DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012"

Transkript

1

2 DAGORDNING ÅRSMÖTE Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd för mötet. 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av dagordning. 6. Verksamhets- samt revisionsberättelse. 7. Fråga om ansvarsfrihet. 8. Fastställande av medlemsavgifter. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. 10. Val av a) Föreningens ordförande, för en tid av ett år b) 3 ledamöter för en tid av två år c) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande. 11. Motioner, propositioner, övriga frågor, medaljutdelning. 12. Avslutning.

3 VÄLKOMMEN TILL FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG 2012

4 ÅRET SOM GICK 2011

5 1000 m2

6 mer träningsyta på gymmet på Askim, Majorna, Turion och Västra Hamngatan.

7 36 445

8 är antalet medlemmar i Göteborg % sedan år 2000.

9 7,3 %

10 av Göteborgs befolkning tränar med oss. + 5 % fler än år 2000.

11 över

12 besök hade vi under % sedan år 2000.

13 26 gånger per år

14 tränar våra medlemmar i snitt

15 38 %

16 av våra medlemmar är män % mot år 2000.

17 62 %

18 av våra medlemmar är kvinnor.

19 141 %

20 har vi ökat med i antal medlemmar sedan år 2000.

21 45 %

22 har vi ökat med i antal funktionärer sedan år 2000.

23 VÅRA FUNKTIONÄRER

24 JULMINGEL

25 FUNKTIONÄRSINSPIRATION

26 ANLÄGGNINGAR 2011

27 ASKIM Billdalsvägen 2 Yta 2140 kvm Antal besök 2011: st..

28 ERIKSBERG Östra Eriksbergsgatan 75 Yta kvm Antal besök 2011: st.

29 FRÖLUNDA Lergöksgatan 8 Yta kvm Antal besök 2011: st.

30 JOHANNEBERG Gibraltargatan 3 Yta kvm Antal besök 2011: st.

31 KORTEDALA Förstamajgatan 4 Yta kvm Antal besök 2011:

32 MAJORNA Karl Johansgatan 152 Yta kvm Antal besök 2011: st.

33 TURION Södra Gubberogatan 4 Yta kvm Antal besök 2011: st.

34 VÄSTRA HAMNGATAN Västra Hamngatan 7 Yta kvm Antal besök 2011: st.

35 BESÖKSFREKVENS Serie Askim Eriksberg Frölunda Johanneberg Kortedala Majorna Turion Västra hamngatan

36 fler än möten på alla våra anläggningar

37 NYA TRÄNINGSFORMER 2011

38 Flex

39 Intervall flex

40 2010 TYCKTE VÅRA DÅ MEDLEMMAR

41 85 %

42 att vi uppfyller deras krav på träning.

43 80 %

44 att vi har gott rykte.

45 80 %

46 är nöjda eller mycket nöjda med vår standard och fräschhet.

47 85,7 %

48 är totalt sett nöjda eller mycket nöjda med Friskis&Svettis Göteborg.

49 85 %

50 vill fortsätta träna med oss nästa år.

51 I ÅR GÖRS EN NY MEDLEMSUNDERSÖKNING

52 aerobics indoor walking cirkelfys flex gym jympa box spinning intervall flex 620 skivstång dans - afro - fuego barn & ungdom träna ute step yoga core

53 gruppträningspass och gyminstruktioner erbjöd vi varje vecka varav

54 103 spinningpass 130 gyminstruktioner 326 pass av annan gruppträning (aerobics, box, barn, cirkelgym, core, dans, enkel, jympa, skivstång, yoga, öppna dörrar) 63 indoor walkingpass

55 Mini-Röris 38 förskolepersonal gick Mini-röris

56 MARKNAD

57 13 år i gymmet askim komigång kurs rekrytering intervall flex majorna turion dans fuego facebook flex västra hamngatan move your buddy

58 PERSONALKICKOFF 2011

59 Här ser du några nyckelord som speglar IF Friskis&Svettis Göteborgs värderingar och föreningskultur. Dessa ord får aldrig bara bli ord på papper. Eftersom helheten är viktigare än delarna så är det inte de enstaka orden utan alla ord tillsammans som är unikt för Friskis&Svettis. Värderingarna och föreningskulturen genomsyrar alla som engagerar sig i föreningen. Känner du igen dig i nyckelorden? Delar du våra värderingar? Ställer du upp på detta? - Då är du välkommen att bidra till den positiva helheten! TRÄNING TILLSAMMANS HÖG KVALITET TILLÅTANDE LUST

60 SIFFROR I KORTHET

61 Intäkter/ Kostnader/ Årets vinst i IF Miljoner Kr Intäkter Kostnader Årets vinst

62

63

64

65 SKI Svensk kvalitets index

66

67 TRÄNINGSCENTER kundnöjdhet Svenskt Kvalitetsindex

68 VILKA ÄR FRISKIS&SVETTIS UTMANINGAR? Medlemmarna bedömer att.. Det är viktigt att Friskis&Svettis bidrar till att öka kunskapen om hälsa och motion. Säkerheten är det område som får lägst omdöme (stöldrisk, skaderisk etc.). Det ska finnas en bredd av olika medlemskap och villkor att välja mellan (ex. olika typer av träningskort). En stor andel av kunderna har haft anledning att klaga på Friskis&Svettis och upplever klagomålshanteringen som otillräcklig. Svenskt Kvalitetsindex

69 NULÄGE Actic kunder i sju länder 135 anläggningar Fitness24Seven ca kunder i Sverige, Norge och Finland Sats Sportlife kunder i Norden kunder i Västsverige, Stockholm, Skåne och Jönköping Friskis&Svettis medlemmar i nio länder medlemmar i Sverige Svenskt Kvalitetsindex

70 TRÄNINGSCENTER huvudresultat profil 2012 Friskis&Svettis SATS Fitness24Seven Actic Sportlife Övriga privata Hög Image i samhället högst i mätningen. Lever mycket väl upp till kundernas höga förväntningar. Uppfattas som en dyr aktör lägst betyg på upplevt prisvärde. Svårare att leva upp till kundernas höga förväntningar. Låg Image i samhället. Uppfattas prisvärd och tillgänglig och har därmed nöjda och lojala kunder. Imagen har ökat. Erhåller ett lägre betyg än övriga träningscenter på frågan kring säkerhet. Får ett högt betyg på den upplevda servicekvaliteten. Övriga kommun/föreningar Upplevs mycket prisvärda och har mycket lojala kunder. Övriga student Näst högst Image i kundernas ögon och mycket lojala kunder. Svenskt Kvalitetsindex

71 TRÄNINGSCENTER profil 2012 Svenskt Kvalitetsindex

72 TRÄNINGSCENTER spridning nöjdhet 2012 Andelen missnöjda kunder är för Friskis&Svettis mycket låg. Svenskt Kvalitetsindex

73 FRISKIS&SVETTIS region 2012 Medlemmar i Stockholmsområdet är i genomsnitt mindre nöjda. Medlemmar i Göteborgsområdet har högre förväntningar samt uppfattar kvaliteten och prisvärdet högre än övriga regioner (enligt nedan indelning). Svenskt Kvalitetsindex

74 VERKSAMHETSPLAN 2012

75 MER ÄN ETT GYM

76 4 000

77 fler medlemmar.

78 medlemmar = Askim Eriksberg Frölunda Johanneberg Kortedala Turion Västra Hamngatan

79 MER ÄN EN ANLÄGGNING

80 budget

81 VI VILL MER

82 MER ÄN MÖTEN

83 Minst besök

84 VÅR TRÄNING

85 GYMMET

86 TMI på tre nivåer; grund, fortsättning, intensiv Temapass fortsätter Crkelgym X

87 ÖVRIG TRÄNING

88 mer jympa i jympan - uppdatering av jympakonceptet HIT- högintensiv träning Yoga familj Indoor walking intervall Spinning intervall Träningscoach individuellt stöd för den som vill utvecklas och sätta mål i träningen

89 KAMPANJ målgrupp

90 Alla barnen - Nå ut till fler barn i Göteborg med miniröris och röris. Senior - Nå ut till fler som tränar mer varierat. mål fler.

91 VÅRA FUNKTIONÄRER

92

93 Vi fortsätter erbjuda en inspirationsplan på årsbasis. Målet är att varje funktionär deltar vid minst ett tillfälle per år. Vi kvalitetssäkrar alla ledare och instruktörer under året. Vårt mål är att detta också sker i en anda där funktionärerna upplever det positivt och utvecklande, det ska vara en förmån att bli uppföljd. Föreningens mål är att så många funktionärer som möjligt ska fortsätta sitt uppdrag som instruktör, ledare eller värd. Vi fortsätter hylla, fira, uppmärksamma, belöna och vidareutbilda våra funktionärer samt skapa gemensamma mötesplatser.

94 + 90 ledare och instruktörer. 95% av funktionärskåren stannar kvar. vi följer upp 100% av funktionärerna. varje funktionär ska delta minst en gång/ år på kompetens och utvecklingstillfälle.

95 REKRYTERING FUNKTIONÄRER

96 NYREKRYTERING ledare/värdar/instruktörer

97 VI MÖTS Inspirationsdagar, mötesplatser, kick off, fest och träffar.

98 VÅRA ANLÄGGNINGAR

99 BYGGA OM PLATS FÖR FLER

100 Färdigställa Majorna Eriksberg större gym, ny spinningsal.

101 VÅR PERSONAL

102

103 ÖVRIGT

104 Miljöarbetet fortsätter

105 IT/ TEKNIK

106

107 Köpa kort på nätet..

108 F&S App:en introduceras. Mobilanpassad webbsida för bokning.

109 MARKNAD

110 Väster och öster (Askim, Frölunda, Kortedala) annons och kampanj-fokusering Föreningsinfo Prova på kampanjer Storbild-spårvagnar-annonser Vi finns på plats på stan

111 Free your mind

112 Free your mind

113 Free your mind

114 Free your mind

115 Nytt utseende på hemsidan hösten

116 Medlemsutskick fyra gånger per år.

117 PRISUTVECKLING ALLKORT ÅR kronor ÅR kronor + 10 kronor på 10 år

118 FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG FYLLER 30 ÅR

119 1 september

120 GÖTEBORG STÅR VÄRD FÖR RIKS ÅRSSTÄMMA 2012

121 BUDGET 2012

122 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Intäkter Kortförsäljning Årsmedlemskap Autogiro Övrigt Summa Kostnader Lokaler Löner anställda, övriga personalkostn Marknadsföring IT/teknik Funktionär och utbildnings kostn Övrigt Summa Resultat före avskrivningar

123 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER & VALBEREDNING

124 Styrelse och revisorer gångna verksamhetsåret 2011/2012 Ordförande: Vigleik Bolneset 3 ordinarie ledamöter (period slut): Magnus Arnevall Clas Darvik Ulf Tengroth 3 ordinarie ledamöter (1 år kvar): Maria Derner Margita Björklund Lisa Arnborg 2 ordinarie revisorer: Göran Albertsson Eva Sandesjö 1 revisorssuppleant: Cecilia Lindblad Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2012/2013 Ordförande på 1 år: Vigleik Bolneset (omval) 3 ordinarie ledamöter på 2 år: Björn Sahlin Lars Carlsson Charlotte Björsjö 2 ordinarie revisorer på 1 år: Anna Fröden Löwenmark Eva Ramström 1 revisorssuppleant på 1 år: Patrik Hansson

125 Motioner Propositioner Övriga Frågor

126 MEDALJREGN

127 VI STÖDJER I ÅR Ung Cancer

128 Tack för din tid

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för Eskilstuna NYTT KONCEPT PÅ SPINNINGEN. MER FOKUS PÅ KÄNSLA. SIDAN 2 Ny snurr på spinningen Flyttnytt Ut med bas, medel och intensiv. In med Spin+tid, soft eller intervall. Nu släpps nya spinningkonceptet.

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning Södertälje utejympa & utefys måndagar & onsdagar kl. 18.00 hela sommaren, i mälarparken. Sid 2. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna Utejympan är här och samtidigt flyttar Friskis&Svettis Södertälje

Läs mer

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS Örebro ÅRSMÖTE 20 MARS GÖR DIN RÖST HÖRD Läs mer på sid 5 foto: Emma melkersson Softa ofta En snäll träningsnyhet gör entré Kanske är du ny, ovan eller äldre? Kanske tränar du tufft och vill varva med

Läs mer

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års 5-12 1:års kalas! Friskis&Svettis har funnits i Stinsen i ett år. Var med och fira den 1 oktober. foto: Lea Hjalmarsson Spin puls Ny pulsbaserad spinning Håll koll på din spuls och spinningpasset blir

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer