VERKSAMHETSPLAN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning kommer vi få många fler personer och nya grupper att börja träna. Vårt ändamål är att få så många som möjligt i rörelse. Därför ska vi vara ännu mer öppna för de galna, för de kloka, för de besvärliga, för de blyga. För dem som struntar i konventioner och går sin egen väg, för dem som är rädda att göra fel och behöver ett extra leende. För dem som inte tror att de kan och för dem som aldrig slutar att tro på sin förmåga. Vi ska vara platsen för alla och finnas överallt där vi behövs. Vi ska vara den naturliga mötesplatsen för träning för alla i Linköping oavsett social och kulturell bakgrund. Friskis&Svettis finns 2023 på nya spännande platser och arenor i Linköping. För att så många som möjligt ska få uppleva glädjen att träna och röra på sig finns vi med när Linköping utvecklas och expanderar. Vi ska möta människor på ett personligare sätt i fler och bättre lokaler, och vara det självklara stället att hänga på för dem som älskar gemenskap. Och för dem som inte gillar gemenskap ska vi också finnas där. Vi ska vara för alla och därför behöver den digitala närvaron vara lika självklar som våra gym. Men vissa saker ändrar vi inte. Som att våra värderingar och att glädjen att träna är vår modell. Långsiktliga mål medlemmar 2023 Vi når Linköpingsbor varje dag

2 Friskis&Svettis Linköpings inriktningsmål Fler nöjda medlemmar som trivs och stannar kvar hos oss Vi ska ha ett mer utvecklat träningsutbud som ligger i framkant Vi följer inte träningsutveckling, vi leder den Vi ska öka vår synlighet, nå fler människor varje dag Vi ska ta mer plats i den lokala debatten inom hälsa och friskvård Vi ska öka kännedomen om Friskis&Svettis Linköpings verksamhet, värderingar och idé hos nyckelpersoner i kommunen Vi ska öka servicekänslan i våra lokaler du är speciell och värdefull Vi ska ha 100 % trivsel hos anställda och funktionärer Vi ska ha ett högre utnyttjande av våra lokaler Vi ska ha en hållbar ekonomi som ger möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten Alla som bor i Linköpings tätort ska ha max fem km till Friskis&Svettis Linköpings träningsutbud Vi vill ha fler arenor att träffas på Vi är en mötesplats både på och utanför våra lokaler Vi vill öka andelen medlemmar som vill bli funktionärer Vi vill öka medlemsdemokratin genom att stärka kunskapen om att Friskis&Svettis Linköping är en medlemsförening där du kan vara med och påverka Ur ett miljöperspektiv ska vi öka vårt arbete med hållbara träningsanläggningar Vi ska ta ett stort samhällsansvar genom att få fler att börja träna

3 Träning Fler nöjda medlemmar som trivs och stannar kvar hos oss F&S Linköping ska ha ett mer utvecklat träningsutbud som ligger i framkant F&S Linköping följer inte träningsutveckling, vi leder den Resultatmål 2015 Ha ett optimalt schema i träningsutbudet Optimal bemanning av funktionärer i gymmet genom en ökad bemanning 140 gruppträningspass per vecka 25 % gruppträningspass på dagtid Ta fram kriterier/underlag för optimalt schema Utvärdera schemat efter varje säsong. Göra en årsnurra (tidsplan) för schema och rekrytering av funktionärer Fortsätta utveckla gymverksamheten (enligt plan) Rekrytera åtta nya instruktörer Rekrytera minst tio nya ledare per år Utveckla rekryteringsprocessen Riktad kampanj för att få fler dag- och helgledare Mer än 75 % av medlemmarna ska tycka att vi står för framåtanda och träningsutveckling Vi blir ännu bättre på träningsutveckling Vi ska presentera två eller fler nya träningsformer/ nya sätt att träna på per år Vi ska tillsammans med Riks vara med att utveckla nya träningsformer genom att tex vara testförening Vi börjar använda nya modeller och metoder kring träningsutveckling

4 Resultatmål 2016 Vi har ett mer flexibelt utbud Alla medlemmar och funktionärer har inspirerats till uppbyggande och varierad träning Utvecklade träningsformer för äldre Utveckla nya pass med fokus på det lekfulla 80 % av barnen till och med 12 år ska ha provat Röris eller Miniröris inom ramen för förskola och skola Resultatmål 2017 Vi använder nya bra metoder för utvärdering och uppföljning av träningsutveckling Att utifrån Riks projekt jobba mer dynamiskt med utbudet Träning vs Rörelse Riks projekt med målet att vi som förening får nya idéer kring synsätt, möjligheter och aktiviteter som inspirerar till en mer aktiv livsstil Utvärdera och utveckla vår träning för äldre Fokusera på det lekfulla, klacksparken, glimten i ögat Genomföra fortbildningar regelbundet för Röris och Miniröris

5 Kommunikation Vi ska öka vår synlighet, nå fler människor varje dag Vi ska ta mer plats i den lokala debatten, inom hälsa och friskvård Vi ska öka kännedomen om Friskis&Svettis Linköpings verksamhet, värderingar och idé hos nyckelpersoner i kommunen Resultatmål 2015 Öka antalet medlemmar till medlemmar Medlemmarna får veta resultatet av medlemsundersökning Fler digitala mötesplatser Nå fler personer som idag inte är medlemmar hos oss Resultatmål 2016 Öka antalet medlemmar till (ny lokal, nya målgrupper) Vibrerande mötesplatser för funktionärer, medlemmar och allmänheten i Linköping Kommunicera och återkoppla medlemsundersökningen till medlemmarna Riks projekt för att utveckla digitala mötesplatser för att dela kunskap och erfarenheter Se över kommunikationsplanen med fokus på informationskanaler På nya sätt berätta om Friskis&Svettis träning, träningsutveckling och träningsnyheter Kommunicera kring idén att träna för att kunna träna, soft träning, uppbyggande och varierad träning Inspirera till och förstärka det åldersfria synsättet på vårt utbud Riksprojekt som syftar till att föreslå inspirerande aktiviteter, material och

6 Nya platser för träning Resultatmål 2017 Öka antalet medlemmar till (nya lokaler i Linköping/Östergötland) kommunikation ännu mer engagerande mötesplatser Utveckla nya arbetssätt utanför nuvarande verksamhet, Riks projekt

7 Ekonomi och organisation Vi ska öka servicekänslan i våra lokaler du är speciell och värdefull Vi ska ha 100 % trivsel hos medarbetare och funktionärer Vi ska ha ett ökat utnyttjandet av våra lokaler Vi ska ha en hållbar ekonomi som ger möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten Resultatmål 2015 Mer tid med full service, att funktionärerna i receptionen kan ge mer service Utökade öppettider Få fler medlemmar att köpa allträningskort Vi ska ha en buffert på fyra miljoner kronor och ett överskott på en miljon kronor per år till utveckling Alla anställda är kostnadsmedvetna Ha ett överskott på minst 30 % på försäljningsvarorna (jämfört inköpskostnad) Utreda möjligheten att erbjuda delbetalning större del av öppettiderna Kurs i service och bemötande till alla i receptionen. Fokus på ansvar, effektivitet Ta fram en introduktion för nya värdar i receptionen Göra en övergripande analys av bemanningen i receptionen för att kunna få generösare öppettider Skapa en modell där alla informerar på samma sätt Erbjuda två nya aktiviteter per säsong för att få fler medlemmar att prova allt Bland annat se över träningskorten, modell och pris Jämför priser och kolla alternativ vid alla inköp Planera kostnader per halvår. Budget. Strategisk försäljning, inventering, lager och inköp, årssnurra ramarna runt all försäljning i receptionen

8 Ta fram förslag på organisation för att få ett fungerande underhåll på lokaler och utrustning Att Friskis&Svettis Linköping har analyserat sitt nuläge och identifierat utvecklingsområden. Att vi har en uttalad plan för funktionärsutveckling 100 % arbetstrivsel med ökad teamkänsla och ökad delaktighet Plan för när och av vem underhåll ska göras Fräschare omklädningsrum Tannefors Fullserviceavtal på träningsutrustning när de gamla avtalen löper ut Unik föreningen att vi kan utvecklas som unik förening i Friskis&Svettis Funktionären i fokus, utvärdering och vidareutveckling av uppföljningsverksamheten Alla anställda är väl förtrogna med Friskis&Svettis träning och värderingar (gå Ettan) Genomföra minst två personalkonferenser per år 100 % funktionärstrivsel Genomföra Mötesplats funktionär Resultatmål 2016 Riks samordnar de områden Ökad samverkan i olika som med fördel hanteras former av projekt gemensamt, är neutrala för medlemmen och bidrar till att utveckla helheten Idén om F&S värdskap är väl förankrat i föreningarna Resultatmål 2017 Riks projekt för att identifiera vår syn på bemötande och kvalitativ medlemsservice.

9 Geografisk tillgänglighet och mötesplats Alla som bor i Linköpings tätort ska ha max fem km till Friskis&Svettis Linköpings träningsutbud Vi vill ha fler arenor att träffas på Friskis&Svettis Linköping är en mötesplats både på och utanför våra lokaler Resultatmål 2015 Undersöka möjligheten att öppna en tredje lokal i norra Linköping Nå fler målgrupper som skulle kunna bli medlemmar Mer än 75 % av medlemmarna ska uppleva F&S Linköping som en mötesplats Resultatmål 2016 Starta en tredje lokal i Linköping Vibrerande mötesplatser Resultatmål 2017 Starta en fjärde lokal i Linköping Starta verksamhet och öppna lokal i Motala eller Mjölby Ta fram en kravspecifikation för en ny lokal Inventera lokaler i Linköping Ta fram underlag för att söka medel till projekt för utsatta barn Minst 20 mervärden per år i form av mingel, föreläsningar, tema Träningsseminarium Barnens dag Träningens dag Projektspec med budget, mål inflyttning mars 2016 Riksprojekt som syftar till att föreslå inspirerande aktiviteter, material och kommunikation för föreningarna ska bli ännu mer engagerande mötesplatser Projektspec med budget, mål inflyttning december 2017 Projektspec med budget, mål inflyttning hösten 2017

10 Medlem och medlemsdemokrati Vi vill öka andelen medlemmar som vill bli funktionärer Vi vill öka medlemsdemokration genom att stärka kunskapen om att F&S Linköping är en medlemsförening där du kan vara med och påverka Resultatmål 2015 Ta reda på vad medlemmarna tycker om Friskis Linköpings verksamhet Ta reda på vad funktionärerna tycker om Friskis Linköping Majoriteten av alla medlemmar i föreningen känner till möjligheten med medlemskap i F&S Alla i styrelsen och valberedning har introducerats och har grundläggande styrelse- och föreningskunskap Vi har antagit Friskis&Svettis arbetsgivarpolicy Förbättrat och utvecklat arbetssätt i styrelsearbetet Genomföra medlemsundersökning Analys, åtgärdsplan och uppföljning av medlemsundersökning Genomföra funktionärsundersökning Göra en analys och åtgärdsplan av funktionärsundersökningen Friskis&Svettis en medlemsorganisation. Riks har tagit fram ett mindset med aktiviteter, inspiration via kommunikation, framtagning av enklare tillvägagångssätt för medlemsdemokrati Riks projekt att ta fram en styrelseutbildning Vi implementerar Riks framtagna Friskis&Svettis arbetsgivarpolicy Styrelsen gör löpande utvärderinga av sitt arbete

11 Resultatmål 2016 Funktionärernas samlade bedömning om hur jag trivs i föreningen (NFI) ska vara mer än 90 % Ta reda på vad medlemmarna tycker om Friskis Linköpings verksamhet Resultatmål 2017 Ta reda på vad funktionärerna tycker om Friskis Linköping Uppföljning och utvärderinga av funktionärsundersökningen Genomföra medlemsundersökning Analys, åtgärdsplan och uppföljning av medlemsundersökning Genomföra funktionärsundersökning Göra en analys och åtgärdsplan av funktionärsundersökningen

12 Miljö och samhällsansvar Ur ett miljöperspektiv ska vi öka vårt arbete med hållbara träningsanläggningar Vi ska ta ett stort samhällsansvar genom att få fler att börja träna (resultatmål finns under flera rubriker) Resultatmål 2015 Erbjuda kul och tillgänglig träning för många människor Minst 75 % av medlemmarna ska ha kännedom om att de tränar i en grön träningsanläggning Riks tar fram en plan för hur mycket och vad Friskis&Svettis ska göra för att vara eko och reko i framtiden Resultatmål 2016 Se aktiviteter under resp område Utveckla miljöarbetet genom att kommunicera om miljö som exempelvis trasor, biljetter, belysning Informera funktionärerna om vad som är på gång och varför när det gäller miljöaktiviteter Införa denna plan i föreningens miljöarbete Resultatmål 2017 Andra utvecklingsområden som Riks kommer att jobba med och som kommer att påverka vår verksamhet:: Utveckla strategi för omvärldsspaning, externkommunikation, Friskis&Svettis profil Utreda och föreslå hur kostfrågan ska hanteras i Friskis&Svettis Friskis&Svettis mångfald

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsplan 2018-2019 Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsidé & ändamål Verksamhetsidén Lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Allt passar inte alla, men det finns något för

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Västerås 2019

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Västerås 2019 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Västerås 2019 Rev. 2018-12-07 2019-03-21 Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsplan ht 2018-2019 Verksamhetsplanen ska vara ett stöd i föreningens dagliga och strategiska

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019

tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019 tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019 Vi vill växa NÄR 2019 ÄR SLUT SÅ ÄR FRISKIS OCH SVETTIS JÄRFÄLLA EN DEL I FLER MÄNNISKORS LIV, VI VILL BERÖRA OCH ENGAGERA PÅ NYA INSPIRERANDE

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Borlänge

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Borlänge Verksamhetsplan 2019 Friskis&Svettis Borlänge Genom att engagera, samarbeta och synas kommer vi att växa och bli fler. Fyra långsiktiga mål pekar ut hur vi ska röra oss mot 2022 Vi inspirerar till mer

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö.

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö. Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, 135 39 Tyresö www.friskissvettis.se/tyreso sida 1 Verksamhetsplan Inledning Sedan starten för 30 år sedan har föreningen drivits utifrån Friskis&Svettis

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ. Verksamhetsplan 15 17

FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ. Verksamhetsplan 15 17 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Verksamhetsplan 15 17 VERKSAMHETSPLAN 2015 2017 1 Inledning Friskis är just nu i en spännande fas då hela träningsmarknaden exploderar. En del talar om överexploatering av träningserbjudanden

Läs mer

Det här kanske du inte visste om Friskis&Svettis?

Det här kanske du inte visste om Friskis&Svettis? Det här kanske du inte visste om Friskis&Svettis? Friskis&Svettis är sedan 1978 en berättelse om engagemang, kompetens och ett avspänt förhållningssätt till träning och hälsa. En gemensam nämnare för

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 ( ) Friskis&Svettis Eskilstuna

Verksamhetsplan 2018 ( ) Friskis&Svettis Eskilstuna Verksamhetsplan 2018 (2018-2022) Friskis&Svettis Eskilstuna 1 Om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är ett styrdokument för anställda och funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svettpärlan AB För perioden

VERKSAMHETSPLAN Svettpärlan AB För perioden VERKSAMHETSPLAN AB För perioden 2019-01-01-2019-12-31 Våra övergripande mål 2019 Vi arbetar mot att få alla funktionärer sedda, inspirerade, nöjda och mycket stolta med sitt uppdrag. Utifrån den organisationsform

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 2019 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 1(9) INLEDNING I Friskis&Svettis lyfter vi gärna fram vår framgång och njuter av vårt goda självförtroende. Med all rätt. Vi gör en otroligt bra grej för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund

VERK SAM HETS PLAN 2015. Friskis&Svettis Östersund VERK SAM HETS PLAN 2015 Friskis&Svettis Östersund INLEDNING Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan för Friskis&Svettis Karlstad

Verksamhetsplan för Friskis&Svettis Karlstad Verksamhetsplan för Friskis&Svettis Karlstad 2019 01_INTRODUKTION Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplanen 2019 ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet under hela verksamhetsåret. Verksamhetsplanering

Läs mer

Gemensamma Regler för medlemsföreningar

Gemensamma Regler för medlemsföreningar Gemensamma Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

2019 arbetar Friskis Göteborg med tillväxt genom att bibehålla medlemmar samt få fler till oss i rörelse

2019 arbetar Friskis Göteborg med tillväxt genom att bibehålla medlemmar samt få fler till oss i rörelse 2019 arbetar Friskis Göteborg med tillväxt genom att bibehålla medlemmar samt få fler till oss i rörelse 1) 2) 3) 4) Medlemm arna Mål 2019 Vi skapar möjligheter för fler att träna. Vi är lättillgängliga.

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Om föreningen. Verksamhetsidé. Våra 5 värderingsområden. Ändamål

Om föreningen. Verksamhetsidé. Våra 5 värderingsområden. Ändamål Om föreningen Friskis&Svettis Gävle bildades 1984 och bedriver för närvarande verksamhet i våra hyrda lokaler Torget, Royal, Gavlehov och Fjärran Höjder. I slutet av 2018 var vi 10.118 medlemmar och cirka

Läs mer

Motioner. Motioner 2016

Motioner. Motioner 2016 Motioner 2016 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Motioner 2016 1 Motion nr 1 Pensionärsrabatt på ordinarie årskort Friskis och Svettis i Tyresö erbjuder idag inte rabatt på ordinarie årskort för pensionärer. De flesta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

VERKS AMHET SPLAN 2018

VERKS AMHET SPLAN 2018 VERKS AMHET SPLAN 2018 1 2 Innehåll Vår verksamhetsplan...4 Friskis&Svettis Sollentuna...4 Friskis&Svettis 12 värderingar...5 Vision...6 Inspirerande träningscenter...6 Mål för 2018... 7 Utbud... 10 Dopingförebyggande

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Vi vill positionera Friskis&Svettis genom att tydliggöra att vår syn på träning handlar om att få ett härligare liv. KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Kommunikationsplattformen är knuten till projektet Gemensam

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Visby

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Visby VERKSAMHETSPLAN 2019 Friskis&Svettis Visby OM VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen är ett styrdokument för medarbetare och funktionärer i Friskis&Svettis Visby och alla medlemmar. Den ska fungera som vägvisare

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2018 Friskis&Svettis Visby

VERKSAMHETSPLAN 2018 Friskis&Svettis Visby VERKSAMHETSPLAN 2018 Friskis&Svettis Visby OM VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen är ett styrdokument för medarbetare och funktionärer i Friskis&Svettis Visby och alla medlemmar. Den ska fungera som vägvisare

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Landskrona. Friskis&Svettis Landskrona. Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Landskrona. Friskis&Svettis Landskrona. Verksamhetsplan Friskis&Svettis Landskrona 2019 Bakgrund Styrelsen tillsammans med personalen kommer att fortsätta arbeta med fokusområdena Ekonomi, Organisation, Engagemang och Växa. När det gäller antal medlemmar har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN

STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN SVENSK KONSTÅKNING Samtalsunderlag, Strategi 2026 Samtalsunderlag Vad betyder strategi 2026 för er? Svensk konståknings Strategi 2026 består

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2012 Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TILL- GÄNGLIGHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

HANDLINGSPLAN FÖR TILL- GÄNGLIGHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE KULTURSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR TILL- GÄNGLIGHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE KULTUR SKOLAN www.goteborg.se INTRODUKTION Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. En del

Läs mer

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen TRÄNING OCH UTBILDNING 2014-16 en sammanfattning av utvecklingen TR ÄNINGSKONFERENSEN 2016 Det övergripande temat i Friskis&Svettis Riks Verksamhetsplan 2014-16 är Enklare och roligare att utveckla och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

STRATEGI 2026 TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN

STRATEGI 2026 TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN STRATEGI 2026 TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN SVENSK KONSTÅKNING Strategi 2026 Vision - Verksamhetsidé - Värdegrund Vision synligare, starkare, stoltare Vi ska ta en tydligare plats på den svenska idrottsarenan

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2013 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs VÄLKOMMEN som medlem! Friskis&Svettis Höganäs FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS HÖGANÄS Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Alla ledare, instruktörer, värdar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2012 Friskis&Svettis Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning: Människan är byggd

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

SV Gotland Strategisk plan

SV Gotland Strategisk plan SV Gotland Strategisk plan 2018-2022 SVs värdegrund SVs vision Så skall vi uppfattas SV Gotland är en attraktiv samarbetspartner som har en verksamhet som berör, utvecklar och berikar människor i lokalsamhället.

Läs mer

Friskis och Svettis Gävle Mål och handlingsplan

Friskis och Svettis Gävle Mål och handlingsplan Verksamhetsidé: Ändamålet: Värderingsområde: Lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Få så många som möjligt att träna och uppleva rörelseglädje Erbjuda olika former av träningsaktiviteter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Varför/syfte med nyckeltal? inte hur, det återkommer vi till.

Varför/syfte med nyckeltal? inte hur, det återkommer vi till. Varför/syfte med nyckeltal? inte hur, det återkommer vi till. Säkerställa att man styr verksamheten mot mål enligt strategi Kontrollsystem Uppföljning Med hjälp av nyckeltal kan åtgärder snabbt sättas

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 2 Syfte med verksamhetsplanen

Läs mer

Är du intresserad av att bli receptionsvärd?

Är du intresserad av att bli receptionsvärd? Är du intresserad av att bli receptionsvärd? Varmt välkommen på rekrytering! Vad roligt att just Du är intresserad av att bli funktionär i vår förening! Fyll i blanketten längst bak i denna folder och

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ ÅRSMÖTE 2015 MOTION 1 Från: Ronny Edstrand Datum: 15 jan 2015 07:47 Ämne: Motion till årsmöte - Motionscykel med möjlighet att mäta sin prestation Till:

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsplan 2016-2017 Friskis&Svettis Norrköping OM VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen är ett styrdokument för anställda och funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar. Den ska

Läs mer

MED FOKUS. PÅ Miljö. Mångfald. Förtroende

MED FOKUS. PÅ Miljö. Mångfald. Förtroende MED FOKUS Mångfald PÅ Miljö 2020 Förtroende 1 Lokaler Ansvarig: Lokalansvarig om inget annat anges Det ska kännas F&S när man kliver in i våra lokaler. Våra lokaler har olika förutsättningar då de har

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 2013

Verksamhetsplan 2012 2013 Verksamhetsplan 2012 2013 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2009-10-15 Henrik Stenwall Utkastet justerat efter synpunkter och beslut vid styrelsekonferensen. Hänsyn har också tagits till ledningsgruppens

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

Götene Rune Kjernald

Götene Rune Kjernald Götene 2017-11-09 Rune Kjernald DISPOSITION Dagens och morgondagens SPF Seniorer Vad vill SPF Seniorerna uppnå, lokalt centralt Valberedningens uppdrag? Att vara förtroendevald i en seniorförening Valberedningen

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

STRATEGISK MÅLBILD Beslutad vid årsstämman 1 2 juni 2013

STRATEGISK MÅLBILD Beslutad vid årsstämman 1 2 juni 2013 STRATEGISK MÅLBILD Beslutad vid årsstämman 1 2 juni 2013 INLEDNING Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete, vars syfte har varit att bygga en tydlig och klar målbild

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

The new kitt. En introduktion till nya utbildningsprogrammet

The new kitt. En introduktion till nya utbildningsprogrammet The new kitt En introduktion till nya utbildningsprogrammet Nytt i nya utbildningsprogrammet Målet med Friskis&Svettis utbildningsverksamhet har alltid varit att skapa förutsättningar för varje ledare

Läs mer