Avancerad Användarhandbok för kameran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avancerad Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

2 Huvudfunktioner Fotografering 12x optisk zoom med bildstabilisator med förskjutningsmetod Få skarpa bilder trots kameraskakningar eller rörliga motiv tack vare ett högt ISO-tal med Ändra Auto ISO Spela in rörliga videor i alla lägen genom att trycka på filmknappen (med stereoljud) Ansiktsprioriterande autofokus som upptäcker ansikten i ett motiv. Använd vidvinkelkonverter, telekonverter, närbildslins (säljs alla separat) eller en extern blixt för EOS-kameror vid fotografering Uppspelning Uppspelning av rörliga videor med stereoljud Ordnar bilder efter kategori Automatisk bildspelsvisning Spelar in enbart ljud (ljudinspelare) Redigering Minskn. röda ögon Lägger till effekter till stillbilder med Mina färger Redigering av rörliga videor Inspelning av röstkommentarer till stillbilder Utskrift Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/dela Har också stöd för PictBridge-kompatibla skrivare som inte är från Canon Användning av bilder Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/dela Anpassa startbilden och startljudet med Min kamerainställningarna

3 Konventioner i den här handboken De ikoner som visas bredvid eller under rubrikerna anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. Bildserie Fotograferingsmetod Metod: Fotografering ( )/Bildvisning ( ) De fotograferingsmetoder som inte är tillgängliga skuggas i grått. Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 197). Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok. * : Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion. : Den här markeringen står vid avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. SD-, SDHC- och MMC-minneskort (MultiMediaCards) kan användas med den här kameran. I den här handboken kallas sådana kort för minneskort. Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som har orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 1

4 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Läs följande information Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kameran grundläggande funktioner Hanteringsföreskrifter Använda LCD-monitorn och sökaren Anpassa visningsinformation Information som visas på LCD-monitorn Energisparfunktionen Ställa världsklockan Menyer och inställningar Menylista Återställa alla inställningar till standardvärdena Formatera minneskort Fotografering Ändra pixels för registrering och kompression (stillbilder)...38 Använda digital zoom/digital telekonverter Ställa in funktionen för minskning av röda ögon Ställa in Lång synktid Ställa in Bildstabilisatorfunktionen Bildserie Kontrollera fokus direkt när bilden har tagits Använda inställningsratten Inspelning av rörlig video Ställa in inspelningsfunktionen Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Ändra färgerna och fotografera

5 Fotografera i den kreativa zonen Programautomatik Ange slutartiden Välja bländarvärde Manuellt ställa in slutartid och bländare Avancerade fotograferingsfunktioner Välja autofokusram Växla mellan fokusinställningar Fotografera svårfokuserade motiv (Fokuseringslås, autofokuslås, manuell fokusering) Fokuseringsvariation (Läget Fokusering VAR) Växla mellan mätningsmetoder Anpassa ISO-talet Snabbt anpassa ISO-talet (Ändra Auto ISO) Justera exponeringskompensationen Låsa exponeringsinställningen (Exponer. lås) Fotografera med FE-lås Automatisk exponeringsvariation (AEB-läge) Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotografera med Mina färger Växla mellan blixtregleringsinställningar vid fotografering.. 93 Kompensation av blixtreglering/blixtstyrka Byta tidpunkt för utlösning av blixten Spara Egna inställningar Registrera inställningar i Genväg Ställa in funktionen Automatisk rotering Skapa ett Bildmål (mapp) Återställ Filnumret Bildvisning/Radering Visa förstorade bilder Visa nio bilder i taget (Indexbildvisning) Organisera bilder efter kategori (Min kategori) Hoppa mellan bilder Visa rörliga videor Redigera rörliga videor

6 Rotera bilder på skärmen Bildvisning med övergångseffekter Funktionen Minskning röda ögon Lägga till Mina färger-effekter Lägga till röstkommentarer till bilder Enbart ljudinspelning (Ljudinspelare) Automatisk bildvisning (bildspel) Skydda bilder Visa bilder på en TV Radera bilder Utskrifts-/överföringsinställningar Inställning för DPOF-utskrift Inställningar för DPOF-överföring Anpassa kameran (Min kamera-inställningar) Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar Felsökning Kamera När kameran har slagits på LCD-monitor/sökare Fotografering Inspelning av rörlig video Bildvisning Batteri Visning på TV Skriva ut på skrivare med stöd för direktutskrift Lista över meddelanden Bilaga Batterihantering Hantera minneskortet Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat) Använda objektivkonvertrar (säljs separat) Använda en extern blixt (säljs separat)

7 Byta klockbatteriet Skötsel och underhåll Tekniska data REGISTER Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

8 Hanteringsföreskrifter Läs följande information Provbilder Innan du tar viktiga bilder rekommenderar vi att du tar flera provbilder för att försäkra dig om att kameran fungerar och används på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitala kameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren Canon European Warranty System (EWS). 6

9 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-monitorn LCD-monitorn tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 131). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 8). Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhetsföreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt, för att förhindra att skador uppstår på person eller utrustning. Med utrustning avses kameran, batterierna, batteriladdaren (säljs separat) och nätaggregatet (säljs separat). 7

10 Varning! Utrustning Rikta inte kameran direkt mot solen eller någon annan kraftig ljuskälla. Då kan kamerans CCD eller dina ögon skadas. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Kamerarem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Minneskort: Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar. Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas ned i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran och ta ur batterierna eller koppla bort batteriladdaren eller nätaggregatet från eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. 8

11 Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen när du rengör eller underhåller utrustningen. Skär inte i, skada eller förändra nätkabeln och placera inga tunga föremål på den. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som har samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Batteri Placera inte batterierna nära en värmekälla och utsätt dem inte för direkt låga eller hetta. Batterierna får inte sänkas ned i eller utsättas för havsvatten eller vanligt vatten. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batterierna. Tappa inte batterierna och utsätt dem inte för stötar som kan skada höljet. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om dessa föreskrifter inte följs kan konsekvensen bli explosioner eller läckor som kan orsaka brand, personskador och skador på omgivningen. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet sköljas med vatten. Uppsök därefter medicinsk hjälp. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen samt när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Om enheterna är anslutna för länge kan de överhettas och ta skada, vilket kan orsaka brand. 9

12 Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av Canons NiMH-batterier av AA-typ. Nätaggregatet är utformat för att användas endast tillsammans med den här kameran. Använd det inte med andra produkter. Då finns det risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (t.ex. kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. När du använder Canons vidvinkelkonverter, telekonverter, närbildslins eller objektivkonverteradapter (som alla säljs separat) måste du se till att den sitter ordentligt fast. Om linsen lossnar och faller av kan den spricka, och glasskärvorna kan ge upphov till skärsår. 10

13 Fara! Utrustning Akta så att kameran inte fastnar i andra föremål, och utsätt inte kameran för hårda stötar när du bär den eller håller den i remmen. Var försiktig så att objektivets främre del inte slår i något. Följs inte ovanstående uppmaningar kan detta leda till personskador eller skador på utrustningen. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Använd inte kameran på ett sådant sätt att eluttagets eller kablarnas kapacitet överskrids. Använd inte heller kameran om kabeln eller stickkontakten är skadade, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd inte på platser med dålig ventilation. Följs inte ovanstående uppmaningar kan detta ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats. Om du låter batterierna vara kvar i kameran kan utrustningen gå sönder om batterierna börjar läcka. 11

14 Blixt Använd inte blixten om smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som den orsakar. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Det kan resultera i brännskador. Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med höga och låga temperaturer kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan orsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre och inre ytor. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran. I annat fall kan utrustningen skadas. Ta bort minneskortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten har avdunstat helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 12

15 Innan du använder kameran grundläggande funktioner Använda LCD-monitorn och sökaren Om du trycker på knappen DISP. ändras visningsläget. Skärmarna som visas baseras på inställningarna för [Sökarinställn.] (s. 15). Om LCD-monitorn stängs visas sökaren. 1 Tryck på knappen DISP. Visningsläget ändras enligt följande. Fotograferingsmetod ( ) : När LCD-monitorn är öppen. : När LCD-monitorn är stängd. LCD-monitor (visningsplats ) (Ingen information) * LCD-monitor (visningsplats ) (Informationsvisning) * Sökare (visningsplats ) (Ingen information) * Sökare (visningsplats ) (Informationsvisning) * Bildvisningsmetod ( ) Ingen information Standarddisplay Detaljerad visning * Standardinställning. Den visade informationen kan ändras (s. 15). (Fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram (endast,, eller ) visas med grundinställningarna.) Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-monitorns och sökarens ljusstyrka kan justeras (s. 33). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 13

16 LCD-monitorns på- och avinställning sparas när kameran stängs av. Du kan inte få detaljerad visning på LCD-monitorn vid förstorad visning (s. 104) eller vid indexbildvisning (s. 105). Om det är alltför ljust (till exempel vid fotografering utomhus) och bilderna på LCD-monitorn inte syns tydligt kan du använda sökaren i stället. Ändra sökarfokus med dioptriinställningsratten (Grundläggande handbok s. 3) så att informationen syns tydligt. Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under fem sekunder * på något av följande sätt. * Standardinställning. a Håll ned knappen / medan du sätter på kameran. b Vid fotograferingsmetod/bildvisningsmetod håller du ned knappen / i mer än en sekund. Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller den vertikalt visas tid och datum. Du kan ändra visningsfärg genom att trycka på knapparna och. Visningen av tid upphör när visningsintervallet är slut eller när någon av knapparna trycks ned. Du kan ställa in hur länge klockan visas på menyn [ Inställningar] (s. 27). Klockan kan inte visas när bilden är förstorad (s. 104). 14

17 Anpassa visningsinformation Fotograferingsmetod * 1 * 2 *1 Enbart [Fotogr. info] kan visas. *2 [3:2-marker.] kan inte visas. Du kan använda två visningslägen för att välja om följande information ska visas på LCD-monitorn och i sökaren, och växla mellan visningslägen genom att trycka på knappen DISP. (s. 13). LCD/sökare Du kan välja om följande information ska visas på LCD-monitorn ( / ) och i sökaren ( / ). Du kan växla mellan visningslägena genom att trycka på knappen DISP. (s. 13). Fotogr. info Visar fotograferingsinformation (s. 18). Hjälplinjer Visar hjälplinjer som delar upp skärmen i nio delar. Gör det lättare att bestämma motivets vertikala och horisontella position (s. 18). 3:2-marker. Hjälper till att bekräfta utskriftsområdet för en 3:2-kopia. * Områden utanför det utskrivningsbara området blir grå (s. 18). * Bilderna lagras fortfarande i det vanliga breddhöjdförhållandet 4:3. Histogram Visar histogram (endast läge,, och ) (s. 17). 1 Menyn (Lagring) [Sökarinställn.] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 15

18 2 [LCD/sökare] / / /. Ställer in visningsläget för LCD-monitorn eller sökaren Sökare LCD-monitor när DISP. har tryckts in. Om du inte vill ändra visningsläget när knappen DISP. trycks in använder du knappen,, eller och trycker på knappen SET för att visa ( / / / ). Du kan inte lägga till till den aktiva Aktiv display ikonen för LCD/sökare. 3 [Fotogr. info]/[hjälplinjer]/[3:2-marker.]/ [Histogram]. Använd knapparna,, eller för att välja de alternativ som du vill visa på LCD-monitorn, och tryck på knappen SET för att infoga en -markering. Även om grå alternativ kan ställas in kommer de inte att visas i den aktiva fotograferingsmetoden. På visningsplatser utan -markeringar visas ingen information. Grundinställning:, : Ingen information, : Fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram visas Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och återgår till fotograferingsskärmen från skärmen för anpassade visningsinställningar sparas inte inställningarna. 16

19 Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera bildens ljushet. Du kan också visa histogrammet i lägena,, och för att kontrollera ljusstyrkan när du fotograferar. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 83). Exempelhistogram Mörk bild Balanserad bild Ljus bild I läget kan du justera bildens ljushet genom att ändra slutartid, bländarvärde och ISO-tal. Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-monitorns eller sökarens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljushet *, så att det blir lättare att komponera bilden. * Även om det kan förekomma brus, och motivet kan röra sig ryckigt på LCD-monitorn eller i sökaren, påverkar inte det den lagrade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 17

20 Information som visas på LCD-monitorn Fotograferingsinformation (Fotograferingsmetod) Histogram (s. 17) Zoomlist Avståndsområde för fokusering (ungefärligt) Tidszon (s. 23) Digital telekonverter (s. 40) Zoomningsgrad (s. 40) Säkerhetszoom (s. 41) Buffertvarning *2 3:2-marker. (s. 15) Hjälplinjer (s. 15) Exponeringskompensation *1 (s. 83) Vitbalans (s. 88) Mina färger (s. 91) Variation (s. 77, 87) Exponeringskompensation för blixt (s. 94)/Blixtstyrka (s. 94) Mätningsmetod (s. 78) Pixels för registrering/ Bildfrekvens (Rörliga videor) (s. 53) Kompression (Stillbild) (s. 39) Pixels för registrering (s. 53) (Röd) Kameraskakning *1 (s. 19) Vindbrusfilter (s. 56) Det går inte att fotografera (s. 55) Standardexponeringsindex/ markering för exponeringsnivå (s. 68) Skapa mapp (s. 100) MF-indikator (s. 74) Stillbilder: Antal bilder som kan lagras* 3 Rörliga videor: Återstående tid *3 /tid som har gått Exponer. lås/fe-lås (s. 84, 86) Exponeringsreglage (Rörlig video) (s. 52) Slutartid (s. 181) Bländarvärde Bildstabilisator (s. 44) Autofokuslås (s. 74) Manuell fokusering (s. 75) 18

21 Fotograferingsmetod (Grundläggande handbok s ) (s. 57) (s. 50) Spara inställn. (s. 96) Närbild/S-Närbild (Grundläggande handbok s. 16) ISO-tal (s. 80) Låg batterinivå (s. 159) Blixt (Grundläggande handbok s. 14) (Röd) Blixtvarning (s. 19) Matningsmetod (s. 46, Grundläggande handbok s. 18) Autom rotering (s. 99) Lagring Filminspelning (s. 50) Spotmätningsram (s. 78) Autofokusram (s. 69) *1 Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs. *2 Denna visas inte normalt, utan bara när internminnet (bufferten) är fyllt till hälften eller mer vid inspelning av rörlig video. (När buffertvarningen anger att internminnet är fullt avbryts kanske fotografering eller inspelning.) *3 0 visas i rött när det inte finns mer lagringsutrymme för stillbilder vid det aktuella antalet bilder som kan lagras eller för rörlig video. När båda lagringskapaciteterna är slut visas meddelandet Minneskortet fullt. Meddelandet Fäll upp blixten, (varning för skakningsoskärpa) eller ikonen (blixtvarning) blinkar rött på LCD-monitorn (eller i sökaren) vid svagt ljus när kameran förbereds för fotografering. Använd någon av följande fotograferingsmetoder. - Ställ in Bildstab. på något annat än [Av] (s. 30) - Höj ISO-talet (s. 80) - Ställ in Ändra Auto ISO på [På] (s. 81) - Fäll upp blixten så att den kan utlösas automatiskt eller normalt - Montera kameran på ett stativ Innan du använder kameran grundläggande funktioner 19

22 Bildvisningsinformation (Bildvisningsmetod) Standard Definierad bildvisning (s. 106) Ljud i WAVE-format (s. 119) Mappnummer filnummer Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 128) Kompression (Stillbilder) (s. 39) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas Pixels för registrering (stillbilder) (s. 39) Rörlig video (s. 109) 20

23 Detaljerad Min kategori (s. 106) Histogram (s. 17) Fotograferingsmetod (Grundläggande handbok s ) Stillbild som har tagits under inspelning av rörlig video (s. 54) ISO-tal (s. 80) Slutartid (s. 181) Bländarvärde Pixels för registrering/ Bildfrekvens (Rörliga videor)(s. 53) Exponeringskompensation (s. 83) Vitbalans (s. 88) Mätningsmetod (s. 78) Blixtexponeringskompensation (s. 94) Blixtstyrka (s. 94) * * Mina färger (s. 117) Mina färger (Bildvisning) (s. 117) Närbild/S-Närbild (Grundläggande handbok s. 16) Filstorlek Pixels för registrering (stillbilder) (s. 38) Videons längd (Rörliga videor) (s. 187) * Visas när du fotograferar med Färgaccent eller Färgbyte. Funktionen för minskning av röda ögon Funktionen Minskn. röda ögon (s. 115)/ Bild med Mina färger-effekt (s. 117) Manuell fokusering (s. 75) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd, eller filformaten går inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System (s. 182). RAW-komprimerad bild Okänd datatyp Innan du använder kameran grundläggande funktioner 21

24 Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas korrekt. Varning för överexponering I följande fall blinkar de överexponerade delarna av bilden. - När du kontrollerar en bild på LCD-monitorn (informationsvisning) eller i sökaren (informationsvisning) direkt efter att du har tagit den - När du använder detaljerad visning i Bildvisningsmetod Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Sätt på kameran igen när du vill använda den. Fotograferingsmetod Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-monitorn eller sökaren stängs av automatiskt. 1 minut * efter att en kamerakontroll har använts, även om [Autom. avstängn] står på [Av]. (Tryck på valfri knapp utom OFF-knappen, eller ändra kamerans orientering, om du vill sätta på LCD-monitorn eller sökaren igen.) Bildvisningsmetod Ansluten till en skrivare Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts. * Standardinställning. Tidsintervallet kan ändras. När strömmen stängs av med energisparfunktionen förbrukas fortfarande små mängder energi. Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra inställningarna för energisparfunktionen (s. 33). 22

25 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden. Du ändrar bara tidszoninställningen, förutsatt att du har förregistrerat resmålets Tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Knappen (Hem) SET. 3 Använd knappen eller för att välja en hemtidszon knappen SET. Om du vill ställa in sommartid gör du det med knapparna och så att visas. Klockslaget justeras en timme framåt. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 23

26 4 Knappen (Värld) knappen SET. 5 Använd knappen eller för att välja en destinationstidszon knappen SET. Även här kan du ange sommartid, som i steg 3. Tidsskillnad från hemtidszonen 6 Använd knappen för att välja [Hem/värld], och knappen eller för att välja knappen MENU. 24

27 Byta till destinationstidszonen 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Använd knappen eller för att välja knappen MENU. Du ändrar destinationstidszonen med knappen SET. När du byter till destinationstidszonen visas på LCD-monitorn. Om du inte väljer en hemtidszon först kan du inte ange destinationstiden. Om du ändrar datumet och tiden när destinationens hemtidszonen har valts ändras datum och tid för hemtidszonen automatiskt. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 25

28 Menyer och inställningar Du använder menyerna när du behöver justera inställningar för fotografering, uppspelning och utskrift, eller andra kamerainställningar, t.ex. datum, klockslag och pipsignal. Följande menyer är tillgängliga. Menyn FUNC. Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Menyn FUNC. Här ställer du in de flesta av de funktioner som vanligtvis används vid fotografering. a b e c d Det här exemplet visar FUNC.-menyn i. aställ in inställningsratten på den fotograferingsmetod som du vill använda. btryck på knappen FUNC. cvälj ett menyalternativ med och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. dvälj en inställning för menyalternativet med och. I vissa lägen kan du välja ytterligare alternativ med SET. När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett kort visas menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna. etryck på knappen FUNC. 26

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

SVENSKA. Avancerad användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

SVENSKA. Avancerad användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt. SVENSKA Avancerad användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt. Om den här handboken Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon. Kameran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 850 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran 149_CEL_cover.fm Page 1 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PM SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON BELGIUM N.V. / S.A. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Fotografera/Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Avancerad fotoutrustning för alla: PowerShot A650 IS och PowerShot A720 IS Canon förstärker i dag PowerShot A-serien med två funktionsspäckade

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT S80

Din manual CANON POWERSHOT S80 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT S80. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105 2010-02-08 Pressmeddelande Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 IXUS 130 IXUS 105 Canon introducerar i dag de senaste IXUS-modellerna - IXUS 130 och IXUS 105. De nya modellerna är tunna, släta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer