Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut."

Transkript

1 1/9 BESLUT Dnr: 10/00624 SAKEN Nyheterna, Sveriges Radio P4 Radio Sörmland, , kl och samt , kl , 15.30, och 17.30; inslag om att det socialdemokratiska partidistriktet fakturerat landstinget; fråga om opartiskhet, saklighet och beriktigande BESLUT Inslagen fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Sveriges Radio har inte heller följt bestämmelsen om beriktigande. FÖRELÄGGANDE Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. INSLAGEN Den aktuella nyheten presenterades första gången den 9 september klockan då nyhetspresentatören sa följande. Landstinget Sörmland har under dåvarande landstingsrådet A:s ledning betalat stora summor till aktiviteter som bara berört den socialdemokratiska partigruppen. Räkningarna borde ha gått till Socialdemokraterna själva, men har i stället skickats till skattebetalarna. Förutom hotell- och restaurangbesök handlar det om arrangemang som anordnats av det socialdemokratiska partidistriktet. Reportern sa: Ja, sen den första januari 2008 har det socialdemokratiska partidistriktet fakturerat landstinget Sörmland på över en kvarts miljon kronor. Det handlar om konferenser och logikostnader för socialdemokratiska landstingspolitiker. Oftast har det gällt s-gruppens styrelse med A och B i spetsen. I ett fall är det Socialdemokraterna i Örebro län som ställt fakturan till Socialdemokraterna i Sörmland, som sen skickat den vidare till landstinget för betalning. Landstingsstyrelsens dåvarande ordförande socialdemokraten A är den som ytterst ansvarar för beställningar från partidistriktet. Han har samtidigt suttit med i partidistriktets styrelse och attesterat fakturorna. Landstinget har också fått betala kurser Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/9 som anordnas av Socialdemokraternas partistyrelse, som A och B har deltagit i. Andra exempel på aktiviteter som rimligtvis är interna partiaktiviteter, men som sörmlänningarna fått betala via landstingsskatten är hotell- och restaurangkostnader för A och B i samband med Socialdemokraternas partikongress i Stockholm förra året samt hyra för husbil respektive stugövernattningar när socialdemokratiska landstingspolitiker besökt Almedalsveckan i Visby. Kristdemokraternas landstingsråd, C, medverkade och sa att det inte såg bra ut och att landstinget redan betalade ut partistöd till partierna och att det var de pengarna som partierna skulle använda för sina partiaktiviteter och inget annat. I inslaget den 9 september klockan sa nyhetspresentatören: Socialdemokraterna i landstinget kan ha använt skattebetalarnas pengar utan lov. Under avgående landstingsrådet A:s ledning har landstinget betalat stora summor till aktiviteter som bara berört den socialdemokratiska partigruppen. Räkningarna borde rimligtvis ha gått till Socialdemokraterna själva, men har i stället skickats till skattebetalarna. Förutom hotelloch restaurangbesök handlar det om arrangemang som anordnats av det socialdemokratiska partidistriktet. Inslaget i övrigt var likalydande med det första inslaget. Efter inslaget sa nyhetspresentatören: Det avgående landstingsrådet A säger till P4 Sörmland att det han gjort inte bryter mot landstingets regler. Vi har också sökt, men inte lyckats nå Socialdemokraternas landstingsråd B för en kommentar. Dagen efter, den 10 september, klockan och sa nyhetspresentatören: Nu växer kritiken mot att skattemedel inom landstinget används för att finansiera partiernas interna arrangemang. Kristdemokraten C har ju tidigare kritiserat att landstinget under Socialdemokraternas ledning låtit landstinget betala fakturor som kommit från det socialdemokratiska partidistriktet. Hon får nu medhåll av D, som är ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland. Han säger att han tycker att systemet är både konstigt och fel och att partierna i stället borde betala det hela genom det partistöd alla partier får. Han understryker också att det inte bara är Socialdemokraterna som använt skattemedel för att finansiera sina interna arrangemang. I inslagen klockan och sa nyhetspresentatören att kristdemokraten C hade kritiserat att landstinget under Socialdemokraternas ledning låtit landstinget betala fakturor som kommit från det socialdemokratiska partidistriktet. Nyhetspresentatören sa vidare att C nu fick visst stöd av D som var ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland. D sa: Det konstiga är väl i så fall det här systemet. Om jag ska, så här med facit i hand då blanda mig i landstinget så tycker ju jag att det hade varit renare om man betalat ut ett rent partistöd för den aktivitet som respektive partigrupp ska sköta och inte blandat ihop det här, men det har man ju gjort.

3 3/9 Reportern sa därefter: Ja, landstinget har under det avgående landstingsrådet socialdemokraten A:s tid som landstingsstyrelsens ordförande betalat ut över en kvarts miljon kronor till det socialdemokratiska partidistriktet, där A sitter adjungerad i styrelsen. Det handlar bland annat om kurser och konferenser, för ibland en trängre grupp i den översta socialdemokratiska landstingsledningen, ibland en lite bredare grupp socialdemokratiska landstingspolitiker. Fakturorna från det socialdemokratiska partiet har sen attesterats av socialdemokraternas gruppledare, A. Landstinget har också betalat hotellövernattningar med krognota när socialdemokraterna, A och B besökt den socialdemokratiska partikongressen. Kristdemokraten C riktade igår kritik mot det här och menade att det borde täckas av det partistöd som partierna får. I det får hon alltså stöd av Socialdemokraternas distriktsordförande D, som menar att systemet som kunnat utnyttjas av alla partier i landstinget, är konstigt. Då det gäller de nära kopplingarna mellan det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska landstingsgruppen, där socialdemokraten A attesterat faktor från det socialdemokratiska partiet, säger D så här. D: Det är ju landstingsgruppens aktiviteter. Ibland har ju partidistriktet bara då skött beställningen åt gruppen, man har fungerat som kansli åt landstingsgruppen. Reporter: Men du säger också att det här inte skulle kunnat ha förekommit på samma sätt i Eskilstuna kommun där du har varit kommunstyrelsens ordförande? D: Nej, nej, därför säger jag, jag tycker att det är uppenbara systemfel. Reporter: Men blir inte det här oerhört svårt att förklara pedagogiskt från socialdemokratisk sida? D: Jo, väldigt svårt. Systemfelen har funnits under borgerligt styre och de har funnits under socialdemokratisk styre. Det är lika fel under båda perioderna. Inslaget klockan var i princip likalydande med inslaget klockan förutom att nyhetsuppläsaren efter det senare inslaget sa att socialdemokraternas gruppledare i landstinget B hade avböjt att kommentera frågan. Han uppgav också att de hade sökt men inte nått avgående gruppledaren A.

4 4/9 ANMÄLAN Anmälaren är A som namngavs i inslaget. Han är kritisk till att det felaktigt påstods att han hade godkänt och skickat fakturor inom ramen för sin roll i partistyrelsen, som han sedan attesterat i sin roll som landstingsstyrelsens ordförande. Han är inte invald i partidistriktets styrelse och har inte något med dess fakturahantering att göra. Han anser vidare att det felaktigt påstods att fakturorna som har kommit från det socialdemokratiska partidistriktet ska betalas av Socialdemokraterna i Sörmland och inte av landstinget Sörmland. De fakturor som har skickats från det socialdemokratiska partidistriktet bryter inte mot landstingets regler utan det följer de regler som finns. Varje parti i landstingsfullmäktige har en egen tilldelad budget för sina löpande kostnader för kurser och konferenser, resor, boende, arvoden, mobiltelefoner, material, datorer med mera. Hur de egna pengarna ska användas beslutas av varje enskilt parti. Anmälaren påtalar vidare att alla partier har fakturerat landstinget Sörmland med snarlika fakturor, däribland Kristdemokraterna. Anmälaren är vidare kritisk till att SR P4 Sörmland inte ringde honom och lät honom bemöta felaktigheterna och anklagelserna. Han anser att eftersom SR P4 Sörmland enbart fokuserar på honom och Socialdemokraterna och inte på de andra partiernas fakturering samt att radion rapporterade rena felaktigheter som de dessutom inte rättade till efter att han, med flera, hade påtalat felen, tolkar han det som att SR P4 Sörmland springer andra partiers ärenden och därmed är partisk i sin rapportering. PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE Sveriges Radio (SR) anser inte att inslagen strider mot kravet på saklighet och opartiskhet och anför som stöd för det följande. SR Sörmland rapporterade inför valet 2010 om en "arvodesaffär" i landstinget i Sörmland vilken ledde till att A i augusti avgick från sin post som landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen. I korthet handlade affären om att toppolitiker inom landstinget höjt sina ersättningar i strid med gällande regler och dessutom beslutat att efterskänka pengarna till sig själva när det hela blev känt för allmänheten. I ljuset av detta uppmärksammade SR Sörmland alltså att samme landstingsråd, för landstingets räkning hade attesterat fakturor som avsåg aktiviteter arrangerade av den socialdemokratiska partidistriktet i länet samtidigt som han satt i partidistriktets styrelse. Med andra ord att A hade attesterat sina egna fakturor. A menar att det är felaktigt att påstå att han satt i partiets distriktsstyrelse. Uppgiften fick SR:s reporter av sekreteraren på Socialdemokraternas distriktsexpedition i Sörmland. SR hade därför givetvis ingen anledning att betvivla den.

5 5/9 När A, sedan det första inslaget sänts den 9 september, ringde upp redaktionen och meddelade att han ansåg att det var fel att säga att han satt i partiets distriktsstyrelse kontrollerades uppgiften på nytt. På partiets hemsida stod det att A var ständigt adjungerad i styrelsen utifrån sin befattning som landstingsstyrelsens dåvarande ordförande. Redaktionen fann med hänvisning till detta att uppgiften om att A ingått i distriktsstyrelsen var riktig. Trots det gjordes ett förtydligande i inslagen dagen därpå i vilket man nämnde att han varit adjungerad ledamot. Huruvida A var ordinarie eller ständigt adjungerad i styrelsen är dock, enligt SR:s uppfattning, en uppgift som inte har någon större betydelse i sammanhanget. Vidare menar A att det inte strider mot några regler att det socialdemokratiska partidistriktet skickar fakturor avseende de uppräknade aktiviteterna till landstinget. Han menar att SR felaktigt påstår att fakturorna ska betalas av partiet och inte av landstinget. SR vill framhålla att rapporteringen i första hand avsåg frågan om det är rimligt att A i egenskap av landstingsstyrelsens ordförande själv attesterade fakturor för aktiviteter anordnande av den socialdemokratiska partidistriktet i vars styrelse han själv var adjungerad särskilt som fakturorna gällde aktiviteter som han själv deltagit i. SR ska enligt sändningstillståndet bland annat granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. Att SR Sörmland granskar landstingets utbetalningar och attesteringsrutiner måste anses ligga helt i linje med det uppdrag som formulerats i sändningstillståndet. I inslagen påstods det inte att det var otillåtet att använda skattemedel på det sätt som hade skett, men att räkningarna "rimligtvis borde" gått till Socialdemokraterna. Det är enligt programbolaget befogat att i inslaget ifrågasätta rimligheten i att skattemedel används för att bland annat betala A:s och B:s hotellvistelser och restaurangbesök när de närvarade vid partikongressen i Stockholm vilket är att betrakta som en ren partiangelägenhet. Socialdemokraternas ordförande i Sörmland, D, som intervjuades i inslagen den 10 september, kallade landstingets hantering ett "systemfel" och han förordade själv i inslagen att landstinget skulle införa samma system som flertalet kommuner i Sörmland, det vill säga att fullmäktige betalar ut ett partibidrag utifrån röstetalet. Partierna förfogar därefter över pengarna utan inblandning från kommunen just för att undvika tveksamheter och oklarheter. Anmälaren är vidare kritisk till att han inte fått komma till tals i inslagen. Det är riktigt att anmälaren inte bemötte uppgifterna i det första inslaget. Eftersom kritiken handlade om landstingets rutiner var det naturligt att i stället låta B som

6 6/9 ersatt A som ordförande i landstingsstyrelsen ett par veckor före inslagens sändning bemöta kritiken. Redaktionen sökte därför henne, dock utan att lyckas. Efter det första inslaget hörde A av sig, vilket framgår ovan, och i nästkommande sändning återgavs hans kommentar: Det avgående landstingsrådet A säger till P4 Sörmland att det han gjort inte bryter mot landstingets regler. Det framgick även att SR Sörmland sökt, men inte lyckats nå Socialdemokraternas landstingsråd B för en kommentar." Dagen därpå, den 10 september, hade man nått B och man informerade lyssnarna om att hon avböjt att kommentera den socialdemokartiske distriktsordföranden D:s uttalanden om "systemfel". Eftersom bolaget inte anser att inslaget strider mot kravet på saklighet fanns inget att beriktiga och SR har därför inte heller agerat i strid med 19 i sändningstillståndet. ANMÄLARENS KOMMENTARER När SR Sörmland sände inslaget den 9 september, där de påstod att han som ledamot i den socialdemokratiska partidistriktsstyrelsen i Sörmland skickade fakturor till sig själv som landstingsstyrelsens ordförande, så ringde han och påtalade att han inte var vald av något årsmöte eller kongress för Socialdemokraterna i Sörmland och därmed kunde han inte besluta om att skicka några fakturor till landstinget Sörmland från det socialdemokratiska partidistriktet. Dessutom beslutar aldrig styrelsen i det socialdemokratiska partidistriktet om att skicka några fakturor till någon organisation, det är en verkställighetsfråga som hanteras löpande av ombudsmannen och hans organisation. Det är riktigt dock att han var adjungerad in i styrelsen som gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget, men han var med i styrelsen för att vid behov få anvisningar av styrelsen i sitt förtroendeuppdrag för det socialdemokratiska partiet i Landstinget Sörmland. En adjungerad person har ingen beslutanderätt i styrelsen. Vad gäller frågan om att han som landstingsstyrelsens ordförande attesterar fakturor i landstinget så följer det av gällande reglemente för landstinget Sörmland. Dessutom kontrasigneras alla fakturor som landstingsstyrelsens ordförande har skrivit på av flera efterföljande personer från andra partier och tjänstemän. SR Sörmland ställer sig frågan om Landstinget Sörmland ska betala för kostnader som uppkommer för de socialdemokratiska landstingsråden kopplat till deras parti. Det man då behöver känna till är att Landstinget Sörmland ger, i sin egen årsbudget och utöver partistödet, varje partigrupp i landstingsfullmäktige samt för landstingsråden en egen budget att hantera, för Socialdemokraterna avsätts det ca 3,5 miljoner kr. Dessa pengar ska användas för att betala de olika partiernas landstingsfullmäktigegruppers löpande kostnader såsom kurser och konferenser, partiarrangemang, arvoden, resor, mat och så vidare. Det bryter inte emot några regler i landstinget Sörmland att delar av den socialdemokratiska landstingsgruppen åker på en konferens/kongress anordnad av det socialdemokratiska partidistriktet och att partidistriktet sedan skickar en faktura till den socialdemokratiska landstingsfullmäktigegruppen som då betalar med den av

7 7/9 Landstinget Sörmlands avsatta partibudgeten. Dessutom är detta något som alla partier i landstingsfullmäktige gör, vilket inte SR Sörmland nämner i sitt inslag. När SR Sörmland vägrade ändra inslaget den 9 september pratade han och E, politisksekreterare i Landstinget Sörmland, med D, ordförande i det socialdemokratiska partidistriktet, och de bestämde sig för att kontakta chefredaktören och ansvarig utgivare. Kontakten togs av E och efter flera samtal vägrade även chefredaktören och ansvarig utgivare att ändra det felaktiga inslaget. Inslaget togs inte bort förrän på eftermiddagen den 10 september dagen efter och någon rättelse gjordes aldrig av inslaget. Han tycker också det är märkligt att inte SR Sörmland gav honom möjligheten att bemöta deras anklagelser när han ringde dem och det blir ännu märkligt att de försöker ursäkta det med att de inte fick tag i B, hon är ju inte den som anklagas för ett bedrägligt beteende i SR Sörmlands inslag. PROGRAMFÖRETAGETS TILLÄGGSYTTRANDE Anmälaren uppehåller sig i sitt svar på programbolagets yttrande vid att han inte var vald ledamot i partidistriktets styrelse och menar att han som adjungerad saknar beslutanderätt. Även om det stämmer, att anmälaren inte formellt undertecknar några beslut, så menar SR att han som adjungerad har haft möjlighet att argumentera och framföra åsikter i olika frågor och således påverkar beslutsfattandet. Återigen vill SR påpeka, vilket även framgår av tidigare yttrande, att programbolaget har ett granskande uppdrag. I inslagen har SR Sörmland pekat på bristerna i systemet; att partidistriktet skickar fakturor till en egen partimedlem i landstingets högsta ledning för attest. Det som lyftes fram i inslagen var kritiken från KD, och även senare från det socialdemokratiska partidistriktets ordförande, mot rutinerna. SR Sörmland har inte påstått att anmälaren gjort sig skyldig till bedrägligt beteende. I kontakten med SR Sörmland den 9 september framförde anmälaren inga krav på att inslaget skulle ändras. Däremot ville anmälaren få en kommentar införd vilken nyhetspresentatören läste upp i nästkommande nyhetssändning kl samma dag. Hur denna kommentar löd framgår av yttrandet. När A hörde av sig till redaktionen i samband med att nyheten sändes första gången kl den 9 september och bad om ett förtydligande, lät man formulera en kommentar som nyhetspresentatören läste i nästa nyhetssändning (se ovan). SR vidhåller dock att det i första hand var B, ordförande i landstingsstyrelsen, som skulle bemöta kritiken mot landstingets rutiner. Eftersom anmälaren hade hört av sig efter inslagen den 9 september försökte redaktionen nå honom dagen därpå när de uppföljande nyhetsinslagen skulle sändas. Reportern lämnade bland annat meddelande på anmälarens mobilsvar men denne återkom inte. SR Sörmland utgick då från att han inte hade mer att tillägga än det som framgick av kommentaren dagen innan.

8 8/9 ANMÄLARENS KOMMENTARER PÅ SR:S TILLÄGGSYTTRANDE När A ringde SR Sörmland den 9 september 2010 begärde han att få de felaktiga påståenden ändrade, han erbjöd sig också att ställa upp på en intervju för att få kommentera SR Sörmlands påståenden. Trots flera påstötningar av honom och av E som även kontaktade den ansvariga utgivaren på SR Sörmland direkt så ändrades inte inslaget och det gjordes inga förtydliganden på nyhetssändningarna varken den 9 september eller den 10 september Enligt hans uppfattning så gjorde SR Sörmland snarare allt för att få bekräftelse på sina felaktiga påståenden och genom att inte ge honom möjlighet att kommentera felkatigheterna den 9 september eller den 10 september så stod deras påståenden oemotsagda under de två dagarna. AKTUELLA BESTÄMMELSER SR ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion (6 i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i samma program eller inslag, antingen genom att den kritiserade själv medverkar eller genom att en kommentar från honom eller henne redovisas. Av betydelse för bedömningen är också bestämmelsen om att SR ska stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden samt granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna (11 i sändningstillståndet). Dessa skyldigheter innebär enligt granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Med kommentarskyldigheten följer ett visst utrymme för värderande omdömen. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. SR ska beriktiga uppgifter som förekommit i ett radioprogram när det är befogat (19 i sändningstillståndet). SR ska behandla en begäran om beriktigande skyndsamt. Ett beriktigande ska sändas så snart det kan ske i ett för publiken naturligt sammanhang. Granskningsnämnden får besluta att ett programföretag som brutit mot villkor i sitt sändningstillstånd eller mot bestämmelsen om beriktigande på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut (17 kap. 10 radio- och tv-lagen).

9 9/9 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING Att granska landstingets hanteringar av utbetalningar till partierna ligger väl i linje med de skyldigheter SR har enligt den 11 i sändningstillståndet. Granskningsnämnden anser att det i inslagen den 9 september framstod dels som att Socialdemokraterna felaktigt fakturerat landstinget och dels att A på ett otillbörligt attesterat fakturorna. Granskningsnämnden anser inte att SR visat grund för dessa påståenden. Inslagen strider därför i dessa delar mot kravet på saklighet. A har kontaktat programföretaget och påtalat felaktigheterna. Eftersom någon rättelse inte gjordes har SR inte följt bestämmelsen om beriktigande i sändningstillståndet. Granskningsnämnden konstaterar vidare att det är A som pekas ut i flera av inslagen som den som ansvarat för beställningarna och attesterat fakturorna. Granskningsnämnden anser att påståendet innebär kritik som borde fått bemötas av A. Eftersom så inte skedde strider inslagen även mot kravet på opartiskhet. Att man efter ett av inslagen redovisade att A sagt att det han gjort inte bryter mot landstingets regler ändrar inte bedömningen. Detta beslut har fattats av Kerstin Calissendorff, Jan-Erik Billinger, Maria Edström, Annika Åhnberg, Henrik Jermsten, Pia Kronqvist och Arash Mokhtari efter föredragning av Anna Dingertz. På granskningsnämndens vägnar Kerstin Calissendorff Anna Dingertz Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet 1/11 BESLUT 2011-05-30 Dnr: 10/01378 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget kritiseras

Läs mer

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet 1/10 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/00829 SAKEN Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet 1/15 BESLUT 2011-05-16 Dnr: 10/00193 SAKEN Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-03-04 Dnr: 12/02235 SAKEN Plus, SVT1, 2012-10-18, inslag om en bostadsrättslägenhet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/19 BESLUT SB 187/10 2010-03-22 Dnr: 713 och 923/09-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet 1/14 BESLUT SB 114/07 2007-02-21 Dnr: 661/06-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias.

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias. 1/9 BESLUT 2011-04-04 Dnr: 10/00514-524, 532, 562, 566 och 587 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-01 och Rapport, kl. 19.30, SVT1, 2010-09-01, program om euro-orphans och inslag om RUT-avdraget; fråga

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/8 BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01160 SAKEN Norrbottensnytt, Sveriges Radio P4 Norrbotten, 2012-05-15, kl. 6.30, 7.30, 8.30, 12.30 och 17.00 samt Puls, inslag om hyror i Pajala; fråga om opartiskhet och

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. 1/19 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/00588 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-03-06, program om Leksands kommun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/8 BESLUT 2013-06-24 Dnr: 13/00674 och 758 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet 1/7 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet

Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/01078 SAKEN Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/11 BESLUT 2013-10-14 Dnr: 13/01108 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-25, program om ett husbygge; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/17 BESLUT 2014-03-31 Dnr: 13/02646 SAKEN Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet Kalla fakta

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/9 BESLUT 2010-12-13 Dnr: 10/00120 (460/10) SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2010-04-14, program om en byggentreprenör; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

Programmet inleddes med att reportern stod och väntade på att NN skulle komma till intervjun. I samband med detta sa reportern följande.

Programmet inleddes med att reportern stod och väntade på att NN skulle komma till intervjun. I samband med detta sa reportern följande. 1/10 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00521 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2015-02-18, kl. 20.00 samt trailer för Uppdrag granskning, SVT1 och SVT2, 2015-02-13, 05-14, 05-15, 05-16 och 05-17, program om Islamiska

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-12-21 Justerat fredagen den 21 december 2007 Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson 299 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet 2012/13:JO1 Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande

Läs mer

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen.

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-02-13 Dnr 5080-2004 Sid 1 (5) Fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn.

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn. Socialtjänst Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn (Dnr 2180-2010) Beslutet i korthet: I beslutet bedöms det, vid en strikt tillämpning

Läs mer

Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön

Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön Rapport utgiven av Socialdemokrater för Sanning och Ärlighet i Solnapolitiken "Därför är jag socialdemokrat Jag styrks i min övertygelse när

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND från mitten av 2011 till maj 2013, med markeringar, rubriker och understrykningar som jag själv gjort/nad JP socialnet

Läs mer