gör det kan bildinformationen förstöras. - Skaka på kameran. - Stänga av kameran eller öppna luckan till minneskortet/ batteriet. Energisparfunktionen Den här kameran är utrustad med en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Starta kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen igen. Fotograferingsläge Uppspelningsläge Ansluten till en skrivare * Tidsintervallet kan ändras. Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] är inställd på [Av]. Tryck på valfri knapp, utom knappen ON/OFF, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCD-skärmen igen. Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts. Energisparfunktionen aktiveras inte när automatisk uppspelning pågår eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 47).

44 42 Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Menyer och inställningar Inställningarna för fotografering eller bildvisning eller kamerainställningar för utskrift, datum/klockslag och ljud anges på menyn FUNC. eller menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift eller Inställningar. -knappen (FUNC.- menyn) På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna I detta exempel visas menyn FUNC. i läget (Auto). 1 Ställ funktionsomkopplaren på. 2 Tryck på. 3 Välj ett menyalternativ med hjälp av eller. Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder. 4 Välj en alternativ inställning med hjälp av eller. För vissa alternativ kan du välja ytterligare inställningar med knappen DISP.. När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett kort visas menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna. 5 Tryck på.

45 Grundläggande funktioner 43 -knappen (Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift och Inställningar) Med de här menyerna kan du ange behändiga alternativ för fotografering, uppspelning och utskrift. -menyn (Lagring) -menyn (Inställningar) Du kan växla mellan menyer med knappen eller. 3 4 I det här exemplet visas menyn Lagring i läget (Auto). 1 Tryck på. 2 Växla mellan menyerna med hjälp av eller. Du kan också växla mellan menyerna genom att använda zoomreglaget. Följande menyer visas. Fotografera: Lagring / Inställningar Uppspelning: Uppspelning / Utskrift / Inställningar 3 Tryck på knappen eller och välj ett menyalternativ. Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder. 4 Välj ett alternativ med knappen eller. Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast väljas efter det att du tryckt på knappen FUNC./SET. Du får därefter upp nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen för att bekräfta inställningen. Tryck sedan på knappen MENU för att gå tillbaka till menyskärmen. 5 Tryck på.

46 44 Grundläggande funktioner Menyer och standardinställningar Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder. FUNC.-menyn Ikonerna som visas indikerar standardinställningarna (fabriksinställningar). Menykommando Sida Menykommando Sida ISO-tal s. 100 Mätningsläge s. 102 Vitbalans s. 104 Matningsmetod s. 87 Mina färger s. 107 Blixtreglering s. 110 Blixtstyrka s. 111 Kompression (stillbild) Lagringsbildpunkter (stillbild) Lagringsbildpunkter (video) s. 57 s. 57 s. 81 Lagrings-menyn *Standardinställningar Menykommando Alternativ Sida/Ämne Autofokusram / / / Ansikte uppt*/aiaf/center / / / s. 90 / / / Center*/FlexiZone/Ansikte uppt/aiaf AF Ram Storlek Normal*/Liten s. 92 Digital zoom (stillbild) Standard*/Av/1.6x/2.0x s. 60 (video) Standard*/Av (Endast i standardvideoläge) Blixtsynk 1:a-ridån/1:a ridån s. 112 Långsam synk På / Av* s. 89 Blixtreglering Auto*/Manuell s. 109 Minsk röda ögon På* / Av s. 88

47 Grundläggande funktioner 45 Menykommando Alternativ Sida/Ämne Korr. blixtexp. På* / Av s. 113 Spotmätning Central*/AF-punkt s. 103 MF-punkt zoom På* / Av s. 96 Säker M. Fokus På* / Av s. 97 AF-hjälpbelysning På* / Av s. 150 Visning Av/2* 10 s/hold Du kan ändra hur länge bilderna visas efter bildtagning (s. 16). Skärminlägg (stillbild) (video) Bildstab. Av*/Hjälplinjer/3 : 2 Marker./ Båda Av*/Hjälplinjer s. 117 (stillbild) Kontinuerlig*/Endast avtr./ s. 68 Panorering/Av (video) Kontinuerlig*/Av Konverter Ingen*/WC-DC58N/ s. 179 TC-DC58N/250D Datumstämpel Av*/Datum/Datum Tid s. 71 Ställ in knapp * / / / / / / s. 114

48 46 Grundläggande funktioner Menyn Uppspelning Menyn Utskrift Menykommando Sida Menykommando Sida Autouppspelning s. 129 Utskrift Ta bort röda ögon s. 130 Välj bild och antal Välj alla bilder s. 139 Storleksändra s. 134 Ta bort alla val Röstkommentar s. 136 Utskriftsinställn. Skydda s. 137 Rotera s. 127 Radera alla s. 138 Överföringsordning s. 144 Övergång s. 128 Inställningsmenyn *Standardinställningar Menykommando Alternativ Sida/Ämne Ljud av På/Av* Ange [På] om du vill tysta alla karmeraljud utom varningsljud. Volym Av / 1 / 2* / 3 / 4 / 5 Startljud vol Knappljud vol Självutl vol Slutarljud Uppspelningvolym Justerar volymen på start-, drifts-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Justerar volymen för manöverljudet som hörs när någon annan knapp än avtryckaren trycks ned. Ställer in volymen på självutlösarljudet som spelas upp 2 sekunder innan bilden tas. Justerar volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video. Justera volymen för videoljud och röstkommentarer.

49 Grundläggande funktioner 47 Menykommando Alternativ Sida/Ämne Startbild På* / Av Ange om startbilden ska visas eller inte när kameran slås på. Energispar s. 41 Strömsparfunktionen På* / Av Display av 10 sek./20 sek./ 30 sek./1 min.*/ 2 min./3 min. Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt kameran. Ange hur länge kameran kan vara inaktiv innan LCD-skärmen stängs av. Datum/Klockslag s. 12 Format Du kan också välja en lågnivåformatering (s. 56). Filnumrering Kontinuerlig*/ Auto återst. s. 120 Skapa mapp s. 118 Skapa ny mapp Markerat (På)/ Inte markerat (Av) Skapar en mapp vid nästa fotograferingstillfälle. Skapa autom. Av*/Dagligen/ Måndag Du kan också välja att ange en automatisk tidpunkt. Söndag/Månad Automatisk På* / Av rotering s. 115 Avståndsskala m/cm* /ft/in Anger enhet för MF-indikatorns avståndsskala (s. 96).

50 48 Grundläggande funktioner Menykommando Alternativ Sida/Ämne Objektivindrag 1 minut* / 0 sekunder Anger när objektivet ska dras in efter att du har ändrat från fotograferingsmetod till uppspelning. Språk s. 13 Videoformat NTSC/PAL s. 146 Utskriftsmetod Auto*/ Se nedan* 1. Återställ allt s. 55 *1 Du kan ändra skrivaranslutningsmetoden. Inställningarna behöver oftast inte ändras, men välj om du ska skriva ut en bild som har tagits i läget (Bredbild) med inställningen Helsidesutskrift för brett papper på en Compact Photo Printer i serien SELPHY CP750/740/730/CP720/CP710/CP510. Eftersom den här inställningen sparas även om du slår av strömmen måste du komma ihåg att ändra tillbaka inställningen till [Auto] när du skriver ut vanliga bildstorlekar. (Detta går emellertid inte att ändra så länge skrivaren är ansluten.)

51 Grundläggande funktioner 49 Använda LCD-skärmen 1 Tryck på. Visningsläget ändras enligt följande vid varje knapptryckning. Fotograferingsläge ( ) Standard (Ingen information) Uppspelningsläge ( ) Ingen information Detaljerad (Informationsvisning) Av Standard Detaljerad Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-skärmen på- och av-inställning sparas när kameran stängs av. LCD-skärmen stängs inte av när något av lägena och används. Detaljerad information visas inte på LCD-skärmen vid förstoringsvisning (s. 122) eller indexvisning (s. 123). Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmen ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka*, så att det blir lättare att fotografera. * Visst brus kan förekomma och bilderna som visas på LCD-skärmen kan se något oskarpa ut, men den inspelade bilden påverkas inte. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras.

52 50 Grundläggande funktioner Information på LCD-skärmen Fotograferingsinformation (Fotograferingsläge) Hjälplinjer 3:2 Handbok b a Spotmätningsram/ Autofokusram c ISO-tal* ( ) s. 100 Vitbalans s. 104 Matningsmetod s. 66, 87 Mina färger s. 107 a Blixtexponeringskompensation/ blixtstyrka s. 110, 111 Mätningsläge s. 102 Kompression (stillbild) s. 57 Lagringsbildpunkter (stillbild) s. 57 Lagringsbildpunkter (video) s. 81 Digital telekonverter/ Zoomningsgrad s. 60 Blixt s. 64 Automatisk rotering s. 115 b Fotograferingsläge s. 74 d Videoinspelning [ Lagring] (Röd) s. 79 Låg batterinivå (Röd)

53 Grundläggande funktioner 51 c Bildstabilisator s. 68 Skapa mapp s. 118 Stillbilder: Antal registrerbara bilder c Videoscener: Återstående tid/tid som har gått Kameraskakningsvarning (Röd) Exponeringslås/Fokuseringslås s. 98, 99 Slutartid* 15 1/2000 s. 83, 86 Bländarvärde* F2.8-F8.0 s. 85, 86 d Exponeringskompensation s. 101 Närbild s. 65 Autofokuslås/Manuell fokusering s. 95, 96 * Visas när avtryckaren är halvvägs nedtryckt. Vid fotografering med blixt ställer kameran automatiskt in ISO-talet, slutartiden eller bländarvärdet till optimala värden, vilket kan leda till att uppspelningsinformationen skiljer sig från den information som visas. Om indikatorn blinkar orange och skakvarningsikonen visas, har en lång slutartid valts eftersom belysningen inte är tillräcklig. Använd följande metoder när du fotograferar: - Ställ in bildstab på något annat än [Av] (s. 68) - Höj ISO-talet (s. 100) - Välj en annan inställning än (blixt av) (s. 64). - Montera kameran på ett stativ eller liknande

54 52 Grundläggande funktioner Uppspelningsinformation (Uppspelningsläge) Standard a b Nummer för bild som visas/totalt antal bilder a Mappnummer - filnummer s. 121 Kompression (stillbilder) s. 57 Lagringsbildpunkter (stillbilder) s. 57 Rörlig video s. 125 b Ta bort röda ögon/storleksändra s. 130, 134 Ljud i Wave-format s. 136 Skyddsstatus s. 137 Fotograferingsdatum/-klockslag s. 71 Detaljerad Histogram (s. 54) a b c d e f Fotograferingsläge s. 74 a Mätningsläge s. 102 ISO-tal s. 100

55 Grundläggande funktioner 53 Slutartid 15 1/2000 s. 83, 86 b Bländarvärde F2.8-F8.0 s. 85, 86 Lagringsbildpunkter/ Bildfrekvens (Videoscener) s. 57 c Exponeringskompensation s. 101 Blixtexponeringskompensation/ blixtstyrka s. 110, 111 Vitbalans s. 104 Mina färger s. 107 Funktion för borttagning av röda d ögon s. 130 Autofokuslås/Manuell fokusering s. 95, 96 Närbild s. 65 e Filstorlek s. 192 f Stillbild: Lagringsbildpunkter Videoscener: Scenlängd s. 190, 191 Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd eller filformaten går inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System (s. 187) RAW-bild Inställning av bildpunkter för bildlagring kunde inte identifieras Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som den ska. Varning för överexponering I följande fall blinkar de överexponerade delarna av bilden. - När du kontrollerar en bild på LCD-skärmen (informationsvisning) direkt efter att du tagit den - När du använder detaljerad visning i Uppspelning

56 54 Grundläggande funktioner Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera bildens ljusstyrka. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 101). Exempel Mörk bild Balanserad bild Ljus bild

57 Grundläggande funktioner 55 Återställa alla inställningar till standardvärdena 1 Välj [Återställ allt]. 1. Tryck på. 2. Tryck på knappen eller och välj menyn [ ]. 3. Tryck på knappen eller och välj [Återställ allt]. 4. Tryck på. 2 Bekräfta inställningen. 1. Tryck på knappen eller och välj [OK]. 2. Tryck på. Det går inte att återställa inställningarna om kameran är ansluten till en dator eller till en skrivare. Följande inställningar kan inte återställas. - Fotograferingsmetod - Alternativen [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] på menyn (s. 47, 48) - Vitbalansdata som registrerats med egen vitbalans (s. 105)

58 56 Grundläggande funktioner Formatera minneskort Du måste alltid formatera ett nytt minneskort. Du kan även formatera gamla minneskort om du vill ta bort alla bilder och övrig information från kortet. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. 1 Välj [Formatera]. 1. Tryck på. 2. Tryck på knappen eller och välj menyn [ ]. 3. Tryck på knappen eller och välj [Formatera]. 4. Tryck på. 2 Bekräfta inställningen. 1. Tryck på knappen eller och välj [OK]. 2. Tryck på. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen, och markera alternativet med knappen eller. Du kan avbryta formateringen av ett kort genom att trycka på knappen FUNC./ SET när [Lågnivåformatering] har valts. Det går att använda kortet även om du avbryter formateringen, men informationen har raderats. Lågnivåformatering Vi rekommenderar att du väljer [Lågnivåformatering] om du tror att lagrings-/inläsningshastigheten på ett minneskort har försämrats. För vissa minneskort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter.

59 Vanliga fotograferingsfunktioner 57 Vanliga fotograferingsfunktioner Ändra lagringsbildpunkter/ kompression (stillbilder) Fotograferingsläge Se Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder (s. 200). 1 Välj en upplösning. 1. Tryck på. 2. Tryck på knappen eller och välj, eller tryck på knappen eller och ändra alternativet. 3. Tryck på. 2 Välj en kompression. 1. Tryck på. 2. Tryck på knappen eller och välj, eller tryck på knappen eller och ändra alternativet. 3. Tryck på.

60 58 Vanliga fotograferingsfunktioner Ungefärliga värden för lagringsbildpunkter Lagringsbildpunkter Syfte* 3264 Hög Utskrift i motsvarande A3-format, (Stor) 8M mm 420 mm bildpunkter (Medium 1) (Medium 2) (Medium 3) 5M 3M 2M (Liten) 0,3 M eller (Vykort) (Bredbild) bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter Låg Utskrift i motsvarande A4-format, mm Utskrift i motsvarande Letter-format, 216 x 279 mm Utskrift i motsvarande A5-format 148 x 210 mm Utskrift i vykortsstorlek, mm Utskrift i L-format, mm Skicka bilder som bifogade filer i e-postmeddelanden eller ta fler bilder Utskrift på vykort (s. 70). Utskrift på brett papper (Du kan kontrollera kompositionen med 16:9 bredd-höjdförhållande. Områden som inte tas med visas på LCD-skärmen som en svart kant.). : Ungefärligt antal lagringsbildpunkter: (M är en förkortning av megabildpunkter.) * Pappersstorlekarna kan skilja sig mellan olika länder. Ungefärliga värden för kompressionsinställningar Kompression Syfte Mycket fin Hög kvalitet Ta bilder med bättre kvalitet Fin Ta bilder med normal kvalitet Normal Normal Ta fler bilder Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 192). Se Minneskort och lagringskapacitet (s. 190).

61 Vanliga fotograferingsfunktioner 59 Fotografera med optisk zoom Fotograferingsläge Se Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder (s. 200). Zoomen kan justeras från mm (brännvidd) motsvarande 35 mm-filmstandard. Zoomfältet visas medan du ställer in zoomen. 1 För zoomreglaget mot eller. Vidvinkel: Zoomar ut från motivet. Tele: Zoomar in motivet.

62 60 Vanliga fotograferingsfunktioner Använda digital zoom/digital telekonverter Fotograferingsläge Se Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder (s. 200). * * Digital telekonverter kan inte ställas in. Du kan kombinera digital zoom med optisk zoom när du fotograferar. Tillgängliga fotograferingsegenskaper och brännvidder (motsvarar 35 mm film) är följande: Val Brännvidd Fotograferingsegenskaper Standard mm Du kan fotografera med zoomfaktorer upp till 24x med kombinerad digital och optisk zoom. I videoläget kan du endast välja Standard. Av mm Du kan fotografera utan digital zoom. 1.6x mm 2.0x mm Digital zoom är fast vid den valda zoomfaktorn och brännvidden växlar till maximalt tele. På så sätt blir slutartiden snabbare och risken för skakningar minskar än om en bild tas i samma vinkel med [Standard] eller [Av]. Den digitala zoomen kan inte användas när LCD-skärmen är avstängd. Den digitala zoomen kan inte användas i lägena eller (vykort) eller (bredbild).

63 Fotografera med Digital zoom 1 Välj [Digital zoom]. 1. Tryck på. 2. På menyn [ ] väljer du [Digital zoom] med knappen eller. Vanliga fotograferingsfunktioner 61 2 Bekräfta inställningen. 1. Tryck på knappen eller och välj [Standard]. 2. Tryck på. 3 För zoomreglaget mot och fotografera. Den kombinerade zoominställningen för optisk och digital zoomning visas på LCD-skärmen. Bilden kan se kornig ut, beroende på valt antal lagringsbildpunkter (zoomfaktorn visas i blått). Zooma ut igen genom att föra spaken mot.

64 62 Vanliga fotograferingsfunktioner Säkerhetszoomintervall Beroende på det inställda antalet lagringsbildpunkter kan du växla från optisk till digital zoom utan att pausa upp till en viss zoomfaktor då bildkvaliteten inte försämras (säkerhetszoom). Symbolen visas vid den maximala zoomfaktorn utan att bilden försämras (inte tillgängligt i ). Säkerhetszoomfaktor Lagringsbildpunkter Optisk zoom Digital zoom 6,0x 7,6x 9,6x 12x 24x Zoomfältsfärger Vit: Optisk zoom (intervall utan försämring) Gul: Digital zoom (intervall utan försämring) Blå: Digital zoom (zoom med försämring)

65 Vanliga fotograferingsfunktioner 63 Fotografera med den digitala telekonvertern I den digitala telekonverterfunktionen används en digital zoom för att uppnå effekterna av en telekonverter (en lins som används i telefotografering). 1 Välj [Digital zoom]. 1. Tryck på. 2. På menyn [ ] väljer du [Digital zoom] med knappen eller. 2 Bekräfta inställningen. 1. Tryck på knappen eller och välj [1.6x] eller [2.0x]. 2. Tryck på. 3 Justera vinkeln med zoomreglaget och tryck på avtryckaren. visas på LCD-skärmen. Bilden kan se kornig ut, beroende på valt antal lagringsbildpunkter (ikonen och zoomfaktorn visas i blått).

66 64 Vanliga fotograferingsfunktioner Använda blixten Fotograferingsläge Se Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder (s. 200). * 1 Tryck på. 1. Tryck på knappen eller för att ändra blixtläget. : [Auto] : [På] : [Av] * Går inte att ställa in i -läge. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller liknande om varningsikonen visas. När LCD-skärmen är på och blixten börjar ladda om, blinkar indikeringslampan med ett orange sken och LCD-skärmen stängs av. När laddningen är klar släcks indikeringslampan och LCD-skärmen aktiveras. Hur lång tid det tar för blixten att laddas om beror på fotograferingsförhållandena och batteriladdningen.

67 Vanliga fotograferingsfunktioner 65 Fotograferingsläge Ta närbilder (Närbild) Se Tillgängliga funktioner med olika fotograferingsmetoder (s. 200). * * Går inte att ställa in i -läge. Använd den här metoden när du tar närbilder på blommor eller små objekt. Med maximal vidvinkel är bildområdet 24 x 18 mm vid det minimala fokuseringsavståndet (1 cm från objektivets slut till motivet). 1 Tryck på. 1. Använd knappen eller för att välja. Zoomfältet visas medan du ställer in zoomen. I närbildsläget ändras fältet till gult om zoomintervallet inte tillåter fokusering. Ikonen visas nedtonad och bildintervallet ändras till motsvarande normalt bildtagningsläge. Så här avbryter du närbildsläget Tryck på och bläddra med knappen eller till (Normal). Komponera närbilder med LCD-skärmen i närbildsläge, eftersom bilder som komponeras i sökaren inte alltid är centrerade. Om du använder blixt i närbildsläge kan bildkanterna bli mörka.

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Avancerad fotoutrustning för alla: PowerShot A650 IS och PowerShot A720 IS Canon förstärker i dag PowerShot A-serien med två funktionsspäckade

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Startinstruktioner för programvara

Startinstruktioner för programvara SVENSKA Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 33) Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT A560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Startinstruktioner för programvara

Startinstruktioner för programvara SVENSKA Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 28) Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Snygg design, ingen skakningsoskärpa: två nya kompakta Digital IXUS-kameror med bildstabilisator I dag utökar Canon sin Digital

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Glöm inte att läsa säkerhetsföreskrifterna (sidorna 194 201). Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga funktioner vid fotografering Fotografera med hjälp av inställningsratten Olika fotograferingsmetoder

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer