Din manual CANON POWERSHOT PRO1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: A. al Cliente: Help Desk: Portugal CANON ITALIA S.P.A. Användarhandbok för kameran Fax: CANON BELGIUM N.V. / S.A. Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Tel. : (02) Helpdesk : Fax: (02) Seque Soc. Nac. Equip., S.A. Pr. Alegria, 58 2ºC, Lisboa Telef: (+351) pt Fax: (+351) CANON LUXEMBOURG S.A. Östeuropa Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg CANON CEE GMbh Tel.: (0352) Fax: (0352) Oberlaaerstr 233, A-1100 Wien, Austria Helpdesk : Tel.: CIS CANON NEDERLAND N.V. Fax: Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands CANON north-east oy Tel.: Fax: Huopalahdentie 24, Helsinki, Finland Helpdesk: Tel. : Fax: CANON DANMARK A/S Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Danmark Phone: canon.dk Läs avsnittet Läs detta först (sidan 5). Läs också på CD:n med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon och Handbok för direktutskrift. CEL-SE2VA250 INC. Du kan inte ange inställningar. (Skuggat område): Inställningen fortsätter gälla även efter att kameran har stängts av. Du kan återställa standardvärdena för de inställningar som du har ändrat på menyer och med knappar samtidigt, utom [Date/Time/Datum/Klockslag], [Language/Språk] och [Video System/Videoformat] (sidan 52). (1) Kan endast anges vid manuell fokusering. (2) Kan inte ändras när fotoeffekten är inställd på [Sepia] eller [B/W/Svartvitt]. (3) Vitbalansen är inställd på [AUTO]. (4) Vitbalansinställningen [flash/blixt] kan inte anges. (5) ISO-talet anges automatiskt. (6) ISO-inställningen [AUTO] kan inte anges. (i) 207 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen och sökaren LCD-skärmen och sökaren är tillverkade med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in det videosignalformat som används i din region på kameran innan du använder den tillsammans med en TV-skärm (sidan 153). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns på sidan 28. Läs avsnittet "Läs detta först" (sidan 5) innan du använder kameran. Ansvarsfriskrivning Alla åtgärder har vidtagits för att informationen i den här handboken ska vara korrekt och fullständig, men vi tar inget ansvar för felaktigheter eller information som utelämnats. Canon förbehåller sig rätten att ändra de beskrivningar av maskinvaran och programvaran som finns i det här dokumentet utan föregående meddelande. Ingen del av den här handboken får återskapas, överföras, kopieras, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något annat språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Canon. Canon utfärdar inga garantier för skador som uppstår på grund av skadade eller förlorade data på grund av felaktig användning av eller tekniska fel i kameran, programvaran, CompactFlashTM-kort (CF-kort), datorer, kringutrustning eller användning av CF-kort från andra tillverkare än Canon. Varumärken Canon och PowerShot är varumärken som tillhör Canon, Inc. CompactFlash är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation. ibook och imac är varumärken som tillhör Apple Computer Inc. Macintosh, PowerBook, Power Macintosh och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. i USA och andra länder. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Övriga namn och produkter som inte nämnts ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Copyright 2004 Canon Inc. Med ensamrätt. (ii) Om denna användarhandbok Symboler : Den här ikonen visas vid punkter som kan påverka kamerans funktion. : Den här ikonen visas vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. Har du frågor? Titta här först. Vilka inställningar är tillgängliga för varje funktion? Kvarstår mina inställningar även när jag har stängt av kameran? Tillgängliga funktioner i olika fotograferingslägen (sidan 206) Vilka funktioner är tillgängliga via menyerna? Menyn FUNC. (sidan 43) Menyn Lagring (sidan 46) Menyn Uppspelning (sidan 48) Menyn Inställningar (sidan 49) Menyn Min kamera (sidan 51) Vad betyder ikonerna i Användarhandbok för kameran? Information på LCD-skärmen och i sökaren (sidan 35) Välja menyer och inställningar (sidan 43) Dessa sidor är markerade i högerkanten för att göra dem lättare att hitta. (iii) Index Presenterar alla kamerans komponenter och förklarar grundläggande funktioner, t ex hur du laddar batterierna och använder avtryckaren. Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Beskriver hur du fotograferar med kameran, från de olika fotograferingslägena till hur du använder kamerans olika Fotografering fotograferingsfunktioner. Förklarar hur du granskar lagrade bilder och väljer bildvisningsinställningar, hur du skyddar bilder och raderar dem och hur du redigerar filmer. Uppspelning, Radering Förklarar hur du gör DPOF-utskriftsinställningar samt hur Utskrift, du väljer bilder för överföring till e-post. Överföring Mer information finns i Handbok för direktutskrift. Beskriver hur du överför bilder till en dator.

3 Förklarar också hur du kan använda en TV för fotografering och Ansluta bildvisning. Du måste läsa detta avsnitt innan du ansluter kameran till en dator. Förklarar hur du anpassar kameran med inställningar för Inställningar för Min kamera och hur du anger kamerans startbild, Min kamera startljud, slutarljud och manöverljud. Visar felmeddelanden. Här förklaras även hur du använder fjärrkontrollen och olika extra tillbehör som säljs Bilaga separat, till exempel nätadaptern, externt monterade blixtenheter och objektivkonvertrar. 1 Register : Tabeller över funktioner och användning. Dessa sidor är markerade i högerkanten för att göra dem lättare att hitta. Läs detta först Komponentlista Framsida. 11 Baksida/undersida Kontroller Fotografera i Adobe RGB-färgrymden...98 Ändra ISO-tal Automatisk exponeringsvariation (AEB) Fokuseringsvariation (läget Fokusering VAR). 102 Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås) Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås). 106 Växla mellan blixtregleringsinställningar.107 Välja tidsfördröjning för blixtutlösning Ta bilder med fasta intervall (Intervalltimer) Problem vid fotografering med autofokus Växla mellan fokuseringsinställningar Spara egna inställningar

4 ..116 Använda ND-filtret Ställa in funktionen för automatisk rotering Återställa filnummer. 120 Bildvisning 122 Visa en bild i taget Förstora bilder Visa nio bilder i taget (indexvisning) JUMP Hoppa mellan bilder Visa filmer..... på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Garantibegränsning Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS) som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundsupport finns på baksidan av den här broschyren och i broschyren European Warranty System (EWS). Försiktighetsåtgärder Innan du använder kameran bör du ha läst och förstått de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt. Försiktighetsåtgärderna som beskrivs på följande sidor ger anvisningar om hur du använder kameran och dess tillbehör på ett säkert och riktigt sätt så att du undviker skador på dig själv, andra personer och annan utrustning. På följande sidor syftar termen "utrustning" i första hand på kameran med dess strömförsörjningstillbehör och en nätadapter. 5 Varningar Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra starka ljuskällor, eftersom det kan skada ögonen. Utlös inte blixten nära ögonen på människor eller djur. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Det är särskilt viktigt att du står minst en meter från små barn när du använder blixten. Förvara utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar kameran eller batterierna ovarsamt kan allvarliga skador uppstå. Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Var noga med att förvara kamerans datumbatteri utom räckhåll för barn. Sök läkare omedelbart om ett barn sväljer ett batteri. Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om inte detta uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Om den tas isär eller ändras kan det leda till livsfarliga elektriska stötar. Undersökning av inre delar, ändringar och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal som auktoriserats av kameradistributören eller av Canons kundtjänst. Undvik risken för elchock från högspänning genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Det är även viktigt att du aldrig rör inre enheter i utrustningen som är tillgängliga på grund av skada. Det finns risk för till elektriska stötar. Kontakta din kameradistributör eller Canons kundtjänst så snart som möjligt om du får problem. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet och dra ut stickkontakten från eluttaget. Kontrollera att det inte längre kommer ut rök eller ångor. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Sluta använda utrustningen om du har tappat den i golvet eller om höljet har skadats. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet och dra ut stickkontakten från eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. 6 Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas ned i vatten eller andra vätskor. Undvik att vätskor kommer in i utrustningen. Kameran är inte vattentät. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om vatten eller något annat

5 ämne kommer in i kameran trycker du omedelbart på kamerans strömbrytare och tar ur batteriet eller drar ut stickkontakten ur eluttaget. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen.

6 Dessa ämnen kan orsaka brand. Avlägsna regelbundet strömkabeln och torka bort allt damm och all smuts som samlats på kontakten, utsidan av strömuttaget och området runtomkring. I dammiga, fuktiga eller oljiga miljöer kan det damm som samlas runt kontakten mättas med fukt och kortsluta utrustningen, vilket kan leda till att brand uppstår. Du får inte skära i, skada, förändra eller placera tunga föremål på nätkabeln. Var och en av dessa åtgärder kan orsaka kortslutning som medför risk för brand eller elektriska stötar. Ta inte i nätkabeln om du är våt om händerna. Du kan få en elektrisk stöt. Se till att du håller i den fasta delen av stickkontakten när du drar ut nätkabeln. Om du drar i den böjliga delen av kabeln kan ledarna eller isoleringen skadas, vilket kan resultera i brand och elektriska stötar. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Om du använder strömkällor som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan detta medföra överhettning, fel på utrustningen, brand, elchock eller andra faror. Placera inte batterierna nära en värmekälla och utsätt dem inte för öppen eld eller hetta. Doppa inte heller ned batterierna i vatten. Detta kan skada batterierna och medföra läckage av frätande vätska, brand, elektriska stötar, explosion eller allvarlig skada. 7 Försök inte att öppna, förändra eller hetta upp batterierna. Detta medför en allvarlig risk för skada eftersom de kan explodera. Om en kroppsdel, även ögon och mun, eller kläder har kommit i kontakt med innehållet i batteriet ska de omedelbart sköljas med vatten. Om ögonen eller munnen kommit i kontakt med innehållet ska du omedelbart skölja med vatten och uppsöka läkare. Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet. Det kan resultera i läckage och kroppsskada. Kortslut inte batteripolerna med något metallföremål. Det kan medföra överhettning, brännskador eller andra skador. Använd det medföljande kontaktskyddet när du transporterar eller lagrar batteriet. Innan du slänger ett batteri bör du täcka polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i avfallskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Lämna in batterierna till återvinning. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan detta orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivningar. Dra ut nätadaptern ur både kameran och vägguttaget efter laddningen och när kameran inte används så att det inte föreligger någon risk för brand eller andra faror. Om du låter den vara ansluten en längre tid kan den överhettas och ta skada eller fatta eld. Kamerapolen på nätadaptern, som säljs separat, får bara användas tillsammans med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Det finns en risk för brand eller andra faror. Var försiktig när du skruvar fast teleobjektivet, närbildsobjektivet och mellanringen, som alla säljs separat. Om de lossnar, faller av och splittras kan glasskärvorna orsaka skada. 8 Varningar Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Starkt solljus och hetta kan orsaka att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Se till att ventilationen är god när du använder nätadaptern för att ladda batteripaketet eller förse kameran med ström. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Detta kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada. Var försiktig när du bär kameran eller håller den i kameraremmen så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar. Det kan resultera i skador på utrustningen. Håll inte fingrarna framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, och det kan uppstå rök eller missljud. Rör inte heller vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. I båda fallen kan det uppstå brännskador. Använd inte blixten om dess lins är täckt med smuts, damm eller någon annat substans. Blixten kan då bli het och skadas. Kontrollera att batteriladdaren är kopplad till ett eluttag med rätt spänning, inte högre. Batteriladdarens kontakt varierar mellan olika länder. Använd inte batteriladdaren eller nätaggregatet om kabeln eller kontakten är skadad eller om kontakten inte är ordentligt insatt i eluttaget. Låt inte metallföremål (t ex nålar eller nycklar) eller smuts vidröra laddarens poler eller kontakt. Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var försiktig om det bränns i händerna när du använder kameran under en längre tid. 9 Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensproblem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan det bildas kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre och inre ytor. Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart använda kameran om du upptäcker kondens. Annars kan utrustningen skadas. Ta bort CF-kortet, batterierna och nätkabeln från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter använda utrustningen. Långtidsförvaring Om du inte använder kameran under en längre tid bör du ta ur batteriet från kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på ett säkert ställe.

7 Om du förvarar kameran oanvänd länge med batteriet i laddas batteriet ur. (Ta inte ur datumbatteriet. ) 10 Komponentlista Framsida Fjärrkontrollsensor (sidan 169) Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Sensor för autofokus Informationspanel (sidan 16) Fäste för bärrem (sidan 24) Tillbehörsfäste (sidan 171) Mikrofon (sidan 131) Fäste för bärrem (sidan 24) Högtalare Självutlösarlampa (sidan 77) Objektiv Ringfrigöringsknapp (sidan 174, 179) Inbyggd blixt (sidan 62) Lampa för minskning av röda ögon (sidan 62) 11 Baksida/undersida Dioptrijusteringsväljare Sökare (sidan 33) (sidan 33) Lucka för CF-kort och batteri (sidan 21) Lampa Terminalhölje LCD-skärm (sidan 32) Stativgänga Spänningskontakt (sidan 182, 183) AV-utgångskontakt (ljud/video) (sidan 153) Digitalkontakt* (sidan 150) * Anslut kameran till en dator eller skrivare med någon av följande kablar. Dator: IFC-300PCU (medföljer kameran) Direktutskriftskompatibla skrivare (säljs separat) CP-skrivare: IFC-400PCU (medföljer kameran) eller DIF-100 (medföljer CP-100/CP-10). Bubble Jet-skrivare Bubble Jet Direct-kompatibla skrivare: Läs användarhandboken för din Bubble Jetskrivare. PictBridge-kompatibla skrivare: IFC-400PCU (medföljer kameran) PictBridge-kompatibla skrivare från andra tillverkare än Canon: IFC-400PCU (medföljer kameran) Information om skrivare som stöder direktutskrift finns i Systemkarta och Handbok för direktutskrift. 12 Kontroller Ovansida Förbereda kameran, Grundläggande funktioner (Blixt)/ (Zooma in) (sidan 62, 123) (Motljus) (sidan 16) Avtryckare (sidan 41) Inmatningsratt (sidan 15) (Bildserie)/ (Självutlösare/fjärrkontroll) (sidan 77, 79, 169) Ström/lägesindikator (sidan 29) Lägesväljare (sidan 29) (sidan 30) (Ljusmätning) (sidan 91) (Närbild)/ (Indexbild) (sidan 73, 124) Zoomring (sidan 39) Baksida Inställningsratt (sidan 14) (Displayväljare) (sidan 32) FUNC. (Funktion)/JUMP (sidan 43, 125) MF (Manuell fokusering)/ (Mikrofon) (sidan 113, 114, 131) (Exponeringslås/FE-lås)/ (Radering av enstaka bild) (sidan 104, 106, 138) INFO. (Information) (sidan 34) MENU (sidan 44) SET/ (Val av Multiväljare ( / (Exponering), autofokusram), ) (sidan 92, 93) (sidan 89) /WB (Vitbalans), 13 Inställningsratt Växla mellan fotograferingslägen med inställningsratten. Bildzon : Auto (sidan 53) Kameran väljer inställningar automatiskt. Bildzon Auto Kameran väljer inställningar automatiskt med hänsyn till typen av bildkomposition. : : : : : Porträtt (sidan 66) Landskap (sidan 66) Nattbild (sidan 67) Stitch Assist (sidan 68) Film (sidan 71) Kreativ zon Kreativ zon Användaren väljer exponering, bländare och andra inställningar för att åstadkomma specialeffekter. : : : : : : Programautomatik (sidan 81) Bländarautomatik (sidan 82) Tidsautomatik (sidan 85) Manuell exponering (sidan 87) Egen 1 (sidan 116) Egen 2 (sidan 116) 14 Inmatningsratten Inmatningsratten används för att välja vissa menyer och för att visa bilder. Du kan enkelt och snabbt välja, bekräfta och byta menyer. Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Vrida på inmatningsratten Vrid I fotograferingsläge Välja bländarvärde och slutartid (sidan 82, 85, 87) Välja menyinställningar genom att trycka på knappen FUNC. (sidan 43) Välja exponeringskompensation och vitbalans (sidan 92, 93) I bildvisningsläge Visa föregående och nästa bild (sidan 122) Klicka med inmatningsratten Klicka I fotograferingsläge Bekräfta menyalternativ genom att trycka på knappen FUNC. (sidan 43) Växla mellan slutartid och bländarvärde i läget M (sidan 87) 15 Informationspanel Informationspanelen visar kamerainställningarna, återstående bildkapacitet, filmtid, batteriladdning och annan information. I fotograferingsläget (sidan 29) kan du tända informationspanelens bakgrundsbelysning i sex sekunder genom att trycka på knappen. Om du vill stänga av bakgrundsbelysningen inom sex sekunder trycker du på knappen en gång till. Knappen Ikoner / / Innebörd Evaluerande mätning/spotmätning/ Centrumvägd genomsnittsmätning Slutartid/Filmtid/Vitbalans/ISO-tal/ Fotoeffekt/Exponeringsvariation/ Upplösning (värde för respektive funktionsinställning) Bländarinställning Kompression Upplösning (Visas inte för RAWbilder) Blixt på/blixt av (Visas inte i Auto-läge) ND-filter Information på sidan 90 57, 71, 82, 87, 93, 96, 99, 100, , / / Enstaka bild/standardbildserie/snabb bildserie ISO-tal Batteriladdningsstatus Närbildsläge * 16 Fotoeffekt Självutlösare/Trådlös fjärrkontroll Återstående bildkapacitet/ Meddelandekod/Felkod/ (Intervalltimer)/Återstående bilder för intervallfotografering Inställningar för vitbalans 96 77, , 159 Förbereda kameran, Grundläggande funktioner 93 Exponeringsvariation Exponeringskompensation för blixt/ Blixtreglering 100, Nivå för exponeringskompensation/nivå 92, 100, 107 för automatisk exponeringsvariation/ Nivå för exponeringskompensation med blixt * Används i S-närbildsläge. Ikonen för S-närbildsläge visas på LCD-skärmen (eller i sökaren). (sidan 75) Diagrammet ovan visar alla förekommande ikoner samtidigt. Normalt visas emellertid endast de symboler som gäller för det valda läget och kamerans status. 17 Förbereda kameran Ladda batteripaketet Gör på följande sätt när du vill ladda batterierna för första gången och i fortsättningen när meddelandet "Byt batteri" visas på LCD-skärmen (eller i sökaren) eller när ikonen för lågt batterinivå ( ) och meddelandet visas på informationspanelen. 1 2 Laddningsindikator 1 2 Placera batteriets kant vid med linjen på batteriladdaren, och för sedan batteriet i pilens riktning. Det finns olika typer av batteriladdare med olika modellbeteckningar i olika länder. (För CG-580) Anslut batteriladdaren till ett eluttag. (För CB-5L) Anslut nätkabeln till batteriladdaren och anslut den till ett eluttag. Laddningsindikatorn blinkar medan batteriet laddas och lyser med fast sken när laddningen är klar.

8 Koppla ur batteriladdaren och ta ur batteriet när laddningen är klar. 18 Detta är ett litiumbatteri, vilket innebär att det inte måste laddas ur helt och hållet innan det laddas upp på nytt. Den kan laddas igen när som helst. Batteriet kan dock laddas högst cirka 300 gånger, och vi rekommenderar därför att du inte laddar batteriet förrän det är helt urladdat för att förlänga dess livslängd. Det tar ungefär 90 minuter att ladda ett helt urladdat batteri så att det blir fulladdat (enligt Canons teststandard). Laddningstiden beror på omgivningens temperatur och hur urladdat batteriet är. Batterierna BP-511, BP-512 och BP-514, som säljs separat, kan också användas i den här kameran. Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Hantering av batteriet Håll alltid batteriet och kamerakontakterna ( ) rena. Smutsiga poler kan orsaka dålig kontakt mellan batteripaketet och kameran. Torka av polerna med en pappersnäsduk eller torr tygduk innan du laddar eller använder batteripaketet. Täck inte över batteriladdaren med någonting, t ex en duk, kudde eller filt, medan laddningen pågår. Batteriladdaren blir het, vilken kan leda till brand. Ladda inga andra batterier än BP-511A, BP-511, BP-512 eller BP-514 med den medföljande utrustningen. Det kan leda till funktionsfel. Batteriet fortsätter att ladda ur i långsam takt när det lämnas kvar i kameran, även om kameran är avstängd. Detta förkortar batteriets livslängd. Ta ur batteriet ur kameran när den inte används. Låt inga metallföremål, t ex nyckelringar, komma i kontakt med - och -polerna (bild A), eftersom det kan skada batteriet. När du transporterar batteriet eller förvarar det under perioder då det inte används bör du alltid sätta på kontaktskydden (bild B) eller lägga batteriet i det medföljande fodralet och förvara det på en kall och torr plats. 19 Ladda batteripaketet (forts.) När du använder något av batterierna BP-511A eller BP-514 kan du skilja mellan ett urladdat och ett fulladdat batteri genom att vända på skyddet (bild C och D). Ladda upp batteriet helt innan du använder det igen. Bild A Bild B Bild C Fulladdat batteri Bild D Använt batteri Sätt på skyddet så att den blå delen av batteriet syns i fönstret. Sätt på skyddet på motsatt håll jämfört med bild C. Även laddade batterier laddas ur kontinuerligt. Du bör ladda batteriet samma dag som du ska använda det (eller en dag innan) så att det är fulladdat. Om du förvarar ett fulladdat batteri länge (omkring ett år) kan dess livslängd förkortas eller funktionen försämras, och du bör därför använda batteriet i kameran tills symbolen visas och lagra det vid normal temperatur (högst 30 C/86 F). Om batteripaketet inte används under en längre tid bör det laddas upp helt och sedan laddas ur i kameran åtminstone en gång om året. När kameran är på förbrukas batteriladdningen, även om ingen funktion används. För att batteripaketet inte ska laddas ur bör du stänga av kameran. Batteriet fungerar mellan 0 och 40 ºC (32 och 104 ºF), men den optimala temperaturen är 10 till 30 ºC (50 till 86 ºF). Vid låga temperaturer, exempelvis vid skidåkning, försämras prestanda tillfälligt, vilket gör att du måste ladda batteriet oftare. Om batteriet blir urladdat mycket snabbt även när det är fulladdat, bör du byta ut det. 20 Sätta i batteriet/cf-kortet Sätt i batteriet BP-511A (medföljer) och CF-kortet (medföljer) i kameran så här. Du bör använda nätadaptern CA-560 (säljs separat) om du behöver förse kameran med ström under längre perioder (sidan 182). Ladda batteriet innan du använder det för första gången (sidan 18). Etikett Förbereda kameran, Grundläggande funktioner 1 4 Lampa 2 3 Batterispärr Utmatningsknapp för CF-kort 1 2 Kontrollera att kameran är avstängd (sidan 29), och för luckan för CF-kortet och batteriet i pilens riktning. Sätt in batteriet. Batteriets kontakter ska vara vända nedåt. Sätt in batteriet så långt det går, tills det hörs ett klick från batterispärren. Tryck på batterispärren när du vill ta ut batteriet. Kontakter 21 Sätta i batteriet/cf-kortet (forts.) 3 4 Sätt in minneskortet. Etiketten på CF-kortet ska vara vänd mot batterifacket. Skjut in kortet tills utmatningsknappen har skjutits ut helt. Ta ut CF-kortet genom att trycka på utmatningsknappen och dra ut kortet. Stäng luckan för CF-kortet och batteriet. När indikatorn blinkar håller kameran på att spara, läsa, radera eller överföra en bild till eller från kortet. Gör inte något av följande, som kan leda till att bildinformation kan gå förlorad eller skadas: Skaka inte kameran. Stäng inte av strömmen, och öppna inte luckan för CF-kortet och batteriet. Du bör använda CF-kort som har formaterats i kameran (sidan 139). Kortet som medföljer kameran kan användas utan att du behöver formatera det. Ta ut batteriet när kameran inte används. Se CF-kortstyper och beräknad lagringskapacitet (lagringsbara bilder) (sidan 191). Se Batteriprestanda (sidan 190). Symboler för batteristatus Följande ikoner visar batteriets status på informationspanelen. Dessa ikoner visas inte när kameran drivs med en nätadapter. : Tillräcklig batteriladdning : Låg batterinivå : Byt ut eller ladda upp batteriet 22 Hantering av minneskort CF-kort innehåller avancerad elektronik. Vik dem inte, använd inte våld och utsätt dem inte för stötar eller vibrationer. Försök inte ta isär eller ändra ett CF-kort. Om du flyttar ett CF-kort snabbt mellan extrema temperaturer kan det uppstå kondens i kortet, vilket kan leda till funktionsstörningar. För att undvika kondens kan du lägga CF-kortet i en försluten plastpåse innan du flyttar det till en plats med annan temperatur. Låt sedan kortet sakta anpassa sig till den nya temperaturen. Om det bildas kondens på CF-kortet bör du låta det ligga tills vattendropparna har avdunstat helt.

9 Förvara CF-kortet i det medföljande fodralet. Använd eller förvara inte CF-kort på följande ställen. Platser som är utsatta för damm eller sand Platser med hög luftfuktighet eller hög temperatur En microdrive är ett lagringsmedium med hårddisk. De har hög kapacitet och låg kostnad per megabyte. De kan dock vara känsligare för vibrationer och stötar än CF-kort som har tåliga Flash-minnen. Tänk därför på att inte utsätta kameran för vibrationer eller stötar när du använder en microdrive, särskilt vid lagring och uppspelning. Förbereda kameran, Grundläggande funktioner 23 Sätta fast kameraremmen Sätt fast remmen enligt bilden till vänster. Dra åt remmen ordentligt i spännet så att den inte glider. Gör på samma sätt på andra (sidan 11). Se till att kameran inte svänger omkring eller fastnar i andra föremål när den hänger i remmen. Sätta på objektivlocket Sätt på objektivlocket enligt bilden till vänster. Sätt alltid tillbaka linsskyddet efter användning. När du vill ta av objektivlocket trycker du in spärrarna på objektivlocket och drar. Ta av objektivlocket innan du sätter på kameran. 24 Sätta på motljusskyddet När du fotograferar i motljus utan blixt med vidvinkel bör du sätta på motljusskyddet för att förhindra att ljus utanför motivet kommer in i objektivet. Stäng av kameran innan du sätter på motljusskyddet. Motljusskydd Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Sätt på motljusskyddet genom att passa in med på objektivet, och vrid sedan motljusskyddet medurs tills på objektivet stämmer överens med på motljusskyddet. Om du använder den inbyggda blixten när motljusskyddet är på kan en del av bilden blockeras av motljusskyddet och därför bli mörk. Sätta på filteradaptern Om du vill använda ett vanligt filter som är tillgängligt i handeln (58 mm i diameter) måste du först sätta på filteradaptern. Stäng av kameran innan du sätter på filteradaptern. Filteradapter Sätt på filteradaptern genom att passa in med på objektivet, och vrid sedan filteradaptern medurs tills på objektivet stämmer överens med på filteradaptern. Filteradaptern kan bara användas tillsammans med filter. Om du vill sätta på närbildsobjektivet 500D (säljs separat) på kameran använder du mellanringen LA-DC58C (säljs separat) (sidan 177). Om du använder mer än ett filter samtidigt kan det uppstå mörka skuggor i bilden beroende på zoomläget. 25 Ställa in datum och tid Menyn Ställ in datum/klockslag visas första gången du sätter på kameran eller när datumbatteriet börjar ta slut. Börja från steg 5 med att ställa in datum och tid. 1 2 Sätt på kameran (sidan 29). Tryck på MENU. Menyn [ (Lagring)] eller [ (Uppspelning)] visas. Menyn (Lagring) i läget Auto Tryck på på multiväljaren för att välja menyn [ (Inställningar)]. Du kan också växla mellan menyerna genom att trycka på JUMP. Tryck på eller på multiväljaren för att välja [Datum Klockslag], och tryck sedan på knappen SET. Den förvalda inställningen för datum kan i vissa länder avvika från det format som visas. Ställ in datum och tid. Tryck på eller på multiväljaren för att välja ett fält som du vill ändra. Tryck på eller på multiväljaren för att ange värden. Du kan ange datum fram till år Tryck på SET. När du har ändrat inställningarna stänger du menyfönstret genom att trycka på MENU. Datum och tid kan inte infogas i bilden trots att datum/klockslag angetts. Anvisningar om hur du skriver ut bilder med datum finns i Handbok för direktutskrift och på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD:n med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]. Byta datumbatteriet (sidan 184) Förbereda kameran, Grundläggande funktioner 27 Ange språk Använd den här funktionen för att välja vilket språk som ska användas i menyer och meddelanden. 1 2 Sätt på kameran (sidan 29). Tryck på MENU. Menyn [ (Lagring)] eller [ (Uppspelning)] visas. Menyn (Lagring) i läget Auto Tryck på på multiväljaren för att välja menyn [ (Inställningar)]. Du kan också växla mellan menyerna genom att trycka på JUMP. Tryck på eller på multiväljaren för att välja [Språk], och tryck sedan på knappen SET. Välj ett språk genom att trycka på,, eller på multiväljaren. Tryck på SET. När du har ändrat inställningarna stänger du menyfönstret genom att trycka på MENU. I bildvisningsläget kan du byta språk genom att hålla ned knappen SET och samtidigt trycka på JUMP, utom om en skrivare (säljs separat) är ansluten och under uppspelning av film. 28 Grundläggande funktioner Sätta på och stänga av strömmen Indikatorn för ström/läge är tänd när kameran är på. Lampan anger kamerans status enligt följande: Orange: Fotograferingsläge Grönt : Bildvisningsläge/ skrivaranslutningsläge* Gult : Datoranslutningsläge* Av : Strömmen till kameran är avstängd. Indikatorlampa för ström/läge * Information om skrivaranslutningsläget finns i Handbok för direktutskrift. Information om datoranslutningsläget finns på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD:n med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]. Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Lägesväljare Med det här reglaget kan du sätta på strömmen. Använd lägesväljaren genom att trycka ned frigöringsknappen som på bilden till vänster. Lägesväljaren fungerar inte om du inte trycker på frigöringsknappen. Släpp reglaget när du har satt på kameran i eller. Lägesväljaren återgår till den ursprungliga positionen (mitten).

10 Frigöringsknapp Sätta på kameran i fotograferingsläge 1 Ta av objektivlocket. 29 Sätta på och stänga av strömmen (forts.) 2 Frigöringsknapp Vrid lägesväljaren till (fotografering), samtidigt som du trycker på frigöringsknappen. Indikatorlampan för ström/läge lyser orange. Öppna LCD-skärmen om det behövs (sidan 32). Sätta på kameran i bildvisningsläge 1 Vrid lägesväljaren till (bildvisning), samtidigt som du trycker på frigöringsknappen. Indikatorlampan för ström/läge lyser grönt och visas på informationspanelen. Öppna LCDskärmen om det behövs (sidan 32). Frigöringsknapp Stänga av strömmen 1 Tryck på. Strömmen stängs av. Vidrör inte objektivet när du fotograferar. Använd heller aldrig våld när du sätter på eller tar av objektivet. Det kan leda till att kameran tar skada. Om detta händer stänger du av kameran och sätter på den igen. Det hörs ett startljud och en startbild visas när strömmen sätts på. (Information om hur du byter startljud och startbild finns på sidorna 31, 51 och 154.) Startbilden visas inte i följande fall: när kameran sätts på i fotograferingsläge när du har växlat till sökaren i stället för monitorn (sidan 32) eller när A/V-utgångskontakten är ansluten till en TV. 30 Sätta på kameran utan startljud och startbild Håll knappen nedtryckt, och sätt sedan på strömmen. Du kan också sätta på kameran med LCD-skärmen stängd. Energisparfunktion Kameran är utrustad med en energisparfunktion. När funktionen har aktiverats sätter du på strömmen igen genom att vrida lägesväljaren mot eller. Fotograferingsläge: Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att någon kontroll på kameran har använts. LCD-skärmen (eller sökaren) stängs också av ungefär 1 minut* efter att någon kontroll på kameran har använts. Tryck på vilken knapp som helst utom lägesväljaren om du vill sätta på LCD-skärmen (eller sökaren) igen. * Du kan ändra tiden (sidan 50). Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Bildvisningsläge: Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att någon kontroll på kameran har använts. Skrivaranslutningsläge: Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att någon kontroll på kameran eller den anslutna skrivaren har använts. Energisparfunktionen inaktiveras medan ett bildspel spelas upp på kameran och vid anslutning till en dator (sidan 133, 149). Du kan stänga av energisparfunktionen på menyn Inställningar (sidan 50). Växla mellan fotografering och bildvisning Du kan snabbt växla mellan fotograferings- och bildvisningsläge. Det kan vara praktiskt när du vill fotografera igen när du har granskat eller raderat en bild omedelbart efter att du har tagit den. Fotograferingsläge bildvisningsläge Vrid lägesväljaren till (bildvisning), samtidigt som du trycker på frigöringsknappen (sidan 30). Kameran växlar till bildvisningsläge. I detta fall dras inte objektivet in. (Om du vrider lägesväljaren till (bildvisning) igen, dras objektivet in.) Bildvisningsläge fotograferingsläge Avlägsna objektivlocket och tryck ned avtryckaren halvvägs, eller för lägesväljaren till (fotografering) samtidigt som du håller ned frigöringsknappen (sidan 30). 31 Använda LCD-skärmen och sökaren Växla mellan LCD-skärmen och sökaren Du kan växla mellan LCD-skärmen och sökaren i både fotograferingsläget och bildvisningsläget. När LCD-skärmen är stängd Sökaren sätts på. När LCD-skärmen är öppen LCD-skärmen sätts på. (Sökaren stängs av.) Du kan växla mellan LCD-skärmen och sökaren genom att trycka på. Den senast använda visningsenheten (sökaren eller LCD-skärmen) aktiveras när kameran sätts på i fotograferingsläge. När kameran sätts på i bildvisningsläge aktiveras alltid LCD-skärmen. Använda LCD-skärmen Om du vill använda LCD-skärmen för fotografering, visning av bilder eller justering av menyinställningar följer du beskrivningen nedan. Öppnas från vänster till höger i 180 grader. Den stängs tillfälligt vid 90 grader. Lutad framåt 180 grader mot objektivet eller bakåt 90 grader. LCD-skärmen stängs av automatiskt och sökaren sätts på när du fäller in LCD-skärmen mot kamerahuset med själva skärmen inåt. 32 Du kan också placera LCD-skärmen i de positioner som visas nedan. 1 Öppna LCD-skärmen åt vänster 180 grader och luta den 180 grader mot objektivet. I den här positionen visas inte några ikoner eller meddelanden på LCD-skärmen. Bilden som visas på LCD-skärmen vänds automatiskt i lodrät och vågrätt ledd (funktionen för spegelvänd monitor), så att den visas rättvänd för en person framför objektivet. (Du kan inaktivera funktionen för spegelvänd monitor (sidan 48).) Förbereda kameran, Grundläggande funktioner 2 Fäll in LCD-skärmen mot kamerahuset. Fäll in den tills den snäpper på plats mot kamerahuset. Om den inte är helt stängd visas bilden spegelvänd och ikoner och meddelanden syns inte. Ikoner och meddelanden visas och bilderna visas rättvända (inte spegelvända) när LCD-skärmen fälls in rakt mot kameran tills den snäpper fast. I bildspelningsläget är bilderna inte spegelvända. Ikoner och meddelanden visas dessutom alltid korrekt. Använda sökaren Om omgivningen är för ljus (t ex när du fotograferar utomhus) så att bilderna på LCD-skärmen inte blir tydliga kan du använda sökaren när du fotograferar. (I sökaren visas samma bild och information som på LCD-skärmen.) Du kan anpassa sökaren till din syn (närsynthet eller översynthet) genom att justera den med dioptrijusteringsväljaren så att informationen i sökaren blir tydlig (sidan 36). Dioptrijusteringsväljare Sökare 33 Kontrollera informationen på LCD-skärmen eller i sökaren Varje gång du trycker på knappen INFO.

11 växlar LCD-skärmen (eller sökaren) till nästa informationsläge. Både LCD-skärmen och sökaren visar 100 % av den faktiska bilden som tas. Fotograferingsläge Varje gång du trycker på knappen INFO. växlar informationsvisningen enligt följande. Ingen information Informationsvisning * Beroende på LCD-skärmens position visas kanske ingen information. Du kan få detaljerad information om en bild som du just har tagit utan att växla till bildvisningsläget. Det gör du genom att trycka på SET och sedan på INFO. medan du granskar bilden direkt efter att den har tagits. Det senast valda informationsvisningsläget används nästa gång du sätter på kameran. Bildvisningsläge Varje gång du trycker på knappen INFO. växlar informationsvisningen enligt följande. Enbildsvisning (sidan 122): Standardinformationsvisning Detaljerad informationsvisning Ingen information Indexvisning (sidan 124): Standardinformationsvisning Ingen information 34 Information på LCD-skärmen och i sökaren LCD-skärmen visar information i fotograferings- och bildvisningsläget, bland annat kamerainställningar, återstående bildkapacitet samt datum och klockslag för fotografering. Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Fotograferingsläge När du använder kameran (t ex när du gör en ändring av fotograferingsinställningarna) visas informationen i ungefär 6 sekunder, även om LCD-skärmen eller sökaren är inställd på att inte visa någon information. (Ibland visas ingen information, beroende på den aktuella kamerainställningen.) Om ikonen för skakningsoskärpa visas när ljusmätningen är klar har en lång slutartid förmodligen valts på grund av otillräckligt ljus. Ställ in blixten på (på) eller (auto), eller montera kameran på ett stativ innan du fotograferar. När du har tagit ett foto genom att trycka ned avtryckaren helt visas bilden på LCD-skärmen i ungefär två sekunder (eller den granskningstid som du väljer mellan 2 och 10 sekunder). Om du trycker på SET medan bilden visas fortsätter den att visas (sidan 54). När du granskar ett foto direkt efter fotograferingen kan du kontrollera bildens ljushet med hjälp av histogrammet (sidan 39), ett diagram som du använder för att bedöma ljusheten i en lagrad bild och annan information som visas tillsammans med bilden. Du kan justera exponeringen enligt resultatet och sedan ta ett nytt foto om det behövs. (Tryck på INFO. om det inte visas något histogram.) 35 Kontrollera informationen på LCD-skärmen eller i sökaren (forts.) Följande visas i informationsfönstret. Autofokusram Spotmätningsramen MF-indikator (Manuell fokus) Antal återstående bilder eller återstående filmtid (sekunder) Bländarvärde Exponeringskompensation Vitbalans Matningsmetod ISO-tal Fotoeffekt Exponeringsvariation Exponeringskompensation för blixt/blixtstyrka Kompressionsinställningar Filformat 7. 0x 8.8x 11x 14x 18x 22x Inställning för digital zoom* Inställning för konverter (objektiv) Låg batterinivå Blixt Reducering av röda ögon Närbildsläge/Snärbildsläge Ljusmätmetod Automatisk rotering Fotograferingsläge ND-filter sidan 92 sidan 93 sidan 77, 79 sidan 99 sidan 96 sidan 100, 102 sidan 107, 108 sidan 57 sidan 60 sidan 78 sidan 180 sidan 22 sidan 62 sidan 64 sidan 73, 75 sidan 90 sidan 119 sidan 14 sidan 118 Slutartid Inställningar för upplösning sidan Varning för skakningsoskärpa Exponeringslås/FE-lås Manuell fokusering (röd) Filminspelningsläge sidan 35 sidan 104, 106 sidan 114, 115 sidan 71 Förbereda kameran, Grundläggande funktioner * Zoomsiffrorna visar de kombinerade optiska och digitala zoomeffekterna. Dessa siffror visas när den digitala zoomen aktiveras. ("7.0x", dvs 7 gånger, är maximal teleinställning för optisk zoom. ) Ikonerna i de skuggade rutorna ( ) ovan och visas även när informationsvisningen är avstängd. Dessutom visas meddelanden, autofokusram, spotmätningsram, slutartid, bländarvärde, MF-indikator (när manuell fokusering har valts) samt zoomfält (under zoomning) som i exemplet ovan. Bildvisningsläge I standardvisningsläget visas följande information. Filnummer Bildnummer och totalt antal bilder (Visad bild/totalt) Fotograferingsdatum/tid Kompressionsinställningar Inställningar för upplösning Filformat Röstkommentar (wav-fil) Film Skyddsstatus sidan 57 sidan 57 sidan 60 sidan 131 sidan 126 sidan Kontrollera informationen på LCD-skärmen eller i sökaren (forts.) I detaljerat visningsläge visas följande information. Histogram Bländarvärde Slutartid Adobe RGB Filmlängd Färgrymd (Adobe RGB) sidan 98 ISO-tal Fotoeffekt Fotograferingsläge Inställningar för upplösning (film) Exponeringsnivå sidan 99 sidan 96 sidan 14 sidan 57 sidan 92 Exponeringskompensa- sidan 107 tion för blixt Vitbalans Ljusmätmetod Närbildsläge/ S-närbildsläge Manuell fokusering sidan 93 sidan 90 sidan 73, 75 sidan 114, 115 Förutom ovanstående visas slutartid, bländare, filmlängd, histogram och varning för överexponering. För vissa bildfiler kan även följande information visas. En annan ljudfil än en wav-fil eller en fil med ett format som inte kan identifieras är kopplad till bilden. JPEG-fil med ett format som inte följer standarden Design rule for Camera File System (sidan 188). Fil med okänt format. Observera att bildinformation som lagras med denna kamera kanske inte visas som den ska på andra kameror, och vice versa. 38 Om histogrammet Histogrammet är ett diagram som du kan använda för att bedöma den tagna bildens ljushet. Ju längre åt vänster kurvan är, desto mörkare blir bilden. När kurvan är längre åt höger blir bilden ljusare. Om bilden är mörk justerar du exponeringskompensationen till ett positivt tal. På samma sätt justerar du exponeringskompensationen till ett negativt tal om bilden är ljus. (sidan 92) Exempel på histogram Mörk bild Balanserad bild Ljus bild Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Varning för överexponering I följande situationer blinkar överexponerade delar av bilden.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) När en bild som du just har tagits granskas på LCD-skärmen (med informationsvisning) eller i sökaren. I det detaljerade visningsläget i bildvisningsläget. Använda zoomen (brännvidd) Du kan justera zoomen mellan 28 och 200 mm (motsvarande brännvidd för en 35 mm-kamera). Vidvinkel Tele/vidvinkel Du kan zooma in (tele) och zooma ut (vidvinkel) genom att vrida på zoomringen. Zoomfältet visas under zoomningen. Zoomhastigheten varierar beroende på hur fort du vrider zoomringen. Tele Zoomfält 39 Använda zoomen (brännvidd) (forts.) Zooma snabbt Om du vill zooma in eller ut snabbt vrider du lägesväljaren till (fotografering) och håller kvar den och vrider sedan zoomringen i antingen inzoomnings- eller utzoomningsriktning. Den snabba zoomningen fortsätter så länge du håller kvar lägesväljaren. Om du vill byta zoomriktning vrider du zoomringen lite åt motsatt håll medan du håller kvar lägesväljaren. Vidvinkel Tele Digital zoom En bild som redan zoomats med det optiska zoomobjektivet kan också zoomas digitalt upp till cirka 22 gånger (sidan 78). Zoomfaktorn visas efter zoomningen. Den digitala zoomfunktionen kan inte användas i alla fotograferingslägen (sidan 206). Ju mer du zoomar bilden digitalt, desto sämre blir bildkvaliteten. 40 Trycka ned avtryckaren Avtryckaren kan tryckas ned i två steg. Trycka ned till hälften När du trycker ned avtryckaren till hälften ställs exponering och fokus in automatiskt. Följande kamerainställningar visas på LCD-skärmen (eller i sökaren). Förbereda kameran, Grundläggande funktioner Avtryckaren trycks ned till hälften Autofokusram Slutartid Autofokusram Bländarvärde Klart för fotografering Fokuseringsproblem Blixten utlöses Varning för skakningsoskärpa eller underexponering Autofokusramen visas i grönt och pipsignalen hörs två gånger. Autofokusramen visas i gult och en pipsignal hörs. Använd fokuseringslås eller manuell fokusering för att ta bilden (sidan 112). Den inbyggda blixten fälls upp och visas. visas. Trycka ned helt När du trycker ned avtryckaren helt utlöses slutaren. Indikatorn blinkar medan bilden sparas på CF-kortet. Du hör slutarljudet när fotot är taget. Rör inte kameran förrän du hör detta ljud. 41 Trycka ned avtryckaren (forts.) Om visas eller autofokusramen visas i gult när du trycker ned avtryckaren till hälften kan du ändå ta bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Bilden sparas först i kamerans interna minne innan den lagras på CF-kortet, vilket gör att du kan ta nästa foto omedelbart efter det första under förutsättning att det finns tillräckligt med utrymme i det interna minnet. Du kan aktivera och inaktivera pipsignalen och slutarljudet på menyn (sidan 49). Om slutarljudet är aktiverat och [Ljud av] samtidigt är aktiverat hörs inget ljud. Det förekommer inget slutarljud i filmläget. Inga bilder kan tas medan blixten laddas. 42 Välja menyer och inställningar Välja inställningar genom att trycka på knappen FUNC. (endast i fotograferingsläge) Förbereda kameran, Grundläggande funktioner 1 Vrid lägesväljaren till 2 Tryck på FUNC. 3 Tryck på eller på 4 Tryck på. multiväljaren för att välja ett funktionsalternativ. 2 eller på multiväljaren för att välja en inställning. FUNC. 5 Tryck på FUNC. 3 ISO-tal [ Välj ett funktionsalternativ med. Fotoeffekt [ 4 Välj en inställning med. ] (sidan 99) ] (sidan 96) Kompression [ (sidan 57) ] Exponeringsvariation [ (sidan 100, 102) ] Upplösning [L]/filformat (sidan 57, 60) Exponeringskompensation eller för blixt (sidan 107) Upplösning (film) [ (sidan 58) eller Blixtstyrka (sidan 108) ] Standardvärdena står inom hakparentes. I steg 4 och 5 kan du också använda inmatningsratten. 5 4 Vrid 5 Klicka FUNC. 43 Välja menyer och inställningar (forts.) Välja inställningar genom att trycka på MENU 1 MENU I läget (fotografering) I läget (bildvisning) Lagrings-menyn (sidan 46) (När Menyn Uppspelning fotograferingsläget används) (sidan 48) MENU 4 MENU 1 Tryck på MENU. 2 Tryck på eller menyflikarna. på multiväljaren för att växla mellan 3 Tryck på Förbereda kameran, Grundläggande funktioner eller på multiväljaren för att välja ett menyalternativ, och tryck sedan på eller på multiväljaren för att välja inställningar. 4 Tryck på MENU. I steg 2 kan du också använda knapparna FUNC./JUMP, / och /. Inställningar kan inte väljas med inmatningsratten. Tryck på SET för alternativ som följs av tre punkter, och välj sedan en inställning. Tryck på knappen igen för att bekräfta inställningen. I fotograferingsläget kan du stänga menyn genom att trycka ned avtryckaren till hälften. (I bildvisningsläge stängs menyn när avtryckaren trycks ned till hälften och kameran växlar till fotograferingsläge.) Menyn Inställningar (sidan 49) Menyn Min kamera (sidan 51, 154) MENU 4 MENU 45 Välja menyer och inställningar (forts. ) Vilka menyalternativ som visas varierar beroende på fotograferingsläget och inställningarna (sidan 206). Du kan använda önskad bild och önskat ljud för [ ] och [ ] på menyn Min kamera. Mer information finns i Registrera inställningar för Min kamera (sidan 156) eller på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD:n med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon]. Du kan återställa standardvärdena för alla inställningar som du har ändrat på menyer och med knappar samtidigt, utom [Datum/ Klockslag], [Språk] och [Videoformat] (sidan 52). Menyalternativ som kan väljas med knappen MENU och standardinställningar I den här tabellen visas alternativen på varje meny och standardinställningarna. (Lagring)-menyn Menyalternativ Blixtsynk Inställning Anger tidsintervall för blixten. 1:a ridån*/2:a ridån Anger om blixten ska utlösas vid lång slutartid eller inte. På/Av* Anger om blixten ska regleras automatiskt.

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran 149_CEL_cover.fm Page 1 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PM SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON BELGIUM N.V. / S.A. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer