Uppdrag granskning, SVT1, , inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet"

Transkript

1 1/11 BESLUT Dnr: 10/01378 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, , inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brast i förhållande till kravet på opartiskhet. INSLAGET Inslaget tog sin utgångspunkt i den så kallade mutskandalen i Göteborg och handlade om en konsult, A, vid Göteborg Energi AB som hade larmat företagsledningen om vissa oegentligheter. Det introducerades på följande sätt av programledaren. Förmodligen är det den största mutskandalen i Sverige någonsin, men mer kommer att välla upp. Alla i stadens ledning svär sig fria. En kommun som säger att de har kontroll, samtidigt ska kontrollen skärpas och rutinerna ses över. Och tro inte att det bara rör sig om småhandlare. Det vi ska berätta nu handlar om Göteborg Energi, Sveriges största kommunala energibolag med betydande internationella affärskontakter. Där arbetade A som konsult i Projekt Mätning Alla elmätare skulle bytas ut. Norska Embriq med underleverantören Sydkoreanska Nuri Telecom, har stått för leveransen. En affär på 700 miljoner kronor. A blev allt mer kritisk till hur det sköttes och för ett år sen varnade hon ledningen. Hon menade att Göteborg Energi inte fått det man betalat för eftersom projektledaren B gick leverantörens ärenden. A medverkade i inslaget och utvecklade varför hon ansåg att projektledaren B gått leverantörens ärenden, vad hon hade berättat för ledningen i Göteborg Energi AB och hur hon upplevde att ledningen, trots hennes larm, inte gjorde något åt saken. På programledarens fråga till A om B fått betalt från de leverantörer han var satt att granska svarade hon: Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/11 Ja, han har ju fått betalt, dels resor för att åka ut i världen då, och berätta om hur förträffligt Nuri är och så vidare. Och sen så har han ju, ja, när det har gått riktigt bra så har han ju fått bonus då, från Nuri till exempel. B visades i bild och hans röst från en telefonsvarare spelades upp. Programledaren sa att redaktionen hade fått en oväntad möjlighet att försöka kontrollera A:s uppgift i och med att marknadschefen för Nuri Telecom (Nuri), C, besökte Göteborg. Ett inspelat samtal mellan A och C spelades upp och följande svenska översättningstext visades. (C) B hjälper mig en hel del. (A) Jag vet. (C) Han hjälper mig en hel del, även på annat håll. Han hjälper mig en hel del, men det är inget mer än så. Det är strikt yrkesmässigt. Han har skickat fakturor, men inte nu längre. (A) Men du har betalat honom tidigare? (C) Jag bad honom om föreläsningarna. (A) - Men du betalade honom för dem? (C) Ja. Jag bad honom att hålla i dem. Och då betalar vi för det. (A) Jag minns att du sa att han t.o.m. fick bonus. (C) Javisst, jag gav honom bonus. Programledaren sa: B har alltså enligt C fått betalt för jobb han gjort för Nuri Telecom och dessutom fått bonus. De har gett föreläsningar runt om i världen för leverantörens räkning. A:s chef intervjuades i inslaget. Hon gjorde följande uttalanden om B. Det var resor till en konferens som enligt uppgift då, projektledaren hade fått betalt för två gånger, både från oss och leverantören och sen framförde jag också, det finns misstankar att ni jobbar både för oss och leverantören och då hamnar vi i en lojalitetskonflikt. Chefen berättade att hon hade frågat B om han hade fått betalning för att göra tjänster åt leverantörer och att han hade svarat nej. Hon sa vidare att hon vänt sig till vd:n för Göteborg Energi som var beställare av projektet och ansvarig för upphandlingen av projektet och av konsulterna. Härefter visades programledarens intervju med vd:n. Följande sades. (Pgl) Det handlar alltså om en affär på 700 miljoner som B är projektledare för. Vd:n är den ytterst ansvarige. Han är nöjd med leverantörerna och deras system. (Vd) B har ju haft jobbet att genomföra projektet. (Pgl) Har du fullt förtroende för honom? (Vd) Ja, det har jag. Han levererar det han ska. (Pgl) Har du godkänt om han även har jobbat för leverantörerna? (Vd) Ja, det vet jag inte vad du menar med godkänt. Om han har jobbat för leverantörerna. Han har ju deltagit i några seminarier som vi har godkänt, om det är det du menar, så har jag, så känner jag till det och det har jag godkänt. (Pgl) Kan du berätta om dem? (Vd) Nej, inte mer än att det har varit två tillfällen där han har deltagit på sådana här ZigBee-konferenser och där de skulle betala reseersättningen i princip. (Pgl) Vi vet alltså att det har varit mer än bara reseersättningar B fått från Nuri, vi vet också att han varit och föreläst på många platser i världen. Paris 2007, Düsseldorf 2008, München, Dublin, Barcelona, Denver 2009.

3 3/11 Programledaren sa att redaktionen inte fått någon kontakt med B, trots att han visste att redaktionen sökte honom. Programledaren fortsatte: Sen får vi ett mejl där han meddelar att han för närvarande är ute och reser mycket utomlands. Därefter ett ytterligare mejl där han bekräftar att han fått vad han kallar sedvanlig ersättning för utfört arbete av Nuri Telecom. En del av dessa pengar kan ha satts in på mitt konto i Nordamerika, skriver han. Men detta förnekas av C på Nuri, i ett mejl och hon skriver att hon enbart betalt resorna. Båda säger att ingen bonus har betalts ut. [---] Och här ser vi ju att han betald av en leverantör och åker omkring på mässor i olika delar av världen och säger att de är världsbäst. Vd:n fick bemöta programledarens uppgift att redaktionen hört av C att B fått betalt för föreläsningar, fått betalt för resor och också blivit betald, fått bonus. På detta svarade vd:n att han inte kände till förhållandet. I övrigt handlade reportaget om hur koncernledningen handskats med informationen från A om misstänkta oegentligheter och att A:s chef hade efterforskat vem som hade läckt uppgifter till en journalist. ANMÄLAN Projektledaren B har anmält inslaget och anser att följande påståenden strider mot kravet på saklighet. Att B fått bonus av en underleverantör i det projekt han lett för Göteborg Energis räkning, Att B åkt på resor till ett stort antal städer och länder för denna underleverantörs räkning, och Att B därigenom skulle ha brutit mot sin skyldighet att vara lojal och trogen mot uppdragsgivaren. Uppdrag granskning har baserat sina felaktiga påståenden på en persons illvilliga anklagelser. Redaktionen har inte visat några bevis för anklagelserna utan har tagit uppgiftslämnarens ord för gott. Därmed tog SVT ställning för uppgiftslämnaren och mot B och Göteborgs Energi AB. Som enda tecken på källgranskning skickade SVT en lista till B på orter och länder och hävdade att B varit där på uppdrag av underleverantören. Vissa av dessa orter och länder har B inte besökt på över 20 år. Samtalet mellan A och C spelades in utan C:s vetskap. C har till B uppgett att hon de facto har sagt: Yes, I could say: I gave him a bonus, but then I would be lying. I have never paid him a bonus. Detta har Uppdrag granskning redigeringstekniskt klippt ner till I gave him a bonus. Syftet med denna åtgärd kan inte vara annat än att ge tittarna en falsk bild av vad C sagt i intervjun. Senare under konversationen med C diskuterades helt andra saker relaterade till två olika företags relationer. Under denna del av

4 4/11 konversationen sa C enligt egen utsago till B: this is very, very secret. Detta väljer Uppdrag granskning att klippa ut och kombinera med tidigare ovan angivet citat om bonus. Namn- och bildpubliceringen har skadat B och hans familj allvarligt. B:s namn förknippas nu med korruption. Genom att upprepade gånger visa B:s foto, nämna B:s namn och använda B:s röst från en telefonsvarare, gick Uppdrag granskning långt utöver vad som kan anses vara tillåtet i fråga om respekt för privatlivet. B:s barn har mordhotats per telefon via samtal som B:s fru tagit emot, B har förlorat klienter i sitt företag och B:s rykte som projektledare och konsult har befläckats med oöverskådlig skada som följd. Detta för att Uppdrag granskning anser sig ha rätt att välja att bli ett okritiskt språkrör för en lögnaktig uppgiftslämnare. PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE Sveriges Television (SVT) anser att inslaget inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet eller mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Saklighet Konsulten A berättade i inslaget att hon fått uppgifter om att B skulle ha fått bonus av Nuri, en av leverantörerna till projektet. A åtog sig att för redaktionens räkning spela in ett möte med Nuris marknadschef C. I den dolda inspelningen bekräftade C att hon betalat ut bonus till B. Senare har C förnekat att bonus betalats ut vilket också refererades i inslaget. Programledaren drog ingen bestämd slutsats i denna fråga. Olika personer fick ge sin syn på denna uppseendeväckande uppgift och reportern refererade att B förnekat att han fått bonus. B påstår i anmälan att redaktionen klippt samman olika delar av denna intervju på ett missvisande sätt. Detta saknar grund. Uppgiften att B fått ersättning av leverantören Nuri för att föreläsa på internationella mässor och möten har B själv bekräftat i mejl till redaktionen med följande innehåll. Jag har de senaste åren hållit ett antal föredrag på konferenser och mässor utomlands. För dessa resor betalar min uppdragsgivare för nedlagt arbete samt kostnader för resa och logi. Mina föreläsningar har i huvudsak berört generell information om projektledning, produkter och system, samt olika problem och lösningar på dessa som jag har kunskap och erfarenhet av från mitt arbete hos Göteborg Energi och andra energibolag. Bland mina uppdragsgivare finns Energibolag, konferensarrangörer och andra organisationer. Beträffande Nuri är det riktigt att jag vid ett par tillfällen på bolagets uppdrag hållit föredrag vid konferenser utomlands. Jag har vid dessa tillfällen fått sedvanlig ersättning för utfört arbete samt ersättning för resa och logi.

5 5/11 Samma sak säger också C i intervjun. B har i ett annat mejl till redaktionen bekräftat att han deltagit på konferenser utomlands, även om B enligt följande uppger att han gjort det på uppdrag av Göteborg Energi. Jag har på uppdrag av Göteborg Energi AB deltagit på konferenser i Paris 2007, Düsseldorf 2008, München, Barcelona och Denver 2009 och har för detta fått ersättning från Göteborg Energi AB. Vid de ZigBee-konferenser som vd:n refererar var B en av de mest framträdande talarna. I sin presentation i Paris 2007 framhöll han bland annat att leverantörerna till projektet i Göteborg var years ahead of their competitors. Relationen mellan B och leverantören Nuri framgår också av att han använts av företaget i en reklambroschyr år 2009 för Nuris produkter och där citerats i egenskap av representant för Göteborg Energi AB på följande sätt: Goteborg Energi AB is a leader in adopting new technologies that improves energy delivery. We chose and successfully deployed Nuri`s AiMiR AMI/AMM solution for our entire city of customers to help foster that leadership. We are very impressed by the performance we are getting as well as with the wide range of functionalities we now have implemented. Redaktionens samlade bedömning blev att B fått mer än reseersättning av Nuri och att hans tjänster för leverantören varit av en karaktär som har ett stort allmänt intresse med tanke på att han var projektledare för Projekt Mätning B skriver i sin anmälan att Uppdrag Granskning påstått att han brutit mot sin skyldighet att vara lojal och trogen mot Göteborg Energi AB. Något sådant sägs inte i inslaget. Däremot ifrågasätts det lämpliga i att en extern konsult leder ett stort projekt för ett kommunalt bolag samtidigt som han har uppdrag för leverantör som är bolagets motpart. Det är samma slutsats som revisionsfirman KPMG senare kom fram till i sin rapport Granskning av intern kontroll avseende inköp och upphandling inom Göteborg Energi AB som gjordes på uppdrag av Göteborgs kommun. KPMG identifierar att det förekommit konsulter i Projekt mätning 2009 som samtidigt haft parallella uppdrag för projektets leverantörer och Göteborg Energi AB. KPMG konstaterar att detta innebär risk för intressekonflikt och rekommenderar därför att det tas fram rutiner för att hantera sådana intressekonflikter. Opartiskhet Redaktionen sökte B vid flera tillfällen i syfte att få en intervju. B fick före sändning via e-post också ta del av utdrag ur manus för att kunna kommentera de påståenden som berörde honom. De svar han lämnade refererades i inslaget så att hans ståndpunkt på bästa sätt kunde återges.

6 6/11 Respekt för privatlivet B har i sin anmälan fört fram att han och hans familj fått lida för de uppgifter som presenterades i inslaget rörande hans förhållande till Göteborg Energi AB och Nuri. SVT vill understryka att det endast var B:s professionella gärning som granskades. B har varit operativ projektledare från mars 2007 för ett projekt på sammanlagt 700 miljoner kronor. I uppdragsbeskrivningen framgår att han haft den operativa projektledarrollen som bland annat inneburit att leda det operativa arbetet internt och externt, haft ansvar för både intern och extern kommunikation och varit projektets talesman. B har alltså haft en ledande ställning i ett omfattande projekt med konsekvenser för samtliga abonnenter till Göteborg Energi AB, Sveriges största kommunala elbolag. Med tanke på B:s roll i detta sammanhang har de uppgifter som kommit fram i granskningen haft ett oavvisligt allmänt intresse. I den mån det uppstått en kränkning av B:s privatliv motiveras det av detta allmänna intresse. ANMÄLARENS KOMMENTARER Uppdrag granskning vidhåller i sitt yttrande att de endast haft en uppgiftslämnares påståenden som grund för de av B påtalade oriktiga och kränkande påståendena i programmet. SVT har helt utelämnat förhållandet att frasen, this is very, very secret enligt bestämd uppgift från C har yttrats av henne i ett helt annat och tidsmässigt åtskilt sammanhang i det inspelade samtalet mellan henne och A. Detta är naturligtvis utomordentligt allvarligt och om C:s uppgifter är korrekta har denna fras uppenbarligen tagits ur sin rätta kontext och klippts ihop med den kontext som framgår av programmet. Eftersom Uppdrag granskning har valt att inte tillhandahålla hela den ursprungliga oredigerade inspelningen, utvisar deras yttrande inte något som styrker att sådan felaktig manipulerande redigering som B påtalat i anmälan inte skulle ha förekommit. Uppdrag gransknings åtgärd att inte tillhandahålla granskningsnämnden hela den ursprungliga oredigerade inspelningen talar enligt B:s uppfattning sitt tydliga språk, att sådan manipulerad redigering de facto har förekommit. De resor som Uppdrag granskning räknar upp i yttrandet, som rätteligen har uppförts på uppdrag av Göteborg Energi, framställs även nu i SVT:s yttrande så som om resorna har utförts på uppdrag av Nuri, vilket är illa utrett, grundlöst och felaktigt. Det är korrekt som vd för Göteborg Energi säger att han gett sitt förtida medgivande till att B utfört presentationer för Nuri vid ett par tillfällen. De andra resorna var som nämnts ovan på uppdrag av Göteborg Energi och även dessa var godkända av Göteborg Energis vd.

7 7/11 Vidare påstår Uppdrag granskning i sitt yttrande att förhållandena att B dels haft en positiv inställning till Nuri i en presentation i Paris ( years ahead of their competitors ), dels står angiven som referens i en broschyr för Nuri, skulle tyda på en intressekonflikt och att B skulle agera illojalt och trolöst mot sin huvudman. Kopplingarna är helt ogrundade och logiken är rent häpnadsväckande för att komma från ett objektivt opartiskt granskande program som Uppdrag granskning rätteligen ska vara. Det var Göteborg Energi AB som baserade sitt val av Nuri just för att Nuris system vid den tiden var före sin tid. Det är intressant att Nuri:s teknologi i dag används av flera av deras konkurrenter och bland annat i USA har blivit den mest förekommande teknologin i dessa typer av projekt. Göteborg Energi AB har vidare vid flera tillfällen ställt upp som referens för olika leverantörer, så också i Projekt Mätning B blev vid flera tillfällen ombedd att skriva korta texter kopplat till olika leverantörer i projektet. Detta gjordes alltså på uppdrag av Göteborg Energi AB och inte på uppdrag av leverantörerna, något som heller inte framgår i programmet eller av Uppdrag gransknings yttrande. Av SVT:s yttrande framgår Redaktionens samlade bedömning. Den går ut på att B:s tjänster för leverantören Nuri har varit av en karaktär som har ett stort allmänt intresse med tanke på B:s uppdrag som projektledare i det aktuella projektet. Det citerade är en ren omskrivning av det uppenbara förhållandet att Uppdrag granskning inte ordentligt har utrett eller haft grund eller rätt att utmåla B som illojal mot sin uppdragsgivare och närmast brottslig på det sätt som skett i programmet. Det är helt klart den samlade bild som programmet ger om B. PROGRAMFÖRETAGETS TILLÄGGSYTTRANDE Anmälaren påstår inledningsvis att SVT medger att det endast funnits en uppgiftslämnare som grund för inslagets påståenden om konsulten B. Detta är osant. Såväl C, vd, B själv och A har lämnat uppgifter på olika sätt. SVT kan konstatera att någon fras this is very, very secret inte fanns med i programmet. I ett tidigt manus som B fick se fanns detta uttalande med men det togs bort före sändning. SVT hävdar fortfarande att anmälarens påstående om manipulation är grundlöst. Anmälaren framför i sin kommentar att samtliga resor som omnämndes i inslaget gjordes på uppdrag av Göteborg Energi AB och att de godkänts av bolagets vd. SVT noterar att anmälaren inte förnekar att han själv i mejl till

8 8/11 redaktionen medgett att han erhållit sedvanlig ersättning för utfört arbete samt ersättning för resa och logi av Nuri när han hållit föredrag på konferenser för deras räkning. B medger alltså att han inte enbart fått resekostnader betalda utan också ersättning för utfört arbete åt Nuri. Det påstås inte i inslaget att de där nämnda resorna har varit betalda av Nuri. Göteborg Energis vd tillfrågas om dem och svarar att han godkänt att Nuri har betalt resekostnaderna i två fall. På direkt fråga från programledaren förnekar vd:n att kan känt till att B fått ersättning av Nuri för att tala om deras produkter på internationella konferenser. Oavsett vad vd:n godkänt eller inte godkänt så har B själv medgett att han gjort föreläsningar på uppdrag av Nuri och fått ersättning för detta. Därmed står det enligt SVT klart att han samtidigt haft uppdrag som projektledare för Göteborg Energi AB och för en av projektets främsta leverantörer. Det är denna typ av parallella uppdrag som kritiseras av KPMG, även om rapporten inte nämner B:s namn. B skriver i sin kommentar: Jag blev vid flera tillfällen ombedd att skriva korta texter kopplat till olika leverantörer i projektet. Detta gjordes alltså på uppdrag av Göteborg Energi AB och inte på uppdrag av leverantörerna, något som inte heller framgår av programmet eller av Uppdrag Gransknings yttrande. Detta är ett helt nytt påstående som B inte framfört tidigare trots att han före sändning delgivits manus på de delar som berörde hans person. Oavsett om uppgiften stämmer eller inte ändrar det inte sakförhållandena i grunden, det vill säga att B har arbetat för och fått ersättningar av en viktig leverantör samtidigt som han varit ansvarig projektledare för Göteborg Energi AB. AKTUELLA BESTÄMMELSER SVT ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bland annat att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.

9 9/11 Av betydelse för bedömningen är också bestämmelsen om att SVT ska stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden samt granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna (9 i sändningstillståndet). Dessa skyldigheter innebär enligt granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska dock den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i samma program eller inslag. Att en part vägrar att medverka hindrar inte att ett program eller inslag sänds. Om möjligt bör i sådana fall den kritiserades uppfattning redovisas på något annat sätt. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. SVT ska respektera den enskildes privatliv i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten. Den tillämpas även i fall med namnpublicering vid brott eller misstanke om brott (6 i sändningstillståndet). GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING Varken radio- och tv-lagen eller SVT:s sändningstillstånd innehåller någon bestämmelse som förbjuder användning av dold inspelningsutrustning. Det ingår inte heller i granskningsnämndens uppgifter att pröva omständigheterna i övrigt kring tillkomsten av ett program eller inslag. Opartiskhet Inslaget tog sin utgångspunkt i den så kallade mutskandalen i Göteborg. Mot bakgrund av den skyldighet som åvilar SVT att granska, kommentera och skapa debatt innebär det förhållandet att inslaget hade en kritisk infallsvinkel inte i sig att inslaget strider mot villkoren i sändningstillståndet. Inslaget innehöll dock kritik mot B som krävde ett bemötande. Av utredningen i ärendet framgår att B före sändning fick ta del av utdrag ur manus för att kunna kommentera de påståenden som berörde honom. SVT har uppgett att redaktionen också sökte B i syfte att få en intervju. Nämnden noterar vidare att B:s ståndpunkt i fråga om påstådd bonus redovisades i inslaget. Mot den bakgrunden kan nämnden inte finna att inslaget i dessa avseenden strider mot kravet på opartiskhet. Av utredningen i ärendet framgår att B i sin e-postkorrespondens med SVT en vecka innan sändningen bland annat uppgett att han beträffande Nuri vid ett par tillfällen på bolagets uppdrag hållit föredrag och att B vid

10 10/11 dessa tillfällen fått sedvanlig ersättning för utfört arbete samt ersättning för resa och logi. I en e-postkorrespondens med SVT två dagar före sändning uppgav B att han på uppdrag av Göteborg Energi AB deltagit i konferenser på orter som anges i inslaget och att han fått ersättning av Göteborg Energi AB. Nämnden konstaterar att det inte redovisades i inslaget att det enligt B var Göteborg Energi AB som uppdragit åt honom att medverka vid de utlandskonferenser som omnämndes i inslaget. Granskningsnämnden anser att det var en brist att B:s uppfattning i denna del inte återgavs i inslaget. Bristen var dock inte så allvarlig att den medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet. Saklighet Inslaget utgick från A:s beskrivning av att B av underleverantören Nuri dels fått betalt för utfört arbete, dels fått bonus. Uppgifterna om att det förekommit ersättning för utfört arbete och bonus till B från Nuri bekräftades av C i det med dold utrustning inspelade samtalet. Nämnden kan därför inte finna att inslaget strider mot kravet på saklighet. Det förhållandet att C senare motsatt sig detta vilket också framkom i inslaget leder inte till någon annan slutsats. Vad anmälaren i övrigt anfört medför inte heller att inslaget strider mot detta krav. Respekt för privatlivet Granskningsnämnden anser att B misstänkliggjordes och förknippades med illojalitet och oegentligheter. Uppgifter som fördes fram om honom var av intrångskaraktär. Enligt nämndens mening får projektledaren B, genom det omfattande uppdraget för det kommunala elbolaget Göteborg Energi AB, anses ha haft en sådan ställning att intrånget var motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse. Inslaget strider därför inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet i SVT:s sändningstillstånd.

11 11/11 Detta beslut har fattats av Kerstin Calissendorff, Jan-Erik Billinger, Maria Edström, Annika Åhnberg, Henrik Jermsten, Leif Hedman och Arash Mokhtari efter föredragning av Helena Söderman. På granskningsnämndens vägnar Kerstin Calissendorff Helena Söderman Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-03-04 Dnr: 12/02235 SAKEN Plus, SVT1, 2012-10-18, inslag om en bostadsrättslägenhet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet 1/7 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Programmen frias men kritiseras. Granskningsnämnden anser att de i ett avseende brast i förhållande till kravet på saklighet.

Programmen frias men kritiseras. Granskningsnämnden anser att de i ett avseende brast i förhållande till kravet på saklighet. 1/25 BESLUT SB 820/05 2005-11-02 Dnr: 596 611, 613 620, 622, 625 634, 637 641, 643 646, 649, 651, 652, 655 657, 659, 663 667, 669, 671 675, 677, 678, 680, 682 684, 686, 687, 689, 691, 697 700, 703, 706

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 KÄRANDE Fortum Power & Heat AB, Hangövägen 19, 115 77 STOCKHOLM ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande.

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande. 1/9 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 14/02869, 2962, 3012 och 15/00104, 151, 372 SAKEN Blå ögon, SVT1, 2014-11-30, kl. 21.00, 12-07, 12-14 och 12-21 samt 2015-01-04, kl. 21.00, 01-11, 01-18, 01-25, 02-01 och 02-08,

Läs mer

Att vinna eller förlora i tvistemål

Att vinna eller förlora i tvistemål Att vinna eller förlora i tvistemål Om civilprocessen för var och en Thorulf Arwidson informationsförlaget/samhälle l Läsaren uppmärksammas på att omfattande ändringar gjordes i rättegångsbalken den 1

Läs mer

Anklagelser i talkshow fällde programmet

Anklagelser i talkshow fällde programmet SVT Programetiks infobrev 2015-03-16 Anklagelser i talkshow fällde programmet Det blev tre frianden och två fällningar för SVT vid Granskningsnämndens senaste möte. Friandena gällde ett inköpt program

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 En studie av handläggares erfarenheter av och attityder till kompensation för intrång i allmänna intressen Tove Hägglund Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 Sammanfattning Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de handlagt ärenden trots att jäv förelegat samt gjort otillåtna slagningar

Läs mer

Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013

Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013 Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013 Yrkande Jag yrkar att Lasse Wierup och Matti Larsson fälls till

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Välkommen till Uppdrag granskning!

Välkommen till Uppdrag granskning! Välkommen till Uppdrag granskning! Som medarbetare på SVT:s granskande samhällsprogram har du ett mycket spännande och stimulerande jobb. Men det är också ett jobb som ställer stora krav. I vårt viktiga

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer