NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER"

Transkript

1 NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då jag hörde om den procentuella andelen patienter som avlider på denna klinik. Den här månaden dog inte mindre än 36 av 208 mödrar där, alla i barnsängsfeber. Att föda ett barn är lika farligt som fullt utvecklad lunginflammation. Dessa rader ur Ignaz Semmelweis ( ) dagbok beskriver de förödande konsekvenserna av barnsängsfeber, en smittsam sjukdom som tog många kvinnors liv efter barnafödsel. Semmelweis sammanställde data om antalet döda i barnsängsfeber vid både första och andra avdelningen (se diagram). Antal dödsfall Antal dödsfall per 100 födslar av barnsängsfeber Andra avdelningen Första avdelningen År Diagram Läkare, däribland Semmelweis, var helt ovetande om vad som orsakade barnsängsfeber. Ur Semmelweis dagbok igen: December Varför avlider så många kvinnor i denna febersjukdom efter att ha genomgått en födsel utan problem. I århundraden har vetenskapen sagt att det är en osynlig farsot som dödar mödrar. Orsaken kan vara en förändring i luften eller någon utomjordisk kraft, eller en förändring i själva jorden, en jordbävning. I dag är det inte många som skulle se utomjordiska krafter eller jordbävningar som troliga orsaker till feber. Vi vet att det har att göra med hygieniska förhållanden. Men på Semmelweis tid trodde många, även vetenskapsmän, på sådant! Semmelweis förstod dock att det var osannolikt att feber orsakades av någon utomjordisk kraft eller en jordbävning. Han hänvisade till de data han hade samlat (se diagram) och använde dessa för att försöka övertyga sina kollegor.

2 Uppgift 1: SEMMELWEIS DAGBOK S195Q Antag att du var Semmelweis. Ange ett skäl (baserat på de data som Semmelweis samlade) till varför barnsängsfeber troligen inte orsakas av jordbävningar. SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 2 En del av forskningen på sjukhuset bestod av obduktioner. Liket efter en avliden person öppnades för att finna dödsorsaken. Semmelweis noterade att studenter som arbetade på första avdelningen ofta deltog i obduktioner av kvinnor som avlidit dagen före, varefter de undersökte kvinnor som just fött. De fäste ingen stor vikt vid att tvätta sig efter obduktioner. Vissa var till och med stolta över det faktum att man kunde känna på deras lukt att de arbetat på bårhuset, då detta visade deras flit! En av Semmelweis vänner avled efter att ha skurit sig under en obduktion. Obduktionen av hans kropp visade att han hade samma symptom som mödrarna som dött av barnsängsfeber. Detta gav Semmelweis en ny idé.

3 Uppgift 2: SEMMELWEIS DAGBOK S195Q04 Semmelweis nya idé hade att göra med den höga procentandelen kvinnor som dog på förlossningsavdelningarna och studenternas beteende. Vilken var hans idé? A Om studenterna tvättade sig efter obduktion skulle det leda till en minskning av barnsängsfeber. B Studenterna borde inte delta i obduktioner eftersom de kan skära sig. C Studenterna luktar illa eftersom de inte tvättar sig efter obduktioner. D Studenterna vill visa sig flitiga, vilket gör dem slarviga då de undersöker kvinnorna. Uppgift 3: SEMMELWEIS DAGBOK S195Q Semmelweis lyckades med sina försök att minska dödsfallen orsakade av barnsängsfeber. Men ännu idag kvarstår barnsängsfeber som en sjukdom svår att eliminera. Svårbotade sjukdomar är fortfarande ett problem på sjukhus. Många rutinåtgärder syftar till att få sådana problem under kontroll. En sådan rutinåtgärd är att tvätta lakan i hög temperatur. Förklara varför hög temperatur (vid lakanstvätt) kan minska risken för patienter att få en sjukdom. Uppgift 4: SEMMELWEIS DAGBOK S195Q06 Många sjukdomar kan botas av antibiotika. Men effektiviteten hos vissa antibiotiska preparat mot barnsängsfeber har minskat på senare år. Vad är orsaken till detta? A Efter framställning minskar antibiotika gradvis sin aktiva verkan. B Bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika. C Antibiotikan hjälper endast mot barnsängsfeber men inte mot andra sjukdomar. D Behovet av denna antibiotika har minskat eftersom det allmänna hälsotillståndet har förbättrats markant under senare år.

4 OZON TEXT Läs följande avsnitt av en artikel om ozonlagret Atmosfären är ett hav av luft och en dyrbar naturresurs för bevarandet av liv på jorden. Tyvärr orsakar människans handlingar för nationell och personlig vinnings skull, skada på denna gemensamma resurs, inte minst genom att förtunna det känsliga ozonlagret som fungerar som en skyddande skärm för livet på jorden. Ozonmolekyler består av tre syreatomer, till skillnad från syrgasmolekyler som består av två syreatomer. Ozonmolekyler är ytterst sällsynta: det finns färre än tio på en miljon molekyler i luften. Likväl har deras existens i atmosfären spelat en mycket viktig roll för att skydda livet på jorden i nära en miljard år. Beroende på var det befinner sig kan ozonet antingen skydda eller skada livet på jorden. Ozon i troposfären (upp till 10 kilometer över jordytan) är dåligt ozon som kan skada lungvävnad och växter. Men ungefär 90 procent av det ozon som påträffas i stratosfären (mellan 10 och 40 kilometer över jordytan) är bra ozon som spelar en viktig roll genom att absorbera farlig ultraviolett (UV-B) strålning från solen. Utan detta nyttiga ozonlager skulle människan vara mer mottaglig för vissa sjukdomar på grund av ökningen av den infallande ultravioletta strålningen från solen. Mängden ozon har minskat under de senaste årtiondena. År 1974 ställdes hypotesen att klorfluorkarboner (CFC) kunde vara en orsak till detta. Fram till 1987 var resultaten från vetenskapliga undersökningar om sambandet mellan orsak och verkan inte tillräckligt övertygande för att kunna styrka att CFC var orsaken. I september 1987, möttes emellertid diplomater från hela världen i Montreal (Kanada) och beslutade om att sätta skarpa gränser för användningen av CFC.

5 Uppgift 5: OZON S253Q I texten ovan anges ingenting om hur ozon skapas i atmosfären. I själva verket skapas en viss mängd ozon varje dag, medan en annan mängd ozon försvinner. Sättet som ozon bildas på visas med följande serie. Antag att du har en farbror som försöker förstå seriens innebörd. Han fick dock ingen naturvetenskaplig undervisning i skolan och förstår inte vad serietecknaren beskriver. Han vet att det inte finns några små gubbar i atmosfären, men han undrar vad seriens små gubbar står för, vad de märkliga beteckningarna O 2 och O 3 innebär och vilka processer serien beskriver. Han ber dig förklara serien. Anta att din farbror vet: att O är symbolen för syre; vad atomer och molekyler är.

6 Skriv ner en förklaring kring serien till din farbror. Använd i din förklaring orden atomer och molekyler på samma sätt som i raderna 5 och 6. Uppgift 6: OZON S253Q02 Ozon bildas också under åskväder. Detta orsakar den karaktäristiska lukten efter ett sådant oväder. På rad 9-12 gör textens författare en skillnad mellan dåligt ozon och bra ozon. Med utgångspunkt från artikeln, är ozon som bildas under åskväder dåligt ozon eller bra ozon? Välj det svar och den förklaring som har stöd från vad som står i texten. Dåligt ozon eller bra ozon? A Dåligt B Dåligt C Bra D Bra Förklaring Det bildas under dåligt väder. Det bildas i troposfären. Det bildas i stratosfären. Det doftar gott. Uppgift 7: OZON S253Q På rad 13 och 14 påstås: Utan detta nyttiga ozonlager skulle människan vara mer mottaglig för vissa sjukdomar på grund av ökningen av den infallande ultravioletta strålningen från solen. Ange en av dessa sjukdomar.

7 Uppgift 8: OZON S270Q03 I slutet av texten omnämns ett internationellt möte i Montreal. På det mötet diskuterades många frågor kring risken för att ozonlagret tunnas ut. Två av dessa frågor anges i tabellen nedan. Vilken/vilka av frågorna nedan kan avgöras genom vetenskaplig forskning? Ringa in Ja eller Nej för båda. Fråga: Bör den vetenskapliga osäkerheten kring freoners verkningar på ozonlagret vara skäl för regeringarna att inte agera? Hur hög skulle freonhalten i atmosfären vara år 2002 om utsläppen av freoner i atmosfären fortgår i samma takt som nu? Kan avgöras genom vetenskaplig forskning? Ja / Nej Ja / Nej

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

en Universella Lagen - Anne Pedersen

en Universella Lagen - Anne Pedersen en Universella Lagen - Anne Pedersen Anne Pedersen är ordförande i det Danska Edgar Cayce Selskab och mycket insatt i Edgar Cayces readingar. Som en utgångspunkt för sin föreläsning hade hon filmen The

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? ROLF HEDRÉN, EVA TAFLIN & KERSTIN HAGLAND Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? Den här artikeln ansluter till Problem med stenplattor i Nämnaren nummer 3, 2004. Här diskuterar vi vad vi

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Margareta Wallin, Torgny Bohlin och Lars Johan Erkell

Margareta Wallin, Torgny Bohlin och Lars Johan Erkell Margareta Wallin, Torgny Bohlin och Lars Johan Erkell Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Pedagogiskt godis Hur man använder godis för att illustrera vetenskaplig metodik, statistiska metoder

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

RYMDRESAN LÄRARHANDLEDNING VISUALISERINGSCENTER.SE

RYMDRESAN LÄRARHANDLEDNING VISUALISERINGSCENTER.SE RYMDRESAN LÄRARHANDLEDNING VISUALISERINGSCENTER.SE UTSTÄLLNINGEN RYMDRESAN Välkommen in i vår utställning rymdresan! Här kommer du, med Christer Fuglesang som guide, att få möjligheten att ta en närmare

Läs mer