Patientforum UMAS & rigföreningrening 23 mars 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientforum UMAS & rigföreningrening 23 mars 2006"

Transkript

1 Strax ska Britt Östlund tala om teknik, design och äldre människor? m Patientforum UMAS & Malmö Anhörigf rigföreningrening 23 mars 2006

2 Britt Östlund Certec Institutionen för f r designvetenskaper Lunds universitet Ansvarig för f r utvecklingen av Äldre och design programmet

3 Hur ska man ställa frågan? Ett meningsfullt åldrande i en tid av mänsklig tillväxt och teknisk utveckling

4 eller ökande problem med en växande v äldre befolkning och teknik som fjärmar oss från n varandra?

5 Vad ska jag tala om idag? Teknik och äldre, hur hör h r det ihop? Vad har vi lärt l oss av misslyckade teknikprojekt? Vilken inriktning har äldre och design programmet? Vad är r det för f r särskilt s med äldre teknikanvändare?? ndare?? Vad begränsar teknikanvändningen ndningen i äldreomsorgen?

6 Vilka är äldre? Gamla?

7 Befolkningsstrukturen förändras

8 När är r man gammal? Objektiv ålder 65 som administrativ gräns Subjektiv ålder

9 Subjektiva åldrar 1. Beroende, socialisation, utbildning 2. Oberoende, socialt ansvar, mognad 3. Personlig tillfredsställelse, llelse, självf lvförverkligande 4. Beroende, sönderfall, s man håller inte ihop det längre.. l

10 Och vad är r teknik?

11 Äldre och teknik hör r det ihop?

12 Gamla människor m behöver kärlek!!?? k

13 Jag är r inte sås teknisk

14 Hemtjänst utan teknik?

15 Teknikutveckling samspelar med tankeutveckling, kultur, tidsanda,

16 Kan vi rationalisera med teknik?

17 Vet vi verkligen hur tekniken används? nds? Exemplet: trygghetslarm Inte som personalen trodde sig veta Inte det larmföretaget retaget bestämt Inte den tjänst kommunen trodde att de tillhandahöll de äldre omsorgstagarna.det togs i anspråk k för f r att tillgodose flera kommunikationsbehov

18 Vad har vi lärt l oss av misslyckade teknikprojekt? Människor och teknik hör h r ihop Users och non-users Teknik kan förändra.. f..men lika ofta konservera eller blottlägga eller så händer inget alls Människor kan förändra.. f...genom att påverka, p vägra v eller vara passiv

19 Människan kan kompensera sina dåliga d sidor: Människor Glömmer Vaga Ologiska Oorganiserade Känslomässigassiga Tekniklösningar Minns Exakta Annan logik Välorganiserade Okänsliga

20 och förstf rstärka rka de goda? Människa Kreativ Tillmötesg tesgåendeende Uppfinningsrik Lyhörd, flexibel Meningssökande, Avsiktsdriven Tekniklösningar Förutsägbar Rigid Fantasilös Förändringsokänslignslig Mekanistisk Orsaksdriven

21 Teknik, människa m och social förändring i samspel

22 ..man måste m räkna r ut saker..

23 Men främst: vi börjar b i människan och slutar i människan

24 Det är r fråga om perspektivbyte - inte ett komplement till tekniken

25 Certec har arbetat i snart 20 år r med människor m med funktionshinder, teknik och pedagogik. Men fram till för f r några n år r sedan arbetade Certec bara marginellt med gruppen äldre människor. m

26 Läs s mer! Boken: Människonära design, Studentlitteratur. (Bildpresentation av boken: ign/manniskonaradesign.pdf )

27 Det lossnade när n r man kunde formulera att det som i grunden skiljer ut gruppen äldre är 1. Andra erfarenheter 2. Andra förväntningar

28

29 Programmets huvudinriktning Att försf rsöka ställa oss hos den framtida äldre människan m och därifrån n försf rsöka titta åt t designhållet och dess möjligheter. m

30 Sju perspektiv 1. Ändra sås lite som möjligtm 2. Vidmakthålla rytm och balans 3. Fortsatt kunna göra g och läral 4. Hålla kontakter/kommunicera i det näran 5. Hålla telekontakter/telekommunicera 6. Fortsatt kunna planera 7. Fortsatt kunna minnas

31 Vad ska vi stödja? Trygghet Frihet, bestämma själv, göra det jag vill, gemenskap Inomhus Funktionellt, badrum säng, trösklar Utsikt Vackert, ljus, grönska, Socialt Andra, mötesplatser, vänskap, familjen Utrymme Fria ytor, lättframkomligt, centralt Teknik Datorn, hänga med, fjärrstyrning God mat Djur Vad värderar v du högst h i ditt boende som gammal/när r du blir gammal?

32 Vad är r det för f r särskilt s med äldre användare, ndare, kunder, patienter?

33 Äldre människorm nniskor.. Är r våra v mest erfarna teknikanvändare ndare Blir mer pragmatiska med åren Har bra förutsf rutsättningar ttningar att bli innovativa Blir mer olika med åren men har också drag av likhet

34 Äldre människor m är r mer olika än lika. Skillnaderna märks m i Hälsotillståndet Ekonomin Förmåga och kompetens Kön n och genus Självbild och identitet Likheterna märks m i Exkluderingen från arbetsmarkanden Blir annorlunda behandlade Tillhör r de äldsta Generations- erfarenheter

35 Äldre människor m vill liksom alla andra uppleva mening. Känsla av sammanhang (KASAM) Känsla kontroll Känsla av individuell anpassning

36 Vad begränsar utvecklingen av teknikanvändningen ndningen i äldreomsorgen?

37 Vad begränsar? Bristande efterfrågan Låg g beställarkompetens Fördomar Fokus påp ny teknik

38 Bristande efterfrågan gan.. Öka kunskapen om användningssituationen ndningssituationen och användaren ndaren Vem är r kund? Vem är r användare? ndare? Sy ihop tillämpningsklyftan Gör r upp med teknikdeterminismen

39 Låg g beställarkompetens llarkompetens.. Integrera teknik i arbetet och utbildningen Nyansera diskussionen och skapa samarbete mellan teknik-killarna killarna och omsorgstjejerna Ställ frågor till leverantörerna rerna och företagen

40 Fördomar.. Öka medvetenheten om dina egna förväntningar och rädslor r inför åldrandet Ny lag om åldersdiskriminering 2006

41 Fokus påp ny teknik.. Hur är r användarna ndarna programmerade? Tänk evolutionärt!

42 Varför r tar inte företagen f in användare ndare i designprocessen? Det är r tidsödande dande och dyrt Vilka representerar målgruppen? m Vi vill inte visa hur det går g r till De köper k i alla fall Marknaden är r för f r liten och olönsam

43 Hur ska vi göra? g Hur gör g r jag?

44 Tre frågor för f r kvalitetssäkring kring av användarperspektivet: ndarperspektivet: Vilken tillämpning är r det fråga om? Vem är användaren ndaren tänkt t att vara? Vilken förändring f förväntar ni er?

45 Följ med i vår v r forskning! Programmets hemsida: Min hemsida:

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Material för studiecirkeln. Stödja äldre personer till att vara aktiv i vardagens sysslor

Material för studiecirkeln. Stödja äldre personer till att vara aktiv i vardagens sysslor Material för studiecirkeln Stödja äldre personer till att vara aktiv i vardagens sysslor Greta Häggblom Kronlöf Äldrecentrum Österbotten 2009 1 Hej! Välkommen till denna studiecirkel som är uppbyggd för

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer