Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata"

Transkript

1 Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

2 Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis Södertälje tid. När beslutet fattades att satsa på nya lokaler så var det på ett väl genomarbetat beslutsunderlag med en bred representation i föreningen. Vi var i det läget inte direkt oroliga i styrelsen som hade att fatta det formella beslutet. Beslutet var grundat på att behovet var stort, det fanns ett tryck från medlemmarna samt den fantastiska stab av personal och funktionärer som finns inom föreningen. Vi hade en otrolig tur när Pontus Sundberg, en av våra motionärer, kom och sa att han möjligen hade en tomt att bygga på inom Ewos området. Hösten/vintern 2011 startade arbetet med projektering och byggstart i början på Den första september 2012 öppnade vi med en invigning som blev en succé långt över våra förväntningar. Och tiden efter invigningen fram till årsskiftet har varit klart bättre än vad vi inom styrelsen vågat hoppas på. Inom styrelsen har det varit ett bra samarbete där ledamöternas olika kompetenser borgat för ett bra arbete och god stämning. Det har för mig varit stimulerande att fungera som ordförande även om vi under sommaren ställdes inför utmaningar kopplat till satsningen. Jag tror att detta har sammansvetsat gruppen som inger förhoppningar inför framtiden. Vår verksamhetschef Hanna Bata med personal har dragit ett stort lass under året. Fortsättning

3 Styrelsen 2012 Ivar Fjeldal Emma Jacobs Göran Eriksson Anders Jonsson Mikael Sjöberg Lennart Karlsson ordförande Robert Selqvist Camilla Nordlund Vi beslutade om en verksamhetsplan inför 2012 som vi arbetat efter och kan konstatera att de aktiviteter vi satte upp har genomförts. På samma sätt kommer en verksamhetsplan för 2013 att beslutas. Inför 2013 ställs vi inför kostnadsökningar av löpande karaktär vilket kräver flera medlemmar och andra intäkter samt att utgifter måste hållas under kontroll. Vi från styrelsen vill tacka medlemmar, personal och funktionärer för ett makalöst 2012 och ser fram mot Lennart Karlsson Ordförande

4 P Året 2012 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan för Den omfattar sex olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud, lokaler, marknad och ekonomi. Nedan visar vi föreningens 3-åriga verksamhetsplan. Verksamhetsplan % av S-täljes invånare Verksamhet i nya lokaler, landat i nya hemma, stans fräschaste/bästa Ekonomi i balans Starkt varumärke, synliga värderingar 5000 st 6000 st st Mål Personal 400% Funk. 130 st Sponsring/samarbetsavtal Personal 550% Funk. 170st Succession styrelse Jympan i fokus Nytt gym koncept Mötesplats Nya tränings former Inflyttning nya lokaler (Q2) Servering Kommunikation marknadsföring Avtal med Scandic Synligöra flytten Utbildnings anläggning Riks Aktiviteter kring inflyttning Kontroll på ekonomin Finansiering Nya intäkter Nya intäkter Involvera funk. 2

5 PMedlemmar Mål: Öka antalet medlemmar till 5000 st Resultat: Antalet medlemmar per sista december; 5042 st Med föreningens stora satsning på nya lokaler var en ökning till 5000 medlemmar både nödvändigt och realistiskt. Under sommaren stagnerade nyförsäljningen vilket inte var så förvånande. Vi flyttade ut ur lokalerna i Weda vid midsommar och fortsatte vår verksamhet i Mariekällskolan under sommaren, fram till öppningen på Svalängsvägen. Under hösten fick föreningen en rejäl skjuts i kortförsäljningen och antalet medlemmar strömmade till. Vid årets slut landade vi på 5042 st medlemmar. En ökning på ca 18% jämfört med sista dec Antal medlemmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 3

6 POrganisation Mål: Drygt 130 engagerade funktionärer Fyra heltidsanställda personal Värderingarna i centrum Resultat: Den sista december 2012 hade föreningen 138 aktiva funktionärer. För första gången någonsin utförde föreningen en funktionärsenkät via företaget Mistat. Där framkom bland annat att 53% av våra funktionärer trivs mycket bra. I Mistats nöjd funktionärsindex NFI hamnar vi på 84, 3. Av de 27 föreningar som gjort undersökningen 2012 ligger vi på 14:e plats i sammanställningen. Under 2012 har föreningen haft fyra heltidstjänster; verksamhetschef Hanna Bata, driftansvarig Johanna Bergman, receptionsansvarig Jenny Kindströmmer Månsson samt träningsansvarig Stefan Björk. Under nov-dec anställdes dessutom tre helgreceptionister på tillsammans 25%. Efter 2011 års kickoff med arbete kring vår värderingsbok Den vita boken har dess innehåll fått synas i vår kommunikation med funktionärerna på olika sätt. Genom veckobrev och möten har bland annat bemötande (En nick, en blick...) och min del i sammanhanget (det du gör, gör skillnad) funnits med i mötena. 4 Julklapp 2012 och inbjudan till kick-off 2013.

7 PUtbud Mål: Jympa i Fokus Nytt gymkoncept Nya intensiteter Resultat: Under 2012 har Friskis&Svettis Riks åkt på turné genom landet med målsättningen att utbilda och uppgradera samtliga jympaledare i Mer jympa i jympan. I maj 2012 stod Friskis&Svettis Södertälje värd för ett av turnéns stopp, där ca 100 jympaledare från Stockholmsregionen deltog. Jympa i jympan är en utbildning för alla jympaledare med mål att utvecklas i sitt ledarskap med syfte att förmedla Jympan ännu bättre till våra medlemmar. Det nya gymmet utvecklades under våren 2012 och lanserades i samband med invigningen av våra nya lokaler. En betydande del av den nya lokalens gym avsattes för träning med redskap som kettlebells, Bulgarien bags, rep, skivstänger och kroppen som eget redskap. Fria ytor med konstgräs, lyftarflak och gummimatta varvas med parkett. Konstgräs inbjuder till lek? Vid årets start introducerades en mängd nyheter såsom bland annat; Träna med instruktör (TMI), Gym ung, Gym Senior, Spin intensiv, SkivstångSpin och SkivstångIntervall 75. Vid invigningen av nya lokalerna fanns ytterligare nyheter på schemat; Indoor Walking, Cirkelgym samt testpassen (under utveckling i samråd med Friskis&Svettis Riks) Grundfys, Spin distans och Spin intervall. Leverans av Walkers. 5

8 PLokaler Mål: Inflyttning nya lokaler En mötesplats Servering Kommunikation & marknadsföring kring inflyttning (se punkten Marknad) Resultat: Onsdagen 29 augusti öppnade vi upp för verksamhet i våra nya lokaler på Svalängsvägen 1. Den 1:a september var invigning och öppet hus som bland annat inleddes med jympapass av nytillträdda generalsekreteraren på Friskis&Svettis Riks, Peter Wigert. Med våra nya lokaler ville vi utöver fantastisk träning, ge förutsättningar för mötet. Mötet mellan funktionärer, personal och förstås medlemmar. Genom stora välkomnande ytor möts vi och får tillfällen att utvecklas tillsammans. Under hösten 2012 fick vi också ett kvitto av våra medlemmar; antalet träningstillfällen per medlem ökade med 23 % (i snitt under sept-dec). Antalet aktiva medlemmar (def; har tränat minst 1 ggr under innevarande månad) i förhållande till antalet medlemmar (def: betalt medelmsavgift under innevarande år) ökade med drygt 100 % - från ca 22% till ca 45 % (sept-dec 2011 resp 2012). Fasadskylt på plats. I vår stora, nya receptionsdisk på Svalängsvägen finns en displaykyl där vi nu har möjligheter att förvara och sälja luncher av olika slag. Utbudet behöver ses över och förändras, men som grund är det nu ett mervärde för våra medlemmar. Bygget, vecka

9 PMarknad Mål: Synliggöra flytt Involvera funktionärer Avtal med Scandic Aktiviteter kring inflyttning Reslutat: Under våren blev det tydligt och klart att funktionärerna ville vara med på denna resa. Under maj fanns gott om funktionärer som hjälpte till att packa, riva ner, slänga och flytta ut från Wedavägen. En fantastisk flyttpub för funktionärerna, en tisdagskväll i början av juni satte startskottet för en fantastisk flytt. Flytten ut från Weda; Två riktigt stora kampanjer gjordes under året. Den första var sommarträningsfilmen med tillhörande reklam på infartstavlor. Funktionärerna samlade och laddade strax innan öppning på invigningsdagen den 1 sept Flytten in i glädjehuset; Den andra var förstås den så kallade glädjehusfilmen som marknadsförde öppningen av vår stora nya träningsanläggning på Svalängsvägen 1, den 1:a september Den 1:a september var det premiär och ett fantastiskt fullspäckat invigningsschema fanns att bjuda på. All träning var förstås gratis och mängden funktionärer som slöt upp denna dag var enastående. För att inte tala om tillsträmmningen av nyfikna Södertäljebor. Under premiärdagen bjöds på en kavalkad av fantastiska träningspass där Tobias Karlsson från Let s Dance var det stora dragplåstret. Redan under hösten 2011 startades så smått en diskussion kring eventuella samarbeten mellan Friskis&Svettis Södertälje och Scandic-hotellen i Södertälje. Under hösten 2012 fortsatte det konkreta arbetet med att ta fram ett avtal. Avtalet signerades av båda parter i januari Helsidesannons i Lt 1 september Foto: Sofie Larsen 7

10 PEkonomi Mål: Kontroll på ekonomin Reslutat: På årsmötet 2012 valdes Robert Selqvist in i i styrelsen på uppdrag att vara sakkunnig kring ekonomifrågor i styrelsen. Robert tog ett stadigt grepp kring likviditets- och månadsbudget samt skötte den löpande rapporteringen kring föreningens ekonomi till styrelsen. Under sommaren 2012 togs ett lån från Swedbank för att klara sommarens låga likviditet i samband med investeringar kring nya lokalen. Ett lån på kr togs och ytterligare kr i checkkredit fanns tillgängligt. Detta lån behövde dock ej användas under Pwc har fortsatt sköta bokföringen med föreningens resultat- och balansrapporter. Budget 2012 Utfall 2012 Inkomster kr kr medlemsavgifter kr kr försäljning träningskort kr kr övriga intäkter kr kr* kostnader kr kr löner inkl. arb.avg kr kr utbildning kr kr hyra lokal kr kr övrigt kr kr ** RESULTAT kr kr * Övriga intäkter: Förs kiosk Förs butik Övriga intäkter Hyresintäkter ledare Regionsamarbete Bidrag stat/kommun kr kr kr kr kr kr ** Övriga kostnader: Inköp kiosk/butik/kläder Förbrukningsinv./material Resekostnader Anordnade kurser Marknadsföring Regionsamarbeten Telefon, porto, frakt Företagsförsäkringar Redovisning & revision Datarelaterade kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Konsultarvoden Bankkostnader STIM o SAMI Tidn, tidskr o facklitt Föreningsavg avdragsgill Övr externa kost avdrgill Övr exte kost ej avdrgill Arvoden/bilersättning Konferenser och kickoff Övrigt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS Örebro ÅRSMÖTE 20 MARS GÖR DIN RÖST HÖRD Läs mer på sid 5 foto: Emma melkersson Softa ofta En snäll träningsnyhet gör entré Kanske är du ny, ovan eller äldre? Kanske tränar du tufft och vill varva med

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 Innehållsförteckning GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET 4 VISION 4 AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 TIDSPLAN INLEDANDE VERKSAMHET

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen nr. 3. 2011 nyhetsbrev till näringslivet ` Världsföretag i Rottne ` Succé för Grand Samarkand ` SiteDirect blir globalt ` Växjö framtidens idrottsstad a a a Ulf Alfredsson är Hydro Building Systems Nordenchef.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer