Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem"

Transkript

1 Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour Vill du prenumerera? Skicka e-post till Lantbruksbörsen Ett nyhetsbrev om de gröna näringarna. JUNI 2012 Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem Sju av tio som bor på landsbygden saknar brandsläckare och hälften har inte någon brandvarnare i sin bostad. Dessutom är elinstallationer, rörledningar och kopplingar ofta i så dåligt skick att de inte klarar en besiktning. Det visar färsk statistik från Länsförsäkringar. Att bedriva lantbruk är i sig ett farligt yrke, arbetsbelastningen är stor och antalet personolyckor är höga. Statistiken från Länsförsäkringar visar dessutom att många av dem som bor på landsbygden, med eller utan verksamhet, kanske glömmer bort säkerheten i sina egna hem. Sex av tio saknar jordfelsbrytare och många elinstallationer är för gamla. Samtidigt saknas brandsläckare och brandvarnare, vilket är en farlig kombination, säger Carl Henrik Ohlsson, ordförande i Länsförsäkringars lantbruksråd. Att ha en brandvarnare och släckare är en väldigt billig livförsäkring. I gruppen boende på landsbygden finns en växande grupp som antingen bedriver ett småskaligt hobbylantbruk eller som inte bedriver någon lantbruksverksamhet alls. Det kan till exempel handla om boende på en gård som äger någon eller några hästar för att de är intresserade av ridsport. Det är en livsstil, man har fått en chans att utveckla och leva med sitt stora intresse. Men just därför finns en tendens att investeringarna går till intresset, till exempel stallet och hästarna, säger Carl Henrik Ohlsson. Behoven i den egna bostaden kan i vissa fall komma i andra hand, och därmed påverkas den egna och familjens säkerhet negativt. I en uppföljning av drygt 700 utförda besiktningar på lantbruksfastigheter hos Länsförsäkringar Uppsalas kunder visades nedanstående siffror Men problemen är generella och bilden är liknande runt om i landet. 68 procent saknar helt eller har inte tillräckligt många brandsläckare. 56 procent saknar helt eller har inte tillräckligt många brandvarnare. 36 procent av elinstallationerna är så gamla att de behöver översyn av elektriker. 55 procent har brister i brandskyddet i pannrummet. 70 procent av rörledningar och kopplingar i kök behöver åtgärdas. 79 procent saknar vattentäta underlag för kyl och frys. 40 procent av golvbrunnar i badrum har brister och behöver åtgärdas.

2 KRÖNIKA Otryggheten flyttar ut på landsbygden Tryggare kan ingen vara är en psalm skriven av Lina Sandell- Berg i mitten av 1800-talet. Inspirationen kom då hon som liten flicka en gång kröp upp i ett träd och såg fåglarnas väl dolda bon. För mig är det en bra beskrivning av kärnan i trygghetsbegreppet, något som alla borde kunna få uppleva och känna. Men verkligheten och utvecklingen är en annan. Allt det som vi på nyheterna ser hända i världen och storstäderna, har vi numera inslag av på nära håll. Även på landsbygden. Världen krymper i takt med att infrastruktur byggs ut och folks fria rörlighet stimuleras och utvecklas. Dessutom sker en förskjutning av var kriminaliteten och brotten sker. I takt med att säkerhetssystem blir mer effektiva på traditionella brottsplatser som banker och finansiella institut så ökar våldet på gatan, mot affärerna och i lokalsamhället istället. Allt detta har blivit påtagligt för oss som bor utanför storstäderna. Numera sker sofistikerade inbrott i dagligvaruhandelns butiker, köpmännens affärer och i bostadshus längs hela gator i mindre samhällen. Idrottsföreningar blir av med sina gräsklippare, lantbrukare har inbrott i maskinhallar och gårdsverkstäder och dieselstölder hos lantbrukare sker dygnet runt. I regel är de flesta brott numera välplanerade och befolkningens beteendemönster noga kartlagt, liksom flyktvägar och godsets vidare transporter ut ur bygden och landet. Skadeförebyggande verksamhet måste därför ha ett ökat fokus på dessa företeelser och vi har faktiskt även lyckats förekomma och stoppa ett antal av de brott som varit planerade. Nu kommer även nya trender som ekoterrorism mot djuruppfödning och ökad huliganverksamhet, som redan lantbrukare och idrotten bittert fått erfara. En tråkig utveckling och trend som vi alla måste förebygga och vända. På senaste LRF-stämman i Västra Götaland och motsvarande LRF Ungdomsstämma på riksnivå, vilka jag nyligen deltog på, fanns ett flertal motioner på det här temat. Motionerna är rop på hjälp om ökad individuell trygghet och säkerhet för att våga satsa på de gröna näringarna. Dessa har nu gått vidare till LRFs Riksstämma för behandling i slutet av maj. Vi ser också att försäkringsbedrägerierna ökar i såväl antal som i pengar och att bedrägerierna tenderar att öka även för personförsäkringar. Det är allt från fejkade sjukdomar till anmälda dödsfall som inte inträffat. Tidigare studier av försäkringsbranschen som den kända kriminologen Leif GW Persson gjort, där även Länsförsäkringar deltog, är nedslående. De visar att så mycket som procent av alla anmälda skador är försäkringsbedrägeri i någon form. Inte undra på att våra bedrägeriutredare har fullt upp. Alla dessa trender gör att vi än mer måste satsa på skadeförebyggande verksamhet i allmänhet och brottsförebyggande i synnerhet. Framförallt med hänsyn och respekt till det stora flertalet som är alla våra ärliga och härliga medborgare och kunder. Carl Henrik Ohlsson Vd, Länsförsäkringar Skaraborg och som bor på landsbygden 2

3 Åkermarkspriser 2011 Under 2011 steg priset på landets åkermark med i snitt 7 procent med regionala skillnader, från +15 till 4 procent. Priserna har under året stigit mer än vad vi hade förväntat oss. Vi trodde att den finansiella oron i världen skulle påverka priserna mer, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult. Detta visar återigen att priset på mark står sig bra även när det är lite skakigt på de finansiella marknaderna. Att årets prisförändring skiljer sig mellan de olika regionerna är inget ovanligt. På fem års sikt är dock utvecklingen linjär i samtliga regioner med den högsta uppgången i region 1 och 2 med 106 procent, och den lägsta uppgången i region 5, Norrland, med 28 procent. Fortsatt efterfrågan på åkermark Att investera i åkermark ses som en långsiktigt god aff är. I dagsläget är det dock svårt för många att direkt kunna räkna hem ett köp av åkermark. Oftast är det andra faktorer än de rent ekonomiska som spelar in, till exempel behovet av större spridningsarealer. Vi ser en fortsatt rationalisering inom jordbruket. Det blir större och större produktionsenheter som hela tiden kräver större brukningsarealer. Detta leder till att många är beredda att betala ett högt pris för mark när tillfälle ges, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig Lantbruk på LRF Konsult. Hur effekten av de ändrade EU-stöden kommer att slå mot åkermarkspriserna är svårt att bedöma. En utjämning av EU-stöden talar för stigande åkermarkspriser i region 4 och 5 som sannolikt kommer få höjda ersättningar Vi tror att priserna kommer att fortsätta stiga, men inte i samma takt som tidigare. Vi prognostiserar en prisökning på 3 5 procent under det kommande året, säger Carl-Johan Jürss. Skuldökning Under 2011 fortsatte utlåningstakten till lantbrukarna att öka visar årets Lantbruksbarometer. Den samlade utlåningen till lantbruket uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till drygt 239 miljarder kronor vilket är en ökning med 18,4 miljarder kronor eller 7,7 procent. Som jämförelse ökade utlåningen till företag generellt med 7 procent och hushållen ökade sina skulder med 5,4 procent enligt finansmarknadsstatistik i december De flesta investerade i maskiner och vartannat lantbruksföretag uppger att man lånat för att köpa maskiner. 32 procent uppger att de lånat för investeringar i ekonomibyggnader och djurstallar. 22 procent har investerat i jord och skog med lånade pengar. PRISSTATISTIK Kvartalsanalys 2 från LRF Konsult Vi tror på en fortsatt stark krona I prognosen över lönsamheten för 2012 har vi antagit att de totala kostnaderna ökar mer måttligt än under den senaste femårsperioden då enskilda års ökning varit lika stor som två normalår. För intäktssidan antar vi att kronan fortsätter att vara stark mot euron även när ersättning bestäms till hösten. Resultat före avskrivning minus finansnetto/omsättning ska räcka till framtida investeringar (avskrivningar) uttag av egen lön skatter ränta på eget kapital vinst. Växtodlingsföretaget Det nya skördeåret är igång igen och de första prognoserna och spekulationerna har startat. Som vi tidigare skrivit om brukar det bli en del prisrörelser före och efter sommaren när prognoserna börja justeras i förhållande till hur väder har påverkat sådd och grödor. Bäst som alltid är att ha bra koll på sin produktionskostnad så att man kan välja rätt försäljningsstrategi. Generellt räknar vi med att intäkterna sjunker under 2012 med knappt 2 procent och att kostnaderna ökar med cirka 2 3 procent. Vilket innebär att resultat före avskrivningar minus finansnetto minskar med knappt 3 procentenheter. Mjölkföretaget Avräkningspriset på mjölk har fallit under inledningen av 2012 och ytterligare pris- 3

4 sänkningar har skett i början av det andra kvartalet. Sjunker avräkningspriset ytterligare 5 procent är vi nere på den dåliga lönsamhetsnivån som rådde Orsaken är att de totala kostnaderna för mjölkföretaget 2012 beräknas att vara 28 procent högre än De totala intäkterna beräknas att sjunka drygt 3 procent under 2012, vilket innebär att resultat före avskrivningar minus finansnetto minskar med cirka 4 procentenheter. Grisköttsföretaget Grisköttsföretagets intäkter förväntas att öka med knappt 4 procent och de totala kostnaderna med drygt 1 procent förutsatt att foderpriserna kommer att sjunka under senare delen av Det gör att grisköttsföretaget når över noll i resultat igen och nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto, ökar med cirka 3 procentenheter. I antal kronor behövs det högre nivåer för återhämtning och en långsiktig lönsamhet. Resultat före avskrivning minus finansnetto i förhållande till omsättningen Ung entreprenör får pris för nytänkande Nötköttsföretaget År 2012 verkar det som att marknaden signalerar att man vill ha nötkött vilket är välbehövligt för nötköttsföretagen. För de som vill utnyttja möjligheten att förhandla om sitt avräkningspris har det öppnat sig en lucka tack vare brist på ett eftertraktat svenskt nötkött. Intäktsökningen beräknas till drygt 6 procent och de totala kostnaderna förväntas stå stilla, men det förutsätter att foderpriserna håller sig på 2009 års nivåer. Nyckeltalet resultat före avskrivningar minus finansnetto pekar på en ökning med drygt 4 procentenheter. För år 2012 och 2013 finns det en chans för marknaden att visa vilka kvalitéer man vill ha av svenskt kött inför den nya jordbrukspolitiken efter Nötköttsföretagaren bör samla eventuella ekonomiska överskott och planera sin strategi framåt efter nya förutsättningar. Ung med lönsamhetsfokus och mån om sin bygd. Det avgjorde vem som vann årets rikstäckande tävling Ung Växtkraft. Markus Larsson, 26 år, har lyckats kombinera en mogen näring med nytänkande och flexibelt företagande. Markus är sedan 2006 ägare till Lysviks Jord- och Skogsentreprenad AB, som finns i Sunne kommun i Värmland. Företaget bedriver skogsentreprenad, till exempel gallring, avverkning och snöröjning. I företaget arbetar Markus själv och fyra anställda. På fyra år har han lyckats vända ett minusresultat och omsätter idag 6,5 miljoner kronor. Processer för effektivitet, arbetsmodeller och lönsamhet är en självklarhet. Men grunden i verksamheten handlar om att hela bygden ska få möjlighet att växa; jag anställer folk från bygden och samarbetar med andra företagare på orten. För att företaget ska gå bra måste man vårda personliga relationer, säger Markus Larsson. Priset Ung Växtkraft, som är instiftat av Länsförsäkringar, är på kronor och kriterierna är att företagaren ska ha sitt säte på landsbygden och vara en ung entreprenör, med nyskapande verksamhet som berikar landsbygden. 4

5 NOTISER Se till att ha rätt lås Att låsa om sig är som alltid viktigt och den här våren har det härjat extra mycket tjuvar i vissa delar av landet, 4-hjulingar och motorsågar har varit extra attraktivt. Det är även fulla lager på gårdarna med växtskyddsmedel. Ring oss så hjälper vi dig vara rätt försäkrad och ger dig tips och råd så att du har rätt lås på dina dörrar. Ny regel för lagervärdering I år gäller en ny regel för hur man ska värdera sitt lager. Indirekta kostnader för lagervärdet behöver inte längre tas med. Det gäller exempelvis avskrivningar på byggnader, medan direkta kostnader som material och löner fortfarande måste med. Reglerna gäller allt producerat lager utom djur i jordbruket. Betala inte bluffakturor Idag skickas det ut olika typer av så kallade bluffakturor. Det är fakturor eller orderbe- kräftelser på något som en person eller ett företag inte har beställt eller uppfattat som en beställning. Bluffakturor ska du inte betala. Även om motparten hotar med inkasso, kronofogde och domstol ska man behålla lugnet, då det är väldigt få aktörer som vågar gå vidare för att få saken rättsligt prövad. Tänk även på att aldrig svara ja på någonting när du pratar med telefonförsäljare. Sista dag att ändra SAM-ansökan 15 juni Till och med den 15 juni kan du öka arealen, minska arealen och ändra grödakod i din SAM-ansökan. Eftersom du inte får ändra din ansökan efter att du fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller ansökan kan just din sista dag vara tidigare än 15 juni. Se därför till att ändra SAM-ansökan så snart som möjligt. Läs mer om alla regler på Hur placerar du bäst pengarna från din skogsavverkning? Med vårt Skogskonto kan du fördela inkomsten från skogsavverkningen under 10 år, utan att du behöver skatta för vinsten det år försäljningen sker. Du kan välja mellan fast eller rörlig ränta. Kontakta oss på Länsförsäkringar så hjälper vi dig. Prenumerera på Lantbruksbörsen För att prenumerera skickar du din e-postadress till: Vi har samlat alla nummer av Lantbruksbörsen på webben. På lansforsakringar.se/ lantbruk klickar du på Om oss och väljer Press & Media. Glad sommar! Om Länsförsäkringar Om LRF Konsult Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- redovisningsföretag med fler än medarbetare. LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 135 orter över hela landet. För ytterligare information skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över bostadsaffär. besök oss gärna på Vill du hellre ringa är numret Om samarbetet Länsförsäkringar och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Samarbetet med LRF ger ökad kunskap om lantbruksmarknaden i Sverige och förutsättningar att i ett tidigt skede se kundernas behov och utveckla nya försäkringslösningar. Länsförsäkringsgruppen erbjuder nu sina lantbrukskunder en starkare helhet inom bank och försäkring. 5 LFAB Kommunikation Vi trycker på det miljövänliga läs mer på lansforsakringar.se/miljo.

De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder

De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

En ljus bostadsmarknad

En ljus bostadsmarknad BÄTTRE BOSTAD E n t i d n i n g o m väge n t i l l e n lyck ad b ostadsa f fä r nr 2 En ljus bostadsmarknad Bättre bostadsaffärer med ny metod SÅ PÅVERKAS VI AV RÄNTAN w w w.erikolsson.se Anna Braun, programledare

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR FINANS & HANDEL / ARTIKLAR LANTBRUKSBAROMETERN 2014: STORA VARIATIONER I LÖNSAMHET Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet.

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?

Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:05 Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare? What need of additional services has property buyers of Areal? Emil Hjerpe Examensarbete i skogshushållning,

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Trygghet ger balans. Företagande, familj och fritid i de gröna näringarna. LRFs Jämställdhetsakademi

Trygghet ger balans. Företagande, familj och fritid i de gröna näringarna. LRFs Jämställdhetsakademi Trygghet ger balans Företagande, familj och fritid i de gröna näringarna LRFs Jämställdhetsakademi Jämställdhetsakademin består av följande personer: Gertrud Åström, rapportförfattare Gertrud Åström sitter

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Vad säger banken? I princip kan man låna till vad som helst som banken inte betraktar

Läs mer