Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en"

Transkript

1 o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där verkligheten växer allteftersom barnen benämner tingen runtomkring sig. Processen fortsätter hela livet. Vi ger språk åt alltmer komplicerade förhållanden, och vår verklighet vidgar sig. I själva benämnandet, förmågan att ge ett språk åt tidigare okända ting eller förhållanden, ligger också en maktfråga. Vi bemäktigar oss tingen och verkligheten genom att benämna och beskriva. Vetenskapligt arbete går ut på att be, skriva, och när beskrivandet väl är fullständigt har människan makt över ännu en del av verkligheten. Oftast tänker vi oss vår verklighet som objektiv och konstant. Den är som ett stort okänt landskap som vi erövrar bit för bit. Landskapet är för stort för att vi ska hinna lägga allt under oss. Men i princip skulle det vara möjligt bara vi fick tid på oss. Man kan också tänka sig frågan om verkligheten på ett mera subjektivt sätt. Det finns i Olof Lagercrantz utsökta bok»om konsten att läsa och skriva» ett härligt exempel på detta. En liten flicka, som just är inne i processen att lära sig tala, springer efter 23

2 en fjäril. Hon ropar ä - i, ä - i! I ordet fjäril finns alltså ännu bara vokalerna. Och författaren undrar, om flickan upplever fjärilen i all sin storslagenhet eller om hennes upplevelse av fjärilen är lika begränsad som språket. Det är en spännande filosofisk fråga om det finns en objektiv verklighet oberoende av oss som observerar den eller om verkligheten är subjektiv i den meningen att den blir till för den som observerar och benämner den. Den nya fysiken visar att en betraktare påverkar verkligheten på mikroplanet. Det verkar som om verklighetens innersida har mer av relation än av»ting» över sig. I det enskilda fallet, för var och en av oss, finns det säkert en relation mellan språk och verklighet. Hur den relationen ser ut kan vara osäkert, men att språklöshet kan betyda verklighetsförlust är uppenbart. Relationen mellan erfarenhet och språk är inte så enkel att det, som i det språk- och verklighetserövrande barnets fall, alltid handlar om erfarenhet först och språk sedan. Det tillhör kulturoch traditionsförmedling, uppfostran och utbildning, att vi far ta emot språk för erfarenheter vi ännu inte har. Många gånger kan det ta ett helt liv att fylla ord, som vi tagit emot i barndomen, med innehåll. Detta gäller inte minst ord som har med livstolkning att göra. Vi kan därför likna sambandet mellan språk och erfarenhet vid det vi kallar en hermeneutisk cirkel. Språk söker erfarenhet, och erfarenhet söker språk. Vi kan ofta inte säga vad som kommer först och vad som följer efter. Språk kan vara antaganden om verkligheten som tvingar oss att utforska verkligheten ännu mer, så att språket antingen blir bekräftat eller motsagt. Vi kan också likna detta samband mellan språk och erfarenhet vid en karta och den verklighet kartan vill beskriva. Oftast har verkligheten blivit»benämnd», tecknad, på kartan. Men vi 24

3 kan också tänka oss det motsatta. En karta tvingar oss ut på upptäcktsfärder. Kartbilden använder vi också när vi talar om den inre kartan, den föreställning om verkligheten vi tillägnat oss och bär på. Den inre kartan konfronteras ständigt med den yttre verkligheten och i bästa fall korrigeras den också av erfarenheter som säger att verkligheten är annorlunda än vad den inre kartan anger. Detta kan vara en smärtsam process. Vi blir gärna beroende av våra inre kartbilder, och vi kan vara beredda både att slåss för deras riktighet och förneka erfarenheter vi faktiskt gjort. Inte minst inom den religiösa sfären av tillvaron förekommer detta vaktslående om en mottagen inre karta gentemot erfarenheter som ifrågasätter kartan/språket. Språk kan dölja verkligheten för mig och fungera avskärmande. Språk kan tjäna både sanning och lögn. Språk kan ha olika funktioner i förhållande till erfarenhet. Vi kan tala om ett fixerande språk, som är exakt till sin karaktär. En alldeles bestämd erfarenhet låses fast, fixeras, i en bestämd språkform. Det bästa exemplet på ett sådant fixerande språk är väl de vetenskapliga formlerna. Av dem krävs exakthet, så att det inte ska finnas något utrymme för olika personliga erfarenheter och tolkningar. Vem som än gör ett experiment enligt en given serie formler ska komma till samma resultat. Motsatsen är det sonderande språket. Det är ett öppet språk som letar sig mot människors erfarenheter och vill ge utrymme åt olika människors olika erfarenheter. Ett bra exempel på sonderande, öppet språk är poesin. Man kan aldrig säga, att så och så betyder de olika poemen och något annat får de inte betyda. Sonderande språk antar gärna bildkaraktär. Bildspråket måste tolkas utifrån personliga erfarenheter. Det är med nödvändighet subjektivt till sin karaktär. Egentligen är ju varje ord en slags bild som måste tolkas. Ibland 25

4 är tolkningen allmän och självklar, så att den som använder ett ord och den som hör ett ord kan utgå ifrån att de båda menar samma sak. Men ofta är tolkningen av ett ord inte lika självklar utan måste framgå av ett större sammanhang. Till sist kan det ändå handla om en subjektiv tolkning där ordets innebörd bestäms av den tolkandes egna erfarenheter. Inte minst gäller detta ord som betecknar känslor. Det en person menar med ilska eller vänskap behöver inte vara liktydigt med vad en annan person avser med exakt samma ord. Vi människor är tolkande varelser. Allt utsätter vi för tolkning. Det finns en subjektivitet i allt som människor är involverade i. Även om det gör livet komplicerat är det samtidigt fantastiskt. Vi är inga kopior av varandra. Vi är unika, och allt vi rör vid, tänker, säger och lämnar vidare bär på vårt speciella särmärke, är en tolkning utifrån ett personligt subjektivt perspektiv. Det religiösa språket är släkt med konstens olika språk, inte minst med det poetiska språket. Det betyder att det religiösa språket är ett sonderande och öppet språk. Det betyder att det aldrig är exakt. Det betyder att det är ett bildspråk som inte bara är öppet för människors subjektiva erfarenheter utan också beroende av dem för att bli ett fullödigt och meningsfullt språk. En religiös tro är att se som ett språk. Tro är livstydning och gör anspråk på att vara ett språk för livet. Inte livet i största allmänhet utan varje människas liv antas få sin tolkning och tydning i en kristen tro. Därför måste en människas erfarenheter få plats i livstolkningsspråket, i trons språk, och bli bekräftade där. Tron är inte i första hand något för huvudet, de teoretiska och intellektuella reflexionerna över livet, utan något för hela personligheten, inte minst för det som bibeln kallar»hjärtat». Det är där en tro kan bli bekräftad, och det är där en tro kan bli förkastad. Den avgörande frågan är om jag känner igen mig själv i det språk för mitt liv som tron utger sig för att vara? 26

5 Sekulariseringen under de senaste generationerna kan ses som en språkförlust. Den språkförlusten har också ofta lett till en verklighetsförlust. Det vi inte har språk för existerar inte heller i en människas liv. Åtminstone kan det synas så. När livet ändå ger erfarenheter, som tidigare tolkades i traditionella religiösa termer, så finns inget tydande språk att tillgå. Människan måste bli en sökare på jakt efter ett nytt språk att tolka sitt liv och sina erfarenheter i. Det är här vi nu befinner oss. Många har under de senaste generationerna sagt nej till den kristna tron som ett språk för deras livstydning. Många är nu språklösa. Många är också sökare, därför att livet ger dem erfarenheter som inte blir tolkade av de olika språk som finns att tillgå i en sekulariserad miljö. De söker ett nytt språk för sina erfarenheter. 27

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Gud i en narcissistisk tid

Gud i en narcissistisk tid Gud i en narcissistisk tid Av Olof Edsinger Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer