OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, , inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet"

Transkript

1 BESLUT Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, , inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. FÖRELÄGGANDE Sveriges Radio ska på lämpligt sätt offentliggöra granskningsnämndens beslut. INSLAGET I inslaget medverkade NN som sålt guld till ett nätföretag och berättade om sina erfarenheter av det. I inslaget sades bland annat följande. (Programledare 1) Hur reagerade du när du såg vad [namngivet företag] hade betalat in till dig? (NN) Hur jag reagerade, jag reagerar väl som 90 procent utav svenskarna, ja, då har man gått på en blåsning, hur jävla dum får man vara egentligen, och skicka i väg guld utan att få pengar i handen. Det fattades ju över kronor mot vad det var utlovat i, på datorn. (Programledare 2) Vad gjorde du då? (NN) Ja, egentligen gjorde jag ingenting förrän någon dag efter detta, så hade de på tv, att du som känner dig lurad, hör gärna av dig. Och då ringde jag ju in till Karlstad då, [ ] talade om, ja jag blev lurad. Jag fick fast jag skulle ha närmare 8 000, det var bara så. Och jag bara acceptera, jag försökte ringa, men det var helt hopplöst, det gick inte att få svar och ingen svarade och det var ju precis som jag hade tänkt mig, man blir lurad, så är man lurad. Men jag var ju lite funderad hur de kan gå ut med en sån enorm reklam och när påsen liksom kom med alla de här papprena, så var det ju fyra sidor med sexpunktig stil, alltså helt oläslig, man fick nästan, där alla om, om, om, om, men jag kunde inte hitta vad jag hade sett på tv, att man betalade 90 kronor för värdering per gram. Alltså en enorm kostnad, 90 kronor per gram var värderingskostnad. Men jag hittade tillbaka på tv skärmen, men någon annanstans fanns det inte. (Programledare 1) Och det här är en någon slags reklamfilm då som du upptäckte det här företaget på? Nej? (NN) Nej jag gick in, ja, det var väl så att det stod, sälj ditt guld nu, sälj ditt guld nu och så vidare, så jag tittade på datorn och gick in på [namngivet företag] och de här, gud jag får ju nästan 8 000, ojojoj. Så många i min ålder som köpte guld då på 1960-talet, då guldpriset låg mellan kronor grammet Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/5 och då skulle man ju ha berlocker högt och lågt, så att jag vet ju att väldigt många kvinnor i min ålder har mycket guld i sina lådor. Och börjar de att skicka in de här och blir lurad, som många har blivit, som jag har hört efteråt. (programledare 2) Då ska man veta att det finns mycket i det finstilta som gör att det blir avdrag på de där lockpriserna. (NN) Ja, för det första är ju 90 kronor per gram, om det är 50 gram då, då blir det nio, 90 gånger 50, så mycket försvinner ju direkt och då är man ju nere, men ändå så blir det pengar, högre än vad guldpriset så där officiellt är om man går in till en handlare här. (Programledare 1) NN vad har hänt nu då? Har du fått tillbaka de där pengarna? (NN) Jo jag kom ju, ja, det var ju det som var så fantastiskt. Jag kom ju in i tv då och där fick jag ju verkligen tala om hur lurad jag visade på att jag skickade in och hade ju papper och allt möjligt och det dröjde bara två dar så hörde av sig till tv och talade om att, varför inte jag hade ringt. Jodå, jag har ringt och försökt komma fram, men det är ingen som svarar. Då damp det ner kronor efter någon vecka. (Programledare 2) Så det lönar sig att bråka? (NN) Ja, det lönade sig absolut, men jag fick ju höra att det var många som inte har fått det, men det är ju som alltid, att när det har stått i tidningen eller när det har stått på tv så har jag, jag har ju alla krafter bakom mig, för det var ju ett sätt för att få tyst på mig. Nu har kärringen fått sina pengar, så nu håller hon väl käften, det var väl ungefär som de tänkte. Och de bad om ursäkt och allt möjligt, att det hade blivit något fel, precis som att det bara blev fel till mig, det är ju, det förstår ju varenda en att det var bara så att man skickade inte ut vad man har lovat. (Programledare 1) NN, kommer du sälja något mer guld framöver? (NN) Nej, jag använder inte så mycket guld nu, men som tur är så har jag ju en dotter som tycker det är roligt, men om jag skulle sälja guld så går jag nog till en lokal guldsmed hemma i Karlstad och hör vad jag får för det och när han har tittat på det, så får jag pengarna i handen och guldsmeden får armbandet i handen. (Programledare 2) Öga mot öga, kan nog vara bättre det. (NN) Ja, jag tycker det, även om det blir några hundralappar mindre. (Programledare 2) Tack så mycket för det i alla fall, NN från Karlstad som alltså skickade in ett guldarband till [namngivet företag], men fick betydligt mindre från början än vad hon hade lovats. ANMÄLAN Inslaget är anmält av det företag som omnämns i inslaget. Företaget anser bland annat att det saknas grund för uppgiften att guldsmeder erbjuder bättre betalt för guld än exempelvis Internetbaserade företag. I inslaget förekom även ett felaktigt belopp avseende värderingsavgiften. Företagets värderingsavgift är 29 kronor per gram guld vilket tydligt framgår på företagets webbplats. Företaget har inte getts möjlighet att bemöta den kritik som riktades mot det i inslaget. Anmälaren är även kritisk till den text som Sveriges Radio (SR) publicerat på sin webbplats med anledning av det sända inslaget. PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE SR anser att inslaget överensstämmer med kravet på opartiskhet och anför i huvudsak följande. SR har enligt sändningstillståndet en granskningsskyldighet. Det ligger väl i linje med denna att belysa att guldföretagens marknadsföring uppfattades som vilseledande av konsumenterna. Intervjuns utgångspunkt stod klar för lyssnarna genom inslagets inledning där man förklarade att Konsumentverket granskande branschens reklamåtgärder. SR beslöt att åskådliggöra detta genom att intervjua

3 3/5 en kvinna som sålt sitt guld till ett Internetbaserat företag och som ansåg att reklamen var vilseledande. Kvinnan hade valt att sälja över Internet eftersom ersättningen enligt företagets marknadsföring var högre per gram guld än motsvarande pris i en vanlig guldbutik. Trots det fick hon mindre betalt än hon hade trott eftersom det visade sig att värderingskostnaden var hög. Efter att hennes fall uppmärksammats i Sveriges Television hade hon dock fått en kompletterande utbetalning från det omnämnda företaget som motsvarade det som utlovats i reklamen. Under intervjun i framgick det tydligt att företaget kompenserat kvinnan. Under förmiddagen försökte redaktionen komma i kontakt med företaget via telefon. Syftet var att be en representant medverka i programmet eller att i alla fall få en kommentar. Någon fysisk person gick inte att nå via det telefonnummer som var tillgängligt och redaktionen hamnade i telefonköer. För att företaget skulle ha få möjlighet att bemöta flyttades dock programpunkten om guldköp fram så långt det var möjligt i sändningen. Faktauppgifterna kontrollerades särskilt noggrant när det stod klart att företaget inte skulle komma att medverka. Av misstag talade programledarna inte om att man sökt företaget vid flera tillfällen i anslutning till intervjun. AKTUELLA BESTÄMMELSER SR ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion (6 i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i samma program eller inslag. Att en part vägrar att medverka hindrar inte att ett program eller inslag sänds. Om möjligt bör i sådana fall den kritiserades uppfattning redovisas på något annat sätt. Kraven på opartiskhet och saklighet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande. Av betydelse för bedömningen är också bestämmelsen om att SR ska stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden samt granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna (11 i sändningstillståndet). Dessa skyldigheter innebär enligt nämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för

4 4/5 framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Granskningsnämnden får besluta att ett programföretag som brutit mot villkor i sitt sändningstillstånd på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut (17 kap. 10 radio- och tv-lagen). GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING De bestämmelser som granskningsnämnden tillämpar gäller inte textinformation på programföretagets webbplats. Den delen av anmälan som gäller textinnehållet på SR:s webbplats lämnas därför utan åtgärd. Opartiskhet Granskningsnämnden konstaterar att inslaget handlade om att antalet anmälningar mot guldföretag på nätet ökat hos Konsumentverket och att den kritik som förekom i inslaget i huvudsak handlade om det osäkra i att sälja sitt guld på Internet utan någon fysisk mellanhand. Ett konsumentupplysande inslag av denna karaktär ligger enligt nämndens mening väl i linje med SR:s skyldigheter enligt 11 i sändningstillståndet. Med beaktande av dessa skyldigheter kan ett inslag innehålla kritik mot eller ifrågasättande av agerandet hos, som i detta fall, ett företag utan att strida mot kravet på opartiskhet. Programföretaget har dock samtidigt en skyldighet att ge den som utsätts för allvarlig kritik tillfälle till bemötande. SR:s försök att nå anmälaren kan enligt nämndens mening inte anses ha varit tillräckliga. Eftersom anmälaren inte getts möjlighet till ett bemötande strider inslaget mot kravet på opartiskhet. Saklighet Granskningsnämnden konstaterar att uttalandet om det aktuella företagets värderingsavgift för guld gjordes av en i inslaget tillfälligt medverkande för vilken kravet på saklighet är lägre än på företrädare för programföretaget. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna att hennes uttalanden eller inslagets utformning i övrigt medför att inslaget strider mot kravet på saklighet i SR:s sändningstillstånd.

5 5/5 Detta beslut har fattats av Henrik Jermsten, K-G Bergström, Elisabet Bäck, Maria Edström, Jan Holmberg och Kristina Ståhl efter föredragning av Emelie Åström. På granskningsnämndens vägnar Henrik Jermsten Emelie Åström Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-03-04 Dnr: 12/02235 SAKEN Plus, SVT1, 2012-10-18, inslag om en bostadsrättslägenhet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot

Läs mer

Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet

Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/01078 SAKEN Kluvet land Ingen är vän med en fattig, P1, 2012-05-01, program om Frida i Malmö; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/8 BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01160 SAKEN Norrbottensnytt, Sveriges Radio P4 Norrbotten, 2012-05-15, kl. 6.30, 7.30, 8.30, 12.30 och 17.00 samt Puls, inslag om hyror i Pajala; fråga om opartiskhet och

Läs mer

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet 1/10 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/00829 SAKEN Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet 1/15 BESLUT 2011-05-16 Dnr: 10/00193 SAKEN Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/8 BESLUT 2013-06-24 Dnr: 13/00674 och 758 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. 1/19 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/00588 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-03-06, program om Leksands kommun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias.

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias. 1/9 BESLUT 2011-04-04 Dnr: 10/00514-524, 532, 562, 566 och 587 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-01 och Rapport, kl. 19.30, SVT1, 2010-09-01, program om euro-orphans och inslag om RUT-avdraget; fråga

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet 1/11 BESLUT 2011-05-30 Dnr: 10/01378 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget kritiseras

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. TV4 AB ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/11 BESLUT 2013-10-14 Dnr: 13/01108 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-25, program om ett husbygge; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet 1/14 BESLUT SB 114/07 2007-02-21 Dnr: 661/06-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet 1/7 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Programmet inleddes med att reportern stod och väntade på att NN skulle komma till intervjun. I samband med detta sa reportern följande.

Programmet inleddes med att reportern stod och väntade på att NN skulle komma till intervjun. I samband med detta sa reportern följande. 1/10 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00521 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2015-02-18, kl. 20.00 samt trailer för Uppdrag granskning, SVT1 och SVT2, 2015-02-13, 05-14, 05-15, 05-16 och 05-17, program om Islamiska

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/19 BESLUT SB 187/10 2010-03-22 Dnr: 713 och 923/09-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/17 BESLUT 2014-03-31 Dnr: 13/02646 SAKEN Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet Kalla fakta

Läs mer

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/9 BESLUT 2010-12-13 Dnr: 10/00120 (460/10) SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2010-04-14, program om en byggentreprenör; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande.

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande. 1/9 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 14/02869, 2962, 3012 och 15/00104, 151, 372 SAKEN Blå ögon, SVT1, 2014-11-30, kl. 21.00, 12-07, 12-14 och 12-21 samt 2015-01-04, kl. 21.00, 01-11, 01-18, 01-25, 02-01 och 02-08,

Läs mer

Solsidan, TV4, 2011-02-06 och 2011-03-06, avsnitt i en svensk komediserie; fråga om produktplacering och otillbörligt gynnande

Solsidan, TV4, 2011-02-06 och 2011-03-06, avsnitt i en svensk komediserie; fråga om produktplacering och otillbörligt gynnande 1/7 BESLUT 2011-06-20 Dnr: 11/00368 och 615 SAKEN Solsidan, TV4, 2011-02-06 och 2011-03-06, avsnitt i en svensk komediserie; fråga om produktplacering och otillbörligt gynnande BESLUT Programmen frias.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Handels om yttrandefrihet

Handels om yttrandefrihet Handels om yttrandefrihet s Innehåll Förord 3 Varför vi har yttrandefrihet 4 Hur och när du kan framföra kritik 7 Att tala med massmedia 11 Företagshemlighetslagen 15 Arbetsdomstolens rättspraxis 17 Fackets

Läs mer

Sändningen fälls. Granskningsnämnden anser att den innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Sändningen fälls. Granskningsnämnden anser att den innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/6 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00564 SAKEN VM i Falun: Invigning, SVT24, 2015-02-22, sändning från invigningen av skid-vm i Falun 2015; fråga om otillbörligt gynnande BESLUT Sändningen fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Medieralationer Medierelationer

Medieralationer Medierelationer Medieralationer Medierelationer INNEHÅLL Syfte, målgrupp och budskap...5 MEDIERELATIONER...5 Förberedelse...7 Hur här?...7 Ta dig tid och vinn tid...7 Budskapet...7 Intervjun...8 Efter intervjun...10

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer