Rapport, SVT1, , kl , inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet"

Transkript

1 1/5 BESLUT Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, , kl , inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. FÖRELÄGGANDE SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. INSLAGET Inslaget handlade om att privatpersoner kände sig lurade att satsa pengar på en idé om att sälja ekologiska nötter. I påannonseringen till inslaget sa nyhetspresentatören: De tände på idén att sälja ekologiska nötter och satsade pengar. I dag är de över tjugo franchisetagarna bedrövade och känner sig lurade på flera miljoner. De flesta leveranserna uteblev nämligen och företaget gick i konkurs. I inslaget som följde sa reportern: Idén med att sälja de ekologiska nötterna är det inget fel på, men nu har företaget gått i konkurs och mängder av franchisetagare som betalat jättemycket för rättigheterna att sälja de här nötterna känner sig lurade. A i Enebyberg är en av alla besvikna franchisetagare. A intervjuades av reportern. (A) Jag svalde allt kan man väl säga. (Reportern) Hur mycket betalade du? (A) lite drygt. För Täby och Danderyd. (Reportern) Som du då lånade pengar till eller? (A) Jepp. Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/5 Reportern berättade att A och tjugotvå andra franchisetagare anmält nötföretaget till Ekobrottsmyndigheten. A sa: Det här med automater och nötter och ställ och så vidare. Ingenting av det har vi ens sett röken av. Bilder ur en reklamfilm för Nutrinacks visades. De privatpersoner som medverkade i reklamfilmen berättade därefter hur mycket pengar de hade satsat respektive förlorat. En före detta franchisetagare, B, sa via telefon: Alltså rena pengar är det väl säkert jag har förlorat. I inslaget berättades det att Nutrinacks nu hade gått i konkurs och chefen för bolaget medverkade via telefon och sa: Det har aldrig varit meningen att ta in någon för att lura dem eller få dem att misslyckas eller att vi ska ta de pengarna som det kostar att bli franchisetagare. De har oavkortat gått in i bolaget. Inslaget avslutades med att A sa följande. Det är ju en del pengar. Ja, de flesta har tagit lån och sitter väl lite i skiten kan man säga. ANMÄLAN Inslaget är anmält av grundaren av varumärket Nutrinacks som anser att inslaget var vinklat och innehöll flera felaktiga påståenden. Hans kritik sammanfattas nedan. Ingen franchisetagare betalade in belopp som ens kommer i närheten av miljonbelopp. Varje distrikt hade en inträdesavgift baserat på potential; antalet invånare och antalet potentiella kunder i det distriktet. Priserna varierade från till kronor per distrikt, där kronor var ett storstadsdistrikt. B, dåvarande franchisetagare som intervjuades på telefonen, svarade att Jag har förlorat kr. B hade två distrikt: Han betalade kronor för Mölndal och kronor för Härryda, tillsammans kronor. Man satsar inte pengar, det var inget aktieköp som gick förlorat. En franchisetagare är en egen företagare både juridiskt och ansvarsmässigt. Dessa franchisetagare köpte rättigheterna att få använda varumärket Nutrinacks och affärsidén. Alla franchisetagare erbjöds att utan någon som helst kostnad skriva nytt kontrakt med det nya bolaget och fortsätta sin verksamhet med Nutrinacks varumärke. Franchisetagarna var inte på något vis lurade, om de valde att fortsätta med varumärket, förlorade de inga inbetalda pengar för sina distrikt. Fram till den dagen företaget gick i konkurs, fanns det ingen beställning som inte levererats. Det fanns en situation med fyra månaders fördröjd leverans på nya

3 3/5 ställ och behållare, som skulle ha lanserats för ett år sedan. Nutrinacks blev lovade en leveranstid på fyra veckor och lanserade detta hos franchisetagarna, sedan gick en av de viktigaste underleverantörerna i konkurs. Nutrinacks fick då söka en ny underleverantör och börja om från början. Detta förlorade både franchisegivaren och franchisetagarna självklart potentiella kunder och inkomster på. Det är dock viktigt att framhäva att ingen franchisetagare betalade något för dessa, franchisegivaren förlorade den investeringen. Det var enbart A som gjort en anmälan till Ekobrottsmyndigheten, alltså inte tjugotvå franchisetagare. Denna anmälan ledde ingenstans eftersom det inte fanns några brott begångna i bolaget. A hade inte varit del av Nutrinacks franchisekedja på nästan ett år innan konkursen. Så att hon framställdes som ett offer var så långt ifrån sanningen man kunde komma. Hon skrev på sitt franchiseavtal med Nutrinacks den 7 september 20l0, för att sedan säga upp avtalet via sin advokat den 19 november A har varit på ett korståg där hon avsiktligen och uttalat velat förstöra bolaget och framförallt anmälarens och den före detta vd:ns namn. Etiska journalistrutiner inkluderar att man noggrant undersöker alla fakta på båda sidor. Det är tydligt att detta inte varit reporterns avsikt eller intresse överhuvudtaget. Det gavs varken rimlig tid eller uppmärksamhet för att besvara, kommentera eller dementera den information som sändes i detta inslag. Att A öppet skrutit på internet om att reportern är en god vän till henne förstärker ytterligare att inslaget var oseriöst. PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE Sveriges Television (SVT) anser att inslaget inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet och anför i huvudsak följande. Anmälaren påstår att inslaget är partiskt och osakligt på grund av att reportern är personlig vän med den intervjuade A. Till stöd för sitt påstående anger anmälaren att A öppet skryter på internet om att journalisten är en god vän till henne. SVT kan konstatera att påståendet är grundlöst. Reportern har ingen vänskapsrelation med den intervjuade. I inslaget sägs att franchisetagarna känner sig lurade på flera miljoner. Anmälaren anser att detta är fel eftersom inträdesavgiften till de olika distrikten varierade mellan kronor. Reportern har varit i kontakt med flera av de personer på den lista som A bifogat sin anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Han kunde då konstatera att de han kontaktade kände sig lurade på sina inträdesavgifter och andra satsade pengar eftersom Nutrinacks, enligt dem, inte levererat de nötter, ställ och annan utrustning som ingick i deras avtal. Utan att ha varit i kontakt med samtliga personer på listan kunde reportern därför konstatera att franchisetagarna sammanlagt känner sig lurade på flera miljoner. Anmälaren påstår att det är

4 4/5 felaktigt att leveranser uteblivit. Mot detta står att flera franchisetagare uppgivit för reportern att så varit fallet. I inslaget sägs att A tillsammans med andra franchisetagare anmält Nutrinacks till Ekobrottsmyndigheten. Anmälaren menar att det är felaktigt och att enbart A gjort anmälan. SVT anser att även om A formellt står för anmälan så framgår det av Ekobrottsmyndighetens handling att en lista på andra franchisetagare samtidigt lämnats in tillsammans med uppgiften att de också blivit vilseledda. När SVT:s reporter kontrollerade uppgiften med tre av personerna på listan bekräftade de att de stod bakom anmälan. Mot bakgrund av detta anser SVT att den formulering som fanns i inslaget är en rimlig beskrivning av situationen och att den inte strider mot kravet på saklighet. Reportern sökte anmälaren för att få en kommentar från en ansvarig person på Nutrinacks. Anmälaren ville inte uttala sig utan hänvisade till Nutrinacks vd. I den telefonintervju som gjordes med henne och som fanns med i inslaget sa hon: Det har aldrig varit meningen att ta in någon för att lura dem eller få dem att misslyckas, eller att vi ska ta de pengar som det kostar att bli franchisetagare. De har oavkortat gått in i bolaget. Inslaget handlade om att ett antal franchisetagare kände sig lurade. Därför var det viktigt att låta någon ansvarig från företaget svara på just denna fråga. AKTUELLA BESTÄMMELSER SVT ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i samma program eller inslag. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Av betydelse för bedömningen är också bestämmelsen om att SVT ska stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden samt granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna (9 i sändningstillståndet). Denna skyldighet innebär enligt granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Granskningsnämnden får besluta att ett programföretag som brutit mot villkor i sitt sändningstillstånd på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut (17 kap. 10 radio- och tv-lagen).

5 5/5 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING I granskningsnämndens uppgift ingår inte att granska omständigheterna kring tillkomsten av ett program. Vad anmälaren anfört om att inslaget skulle vara resultatet av en vänskapsrelation mellan A och reportern lämnas därför utan åtgärd. Enligt granskningsnämndens mening ligger det väl i linje med bestämmelsen i SVT:s sändningstillstånd att sända inslag som kritiskt granskar företag som i det aktuella fallet. Inslagets infallsvinkel medför därför inte i sig att det strider mot kravet på opartiskhet. Nämnden, som konstaterar att företagets verkställande direktör medverkade och bemötte kritik som riktades mot det, kan inte finna att inslaget heller på den grunden strider mot kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd. I fråga om saklighet anser nämnden att SVT inte visat grund för att över 20 personer anmält företaget till Ekobrottsmyndigheten och att dessa känt sig lurade på flera miljoner. Enligt nämnden strider därför inslaget mot kravet på saklighet i denna del. Nämnden anser inte att vad anmälaren i övrigt tar upp medför att inslaget strider mot de bestämmelser som gäller för SVT:s programverksamhet. Detta beslut har fattats av Henrik Jermsten, Maria Edström, Annika Åhnberg, Elisabet Bäck, Leif Hedman, Pia Kronqvist och Helena Jäderblom efter föredragning av Rasmus Gedda. På granskningsnämndens vägnar Henrik Jermsten Rasmus Gedda Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet 1/15 BESLUT 2011-05-16 Dnr: 10/00193 SAKEN Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-03-04 Dnr: 12/02235 SAKEN Plus, SVT1, 2012-10-18, inslag om en bostadsrättslägenhet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet 1/11 BESLUT 2011-05-30 Dnr: 10/01378 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget kritiseras

Läs mer

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet 1/10 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/00829 SAKEN Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet 1/14 BESLUT SB 114/07 2007-02-21 Dnr: 661/06-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet 1/7 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias.

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias. 1/9 BESLUT 2011-04-04 Dnr: 10/00514-524, 532, 562, 566 och 587 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-01 och Rapport, kl. 19.30, SVT1, 2010-09-01, program om euro-orphans och inslag om RUT-avdraget; fråga

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/19 BESLUT SB 187/10 2010-03-22 Dnr: 713 och 923/09-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet

Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02808 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2014-11-16, kl. 21.00, inslag om lägre pris på el; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande.

Blå ögon var en dramaserie i tio delar om svensk inrikespolitik. I de aktuella avsnitten utspelade sig bland annat följande. 1/9 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 14/02869, 2962, 3012 och 15/00104, 151, 372 SAKEN Blå ögon, SVT1, 2014-11-30, kl. 21.00, 12-07, 12-14 och 12-21 samt 2015-01-04, kl. 21.00, 01-11, 01-18, 01-25, 02-01 och 02-08,

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Programmen frias men kritiseras. Granskningsnämnden anser att de i ett avseende brast i förhållande till kravet på saklighet.

Programmen frias men kritiseras. Granskningsnämnden anser att de i ett avseende brast i förhållande till kravet på saklighet. 1/25 BESLUT SB 820/05 2005-11-02 Dnr: 596 611, 613 620, 622, 625 634, 637 641, 643 646, 649, 651, 652, 655 657, 659, 663 667, 669, 671 675, 677, 678, 680, 682 684, 686, 687, 689, 691, 697 700, 703, 706

Läs mer

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen.

Utredningen blev klar och gavs in till Tierps tingsrätt i mars 2004. Inledningsvis inhämtades en kopia av vårdnadsutredningen. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-02-13 Dnr 5080-2004 Sid 1 (5) Fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE

STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE 1 Bilaga till pressmeddelande VÅRA KOMMENTARER TILL UPPGIFTER I Millennium, Stieg och jag STIEGS IDEAL OCH VÅRT AGERANDE Förord, sid 9:... nedslående att se hur det växte fram en hel Stieg Larsson-industri

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius

Sydsvenskan och tågstrejken. Oktober 2014 Erik O. Thyselius Sydsvenskan och tågstrejken Oktober 2014 Erik O. Thyselius Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 1.2 Bakgrund till konflikten s. 3 2. Syfte och frågeställning s. 4 3. Material och metod s. 4 4. Analys

Läs mer

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning BESLUT 1(9) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 Mikael.Herjevik@uk-ambetet.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 1 Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 Bakgrund AktieTorgets disciplinkommitté har från AktieTorget erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att disciplinkommittén

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Låt inte jobbet tysta munnen

Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Låt inte jobbet tysta munnen Produktion SKTF Text Pär Trehörning, frilansskribent och Sussanne Lundberg, förbundsjurist SKTF Form Camilla Birkström

Läs mer