SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165)."

Transkript

1 SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss ).

2 Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta den återförsäljare där du köpte produkten. a Kamera b Alkaliska batterier av AA-format ( 2) c Minneskort (32 MB) d Gränssnittskabel IFC-400PCU e AV-kabel AVC-DC300 f Handlovsrem WS-800 g CD:n Canon Digital Camera Solution Disk h Broschyren Canon European Warranty System (EWS) i Användarhandböcker Starthandbok CD:n Canon Digital Camera Manuals Disk Kameran kanske inte uppnår fullständiga prestanda med det medföljande minneskortet.

3 Då sätter vi igång! 1 Då sätter vi igång! Den här handboken är uppdelad i två delar: Först... Komma igång s. 9 Här visar vi hur du förbereder kameran, samt går igenom grunderna vid fotografering, visning och utskrift av bilder. Börja med att bekanta dig med kameran och gå igenom grunderna. Sedan... Lär dig mer s. 39 När du är klar med grunderna kan du gå igenom kamerans övriga funktioner för lite mer avancerade fotoprojekt. Här beskriver vi respektive funktion utförligt, inklusive hur du ansluter kameran till en tv för att visa bilder. PDF-handböckerna ligger på den medföljande cd-skivan. Du måste ha Adobe Reader för att kunna läsa PDFhandböckerna.

4 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Läs följande information Komma igång Förberedelser Fotografera stillbilder ( -läge) Visa stillbilder Radering Utskrift Inkludera datum i bildinformationen Inspelning av rörlig video ( Standardläge) Visa rörlig video Överföra bilder till en dator Systemkarta Lär dig mer Komponentguide 40 Indikeringslampor Grundläggande funktioner 44 Menyer och inställningar Information som visas på LCD-skärmen och i menyerna. 46 Använda LCD-skärmen Vanliga fotograferingsfunktioner 55 Använda optisk zoom Använda digital zoom/ Digital telekonverter Använda blixt Ta närbilder (Närbild) Använda självutlösaren Ändra antal bildpunkter för registrering (Stillbilder)

5 Innehållsförteckning 3 Ändra komprimeringen (Stillbilder) Justera ISO-talet Fotografera med inställningsratten 66 Inställningsratt Fotograferingslägen för särskilda motiv Fotografera i manuellt läge Inspelning av rörlig video Avancerade fotograferingsfunktioner 75 Bildserie Ställa in blixten Kontrollera fokus och personers ansiktsuttryck Välja autofokusram Välja motiv att fokusera på (Välj och spåra ansikte) Fotografera svårfokuserade motiv (Fokuseringslås, Autofokuslås) Låsa exponeringsinställningen (Exponer.lås) Fotografera med FE-lås Justera exponeringskompensationen (Stillbilder) Växla mellan mätningsmetoder Ställa in en lång slutartid (Lång slutartid) Justera färgtonen (Vitbalans) Fotografera med Mina färger Ställa in skärminlägg Automatisk kategorisering av bilder (Autom kategori) Programmera in inställningar för knappen Bildvisning/radering 103 Visa förstorade bilder Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) Kontrollera fokus och motivets ansiktsuttryck (Fokuskontroll) Hoppa mellan bilder Organisera bilder efter kategori (Min kategori) Visa rörlig video Rotera bilder på skärmen

6 4 Innehållsförteckning Bildvisning med övergångseffekter Automatisk bildvisning (Bildspel) Funktionen Ta bort röda ögon Ändra storlek på bilder Lägga till röstkommentarer till bilder Skydda bilder Radera alla bilder Utskrifts-/överföringsinställningar 126 Ange inställning för DPOF-utskrift Ange DPOF-överföringsinställningar Konfigurera kameran 132 Energisparfunktion Formatera minneskort Återställa filnumret Skapa ett Bildmål (mapp) Ställa in funktionen Autom rotering Återställa till grundinställningarna Ansluta till en tv 141 Spela in/spela upp via tv Felsökning 143 Lista över meddelanden 154 Bilagor 158 Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat) Använda en extern blixt (säljs separat) Byta klockbatteriet Skötsel och underhåll Tekniska data Index 185 Funktioner tillgängliga för respektive fotograferingsläge 189

7 Innehållsförteckning 5 Om den här handboken Symboler som används i handboken 59 Använda blixt Tillgängliga fotograferingslägen s. 189 Funktionsomkopplarens läge: 1 Tryck på knappen. Fotografering ( )/ Uppspelning ( ) Vissa alternativ går ev. inte att kombinera med alla fotograferinglägen. Om inget annat nämns kan alternativet kombineras med alla fotograferingslägen. : Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion. : Den här markeringen står vid avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. Beskrivningarna i den här handboken baseras på de grundinställningar som fanns i kameran när du köpte den. Specifikationerna kan ändras utan föregående varning. Det kan därför hända att bilder och skärmdumpar i handboken skiljer sig något från det du ser på din kamera. SD-minneskort, SDHC-minneskort (SD High Capacity), MMC-kort (MultiMediaCards), MMCplus-kort och HC MMCplus-kort kan användas till den här kameran. I handboken kallas alla dessa kort för minneskort.

8 6 Läs följande information Läs följande information Provbilder Innan du fotograferar viktiga motiv rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns i broschyren European Warranty System (EWS).

9 Läs följande information 7 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en tv-skärm (s. 141). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Ställa in språk (s. 14).

10 8

11 9 Komma igång Förberedelser Fotografera stillbilder Visa stillbilder Radering Utskrift Inkludera datum i bildinformationen Inspelning av rörlig video Visa rörlig video Överföra bilder till en dator Systemkarta

12 10 Förberedelser Komma igång Förberedelser Installera batterier och minneskort 1. Skjut först tillbaka luckan över batterifacket (a), sedan (b) och öppna (c) luckan. Lås till luckan över batterifacket a Öppna luckan (c). Skjut luckan åt sidan (b). b c 2. Sätt i två batterier. Positiv pol (+) Negativ pol ( ) Sätt i de två medföljande alkaliska batterierna, AA-format.

13 Förberedelser Tryck in minneskortet tills du hör att det klickar på plats. Framsida Skrivskyddsflik (Endast SD- och SDHC-minneskort) Komma igång Kontrollera att skrivskyddsfliken är upplåst (gäller endast SD- och SDHC-minneskort). Kontrollera att kortet är rättvänt. 4. Stäng luckan (d), tryck nedåt och skjut in luckan tills den fäster med ett klickljud (e). d e Kontrollera att minneskortet är rättvänt innan du sätter in det i kameran. Om du sätter in kortet åt fel håll kan kameran eventuellt inte identifiera det. Felaktig isättning kan också medföra att kameran inte fungerar på rätt sätt.

14 12 Förberedelser Komma igång Så här tar du ur batterierna Öppna luckan och ta ur batterierna. Se till att inte tappa batterierna. Ta ut minneskortet Tryck in minneskortet med fingret tills du hör ett klickljud och ta sedan ut det. Använd handlovsremmen så tappar du inte kameran.

15 Förberedelser 13 Ställa in datum och klockslag Menyn för inställning av datum/klockslag visas första gången du slår på strömmen till kameran. ON/OFF-knapp Komma igång Knappen -knappar Knappen 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Välj månad, datum, år och klockslag samt visningsordning. 1. Välj ett alternativ med knapparna och. 2. Ställ in värdet med knapparna och. 3. Tryck på knappen. Ändra inställt datum/klockslag Följ anvisningarna ovan och ta fram fönstret för inställning av datum/ klockslag. Följ steg 2 och 3 ovan. 1. Tryck på knappen. 2. Välj menyn (Inställningar) med hjälp av knappen eller. 3. Tryck på knappen eller och välj [Datum/Klockslag]. 4. Tryck på knappen.

16 14 Förberedelser Komma igång Fönstret för inställning av datum/klockslag visas när litiumbatteriet (som lagrar datum/klockslag) har laddats ut (s. 173). Ställa in språk Du kan ändra det språk som visas på menyerna och i meddelandena på LCD-skärmen. Funktionsomkopplare Knappen -knappar Knappen 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Uppspelning). 2. Håll -knappen intryckt och tryck på -knappen. 3. Välj ett språk med knapparna,, och. 4. Tryck på knappen.

17 Fotografera stillbilder 15 Fotografera stillbilder ( -läge) ON/OFF-knapp Avtryckare Funktionsomkopplare Komma igång Inställningsratt Indikeringslampor Knappen 1. Tryck på ON/OFF-knappen. Ett startljud spelas upp och en startbild visas på LCD-skärmen. Om du trycker en gång till på ON/OFF-knappen stängs strömmen av. 2. Välj ett fotograferingsläge. 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Fotografering). 2. Ställ inställningsratten på. 3. Rikta kameran mot motivet. Att undvika kameraskakningar Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp. Det kan vara en bra idé att använda stativ. 4. Fokusera genom att trycka ned avtryckaren lite grann (halvvägs). När kameran fokuserar avges två signaler och indikatorn tänds.

18 16 Fotografera stillbilder Komma igång 5. Tryck ned avtryckaren helt (ända in) för att ta bilden. Slutarljudet hörs en gång och bilden sparas. Inspelade bilder visas på LCD-skärmen i ungefär två sekunder direkt efter att bilden har tagits (Lagring Visa bild). Genom att hålla ned avtryckaren kan du fotografera samtidigt som en bild visas. Om du håller kvar avtryckaren efter att bilden har tagits ligger bilden kvar på skärmen. Indikatorn blinkar grönt och filen sparas på minneskortet. Fotografera fokuserade bilder Kameran fokuserar automatiskt om du trycker ned avtryckaren halvvägs*. * Avtryckaren har en tvåstegsfunktion. Första steget är att trycka ned avtryckaren halvvägs. Fokusera genom att trycka ned halvvägs Rätt Pip, pip... Tryck ned avtryckaren helt Trycker ned helt Fel Inspelningsförberedelserna är klara: grönt ljus (orange om blixten är redo) Inspelning: blinkar grönt Autofokusram På LCD-skärmen visas en autofokusram i grönt vid fokuspunkten. Inställning för Ljud av Om du håller DISP. intryckt samtidigt som du sätter på kameran är inställningen för dämpning av ljud [På]. Du kan ändra inställningen för [Ljud av] med hjälp av inställningsmenyn (s. 51).

19 Fotografera stillbilder 17 Fotografera i Enkelt läge Den här kameran har ett fotograferingsläge, Enkelt läge, som automatiskt justerar kamerans alla inställningar, utom blixten. Den här funktionen passar nybörjare eller användare som inte vill göra så många inställningar. Med -knappen väljer du om blixten ska aktiveras eller ej, d.v.s. du kan ta bilder även då fotografering med blixt är förbjudet. Komma igång 1. Ställ in inställningsratten på (Enkelt läge). 2. Rikta kameran mot motivet. 3. Fokusera genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. 4. Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden. I Enkelt läge kan du inte ställa in något annat än blixten manuellt. Ingen meny visas om du trycker på MENU eller FUNC./SET.

20 18 Visa stillbilder Komma igång Visa stillbilder ON/OFF-knapp Funktionsomkopplare -knappar 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Ställ in funktionsomkopplaren på (Uppspelning). 3. Använd knappen eller för att ta fram den bild du vill visa. Tryck på knappen för att gå till föregående bild och på för att gå till nästa. Om du håller knappen nedtryckt visas bilderna snabbare, men de blir i stället kornigare. Om du ställer in [Fortsätt] till antingen [Sist visad]* eller [Sist tagen] i -menyn kan du ange vilken bild som ska visas i uppspelningsläget. (*Grundinställning) Om du väljer [Sist visad] får du upp den sist visade bilden (Återuppta uppspelning). Nedanstående manöver visar de senaste bilderna, oavsett hur alternativet [Återgå] har ställts in. Om du tar en bild, byter minneskort eller redigerar en bild på minneskortet med dator.

21 Radering 19 Radering Funktionsomkopplare Komma igång -knappar Knappen Knappen 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Uppspelning). 2. Använd knappen eller för att välja en bild som ska raderas. Tryck sedan på knappen. 3. Kontrollera att [Radera] är valt och tryck på knappen. Välj [Avbryt] om du inte vill radera bilderna. Observera att raderade bilder inte kan återskapas. Tänk dig noga för innan du raderar en bild.

22 20 Utskrift Komma igång Utskrift Kontaktskydd Funktionsomkopplare Knappen DIGITAL-kontakt -knappar 1. Anslut kameran till en skrivare med stöd för direktutskrift. Öppna kontaktskyddet och sätt i gränssnittskabeln helt. Anslutningsinstruktioner finns i användarhandboken till skrivaren. Eftersom kameran fungerar med ett standardprotokoll (PictBridge) kan du förutom med Canons egna skrivare använda den med andra PictBridge-kompatibla skrivare. Mer detaljerad information finns i Handbok för direktutskrift. 2. Slå på skrivaren. 3. Ställ in funktionsomkopplaren på (Uppspelning) och tryck på ON/OFF-knappen. Knappen lyser blått. 4. Använd knappen eller för att välja en bild som ska skrivas ut. Tryck sedan på knappen. Knappen blinkar blått och utskriften startar.

23 Utskrift 21 Skriva ut från utskriftslista Genom att trycka på direkt efter att du har spelat upp eller tagit en bild kan du lägga till bilderna direkt i en utskriftslista. Sedan skriver du enkelt ut bilderna på listan genom att ansluta kameran till en skrivare. Lägga till i utskriftslistan 1. Tryck på -knappen (endast stillbilder). 2. Lägg till i utskriftslistan. 1. Välj antal kopior för utskrift med knapparna och. 2. Välj [Lägg till] med knappen eller. 3. Tryck på knappen. Du tar bort en bild från utskriftslistan genom att trycka på igen, tryck sedan på eller och välj [Ta bort], tryck på FUNC./SET. Skriva ut bilder i en utskriftslista Den här beskrivningen utgår ifrån skrivare ur Canon SELPHY ESserien eller SELPHY CP-serien. 1. Anslut kameran till skrivaren. 2. Skriv ut bilden. 1. Välj [Utskr. Nu] med knappen Antal kopior för utskrift eller. Du kan bekräfta bilderna i utskriftslistan genom att trycka på eller. 2. Tryck på knappen. Utskriften startar. Om utskriften avbryts och sedan återupptas, fortsätter utskriften från nästa bild i kön. Komma igång

24 22 Inkludera datum i bildinformationen Komma igång Inkludera datum i bildinformationen I det här avsnittet visar vi hur du lägger in datuminformation i en bild vid fotoögonblicket (Datumstämpel). Datumstämpeln kan inte tas bort från bildinformationen när du har angett att den ska inkluderas. Kontrollera att kamerans datum/klocka är rätt inställd (s. 13). Bildstorleken är alltid inställd på 2M ( ) och komprimeringen på Fin (passar för utskrift i L-format eller vykortsformat). Inställningsratt Funktionsomkopplare -knappar Knappen Knappen 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Välj ett fotograferingsläge. 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Fotografering). 2. Ställ inställningsratten på. Den här inställningen kan väljas även när kameran är inställd på andra fotograferingslägen (utom snabbfunktionen och videoinspelning).

25 Inkludera datum i bildinformationen Välj (Datumstämpel). 1. Tryck på knappen. 2. Använd knappen eller för att välja. 3. Använd knappen eller för att välja. Det område som inte skrivs ut blir grått. Tryck på -knappen för att växla till [Datum-Tid] med knappen eller Komma igång Här visar vi hur du kan lägga in datum hos bilder som saknar datumstämpel. Ställ in funktionen med DPOF-funktionen (Digital Print Order Format). Ställ in [Datum] på [På] under [Utskriftsinställn.] i menyn (Skriv ut). Anslut kameran till en dator och lägg in datumet. Läs mer i Handbok för direktutskrift. Sätt i ett minneskort i skrivaren och lägg in datumet. Läs mer i din skrivarhandbok. Använd medföljande programvara. Läs mer i Startinstruktioner för programvara.

26 24 Inspelning av rörlig video Komma igång Inspelning av rörlig video ( Standardläge) ON/OFF-knapp Avtryckare Funktionsomkopplare Inställningsratt Indikeringslampor -knappar 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Välj ett fotograferingsläge. 1. Ställ funktionsomkopplaren på (Fotografering). 2. Ställ inställningsratten på (Rörlig video). 3. Tryck på knappen. 4. Använd knappen eller för att välja (Standard). 5. Tryck på knappen. 3. Rikta kameran mot motivet. Rör inte vid mikrofonen medan du spelar in. Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljud från knapparna spelas in på videon. Mikrofon

27 Inspelning av rörlig video Fokusera genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. När kameran fokuserar avges två signaler och indikatorn lyser grönt. Exponeringen, fokuseringen och vitbalansen ställs in automatiskt. 5. Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden. Inspelningen börjar. Inspelningsförberedelserna är klara: grönt ljus Komma igång Under inspelningens gång visas den tid som har gått samt menyn [ INSP] på LCD-skärmen. 6. Tryck ned avtryckaren helt igen när du vill avsluta inspelningen. Indikatorn blinkar grönt och data sparas på minneskortet. Inspelningen avbryts automatiskt när den maximala inspelningstiden går ut eller när det inbyggda minnet eller minneskortet är fullt. Tid som har gått Inspelning: blinkar grönt

28 26 Visa rörlig video Komma igång Visa rörlig video ON/OFF-knapp Funktionsomkopplare -knappar Knappen 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Ställ funktionsomkopplaren på (Uppspelning). 3. Använd knapparna och för att visa en video. Tryck sedan på knappen. Bilder med ikonen är rörlig video. 4. Använd knapparna och för att välja (Uppspelning). Tryck sedan på. Den rörliga videon spelas upp. Om du trycker på knappen FUNC./SET under uppspelningen, kan du pausa och starta den rörliga videon igen. Du kan justera uppspelningsvolymen med hjälp av knappen eller.

29 Överföra bilder till en dator 27 Överföra bilder till en dator Vi rekommenderar att du använder medföljande programvara. Saker som ska förberedas Kamera och dator CD:n Canon Digital Camera Solution Disk som medföljer kameran Gränssnittskabel som medföljer kameran Komma igång Systemkrav Installera programvaran på en dator som uppfyller följande minimikrav. Windows Operativsystem Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4 Datormodell Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar. Processor Windows Vista : Pentium 1,3 GHz eller snabbare Windows XP / Windows 2000 : Pentium 500 MHz eller snabbare RAM-minne Windows Vista : minst 512 MB Windows XP / Windows 2000 : minst 256 MB Gränssnitt USB Ledigt hårddiskutrymme Skärm Macintosh Operativsystem Datormodell Processor RAM-minne Gränssnitt Ledigt hårddiskutrymme Skärm Canon Utilities - ZoomBrowser EX : minst 200 MB - PhotoStitch : minst 40 MB Canon Camera TWAIN Driver : minst 25 MB bildpunkter/high Color (16 bitar) eller bättre Mac OS X (v10.3 v10.4) Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar. PowerPC G3/G4/G5 eller Intel-processor RAM-minne på minst 256 MB USB Canon Utilities - ImageBrowser : minst 300 MB - PhotoStitch : minst 50 MB bildpunkter/ färger eller bättre

30 28 Överföra bilder till en dator Komma igång Förbereda överföring av bilder Om du använder Windows 2000, kontrollera att programvaran är installerad innan du ansluter kameran till datorn. 1. Installera programvaran. Windows 1. Sätt i CD:n Canon Digital Camera Solution Disk i datorns skivenhet. 2. Klicka på [Easy Installation/Enkel installation]. Följ meddelandena på skärmen om du vill fortsätta med installationen. 3. Klicka på [Restart/Starta om] eller [Finish/Slutför] när installationen är klar. När installationen har avslutats visas [Restart/Starta om] eller [Finish/Slutför]. Klicka på den knapp som visas. 4. Ta ut cd-romskivan ur enheten efter omstarten. Macintosh Dubbelklicka på ikonen i cdromfönstret. När installationspanelen öppnas, klicka på [Install/Installera]. Fortsätt genom att följa anvisningarna på skärmen.

31 Överföra bilder till en dator Ansluta kameran till en dator. 1. Använd gränssnittskabeln som levereras med kameran när du vill ansluta datorns USB-port till kamerans DIGITALkontakt. Öppna kamerans kontaktskydd och sätt i gränssnittskabeln helt i kontakten. Komma igång USB-port DIGITAL-kontakt Gränssnittskabel 3. Förbereda överföring av bilder till datorn. 1. Slå på strömmen till kameran genom att ställa funktionsomkopplaren på (Uppspelning). Om fönstret [Digital Signature Not Found/Ingen digital signatur hittades] visas klickar du på [Yes/Ja]. USB-drivrutinen slutför automatiskt installationen på datorn när du ansluter kameran och öppnar en anslutning.

32 30 Överföra bilder till en dator Komma igång 4. Öppna CameraWindow. Windows Välj [Canon CameraWindow] och klicka på [OK]. Om fönstret ovan inte visas klickar du på menyn [Start] och väljer [All Programs/Alla program] eller [Programs/Program] och därefter [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] och [CameraWindow]. CameraWindow visas. Macintosh Du får upp CameraWindow när du upprättar en anslutning mellan kameran och datorn. Om fönstret inte visas klickar du på ikonen [CameraWindow] på listen längst ned på skrivbordet. Förberedelserna för överföring av bilder är nu klara. Fortsätt till avsnittet Överföring av bilder med hjälp av kameran (s. 31) (förutom Windows 2000). Läs i Startinstruktioner för programvara om du vill ha hjälp med att överföra bilder med datorn. Med Windows 2000 kan du överföra bilder med hjälp av datorn.

33 Överföra bilder till en dator 31 Överföring av bilder med hjälp av kameran (direkt överföring) Använd den här funktionen om du vill överföra bilder med hjälp av kameran (förutom Windows 2000). Installera programvaran innan du överför bilder för första gången med hjälp av direktöverföring (s. 28). Komma igång Knappen -knappar Knappen Knappen 1. Kontrollera att menyn [Direkt överföring] visas på kamerans LCD-skärm. Knappen lyser blått. Tryck på knappen MENU om du inte får upp menyn [Direkt överföring]. Menyn Direkt överföring 2. Tryck på knappen. Bilder som inte tidigare har överförts kommer nu att föras över till datorn.

34 32 Överföra bilder till en dator Komma igång Med hjälp av de här alternativen i menyn för Direkt överföring kan du välja överföringsmetod. Alla bilder Nya bilder DPOF bildöverför. Välj och överför Skrivbordsbild Alla bilder överförs och sparas på datorn. Endast de bilder som inte har överförts tidigare överförs och sparas på datorn. Endast de bilder som har inställningar för DPOFöverföring överförs till och sparas på datorn. Du visar och väljer enstaka bilder som ska överföras och sparas på datorn. Du visar och väljer enstaka bilder som ska överföras och sparas på datorn. De överförda bilderna visas som bakgrund på datorns skrivbord. Alla bilder/nya bilder/dpof bildöverför. 1. Använd knapparna och för att välja, eller. Tryck sedan på knappen. Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som överföringen pågår. Menyn Direkt överföring visas igen på skärmen när överföringen är klar. Om du trycker på knappen FUNC./SET avslutas den pågående överföringen. Välj och överför/skrivbordsbild 1. Använd eller och välj eller, tryck på - knappen (eller ).

35 Överföra bilder till en dator Använd eller och välj vilka bilder som ska överföras, tryck på. Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som överföringen pågår. 3. Tryck på knappen när överföringen är klar. Menyn Direkt överföring visas. Komma igång Det är bara JPEG-bilder som kan överföras som skrivbordsbilder till en dator. Det alternativ som du väljer med knappen ligger kvar även när kameran stängs av. Den tidigare inställningen fortsätter att gälla nästa gång menyn Direkt överföring visas. Skärmen för val av bilder visas direkt om det senaste alternativet som valdes var [Välj och överför] eller [Skrivbordsbild]. Klicka på [ ] längst ned till höger i fönstret om du vill stänga CameraWindow. De överförda bilderna visas nu på datorn. Windows Macintosh ZoomBrowser EX ImageBrowser De bilder som överförs sparas som standard i mappar efter bildens datum.

36 34 Systemkarta Komma igång Systemkarta Medföljer kameran Gränssnittskabel IFC-400PCU* 1 Handlovsrem WS-800 Minneskort (32 MB) Alkaliska batterier av AA-format ( 2) CD:n Canon Digital Camera Solution Disk AV-kabel AVC-DC300* 1 Batteri- och laddarsats CBK4-300* 4 Nätadaptersats ACK800 Batteriladdare CB-5AH/ CB-5AHE NiMH-batterier av AA-format NB-3AH ( 4) NiMH-batteri NB4-300 (uppsättning om 4 AA-batterier) finns även att köpa separat Två batterier används till den här kameran. Nätaggregat CA-PS800 Nätkabel

37 Systemkarta 35 Komma igång Blixt med hög effekt HF-DC1 Direktgränssnittskabel* 2 Skrivare med stöd för Canon Direct Print PCMCIA-adapter (PC Card-adapter) USB-kortläsare Compact Photo Printers* 2 * 3 (SELPHY-serien) SD-minneskort* 5 SDC-128M SDC-512MSH Inkjet-skrivare* 6 USB-port Video IN-kontakt PC Card-plats Audio IN-kontakt Tv/Video Windows/Macintosh *1 Kan också köpas separat. *2 Mer information om skrivaren finns i handboken som medföljer skrivaren. *3 Den här kameran kan också anslutas till fotoskrivarna CP-10/CP-100/ CP-200/CP-300. *4 Batteriladdaren CB-2LT/CB-2LTE kan också användas. *5 Säljs inte i alla länder. *6 Mer information om skrivar- och gränssnittskablar finns i användarhandboken som medföljer bläckstråleskrivaren.

38 36 Systemkarta Komma igång Extra tillbehör Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Vissa tillbehör finns inte att köpa i vissa regioner och ibland säljs inte tillbehören längre. Blixt Blixt med hög effekt HF-DC1 Med den här borttagbara blixten kan du fotografera motiv som är för långt borta för att det ska gå att belysa dem med den inbyggda blixten. Eltillbehör Nätadaptersats ACK800 Med den här utrustningen kan du ansluta kameran till vilket standardeluttag som helst. Rekommenderas om kameran ska användas kontinuerligt en längre tid och när den ansluts till en dator. (Kan inte användas för att ladda kamerans batterier.) Batteri- och laddarsats CBK4-300 Ett speciellt laddningspaket som innehåller både en laddare och fyra uppladdningsbara NiMH-batterier (nickelmetallhydrid) av AA-format. Praktiskt om du ska fotografera eller spela upp många bilder på en gång. Du kan också köpa NiMH-batteri NB4-300 separat, en uppsättning med fyra uppladdningsbara NiMH-batterier av AA-format.

39 Systemkarta 37 Övriga tillbehör SD-minneskort SD-minneskort används för att lagra bilder som tagits med kameran. Canons egna kort finns i storlekarna 128 MB och 512 MB. Gränssnittskabel IFC-400PCU Kabeln används för att ansluta kameran till en dator, Compact Photo Printer (SELPHY-serien) eller en bläckstråleskrivare (läs mer i bläckstråleskrivarens användarhandbok). AV-kabel AVC-DC300 Använd den här kabeln för att ansluta kameran till en tv. Komma igång Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som har orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.

40 38 Systemkarta Komma igång Skrivare med stöd för direktutskrift Följande skrivare från Canon säljs separat och kan användas tillsammans med kameran. Du kan snabbt och lätt skriva ut bilder med fotokvalitet genom att ansluta skrivarna direkt till kameran med en kabel och använda kontrollerna på kameran. Compact Photo Printers (SELPHY-serien) Inkjet-skrivare Du kan få mer information av närmaste Canon-återförsäljare.

41 Lär dig mer 39

42 40 Komponentguide Framsida a Mikrofon (ss. 24, 122) b AF-hjälpbelysning (s. 49) c Lampa för minskning av röda ögon (s. 76) d Självutlösarlampa (s. 61) e Sökarfönster (s. 41) f Blixt (s. 59) g Kontaktskydd h Objektiv i A/V OUT-kontakt (ljud-/videoutgång) (s. 141) j DIGITAL-kontakt (s. 29) k DC IN-kontakt (nätkontakt) (s. 170)

43 41 Baksida Komponentguide a LCD-skärm (s. 53) b Sökare c Högtalare d Fäste för handlovsrem (s. 12) e Lås för luckan till minneskortsfack/batterifack (s. 10) f Lucka till minneskortsfack/batterifack (s. 10) g Stativgänga Använda sökaren Du kan använda den optiska sökaren för att spara ström genom att stänga av LCD-skärmen (s. 53) medan du fotograferar. LCD-monitorn kan vara täckt av en tunn plastfilm som skyddar mot repor under leveransen. I så fall tar du bort filmen innan du börjar använda kameran.

44 42 Kontroller a Indikeringslampor (s. 43) b ON/OFF-knapp (s. 15) c Inställningsratt (ss. 15, 66) d Zoomreglage (ss. 55, 103) Fotografering: (Vidvinkel) / (Tele) Bildvisning/uppspelning: (Indexbild) / (Förstora) e Avtryckare (s. 15) f Funktionsomkopplare (s. 18) g Knappen (Skriv ut/dela) (ss. 20, 31, 101) h Knappen FUNC./SET (Funktion/Ställ in) (s. 44) i Knappen MENU (s. 45) j Knappen DISP. (Visa) (s. 53) k (Närbild) / -knappen (s. 60) l Knappen (Hoppa) / (ss. 65, 107) m (Blixt)/ -knappen (s. 59) n Knappen (Bildserie) / (Självutlösare) / (Radera enstaka bild) / (ss. 19, 61, 75)

45 43 Indikeringslampor Kamerans indikatorer lyser eller blinkar under omständigheterna nedan. Övre lampa Grön : Klar för fotografering (två signaler hörs)/när den är ansluten till en dator/när skärmen är avstängd Blinkande grönt : Kameran startar/vid registrering/läsning/radering/ överföring av bild (när kameran är ansluten till en dator/skrivare) Orange : Klar för fotografering (blixt på) Blinkande orange: Klar för fotografering (skakvarning/blixten laddar) Nedre lampa Gul: Närbildsläge/autofokuslås Blinkande gult: Fokuseringsproblem (en signal hörs) Komponentguide Gör aldrig så här om indikatorn blinkar grönt. Om du gör det kan bildinformationen förstöras. - Skaka kameran. - Stänga av kameran eller öppna luckan till minneskortsfacket/ batterifacket.

46 44 Grundläggande funktioner Menyer och inställningar Inställningar för fotograferings- eller bildvisningsmetoder, eller kamerainställningar som utskrift, datum/klockslag och ljud, utförs via menyerna FUNC., Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar. Menyn FUNC. ( -knappen) På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna I det här exemplet visas FUNC.-menyn i läget. 1 Slå på strömmen till kameran genom att ställa funktionsomkopplaren på (fotografering). 2 Tryck på knappen. 3 Välj ett menyalternativ med hjälp av och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingslägen. 4 Välj ett alternativ med hjälp av och. I vissa lägen kan du välja ytterligare alternativ med knappen DISP. När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett foto visas den här menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna. 5 Tryck på knappen.

47 45 Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift och Inställningar ( -knappen) Med de här menyerna väljer du praktiska inställningar för fotografering, bildvisning eller utskrift. 1 2 Menyn (Lagring) Du kan växla mellan olika menyer med knapparna och. 3 4 Menyn (Inställningar) 5 Grundläggande funktioner I det här exemplet visas menyn Lagring i läget. 1 Tryck på knappen. 2 Växla mellan menyerna med hjälp av och. Du kan också växla mellan menyerna genom att använda zoomreglaget. Följande menyer visas. Fotografering: Lagring / Inställningar Uppspelning: Uppspelning / Skriv ut / Inställningar 3 Välj ett menyalternativ med hjälp av och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingslägen. 4 Välj ett alternativ med knapparna och. Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast väljas efter att du har tryckt på knappen FUNC./SET. Du får därefter upp nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen om du vill bekräfta inställningarna och tryck på knappen MENU om du vill gå tillbaka till menyfönstret. 5 Tryck på knappen.

48 46 Information som visas på LCD-skärmen och i menyerna Fotograferingsläge b Kameraskakning ( ) (s. 145) Tillgängliga fotograferingslägen s. 189 a c d Exponeringsändringsstapel (s. 88) Visad information Inställningsmetod a Fotograferingsläge Inställningsratt Exponeringskompensation, antal b bildpunkter o.s.v. FUNC./SET-knapp (menyn FUNC.) c Skärminlägg MENU-knapp (menyn Lagring) Digital telekonverter ( d 1.6x/2.0x)/ Digital zoomfaktor/ Säkerhetszoom ( ) MENU-knapp (menyn Lagring) e Närbild ( ) -knappen f ISO-tal -knappen g Blixt ( ) -knappen Minsk rödögon ( ) MENU-knappen h (menyn [Blixt inställning] i menyn Lagring) i Matningsmetod ( ) / -knappen j Autom rotering ( ) MENU-knapp (menyn Inställningar) k Skapa mapp ( ) MENU-knapp (menyn Inställningar) e g i f h j k Spotmätningsram/ Autofokusram Antal registrerbara bilder (stillbilder)/ Återstående tid/tid som har gått (video)

49 47 Om laddningsindikatorn När batterinivån är låg blinkar rött på LCD-skärmen. Byt batteriet snarast om du tänker använda kameran en längre tid. Uppspelning (detalj) l o Histogram Låg batterinivå Nummer för bild som visas/totalt antal bilder Mappnummer-filnummer Fotograferingsinformation Grundläggande funktioner n m Fotograferingsdatum/-klockslag Visad information Inställningsmetod Utskrifts Lista l -knapp, MENU-knapp (Utskriftsmenyn) Funktionen Minskning röda ögon/ Storleksändrad bild ( ) MENU-knapp m Bild med röstkommentar ( ) (Uppspelningsmenyn) Skyddsstatus ( ) Kompression (stillbilder) / FUNC./SET-knappen n Lagringsbildpunkter (stillbilder) (menyn FUNC.) Video ( ) Autom kategori ( ) MENU-knapp (menyn Lagring) o Min kategori ( ) MENU-knapp (Uppspelningsmenyn) Följande information kan också visas med vissa bilder. En fil med annan komprimering än WAVE har bifogats. JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System. RAW-komprimerad bild Okänd datatyp

50 48 Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas korrekt. Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera ljusstyrkan i en bild. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Med hjälp av exponeringskompensationen kan du korrigera bildens ljusstyrka innan du tar bilden (s. 90). Exempelhistogram Mörk bild Fotograferingsläge Balanserad bild Ljus bild Stillbild Alternativ Alternativ Sida ss. 15, 66 Rörlig video ss. 24, 71 Menyn FUNC. Meny Alternativ Sida Exponeringskompensation... s. 90 Vitbalans s. 94 Mina färger s. 97 Mätningsmetod s. 91 Kompression s. 64 Pixels för registrering s. 63 (Stillbild) ( (när datum inte har ställts in) Bildpunkter för registrering s. 74 (Rörlig video)

51 49 Menyn Lagring Menyalternativ Alternativ Sida Autofokusram Ansikte uppt*/aiaf/central s. 82 AF-punkt zoom På/Av* s. 78 Digital zoom * Grundinställning (Stillbild) Standard*/Av/1.6x/2.0x s. 55 (Rörlig video) Standard*/Av (endast i standardläge för video) Blixt inställning Lång synktid På/Av* Minsk rödögon På/Av* s. 76 Lampa på På*/Av Självutlösare Fördröjn.: 0 10*, 15, 20, 30 sek. Antal bilder: 1 10 s. 61 Grundinställningen är tre bilder.) AF-hjälpbelysn På*/Av s. 40 Visa Av/2* sek. till 10 sek./hold s. 16 Visa info Av*/Detaljerad/Fokuskontroll s. 78 Autom kategori På*/Av s. 100 Skärminlägg (Stillbild) Av*/Hjälplinjer/3:2 marker./båda s. 99 (Rörlig video) Av*/Hjälplinjer Ställ in - knapp * s. 101 Grundläggande funktioner

52 50 Menyn Uppspelning Menyalternativ Bildspel s. 114 Min kategori s. 109 Ta bort röda ögon s. 115 Storleksändra s. 120 Röstkommentar s. 122 Skydda s. 124 Rotera s. 112 Radera alla s. 125 Överför.ordn. s. 130 Återgå s. 18 Övergång s. 113 Utskriftsmeny Sida Menyalternativ Sammanfattning Sida Skriv ut Utskriftsmenyn öppnas. Välj bild och antal Konfigurerar utskriftsinställningar för enstaka bilder medan du visar dem. Välj alla bilder Konfigurerar utskriftsinställningar för alla bilder. s. 128 Ta bort alla val Tar bort alla utskriftsinställningar från bilder. Utskriftsinställningar Anger utskriftsformatet. s. 126

53 51 Menyn Inställningar * Grundinställning Menyalternativ Alternativ Sammanfattning/sida Ljud av På/Av * Välj [På] så stänger du av alla driftsljud. (Utom det ljud som hörs om minneskortfacket/batterifacket öppnas vid inspelning.) Volym Av / 1 / 2* / 3 / 4 / 5 Justerar volymen på start-, manöver-, självutlösar-, slutaroch uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Startljud vol Justerar volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Knappljud vol Justerar volymen för manöverljudet som hörs när någon annan knapp än avtryckaren trycks ned. Självutl vol Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas. Slutarljud Justerar volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av rörlig video. Volym Justerar volymen för videoljud och röstkommentarer. Startbild På*/Av Anger om startbilden ska visas eller inte när kameran startar. Energispar Autom. På*/Av avstängn s. 132 Display av 10 sek./20 sek./ 30 sek./1 min.*/ 2 min./3 min. Datum/ Klockslag s. 13 Formatera Du kan också välja en lågnivåformatering (s. 134). Grundläggande funktioner

54 52 Menyalternativ Alternativ Sammanfattning/sida Filnumrering Kontinuerlig*/ s. 135 Auto återst Skapa mapp Skapa ny mapp Skapa automatiskt Bockmarkering (På)/Ingen bockmarkering (Av) Av*/Dagligen/ Måndag-söndag/ Månad (Tid för skapande kan också anges) s. 137 Autom rotering På*/Av s. 139 Objektivindrag 1 minut*/0 sekunder Anger när objektivet ska dras in efter att du har växlat från fotograferingsläge till bildvisningsmetod. Språk s. 14 Videoformat NTSC/PAL s. 141 Utskriftsmetod Auto*/ Se nedan. Återställ allt s. 140 Utskriftsmetod Du kan byta metod för skrivaranslutning inför utskriften. Även om det normalt inte är nödvändigt att ändra inställningen, kan du välja när du skriver ut en bild utan kant som har tagits i -läge (Bredbild) på ett brett papper med Canon Compact Photo Printer SELPHY CP750/CP740/CP730/CP720/CP710/CP510/CP520. Den här inställningen sparas i minnet även då strömmen stängs av. Därför måste du återställa [Auto]-inställningen om du ska skriva ut på annat format än (anslutningsmetoden kan emellertid inte ändras medan kameran är ansluten till en skrivare).

55 53 Använda LCD-skärmen Byta metod för visning på LCD-skärm Varje gång du trycker på DISP. växlar LCD-skärmens visningsmetod. I avsnittet Information som visas på LCD-skärmen och i menyerna finns mer information (s. 46). De här fönstren visas när du fotograferar med -metoden. Fotograferingsläge Ingen information Informationsvisning Grundläggande funktioner Av Uppspelning eller Lagring Visa bild (omedelbart efter att bilden tagits) Ingen information Standardskärm* *Endast uppspelningsläge Fokuskontroll* *Endast stillbild Detaljerad visning

56 54 Du kan inte få detaljerad visning eller fokuskontrollvisning på LCD-skärmen vid förstorad visning (s. 103) eller vid indexbildvisningsmetod (s. 104). Överexponering varning I följande fall blinkar de överexponerade delarna av bilden. - När du kontrollerar en bild på LCD-skärmen (detaljerad visning) direkt efter att bilden har tagits - När du använder detaljerad visning i uppspelningsläget Mörkervisning Om du fotograferar i skymningen eller på kvällen när mörker gör det svårt att se tydligt, kan alternativet nattvy ge en bättre bild av motivet på skärmen. På så sätt kan du komponera en bild även i mörker (den här inställningen kan inte stängas av). * Även om brus kan uppstå och motivets rörelser se oregelbundna ut på LCDskärmen, påverkar inte det den lagrade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på LCD-monitorn är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras.

57 55 Vanliga fotograferingsfunktioner Använda optisk zoom Zoomen kan justeras från mm (brännvidd), enligt 35 mmfilmstandard. Zoomfältet visas när du trycker på zoomreglaget. 1 För zoomreglaget mot eller. Tele: Zoomar in motivet. Vidvinkel: Zoomar ut från motivet. Använda digital zoom/ Digital telekonverter Tillgängliga fotograferingslägen s. 189 Du kan kombinera digital zoom med optisk zoom när du fotograferar. Följande fotograferingsegenskaper och brännvidder (enligt 35 mmfilmstandard) finns. Inställning Brännvidd Fotograferingsegenskaper Gör det möjligt att fotografera med Standard mm zoomfaktorer upp till 16 ggr med kombinerad digital och optisk zoom. Av mm Gör det möjligt att fotografera utan digital zoom. Den digitala zoomen är fixerad till den 1.6x mm valda zoomfaktorn och brännvidden byts till maximal tele. Detta möjliggör snabbare slutarhastighet 2.0x mm och mindre risk för att kameran skakar när en bild tas vid samma vinkel med [Standard] eller [Av]. Vanliga fotograferingsfunktioner

58 56 Om säkerhetszoomen Beroende på hur många bildpunkter för registrering du har valt kan du byta från optisk zoom till digital zoom utan att behöva pausa, upp till en faktor där bildkvaliteten inte försämras (Säkerhetszoom). visas när du har nått maximal zoomfaktor utan bildförsämring. Om du för zoomspaken mot igen kan du zooma bilden mer (fungerar inte med inställningen ). Beroende på antal angivna bildpunkter för registrering kan säkerhetszoomen variera enligt nedan. Säkerhetszoomens faktor Bildpunkter för registrering Optisk zoom Digital zoom : zon utan bildförsämring : zon med bildförsämring Den digitala zoomen kan inte användas när LCD-monitorn är avstängd. Den digitala zoomen kan inte användas i lägena (Datumstämpel) eller (Bredbild).

59 57 Fotografera med digital zoom 1 Välj [Digital zoom]. 1. Tryck på knappen. 2. Välj [Digital zoom] genom att gå till menyn och använda eller. 2 Gör inställningarna. 1. Använd knappen eller om du vill välja [Standard]. 2. Tryck på knappen. 3 För zoomreglaget mot och ta bilden. Den kombinerade zoominställningen för optisk och digital zoomning visas på LCD-skärmen. Bilden kan bli kornig beroende på hur många bildpunkter för registrering du har valt (zoomfaktorn visas i blått). Zooma ut genom att föra reglaget mot. Vanliga fotograferingsfunktioner

60 58 Fotografera med den digitala telekonvertern I den digitala telekonverterfunktionen används en digital zoom för att uppnå effekterna av en telekonverter (en lins som används i telefotografering). 1 Välj [Digital zoom]. 1. Tryck på knappen. 2. Välj [Digital zoom] genom att gå till menyn och använda eller. 2 Gör inställningarna. 1. Använd knappen eller om du vill välja [1.6x] eller [2.0x]. 2. Tryck på knappen. 3 Justera vinkeln med zoomreglaget och ta en bild. och zoomfaktorn visas på LCDskärmen. Bilden kan bli kornig beroende på hur många bildpunkter för registrering du har valt ( -ikonen och zoomfaktorn visas i blått).

61 59 Använda blixt Tillgängliga fotograferingslägen s Tryck på knappen. 1. Använd knappen eller om du vill välja blixtinställningar. : [Auto] : [På] : [Av] Du kan konfigurera blixtens inställningar i detalj om du trycker på MENU-knappen samtidigt som den här skärmen visas (s. 76). Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller liknande om symbolen för skakningar ( ) visas. Vanliga fotograferingsfunktioner

62 60 Ta närbilder (Närbild) Tillgängliga fotograferingslägen s. 189 Använd den här metoden när du tar närbilder på blommor eller andra små objekt. Bildområdet vid minsta möjliga fotograferingsavstånd från objektivets kant till motivet (5 cm) är mm. 1 Tryck på knappen. 1. Använd knappen eller för att välja. Så här stänger du av närbildsläget: Tryck på knappen och använd knappen eller för att välja (Normal). Använd LCD-skärmen för att komponera bilder i närbildsläget. Bilden i sökaren kanske inte motsvarar den bild som tas. Om du använder blixten i närbildsläget kan bildens kanter bli mörkare.

63 61 Använda självutlösaren Tillgängliga fotograferingslägen s. 189 Du kan i förväg ställa in fördröjning och hur många bilder du vill ta. Självutlösare 10 s: Bilden tas 10 sekunder efter att avtryckaren trycks ned. 2 sekunder innan bilden tas ökar frekvensen på självutlösarens ljudsignal och på lampans blinkande. Självutlösare 2 s: Bilden tas 2 sekunder efter att avtryckaren trycks ned. Självutlösarens ljudsignal piper snabbt och lampan blinkar när avtryckaren trycks in. Bilden tas 2 sekunder senare. Egen timer: Du kan ändra fördröjningen (0 10, 15, 20, 30 sek.) och inställningen för antalet bilder (1 10). När en längre fördröjningstid än 2 sekunder anges för [Fördröjn.], låter självutlösarljudet snabbt 2 sekunder innan bilden tas. Om du med alternativet [Bilder] har angett att flera bilder ska tas spelas ljudet upp endast för den första bilden. Vanliga fotograferingsfunktioner 1 Välja självutlösaren. 1. Tryck på knappen. 2. Använd knappen eller om du vill ändra inställningarna för självutlösaren. Om du trycker på MENU-knappen när den här skärmen visas kan du ställa in självutlösaren (s. 62).

64 62 2 Fotografera. När avtryckaren trycks ned helt blinkar självutlösarens lampa.* * Om [Lampa på] är inställd på [På] under [Blixt inställning] i Lagringsmenyn tänds självutlösarens lampa 2 sekunder innan blixten utlöses (s. 76). Så här stänger du av självutlösaren: Tryck på knappen och eller för att välja. Ändra fördröjningen och önskat antal bilder ( ) 1 Välj [Självutlösare]. 1. Tryck på knappen. 2. Använd knappen eller om du vill välja [Självutlösare] på menyn. 3. Tryck på knappen. 2 Gör inställningarna. 1. Använd knappen eller om du vill välja [Fördröjn.] eller [Bilder] och eller för att ändra inställningarna. 2. Tryck på knappen. 3. Tryck på knappen. Om 2 eller fler bilder har angetts för alternativet [Bilder] sker följande: - Inställningarna för exponering och vitbalans låses när den första bilden har tagits. - Om blixten används kan tidsintervallet förlängas mellan varje bild som tas. - Intervallet mellan bilderna blir längre efter hand som kamerans inbyggda minne börjar bli fullt. - Fotograferingen avbryts automatiskt om minneskortets utrymme tar slut.

65 63 Ändra antal bildpunkter för registrering (Stillbilder) Tillgängliga fotograferingslägen s Välj antal bildpunkter för registrering. 1. Tryck på knappen. 2. Använd knappen eller om du vill välja och eller om du vill ändra antalet bildpunkter för registrering. 3. Tryck på knappen. Ungefärligt värde för bildpunkter för registrering Bildpunkter för registrering Syfte* Stor 8 M Hög Skriva ut på upp till A3-storlek mm Skriva ut på upp till A4-storlek Medium 1 5 M mm Skriva ut kopior upp till Letter-storlek mm Medium 2 3 M Skriva ut på upp till A5-storlek mm Medium 3 2 M Utskrift i vykortsstorlek: mm Utskrift i L-format:: mm Liten 0,3 M Låg Skicka bilder bifogade till e-postmeddelanden eller ta fler bilder Att skriva ut bilder med datumstämpel (s. 22) i L-format eller vykortsformat (kontrollera 2 M Datumstämpel utskriftsområdet med bredd-/höjdförhållande 3:2 när du tar bilden). Skriva ut på brett papper (kontrollera kompositionen med bredd-/höjdförhållandet Bredbild 16:9. Områden som inte registreras visas på LCD-monitorn som en svart kant.) : Ungefärligt antal bildpunkter för registrering visas. (M är en förkortning för megapixlar.) * Pappersstorlekarna kan skilja sig mellan olika länder. Vanliga fotograferingsfunktioner

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Startinstruktioner för programvara

Startinstruktioner för programvara SVENSKA Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 33) Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Avancerad fotoutrustning för alla: PowerShot A650 IS och PowerShot A720 IS Canon förstärker i dag PowerShot A-serien med två funktionsspäckade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT A560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Startinstruktioner för programvara

Startinstruktioner för programvara SVENSKA Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 28) Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Snygg design, ingen skakningsoskärpa: två nya kompakta Digital IXUS-kameror med bildstabilisator I dag utökar Canon sin Digital

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s ).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s ). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 179 188). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Glöm inte att läsa säkerhetsföreskrifterna (sidorna 194 201). Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer