De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder"

Transkript

1 Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour Vill du prenumerera? Skicka e-post till Lantbruksbörsen Ett nyhetsbrev om de gröna näringarna. FEBRUARI 2012 De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder Det stormade till rejält innan årsskiftet och stormen Dagmar satte punkt för I dagsläget beräknar Länsförsäkringar att den totala kostnaden för Dagmar blir cirka 150 miljoner kronor, men siffran kan stiga. Statistik från Länsförsäkringar 15 år tillbaka visar att 2,4 av 2,5 miljarder kronor som betalats ut för storm skador är orsakade av endast fem stormar. Notan efter stormarna Berit och Dagmar kommer att bli kostsam. Berit med stormbyar upp till 40 meter per sekund, drabbade i huvudsak de södra delarna av Sverige i slutet på november. En knapp månad senare drog den nästan lika kraftiga stormen Dagmar in över norra Svealand och södra Norrland. I dagsläget beräknas den totala kostnaden för Dagmar uppgå till cirka 150 miljoner kronor. Men summan är osäker då vi ännu inte fått en fullständig bild av omfattningen på skogsskadorna, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar. Under de senaste 15 åren är det särskilt fem stormar som utmärker sig med stora skador och höga skadekostnader. Det är Anatol år 1999, Gudrun år 2005, Per år 2007 och nu Berit och Dagmar år Sedan 1997 har Länsförsäkringar tagit emot anmälningar för stormskador på skog. De fem storstormarna står för nära av dessa anmälningar. Av de totalt 2,5 miljarder kronor som betalats ut från oss sedan 1997 står dessa fem stormar för 2,4 miljarder kronor. Det säger en hel del om vad de stora stormarna ställer till med i våra skogar, påpekar Hans Frank. Fem miljoner kubikmeter skog skadades av Dagmar, främst i Härjedalen, Hälsingland och Västernorrland. Att jämföra med Gudrun som fällde 70 miljoner kubikmeter skog i främst Götaland. Efter stormar kommer nästa problem; granbarkborre på vuxen granskog och snytbagge i plantskogen. Dessutom gör sorkar stora skador i de norrländska planteringarna. Om en stor del av skogen blåst ned på en skogsfastighet, vilket hände vid stormarna Gudrun och Per, finns där idag framförallt planteringar. Planteringar drabbas inte av stormskador, men istället kan de få omfattande skador av snytbaggar eller sorkar och därför ska man se till att ha rätt försäkringsskydd, säger Hans Frank. Vid naturskador sätts samhället som helhet på prov. Till exempel försäkringsbolag, elbolag och skogsentreprenörer måste samarbeta. Det är inte bara samarbetet mellan våra 23 länsförsäkringsbolag som blir tydligt i hanteringen av sådana här omfattande incidenter, fortsätter Hans Frank. I stormarnas efterarbete står det än en gång klart att vi har ett bra samarbete med våra kunder och lokala samarbetspartners. Vår personliga service och lokala närhet är absolut avgörande, avslutar Hans Frank.

2 KRÖNIKA Bra att tänka på i din relation med banken Som lantbrukare och företagare har du naturligtvis många viktiga relationer att vårda. Först och främst med kunderna; de som köper varorna du producerar. Men även med leverantörerna. En bank är en av de leverantörer som är viktig och som är svår att vara utan. Banken ser till att betalningar och konton fungerar, det är basen i relationen. Men det finns så mycket mer en bank kan göra för dig som kund, anpassat efter just dina förutsättningar och behov. Storbankerna, som har väldigt många kunder, har relativt sett lite tid att bygga personliga relationer. Den lokala banken du möts av genom Länsförsäkringar är en fullsortimentsbank där du blir sedd på ett annat vis. Här följer några handfasta råd om hur du som lantbrukare och företagare kan bygga din relation för att verkligen få nytta av den bank du valt. Rätt tjänster Ta dig tid att fundera igenom vilka banktjänster du verkligen behöver för din verksamhet. Någon gång om året är det vettigt att gå igenom de tjänster du har hos banken. Utvecklingen går relativt fort och banker upplyser inte alltid om nyheter eller förbättringar. Rätt pris Jämför vad din totala bankrelation kostar, det vill säga vilka avgifter och räntor du betalar. Det är viktigt att inte bara stirra på en parameter många glömmer att se hela bankkostnaden och jagar istället en enskild ränta eller avgift. Relationen om man vill ha krediter Vill du ha lån eller rörelsekrediter är det viktigt att banken känner sig trygg. Banker gillar inte överraskningar och vill inte gärna känna tidspress när de lånar ut pengar. Tänk på ändamålet. Varför behövs externa pengar in i företaget? Banker är inte riskkapitalbolag, utan lånar ut till investeringar eller rörelsekrediter som behövs för att finansiera lager och kundfodringar. Har du investeringstankar ska du alltid kontakta banken i ett tidigt skede. Redovisa alltid hur kalkylen ser ut när du vill göra en investering. Banker tittar på soliditeten, det vill säga hur mycket eget kapital det finns i företaget i relation till det totala kapitalet. Finns det lite eget kapital i relation till vad man vill låna kan det bli problem. Banken tar en marginal och går allt bra får banken igen sina pengar och tjänar en del. Går det illa kan man förlora hela beloppet och då ska förlusten för banken och låntagaren vara balanserad, så att båda parter bär risken. Går företaget bra är det faktiskt ägaren som har hela uppsidan som skapats med delvis bankens pengar. Vilka säkerheter kan du som företagare erbjuda banken? Vanligast är pant i fastigheten och företagsinteckningar. Går det illa äger banken rätten till vad som kommer in på lager, kundfordringar, maskiner och inventarier. Detta värderar banker ganska lågt när det går illa är oftast värdena betydligt lägre än när företaget går bra. För arrendatorer är det företagsinteckning som gäller i första hand. Investerar man i till exempel maskiner är ofta avbetalning eller leasing bra alternativ, då långivaren får säkerheter direkt i objektet. Kassaflödet är idag den enskilt viktigaste parametern en bank tittar på. Det handlar helt enkelt om att verksamheten över tid måste generera ett kassaflöde som väl täcker företagets åtaganden. När företaget växer snabbt kan ibland resultatet vara bra, men kassaflödet negativt på grund av att man binder mer och mer kapital i till exempel utökad djurproduktion. Här bör företagare generellt lägga ännu mer tid på att trimma sitt kassaflöde det uppskattas av bankerna. Förtroendet är det viktigaste: litar banken på företagaren? Förtroende byggs upp över tid och därför är det viktigt att du håller din bank informerad. Dels om hur verksamheten går, dels om vilka bra och dåliga händelser som påverkar företaget. Här brister det en del och när man kommer till banken med ett likviditetsbehov och det är bråttom kan banken dra öronen åt sig. Om banken däremot känner dig väl brukar det lösa sig. Men förtroende är tvåeggat; det gäller också att din bank visar intresse för dig och din verksamhet, annars bör du överväga att byta till en bank som visar att de vill ha dig som kund. Avslutningsvis har bankerna ofta mer att erbjuda än vad kunderna vet om. Inom Länsförsäkringar kan du ha försäkringar, pensioner, betalningar, lån, fastighetsförmedling och din privatekonomi. Det skapar sammantaget en stark relation där din leverantör kommer att uppskatta dig för din totala affär. Rikard Josefson Vd, Länsförsäkringar Bank 2

3 Skogsmarkspriserna planar ut Priset på skog stabiliserar sig. Prisuppgången på skogsfastigheter landar på 1 procent för 2011 med ett snittpris på 408 kronor per m 3 sk. LRF Konsults prisstatistik visar att trenden med kraftigt stigande markpriser på skog ersatts av en normaliserad prisökningstakt. Samtidigt ökar skillnaderna i pris mellan södra och norra Sverige. Prisökningen, som är 1 procent, är något lägre än vår prognos från januari i fjol, där vi förutspådde en ökning mellan 3 och 5 procent. Finanskrisen och höstens sjunkande timmerpriser är bidragande faktorer till stabiliseringen och att det inte flyttades pengar från aktier till skog i samma omfattning som under tidigare börskriser, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult. Det hänger sannolikt ihop med att det egentligen inte fanns någon oro för Sveriges ekonomi. Skog dubbelt så dyrt i södra Sverige Försäljningarna kom igång ovanligt sent efter den långa och kraftiga vintern med mycket snö. I de aff ärer som gjordes efter augusti har finanskrisen spelat in med något lägre priser som följd. En betydligt bredare marknad i södra Sverige bidrar till att hålla uppe priserna. I södra Sverige fortsätter priserna att öka och snittpriset är 543 kronor per m 3 sk, vilket kan jämföras med 291 kronor per m 3 sk i Norrlands inland. Signalerna för ett knappt halvår sedan om en prisstabilisering och även avmattning var riktiga. Prisnedgången i Norrlands inland, som snarast är en normalisering, är 2 procent. Prognos De senaste tio åren visar en kontinuerlig prisökning och ett allt större intresse för skog. Mellan åren 2001 och 2004 var utvecklingen svagt negativ för att sedan rusa upp rekordartat fram till 2007 med i snitt 16 procents ökning varje år, säger Carl-Johan Jürss. De senaste fyra årens prisökning har legat runt 3 procent per år Vi förväntar oss ett fortsatt stort utbud av fastigheter och en större differentiering både i pris och för möjligheterna att få objekten sålda. Sammantaget gör vi bedömningen att vi kommer se en mer normal prisuppgång, cirka 1 2 procent de kommande åren, men utan någon överhängande risk för prisras, avslutar Carl-Johan Jürss. Real prisutveckling skogsfastigheter Kr m 3 sk Region I Region II Region III Region IV Region V Hela Sverige

4 Skogsbarometern De svenska skogsägarna förväntar sig sämre tider, främst med anledning av lägre priser på timmer och massa. Med den egna lönsamheten är man dock mycket nöjd. Det visar årets Skogsbarometer, som görs på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och sparbankerna. Majoriteten tror på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren. Det gångna året har massa- och timmerpriserna nått rekordhöga nivåer. Det har gynnat Sveriges privata skogsägare, vilka äger drygt 50 procent av skogsarealen. 69 procent av skogsägarna är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket, vilket är en liten ökning från förra årets rekordnotering. Förväntan på framtiden är inte lika god, då det kommer tydliga signaler om lägre priser på timmer och massa. Traditionella skogsägare tror på energi från skog. Skogsägarna menar att de traditionella användningsområdena, som virkesproduktion, kommer att vara viktigast även i framtiden. Fler ser ändå skogen som bas för framtida energianvändning och då för uttag av ved och pellets. Något fler än föregående år, 6 procent jämfört med 3, menar att viktigast är skogen som bas för vindkraft. Trots att 37 procent av den svenska skogen ägs av personer över 65 år, är det färre som uppger att de planerar för generationsskifte eller att sälja. Korta fakta om skog och skogsägarna De flesta skogsägare har inga lån på sin skog. 82 procent av skogsägare över 61 år har inga lån på skogen. Färre avverkade skog under 2011 än 2010, från 50 till 44 procent. Skogsägarna tror på sjunkande massa- och timmerpriser. 52 procent menar att jakt, rekreation och känslan av att äga skog är det som är den viktigaste faktorn för att äga skog. 35 procent tycker att det är en långsiktig investering och endast 9 procent uppger att det är viktigt med en god löpande avkastning. Färre planerar att överlåta sin skog, endast 13 procent av skogsägarna uppger att de kommer att sälja sin fastighet inom de närmaste fem åren. Det är en liten andel då 37 procent av skogsägarna är äldre än 65 år. Priset på skogsfastigheter har stigit med 1 procent under Drygt 56 procent av skogsägarna tror på fortsatt stigande fastighetspriser de närmaste tre åren. PRISSTATISTIK Kvartalsanalys 4 från LRF Konsult Långt kvar till långsiktig lönsamhet Lönsamheten 2011 för samtliga produktionsgrenar ligger preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Resultat före avskrivning minus finansnetto i förhållande till omsättningen Nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen, ska långsiktigt vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För mjölkföretaget saknas det 8 procentenheter eller cirka 60 öre per kilo mjölk jämfört med vad man haft under 2011 alternativt cirka kronor i ersättning per hektar. För grisföretaget saknas det 13 procentenheter eller cirka 28 procent högre djurintäkter under Som synes i diagrammet får inte heller växtodlingsmedelföretaget långsiktig lönsamhet utan det saknas 8 procentenheter. Med alla andra faktorer oförändrade skulle det krävas 22 procent högre växtodlingsintäkter för att nå tillväxtnivån. För grisföretaget saknas det 13 procentenheter eller cirka 28 procent högre djurintäkter under

5 Som diagrammet (sid 4) också visar får inte heller växtodlingsmedelföretaget långsiktig lönsamhet utan det saknas 8 procentenheter. Med alla andra faktorer oförändrade skulle det krävas 22 procent högre växtodlingsintäkter för att nå tillväxtnivån. Driftsresultat, svinproduktion Växtodlingsföretaget Det första kvartalet på varje nytt år är viktigt för växtodlingsföretaget. Mönstret blir tydligare för varje år som går att man kan göra en god affär genom att då och då bryta de viktiga underhållsarbetena på maskinerna med lite datortid. Vid den här tidpunkten på året brukar spekulationerna gå varma kring hur vintern förvärrat eventuella tidigare torkskador, hur stort snötäcket är, blir det utvintringsskador etc. För dig som har bra koll på dina kostnader för kommande gröda kan det även i år vara idé att följa prisrörelserna. I år är snötäcket i Ryssland och i andra delar av östra Europa dåligt och det är kallt. Samtidigt har vi ett stort lager av spannmål och stora arealer förväntas att odlas även kommande skördeår. Lönsamhetsprognosen för 2012 pekar på ett resultat under 2010 års nivå på grund av att de totala kostnaderna ökat drygt 6 procent sedan år Intäkter prognostiseras att öka med 3 procent vilket resulterar i att den långsiktiga lönsamheten minskar. Grisköttsföretaget Prognosen framöver är att grisproduktionen inom EU kommer att minska och att minskningen blir tydligare ju närmare vi kommer 1 januari Då träder de nya EU-kraven på lösgående suggor i kraft, och många producenter förväntas avveckla sin produktion då man ryggar för investeringskostnaderna i byggnader som de nya kraven medför. En marginell minskning av exporten utanför EU förväntas under 2012 då stora importmarknader som Kina, Sydkorea och Ryssland håller på att bygga upp sin egen grisproduktion. Prisutvecklingen i omvärlden utanför EU ser ut att vara fortsatt positiv Detta tillsammans med en minskning av den belastande överproduktionen inom EU medför att 2012 kommer att ge ett bättre ekonomiskt resultat än 2011 (under förutsättning att inte räntor och foderkostnader sticker iväg ). Källa: Videncenter for svineproduktion, Danmark Det danska Videncenter for svineproduktion kalkylerar med förbättringar 2012 och fortsatt 2013 som syns i diagrammet. Lönsamhetsprognosen för 2012 pekar på en intäktsnivå liknande den år 2009, men de totala kostnaderna beräknas ligga drygt 7 procent över. Det gör att den långsiktiga lönsamhetsnivån beräknas öka med 1 procentenhet. Mjölkföretaget Invägningen under 2011 minskade med 0,6 procent men avslutades av en uppgång under årets sista fyra veckor. Antalet semineringar har sjunkit något jämfört med föregående år. Minskningen är ungefär lika stor mellan kor och kvigor. Tjurkalvar har under inledningen av 2012 varit svårsålda i vissa områden på grund av upphörandet av handjursbidragen. Trots minskad efterfrågan på ekologisk mjölk ökade den ekologiska mjölkinvägningen under En del mejerier sänkte därför det ekologiska tillägget. Nästan 12 procent av all mjölk är nu ekologisk. Lönsamhetsprognosen för 2012 pekar på en intäktsnivå som 2011 och med en ökning av de totala kostnaderna kring 2 procent. Det resulterar i att den långsiktiga lönsamheten försämras med 1 procentenhet. Nötköttsföretaget Avräkningspriser för nötdjur har nu börjat normaliseras till nivåerna som rådde innan man sänkte priserna för djur som inte är slaktmogna, inför avskaffandet av handjursbidragen. Det kommer att behövas ytterligare höjningar för att signalera vilken typ av kött som marknaden vill ha och att man vill ha svenskt nötkött. Det leder i så fall till en ökad efterfrågan på tjurkalv. Lönsamhetsprognosen pekar på en förbättring jämfört med 2011 med knappt 1 procent. 5

6 kronor till ung entreprenör på landsbygden Tävlingen Ung Växtkraft, som är instiftad av Länsförsäkringar, går in på sitt andra år. Syftet med tävlingen är att stödja unga entreprenörer på landsbygden och verksamheten ska vara nyskapande och berika landsbygden vanns priset av Lovisa Hessle Bergman i konkurrens med 74 unga tävlande. försäkringar och LRF Ungdomen, och prispengarna på kronor kan användas för studieresa eller annan kompetensutveckling. Vi har fått in många intressanta förslag från norr till söder, säger Carl Henrik Ohlsson, vd för Länsförsäkringar Skaraborg och ordfö- rande i juryn. Priset delas ut på LRF Ungdomens riksårsstämma den 7 8 mars Juryn består av Carl Henrik Ohlsson, Länsförsäkringar Skaraborg, Eva Engström, LRF Konsult, Lars Sundström, LRF och Victor Netland, LRF Ungdomen. Lovisa Hessle Bergman driver Capra Science i Ängelholm. Företaget framställer antikroppar där getter är blodgivare. Ur blodet utvinns antikroppar som används för diagnos inom sjukvården och för framtagning av nya läkemedel. Kunderna finns över hela världen. Dessutom är hela djur- och beteshållningen och foderproduktionen EU-ekologiskt godkänd vilket är helt unikt för den här typen av verksamhet. Det kändes fantastiskt att få en bekräftelse på sitt arbete efter en lång och intensiv startfas. För mig är den etiska aspekten av företaget viktigast, där vi bidrar till att minska lidande och rädda liv inom sjukvården utan att kompromissa med djurens välbefinnande, berättar grundaren Lovisa Hessle Bergman. Att få ett pris har inte bara värmt, utan har också betytt en hel del uppmärksamhet i media vilket också varit positivt. Företagaren ska ha sitt säte på landsbygden och vara en ung entreprenör, med nyskapande verksamhet som berikar landsbygden. Tävlingen Ung Växtkraft har instiftats av Läns- Om Länsförsäkringar Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bankoch försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. 6 Om LRF Konsult Nya skatteregler För 2012 gäller nya skatteregler för privatpersoner Höjd avdragsbegränsning för resor, ny gräns kronor. Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad, ny gräns kronor. Miljöbilar. Investeringssparkonto ett nytt enklare sätt att spara i aktier i fonden. Ändrade regler för investeringsfonder och dess delägare. Skattereduktion för gåvor till vissa ideella organisationer. Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. För ytterligare information besök oss gärna på Vill du hellre ringa är numret Om samarbetet Länsförsäkringar och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) NOTIS Samarbetet med LRF ger ökad kunskap om lantbruksmarknaden i Sverige och förutsättningar att i ett tidigt skede se kundernas behov och utveckla nya försäkringslösningar. Länsförsäkringsgruppen erbjuder nu sina lantbrukskunder en starkare helhet inom bank och försäkring. LFAB Kommunikation Vi trycker på det miljövänliga läs mer på lansforsakringar.se/miljo.

40 traktorer brinner varje månad

40 traktorer brinner varje månad Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem

Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2015 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Årets vinnarkoncept i Ung Växtkraft från jord till bord

Årets vinnarkoncept i Ung Växtkraft från jord till bord Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Lantbruksbarometern Hösten 2014

Lantbruksbarometern Hösten 2014 Lantbruksbarometern Hösten 214 Nästan åtta av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är dålig Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket.

Läs mer

För publiken i Skara, 18 maj 2015

För publiken i Skara, 18 maj 2015 För publiken i Skara, 18 maj 2015 Lönsamhet - vad krävs av dig Ta kontroll över ekonomin Vinnare vs förlorare Förbättra din bankrelation Generationsskifte Skattesänkningsråd Nya skatteregler Gröna tidningarna

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2017 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarna tror på en framtid i skogen Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

1 000 svenska bönder om konjunkturen

1 000 svenska bönder om konjunkturen 1 000 svenska bönder om konjunkturen Trots positiv tendens: Majoriteten av 1 procent av lantbrukarna upplever att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig. Efter tre års negativ trend finns förhoppningar

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

LANTBRUKS BAROMETERN. Januari 2017, Sifo lantbrukare om konjunkturen.

LANTBRUKS BAROMETERN. Januari 2017, Sifo lantbrukare om konjunkturen. LANTBRUKS BAROMETERN Januari, Sifo. lantbrukare om konjunkturen. Positiva förändringar på lönsamheten Årets lantbruksbarometer visar en positiv förändring av lönsamheten jämfört med våren. Fler lantbrukare,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2016 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Alnarp 2014-11-19 1 Finansiär Vilka vi är som genomfört projektet Carl Johan Nilsson, HIR Malmöhus Patrick Petersson, HIR Malmöhus Håkan Rosenqvist 2 Varför

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Svaren Företaget i siffror s bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer)

Svaren Företaget i siffror s bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer) Svaren Företaget i siffror s. 26-27 bild 7 framåt (bild 1-6 genomgång av verbformer) kan, vill, måste, ska borde, bör, brukar, råkar; behöver, hinner, försöker, har/hade beslutar etc. + + Infinitiivi Preesens

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 17 Positiv start på 17 för de svenska småföretagen I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer analyseras lönsamheten för svenska småföretagare inom fem olika

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för Kapellskärs Hamn AB 6. KAPHAB 2016-09-26 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016- Kapellskärs Hamn AB Marknaden Som en följd av en ökad osäkerhet i världsekonomin skrev IMF i början av 2016 ner sin prognos för den globala

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen LANTBRUKS BAROMETERN svenska bönder om konjunkturen Sveriges lantbrukare tror på en något mer lönsam framtid Sju av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Förhoppningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer