VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2013-2016"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

2 Friskis&Svettis (F&S) F&S är en idé om träning som delas av över människor i världen. Mer än 5% av svenska folket är medlemmar i F&S. Föreningen - en sammanslutning F&S består av dess medlemmar och existerar inte utan dess medlemmar. F&S är inget företag även om vi företar oss en hel del utmanande saker för och med våra medlemmar. Vi gör det för att vi vill bidra och inspirera till människors välbefinnande genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Det är det vi ska göra enligt vår verksamhetsidé och vårt ändamål. Och göra det ideellt. Vi gör det inte för att tjäna pengar eller ta marknadsandelar, då tappar vi fokus på det vi vill åstadkomma. Pengar som blir över i verksamheten återinvesteras i verksamheten och plockas inte ut av några ägare. Inte ens medlemmarna får ekonomisk utdelning utan de får ännu mer inspirerande träning och möjligheter att själva utvecklas genom att engagera sig som funktionär i föreningen. Om de vill. Det är lite om vad det innebär att vara en förening. Föreningslivet är komplext och spännande att vara delaktig i som medlem, ideellt engagerad funktionär, förtroendevald eller som anställd. Och det ställer krav på varenda en av oss delaktiga att det ska fortsätta att fungera såsom medlemmarna vill att det ska fungera. För att få ihop helheten krävs koll på vad som gäller och vad som händer i och utanför föreningen och F&S. F&S är ledande inom träning i Sverige och som modern idrottsrörelse. Det innebär att många andra hämtar inspiration och kunskap från oss. Det händer att vi blir kopierade rakt av. Svenskt Kvalitets Index (SKI) presenterade i mars 2012 en utvärdering av hur nöjda F&S medlemmar är i förhållande till medlemmar/kunder hos andra träningsleverantörer. Det som framkom i presentationen är att samtliga medlemmar/kunder är mycket nöjda med den träning som levereras oavsett leverantör. Om F&S är lika bra på träning som alla andra vad är det då som ska skilja oss från andra, vara vår särart som lockar människor att välja oss? F&S ska vara världsmästare på det personliga mötet och sträva efter ett välkomnande värdskap. Människan vill vara del i en gemenskap och efter en tid av individualism kommer det nya nu att vara begreppet tillsammans. Här ska F&S bygga sin plattform, på tillsammans. Gemensamt för hela F&S rörelsen är Vår vision: Människor ler när de tänker på träning Vår idé: Lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Vårt ändamål (enligt våra stadgar) Få så många som möjligt att röra på sig Ordning och reda liksom frihet och kreativitet är viktiga ingredienser för en luststyrd utveckling. F&S är en viktig medspelare inom träning. Vi erbjuder en träningsgemenskap för människor i alla åldrar samt spelar en viktig roll i samhället i arbetet med att bygga hälsa. F&S som rörelse har vuxit kraftigt under första 10 åren av 2000-talet. Nu går vi in i en ny utvecklingsfas. Träningsutbudet har breddats och antal funktionärer har nästan dubblerats under samma tid. Dags för normaliseringsfasen som innebär en långsammare utvecklingstakt.

3 Människor kan ta ansvar för sin hälsa Våra värderingar En värdering är detsamma som inställning och med gemensamma värderingar får vi ett stöd för vårt beteende. Kulturell värdegrund växer fram i mötet med människor och finns där vare sig vi vill det eller inte. F&S värderingar ryms i 12 begrepp. Genom att alltid ha dessa med oss i vårt dagliga arbete och genom att lita på att våra värderingar håller så bygger vi vår verksamhet. Träning ska vara fri från krav på prestation När man inte känner krav känner man sig fri och när man känner sig fri kommer lusten. Vårt sätt att leda, instruera och driva på får deltagarna att känna sig fria. Träning ska utveckla hela människan Musik och rörelse frigör känslor och hjälper oss att bygga förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. Gränser ska testas Andra och F&S sanningar bör alltid ifrågasättas. Inte bara för att det är kul att provocera utan för att det är ett bra sätt att starta diskussion och initiera utveckling. Att bara lyssna och lyda är inte F&S. Vi tar ut svängarna. Vi överraskar, tar risker och startar debatt. Varje enskild medlem och varje idé är viktig En ideell förening lever och utvecklas genom medlemmarnas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft. Varje medlem ska känna sig sedd och bekräftad. Varje idé och åsikt ska behandlas med största respekt. Vi odlar en kultur med en känsla av att ingenting är omöjligt. På så sätt håller vi liv i glädjen och energin i F&S. Alla kan påverka utvecklingen. Träning ska vara lustfylld Vi erbjuder träning, en möjlighet att lägga till en bra vana. Vi gillar inte pekpinnar och uttrycker därför inga synpunkter kring hälsosamt eller ohälsosamt leverne. Vi är snarare i upplevelsebranschen än i hälsobranschen. Hög kvalitet är viktigt på alla områden Vi vill vara bäst på det vi gör. Därför ska vi alltid hålla vårt löfte om att erbjuda både lust och hög kvalitet. Vi kan inte acceptera brister i träningen, men inte heller i till exempel lokalerna, ljudanläggningarna eller it-systemet. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta Att vara medlem i F&S ska vara enkelt och inspirerande. Det ska vara enkelt att ha med föreningen att göra och enkelt att träna på det sätt man önskar. Att stå fri är värdefullt Vi överväger varje samarbete mycket noga. Våra möjligheter att alltid och utan kompromisser agera i enlighet med våra värderingar är viktigt för F&S. Att träna är inget märkvärdigt Vi motarbetar all hysteri kring kropp och hälsa. Det är naturligt att träna. Alla ska kunna träna Människor har olika behov och upplever träningslust och rörelseglädje på olika sätt. Somliga vill alltid ligga på gränsen, andra trivs bäst på mindre ansträngande nivåer. En del tycker om att träna med redskap, andra nöjer sig med den egna kroppen. Klart att alla ska kunna hitta en träningsform man trivs med hos oss. Människan är byggd för rörelse. När vi rör oss mår vi bra. Men om vi ska röra oss regelbundet måste det vara kul. Träning ska vara en upplevelse. Vi som leder och instruerar lever ut i träningen. Att mötas är lika viktigt som att träna Vår idé om den lustfyllda träningen omfattar hela besöket på F&S, från första mötet till hej då för idag. Vi eftersträvar inte bara klanderfri service, utan verkliga möten.

4 Vårt varumärke Ett varumärke är något som skapar associationer och ger respons. F&S är ett oerhört starkt och positivt varumärke. Det har vuxit till denna styrka genom våra människor. Varje dag i varje möte mellan funktionärer och medlemmar skapar vi varumärket, det byggs ständigt. Det stärks när vi gör på F&S sätt, det skadas när vi inte lyckas hålla oss till det som vi vet ger framgång. Till vår hjälp att hålla oss på rätt väg har vi våra styrande dokument som förutom våra värderingar är: Stadgar för den ideella idrottsföreningen Riks. I Riks är alla F&S föreningar medlemmar. Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Alla föreningar har sina egna stadgar men de ser i princip likadana ut. Stadgarna garanterar demokratin och vår tillhörighet i idrottsrörelsen. Villkor för medlemsförening i Friskis&Svettis. I villkoren anges de stora linjerna som vi ska verka efter. IF F&S Järfälla har 2016 funnits i 32 år. Inte ung, inte gammal utan mer mitt i (k)livet. F&S Järfälla idag De senaste åren har vi satsat på utökade och förändrade lokaler för att bättre möta efterfrågan och skapa mer möjlighet till träning. Att möta efterfrågan innebär inte att vi är allt för alla men vi ska vara mycket för många och ha ett brett utbud i vår träning. F&S är inte ensamma om att erbjuda träning i kommunen, vi verkar på en kommersiell marknad med allt vad det innebär. F&S ska göra skillnad så att vi blir det naturliga valet när någon ska börja träna. Föreningen har 7 anställda och ca 185 ideella funktionärer. Vi har ca 12,8% av Järfälla kommuns invånare som medlemmar hos oss. Vi är således många människor som är engagerade i vår förening. Det är oerhört viktigt att funktionärer och medarbetare strävar åt samma håll. Vi måste därför lägga ner ett stort engagemang för att alla funktionärer och medarbetare ska känna till, känna för och leva våra gemensamma värderingar. F&S Järfälla har identifierat fem viktiga områden som vi med lust och ansvar ska lägga fokus på de närmaste tre åren träningen, människorna, kommunikationen, lokalerna och tekniken. Övergripande mål F&S Järfälla är en förening med två lokaler. Ibland ger vi bilden av två föreningar, en i varje lokal. Vi ska med alla medel förmedla och känna att vi är en förening. Vi ska visa Järfällaborna att F&S är det bästa träningsalternativet och den mest positiva samt åldersnischbefriade mötesplatsen i hela kommunen. Föreningen ska fortsätta att arbeta för en dopingfri verksamhet. Vaccinationer i doping genom RF s försorg ska genomföras vartannat år. Föreningen ska, när det är möjligt, handla av det lokala näringslivet för att bygga nätverk och samarbete. Träningen F&S lab öppet varje dag 2016 Träning ska ske på träningsgolvet Vi håller oss till Riks utbud och utvecklingsmodell Vi kryddar ibland med gästspel Vi bejakar tillfällen att vara testförening då Riks vill testa nya idéer. Träningsutrustningen ska vara modern, fräsch och fungerande. Vi ska låta träningsformer komma å gå beroende på efterfrågan. Vi jobbar med schemaperioder där vi anpassar utbudet och efterfrågan. Människorna Vårt gemensamma engagemang är en förutsättning för att föreningen lever och utvecklas. Organisationen bygger på att främst stötta verksamhetens behov, inte av att enskilda individer ska förverkliga sig själva. Alla som verkar i föreningen ska vara medlemmar Medarbetarnas funktion är att underlätta för funktionärernas engagemang genom att skapa en lustfylld och effektiv verksamhet. Vi ska vara professionella med en tillåtande människosyn där vi accepterar att alla inte är högpresterande

5 Kommunikationen Vi kommunicerar med människor om träning och vad F&S är och står för. I vår externa kommunikation ska vårt budskap attrahera människor att vilja bli medlemmar i vår förening snarare än att vi vill sälja ett kort. Vi använder de medier som passar för vad som ska kommuniceras har föreningen siktet inställt på att ha en plan för en anställd person med ett övergripande kommunikationsansvar. Våra medlemmar ska kunna påverka föreningen under hela året. Lokalerna Våra lokaler ska locka till att hänga kvar och vara en mötesplats för alla åldrar. Intrycket ska vara fräscht och det ska hända saker i lokalerna som ger intryck av förändring. Vi ska optimera flödet i våra lokaler så att de utnyttjas på bästa sätt. Vi ska ha strategier för utvecklingen av våra lokaler Tekniken Vi har höjt standarden på en del av vår tekniska miljö. Nu är det dags för nästa steg. Vi behöver förenkla vår vardag och minimera pappersflödet. Genom att nyttja den tekniska utvecklingen bör vi kunna få ner en avsevärd mängd manuell hantering som vi idag jobbar med. Vi behöver förenkla för våra medlemmar att köpa/förlänga sina kort eller boka träning hos oss. Vi vill kunna ställa korta interaktiva frågor till våra medlemmar för att få återkoppling på något vi undrar över. Vi behöver kunna informera våra medlemmar snabbt om vi har förändringar i schemat.

Verksamhetsplan 2013 1

Verksamhetsplan 2013 1 Verksamhetsplan 2013 1 2 Verksamhetsplan Friskis&Svettis i dag 4 Friskis&Svettis Uppsala i dag 10 Omvärlden 12 Organisationen 14 Övergripande mål 16 Mål 17 Miljöpolicy 27 Miljöplan 2013 28 Denna verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro.

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING!

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 IF Friskis&Svettis Stenungsund Tack vare engagerade funktionärer kan Friskis&Svettis Stenungsund erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 1 Verksamhetsledaren

Läs mer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer 0 Innehåll Förord 2 Strukturen 3 1 För informationen i tiden 2 Storma Normen! 3 Före-under-efter Vitalisera

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer