Din manual CANON POWERSHOT G9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Läs följande information Komma igång Förberedelser.. Fotografera stillbilder ( Autoläge) Visa stillbilder.. Inspelning av videoscener ( Standardläge) Visa videoscener.... Radering Utskrift... Överföra bilder till en dator. Systemkarta Lär dig mer Komponentguide 40 Använda kontrollratten Indikatorer Energisparfunktion Grundläggande funktioner Menyer och inställningar

3 . Menyer och standardinställningar.... Växla mellan fotograferings- och bildvisningsmetod Använda LCD-skärmen.. LCD-skärmens ljusstyrka Anpassa visningsinformation... Information som visas på LCD-skärmen.... Ställa världsklockan Innehållsförteckning 3 Återställa alla inställningar till standardvärdena Formatera minneskort Vanliga fotograferingsfunktioner 70 Använda optisk zoom Använda digital zoom/digital telekonverter.. 71 Använda blixten Ta närbilder (Närbild) Använda självutlösaren Ändra bildtyp Ställa in bildstabilisatorfunktionen Anpassa ISO-talet..

4 Kontrollera fokus och personers ansiktsuttryck (fokuskontroll).. 88 Fotograferingsmetoder för särskilda motiv.. 89 Programautomatik Välja slutartid.. 94 Ange bländarvärdet Ange slutartiden och bländarvärdet manuellt.. 98 Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Spela in rörlig video Ställa in inspelningsfunktioner. 108 Spara Egna inställningar Avancerade fotograferingsfunktioner Bildserie..... Ställa in funktionen för att reducera röda ögon... Ställa in Lång synktid Växla mellan Fokusinställningar.... Välja autofokusram....

5 Låsa exponeringsinställningen (Exponer.lås) Fotografera med FE-lås Automatisk exponeringsvariation (AEB-läge) Använda ND-filtret Minska effekterna av kamerarörelser (Ändra Auto ISO). 133 Justera exponeringskompensationen Växla mellan mätningsmetoder Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotografera med Mina färger Ändra färgerna och fotografera 143 Växla mellan blixtregleringsinställningar Kompensering av blixtreglering Ställa in blixtstyrka Byta tidpunkt för när blixten ska utlösas Justera exponeringen för den inbyggda blixten Fotografera (korrigering av blixtexponering) Registrera inställningar för knappen Genväg Ställa in funktionen Automatisk rotering Skapa ett bildmål (mapp) Återställa filnumret Bildvisning/radering 160 Visa förstorade bilder Visa nio bilder i taget (Indexbildvisning) Kontrollera fokus och personers ansiktsuttryck (Fokuskontroll)..

6 162 Hoppa mellan bilder Organisera bilder efter kategori (Min kategori) Visa videoscener (med hjälp av videokontrollpanelen) Redigera videoscener Rotera bilder på skärmen Bildvisning med övergångseffekter Automatisk bildvisning (bildspel) Funktionen för borttagning av röda ögon Lägga till Mina färger-effekter Innehållsförteckning Ändra storlek på bilder.. Lägga till röstkommentarer till bilder. Enbart ljudinspelning (Ljudinspelare) Skydda bilder.... Radera bilder.... Utskrifts-/överföringsinställningar 198 Ange inställning för DPOF-utskrift Ange DPOF-överföringsinställningar Ansluta till en TV Anpassa kameran (Inställningar för Min kamera) Visa bilder på en TV Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Säkerhetsföreskrifter..

7 . Förhindra funktionsstörningar Batterihantering Hantera minneskortet.. Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat) Använda objektiven (säljs separat) Använda en externt monterad blixt (säljs separat) Skötsel och underhåll.. Tekniska data REGISTER 264 Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder Symbolkonventioner i den här handboken Avancerade fotograferingsfunktioner 131 Automatisk exponeringsvariation (AEB-läge) Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s.

8 268). Metod: Fotografering ( Bildvisning ( ) )/ Fotograferingsmetod I det här läget ändras exponeringen automatiskt inom ett angivet område när tre bilder tas med samma intervall som vid bildseriefotografering (s. 111). Bilderna tas i följande ordning: standardexponering, underexponering och överexponering. Tillgängliga fotograferingsmetoder 1 Välj AEB. 1. Tryck på knappen. 2. Använd och för att välja och tryck på och för att välja. 3. Tryck på knappen. Dessa metoder är tillgängliga. Dessa metoder är inte tillgängliga. 2 Justera kompensationsintervallet. 1. Justera kompensationsområdet med knapparna och. 2. Tryck på knappen. : Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion. : Den här markeringen står vid avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. Beskrivningarna i den här handboken är baserade på de grundinstäedelser Komma igång Sätta i minneskortet 1. Skjut luckan åt sidan (a) och öppna den (b). b a 2. Tryck in minneskortet tills du hör att det klickar på plats. Bakåt Skrivskyddsflik (För SD-minneskort) Kontrollera att skrivskyddsfliken är upplåst (gäller endast SDminneskort). Kontrollera att kortet är rättvänt. 3. Stäng luckan (a) och skjut tillbaka den tills det klickar (b). a b Kontrollera att minneskortet är rättvänt innan du sätter in det i kameran. Om du sätter in kortet åt fel håll kan kameran eventuellt inte identifiera det. Felaktig isättning kan också medföra att kameran inte fungerar på rätt sätt. Förberedelser 13 Ta ut minneskortet Tryck på minneskortet med fingret tills det klickar och släpp det sedan. Komma igång Fästa kameraremmen c b a Dra åt remmen i spännet så att den inte halkar ur. Gör samma sak på kamerans andra sida. Vi rekommenderar att du sätter fast kameraremmen innan du börjar använda kameran, så att du inte riskerar att tappa den. 14 Förberedelser Komma igång Ställa in datum och klockslag Menyn för inställningar av datum/klockslag visas första gången du slår på strömmen till kameran. Ställ in datum och klockslag enligt steg 3 och 4 i beskrivningen nedan. ON/OFFknapp -knappar -knappen -knappen 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Välj [Datum/Klockslag]. 1. Tryck på knappen. 2. Välj menyn (Inställningar) med hjälp av knappen eller. 3. Välj [Datum/Klockslag] med hjälp av knappen eller. 3. Välj år, månad, datum och 4. Tryck på knappen. klockslag samt visningsordning. 1. Välj ett alternativ med knapparna och. 2. Ställ in värdet med knapparna och. 4. Tryck på knappen 5. Tryck på knappen.. Förberedelser 15 Komms visas nästa bild. Om du visar bilderna på nytt syns den senast visade bilden (Återuppta bildvisning). Om du har bytt ut minneskortet, eller om bilderna på minneskortet har redigerats på en dator, visas den nyaste bilden på minneskortet. 20 Inspelning av videoscener Komma igång Inspelning av videoscener ( Mikrofon Standardläge) Avtryckare ON/OFF-knapp Indikatorer Inställningsratt Kontrollratt 1. Tryck på ON/OFF-knappen. 2. Välj en fotograferingsmetod. 1. Ställ inställningsratten på (Video). 2. Vrid kontrollratten om du vill välja (Standard). 3. Rikta kameran mot motivet. Rör inte vid mikrofonen när du spelar in. Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljud från knapparna spelas in på videon. Inspelning av videoscener Tryck försiktigt in avtryckaren (halvvägs) för att fokusera. När kameran fokuserar avges två signaler och indikatorn lyser grönt. Exponeringen, fokuseringen och vitbalansen ställs in automatiskt. Komma igång Inspelningsförberedelserna är klara: grönt ljus 5. Tryck avtryckaren ända in för att fotografera. Inspelningen börjar. Under inspelningens gång visas den tid som har gått samt menyn [ INSP] på LCD-skärmen. Tid som har gått 6. Tryck ned avtryckaren helt igen när du vill avsluta inspelningen. Indikatorn blinkar grönt och data sparas på minneskortet. Inspelningen avbryts automatiskt när den maximala inspelningstiden går ut eller när det inbyggda minnet eller minneskortet är fullt. Inspelning: blinkar grönt 22 Visa videoscener Komma igång Visa videoscener -knappen -knappar Kontrollratt -knappen 1. Tryck på knappen 2. Använd knapparna (Uppspelning). för att visa en video.. och Tryck sedan på knappen Bilder med ikonen är videoscener. Du kan också välja bilder genom att vrida på kontrollratten. 3. Använd knapparna och för att välja (Uppspelning). Tryck sedan på. Den rörliga videon spelas upp. Om du trycker på knappen FUNC./SET under uppspelningen, kan du pausa och starta den rörliga videon igen. Du kan justera uppspelningsvolymen med hjälp av knappen eller. Radering 23 Radering Komma igång -knappen -knappen Kontrollratt -knappar -knappen 1. Tryck på knappen 2. Använd knappen (Uppspelning). eller för att välja en bild som ska raderas. Tryck sedan på knappen. Du kan också välja bilder genom att vrida på kontrollratten. 3. Kontrollera att [Radera] är valt och tryck på knappen. Välj [Avbryt] om du inte vill radera bilderna. Observera att raderade bilder inte kan återskapas. Tänk dig noga för innan du raderar en bild. 24 Utskrift Komma igång Utskrift knappen -knappen Kontaktskydd -knappar Kontrollratt 1. Anslut kameran till skrivaren*1. Öppna kontaktskyddet och sätt i gränssnittskabeln helt. Anslutningsinstruktioner finns i användarhandboken till skrivaren. Canons egna skrivare SELPHY-serien Compact Photo Printers*2 Kamera Gränssnittskabel Inkjet-skrivare *1 Eftersom kameran fungerar med ett standardprotokoll (PictBridge) kan du förutom med Canons egna skrivare använda den med andra PictBridge-kompatibla skrivare. *2 Du kan också använda fotoskrivare av typen CP-10/CP-100/CP-200/CP-300. Utskrift Slå på skrivaren.

9 3. Tryck på knappen (Uppspelning) för att starta kameran. Knappen lyser blått. Ikonen, eller visas på LCDskärmen om anslutningen är rätt (ikonerna som visas ser olika ut beroende på vilken skrivare som har anslutits). Bilder med ikonen är videoscener. Komma igång 4. Använd knappen eller för att välja en bild som ska skrivas ut. Tryck sedan på knappen. Knappen blinkar blått och utskriften startar. Du kan också välja bilder genom att vrida på kontrollratten. Stäng av kameran och skrivaren och dra ur gränssnittskabeln när utskriften är klar. 26 Överföra bilder till en dator Komma igång Överföra bilder till en dator Saker som ska förberedas Kamera och dator CD:n Canon Digital Camera Solution Disk som medföljer kameran Gränssnittskabel som medföljer kameran Systemkrav Installera programvaran på en dator som uppfyller följande minimikrav. Windows Operativsystem Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4 Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar. Windows Vista : Pentium 1,3 GHz eller snabbare Windows XP/Windows 2000 : Pentium 500 MHz eller snabbare Windows Vista : minst 512 MB Windows XP/Windows 2000 : minst 256 MB USB Canon Utilities - ZoomBrowser EX : minst 200 MB - PhotoStitch : minst 40 MB Canon Camera TWAIN Driver : minst 25 MB bildpunkter/high Color (16 bitar) eller bättre Datormodell Processor RAM-minne Gränssnitt Ledigt hårddiskutrymme Display Macintosh Operativsystem Datormodell Processor RAM-minne Gränssnitt Ledigt hårddiskutrymme Display Mac OS X (v10.3v10.4) Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar. PowerPC G3/G4/G5 eller Intel-processor Minst 256 MB USB Canon Utilities - ImageBrowser : minst 300 MB - PhotoStitch : minst 50 MB bildpunkter/ färger eller bättre Överföra bilder till en dator 27 Förbereda överföring av bilder Kontrollera att programvaran är installerad innan du ansluter kameran till datorn. Komma igång 1. Installera programvaran. Windows 1. Sätt i CD:n Canon Digital Camera Solution Disk i datorns skivenhet. 2. Klicka på [Easy Installation/Enkel installation]. Följ meddelandena på skärmen om du vill fortsätta med installationen. 3. Klicka på [Restart/Starta om] eller [Finish/Slutför] när installationen är klar. När installationen har avslutats visas [Restart/Starta om] eller [Finish/ Slutför]. Klicka på den knapp som visas. 4. Ta ut cd-romskivan ur enheten efter omstarten. Macintosh Dubbelklicka på ikonen i cd-romfönstret. När installationspanelen öppnas, klicka på [Install/Installera]. Fortsätt genom att följa anvisningarna på skärmen. 28 Överföra bilder till en dator Komma igång 2. Ansluta kameran till en dator. 1. Använd gränssnittskabeln som levereras med kameran när du vill ansluta datorns USB-port till kamerans DIGITALkontakt. Öppna kamerans kontaktskydd och sätt i gränssnittskabeln helt i kontakten. USB-port DIGITAL-kontakt 3. Förbereda överföring av bilder till datorn. 1. Tryck på knappen (Uppspelning) om du vill slå på kameran. Gränssnittskabel Håll alltid i själva kontakten när du tar gränssnittskabeln ur kamerans DIGITAL-kontakt. Om fönstret [Digital Signature Not Found/Ingen digital signatur hittades] visas klickar du på [Yes/Ja]. USB-drivrutinen slutför automatiskt installationen på datorn när du ansluter kameran och öppnar en anslutning. Överföra bilder till en dator 29 Windows Välj [Canon CameraWindow] och klicka på [OK]. Komma igång Om fönstret ovan inte visas klickar du på menyn [Start] och väljer [All Programs/Alla program] eller [Programs/Program] och därefter [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] och [CameraWindow]. [CameraWindow] visas. Förberedelserna för överföring av bilder är nu klara. Fortsätt till avsnittet Överföring av bilder med hjälp av kameran (s. 31) (förutom Windows 2000). Med Windows 2000 kan du överföra bilder med hjälp av datorn. Mer information finns i Startinstruktioner för programvara. 30 Överföra bilder till en dator Komma igång Macintosh Följande fönster visas när du upprättar en anslutning mellan kameran och datorn. Om fönstret inte visas klickar du på ikonen [CameraWindow] på listen längst ned på skrivbordet. Förberedelserna för överföring av bilder är nu klara. Fortsätt till avsnittet Överföring av bilder med hjälp av kameran (s. 31). Information om hur du överför bilder med hjälp av datorn finns i Startinstruktioner för programvara. Överföra bilder till en dator 31 Överföra bilder med hjälp av kameran (direkt överföring) Installera programvaran innan du för första gången överför bilder med hjälp av metoden för direkt överföring (s. 27). Använd den här funktionen om du vill överföra bilder med hjälp av kameran (förutom Windows 2000). -knappen Komma igång -knappar -knappen -knappen Alla bilder Nya bilder DPOF bildöverför. Välj och överför Alla bilder överförs och sparas på datorn. Endast de bilder som inte har överförts tidigare överförs och sparas på datorn. Endast de bilder som har inställningar för DPOFöverföring överförs till och sparas på datorn. Du visar och väljer enstaka bilder som ska överföras och sparas på datorn. Du visar och väljer enstaka bilder som ska överföras och sparas på datorn. De överförda bilderna visas som bakgrund på datorns skrivbord. Skrivbordsbild 32 Överföra bilder till en dator Komma igång 1. Kontrollera att menyn Direkt överföring visas på kamerans LCD-skärm. Knappen lyser blått. Tryck på knappen MENU om du inte får upp menyn Direkt överföring. Menyn Direkt överföring 2. Använd knapparna Alla bilder/nya bilder/dpof bildöverför. och för att välja.

10 Tryck sedan på knappen., eller Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som överföringen pågår. Menyn Direkt överföring visas igen på skärmen när överföringen är klar. Om du trycker på knappen FUNC. / SET avslutas den pågående överföringen. 2. Använd knapparna eller Välj och överför/skrivbordsbild och Tryck sedan på knappen. Tryck sedan på för att välja (eller ). eller. 3. Välj vilka bilder som ska överföras med knappen. Bilderna överförs. Knappen blinkar blått under tiden som överföringen pågår. 4. Tryck på knappen när överföringen är klar. Menyn Direkt överföring visas. Överföra bilder till en dator 33 Komma igång Det är bara JPEG-bilder som kan överföras som skrivbordsbilder till en dator. Det alternativ som du väljer med knappen ligger kvar även när kameran stängs av. Den tidigare inställningen fortsätter att gälla nästa gång menyn Direkt överföring visas. Skärmen för val av bilder visas direkt om det senaste alternativet som valdes var [Välj och överför] eller [Skrivbordsbild]. Klicka på [ ] längst ned till höger i fönstret om du vill stänga CameraWindow. De överförda bilderna visas nu på datorn. Windows Macintosh ZoomBrowser EX ImageBrowser De bilder som överförs sparas som standard i mappar efter bildens datum. 34 Systemkarta Komma igång Systemkarta Speedlite 220EX Speedlite 430EX Speedlite 580EX II*6 Speedlite Sändare ST-E2 Hög effekt Blixt HF-DC1 Medföljer Kamera Kamerarem NS-DC6 Gränssnittskabel IFC-400PCU*1 Minneskort (32 MB) AV-kabel AVC-DC300*1 Batteri NB-2LH*1 (Med kontaktskydd) Batteriladdare CB-2LW/CB-2LWE*1 *5 CD:n Canon Digital Camera Solution Disk Nätadaptersats ACK-DC20 Mjuk väska SC-DC55 serie Nätaggregat CA-PS700 Strömadapter DR-20 Bilbatteriladdare CBC-NB2 Vattentätt fodral WP-DC21 Strömadapter DR-700*2 Nätkabel Vikt till vattentätt fodral WW-DC1 Systemkarta 35 Komma igång Tillbehörssats för ringar RAK-DC1 Objektivkonverteradapter LA-DC58H Vidvinkelkonverter WC-DC58B Telekonverter TC- DC58C Direktgränssnittskabel*3 Inkjet-skrivare med stöd för direktutskrift*3 PCMCIA-adapter (PC-kortadapter) USBkortläsare Compact Photo Printers*3*4 (SELPHY-serien) USB-port PC-kort Fack Windows/Macintosh SD-minneskort*7 SDC-128M SDC-512MSH Video in-kontakt Audio inkontakt TV/Video *1 Kan också köpas separat. *2 Kan inte användas med PowerShot G9. *3 Mer information om skrivar- och gränssnittskablar finns i användarhandboken som medföljer bläckstråleskrivaren. *4 Den här kameran kan också anslutas till fotoskrivarna CP-10/CP-100/CP-200/CP-300. *5 Batteriladdaren CB-2LT/CB-2LTE kan också användas. *6 Speedlite 580EX kan också användas. *7 Säljs inte i alla länder. 36 Systemkarta Komma igång Extra tillbehör Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Vissa tillbehör finns inte att köpa i vissa regioner och ibland är tillbehören inte längre tillgängliga. Objektiv, objektivadapter Objektivkonverteradapter LA-DC58H Den här adaptern används för montering av vidvinkel- och telekonvertern. Vidvinkelkonverter WC-DC58B Konverterar kameraobjektivets brännvidd med en faktor på cirka 0,75x. Telekonverter TC-DC58C Konverterar kameraobjektivets brännvidd med en faktor på cirka 2x. Blixt Speedlite-blixtar i EX-serien Speedlite-blixtar för Canons EOS-modeller. Motiven lyses upp på optimalt sätt för tydliga, naturliga bilder. Speedlite 220EX/430EX/580EX II* *Speedlite 580EX går också att använda. Speedlite-sändare ST-E2 Med denna kan du kontrollera de slavsända (fjärrstyrda) Speedliteblixtarna trådlöst (förutom Speedlite 220EX). Högeffektblixt HF-DC1 Med den här borttagbara blixten kan du fotografera motiv som är för långt borta för att det ska gå att belysa dem med den inbyggda blixten. Eltillbehör Batteri NB-2LH Laddningsbart litiumjonbatteri. Batteriladdare CB-2LW/CB-2LWE En batteriladdare för batteriet NB-2LH. Systemkarta 37 Nätadaptersats ACK-DC20 En adapter för att förse kameran med ström från vanliga eluttag. Rekommenderas om kameran ska användas kontinuerligt en längre tid och när den ansluts till en dator. Nätaggregat CA-PS700 Strömadapter DR-20 Strömadapter DR-700 (kan inte användas tillsammans med PowerShot G9) Nätkabel Bilbatteriladdare CBC-NB2 Med denna kan du ladda kamerabatteriet från cigarettändaruttaget i bilen. Komma igång Övriga tillbehör SD-minneskort SD-minneskort används för att lagra bilder som har tagits med kameran. Canons egna kort finns i storlekarna 128 MB och 512 MB. Gränssnittskabel IFC-400PCU Använd denna kabel när du ansluter kameran till en dator, en Compact Photo Printer (SELPHY-serien) eller till en bläckstråleskrivare*. * Mer information finns i användarhandboken till bläckstråleskrivaren. AV-kabel AVC-DC300 Använd den här kabeln för att ansluta kameran till en TV. Vattentätt fodral WP-DC21 Du kan använda det här fodralet för att ta undervattensbilder på upp till 40 meters djup, och du kan naturligtvis också utan problem ta bilder i regn, på stranden och i skidbacken. Mjuk väska SC-DC55A/SC-DC55B/SC-DC55C Skyddar kameran från damm och repor. Hantera försiktigt. Lädermaterial kan färga av sig. Tillbehörssats för ringar RAK-DC1 En uppsättning objektivringar i tre olika färger. 38 Systemkarta Komma igång Skrivare med stöd för direktutskrift Följande skrivare från Canon säljs separat och kan användas tillsammans med kameran. Du kan snabbt och lätt skriva ut bilder med fotokvalitet genom att ansluta skrivarna direkt till kameran med en kabel och använda kontrollerna på kameran. Compact Photo Printers (SELPHY-serien) Inkjet-skrivare Du kan få mer information av närmaste Canon-återförsäljare.

11 Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som har orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. Lär dig mer 40 Komponentguide Komponentguide Framsida a b c d e f g h i j AF-hjälpbelysn (s. 49) Lampa för minskning av röda ögon (s. 113) Självutlösarlampa (s. 76) Fästen för kamerarem (s. 13) Sökarfönster (s. 41) Blixt (s. 74) Högtalare Frigöringsknapp för ring (s. 237) Ring (s. 237) Objektiv LCD-monitorn kan vara täckt av en tunn plastfilm som skyddar mot repor under leveransen. I så fall tar du bort filmen innan du börjar använda kameran. Komponentguide 41 Baksida a b c d e f g h LCD-skärm (s. 55) Sökare Kontaktskydd Kabelskydd för strömadapter (s. 235) Lucka till minneskortsfack/batterifack (ps. 11, 12) Stativgänga A/V OUT (ljud-/videoutgång) (s. 205) DIGITAL-kontakt (s. 28) Använda den optiska sökaren vid fotografering Att stänga av LCD-skärmen (s. 55) och använda den optiska sökaren hjälper till att spara på batteriet vid fotografering. Du kan justera sökaren efter din syn med dioptriinställningsratten så att motivet visas i skarp fokus (s. 42). Det går att justera mellan 3,0 och +1,0 1/m (dpt). Beroende på zoominställningen ser du eventuellt delar av objektivet genom sökaren. Sökaren har ett synfält på cirka 80 % av den faktiska bilden. 42 Komponentguide Kontroller a Indikatorer (s. 44) b Dioptriinställningsratt (s. 41) c Knappen (Genväg)/ (Skriv ut/dela) (s. 24, 31, 153) ISO-ratt (s. 84) ISOlampa Tillbehörsfäste (s. 242) Statuslampa Mikrofon (s. 189, 191) Inställningsratt (s. 16, 88) Avtryckare (s. 17) Zoomreglage (s. 70, 160) Fotografering: (Vidvinkel)/ (Tele) Bildvisning: (Indexbild)/ (Förstora) ON/OFF-knapp (s. 16) Knappen (Bildvisning) (s. 19) Knappen (Exponeringslås/ FE-lås)/ (Mikrofon) (s. 128, 130, 189, 191) o Knappen p q r s d e f g h i j k t u v w l m n x (Exponering)/ (Hoppa) (s. 135, 165) Knappen FUNC./SET (Funktion/Ställ in) (s. 46) Knappen MENU (s. 47) Knappen DISPLAY (s. 55) Knappen (Autofokusram)/ (Radera enstaka bild) (s. 116, 23) Knappen (Närbild)/ (s. 75) Knappen (Manuell fokusering)/ (s. 123) Knappen (Blixt)/ (s. 74) Knappen (Bildserie)/ (Självutlösare)/ (s. 111, 76) Kontrollratt (s. 43) Komponentguide 43 Använda kontrollratten Att vrida kontrollratten moturs är detsamma som att trycka på -knappen, och att vrida den medurs är detsamma som att trycka på -knappen (eller att trycka på knapparna och för en del funktioner). Du kan göra följande med hjälp av kontrollratten. När pilen visas utförs åtgärden med kontrollratten. Välja specialmotivlägen (s. 89) Välja / / / (s. 74, 75, 76, 111) Välja FUNC.-menyalternativ (s. 48) Välja videoläget (s. 102) Välja fotograferingsriktning i Stitch Assist-läget (s. 100) Välja slutartid i (s. 94) Välja bländarvärde i (s. 96) Välja slutartid och bländarvärde i (s. 98) Välja autofokusram (s. 116) Justera fokus i det manuella fokusläget (s. 124) Programväxling (s. 129) Justera exponeringen (s. 135) Välja en bild i bildvisningsläget (s. 19, 160, 161, 165) Visa/redigera videoscener (s. 22, 170, 172) Sköta röstkommentarer och ljudinspelaren (s. 189, 190) Sköta inställningar för DPOF-utskrift och DPOF-överföring (s. 198, 203) Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Välja ett menyalternativ (s. 46, 47) Välja en tidszon (s. 65) Ändra visningsfärg för klockan (s. 56) Registrera Min kamera-inställningar (s. 208) Fotograferings- och bildvisnings-/ uppspelningsfunktionerna 44 Komponentguide Indikatorer Kamerans indikatorer lyser eller blinkar under omständigheterna nedan. klar för fotografering intervallinspelning (rörlig video)/registrering/läsning/ radering/överföring (när kameran är ansluten till dator) av bild Orange: klar för fotografering (blixt på) Blinkar orange: klar för fotografering (skakningsvarning) Nedre lampa Gul: närbild/manuell fokusering/autofokuslås Blinkar gul: fokuseringsproblem (en signal hörs) Gör aldrig så här om indikatorn blinkar grönt. Om du gör det kan bildinformationen förstöras. - Skaka kameran. - Stänga av kameran eller öppna luckan till minneskortsfacket/ batterifacket. Övre lampa Grön: Blinkar grön: Komponentguide 45 Energisparfunktion Den här kameran är utrustad med en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Sätt på kameran igen när du vill använda den. Fotograferingsmetod Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] är avstängd. Tryck på valfri knapp, förutom ON/OFF-knappen, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCD-skärmen igen. Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts. Bildvisningsläge Ansluten till en skrivare * Tids kan ändras. Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 52). 46 Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Menyer och inställningar Inställningar för fotograferings- eller bildvisningsmetoder, eller kamerainställningar som utskrift, datum/klockslag och ljud, utförs via menyerna FUNC., Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar eller Min kamera. Knappen (FUNC. -menyn) På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna.

12 I det här exemplet visas menyn FUNC. i -läget Ställ inställningsratten på den fotograferingsmetod som du vill använda. Tryck på knappen. och.. Välj ett menyalternativ med hjälp av Välj ett alternativ med hjälp av Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. I vissa lägen kan du välja ytterligare alternativ med DISPLAY. När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett foto visas menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna. Du kan också använda kontrollratten för att välja en inställning för menyalternativet. och 5 Tryck på knappen. Grundläggande funktioner 47 Knappen (menyerna Lagring, Uppspelning, Skriv ut, Inställningar och Min kamera) Med de här menyerna väljer du praktiska inställningar för fotografering, bildvisning eller utskrift. Menyn (Lagring) Menyn Menyn (Inställningar) (Min kamera) Du kan växla mellan olika menyer med knapparna och läget. I det här exemplet visas menyn Lagring i 1 2 Tryck på knappen. och. Växla mellan menyerna med hjälp av 3 4 Du kan också växla mellan menyerna genom att använda zoomreglaget. Följande menyer visas. Fotografering: Lagring / Inställningar/ Min kamera Bildvisning: Uppspelning/ Utskrift/ Inställningar/ Min kamera Välj ett menyalternativ med hjälp av och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. Du kan även använda kontrollratten för att välja ett menyalternativ. Välj ett alternativ med knapparna och. 5 Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast väljas efter att du har tryckt på knappen FUNC. /SET. Du får därefter upp nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen om du vill bekräfta inställningarna och tryck på knappen MENU om du vill gå tillbaka till menyfönstret. Tryck på knappen. 48 Grundläggande funktioner Menyer och standardinställningar Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder. Menyn FUNC. Ikonerna nedan är grundinställningar. Menyalternativ Vitbalans Mina färger Hållarskena Blixtexponeringskompensation/ Blixtstyrka Mätningsmetod Sida s. 137 s. 140 s. 127, 131 s. 149, 150 s. 136 Menyalternativ ND-filter Kompression (stillbild) Inspelningsintervall (rörlig video: Tidsintervall) Pixels för registrering (Stillbild) Pixels för registrering (Rörlig video) Sida s. 132 s. 78 s. 107 s. 78 s. 106 Menyn Lagring Menyalternativ Autofokusram / / / / Blixtstyrning Ansikte uppt*/aiaf/central FlexiZone*/Ansikte uppt/aiaf Blixtmetod Auto*/Manuell Alternativ *Standardinställningar Sammanfattning/ sida s. 116 s. 148 s. 149 s. 150 s. 151 s. 114 s. 152 Blixtexponerings 2 till 0* till +2 kompensation Blixtstyrka Synk 1/2 ridå Lång synktid Korr. blixtexp Lägsta*/Mellan/ Högsta 1:a ridån*/2:a ridån På/Av* På*/Av Grundläggande funktioner 49 Digital zoom (stillbild) (videoscener) Röda ögon min Självutlösare Standard*/Av/1.5x/2.0x Standard*/Av (endast i standardläge för video) På*/Av Fördröjn.: 010*, 15, 20, 30 sek. Antal bilder: 110* (Grundinställningen är 3 bilder.) Central*/AF-punkt På/Av* Av*/ På*/Av På*/Av Kontinuerlig*/Enbild På*/Av Av/2 sek.* till 10 sek./hold Knapp/På s. 113 s. 76 s. 136 s. 96, 97 s. 133 s. 124 s. 126 s. 115 s. 40 Du kan ange hur länge bilderna ska visas efter att de har tagits (s. 18). s. 86 s. 81 s. 147 Anger om bilder ska klassificeras automatiskt i kategorier vid fotografering.*1 s. 71 Spotmätning Säkerhetsförskj Ändra Auto ISO MF-punkt zoom Säker M. Fokus Autofokus AF-hjälpbelysn Visa bild Förhandsvisn Lagra + Spara original Autom kategori Av*/Detaljerad/Fokus kontr På/Av* På/Av* På*/Av Bildstab. (stillbild) (videoscener) Konverter Kontinuerlig*/Endast avtr./ Panorering/Av På*/Av Av*/WC-DC58B/TC-DC58C s. 241 s Grundläggande funktioner Sökarinställn. LCD/sökare Fotogr. info Hjälplinjer 3:2-marker. Histogram / / s. 57 Av*2/På*3 Av*2/På*3 Av*2*3/På Av*2/På*3 s. 153 s. 109 Ställ in genväg Spara inställn * / *1 De klassificeras enligt följande kategorier. (Människor):,, eller bilder med ansikten som har upptäckts när [Ansikte uppt] har valts. (Utsikter):,, (Händelser):,,,,,, *2 Standardinställning för LCD-skärm 1. *3 Standardinställning för LCD-skärm 2. Uppspelning (meny) Menyalternativ Bildspel Min kategori Radera Skydda Ta bort röda ögon Ändra storlek Mina färger Ljudinspelare Rotera Överför. ordn. Övergång Sida s. 176 s. 167 s. 195 s. 192 s. 180 s. 187 s. 185 s. 190 s. 174 s. 203 s. 175 Utskrift (meny) Menyalternativ Skriv ut Välj bild och antal Välj intervall Välj efter datum Välj kategori Välj efter mapp Välj alla bilder Ta bort alla val Utskriftsinställn. s. 198 Sida Grundläggande funktioner 51 Menyn Inställningar Menyalternativ Ljud av Volym Alternativ På/Av* Av/1/2*/3/4/5 *Standardinställningar Sammanfattning/referenssida Ange [På] om du vill tysta alla manöverljud utom varningsljud. Justerar volymen på start-, drifts-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Justerar volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Justerar volymen för manöverljudet som hörs när någon annan knapp än avtryckaren trycks ned. Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas. Justera volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av en rörlig video. Justerar volymen för rörlig video, röstkommentarer och ljudinspelaren. s. 108 Ställer in metod för justering av ljudinspelningsnivån. Ställer in ljudinspelningsnivån. Minskar vindbrus. Ställ in ljusstyrkan med knapparna och. Du kan kontrollera ljusstyrkan på LCD-skärmen medan du justerar inställningen. Startljud vol Knappljud vol Självutl vol Slutarljud Volym Audio Mikrofonnivå Auto*/Manuell Nivå LCD-ljusstyrka 40 till 0 db 7 till 0* till +7 Vindbrusfilter På/Av* 52 Grundläggande funktioner Energispar Autom.

13 avstängn På*/Av s. 45 Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt kameran. Ange hur länge kameran kan vara inaktiv innan LCD-skärmen stängs av. s. 65 s *10 sek./20 sek./ s sek./1 min. /2 min./ 3 min. Format: du kan också välja en lågnivåformatering (s. 69). Kontinuerlig*/ Auto återst s. 158 s. 156 Bockmarkering (På)/ En ny mapp skapas vid nästa Ingen bockmarkering fotograferingstillfälle. (Av) Du kan även ange en automatisk tidpunkt då mappen ska skapas. s. 155 Anger enhet för MFindikatorns avståndsskala (s. 124). Anger när objektivet ska dras in efter att du har växlat från fotograferingsmetod till bildvisningsmetod. s. 15 NTSC/PAL Auto*/ s. 205 Se nedan*1. s. 68 Display av 10 sek./20 sek./30 sek./1 min. */2 min./ 3 min. Hem*/värld Tidszon Datum/ klockslag Klockvisning Formatera Filnumrering Skapa mapp Skapa ny mapp Skapa autom Av*/Dagligen/ Måndagsöndag/ Månad Autom rotering Avståndsskala Objektivindrag På*/Av m/cm*/ ft/in 1 minut*/0 sekunder Språk Videoformat Utskriftsmetod Återställ allt Grundläggande funktioner 53 *1 Du kan byta metod för anslutning till skrivaren. Även om det normalt inte är nödvändigt att ändra inställningen, kan du välja när du skriver ut en bild utan kant som har tagits i -läge (Bredbild) på ett brett papper med Canon Compact Photo Printer SELPHY CP750/CP740/CP730/CP720/CP710/CP510. Den här inställningen sparas i minnet även då strömmen stängs av. Därför måste du återställa [Auto]-inställningen om du ska skriva ut i annat format än (anslutningsmetoden kan emellertid inte ändras medan kameran är ansluten till en skrivare). Menyn Min kamera Menyalternativ Tema Sammanfattning *Standardinställningar Sida Väljer ett gemensamt tema för alla alternativ i inställningarna för Min kamera. Anger vilken bild som ska visas när kameran sätts på. Anger vilket ljud som ska spelas upp när kameran sätts på. Anger vilket ljud som ska spelas upp när en annan knapp än avtryckaren trycks ned. Ange vilket ljud som ska spelas upp två sekunder innan slutaren utlöses när självutlösaren är på. Anger vilket ljud som ska spelas upp när avtryckaren trycks ned. (Slutarljud används inte för videoscener.) (Av)/ */ / s. 207 Startbild Startljud Manöverljud Självutlös. ljud Slutarljud Innehåll på menyn Min kamera 54 Grundläggande funktioner Växla mellan fotograferings- och bildvisningsmetod Avstängd -knappen Bildvisningsmetod (objektivet har dragits in) ON/OFFknapp ON/OFF-knapp Fotograferingsmetod Tryck ned avtryckaren till hälften. -knappen Tryck ned avtryckaren till hälften. Om objektivet dras in fungerar kameran enligt bilden längst upp till höger. Bildvisningsmetod (objektivet har förts ut) ON/OFF-knapp * Du kan ändra när objektivet ska dras in i [Objektivindrag] på -menyn (s. 52). Grundläggande funktioner 55 Använda LCD-skärmen 1 Tryck på knappen Fotograferingsmetod ( LCD-skärm 1*1 (Ingen information) ). Bildvisningsmetod ( Ingen information ) Visningen ändras enligt följande vid varje knapptryckning. LCD-skärm 2*1*2 (Informationsvisning) Standardskärm Detaljerad visning Av Fokuskontroll (Endast stillbild) *1 Den visade informationen kan ändras (s. 57). *2 Fotogr. info, hjälplinjer och ett histogram (enbart eller ) visas med standardinställningarna.,, Fotograferingsinformationen visas i cirka 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-skärmens på- och avinställning sparas när kameran stängs av. LCD-skärmen stängs inte av när någon av metoderna (,, ), eller används. Du kan inte få detaljerad visning eller fokuskontrollvisning på LCD-skärmen vid förstorad visning (s. 160) eller vid indexbildvisningsmetod (s. 161). 56 Grundläggande funktioner Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under 5 sekunder* på något av följande sätt. * Standardinställning. a Håll ned knappen FUNC./SET samtidigt som du startar kameran. b I fotograferings-/bildvisningsmetod håller du ned knappen FUNC./SET i minst en sekund. Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller den vertikalt visas tid och datum. Du kan ändra visningsfärg genom att trycka på knapparna och. Visningen av tid upphör när visningsintervallet är slut eller när någon av knapparna trycks ned. Du kan ange hur länge klockan ska visas på menyn (s. 52). Klockan kan inte visas i indexvisningsläget (s. 161). LCD-skärmens ljusstyrka LCDskärmens ljusstyrka går att ändra med någon av följande två metoder. Ändra inställningar med hjälp av menyn Inställningar (s. 51) Ändra inställningarna med knappen DISPLAY (funktion för snabbt ljus på LCD-skärm) Du kan ställa in den ljusaste nivån för LCD-skärmens belysning oberoende av vilket alternativ som har valts i inställningsmenyn genom att trycka på knappen DISPLAY i minst en sekund*. För att återställa de tidigare ljusstyrkeinställningarna trycker du på knappen DISPLAY i minst en sekund igen. Nästa gång du startar kameran kommer LCD-skärmen att ha den ljusstyrka som har valts i inställningsmenyn. * Du kan inte ändra LCD-skärmens ljusstyrka med den här funktionen om du redan har valt den största ljusstyrkan i inställningsmenyn. Grundläggande funktioner 57 Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka* så att det blir lättare att fotografera. * Även om brus kan uppstå och motivets rörelser se oregelbundna ut på LCDskärmen, påverkar inte det den lagrade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. Anpassa visningsinformation Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 268). Fotograferingsmetod *1 *2 *1 Enbart [Fotogr. info] kan visas. *2 [3:2-marker. ] kan inte visas.

14 Du kan ställa in den information som ska visas på LCD-skärmen. LCD/sökare (//) Fotogr. info Hjälplinjer 3:2-marker Det går att ange ett av tre visningslägen på LCDskärmen (Visning 1/Visning 2/Display av). Du kan växla mellan de tre visningslägena genom att trycka på knappen DISPLAY (s. 55). Visar fotograferingsinformation (s. 59). Visar hjälplinjer som delar upp skärmen i nio delar. Gör det lättare att bestämma motivets vertikala och horisontella position (s. 59). Gör det lättare att bestämma utskriftsområdet för en 3:2-kopia*. Områden utanför det utskrivbara området blir grått (s. 59). * Bilderna lagras fortfarande i det vanliga breddhöjdförhållandet 4:3. Histogram Fotograferingsmetod: endast Visar histogrammet (s. 59).,, och Varje tryckning på knappen DISPLAY ändrar skärmbilden enligt följande (grundinställning): : Ingen information : Visar fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram : Av 58 Grundläggande funktioner 1 Välj [Sökarinställn.]. 1. Tryck på knappen. om du 2. Använd knapparna och vill välja [Sökarinställn.] på menyn. 3. Tryck på knappen. Display av 2 Välj [LCD/Sökare]. 1. Använd knappen, om du vill välja,, eller eller. Visning 1 Visning 2 Ställer in visningsläget för LCDskärmen när DISPLAY har tryckts in. Om du inte vill ändra visningsläget använder du knapparna,, och och trycker på FUNC./SET för att visa (/ / ). Du kan inte lägga till till den aktiva ikonen för LCD/sökare. 3 Gör inställningarna. 1. Använd knappen,, eller om du vill välja vilka alternativ som ska visas på LCD-skärmen. 2. Tryck på knappen om du vill infoga en -markering. 3. Tryck på knappen. Alternativ med visas. Även om alternativ som är utgråade kan ställas in kommer de inte att visas i aktuell fotograferingsmetod. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och återgår till fotograferingsskärmen från skärmen för anpassade visningsinställningar sparas inte inställningarna. Grundläggande funktioner 59 Information som visas på LCD-skärmen Fotograferingsinformation (Fotograferingsmetod) Histogram (s. 64) 3:2-marker. b Spotmätningsram/ a Hjälplinjer Ansiktsram/ Autofokusram c d Vitbalans Mina färger Hållarskena Blixtexponeringskompensation/ Blixtstyrka fält/ fält s. 137 s. 140 s. 131, 127 s. 149, 150 s. 136 s. 132 s. 78 ( har valts) s. 107 s. 78, 80 s. 102 (Röd) s. 61 s. 65 s. 71 s. 75 (..., ) s. 84 s. 74 a Mätningsmetod ND-filter Kompression (stillbild) Inspelningsintervall (rörlig video) Pixels för registrering (stillbild) Pixels för registrering (videoscener) Kameraskakning Tidszon Zoom/Digital telekonverter Närbild ISO-tal *1 Blixt b 60 Grundläggande funktioner Matningsmetod Automatisk rotering Fotograferingsmetod s. 111, 76 s. 155 s. 88 b Låg batterinivå Videoinspelning MF-indikator Bildstabilisator Standardexponeringsindex/markering för exponeringsnivå Vindbrusfilter*2 Mikrofonnivå (manuell)*2 Skapa mapp Stillbilder: Antal registrerbara bilder Videoscener: återstående tid/tid som har gått Exponeringsändringsstapel Exponeringslås/fokuseringslås Slutartid *1 151/2500 f/2.8f/11... / [ (Röd) INSP] (Röd) s. 229 s. 20, 102 s. 125 s. 82 s. 99 s. 108, 190 s. 156 s. 259, 260 s. 105 s. 128, 130 s. 94, 98 s. 96, 98 s. 135 s. 123 s. 124 c d Bländarvärde *1 Exponeringskompensation Autofokuslås Manuell fokusering *1 Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs. Vid fotografering med blixt justerar kameran dock automatiskt ISO-talet, slutartiden eller bländarinställningen till optimal inställning, vilket kan göra att bildvisningsinformationen skiljer sig från den visade informationen. *2 Visas under video- eller ljudinspelning. Grundläggande funktioner 61 Om indikatorn blinkar orange och skakvarningsikonen ( ) visas, har en lång slutartid valts eftersom belysningen inte är tillräcklig. Använd följande metoder när du fotograferar: - Ställ in Bildstab. på något annat än [Av] (s. 82) - Höj ISO-talet (s. 84) - Ställ in Ändra Auto ISO på [På] (s. 133) - Välj en annan inställning än (blixt av) (s. 74) - Montera kameran på ett stativ eller liknande Bildvisningsinformation (Bildvisningsmetod) Standard a b c a Definierad bildvisning Hur mycket laddning som finns kvar för batteriet visas. Mappnummer-filnummer Kompression (stillbilder) Pixels för registrering (stillbilder) Rörlig video + (Röd) s. 165 s. 229 s. 156, 158 s. 78 s. 78 s. 180, 185, 187 s. 189 s. 192 b Nummer för bild som visas/totalt antal bilder c Funktionen Minskning röda Ljud i WAVE-format Skyddsstatus ögon/bild med Mina färgereffekt/storleksändrad bild Fotograferingsdatum/-klockslag 62 Grundläggande funktioner Detaljerad a b d f Histogram (s. 64) c e g a Autom kategori/min kategori Fotograferingsmetod s. 167 s. 88 b Mätningsmetod ISO-tal Slutartid Intervall (rörlig video) 151/2500 s. 136 s. 84 s. 94, 98 s. 107 s. 106 f/2.8f/ s. 96, 98 s. 135 s. 150 s. 151 s. 137 s. 132 s. 140, 143 s. 185 s. 113 c Pixels för registrering/ Bländarvärde Bildfrekvens (Videoscener) Exponeringskompensation d Blixtexponeringskompensation Blixtstyrka Vitbalans ND-filter Mina färger/färgaccent/ e Färgbyte Mina färger (Bildvisning) Funktionen för minskning av röda ögon Grundläggande funktioner 63 e fokusering Närbild Autofokuslås/Manuell s. 123, 124 s. 75 s. 261 s. 260 s. 260 f Filstorlek g Kompression (stillbilder) Videoscener: Längd rörlig video *1 När du använder automatisk exponeringsvariation (AEB) tillsammans med exponeringskompensation, ligger de visade kompensationsvärdena inom intervallet 4 till +4. *2 När du använder en externt monterad blixt, ligger de visade kompensationsvärdena inom intervallet 3 till +3. Fokuskontrollvisning a b a Nummer för bild som visas/totalt antal bilder Kompression (stillbilder) s s. 78 b Lagringsbildpunkter (stillbilder) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVEformat är tillagd, eller filformaten går inte att identifiera.

15 Powered by TCPDF ( JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System (s. 254). Okänd datatyp 64 Grundläggande funktioner Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas korrekt. Överexponeringsvarning I följande fall blinkar de överexponerade delarna av bilden. - När du kontrollerar en bild på LCD-skärmen (informationsvisning) direkt efter att du har tagit den - När du använder detaljerad visning i uppspelningläget Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera ljusstyrkan i en bild. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 135). Exempelhistogram Mörk bild Balanserad bild Ljus bild Grundläggande funktioner 65 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden. Du ändrar bara tidszoninställningen, förutsatt att du har förregistrerat resmålets tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 Välj [Tidszon]. 1. Tryck på knappen. 2. Välj -menyn med knapparna och. 3. Använd knappen vill välja [Tidszon]. 4. Tryck på knappen eller. om du 2 Välj (Hem). eller. för att 1. Använd knappen välja. 2. Tryck på knappen Kontrollera att fönstret till höger visas vid första användning. Tryck sedan på knappen FUNC./SET. 3 Välj en hemtidszon. 1. Använd knapparna välja hemtidszon. 2. Tryck på knappen och. för att Om du vill ställa in sommartid gör du det med knapparna och så att visas. Klockslaget justeras en timme framåt. 66 Grundläggande funktioner 4 Välj (Värld). eller. för att 1. Använd knappen välja. 2. Tryck på knappen 5 Välj en destinationstidszon. 1. Använd knappen eller för att välja en destinationstidszon. 2. Tryck på knappen. Tidsskillnad från hemtidszonen Även här kan du ange sommartid, som i steg 3. 6 Välj (Hem). för att välja eller. för att 1. Använd knappen [Hem/värld]. 2. Använd knappen välja. 3. Tryck på knappen Grundläggande funktioner 67 Byta till destinationstidszonen 1 Välj [Tidszon]. 1. Tryck på knappen. 2. Välj -menyn med knapparna och. 3. Använd knappen vill välja [Tidszon]. 4. Tryck på knappen eller. om du 2 Välj (Värld). eller. för att 1. Använd knappen välja. 2. Tryck på knappen Du ändrar destinationstidszonen med knappen FUNC./SET. När du byter till destinationstidszonen visas skärmen. på LCD- Om du inte väljer en hemtidszon först kan du inte ange destinationstiden. Om du ändrar datumet och tiden när destinationens tidszon har valts ändras datum och tid för hemtidszonen automatiskt. 68 Grundläggande funktioner Återställa alla inställningar till standardvärdena 1 Välj [Återställ allt]. 1. Tryck på knappen. 2. Välj -menyn med knapparna och. 3. Använd knappen eller vill välja [Återställ allt]. 4. Tryck på knappen. om du 2 Gör inställningarna. 1. Välj [OK] med knappen 2. Tryck på knappen. eller. För att återställa registrerade ändringar för / till grundinställningen vrider du inställningsratten till eller. Det går inte att återställa inställningarna om kameran är ansluten till en dator eller till en skrivare. Följande inställningar kan inte återställas. - Fotograferingsmetod - Alternativen [Tidszon], [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] på -menyn (s. 52) - ISO-tal (s. 84) - Vitbalansdata som har registrerats med funktionen för egen vitbalansering (s. 139) - Färger som har angetts i lägena [Färgaccent] (s. 144) eller [Färgbyte] (s. 145) - Nyligen registrerade Min kamera-inställningar (s. 208) Grundläggande funktioner 69 Formatera minneskort Du måste alltid formatera ett nytt minneskort. Du kan även formatera gamla minneskort om du vill ta bort alla bilder och övrig information från kortet. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. 1 Välj [Formatera]. 1. Tryck på knappen. 2. Välj -menyn med knapparna och. 3. Använd knappen välja [Formatera]. 4. Tryck på knappen eller. Visas när ljuddata som spelats in med ljudinspelaren finns med, var försiktig innan du formaterar minneskortet. (s. 190). om du vill 2 Gör inställningarna. 1. Välj [OK] med knappen 2. Tryck på knappen. eller. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen, och markera alternativet med knappen eller. Du kan avbryta formateringen av ett kort genom att trycka på knappen FUNC./SET när [Lågnivåformatering] har valts. Det går att använda kortet även om du avbryter formateringen, men informationen har raderats. Lågnivåformatering Vi rekommenderar att du väljer [Lågnivåformatering] om du tycker att minneskortets registrerings-/avläsningshastighet har sänkts. För vissa minneskort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. 70 Vanliga fotograferingsfunktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Använda optisk zoom Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 268). Fotograferingsmetod Zoomen kan justeras från 35 till 210 mm (brännvidd), enligt 35 mmfilmstandard. Zoomfältet visas när du trycker på zoomreglaget. 1 För zoomreglaget mot eller. Vidvinkel: Tele: zoomar ut från motivet. Zoomar in motivet. Vanliga fotograferingsfunktioner 71 Använda digital zoom/digital telekonverter Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 268). Fotograferingsmetod * * * *. : Går inte att ställa in i lägena, och : [Digital telekonverter] kan inte ställas in. Du kan kombinera digital zoom med optisk zoom när du fotograferar.

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 960 IS

Din manual CANON DIGITAL IXUS 960 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 960 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT SX1 IS

Din manual CANON POWERSHOT SX1 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT SX1 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Avancerad fotoutrustning för alla: PowerShot A650 IS och PowerShot A720 IS Canon förstärker i dag PowerShot A-serien med två funktionsspäckade

Läs mer

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm)

6,4 38,4 mm (motsvarande 35mm: mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Startinstruktioner för programvara

Startinstruktioner för programvara SVENSKA Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 33) Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT A560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Glöm inte att läsa säkerhetsföreskrifterna (sidorna 194 201). Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Snygg design, ingen skakningsoskärpa: två nya kompakta Digital IXUS-kameror med bildstabilisator I dag utökar Canon sin Digital

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga funktioner vid fotografering Fotografera med hjälp av inställningsratten Olika fotograferingsmetoder

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Startinstruktioner för programvara

Startinstruktioner för programvara SVENSKA Startinstruktioner för programvara (För CD:n Canon Digital Camera Solution Disk version 28) Du måste installera programvaran som medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk innan du ansluter

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 80 IS

Din manual CANON DIGITAL IXUS 80 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 80 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s ).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s ). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 179 188). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Automatisk exponeringsvariation (AEB) ISO-känslighet [3]

Automatisk exponeringsvariation (AEB) ISO-känslighet [3] BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering FOKUSERING Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder Val av fokuseringspunkt

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Mer information PowerShot SX20 IS

Mer information PowerShot SX20 IS Mer information PowerShot SX20 IS Utskrift PowerShot SX20 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till alternativen för direktutskrift. Fullständigt stöd för PictBridge innebär att användaren

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT E1

Din manual CANON POWERSHOT E1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT E1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer