Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN"

Transkript

1 Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

2 INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar åt vilka vägar vi ska gå. Vi vill sätta barnen, ren träning, glädje, lust och framtid i fokus under Föreningen fyller 20 år och det vill vi fira genom att varje månad den 20:e sätta fokus på dessa olika delar. Att lyfta fram våra värderingar och lusten till träning under hela året. Verksamhetsplanen ligger till grund för att förankra föreningens mål och ska ses som ett stöd för den löpande verksamheten samt ligga till grund för utvärdering efter årets slut.

3 VÅRA MÅLSÄTTNINGAR: (utan inbördes ordning) Öka medlemsantalet till 8,8% av Nynäshamns befolkning vid årets slut. Vilket motsvarar 2300 medlemmar. Bibehålla antalet medlemmar med aktivt träningskort på 80% vid årets slut. Vilket motsvarar 1840st av 2300 medlemmar. Erbjuda våra medlemmar minst en ny intensitet under 2013 och Rekrytera fler receptionsvärdar till minst 23st för att täcka behovet med de öppettider vi har idag, mer hjälp under dagtid och få bort de rullande passen. Rekrytera nya ledare och gyminstruktörer till minst 30st för att täcka behovet i gymmet, schema, Sorunda och medlemmarnas önskemål. Nå ut med Alla Barnen projektet till alla barn i kommunen. Upprätta en miljöpolicy enligt stadgarna. Arbeta mer aktivt med att informera våra medlemmar och funktionärer om risker med doping via vår Dopingpolicy och Antidopingplan. Säkerställa att alla våra funktionärer som ännu inte har genomfört en HLR utbildning gör det under verksamhetsåret. Följande aktiviteter ligger till grund för att nå våra målsättningar under 2013, men också för att kunna fortsätta under 2014.

4 FRAMTIDSSPANING Vi lyssnar och tar kloka beslut Vi lyssnar in vad medlemmar och funktionärer vill, hur andra föreningar gör och vad RIKS beslutar. Var vill vi vara 2016? Tillsammans skapar vi en långsiktig 3-årsplan. Inför planen ska vi samla in andra föreningars kunskap och insikter. Vi behöver tillsammans fundera på vad vi vill uppnå och var vi vill vara 2014, 2015 och 2016 beträffande medlemsantal, anställda, kortstrukturen, lokalstorlek etc. Utveckla verksamheten efter den planerade planen för att uppnå de mål vi sätter. TRÄNINGSUTBUDET 2013 Följa upp och rekrytera Vi ska skapa ett utbud som alla kan ta del av. För att vi ska nå dit behöver vi rekrytera nya ledare efter vilka behov och önskemål som finns. Rekryteringsgruppens arbete är väldigt viktigt därför lägger vi stort fokus på hur gruppen arbetar och på sättet vi söker nya ledare under året. Vi säkerställer de rätta intensiteterna i det utbud vi har och ser till att vi fortsätter hålla hög kvalité inom ledargruppen. Alla våra ledare och gyminstruktörer ska få en uppföljning under året för att vi ska säkerställa rätt intensitet och hålla hög kvalité, så kallad LUF. Rekryteringsgruppen arbetar vidare med att utöka både verksamheten i form av nya intensiteter genom att utbilda befintliga ledare/gyminstruktörer och rekryterar nya. Rekryteringsgruppen har ca en informationsträff i månaden bortsätt från sommar och jul för intresserade medlemmar. Nya ledare och gyminstruktörer ska alltid ha en fadder som stöd under utbildningen. Utbildningsansvarig och/eller annan person deltar på Träningskonferensen. Vi lyssnar på våra medlemmar och funktionärers önskemål i olika forum för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Vi skickar våra ledare och gyminstruktörer på inspiration av olika slag så som säljutbildningar, inspirationsdagar inom RIKS och även i egen regi.

5 Vi erbjuder flera gästpass med ledare från andra föreningar som kan ge inspiration och utveckling för både ledare och medlemmar. Vi fortsätter med verksamhet i Sorunda. Vi bildar en FaR grupp (Fysisk aktivitet på Recept) som bygger upp verksamheten kring de medlemmar som under året har FaR kort. Vi startar upp verksamheten i gymmet för åringar med målsman. UTVECKLING AV FÖRENING OCH FÖRENINGSLEDNING Goda relationer Vi vill skapa en ännu bättre relation mellan Styrelse, Valberedning, Verksamhetchef och föreningen som helhet. Tillsammans startar vi arbetet med att skapa en 3-årsplan. Styrelsen och verksamhetschef deltar i RIKS Årsstämma och i Föreningskonferensen. Valberedningen ska utvecklas via inspirationsdagar och utbildningar inom RIKS. Vi skickar värdar, ledare och övriga funktionärer på inspirationsdagar och utbildningar inom RIKS. Beslut tas av styrelsen via rekryteringsgruppen. Vi ska säkerställa att alla våra funktionärer som ännu inte har genomfört en HLR utbildning gör det under verksamhetsåret. Vi utbildar via regionssamarbetet eller i egen regi. Rekryteringen av värdar är av stor vikt för att hålla verksamheten igång. För att vi ska kunna hålla våra öppettider och kunna erbjuda våra medlemmar så mycket tid som möjligt för träning. Arbetet med rekryteringen av nya värdar kommer att göras av värdansvariga och tider för informationsträffar ska sättas för året. Nya värdar och receptionsvärdar får möjlighet att prova på rollen och få hjälp av en erfaren värd under en period. Därefter utvärderas perioden och eventuellt kontrakt upprättas. Flera av våra värdar och receptionsvärdar ska få en uppföljning under året för att säkerställa och hålla hög kvalité, så kallad VUF. Vi ska ha funktionärsträffar fyra gånger per år. Fira 20-årsjubileum under hela året med både medlemmar och funktionärer.

6 KOMMUNIKATIONEN Vi måste synas och uppmärksamma Kommunikationen utåt och inåt är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi har till vår hjälp hemsidan, anslagstavlor, medlemsinfo, tidningar, häften, funktionärskläderna vi bär, våra funktionärer och medlemmar. Det är viktigt att hålla informationen uppdaterad och intressant. Hålla vår hemsida, anslagstavlor och medlemsinfo uppdaterad med senaste information. Hålla våra funktionärer uppdaterade med vad som planeras i verksamheten, förändringar och riktlinjer med hjälp av både funktionärsträffar och via verksamhetschefens fredagsmail. Skapa eget marknadsföringsunderlag och använda det på bästa sätt för att nå så många som möjligt i kommunen. Använda oss av de marknadsföringsmöjligheter som finns i kommunen som ex. Nynäshamns Posten, anslagstavlor, kommunen osv. Vara delaktig i Sjötelegrafens marknadsföring. Kunna erbjuda våra medlemmar olika träningslösningar som effektiviserar och förenklar. Vi ska ha fyra funktionärsträffar under året som är obligatoriska. I samband med dessa har vi även ledarträff och värdträff. Alla funktionärer får löpande information från styrelsen i form av protokoll eller liknande som skickas ut med fredagsmail från verksamhetschefen. Alla funktionärer får en uppdaterad funktionärslista. Alla funktionärer ska kunna få information via vår egen hemsida, funkissidor och via RIKS hemsida, Funknet. Funktionärer (ledare och värdar) erbjuds kläder enligt gällande klädpolicy. Stadium promotion är leverantör. Det ska upprättas en miljöpolicy enligt stadgarna. ALLA BARNEN Vi ska göra skillnad Målet är att vi under åren tillsammans inom Friskis&Svettis genomför en insats som sprider rörelseglädje. RIKS vision är att vi år 2014 har nått alla barn upp till 10år i Sverige där Friskis&Svettis finns. Vi i Nynäshamn vill nå steget längre, vi vill nå alla kommunens barn och ungdomar upp till 20år.

7 Bjuda in alla kommunens lärare och pedagoger under våren till en Röris och Miniröris utbildning i höst och genomföra den med nya Mini-Röris 4 och Röris 6. Vara aktiva i Idrottslyftet och verka inom kommunen och i skolorna. Mer aktiv marknadsföring via ex. löpartävlingar, utskick m.m. Utbilda fler barnledare Fortsätta med Miniröris på fredagar för förskolor, medlemmar och icke medlemmar. Ha en Alla Barnen-dag under året. Öppna gymmet för åringar med målsman. Vara mer aktiv i alla kommunens skolor. Erbjuda förmånlig träning för ungdomar under skolloven. Marknadsföra våra jympapass för åringar mycket mer. Kunna erbjuda mer träning för hela familjen samtidigt. ANTIDOPINGPLAN En naturlig och hälsosam träning utan droger Under 2012 vaccinerade vi föreningen via Riksidrottsförbundet. Under den processen upprättades en Antidopingplan och en Dopingpolicy som ligger till grund för vårt arbete kring dopingfrågor. Vi ska arbeta förebyggande för att Friskis&Svettis Nynäshamn ska vara helt fri från doping. Minst en antidoping föreläsning ska genomföras inom funktionärsgruppen. Minst en antidoping föreläsning ska erbjudas till våra medlemmar. Minst två dopingkontroller ska beställas, men Riksidrottsförbundet kan göra oanmälda kontroller. Riksidrottsförbundets kunskapstest på är obligatoriskt för alla funktionärer. Information ska finnas på hemsidan, men ska regelbundet lyftas för att hålla både funktionärer och medlemmar uppmärksamma. Antidopingplan och Dopingpolicy samt vårt vaccinationsintyg ska alltid vara synliga i lokalen. Antidopingplan och Dopingpolicy ska ses över minst en gång per år.

8 20-ÅRSJUBILEUM Glädjen, lusten och värderingarna Föreningen startade den 16:e november Under hela 2013 den 20:e varje månad ska vi fira. Varje månad ska en av Vita boken - 12 värderingar från ord till handling lyftas. En Jubileumsgrupp ska tillsättas. Under året ska gruppen planera, informera, utföra och delegera uppgifter till funktionärer på plats och alla övriga. Antalet gruppmedlemmar kan förändras under året. Den 20:e varje månad ska det ske något i lokalen. Temat ska varje gång vara förankrat i träningsutbudet eller förknippas med rörelseglädje, rikta sig till olika åldrar och grupper. Varje månad lyfter vi en av Vita boken 12 värderingar från ord till handling. Sista funktionärsträffen för året firar vi funktionärer året som varit. Tillsammans blir vi starka och stabila Friskis&Svettis Nynäshamn Gunilla Sandman Ordförande Yvonne Björnén Verksamhetschef

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer