Hermeneutik. - Inte sås. annorlunda som det låter!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermeneutik. - Inte sås. annorlunda som det låter!"

Transkript

1 Hermeneutik - Inte sås annorlunda som det låter!

2 Vad betyder ordet hermeneutik? Hermes gr. gudarnas budbärare, förmedlar f tolkningar mellan gudar och människa. m (Kontroversiellt.) Hermeneuein gr. att uttrycka, at utlägga, att översätta

3 Naturvetenskapen som ideal Naturvetenskapens framsteg: fysiken: Newton. Fysiken idealet för f r vetenskap - Descartes Vad vetenskap är r definierades med hjälp av fysiken. Vad kännetecknar k naturvetenskap? Att man använder nder den hypotetiskt deduktiva metoden. När r man sedan tyckte att andra vetenskaper inte liknar fysiken antog man att skillnaden bestod i att det bara är r naturvetenskapen som använder nder den h-d-metoden.

4 hermeneutik Studiet av vad förstf rståelse är r och hur förståelse kan uppnås

5 Exempel 1 Litteraturvetenskap: tolka ett litterärt rt verk, t ex Bibeln Tolkat texter har man gjort sedan antiken: Homeros lagtexter och religiösa texter: under medeltiden och framåt: svårt eftersom texterna var gamla talet termen Hermeneutik infördes

6 Exempel 2 Omvårdnadsforskning: nån förståelse för f r vad det innebär r att leva med AIDS genom att tolka berättelser från n patienter.

7 Exempel 3 Pedagogik/lärande: nån förståelse för f r en viss praktik i skolan, t ex mobbing, genom att tolka elevernas berättelser.

8 Herm. är en kvalitativ metod Syftar till att nån förståelse för livsvärlden hos en individ eller grupp individer. Ej statistisk/kvantitativ bearbetning av insamlade data.

9 Grundläggande begrepp i Herm. Text = data, det vi baserar vår v r undersökning påp Tolkning = processen för f r att nån förståelse Förståelse = det mål m l vi försf rsöker nån med undersökningen ( Livsvärld = Det som representeras av data.)

10 Vad är r det som ska tolkas? Svar: text (= väv) v v) MEN: Radikal innebörd av text = 1. personer, 2. handlingar, 3. samtal, 4. händelser, 5. drömmar, 6. symboler

11 Två typer av hermeneutik Hermeneutik som filosofi (ontologiska och epistemologiska anspråk) Hermeneutik som forskningsmetod (kokboksrecept gör r sås här )

12 Hermeneutik som filosofi Friedrich Schleiermacher ( ) 1834) Pionjären, bara tolkning av texter. Wilhelm Dilthey ( ) 1911) Gjorde begreppet etablerat, utvidgning till annat än n texter. Hans-Georg Gadamer ( ) Teoretiskt inriktad: Vad är förståelse? Jürgen Habermas (1929-) kritisk hermeneutik Donald Davidson ( ) Ingen riktig hermeneutiker.

13 Exempel påp H. som forskningsmetod

14 Bakgrund Natten till den 3 juli 2004 stals Martins blå Jaguar Daimler XJ40, årsmodell 1988, när n r den stod parkerad och låst l hemma i hans garage i Töre Martin hade precis kommit hem från en FUR XI (konferens i beslutsteori) i Paris, och var mycket trött. tt.

15 Polisen hittar Martins bil den 4 juli 2004

16 Vad hände h sedan? Polisen griper fyra ungdomar år r i misstänkta för f r dieselstölder lder och stuginbrott. Med sig har de kylarmärket rket från n en Jaguar. Alla fyra erkänner bilstölden. lden. Tingsrätten i Haparanda dömer d dem påp sammanlagt 26 åtalspunkter till 120 timmars sammhällstj llstjänst och sammanlagt 150tkr i skadestånd.

17 Forskningsfråga ga Varför r gjorde A,B,C, och D inbrott i Martins garage den 2 juli 2004? PROBLEM: Vad är r det vi vill förstf rstå här? 1. De språkliga yttranden som återfinns i förhörsprotokollet? rsprotokollet? 2. En enstaka handling? 3. Fyra stycken olika personer? 4. En viss typ av beteende?

18 Vad är r det som ska tolkas och hur? Text = yttranden i förhf rhör Data = FörhF rhörsprotokollrsprotokoll Vår r bil hade gått g sönder, s vi behövde en bil för f r att ta oss till Morjärv rv

19 Vad innebär r det att tolka Sats + kontext = påstp stående (tankeinnehåll) Kontexten kan vara olika för f r olika personer, dvs en och samma sats kan uttrycka olika påstp ståenden för r olika personer vid samma tillfälle. lle.

20 Jaguar Daimler XJ40 Vi har hittat ett par juveler + Polisen säger s detta till Martin i garaget den 3 juli = Vi har gripit tjuvarna Vi har hittat ett par juveler + Polisen säger s detta till Martins sambo i garaget den 3 juli = Tjuvarna har även stulit ädelstenar Hur skall vi tolka: Vår r bil hade gått g sönder, s vi behövde en bil för f r att ta oss till Morjärv rv?

21 Kriterier påp en optimal tolkning 1. Tolkningen motsägs inte av data XJ40: Förövarens F far bor 100m från n Martin, han har ca 10 bilar påp tomten. 2. Tolkningen förklarar f alla data XJ40: Varför r elda upp bilen om syftet var transport? -> > Nya data Vi ville undanröja alla bevismaterial -> > Konflikt med 1: Varför r skruva bort kylarfiguren? 3. Tolkningen är r den enklaste T., som uppfyller 1 och 2

22 Hermeneutik och hypotesprövning Står r hermeneutiken verkligen i konflikt med det vetenskapliga hypotesprövande idealet? Nej!

23 Nat.vet.. exempel hyp-ded Ignaz Semmelweis läkare Wien Dödlighet i barnsängsfeber: ngsfeber: vad beror skillnaden på? Avd 1 Avd ,2% 2,3% ,8% 2,0% ,4% 2,7%

24 Hypoteser: 1. Atmosfärisk påverkanp 2. Överbeläggning påp avdelning 1 3. Olämplig kosthållning 4. Felaktig vård v av de födande f kvinnorna (avd 1) 5. Hårdhänta undersökningar av de födande f kvinnorna (avd 1) 6. Psykologiska förklaringarf 7. Felaktig förlossningsstf rlossningsställningllning 8. Likämne från n en avliden

25 Grundidé för hyptesprövning Om Hypotes, sås Empirisk konsekvens icke: Empirisk konsekvens icke: Hypotes

26 3. Olämplig kosthållning llning Om Hyp 3., sås minskning i dödlighet d dlighet vid byte till samma som Avd. 2 Ingen minskning vid byte Hyp 3. förkastas f rkastas

27 7. Felaktig förlossningsstf rlossningsställning Om Hyp 7., sås minskning vid byte Ingen minskning vid byte Hyp 7. förkastasf rkastas

28 8. Likämne från n en avliden Om Hyp 8., sås minskning om ämnet avlägsnas genom tvättning ttning innan förlossning Nu sjönk dödligheten d dligheten till 1,27% (1848) Vilken slutsats följer f av detta?

29 Hypotesprövning i hermeneutik Hyp 1: Tjuvarna (som stal Martins XJ40) behövde primärt rt transportera sig till Morjärv. rv. Emp.. kons.: Man borde valt den enklaste metoden, dvs låna bil av fadern, ta en bil som ej stod i garage. MEN: Det gjorde man inte, man tog en låst l konstig bil i ett låst l garage Alltså: Hyp 1 är r falsk.

30 Hypotesprövning forts Hyp 2. Tjuvarna ville hämnas h en gammal oförr rrätt. Emp.. Kons.: Omfattande skadegörelse. MEN: Ingen annan skadegörelse Alltså: Hyp 2 är r falsk.

31 Hypotesprövning forts Hyp 3. Tjuvarna visste att det stod en fin Jaguar i garaget, de var fulla, ville ha lite kul och busköra. Emp.. Kons.: Man tar en besvärlig bil för f r att den har stor motor, kör k r den trots att den är uppseendeväckande osv. OCH: Detta gjorde man Alltså: : Vilken slutsats följer f ur detta?

32 Förståelsehorisont = mängden m av de medvetna och omedvetna uppfattningar och hållningar h som vi vid en given tidpunkt hyser, och som vi inte riktar vår v uppmärksamhet. - Två tankar om förstf rståelsehorisont: - Husserl + Heidegger: vår v r egen förstf rståelsehorisont kan blåttl ttläggas - Gadamer: : horisontsammansmältning: vi kan inte frigöra ra oss från n vår v r egen förstf rståelsehorisont

33 Den hermeneutiska cirkeln Inte en cirkel utan flera! (Minst fyra) Följer här h Föllesdal et al.

34 Helhet-del del-cirkeln Vi förstf rstår r en del av en text ( )( ) utifrån n den helhet den är r en del av. Vi förstf rstår r helheten påp grundval av delarna. Detta skiljer H. från n andra vetenskapliga teorier, t ex axiomatiska teorier (geometri).

35 Subjekt-objekt objekt-cirkeln Den helhet utifrån n vilken vi förstf rstår r något n omfattar inte bara det objekt vi förstf rstår texten, personen, handlingarna utan också oss själva och vår v r förstf rståelsehorisont. Vi förstf rstår r verket utifrån n alla de uppfattningar och hållningar h vi har när n r vi närmar oss verket; och ofta förändrar f det vår r förstf rståelsehorisont (förf rförståelse). Jmfr naturvetenskaplig teori (fysik: atomer)

36 HDM-cirkeln HDM=Hyptetisk-deuktiv deuktiv-metod-cirkeln: Vi går g r från n verket till hypoteser Går r sedan från n hypoteserna tillbaka till verket för f r att testa dessa. Finns även i naturvetenskap!!!

37 Fråga ga-svar-cirkeln: När r vi försf rsöker förstf rstå närmar vi oss verket md frågor som besvaras av verket. Detta leder till nya frågor, osv. I princip samma som HDM. Finns även i Naturvetenskap.

38 Hermeneutik kontra. naturvetenskap: Naturen är r inte en meningsbärande struktur, vilket dock handlingar och text är. Därför r kan vi inte tillämpa hermeneutik påp naturvetenskap. Olika uppgifter: förklara f rklara / förstf rstå. MEN: Inte väsensskilda! v HDM förenar! f

39 Uppgift Läs s snabbt igenom studien Studera sedan resultaten under Images of women. Får r de tolkningar som framförs rs stöd d av data? Visa hur hypotetisk-deduktiv metod kan användas ndas för f r att pröva hypoteser om tolkning på detta datamaterial Fundera påp om ni har exempel från n er egen forskning som ni skulle formulera sås att ni kan använda nda hypotetisk-deduktiv metod.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

vad är praktisk kunskap?

vad är praktisk kunskap? vad är praktisk kunskap? Lotte Alsterdal Henrik Bohlin Jonna Bornemark Anders Burman Martin Hedén Mats Heder Gunilla Hummelgård Maria Johansson Christian Nilsson Inger Orre Pirjo Repo Maja Stenberg Fredrik

Läs mer

Per Måhl oktober 2009. Vilka bedömningar är formativa? Vad menas med att en bedömning är formativ?

Per Måhl oktober 2009. Vilka bedömningar är formativa? Vad menas med att en bedömning är formativ? Per Måhl oktober 2009 Vilka bedömningar är formativa? Vad menas med att en bedömning är formativ? Låt säga att en lärare i årskurs 1 inleder ett arbetsområde så här: Den här och nästa vecka ska vi arbeta

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

1. Introduktion s. 1-3. 2. Kunskap s. 4-8. 3. Vetenskap s. 9-10. 4. Vetenskapskritik s.11-14. 5. Skepticism s. 15-18

1. Introduktion s. 1-3. 2. Kunskap s. 4-8. 3. Vetenskap s. 9-10. 4. Vetenskapskritik s.11-14. 5. Skepticism s. 15-18 1. Introduktion s. 1-3 2. Kunskap s. 4-8 3. Vetenskap s. 9-10 4. Vetenskapskritik s.11-14 5. Skepticism s. 15-18 6. Empirism och rationalism s. 19-20 7. Deduktion s. 21-23 8. Sanning s. 24 Filosofilärare

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? ROLF HEDRÉN, EVA TAFLIN & KERSTIN HAGLAND Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? Den här artikeln ansluter till Problem med stenplattor i Nämnaren nummer 3, 2004. Här diskuterar vi vad vi

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Att leva mellan två kulturer!

Att leva mellan två kulturer! Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Samhällsvetenskapliga programmet SOA204, Kandidatuppsats i sociologi, VT 11 Att leva mellan två kulturer! En kvalitativ studie om hur unga kvinnor med

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer