VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö"

Transkript

1 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö

2 Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det interna arbetet i föreningen. Verksamhetsplanen skall visa på vad som är på gång, vilken inriktning föreningen har i sin verksamhet. Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt arbete under hela året och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen. Planen för 2014 definierar aktiviteter utifrån föreningens långsiktiga mål. Organisation Friskis&Svettis organisation är uppdelad i följande huvudområden: Styrelse (S) Verksamhetschef (EB) Träning () Medlemservice (IL) (KJ) (RS) Lokal- och Säkerhet () Marknad- och Kommunikation () Grupp eller projektansvar (ideella funktionärer tex gymansvarig) Kort historik Friskis&Svettis i Tyresö startades 1987 och hade det första året 140 medlemmar. Den egna lokalen invigdes i januari Vid årsskiftet 2013/2014 har föreningen 5940 medlemmar, varav 213 engagerar sig ideellt som funktionärer. Vi bedriver en omfattande verksamhet med gymverksamhet och 104 schemalagda pass. Föreningen erbjuder även gratis utejympa på sommaren. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och aktivitets- /träningsavgifter. Idé och vision Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. När vi rör oss mår vi bra, både till kropp och till själ, för människan är byggd för rörelse. Det är kärnan i Friskis&Svettis verksamhetsidé. Friskis&Svettis är en allmännyttig ideell idrottsförening där tävlandet mot andra har ersatts med lustfylld träning tillsammans med andra. Friskis&Svettis drivs helt utan vinstintresse och eventuellt överskott går in i verksamheten till nytta för alla medlemmar. Visionen är ett Tyresö fullt av rörelseglädje. Friskis&Svettis i Tyresö ska vara det mest lättillgängliga och lustfyllda träningsalternativet för alla, som har livet som huvudintresse.

3 Långsiktiga mål ( ) Reviderade dec 2013 Ekonomi Utveckling Funktionärer Anställda Verksamheten är ekonomiskt stabil och ger medel för vidareutveckling och kvalitet i verksamheten. Via omvärldsbevakning och utbildning utvecklas föreningen efter medlemmarnas önskemål inom ramen för a värderingar. Funktionärerna och de anställda i föreningen är högt motiverade, engagerade och kompetenta vilket skapar goda förutsättningar för en stark Friskis&Svettis-förening. Glädje, gemenskap och engagemang präglar funktionärsgruppen i föreningen vilket gör det lätt att rekrytera nya funktionärer. De anställda arbetar som stöd åt föreningens styrelse och funktionärer. Lokal Doping Träning för alla Lokalen är trivsam, ren samt anpassas ständigt efter nya behov. Utrustningen är hel, fräsch och byts ut direkt när den blir sliten. Vi arbetar aktivt mot doping och samarbetar med övriga aktörer i Tyresö för att få en dopingfri kommun. Träning för människor med olika slag av funktionsnedsättning finns i föreningen och tillsammans med erfarna instruktörer erbjuder vi ett anpassat träningsutbud. Vi samarbetar med kommunen och övriga aktörer för att utveckla utbudet för funktionshindrade ytterligare. Fler ungdomar och tävlingsidrottare kompletterar sin träning hos oss. Träningsutbudet ska förläggas så att lokalen används så optimalt som möjligt. Kvalitet Kvalitén i verksamhet är hög och utvecklas fort. Det gäller allt från träning, t sätt att bemöta medlemmarna, utrustningen i verksamheten, lokalerna, profil m.m. Värderingar Friskis&Svettis värderingar är prioriterade och samtliga funktionärer, anställda och styrelse har deltagit i minst en utbildning i värderingarna.

4 1 Träning DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.1 GENERELLT UTBUD Vi erbjuder medlemmarna ett brett och uppdaterat träningsutbud med stor variation och flexibla möjligheter att träna. Träningsutveckling och forskning följs på alla områden. Utvärdering av beläggning på pass och gym. lö nd april Omtag av schemaupplägget under året. april Vi har stort utbud av aktiviteter på morgontid, dagtid och helger. Rekrytera ledare och instruktörer för dag och helger. jan, feb + Alla ledare och instruktörer utvecklas utifrån sina egna insikter och drivkrafter. Alla blir sedda. Fortbildning i alla grupper under året. Utgår från olika uppföljningar. Svettisdagarna i november. 1.2 UTE Variera utbudet mellan fasta pass, kurser och extrapass. Erbjuda kurser. Vi förstärker ledarkåren. Rekrytera två ledare till running. 1.3 GRUPPTRÄNING Ta till sig nya rörelsebankar alternativt uppdateringar från Riks. Grundfys stärks och etableras. Rekrytera ledare Inspiration och utbildningar. Flera Pass.nu genomförs. Uppdatering och utbildning både i förening och i kontakt med Riks. Rekrytera till Skivstång, Dans, Senior och Bas dagtid. jan, feb jan, feb Hålla redskapen uppdaterade. Se över behov och byta ut. + Resurs

5 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Modern teknik i hallarna. Köpa USB-portar till alla hallar. jan + RS Bättre förvaring för hantlar, Bosubollar osv. Komplettera med hyllor och liknande SPINNING Jobba vidare med nya upplägget. Uppföljningar och inspirationspass Rekrytera nya ledare. jan, feb Fondvägg till spinningen () INDOOR WALKING Testförening för nya upplägg, distans + tid Alla ledare vidareutbildas på nya uppläggen. Uppföljning/coaching Alla ledare följs upp på nya uppläggen. 1.6 INDIVIDUELL TRÄNING Vi erbjuder nya former för träning i gymmet. Gymcoaching av föreningen hela året Vi har ett levande gym med många ledare och instruktörer Vårt gym är fritt från doping Utbildning och inspiration Vi inför Small groups och TMI Rekrytering av fler instruktörer jan, feb Vi erbjuder föreläsning om doping till medlemmar, EB Vi genomför dopingkontroll i gymmet under året EB Vi byter gammal utrustning i gymmet Inköp av nya maskiner och redskap sommar + resurs 1.7 ANPASSAD TRÄNING Vi erbjuder träning för alla Rekrytering av fler ledare och värdar jan, feb

6 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Försök att på ordinarie pass samköra för anpassad träning Komplettering med utrustning som är anpassad för personer med funktionsnedsättning 1.8 TRÄNING FÖR BARN Utbildningar i Röris och Mini-Röris Utbildningsdagar för lärare och förskolepersonal + Uppföljning, coaching av Familjejympaledare? 1.9 UNGA Lagträningar Lag som önskar erbjuds att träna hos oss i mån av plats

7 2 Organisation och anställda Övergripande mål: - Alla i organisationen arbetar tillsammans mot ett känt mål. - Alla i organisationen har en tydlig målbild för hur hela föreningen samt väsentliga delar i föreningen ska utvecklas de närmaste åren. - Personal och funktionärer med övergripande ansvar har förtroende och mandat att leda och utveckla sina områden inom givna ramar utifrån föreningens vision och målbild. - Styrelse och verksamhetschef arbetar systematiskt i arbetsmiljöarbete. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 2.1 STYRELSEN SOM ARBETSGIVARE Styrelse och verksamhetschef har ett bra samarbete Dialog om förväntningar och arbetssätt april S, EB Ordförande och verksamhetschef har dialog om verksamhetschefens roll 2.2 ANSTÄLLDA Alla anställda skall ha klara ansvarsområden Alla anställda ska ha en rimlig arbetsbörda Alla anställda ska ha rätt kompetens för kommande arbetsuppgifter Arbetsordning upprättas mellan styrelse och verksamhetschef Årsplanering för kommande styrelsemöten och aktiviteter april jan S, EB S, EB Utvecklings och lönesamtal årligen maj TS, EB Nya arbetsbeskrivningar och ny organisationsplan tas fram. Arbetssituationen bevakas och antalet komptimmar och sparade semesterdagar minskas april EB EB Plan för ev. vidareutbildning tas fram EB Utveckling av rutiner och arbetssätt Konferens under en mars EB

8 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 2.3 GEMENSAMT ARBETE Styrelse och anställda arbetar tillsammans med spaning och långsiktig verksamhetsplan Anställda och gruppansvariga funktionärer arbetar tillsammans med verksamhetsplan Start under en med gemensam planeringsdag alt. helg + möten Möten under och maj maj, aug, sept EB EB,, IL I december har vi en tydlig målbild för 2017 Styrelsebeslut dec dec S, EB

9 3 Medlemmar & medlemsservice Övergripande mål: Föreningen har en hög andel nöjda medlemmar. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 3.1 RECEPTIONEN Förstärka och utveckla det personliga mötet i receptionen både med anställda och ideella Förstärka bemanningen med anställd personal under tider med hög inpassering Öka kompetensen hos ideella receptionister genom egenutbildning och självtester Införa flera kompetensnivåer i receptionen Genomföra utbildningar i värdskap och bemötande jan mars+ Förbättra receptionen som arbetsplats Se över arbetsställning, tex kassalådan IL + KJ Förbättra servicen via telefon/telefonväxel Uppgradering av tekniska verktyg som datorer, bildkort, skärmar Mer stabil internetuppkoppling totalt RS Utreda och fastslå en telefonstrategi - hur vi på ett mer optimalt sätt kan använda telefonen och växeln för att ge bättre service och information maj IL IL IL IL RS IL + RS 3.2 WEBBSERVICE mötet på hemsidan Utveckla och öka servicenivån på hemsidan Utveckla funktionerna i BRP som tex bokningsfunktionen, webbaserad försäljning, utveckla info på hemsidan om resurser,

10 Utveckla informationen i lokalen via bildskärmar Tex se över hur vi visar informationen digitalt + RS 3.3 MEDLEMSPÅVERKAN mötet i demokratin Öka möjligheten och tillgängligheten för alla medlemmar att ge förslag till förändringar av verksamheten Utreda frågan och ge förslag på hur föreningen kan stimulera medlemmarna till att vilja påverka i ännu högre grad. Både i den dagliga verksamheten och genom motioner till årsmöten. IL + EB Alla medlemsfrågor ska hanteras snabbt samt arkiveras för uppföljning + alla 3.4 MERVÄRDEN det lilla extra Medlemskapet laddas med kvalitetssäkrad träning samt det där lilla extra som gör skillnad Erbjuda träningsrelaterade föreläsningar, kurser Ta fram bra produkter till försäljning i receptionen Erbjuda frukost till morgonträningen KJ +IL Erbjudanden/rabatter från a lokala samarbetspartners KJ EB 3.5 TRÄNINGSSERVICE Utveckla rollen, uppdraget och servicenivån för funktionärer på träningsgolvet, (funktionärer som inte har ett ledaruppdrag) Utveckla introduktionerna och utbildningarna för nya funktionärer i värderingar, bemötande samt träningskunskap IL Erbjuda anpassad träningsmusik i gymmet Välja musikkanaler samt anpassa ljudvolymen i förhållande till målgrupp RS 3.6 MEDLEMSADMIN backoffice Alla medlemmar får snabbt svar på mailförfrågningar. Infomail är alltid bevakad även under semestertider. + alla Rec. semestertid

11 Förenkla och utveckla receptionsarbetet mot ett mer serviceorienterat uppdrag Utreda rutinerna i receptionen i syfte att effektivisera arbetsmomenten maj KJ Utveckla det administrativa arbetet i BRP Se över de dagliga servicerutinerna mot enskilda medlemmar maj IL + RS Göra uppföljning av aktiviteter, processer som är kopplat till verksamheten och medlemmarna maj IL + RS

12 4 Ekonomi DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 4.1 STABIL EKONOMI Stabil ekonomi som uppnås med träningskort som upplevs som prisvärda. Omvärlds och invärldsbevakning ger grund för översyn av priser och utbud av träningskort samt övr. försäljning aug. samt kvartalsvis S,EB, KJ

13 5 Funktionärer Övergripande mål: Alla funktionärer är engagerade, kompetenta och bidrar på ett aktivt sätt till föreningens utveckling och medlemmarnas trivsel. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.1 KOMPETENS; ENGAGEMANG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Alla nya funktionärer skall ha god kännedom om föreningen och a värderingar Alla funktionärer är engagerade och känner lust och glädje i sitt uppdrag Alla funktionärer utvecklas utifrån sina egna insikter och drivkrafter. Alla blir sedda Alla funktionärer ska ha kunskap inom livräddning (HLR) och ha god kännedom om a brandrutiner Alla funktionärer erbjuds kläder som passar för aktuellt uppdrag i föreningen Utveckla introduktionerna och erbjuda Föreningsintro till alla nya funktionärer Alla uppdrag är meningsfulla och funktionärerna kan påverka sitt uppdrag Erbjuda gemensamma tillfällen för inspiration och fest IL,, EB IL, IL, Regelbundet erbjuda uppföljning IL, Regelbundet erbjuda HLR utbildning. Regelbundet ha brandgenomgångar i lokalerna. Personlig beställning görs ur gemensam klädkollektion och jan, aug IL, 5.2 STYRELSE Kunniga och engagerade styrelseledamöter samt medlemmar i valberedning Samtliga nya styrelseledamöter och medlemmar i valberedning erbjuds Introduktion via Riks mars EB Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i valberedning erbjuds plats på Föreningskonferensen mars EB 5.7 REKRYTERING

14 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Föreningens behov av funktionärer är tillgodosett i syfte att erbjuda en hög kvalitativ träning samt den bästa medlemsservicen Aktiv rekrytering. Vi identifierar medlemmar som vill och har möjlighet att engagera sig i föreningens olika områden jan, feb, aug, sep samt IL, 5.8 KLÄDER Alla funktionärer har fräscha kläder som passar för aktuellt uppdrag i föreningen Personlig beställning görs ur gemensam klädkollektion jan Kostnaden för kläder och lagerhållning skall hållas så låg som möjligt utan att ge avkall på kvalitet och storleksutbud. Samarbete med föreningar i regionen inleds så att lager utnyttjas så effektivt som möjligt.

15 6 Säkerhet DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.1 LOKALER Lokalerna uppfyller standarden för tillträdesskydd, brandoch infosäkerhet. Regelbunden tillsyn av Räddningstjänst med ev. efterföljande åtgärder. mars okt 6.2 KUNSKAP Samtliga receptionsvärdar kan hantera defibrillator. D-HLR 1 dag, utbildning obligatorisk för reception, tillval för andra funktionärer. Alla funktionärer kan ge HLR Utbildningar feb okt feb okt, IL, IL 6.3 HANDLINGSPLAN/KRISPLAN Vid en olycka ska det finnas en handlingsplan/krisplan. Beskrivning av rutiner tas fram. mars, EB

16 7 Teknik Övergripande mål: En verksamhet med driftsäker och snabb teknik. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 7.1 TEKNIK Internetuppkoppling som klarar verksamhetens belastning med marginal Uppgradering till fiber som finns indraget till huset. Säkerhetskopiering av alla datorer Ny backup-lösning RS Öka kunskap om funktioner i BRP BRP-utbildning tillsammans med andra föreningar mars mars RS RS, IL, KJ Utveckla appen Bidra med synpunkter till Gbg el BRP RS Förenkla hantering av telefonväxel Undersöka alternativ till nuvarande leverantör, ev byta. Förbättra receptionen Ny kassadator (kassa 1) Kassa 1 installeras som medlemsdator Förbättra musikstudion Skärmar som kan tiltas mer för bättre arbetsmiljö Nya inpasseringsscannrar tre st Inpasseringsterminal och betalningsterminal, ny? feb Två nya bokningsdatorer RS Genomgång av båda datorerna och deras funktion. Ny manual för ledare och studioansvarig. Bättre arbetsplats med högtalare och ny dator. Säkrare och lättillgängligare dokumenthantering Ta fram rutiner för gemensamma RS RS RS RS RS RS RS RS

17 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING dokument på server

18 8 Lokaler DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 8.1 UPPLEVELSE Lokalerna skall av a medlemmar, funktionärer och personal upplevas som fräscha och för ändamålet väl disponerade. Löpande underhåll. Måla om i omklädningsrummen. Måla i gymmet, korridorer och allmänutrymmen, fixa dörrar och trycken (receptionsområdet), externt och internt. Göra i ordning de tre äldsta toaletterna i korridoren och funkköket. Externt. sommar Byta speglar samt utöka antalet. Städrutinerna utvecklas i takt med ökat antal personer i lokalen. Översyn av funkutrymmen och studion för att på bästa sätt disponera dessa. Se över förrådet mellan hallarna. Smartaste för allt material Fondvägg målas i spinningen Övriga underhåll och reparationer hela lokalen 8.2 UTFORMNING Lokalernas utformning är anpassade till föreningens behov och verksamhet. Se över lokalen i syfte att maximera ytorna. Innebär översyn utifrån utveckling av individuell träning 8.3 PLANERING Vision 2017: Ännu mer ändamålsenliga lokaler. I samband med långsiktig,, IL

19 Tillsammans med personalgruppen planera kring fönsterbyten och ventilation i IW-hallen verksamhetsplan planera för utveckling av a lokaler 8.4 MILJÖ Vi hanterar sopor, skräp och avfall effektivt och miljövänligt. Vi följer upp/utvecklar sophantering Städning sker på mest miljövänligt sätt

20 9 Marknad och kommunikation Långsiktigt mål: Friskis&Svettis Tyresös har ett strategiskt varumärkesarbete som på sikt syftar till att nå en en top of mind-position inom området träning och i förlängningen även ett högt varumärkesvärde. Tyresöbor såväl medlemmar som icke medlemmar vet vad som är unikt och särskiljande med Friskis&Svettis. Långsiktigt mål: Friskis&Svettis Tyresö har en plan för effektiv, målgruppsanpassad kommunikation och marknadsföring, som är tydligt kopplad till föreningens mål, vision och varumärkesarbete. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 9.1 UNDERSÖKNING ATTITYDER & FÖRUTSÄTTNINGAR Vi har kunskap om Tyresöbors både medlemmar och ej medlemmar medvetenhet och uppfattning om Friskis&Svettis Tyresö samt hur marknaden i Tyresö ser ut. En marknads-/attityds- /varumärkesundersökning genomförs bland Tyresöbor som inte är medlemmar i föreningen. En undersökning genomförs bland medlemmar i föreningen. mars En omvärldsanalys görs. maj + EB 9.2 ÖVERSYN AV BEFINTLIG KOMMUNIKATION Vi vet vilka kommunikationsaktiviteter såväl interna som externa och kanaler (hemsida, nyhetsbrev, Friskispressen, lokalen, funkissidor, utskick etc.) som fungerar/inte fungerar. Befintlig statistik gås igenom. En funktionärsundersökning genomförs. En medlemsundersökning genomförs (samma som under 9.1) mars 9.3 STRATEGI Vi vet vad vi ska göra, när, var, hur och varför En marknadsplan för 2015 (alt. 3 årsplan) tas fram. En kommunikationsplan för 2015 (alt. 3 års-plan) tas fram.

21 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 9.4 NÄRVARO i SOCIALA MEDIER Vi använder kommunikationskanaler som ligger i tiden och ökar möjligheten till dialog med medlemmar och omvärld samt att sprider Friskis&Svettis varumärke. En plan för föreningens närvaro i sociala medier tas fram. Användningen av Facebook som kommunikationskanal optimeras. maj utifrån undersök och plan Twitter och Instagram läggs till som kommunikationskanaler utifrån undersök och plan 9.5 ATTRAKTIV OCH ANVÄNDARVÄNLIG WEBB Friskis&Svettis har en webbplats som är användarvänlig, attraktiv och ger ett professionellt intryck. En webbplats som ger medlemmarna god service, vilket avlastar receptionen och ger receptionisterna möjlighet att fokusera på det personliga mötet. Bokningen och möjligheten att köpa träningskort via hemsidan utvecklas och förbättras genom en anpassning av BRPs API. Låtlistor för gruppträningspass publiceras på webben. Bloggar introduceras på hemsidan. Hemsidan utvärderas som en del i 9.2 Översyn av befintlig kommunikation., om resurser finns utifrån undersök och plan april 9.6 GEMENSAM KOMMUNIKATION Gemensam kommunikation i regionen och på riksnivå En kampanj genomförs i samarbete med Region Sthlm inför säsongen. En kampanj genomförs på riksnivå inför säsongen. jan, mars

22 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 9.7 LÖPANDE KOMMUNIKATION I syfte att lyfta och uppmärksamma den pågående verksamheten genomförs kommunikations- och marknadsaktiviteter i den verksamheten. Även aktiviteter som definierats i inom andra områden i verksamhetsplanen kommuniceras till lämpliga målgrupper. Nyhetsbrev Utskick till nyinflyttade Annonser Schema Medlemsvillkor Anslagstavlor Skärmar Passinfo mm, EB + resp. ansvarig

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning.

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning. Organisationsplan Side 1 1 VISION Friskis&Svettis Sollentuna är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Hos oss är målet ett leende. Leendet Friskis&Svettis eftersträvar snarare känns

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka.

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Stig Nyberg, 71 år Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Cirkelgym är det enda jag kan träna numera eftersom jag är höftopererad och inte kan hoppa. Förr tränade

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Isabel Lindbom Hussein

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 1 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Tillgänglighet Att både fysiskt finnas på plats där medlemmarna finns samt svara på mail och

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Gemensamt Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Våra ansvarsområden Personal Kansli Reception / Shop Restaurang / Kiosk Ansvarsområde - Personal Britt Jernberg Maja Wahlgren 3 säsonger Emma Nyberg

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Bakgrund Under 2012 har medarbetarna på Länsstyrelsen genom bland annat diskussioner, föredrag, personaldagar och enhetsmöten tagit fram en

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Ledarrekrytering Vårda och behålla ledare

Ledarrekrytering Vårda och behålla ledare Ledarrekrytering Vårda och behålla ledare Hur kan det vara svårt Hur det kan vara svårt Hur svårt kan det vara Ledarbegrepp Organisationsledare Aktivitetsledare Unga ledare - Rekrytera - Introducera -

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer