VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö"

Transkript

1 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö

2 Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det interna arbetet i föreningen. Verksamhetsplanen skall visa på vad som är på gång, vilken inriktning föreningen har i sin verksamhet. Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt arbete under hela året och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen. Planen för 2014 definierar aktiviteter utifrån föreningens långsiktiga mål. Organisation Friskis&Svettis organisation är uppdelad i följande huvudområden: Styrelse (S) Verksamhetschef (EB) Träning () Medlemservice (IL) (KJ) (RS) Lokal- och Säkerhet () Marknad- och Kommunikation () Grupp eller projektansvar (ideella funktionärer tex gymansvarig) Kort historik Friskis&Svettis i Tyresö startades 1987 och hade det första året 140 medlemmar. Den egna lokalen invigdes i januari Vid årsskiftet 2013/2014 har föreningen 5940 medlemmar, varav 213 engagerar sig ideellt som funktionärer. Vi bedriver en omfattande verksamhet med gymverksamhet och 104 schemalagda pass. Föreningen erbjuder även gratis utejympa på sommaren. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och aktivitets- /träningsavgifter. Idé och vision Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. När vi rör oss mår vi bra, både till kropp och till själ, för människan är byggd för rörelse. Det är kärnan i Friskis&Svettis verksamhetsidé. Friskis&Svettis är en allmännyttig ideell idrottsförening där tävlandet mot andra har ersatts med lustfylld träning tillsammans med andra. Friskis&Svettis drivs helt utan vinstintresse och eventuellt överskott går in i verksamheten till nytta för alla medlemmar. Visionen är ett Tyresö fullt av rörelseglädje. Friskis&Svettis i Tyresö ska vara det mest lättillgängliga och lustfyllda träningsalternativet för alla, som har livet som huvudintresse.

3 Långsiktiga mål ( ) Reviderade dec 2013 Ekonomi Utveckling Funktionärer Anställda Verksamheten är ekonomiskt stabil och ger medel för vidareutveckling och kvalitet i verksamheten. Via omvärldsbevakning och utbildning utvecklas föreningen efter medlemmarnas önskemål inom ramen för a värderingar. Funktionärerna och de anställda i föreningen är högt motiverade, engagerade och kompetenta vilket skapar goda förutsättningar för en stark Friskis&Svettis-förening. Glädje, gemenskap och engagemang präglar funktionärsgruppen i föreningen vilket gör det lätt att rekrytera nya funktionärer. De anställda arbetar som stöd åt föreningens styrelse och funktionärer. Lokal Doping Träning för alla Lokalen är trivsam, ren samt anpassas ständigt efter nya behov. Utrustningen är hel, fräsch och byts ut direkt när den blir sliten. Vi arbetar aktivt mot doping och samarbetar med övriga aktörer i Tyresö för att få en dopingfri kommun. Träning för människor med olika slag av funktionsnedsättning finns i föreningen och tillsammans med erfarna instruktörer erbjuder vi ett anpassat träningsutbud. Vi samarbetar med kommunen och övriga aktörer för att utveckla utbudet för funktionshindrade ytterligare. Fler ungdomar och tävlingsidrottare kompletterar sin träning hos oss. Träningsutbudet ska förläggas så att lokalen används så optimalt som möjligt. Kvalitet Kvalitén i verksamhet är hög och utvecklas fort. Det gäller allt från träning, t sätt att bemöta medlemmarna, utrustningen i verksamheten, lokalerna, profil m.m. Värderingar Friskis&Svettis värderingar är prioriterade och samtliga funktionärer, anställda och styrelse har deltagit i minst en utbildning i värderingarna.

4 1 Träning DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.1 GENERELLT UTBUD Vi erbjuder medlemmarna ett brett och uppdaterat träningsutbud med stor variation och flexibla möjligheter att träna. Träningsutveckling och forskning följs på alla områden. Utvärdering av beläggning på pass och gym. lö nd april Omtag av schemaupplägget under året. april Vi har stort utbud av aktiviteter på morgontid, dagtid och helger. Rekrytera ledare och instruktörer för dag och helger. jan, feb + Alla ledare och instruktörer utvecklas utifrån sina egna insikter och drivkrafter. Alla blir sedda. Fortbildning i alla grupper under året. Utgår från olika uppföljningar. Svettisdagarna i november. 1.2 UTE Variera utbudet mellan fasta pass, kurser och extrapass. Erbjuda kurser. Vi förstärker ledarkåren. Rekrytera två ledare till running. 1.3 GRUPPTRÄNING Ta till sig nya rörelsebankar alternativt uppdateringar från Riks. Grundfys stärks och etableras. Rekrytera ledare Inspiration och utbildningar. Flera Pass.nu genomförs. Uppdatering och utbildning både i förening och i kontakt med Riks. Rekrytera till Skivstång, Dans, Senior och Bas dagtid. jan, feb jan, feb Hålla redskapen uppdaterade. Se över behov och byta ut. + Resurs

5 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Modern teknik i hallarna. Köpa USB-portar till alla hallar. jan + RS Bättre förvaring för hantlar, Bosubollar osv. Komplettera med hyllor och liknande SPINNING Jobba vidare med nya upplägget. Uppföljningar och inspirationspass Rekrytera nya ledare. jan, feb Fondvägg till spinningen () INDOOR WALKING Testförening för nya upplägg, distans + tid Alla ledare vidareutbildas på nya uppläggen. Uppföljning/coaching Alla ledare följs upp på nya uppläggen. 1.6 INDIVIDUELL TRÄNING Vi erbjuder nya former för träning i gymmet. Gymcoaching av föreningen hela året Vi har ett levande gym med många ledare och instruktörer Vårt gym är fritt från doping Utbildning och inspiration Vi inför Small groups och TMI Rekrytering av fler instruktörer jan, feb Vi erbjuder föreläsning om doping till medlemmar, EB Vi genomför dopingkontroll i gymmet under året EB Vi byter gammal utrustning i gymmet Inköp av nya maskiner och redskap sommar + resurs 1.7 ANPASSAD TRÄNING Vi erbjuder träning för alla Rekrytering av fler ledare och värdar jan, feb

6 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Försök att på ordinarie pass samköra för anpassad träning Komplettering med utrustning som är anpassad för personer med funktionsnedsättning 1.8 TRÄNING FÖR BARN Utbildningar i Röris och Mini-Röris Utbildningsdagar för lärare och förskolepersonal + Uppföljning, coaching av Familjejympaledare? 1.9 UNGA Lagträningar Lag som önskar erbjuds att träna hos oss i mån av plats

7 2 Organisation och anställda Övergripande mål: - Alla i organisationen arbetar tillsammans mot ett känt mål. - Alla i organisationen har en tydlig målbild för hur hela föreningen samt väsentliga delar i föreningen ska utvecklas de närmaste åren. - Personal och funktionärer med övergripande ansvar har förtroende och mandat att leda och utveckla sina områden inom givna ramar utifrån föreningens vision och målbild. - Styrelse och verksamhetschef arbetar systematiskt i arbetsmiljöarbete. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 2.1 STYRELSEN SOM ARBETSGIVARE Styrelse och verksamhetschef har ett bra samarbete Dialog om förväntningar och arbetssätt april S, EB Ordförande och verksamhetschef har dialog om verksamhetschefens roll 2.2 ANSTÄLLDA Alla anställda skall ha klara ansvarsområden Alla anställda ska ha en rimlig arbetsbörda Alla anställda ska ha rätt kompetens för kommande arbetsuppgifter Arbetsordning upprättas mellan styrelse och verksamhetschef Årsplanering för kommande styrelsemöten och aktiviteter april jan S, EB S, EB Utvecklings och lönesamtal årligen maj TS, EB Nya arbetsbeskrivningar och ny organisationsplan tas fram. Arbetssituationen bevakas och antalet komptimmar och sparade semesterdagar minskas april EB EB Plan för ev. vidareutbildning tas fram EB Utveckling av rutiner och arbetssätt Konferens under en mars EB

8 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 2.3 GEMENSAMT ARBETE Styrelse och anställda arbetar tillsammans med spaning och långsiktig verksamhetsplan Anställda och gruppansvariga funktionärer arbetar tillsammans med verksamhetsplan Start under en med gemensam planeringsdag alt. helg + möten Möten under och maj maj, aug, sept EB EB,, IL I december har vi en tydlig målbild för 2017 Styrelsebeslut dec dec S, EB

9 3 Medlemmar & medlemsservice Övergripande mål: Föreningen har en hög andel nöjda medlemmar. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 3.1 RECEPTIONEN Förstärka och utveckla det personliga mötet i receptionen både med anställda och ideella Förstärka bemanningen med anställd personal under tider med hög inpassering Öka kompetensen hos ideella receptionister genom egenutbildning och självtester Införa flera kompetensnivåer i receptionen Genomföra utbildningar i värdskap och bemötande jan mars+ Förbättra receptionen som arbetsplats Se över arbetsställning, tex kassalådan IL + KJ Förbättra servicen via telefon/telefonväxel Uppgradering av tekniska verktyg som datorer, bildkort, skärmar Mer stabil internetuppkoppling totalt RS Utreda och fastslå en telefonstrategi - hur vi på ett mer optimalt sätt kan använda telefonen och växeln för att ge bättre service och information maj IL IL IL IL RS IL + RS 3.2 WEBBSERVICE mötet på hemsidan Utveckla och öka servicenivån på hemsidan Utveckla funktionerna i BRP som tex bokningsfunktionen, webbaserad försäljning, utveckla info på hemsidan om resurser,

10 Utveckla informationen i lokalen via bildskärmar Tex se över hur vi visar informationen digitalt + RS 3.3 MEDLEMSPÅVERKAN mötet i demokratin Öka möjligheten och tillgängligheten för alla medlemmar att ge förslag till förändringar av verksamheten Utreda frågan och ge förslag på hur föreningen kan stimulera medlemmarna till att vilja påverka i ännu högre grad. Både i den dagliga verksamheten och genom motioner till årsmöten. IL + EB Alla medlemsfrågor ska hanteras snabbt samt arkiveras för uppföljning + alla 3.4 MERVÄRDEN det lilla extra Medlemskapet laddas med kvalitetssäkrad träning samt det där lilla extra som gör skillnad Erbjuda träningsrelaterade föreläsningar, kurser Ta fram bra produkter till försäljning i receptionen Erbjuda frukost till morgonträningen KJ +IL Erbjudanden/rabatter från a lokala samarbetspartners KJ EB 3.5 TRÄNINGSSERVICE Utveckla rollen, uppdraget och servicenivån för funktionärer på träningsgolvet, (funktionärer som inte har ett ledaruppdrag) Utveckla introduktionerna och utbildningarna för nya funktionärer i värderingar, bemötande samt träningskunskap IL Erbjuda anpassad träningsmusik i gymmet Välja musikkanaler samt anpassa ljudvolymen i förhållande till målgrupp RS 3.6 MEDLEMSADMIN backoffice Alla medlemmar får snabbt svar på mailförfrågningar. Infomail är alltid bevakad även under semestertider. + alla Rec. semestertid

11 Förenkla och utveckla receptionsarbetet mot ett mer serviceorienterat uppdrag Utreda rutinerna i receptionen i syfte att effektivisera arbetsmomenten maj KJ Utveckla det administrativa arbetet i BRP Se över de dagliga servicerutinerna mot enskilda medlemmar maj IL + RS Göra uppföljning av aktiviteter, processer som är kopplat till verksamheten och medlemmarna maj IL + RS

12 4 Ekonomi DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 4.1 STABIL EKONOMI Stabil ekonomi som uppnås med träningskort som upplevs som prisvärda. Omvärlds och invärldsbevakning ger grund för översyn av priser och utbud av träningskort samt övr. försäljning aug. samt kvartalsvis S,EB, KJ

13 5 Funktionärer Övergripande mål: Alla funktionärer är engagerade, kompetenta och bidrar på ett aktivt sätt till föreningens utveckling och medlemmarnas trivsel. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.1 KOMPETENS; ENGAGEMANG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Alla nya funktionärer skall ha god kännedom om föreningen och a värderingar Alla funktionärer är engagerade och känner lust och glädje i sitt uppdrag Alla funktionärer utvecklas utifrån sina egna insikter och drivkrafter. Alla blir sedda Alla funktionärer ska ha kunskap inom livräddning (HLR) och ha god kännedom om a brandrutiner Alla funktionärer erbjuds kläder som passar för aktuellt uppdrag i föreningen Utveckla introduktionerna och erbjuda Föreningsintro till alla nya funktionärer Alla uppdrag är meningsfulla och funktionärerna kan påverka sitt uppdrag Erbjuda gemensamma tillfällen för inspiration och fest IL,, EB IL, IL, Regelbundet erbjuda uppföljning IL, Regelbundet erbjuda HLR utbildning. Regelbundet ha brandgenomgångar i lokalerna. Personlig beställning görs ur gemensam klädkollektion och jan, aug IL, 5.2 STYRELSE Kunniga och engagerade styrelseledamöter samt medlemmar i valberedning Samtliga nya styrelseledamöter och medlemmar i valberedning erbjuds Introduktion via Riks mars EB Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i valberedning erbjuds plats på Föreningskonferensen mars EB 5.7 REKRYTERING

14 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Föreningens behov av funktionärer är tillgodosett i syfte att erbjuda en hög kvalitativ träning samt den bästa medlemsservicen Aktiv rekrytering. Vi identifierar medlemmar som vill och har möjlighet att engagera sig i föreningens olika områden jan, feb, aug, sep samt IL, 5.8 KLÄDER Alla funktionärer har fräscha kläder som passar för aktuellt uppdrag i föreningen Personlig beställning görs ur gemensam klädkollektion jan Kostnaden för kläder och lagerhållning skall hållas så låg som möjligt utan att ge avkall på kvalitet och storleksutbud. Samarbete med föreningar i regionen inleds så att lager utnyttjas så effektivt som möjligt.

15 6 Säkerhet DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.1 LOKALER Lokalerna uppfyller standarden för tillträdesskydd, brandoch infosäkerhet. Regelbunden tillsyn av Räddningstjänst med ev. efterföljande åtgärder. mars okt 6.2 KUNSKAP Samtliga receptionsvärdar kan hantera defibrillator. D-HLR 1 dag, utbildning obligatorisk för reception, tillval för andra funktionärer. Alla funktionärer kan ge HLR Utbildningar feb okt feb okt, IL, IL 6.3 HANDLINGSPLAN/KRISPLAN Vid en olycka ska det finnas en handlingsplan/krisplan. Beskrivning av rutiner tas fram. mars, EB

16 7 Teknik Övergripande mål: En verksamhet med driftsäker och snabb teknik. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 7.1 TEKNIK Internetuppkoppling som klarar verksamhetens belastning med marginal Uppgradering till fiber som finns indraget till huset. Säkerhetskopiering av alla datorer Ny backup-lösning RS Öka kunskap om funktioner i BRP BRP-utbildning tillsammans med andra föreningar mars mars RS RS, IL, KJ Utveckla appen Bidra med synpunkter till Gbg el BRP RS Förenkla hantering av telefonväxel Undersöka alternativ till nuvarande leverantör, ev byta. Förbättra receptionen Ny kassadator (kassa 1) Kassa 1 installeras som medlemsdator Förbättra musikstudion Skärmar som kan tiltas mer för bättre arbetsmiljö Nya inpasseringsscannrar tre st Inpasseringsterminal och betalningsterminal, ny? feb Två nya bokningsdatorer RS Genomgång av båda datorerna och deras funktion. Ny manual för ledare och studioansvarig. Bättre arbetsplats med högtalare och ny dator. Säkrare och lättillgängligare dokumenthantering Ta fram rutiner för gemensamma RS RS RS RS RS RS RS RS

17 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING dokument på server

18 8 Lokaler DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 8.1 UPPLEVELSE Lokalerna skall av a medlemmar, funktionärer och personal upplevas som fräscha och för ändamålet väl disponerade. Löpande underhåll. Måla om i omklädningsrummen. Måla i gymmet, korridorer och allmänutrymmen, fixa dörrar och trycken (receptionsområdet), externt och internt. Göra i ordning de tre äldsta toaletterna i korridoren och funkköket. Externt. sommar Byta speglar samt utöka antalet. Städrutinerna utvecklas i takt med ökat antal personer i lokalen. Översyn av funkutrymmen och studion för att på bästa sätt disponera dessa. Se över förrådet mellan hallarna. Smartaste för allt material Fondvägg målas i spinningen Övriga underhåll och reparationer hela lokalen 8.2 UTFORMNING Lokalernas utformning är anpassade till föreningens behov och verksamhet. Se över lokalen i syfte att maximera ytorna. Innebär översyn utifrån utveckling av individuell träning 8.3 PLANERING Vision 2017: Ännu mer ändamålsenliga lokaler. I samband med långsiktig,, IL

19 Tillsammans med personalgruppen planera kring fönsterbyten och ventilation i IW-hallen verksamhetsplan planera för utveckling av a lokaler 8.4 MILJÖ Vi hanterar sopor, skräp och avfall effektivt och miljövänligt. Vi följer upp/utvecklar sophantering Städning sker på mest miljövänligt sätt

20 9 Marknad och kommunikation Långsiktigt mål: Friskis&Svettis Tyresös har ett strategiskt varumärkesarbete som på sikt syftar till att nå en en top of mind-position inom området träning och i förlängningen även ett högt varumärkesvärde. Tyresöbor såväl medlemmar som icke medlemmar vet vad som är unikt och särskiljande med Friskis&Svettis. Långsiktigt mål: Friskis&Svettis Tyresö har en plan för effektiv, målgruppsanpassad kommunikation och marknadsföring, som är tydligt kopplad till föreningens mål, vision och varumärkesarbete. DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 9.1 UNDERSÖKNING ATTITYDER & FÖRUTSÄTTNINGAR Vi har kunskap om Tyresöbors både medlemmar och ej medlemmar medvetenhet och uppfattning om Friskis&Svettis Tyresö samt hur marknaden i Tyresö ser ut. En marknads-/attityds- /varumärkesundersökning genomförs bland Tyresöbor som inte är medlemmar i föreningen. En undersökning genomförs bland medlemmar i föreningen. mars En omvärldsanalys görs. maj + EB 9.2 ÖVERSYN AV BEFINTLIG KOMMUNIKATION Vi vet vilka kommunikationsaktiviteter såväl interna som externa och kanaler (hemsida, nyhetsbrev, Friskispressen, lokalen, funkissidor, utskick etc.) som fungerar/inte fungerar. Befintlig statistik gås igenom. En funktionärsundersökning genomförs. En medlemsundersökning genomförs (samma som under 9.1) mars 9.3 STRATEGI Vi vet vad vi ska göra, när, var, hur och varför En marknadsplan för 2015 (alt. 3 årsplan) tas fram. En kommunikationsplan för 2015 (alt. 3 års-plan) tas fram.

21 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 9.4 NÄRVARO i SOCIALA MEDIER Vi använder kommunikationskanaler som ligger i tiden och ökar möjligheten till dialog med medlemmar och omvärld samt att sprider Friskis&Svettis varumärke. En plan för föreningens närvaro i sociala medier tas fram. Användningen av Facebook som kommunikationskanal optimeras. maj utifrån undersök och plan Twitter och Instagram läggs till som kommunikationskanaler utifrån undersök och plan 9.5 ATTRAKTIV OCH ANVÄNDARVÄNLIG WEBB Friskis&Svettis har en webbplats som är användarvänlig, attraktiv och ger ett professionellt intryck. En webbplats som ger medlemmarna god service, vilket avlastar receptionen och ger receptionisterna möjlighet att fokusera på det personliga mötet. Bokningen och möjligheten att köpa träningskort via hemsidan utvecklas och förbättras genom en anpassning av BRPs API. Låtlistor för gruppträningspass publiceras på webben. Bloggar introduceras på hemsidan. Hemsidan utvärderas som en del i 9.2 Översyn av befintlig kommunikation., om resurser finns utifrån undersök och plan april 9.6 GEMENSAM KOMMUNIKATION Gemensam kommunikation i regionen och på riksnivå En kampanj genomförs i samarbete med Region Sthlm inför säsongen. En kampanj genomförs på riksnivå inför säsongen. jan, mars

22 DELMÅL ELLER RIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 9.7 LÖPANDE KOMMUNIKATION I syfte att lyfta och uppmärksamma den pågående verksamheten genomförs kommunikations- och marknadsaktiviteter i den verksamheten. Även aktiviteter som definierats i inom andra områden i verksamhetsplanen kommuniceras till lämpliga målgrupper. Nyhetsbrev Utskick till nyinflyttade Annonser Schema Medlemsvillkor Anslagstavlor Skärmar Passinfo mm, EB + resp. ansvarig

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2013 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2012 Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 2 Syfte med verksamhetsplanen

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs VÄLKOMMEN som medlem! Friskis&Svettis Höganäs FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS HÖGANÄS Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Alla ledare, instruktörer, värdar

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2016 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2016 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få fler människor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Motioner. Motioner 2016

Motioner. Motioner 2016 Motioner 2016 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Motioner 2016 1 Motion nr 1 Pensionärsrabatt på ordinarie årskort Friskis och Svettis i Tyresö erbjuder idag inte rabatt på ordinarie årskort för pensionärer. De flesta

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist VÄLKOMMEN som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist Foto: Marcus Palmqvist DET HÄR ÄR F&S LUND IF Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening med målet att skapa leenden. Det som

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Sundsvall För perioden 2012.01-2012.12

VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Sundsvall För perioden 2012.01-2012.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Sundsvall För perioden 2012.01-2012.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150113 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150113 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150113 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Erik Andersson Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013.

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Kortpriser kommentar: Nu har vi genomfört

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö 2016 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Är du intresserad av att bli receptionsvärd?

Är du intresserad av att bli receptionsvärd? Är du intresserad av att bli receptionsvärd? Varmt välkommen på rekrytering! Vad roligt att just Du är intresserad av att bli funktionär i vår förening! Fyll i blanketten längst bak i denna folder och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2014 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ www.lidingo.friskissvettis.se Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig

Läs mer

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan Mall för att arrangera en Handbollsskolan Hur kan en handbollsskola fungera? Stockholms Handbollförbunds mall på hur en handbollsskola kan organiseras och genomföras. Här finner ni en mall på hur en handbollsskola

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsplan 2016-2017 Friskis&Svettis Norrköping OM VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen är ett styrdokument för anställda och funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar. Den ska

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

PR-/Kommunikationsstrategi

PR-/Kommunikationsstrategi Motion: Utveckling av partiprogrammet PR-/Kommunikationsstrategi Bakgrund Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö OM FRISKIS&SVETTIS MALMÖ Välkommen som medlem i IF Friskis&Svettis Malmö! Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2015 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2015 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2015 visar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer