EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

2 Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst. Du kan t.ex. skicka bilder till webbtjänster och andra kameror eller fjärrstyra kameran genom att ansluta till ett Wi-Fi -nätverk eller en annan enhet med stöd för kamerans funktioner för trådlöst LAN. (1) Anslut till smartphone Visa bilder med en smartphone Ta bilder med fjärrstyrning via en smartphone (CANON image GATEWAY) (6) Skicka bilder till en webbtjänst Spara och dela bilder (2) Överför bilder mellan kameror Dela bilder (5) Visa bilder i en mediespelare (3) Skriv ut bilder på en Wi-Fi-skrivare 2 (4) Spara bilder i Canon Connect Station Webbtjänsterna CANON image GATEWAY kan inte användas i vissa länder och områden. Information om i vilka länder och områden som CANON image GATEWAY-tjänsterna kan användas finns på Canons webbplats ( Inställningar för Skicka bilder till en webbtjänst kan inte göras från dator i vissa länder och områden.

3 Inledning (1)q Anslut till smartphone (s. 25, 83) Visa sparade bilder eller hantera kameran från din Wi-Fi-aktiverade smartphone eller surfplatta. Installera appen Camera Connect om du vill använda dessa funktioner. I den här användarhandboken och på kamerans LCD-monitor syftar smartphone på smartphone och surfplatta. (2)z Överför bilder mellan kameror (s. 43) Överför bilder mellan den här kameran och andra Canon-kameror med funktioner för trådlöst LAN. (3)l Skriv ut bilder på en Wi-Fi-skrivare (s. 53, 93) Anslut kameran till en skrivare med funktioner för trådlöst LAN och PictBridge (trådlöst LAN) och skriv ut dina bilder trådlöst. (4)Spara bilder på Connect Station (s. 61) Anslut kameran till Connect Station (säljs separat) via ett trådlöst LAN för att spara bilder. (5)o Visa bilder i en mediespelare (s. 101) Visa bilder från kamerans minneskort på din TV, via en mediespelare med stöd för DLNA* och trådlöst LAN. * Digital Living Network Alliance (6)m Skicka bilder till en webbtjänst (s. 107) Dela bilder med släkt och vänner eller med olika webbtjänster via CANON image GATEWAY, en fototjänst online för Canonanvändare (kostnadsfri registrering är obligatorisk). Enkel anslutning med NFC-funktionen Kameran har stöd för NFC så att du lätt kan upprätta en anslutning mellan kameran och en smartphone eller Connect Station (säljs separat). Mer information finns på sidan 17. 3

4 Användarhandbokens struktur Användarhandboken består av Börja använda kameran, Enkel anslutning och Avancerad anslutning. När du har angett ett namn i Börja använda kameran (s. 19) väljer du själv vilka sidor du vill läsa. z/connect Station: Enkel anslutning (s. 23) o/m: Avancerad anslutning (s. 65) q/l: Enkel anslutning eller Avancerad anslutning beroende på dina behov Börja använda kameran (s. 11) Beskriver grundfunktioner och hur du registrerar ett namn. Välja mottagare för anslutningen z Kamera Connect Station q Smartphone l Skrivare o Mediespelare m Webbtjänst Välj anslutningsmetod Du kan välja anslutningsmetod för q och l. Enkel anslutning (s. 23) Anslut kameran direkt till enheten. Avancerad anslutning (s. 65) Anslut via en Wi-Fi-kopplingspunkt. 4

5 Kapitel Inledning 2 Börja använda kameran 1 2 Grundfunktioner och inställningar 13 Registrera ett namn 19 Enkel anslutning Enkel anslutning till en smartphone 25 Överföra bilder mellan kameror 43 Enkel anslutning till en Wi-Fi-skrivare 53 Enkel anslutning till Connect Station 61 Avancerad anslutning Använda en Wi-Fi-kopplingspunkt 69 Wi-Fi-anslutning till en smartphone 83 Wi-Fi-anslutning till en Wi-Fi-skrivare 93 Visa bilder i en mediespelare 101 Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst 107 Ansluta till ett trådlöst LAN från bildvisningsskärmen 129 Hantera inställningar 133 Felsökningsguide 139 Övrig information 157 5

6 Innehåll Inledning 2 Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN... 2 Användarhandbokens struktur... 4 Kapitel... 5 Innehåll... 6 Så här läser du användarhandboken Börja använda kameran 11 Flödesdiagram över funktioner Grundfunktioner och inställningar 13 Grundfunktioner och inställningar Registrera ett namn 19 Registrera ett namn Enkel anslutning 23 Flödesdiagram över den trådlösa LAN-funktionen (enkel anslutning) Enkel anslutning till en smartphone 25 Förberedelse Ansluta med NFC-funktionen Upprätta en anslutning genom att använda kameran som kopplingspunkt Hantera kameran med hjälp av en smartphone Återansluta Enkel bildöverföring med NFC-funktionen

7 Innehåll Överföra bilder mellan kameror 43 Välja mottagare för anslutningen...44 Skicka bilder...46 Återansluta...50 Registrera inställningar för flera anslutningar...51 Enkel anslutning till en Wi-Fi-skrivare 53 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som kopplingspunkt...54 Skriva ut...57 Återansluta...60 Enkel anslutning till Connect Station 61 Spara bilder...62 Avancerad anslutning 65 Flödesdiagram över den trådlösa LAN-funktionen (avancerad anslutning) Använda en Wi-Fi-kopplingspunkt 69 Kontrollera typ av kopplingspunkt...70 Anslutning via WPS (PBC-läge)...71 Anslutning via WPS (PIN-läge)...74 Manuell anslutning genom att söka efter nätverk...78 Wi-Fi-anslutning till en smartphone 83 Använda infrastrukturläge för att upprätta anslutning...84 Hantera kameran med hjälp av en smartphone...86 Återansluta...88 Ställa in visningsbara bilder...89 Registrera inställningar för flera anslutningar

8 Innehåll Wi-Fi-anslutning till en Wi-Fi-skrivare 93 Använda infrastrukturläge för att upprätta anslutning Skriva ut Återansluta Registrera inställningar för flera anslutningar Visa bilder i en mediespelare 101 Visa bilder på en TV Återansluta Registrera inställningar för flera anslutningar Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst 107 Förberedelse Kontrollera typ av kopplingspunkt Anslutning via WPS (PBC-läge) Anslutning via WPS (PIN-läge) Manuell anslutning genom att söka efter nätverk Skicka bilder till en webbtjänst Återansluta Registrera inställningar för flera anslutningar Ansluta till ett trådlöst LAN från bildvisningsskärmen 129 Ansluta från bildvisningsskärmen Hantera inställningar 133 Kontrollera, ändra och ta bort inställningar Radera inställningar för trådlöst LAN

9 Innehåll Felsökningsguide 139 Åtgärda felmeddelanden Felsökningsguide Anmärkningar om trådlöst LAN Kontrollera nätverksinställningar Övrig information 157 Ställa in nätverk manuellt Ställa in IP-adress manuellt Tekniska data Försiktighetsåtgärder med Wi-Fi (trådlöst LAN) Index

10 Så här läser du användarhandboken I den här användarhandboken används termen trådlöst LAN som en allmän term för Wi-Fi och Canons ursprungliga funktioner för trådlös kommunikation. Med kopplingspunkt menas stationer för trådlöst LAN (kopplingspunkter för trådlöst LAN, trådlösa LAN-routrar m.m.) som vidarebefordrar anslutning till trådlöst LAN. Namn på knappar och ikoner och andra programvaruelement som visas på datorns eller annan enhets skärm står inom hakparenteser [ ]. Även menyalternativ i kameran står inom hakparenteser. Siffrorna ** i (s. **) i den här användarhandboken avser referenssidor som innehåller mer information. Avsnitt i användarhandboken som är märkta med följande symboler innehåller särskild information, enligt nedanstående beskrivning. : Varningar som gäller potentiella problem under hanteringen. : Kompletterande information. Varumärken Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och logotypen för Wi-Fi Certified är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. När WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup. UPnP är ett varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken är egendom som tillhör respektive ägare. Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller skadade data som härrör från felaktiga inställningar för trådlöst LAN när du använder kameran. Dessutom kan Canon inte heller hållas ansvarigt för annan förlust eller skada som beror på användningen av kameran. För din egen säkerhets skull bör du använda Wi-Fi-funktioner på egen risk och efter eget omdöme. Canon kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som beror på obehörig åtkomst eller annat säkerhetshål. 10

11 Börja använda kameran 11

12 Flödesdiagram över funktioner I det här avsnittet beskrivs grundfunktionerna för trådlöst LAN och hur du registrerar ett namn (för identifiering). Följ anvisningarna nedan. Ställ in [Wi-Fi/NFC] på [På]. (Steg 1 och 2 på sidan 14) När du väljer den här inställningen första gången visas en skärm där du kan registrera ett namn. Registrera ett namn. (s. 20) Ställ in kamerans namn. Ange ett namn som är 1 till 14 tecken långt, till exempel ditt eget namn. Du måste ange ett namn eftersom du i annat fall inte kan gå till skärmen för inställning av trådlöst LAN. Öppna skärmen [Wi-Fi-funktion]. (Steg 3 och 4 på sidorna 14-15) Kamerainställningarna för trådlöst LAN ställs in på skärmen [Wi-Fi-funktion]. Andra inställningar beskrivs under Enkel anslutning och Avancerad anslutning. Enkel anslutning (s. 23) Anslut kameran direkt till enheten. Avancerad anslutning (s. 65) Anslut via en Wi-Fi-kopplingspunkt. 12

13 1 Grundfunktioner och inställningar I det här kapitlet beskrivs grundfunktioner och de inställningar du behöver göra när du ska använda kamerans funktioner för trådlöst LAN. 13

14 Grundfunktioner och inställningar Här beskrivs grundfunktioner vid inställning av kamerans trådlösa LAN-funktioner. Följ anvisningarna nedan. 1 Välj [Wi-Fi/NFC]. På fliken [51] väljer du [Wi-Fi/NFC] och trycker på <0>. 2 3 Välj [På]. Tryck på <Z> och välj [På] och tryck sedan på <0>. När du väljer den här inställningen första gången visas en skärm där du kan registrera ett namn (för identifiering). Information om hur du registrerar ett namn finns på sidan 20. [Wi-Fi-funktion] på fliken [51] kan nu väljas. När det är inställt på [På] inaktiveras alla anslutningar via DIGITAL- och HDMI-kontakterna. [Eye-Fi-överf] ställs också in på [Av]. Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] väljer du [Wi-Fi-funktion] och trycker på <0>. 14

15 Grundfunktioner och inställningar 4 Välj den Wi-Fi-funktion du vill ansluta till. Tryck på <W> <X> eller <Y> <Z> för att välja önskat alternativ. Kamerainställningarna för trådlöst LAN ställs in på den här skärmen. Andra anslutningsinställningar beskrivs under Enkel anslutning och Avancerad anslutning. [Wi-Fi/NFC] När du ställt in [Av] kan du inte välja [Wi-Fi-funktion] på fliken [51]. När du använder NFC-funktionen ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och lägger sedan till [X] vid [Tillåt NFC-anslutningar]. Tryck på <B> om du vill lägga till eller ta bort [X]. Om det inte är tillåtet att använda elektroniska och trådlösa enheter, till exempel på flygplan eller sjukhus, ställer du in det på [Av]. När det är inställt på [På] kan du inte använda kameran genom att ansluta den till en Connect Station, dator, skrivare, GPS-mottagare, tv eller annan enhet med en kabel (s. 18). Använda kameran när funktioner för trådlöst LAN är aktiva Om du vill prioritera trådlösa LAN-funktioner ska du inte använda strömbrytare, inställningsratt, minneskortslucka eller batterilucka. Om du gör det kan bildtagning eller bildvisning prioriteras, och funktionerna för trådlöst LAN kan avbrytas i processen. 15

16 Grundfunktioner och inställningar Automatisk avstängning Vid behov ställer du in [Autom avstängn] under fliken [52] på [Av]. Om kamerans funktion för automatisk avstängning aktiveras när kameran är ansluten till trådlöst LAN avbryts anslutningen. Anslutningsstatus för trådlöst LAN Anslutningsstatus för trådlöst LAN kan kontrolleras med kamerans <k>-lampa. <k>-lampa Anslutningsstatus <k>-lampa Ansluten På Data skickas eller tas emot Väntar på anslutning/ väntar på återanslutning Anslutningsfel Blinkar snabbt Blinkar långsamt Blinkar relativt snabbt 16

17 Grundfunktioner och inställningar Pekskärmskontroll Du kan även hantera funktionerna för trådlöst LAN genom att peka på kamerans skärm. Så här kan du använda NFC-funktionen Med kamerans NFC-funktion kan du göra följande: Håll en NFC-aktiverad smartphone mot din kamera så att den ansluts via ett trådlöst LAN (s. 28). När du visar bilder på kameran håller du en NFC-aktiverad smartphone mot kameran för att skicka en bild till din smartphone (s. 39). Håll kameran nära Canon Connect Station (säljs separat) för att ansluta dem via ett trådlöst LAN (s. 62). Med den här kameran kan du inte ansluta till andra NFC-aktiverade kameror eller skrivare med NFC-funktionen. Vad är NFC? NFC (Near Field Communication) är en funktion som används för att dela information genom att två NFC-aktiverade enheter placeras nära varandra. Kameran använder NFC-funktionen för att dela information om trådlös LAN-anslutning. 17

18 Grundfunktioner och inställningar Försiktighetsåtgärder vid kabelanslutning Om [51: Wi-Fi/NFC] är inställt på [På] inaktiveras anslutning via gränssnittskabel, AV-stereokabel eller HDMI-kabel. Ställ in [51: Wi-Fi/ NFC] på [Av] innan du ansluter en kabel. När kameran är ansluten till en Connect Station, dator, skrivare, GPSmottagare, tv eller annan enhet med en gränssnittskabel kan du inte ändra inställningen för [Wi-Fi/NFC]. Du måste dra ur gränssnittskabeln innan du kan ändra några inställningar. Kort Om kameran saknar kort kan den inte anslutas till ett trådlöst LAN. Kameran kan dessutom bara anslutas till ett trådlöst LAN för att använda Wi-Fi-funktionerna [l], [m] eller [o] om det finns bilder på kortet. Använda ett Eye-Fi-kort Om [51: Wi-Fi/NFC] är inställt på [På] går det inte att överföra bilder via ett Eye-Fi-kort. 18

19 2 Registrera ett namn I det här kapitlet beskrivs hur du ställer in kamerans namn (för identifiering). 19

20 Registrera ett namn Innan du upprättar en anslutning ställer du in kamerans namn (för identifiering). När kameran ansluts till en annan enhet via trådlöst LAN visas namnet på enheten. Du måste ange ett namn eftersom du i annat fall inte kan gå till skärmen för inställning av trådlöst LAN. 1 Välj [Wi-Fi/NFC]. På fliken [51] väljer du [Wi-Fi/NFC] och trycker på <0>. 2 Välj [På]. Tryck på <Z> och välj [På] och tryck sedan på <0>. När du väljer den här inställningen första gången visas en skärm där du kan registrera ett namn. Välj [OK] och gå vidare till steg 3. 20

21 Registrera ett namn 3 4 Ange ett namn. Instruktioner för hur du matar in tecken finns i Använda det virtuella tangentbordet på nästa sida. Ange ett namn som är 1 till 14 tecken långt. Stäng menybilden för inställning. När du är färdig trycker du på knappen <M>. Välj [OK] på bekräftelseskärmen och gå tillbaka till menyskärmen genom att trycka på <0>. Du kan ändra namnet senare på skärmen [Inställningar] (s. 138). 21

22 Registrera ett namn Använda det virtuella tangentbordet 22 Byta textruta Tryck på <Q> om du vill gå mellan första och sista fältet. Flytta markören Tryck på <Y> <Z> i det översta fältet för att flytta markören. Ange text Tryck på <W> <X> eller <Y> <Z> för att välja ett tecken i det nedre fältet och infoga det genom att trycka på <0>. Du ser hur många tecken du har matat in, och hur många fler du har tillgång till, i mätaren [*/*] i skärmens övre högra hörn. Ändra inmatningsmetod* Välj [E] längst nere till höger i det nedersta fältet. Varje gång du trycker på <0> ändras inmatningsmetoden enligt följande: små bokstäver 9 siffror/symboler 1 9 siffror/symboler 2 9 stora bokstäver. *Om [Pekskärmskontroll: Av] har valts går det att visa alla tecken på en enda skärm. Ta bort ett tecken Du tar bort ett tecken genom att trycka på <L>. Slutföra textinmatningen Tryck på <M> när du vill bekräfta det du har skrivit och avsluta. Om en bekräftelsedialogruta visas stänger du den genom att trycka på [OK]. Avbryta textinmatningen Tryck på <B> om du vill avbryta textinmatningen och avsluta. Om en bekräftelsedialogruta visas stänger du den genom att trycka på [OK].

23 Enkel anslutning 23

24 Flödesdiagram över den trådlösa LAN-funktionen (enkel anslutning) q Smartphone z Kamera l Skrivare Connect Station Registrera kamerans namn (s. 20) Inställning Installera Camera Connect på en smartphone (s. 26) Ställa in en kompatibel kamera (s. 43) Ställa in en kompatibel skrivare (s. 53) Ställa in Connect Station Anslut Registrera anslutningar till kameran (s. 28, 31) (s. 44) (s. 54) Ansluta via NFC (s. 62) Använd Gör bilder visningsbara och fjärrfotografera (s. 35) Dela bilder (s. 46) Skriva ut bilder (s. 57) Spara bilder (s. 62) Information om hur du ansluter till o (Visa bilder i en mediespelare) eller m (Skicka bilder till en webbtjänst) finns i Avancerad anslutning (s. 65). 24

25 3 Enkel anslutning till en smartphone Om du ansluter kameran till en smartphone kan du göra följande: Visa eller hantera bilder i kameran med din smartphone. Ta emot bilder som finns i kameran med din smartphone. Hantera kameran med din smartphone och ta bilder. Information om hur du ansluter med hjälp av en Wi-Fikopplingspunkt finns i Avancerad anslutning (s. 65). Kameran kan inte anslutas till en smartphone när strömbrytaren är inställd på <k>. 25

26 Förberedelse Installera Camera Connect på en smartphone Smartphoneappen Camera Connect (kostnadsfri) behövs om du vill kommunicera med en smartphone. Du kan hämta Camera Connect från App Store eller Google Play. Installera Camera Connect på din smartphone och upprätta anslutningen enligt instruktionerna. För att kunna använda Camera Connect måste du ha en smartphone med ios eller Android. Information om vilka operativsystem som kan användas finns på hämtningssidan för Camera Connect. Om du håller kameran mot en NFC-aktiverad smartphone som inte har Camera Connect installerad, visas hämtningsskärmen för Camera Connect på din smartphone. Gränssnittet och funktionerna för Camera Connect kan ändras för att programmet ska uppdateras eller förbättras. I sådana fall kanske funktionerna inte stämmer med exempelskärmarna eller anvisningarna i den här användarhandboken. 26

27 Förberedelse Anslutningsmetod Om du använder en Android-smartphone kan du kontrollera om den är NFC-aktiverad. Om den är NFC-aktiverad: se s. 28 Du kan upprätta en anslutning med NFC-funktionen. Om den inte är NFC-aktiverad: se s. 31 Upprätta anslutning med kameran som kopplingspunkt. En smartphone som är märkt med p är NFC-aktiverad. Vissa smartphone-enheter är inte märkta med p även om de är NFC-aktiverade. Om du inte vet om din smartphone är NFC-aktiverad kontaktar du tillverkaren. NFC-aktiverade smartphone-enheter kan också anslutas med kameran som kopplingspunkt eller i infrastrukturläge. 27

28 Ansluta med NFC-funktionen Anslut kameran och en smartphone med hjälp av NFC-funktionen. Så här gör du: (1) Slå på kameran och din smartphone. (2) Aktivera NFC-funktionen på kameran och din smartphone. (3) Håll din smartphone mot kameran så att de kommer i kontakt med varandra (s. 29). Information om din smartphones NFC-inställning och NFCantennposition finns i användarhandboken till din smartphone. Följ anvisningarna nedan vad gäller kamerans NFC-inställning. NFC-inställning på kameran 1 Välj [Wi-Fi/NFC]. På fliken [51] väljer du [Wi-Fi/NFC] och trycker på <0>. 2 Lägg till [X] vid [Tillåt NFC-anslutningar]. Visas när [Wi-Fi/NFC] är inställd på [På]. Tryck på <B> om du vill lägga till eller ta bort [X]. När [X] har lagts till trycker du på <0>. När du väljer den här inställningen första gången visas en skärm där du kan registrera ett namn (för identifiering) (s. 20). Information om hur du skickar bilder till en smartphone finns på sidan Om din smartphone inte är NFC-aktiverad, se sidan 31.

29 Ansluta med NFC-funktionen Ansluta till en smartphone 1 Tryck en smartphone mot kameran. Om en bild visas på kameran avslutar du bildvisningen. Håll märket p på din smartphone mot samma märke på kameran. När ett meddelande visas på kamerans LCD-monitor som indikerar en anslutning kan du flytta din smartphone bort från kameran. Kamerans <k>-lampa blinkar. Camera Connect startar på din smartphone och en anslutning upprättas. När åtgärden i steg 2 är klar öppnas huvudfönstret i Camera Connect. Enhetsnamn som ställts in på Camera Connect 2 Spara inställningarna. När en anslutning har upprättats visas skärmen till vänster på kamerans LCD-monitor. Om anslutningsinställningarna redan har sparats visas inte den här skärmen och LCD-monitorn stängs av. Tryck på <B> om du vill välja visningsbara bilder. Steg 5 på sidan 90 visar hur du ställer in dem. Kamerans <k>-lampa lyser blått. Tryck på <Z> för att välja [OK] och tryck sedan på <0>. När ett meddelande har visats stängs kamerans LCD-monitor av. Kontrollera eller ändra enhetsnamnet på inställningsskärmen för Camera Connect. 29

30 Ansluta med NFC-funktionen 3 Använd kameran med Camera Connect. Utför andra åtgärder med Camera Connect. Användningsproceduren beskrivs på sidan 35. Du har nu slutfört inställningarna för kommunikation med din smartphone. Försiktighetsåtgärder vid NFC-funktioner När du håller din smartphone mot kameran måste du vara försiktig så att du inte tappar kameran eller din smartphone. Håll inte din smartphone mot kameran för hårt. Det kan repa kameran eller din smartphone. Om du bara håller din smartphone nära märket kanske inte anslutningen upprättas. Se till att du trycker märket mot din smartphone så att de kommer i kontakt med varandra. Identifieringen kanske blir svår beroende på din smartphone. Tryck långsamt samtidigt som du ändrar position eller vinkel. En annan app kanske startar på din smartphone beroende på hur du trycker. Kontrollera positionen för märket p och tryck sedan igen. En anslutning kan upprättas via NFC-funktionen när du tar bilder med kameran, när strömbrytaren är inställd på <k>, när det inte finns något kort eller när LCD-monitorn är stängd med skärmen inåt. När du trycker din smartphone mot kameran får ingenting finnas mellan kameran och din smartphone. Om kameran eller din smartphone har ett fodral kanske en anslutning inte kan upprättas via NFC-funktionen. När du använder ett batterihandgrepp BG-E18 (säljs separat) kan en anslutning inte upprättas via NFC-funktionen. 30 Kameran kan inte anslutas till två eller fler smartphone-enheter samtidigt. Anslutningsinställningarna som görs via NFC-funktionen sparas som standard som fjärde inställning (en inställning dedikerad till NFCanslutningen) med namnet [SET4(NFC)]. När du ansluter kameran till en annan smartphone via NFC skrivs [SET4(NFC)] över. En anslutning kan upprättas även om kameran är inställd på automatisk avstängning. Om en anslutning inte kan upprättas avbryter du automatisk avstängning och upprättar sedan anslutningen.

31 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som kopplingspunkt Smartphone som inte är NFC-aktiverad kan anslutas med kameran som kopplingspunkt. När du ska upprätta anslutningen måste du göra inställningar på din smartphone. Mer information finns i användarhandboken till din smartphone. Åtgärder på kamera Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och sedan väljer du [Wi-Fi-funktion]. Välj [q]. Välj [q] (Anslut till smartphone) och tryck på <0>. Kamerans <k>-lampa blinkar. Välj [Kamera som åtkomstpunkt]. Tryck på <W> <X> och välj [Kamera som åtkomstpunkt] och tryck sedan på <0>. Välj [OK] och tryck på <0> för att gå till nästa menybild. 31

32 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som kopplingspunkt 4 Åtgärder på smartphone-1 SSID (nätverksnamn) Krypteringsnyckel (lösenord) 5 Välj [Enkel anslutning]. Tryck på <W> <X> och välj [Enkel anslutning]. Tryck sedan på <0>. Välj [OK] och tryck på <0> för att gå till nästa menybild. Instruktioner för manuell anslutning finns på sidan 158. Slå på din smartphone och anslut den till kameran. Aktivera din smartphones Wi-Fifunktion och välj sedan det SSID (nätverksnamn) som visas på kamerans LCD-monitor. Ange den krypteringsnyckel som visas på kamerans LCD-monitor som lösenord. 32 När du är ansluten via [Enkel anslutning] med kameran som kopplingspunkt, läggs _Canon0A till i kamerans SSID.

33 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som kopplingspunkt 6 7 Starta Camera Connect på din smartphone. När din smartphones Wi-Fiinställningar är slutförda startar du Camera Connect. Välj kameran som du vill ansluta till på din smartphone. Välj och tryck på kameran för att ansluta från [Cameras/Kameror] på Camera Connect för att upprätta en anslutning. När åtgärden i steg 8 på nästa sida är klar öppnas huvudfönstret i Camera Connect. 33

34 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som kopplingspunkt Åtgärder på kamera-2 Enhetsnamn som ställts in på Camera Connect 8 Anslut till kameran. När en anslutning har upprättats visas skärmen till vänster på kamerans LCD-monitor. Tryck på <B> om du vill välja visningsbara bilder. Steg 5 på sidan 90 visar hur du ställer in dem. Tryck på <Z> för att välja [OK] och tryck sedan på <0>. Kamerans <k>-lampa lyser blått. När ett meddelande har visats stängs kamerans LCD-monitor av. Åtgärder på smartphone-2 9 Slå på kameran med Camera Connect. Utför andra åtgärder med Camera Connect. Användningsproceduren beskrivs på sidan 35. Du har nu slutfört inställningarna för kommunikation med din smartphone. 34 Information om hur du registrerar flera anslutningsinställningar finns på sidan 92. Kontrollera eller ändra enhetsnamnet på inställningsskärmen för Camera Connect.

35 Hantera kameran med hjälp av en smartphone Du kan använda en smartphone med Camera Connect för att visa bilder som är lagrade i kameran och fjärrfotografera. Huvudfönstret i Camera Connect Nedan beskrivs huvudfunktionerna i Camera Connect. Tryck på skärmen om du vill lära dig hanteringsprocedurerna. [Images on camera/ Bilder på kamera] Du kan visa bilder som lagras på kameran. Du kan spara bilder från kameran till en smartphone. Du kan utföra åtgärder, som borttagning, på bilder som lagras på kameran. [Remote Shooting/ Fjärrfotografering] Du kan visa kamerans Live View-bild på en smartphone. Du kan ta bilder via fjärrstyrning. [Camera Settings/ Kamerainställningar] Du kan ändra kamerainställningar. v(inställningsknapp) Använd den här knappen för att ändra olika inställningar för Camera Connect. 35

36 Hantera kameran med hjälp av en smartphone Avbryta anslutningen Om du utför någon av följande åtgärder avbryts anslutningen. Tryck på [t] på Camera Connect-skärmen. Ställ kamerans strömbrytare på <2>. Om de visningsbara bilderna har angetts (s. 89) är funktionerna i Camera Connect begränsade. När du är ansluten går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned avtryckaren. AF-hastigheten kan bli lägre vid fjärrfotografering. Bildvisningen eller slutarutlösningen kan bli långsammare än vanligt beroende på anslutningens status. 36 Anslutningen avbryts också om du ställer in strömbrytaren på <k>, vrider inställningsratten eller öppnar kortplats-/batteriluckan. När du sparar RAW-bilder i en smartphone sparas de som JPEG-bilder. Kamerans automatiska avstängning fungerar inte när anslutningen upprättats. Inaktivera energisparfunktionen på din smartphone när anslutningen upprättats. Kamerans <k>-lampa blinkar snabbt när bilder som är lagrade i kameran sparas på en smartphone.

37 Återansluta Du kan återansluta kameran till en smartphone som du har sparat anslutningsinställningar för. 1 Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och sedan väljer du [Wi-Fi-funktion]. 2 Välj [q]. Välj [q] (Anslut till smartphone) och tryck på <0>. 3 Upprätta en anslutning. Välj [Anslut] och tryck på <0>. Välj [OK] i dialogrutan. När du har registrerat inställningar för flera anslutningar väljer du först [Välj inst.] och sedan den mottagare du vill ansluta till. 37

38 Återansluta 4 5 Aktivera Wi-Fi-funktionen på din smartphone. Om målet för anslutningen har ändrats återställer du inställningen för att kunna ansluta till kameran. Starta Camera Connect på din smartphone. En anslutning upprättas. 38 Välj [Granska/ändra inställningar] i steg 3 (s. 135) om du inte känner till kamerans SSID när du ska återansluta. Med NFC-anslutning eller när du är ansluten via [Enkel anslutning] med kameran som kopplingspunkt, läggs _Canon0A till i kamerans SSID.

39 Enkel bildöverföring med NFC-funktionen När du visar bilder på kameran trycker du en NFC-aktiverad smartphone mot kameran för att skicka en bild till din smartphone. Om en anslutning redan har upprättats via ett trådlöst LAN, avbryter du anslutningen och visar sedan bilderna på kameran. Ställ in kameran och din smartphone så att du kan använda deras NFC-funktioner i förväg (s. 28). Skicka enskilda bilder Visa bilden. Tryck på <x> för att visa en bild med enbildsvisning. Tryck en smartphone mot kameran. Håll märket p på din smartphone mot samma märke på kameran. När ett meddelande visas på kamerans LCD-monitor som indikerar en anslutning kan du flytta din smartphone bort från kameran. Kamerans <k>-lampa lyser blått. Välj en bild att skicka. Tryck på <Y> <Z> och välj en bild som ska skickas. 39

40 Enkel bildöverföring med NFC-funktionen Tryck på <0>. Välj [Skicka visade]. Tryck på <Y> <Z>, välj [Skicka visade] och tryck sedan på <0>. När du väljer [Skicka valda] visas skärmen i steg 2 på sidan 41. Den visade bilden skickas. När överföringen är klar visas skärmen i steg 3 igen. Välj en bild och tryck på <0> (s. 42) om du vill skicka en bild till. Avbryt anslutningen. Tryck på <M> för att visa bekräftelsedialogrutan. Tryck på <Z>, välj [OK] och tryck på <0> för att avbryta anslutningen. 40

41 Enkel bildöverföring med NFC-funktionen Skicka flera bilder Om indexbilden visas i steg 1 på sidan 39 visas skärmen för bildval på kameran när en anslutning har upprättats Anslut kameran till din smartphone. Visa bilder på indexbilden. I steg 2 på sidan 39 beskrivs hur du trycker din smartphone mot kameran och upprättar en anslutning. Skärmen för bildval visas. Välj bilder att skicka. Tryck på <Y> <Z> och välj en bild som ska skickas. Lägg sedan till [X]. Tryck på <0> för att lägga till eller ta bort [X]. Genom att trycka på <u> kan du växla till enbildsvisning och välja en bild. Skicka bilderna. När du har valt vilka bilder som ska skickas trycker du på <Q> och skickar dem. 41

42 Enkel bildöverföring med NFC-funktionen Skicka en bild till På skärmen för att avsluta processen med att skicka bilden trycker du på <0> för att skicka en bild till. [Skicka valda] Du kan välja vilka bilder som ska skickas på skärmen för bildval. [Skicka visade] Skickar den visade bilden. Visa bilden som ska skickas i förväg. Läs också Försiktighetsåtgärder vid NFC-funktioner (s. 30) vid behov. När du är ansluten går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned avtryckaren. Bilder kan inte skickas med NFC-funktionen när kameran är ansluten till en annan enhet via trådlöst LAN. Kameran kan heller inte anslutas till flera smartphone-enheter samtidigt. 42 Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under överföringen. Bilder som är större än S2 storleksändras till S2 när de skickas. S2- och S3-bilder skickas utan att storleksändras. Inaktivera energisparfunktionen på din smartphone när anslutningen upprättats. Inställningar för enkel bildöverföring med NFC-funktionen sparas inte på kameran. Kamerans <k>-lampa blinkar snabbt när data skickas.

43 4 Överföra bilder mellan kameror Du kan överföra bilder mellan olika Canon-kameror via de inbyggda funktionerna för trådlöst LAN. Du kan ansluta trådlöst till Canon-kameror med inbyggda funktioner för trådlöst LAN, som sålts 2012 eller senare. Observera att du inte kan ansluta kameran till Canons videokameror, även om de har inbyggda funktioner för trådlöst LAN. Du kan inte ansluta kameran till Canon-kameror utan funktioner för trådlöst LAN, även om de har stöd för Eye-Fi-kort. Du kan endast överföra stillbilder i filformatet JPEG. För filmer kan ett sändningsfel inträffa eller skickade filmer inte spelas upp beroende på målkamerans funktioner. (Filmer kan bara skickas till kameror som är kompatibla med uppspelning av MP4-filmer.) 43

44 Välja mottagare för anslutningen Registrera mottagarkameran för anslutning via trådlöst LAN. Du kan endast ansluta kameran till en annan kamera åt gången. 1 Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och sedan väljer du [Wi-Fi-funktion]. 2 Välj [z]. Välj [z] (Överför bilder mellan kameror) och tryck sedan på <0>. Kamerans <k>-lampa blinkar. 3 Starta anslutningen på mottagarkameran. När menybilden till vänster visas på kameran startar du anslutningen på mottagarkameran. Information om proceduren finns i användarhandboken till mottagarkameran. Inställningarna sparas och en av bilderna på kortet visas när anslutningen har upprättats. Kamerans <k>-lampa lyser blått. 44

45 Välja mottagare för anslutningen 4 Välj bilder att skicka. Välj bilder på ursprungskameran (s. 46). Gör ingenting med mottagarkameran. Observera att GPS-information inte visas på kamerans visningsskärm även om det finns GPS-information för de bilder som tas emot. Du kan visa fotograferingsplatser på en virtuell karta i programvaran Map Utility (EOS-programvara). Anslutningsinställningarna sparas/registreras under namnet på den aktuella kameran. Den automatiska avstängningen fungerar inte när anslutningen upprättats. 45

46 Skicka bilder Skicka enskilda bilder Välj och skicka enskilda bilder Välj en bild att skicka. Tryck på <Y> <Z> och välj en bild som ska skickas. Tryck sedan på <0>. Genom att trycka på <I> kan du växla till indexbilden och välja en bild. Välj [Skicka visade]. Om du vill välja storlek för bilden som ska överföras väljer du [Ändra storlek] och trycker på <0>. Tryck på <Y> <Z>, välj [Skicka visade] och tryck sedan på <0>. Skärmen för överföringsförloppet visas. När överföringen är klar visas skärmen i steg 1 igen. Om du vill skicka en annan bild upprepar du steg 1 och 2. Avbryt anslutningen. Tryck på <M> för att visa bekräftelsedialogrutan. Tryck på <Z>, välj [OK] och tryck på <0> för att avbryta anslutningen. Menybilden [Wi-Fi-funktion] visas igen. 46

47 Skicka bilder Skicka flera bilder Välj flera bilder och skicka dem direkt. Tryck på <0> Välj [Skicka valda]. Om du vill välja storlek för bilden som ska överföras väljer du [Ändra storlek] och trycker på <0>. Tryck på <Y> <Z>, välj [Skicka valda] och tryck sedan på <0>. Välj bilder att skicka. Tryck på <Y> <Z> och välj en bild som ska skickas. Lägg sedan till [X]. Tryck på <0> för att lägga till eller ta bort [X]. Genom att trycka på <I> kan du växla till trebildsvisning och välja en bild. När du har valt bilder att skicka trycker du på <Q>. 47

48 Skicka bilder 4 Minska bildstorleken. Vid behov. Tryck på <W> <X> på nästa skärm för att välja en bild och tryck sedan på <0>. 5 6 Skicka bilderna. Tryck på <W> <X> och välj [Skicka], tryck sedan på <0> för att skicka bilderna. Skärmen för överföringsförloppet visas. När överföringen är klar visas skärmen i steg 1 igen. Om du vill skicka en annan bild upprepar du steg 1 till 5. Avbryt anslutningen. Tryck på <M> för att visa bekräftelsedialogrutan. Tryck på <Z>, välj [OK] och tryck på <0> för att avbryta anslutningen. Menybilden [Wi-Fi-funktion] visas igen. 48

49 Skicka bilder När du är ansluten går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned avtryckaren. Tryck på <M> och avbryt anslutningen på den visade skärmen om du vill avbryta anslutningen för att ta bilder eller utföra andra åtgärder. Välj [Avbryt] på kameran och avbryt anslutningen om du vill avbryta anslutningen under bildöverföring. Om du ska överföra många bilder eller stora filer (total storlek) ser du till att batteriet är laddat så att det inte laddas ur under överföringen. Filmfilerna kanske konverteras när de skickas, beroende på målkamerans funktioner. Därför kan överföringen ta längre tid än vanligt. Du kan inte skicka RAW-bilder. Du kan välja upp till 50 filer åt gången. När du minskar bildstorleken storleksändras alla bilder som ska skickas samtidigt, förutom filmer och bilder som redan är mindre än den valda bildstorleken. [Ändra storlek:s2] och [Ändra storlek:s3] kan endast väljas för stillbilder tagna med EOS 750D. Bilder som tagits med andra kameramodeller skickas utan att storleken ändras. Filstorleken (total storlek) baseras på filstorlekarna innan bildernas storlek ändrades. Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under överföringen. Om [Avbryt] har valts på kameran som skickar bilderna, visas skärmen för bildval igen. Om [Avbryt] har valts på kameran som tar emot bilderna, avbryts anslutningen. Kamerans <k>-lampa blinkar snabbt när data skickas eller tas emot. 49

50 Återansluta Du kan återansluta kameran till andra kameror som du har sparat anslutningsinställningar för. 1 Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och sedan väljer du [Wi-Fi-funktion]. 2 Välj [z]. Välj [z] (Överför bilder mellan kameror) och tryck på <0>. 3 Upprätta en anslutning. Välj [Anslut] och tryck på <0>. Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan. Utför proceduren för återanslutning även på mottagarkameran. Bilderna på minneskortet visas och du kan välja bilder att skicka. När du har registrerat inställningar för flera anslutningar väljer du först [Välj inst.] och sedan den mottagare du vill ansluta till. Som standard har inställningarna samma namn som kameran de gäller. 50 Återanslutning kan inte upprättas om Wi-Fi-inställningarna raderats (s. 137) eller anslutningsinställningarna tagits bort (s. 136) på målkameran. Välj [Granska/ändra inställningar] och ändra inställningarna (s. 134).

51 Registrera inställningar för flera anslutningar Du kan registrera upp till tre inställningar för kameraanslutning. 1 Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och sedan väljer du [Wi-Fi-funktion]. 2 Välj [z]. Välj [z] (Överför bilder mellan kameror) och tryck på <0>. 3 Välj [Välj inst.]. Välj [Välj inst.] och tryck på <0>. 4 Välj [SET* (ej konfigurerat)]. Välj [SET* (ej konfigurerat)] och tryck på <0>. Menybilden för anslutningsinställningar visas. Följ anslutningsinstruktionerna på skärmen. Namnet på inställningen kan ändras senare (s. 135). Information om hur du tar bort inställningarna finns på sidan

52 52

53 5 Enkel anslutning till en Wi-Fi-skrivare Du kan skriva ut bilder direkt genom att ansluta kameran till en skrivare som är kompatibel med trådlöst LAN och som har stöd för PictBridge (trådlöst LAN) via trådlöst LAN. Kameran kan inte anslutas till en skrivare när den är i läget <F> eller <G> eller när brusreducering vid multitagning har valts. Information om hur du ansluter med hjälp av en Wi-Fikopplingspunkt finns i Avancerad anslutning (s. 65). 53

54 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som åtkomstpunkt Du kan ansluta en kamera och en skrivare direkt via trådlöst LAN. Eftersom kameran fungerar som kopplingspunkt behöver du ingen annan sådan. Du kan enkelt skriva ut bilder. När du ska upprätta anslutningen måste du göra inställningar på skrivaren. Mer information finns i skrivarens användarhandbok. 1 Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och sedan väljer du [Wi-Fi-funktion]. 2 Välj [l]. Välj [l] (Skriv ut från Wi-Fi-skrivare) och tryck på <0>. Kamerans <k>-lampa blinkar. 3 Välj [Kamera som åtkomstpunkt]. Tryck på <W> <X> och välj [Kamera som åtkomstpunkt] och tryck sedan på <0>. Välj [OK] och tryck på <0> för att gå till nästa menybild. 54

55 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som åtkomstpunkt SSID (nätverksnamn) Krypteringsnyckel (lösenord) 4 5 Välj [Enkel anslutning]. Tryck på <W> <X> och välj [Enkel anslutning]. Tryck sedan på <0>. Välj [OK] och tryck på <0> för att gå till nästa menybild. Instruktioner för manuell anslutning finns på sidan 158. Ställ in skrivarens Wi-Fi-inställningar och anslut till kameran. Öppna menyn för Wi-Fi-inställningar på den skrivare som ska användas och välj det SSID (nätverksnamn) som visas på kamerans LCD-monitor. Ange den krypteringsnyckel som visas på kamerans LCD-monitor som lösenord. När du är ansluten via [Enkel anslutning] med kameran som kopplingspunkt, läggs _Canon0A till i kamerans SSID. 55

56 Upprätta en anslutning genom att använda kameran som åtkomstpunkt 6 7 Välj den skrivare som ska anslutas. När det visas en lista med skrivare som hittats väljer du den skrivare som du vill ansluta till och trycker på <0>. En del skrivare kan avge en pipsignal. Om 16 eller fler skrivare hittas, eller om sökningen tar mer än tre minuter, kan du välja [Sök igen]. Inställningarna sparas och en av bilderna på kortet visas när anslutningen har upprättats. Kamerans <k>-lampa lyser blått. Välj de bilder du vill skriva ut. Välj och skriv ut bilder på kameran (s. 57). Du har nu slutfört inställningarna för kommunikation med skrivare. 56 Information om hur du registrerar flera anslutningsinställningar finns på sidan 99.

57 Skriva ut Skriva ut enskilda bilder Välj och skriv ut enskilda bilder Välj en bild som ska skrivas ut. Tryck på <Y> <Z> och välj en bild som ska skrivas ut. Tryck sedan på <0>. Genom att trycka på <I> kan du växla till indexbilden och välja en bild. Välj [Skriv ut bild]. Tryck på <Y> <Z>, välj [Skriv ut bild] och tryck sedan på <0>. Menybilden för utskriftsinställningar visas. Starta utskriften. Inställningsprocedurer beskrivs i Skriva ut bilder i användarhandboken till kameran. När utskriften är klar visas skärmen i steg 1 igen. Om du vill skriva ut en annan bild upprepar du steg 1 till 3. Avbryt anslutningen. Tryck på <M> för att visa bekräftelsedialogrutan. Tryck på <Z>, välj [OK] och tryck på <0> för att avbryta anslutningen. Menybilden [Wi-Fi-funktion] visas igen. 57

58 Skriva ut Skriva ut genom att ange olika alternativ Skriv ut genom att ange utskriftsalternativ. Tryck på <0> Välj [Beställa kopior]. Tryck på <Y> <Z>, välj [Beställa kopior] och tryck sedan på <0>. Skärmen [Beställa kopior] visas. Ställ in utskriftsalternativ. Inställningsprocedurer beskrivs i Skriva ut bilder i användarhandboken till kameran. Starta utskriften. Välj [Skriv ut] och tryck sedan på <0>. Följ anvisningarna för utskrift. När utskriften är klar visas skärmen [Beställa kopior] igen. 58

59 5 Skriva ut Avbryt anslutningen. Tryck på <M> om du vill återgå till skärmbilden i steg 1. Tryck på <M> igen för att visa bekräftelsedialogrutan. Tryck på <Z>, välj [OK] och tryck på <0> för att avbryta anslutningen. Menybilden [Wi-Fi-funktion] visas igen. När du är ansluten går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned avtryckaren. Om du ska överföra många bilder eller stora filer (total storlek) ser du till att batteriet är laddat så att det inte laddas ur under överföringen. Filmscener kan inte skrivas ut. Du kan också skriva ut RAW-bilder du tagit med kameran. Kamerans <k>-lampa blinkar snabbt när en bild skickas. 59

60 Återansluta Du kan återansluta kameran till en skrivare som du har sparat anslutningsinställningar för. 1 Välj [Wi-Fi-funktion]. På fliken [51] ställer du in [Wi-Fi/NFC] på [På] och sedan väljer du [Wi-Fi-funktion]. 2 Välj [l]. Välj [l] (Skriv ut från Wi-Fi-skrivare) och tryck på <0>. 3 Upprätta en anslutning. Välj [Anslut] och tryck på <0>. Välj [OK] i dialogrutan. Kameran återansluter till skrivaren. När du har registrerat inställningar för flera anslutningar väljer du först [Välj inst.] och sedan den mottagare du vill ansluta till. Om skrivarens mål för anslutning har ändrats återställer du inställningen för att kunna ansluta till kameran innan du utför den här åtgärden. 60 Välj [Granska/ändra inställningar] i steg 3 (s. 135) om du inte känner till kamerans SSID när du ska återansluta. När du är ansluten via [Enkel anslutning] med kameran som kopplingspunkt, läggs _Canon0A till i kamerans SSID.

61 6 Enkel anslutning till Connect Station Connect Station (säljs separat) är en enhet som du använder för att importera stillbilder och filmer och visa dem på en TV, smartphone eller dylikt eller för att dela dem över ett nätverk. Du kan spara stillbilder och filmer på Connect Station genom att hålla kameran nära Connect Station. 61

62 Spara bilder I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter kamera och Connect Station (säljs separat) via ett trådlöst LAN. I användarhandboken till Connect Station beskrivs hur du sparar bilder på andra sätt. Ställ in kameran så att du kan använda dess NFC-funktion i förväg (s. 28). NFC-anslutningspunkt Ställ in kameran så att du kan använda dess NFC-funktion (s. 28). Håll kameran nära Connect Station. Slå på kameran och Connect Station och håll kamerans p-märke nära Connect Stations NFC-anslutningspunkt. Ett meddelande som anger anslutning visas på kamerans LCD-monitor. När anslutningen har upprättats kontrollerar Connect Station bilderna på minneskortet och sparar sedan bara bilder som inte sparats. Kamerans <k>-lampa lyser blått. Avbryt anslutningen. När bilderna har sparats visas skärmen till vänster på kamerans LCD-monitor. Tryck på <0> för att avbryta anslutningen. 62

63 Spara bilder Tappa inte kameran på Connect Station och tryck dem inte för hårt mot varandra. Det kan skada den interna hårddisken på Connect Station. Håll kameran försiktigt nära Connect Station när du ändrar kamerans position eller vinkel eftersom kameran kanske inte alltid identifieras. Om du bara håller kameran nära Connect Station kanske inte anslutningen upprättas. I så fall trycker du kameran försiktigt mot Connect Station. En anslutning kan upprättas via NFC-funktionen när du tar bilder med kameran, när strömbrytaren är inställd på <k>, när det inte finns något kort eller när LCD-monitorn är stängd med skärmen inåt. När du håller kameran nära Connect Station får ingenting finnas mellan kameran och Connect Station. Om kameran eller din smartphone har ett fodral kanske en anslutning inte kan upprättas via NFC-funktionen. När du använder ett batterihandgrepp BG-E18 (säljs separat) kan en anslutning inte upprättas via NFC-funktionen. Importen kan ta lång tid eller anslutningen kan avbrytas om kameran och Connect Station flyttas för långt bort ifrån varandra vid import av bilder. Om kamerans batteri laddas ur vid importen avbryts den. Ladda batteriet och försök sedan importera igen. En anslutning kan upprättas även om kameran är inställd på automatisk avstängning. Om en anslutning inte kan upprättas avbryter du automatisk avstängning och upprättar sedan anslutningen. Om alla bilder redan har importeras startar importen inte. Välj i så fall [OK] för att avbryta anslutningen. Om det finns många bilder på minneskortet kan det ta lång tid att kontrollera och spara bilderna. 63

64 64

65 Avancerad anslutning 65

66 Flödesdiagram över den trådlösa LAN-funktionen (avancerad anslutning) q l o m Smartphone Skrivare Mediespelare Webbtjänst Registrera ett namn (s. 20) Inställning Installera Camera Connect på en smartphone (s. 68) Anslut alla enheter till en Wi-Fi-kopplingspunkt* Registrera dig för CANON image GATEWAY (s. 108) Registrera webbtjänster på kameran (s. 108) Anslut kameran till en Wi-Fi-kopplingspunkt Anslut Anslut kameran till alla enheter (s. 69) (s. 107) (s. 83) (s. 93) Använd Gör bilder visningsbara och fjärrfotografera (s. 86) Skriva ut bilder (s. 95) Visa bilder (s. 101) Spara och dela bilder (s. 121) 66

67 Läs i Enkel anslutning (s. 23) om du vill ansluta till z (Överföra bilder mellan kameror) eller Connect Station. * Instruktionerna här bör endast utföras efter att alla enheter, till exempel en smartphone, har anslutits till en Wi-Fi-kopplingspunkt. 67

68 Förbereda anslutning till en smartphone Om du vill använda [q] (Anslut till smartphone) måste du först installera appen Camera Connect (kostnadsfri) på din smartphone. Du kan hämta Camera Connect från App Store eller Google Play. För att kunna använda Camera Connect måste du ha en smartphone med ios eller Android. Information om vilka operativsystem som kan användas finns på hämtningssidan för Camera Connect. Om du trycker kameran mot en NFC-aktiverad smartphone som inte har Camera Connect installerad, visas hämtningsskärmen för Camera Connect på din smartphone. Gränssnittet och funktionerna för Camera Connect kan ändras för att programmet ska uppdateras eller förbättras. I sådana fall kanske funktionerna inte stämmer med exempelskärmarna eller anvisningarna i den här användarhandboken. Kameran kan inte anslutas till en smartphone när strömbrytaren är inställd på <k>. 68

69 7 Använda en Wi-Fikopplingspunkt Genom att ansluta till en Wi-Fi-kopplingspunkt får du tillgång till följande funktioner: Anslutning till smartphone Utskrift av bilder med Wi-Fi-skrivare Visa bilder i en mediespelare Skicka bilder till en webbtjänst* * Om du vill skicka bilder till en webbtjänst behöver du inte läsa förklaringen i det här kapitlet utan kan gå direkt till sidan

70 Kontrollera typ av åtkomstpunkt Börja med att kontrollera om kopplingspunkten har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup) som tillåter enkel anslutning med olika Wi-Fi-enheter. Om du inte vet om den kopplingspunkt som du använder är WPSkompatibel kan du kolla upp det i användarhandboken till kopplingspunkten eller annan dokumentation. När det finns stöd för WPS Följande två anslutningsmetoder kan användas. Anslutningen upprättas lättare med WPS (PBC-läge). Båda har emellertid inställningar för hög säkerhet. Anslutning via WPS (PBC-läge): utför åtgärderna som beskrivs på sidan 71. Anslutning via WPS (PIN-läge): utför åtgärderna som beskrivs på sidan 74. När det inte finns stöd för WPS Manuell anslutning genom att söka efter nätverk: utför åtgärderna som beskrivs på sidan 78. Om åtkomstpunktens osynlighetsfunktioner är aktiverade går det kanske inte att upprätta anslutning. Stäng av osynlighetsfunktionerna. Om du ansluter till ett nätverk som har en nätverksadministratör kan du fråga administratören om mer detaljerade inställningsinstruktioner. 70 Om det nätverk du använder filtrerar efter MAC-adress måste kamerans MAC-adress registreras på åtkomstpunkten. MAC-adressen hittar du på menybilden [Inställningar] (s. 138).

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

EOS 70D (W) Grundläggande användarhandbok för Wi-Fi-funktion

EOS 70D (W) Grundläggande användarhandbok för Wi-Fi-funktion EOS 70D (W) Grundläggande användarhandbok för Wi-Fi-funktion I den här handboken förklaras grundläggande procedurer för de lättanvända funktionerna Överföra bilder mellan kameror och Ansluta till en smartphone.

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Snabbstart Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Guide för trådlös anslutning

Guide för trådlös anslutning Guide för trådlös anslutning [Kamera Dator] (För Mac OS X v10.4) VIKTIGT! Du måste installera programvaran innan du ansluter kameran till datorn. Börja med att installera programvaran. Programvara som

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800

Snabbstart. Förpackningens innehåll. Nighthawk X4S AC2600 WiFi VDSL/ADSL Modem Router Modell D7800 Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

WN3500RP Installationshandbok

WN3500RP Installationshandbok Universal dubbelbands WiFi-förlängare skrivbord/väggkontakt WN3500RP Installationshandbok ANSLUT TRÅDBUNDNA ENHETER TRÅDLÖST 2,4 OCH 5 GHz TRÅDLÖS UTÖKNING BEFINTLIG ROUTER Utökad trådlös räckvidd Befintlig

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll - EW-7438RPn Air - CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk - Snabbinstallationsguide

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Android-app Användarmanual 1.0

Android-app Användarmanual 1.0 Android-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa

Läs mer

Användarhandbok. Xperia SmartTags NT1/NT2

Användarhandbok. Xperia SmartTags NT1/NT2 Användarhandbok Xperia SmartTags NT1/NT2 Innehåll Inledning...3 Komma igång...4 Starta NFC-funktionen...4 Identifieringsområde för NFC...4 Hantera dina taggar med Smart Connect...4 Använda Xperia SmartTags...5

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

E-BOT PRO del 1 20160506

E-BOT PRO del 1 20160506 E-BOT PRO del 1 20160506 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot PRO Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 2.5 Framsida på trådlös

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

ReSound appar - bruksanvisning

ReSound appar - bruksanvisning ReSound appar - bruksanvisning Introduktion Tack för att du laddat ner ReSound-appen. Apparna från ReSound är utvecklade för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut mer av dina ReSound hörapparater.

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok

Map Utility Ver. 1.4 Användarhandbok SVENSKA Map Utility Ver..4 Användarhandbok Innehåll i användarhandboken Skärmbilderna i exemplen i den här handboken är hämtade från Windows 7. GPS-mottagaren eller kameran visas som en ikon. Exempel:

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV

Nätverkshandbok NPD 5283-00 SV NPD 5283-00 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett informationssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering,

Läs mer

ReSound appar - bruksanvisning

ReSound appar - bruksanvisning ReSound appar - bruksanvisning Introduktion Tack för att du laddat ner ReSound-appen. Apparna från ReSound är utvecklade för att förbättra hörupplevelsen och hjälper dig att få ut mer av dina ReSound hörapparater.

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna bruksanvisning gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna bruksanvisning gäller följande modeller: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för att du köpt en MINIX NEO G4. Följ denna guide för att ställa in enheten. MINIX NEO G4 är en revolutionerande

Läs mer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Svenska p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok

Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok SVENSKA Programvara för att skapa bildstilsfil Picture Style Editor ver. 1.12 Användarhandbok i användarhandboken PSE är förkortningen som används för Picture Style Editor. Skärmbilderna i exemplen i den

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Så här använder du Intelligent VOICE

Så här använder du Intelligent VOICE Så här använder du Intelligent VOICE Innehåll 1. Innan du börjar: Kompatibilitet med smartphone... 2 2. Multimedieenhetskonfiguration: Välja Smartphone OS... 3 3. Inställningar för Bluetooth-hopparning...

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Denna guide gäller följande modeller: Guide för AirPrint Denna guide gäller följande modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 2.1 ios-program för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2. Användningsförhållanden...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Sound Bar. Snabbstartguide HT-CT370

Sound Bar. Snabbstartguide HT-CT370 Sound Bar Snabbstartguide HT-CT370 Innehållsförteckning Inställning 1 Innehållet i förpackningen 4 2 Installera 5 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda ljudeffekter

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Roth Touchline + app till Android och ios

Roth Touchline + app till Android och ios till Android och ios Användarmanual Living full of energy 1/7 Lycka till med din nya Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app för Android och ios ger dig möjlighet att reglera ditt Roth Touchline golvvärmesystem

Läs mer

Guide för AirPrint. Version 0 SWE

Guide för AirPrint. Version 0 SWE Guide för irprint Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA

Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA v2 2016-04-12 MATT SILVER FOLIERING (KAN EXKLUDERAS BEROENDE PÅ KOSTNAD) Quick Start 1. Ladda ner PIMnotes-appen ifrån Google Play/AppStore. 2. Se till

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Nätverkshögtalare. Användarinstruktioner. Komma igång. Nätverksanslutningar

Nätverkshögtalare. Användarinstruktioner. Komma igång. Nätverksanslutningar Nätverkshögtalare Användarinstruktioner Komma igång Nätverksanslutningar Lyssna på ljudinnehåll via hemnätverket Använda musikströmning från Internet (Music Service) Använda AirPlay Använda Music Throw

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991

Din manual CANON POWERSHOT A560 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816991 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT A560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer