Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

2 Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det interna arbetet i föreningen. Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt arbete under hela året och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen, men det är alltid lättare att ändra färdväg om man från början vet vart man är på väg. Verksamhetsplanen för det kommande året definierar våra övergripande mål på kort och lång sikt - Vad vi ska göra och Varför vi ska göra det. I detalj Vad som ska göras, Hur det ska göras, När det ska göras, Vem som ska göra det och Hur vi ska följa upp våra mål definieras i Aktivitetsplaner kring varje definierat mål- och/eller ansvarsområde. Friskis&Svettis i Tyresö startades 1987 och hade det första året 140 medlemmar. Den egna lokal invigdes i januari Vid årsskiftet 2010/2011 har föreningen 5126 medlemmar, varav 185 funktionärer. Vi bedriver en omfattande verksamhet med bl.a gyminstruktioner och 79 schemalagda pass i våra lokaler och utomhus. Föreningen erbjuder även gratis utejympa på sommaren. Idé och vision Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. När vi rör oss mår vi bra, både till kropp och till själ, för människan är byggd för rörelse. Det är kärnan i Friskis&Svettis verksamhetsidé. Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening där tävlandet mot andra har ersatts med lustfylld motion tillsammans med andra. Prisnivån är lägre än hos annan liknande träningsverksamhet. Detta tack vare stor arbetsinsats och engagemang av ideellt engagerade funktionärer samt att Friskis&Svettis drivs helt utan vinstintresse. Visionen är ett Tyresö fullt av rörelseglädje. Friskis&Svettis i Tyresö ska vara det mest lättillgängliga och lustfyllda träningsalternativet för alla, som har livet som huvudintresse. 1

3 Långsiktiga mål ( ) Verksamheten är stabil och utvecklas fortlöpande efter medlemmarnas önskemål inom ramen för vår kompetens och våra värderingar. Friskis&Svettis i Tyresö ska vara en ideellt arbetande idrottsförening. Medlemmarna är lojala och tycker att det är roligt att träna med Friskis&Svettis. Många känner sig också manade att på olika sätt bidra i föreningens verksamhet som funktionär eller på annat sätt. Antalet medlemmar som tränar hos Friskis&Svettis i Tyresö har ökat till ett antal motsvarande 14% av befolkningen i Tyresö. Organisationen ger föreningen de allra bästa förutsättningarna att uppnå sitt syfte och uppsatta verksamhetsmål samt utvecklas och anpassas kontinuerligt efter föreningens behov. Funktionärerna och de anställda i föreningen är högt motiverade och engagerade, positiva och kompetenta vilket skapar goda förutsättningar för en stark Friskis&Svettis-förening. Glädje, Gemenskap och Engagemang präglar funktionärsgruppen i föreningen. De anställda arbetar som stöd åt föreningens funktionärer så att deras arbete i föreningen kan koncentreras kring kärnverksamheten. Det är lätt att rekrytera nya funktionärer. Ekonomin är långsiktigt stabil. Den ger medel för vidareutveckling och kvalitet i verksamheten. Med ideella insatser är medlemskapet prisvärt och ger god valuta för pengarna. Lokalerna vi använder för verksamheten upplevs som positiva mötesplatser och är ändamålsenliga och fräscha. Beläggningen i lokalerna är optimerad utifrån verksamheten. På marknaden syns vi aktivt som en aktör för en fysiskt aktiv livsstil. Vi marknadsför Friskis&Svettis varje dag i allt vi gör och Tyresöborna känner väl till Friskis&Svettis som ett positivt begrepp inom friskvården. Vi samarbetar med och har ett långsiktigt utbyte med kommunens olika verksamhetsgrenar, andra organisationer och näringslivet i Tyresö. Samarbetet med idrottsföreningar som kompletterar sin specifika teknikträning med skadeförebyggande och funktionell träning ökar. Allt fler ungdomar ges möjlighet att fortsätta träna utan tävlingsinriktning. Arbete mot doping är intensivt och vi samarbetar med övriga aktörer i Tyresö för att få en dopingfri kommun. Handikappanpassad träning erbjuds och tillsammans med erfarna instruktörer erbjuder vi ett anpassat träningsutbud och instruktioner. Vi samarbetar med kommunen och övriga aktörer för att utveckla utbudet för funktionshindrade ytterligare. Kvalitén i vår verksamhet är hög och utvecklas fortlöpande. Det gäller allt från vår träning, vårt sätt att bemöta medlemmarna, utrustningen i verksamheten, lokalerna, vår profil m.m. Föreningens värderingar är prioriterade och samtliga funktionärer, anställda och styrelse har deltagit i minst en utbildning i Friskis&Svettis värderingar. Inriktning 2011 Vi fortsätter utveckla arbetet i föreningen så att både nya och befintliga medlemmar ser Friskis&Svettis Tyresö som sitt självklara träningsalternativ. Vi anpassar utbudet av träningsalternativ och aktiviteter till efterfrågan och vad som är långsiktigt möjligt med funktionärskåren. Vi fortsätter förädla och kvalitetssäkra våra träningsformer och intensiteter. Vi fortsätter utveckla vårt arbetssätt och vår organisation med personal och funktionärer. Vi fortsätter på olika sätt visa alla Tyresöbor vad Friskis&Svettis står för och vi blir därigenom ännu fler aktiva medlemmar i föreningen. Vi fortsätter erbjuda träning i ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet. Vi arbetar aktivt för att öka föreningskänslan bland medlemmarna. Värderingsarbetet bland våra funktionärer inleds med medelupplägget och fortsätter med inriktning mot intensiv-upplägget. Följande målområden är definierade i verksamhetsplanen Träningsutbud Medlemmar Organisation Funktionärer och anställda Ekonomi Lokaler Marknad Information och kommunikation Kvalitet Säkerhet 2

4 Träningsutbud Vi har ett utbud av olika träningsaktiviteter som vänder sig till de flesta och som lever upp till Friskis&Svettis kvalitetskrav. Vi erbjuder ett så bra och varierat träningsutbud att medlemmen väljer ett långsiktigt medlemskap. Medlemmarna tycker att utbudet och öppettiderna är bra och varierat. Vi utvärderar och anpassar våra aktiviteter och öppettider i lokalerna kontinuerligt. Befintlig verksamhet dagtid och helger breddas och utökas. Lokalerna hålls öppna och verksamhet bedrivs dagligen i våra lokaler. Undantaget är speciella utbildningsdagar och storhelger enligt särskilda beslut. Verksamheten kompletteras med föreläsningar/miniseminarier inom Friskis&Svettis närliggande kompetensområden. Medlemmarnas efterfrågan ska, så långt det är verksamhetsmässigt möjligt, styra verksamheten och utbudet av aktiviteter. Primära förutsättningar är tillgång till ändamålsenliga lokaler samt utbildade och engagerade funktionärer. Spridning av aktiviteter över dagen prioriteras för att nå jämn beläggning i lokalerna. Vi utvecklar fortlöpande motionsutbudet inom ramen för vår kompetens och värderingar. Aktiviteter med regelbundet mindre är 25 % beläggning åtgärdas (nedläggning, utveckling, ny schemaläggning eller annan åtgärd). Uteverksamheten är en attraktiv och efterfrågad del i föreningens utbud. Prova på, Kom igång och Träna inför aktiviteter genomförs under våren. Olika upplägg och marknadsföring genomförs. Satsningen följs upp under året. Våren och hösten Locka fler nya medlemmar till F&S uteaktiviteter Utökad jympaverksamhet dagtid. Riktade rekryteringar till Familj, Knatte, Junior, Ung, Dans, Senior, Box, Core och Yoga. Utökad spinningverksamhet dagtid och helger. Riktad rekrytering av spinnledare dagtid och helg. Vårt gym är fritt från doping. Vi har en tydlig antidopningprofil. Vaccinerad mot doping (RF). Riktad rekrytering av gyminstruktörer som kan instruera dag- och helgtid. Vaccination våren Övrigt löpande Vi tar tydligt avstånd från alla typer av doping. 3

5 Vårt gym präglas av F&S känsla. Gymmet är vid hög beläggning bemannat med värdar eller gyminstruktörer. och Värdansvarig Utökad gymverksamhet. Rekrytering av instruktörer, delen för fria vikter utökas, fler Cirkelgympass erbjuds. rekrytering Utökning hösten Handikappanpassad gymverksamhet. Samarbete med andra organisationer inleds och utbudet marknadsförs. Hösten Medlemmar Tillväxt Antalet medlemmar som tränar hos Friskis&Svettis Tyresö ökar till Medlemsantalet ska genom aktiva marknadsåtgärder ha en balanserad tillväxt och uppgå i slutet av 2011 till ca medlemmar (budgetmål) varav - minst 36 % är män - minst 20 % är barn och ungdomar under 20 år. - minst 10 % är seniorer / medlemmar över 65 år Styrelsen En successiv tillväxt i medlemsantal ger en stabil och balanserad utveckling av verksamheten tack vare ökade ekonomiska resurser. Service Hos Friskis&Svettis i Tyresö känner sig varje individ sedd och trevligt bemött. Våra medlemmar vårdas som de tillgångar de är varenda en! Medlemmarna känner att Friskis&Svettis i Tyresö är deras förening. Receptionsvärdar och trivselvärdar har genom utbildning, fortbildning och positiv feedback den kompetens och servicekänsla som krävs. Detta följs upp genom VUF:ning. Syftet är att skapa goda förutsättningar för lojala medlemmar som känner att det är roligt att träna med Friskis&Svettis och stannar länge i föreningen samt attraherar nya medlemmar. 4

6 Kvalitet Medlemmarna i Friskis&Svettis Tyresö upplever medlemskapet som värdefullt. Minst 90 % av våra medlemmar säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med föreningens verksamhet. Medlemsförmånerna utvärderas kontinuerligt. Medlemsförmånerna innefattar främst olika former av värdefulla aktiviteter. En åtgärdsplan baserat på medlemsundersökningen. Åtgärdsplan våren Organisation Friskis&Svettis organisation är uppdelad i följande huvud-ansvarsområden: Receptions- och värdansvarig - Lokal- och säkerhetsansvarig - Webansvarig Medarbetarsamtal resulterar i rollbeskrivningar och en detaljerade ansvars- och arbetsbeskrivningar i den nya organisationen. Våren Ekonomitjänsten köps in från extern konsult. Friskis&Svettis organisation och arbetssätt utvecklas och anpassas kontinuerligt efter föreningens behov. Föreningens arbetssätt och organisation vidareutvecklas. Styrelsen genomför minst två interna workshops vardera inom områdena Verksamhetsplanering och Organisationsutveckling. Styrelsen Våren samt hösten Vi skapar de bästa förutsättningarna för föreningen att uppnå sitt syfte och uppsatta verksamhetsmål. Det är attraktivt att arbeta som funktionär i föreningen. Samtliga ansvarsroller finns beskrivna i tydliga rollbeskrivningar. Urvalskriterier och rekryteringsrutiner för olika grupper av funktionärer är dokumenterade. Respektive ansvarig Hösten Skapa en effektiv organisation med en långtgående delegering och roller som innehåller rimliga beting efter identifierade behov. En arbetsordning upprättas mellan ansvariga och Styrelse. Styrelsen Hösten Syftet är att skapa en effektiv verksamhetsstyrning och en tydlig ansvarsfördelning mellan ansvarsområden och styrelse. 5

7 Rekrytering Tillgodose föreningens behov av fler funktionärer som kan ge en god medlemsservice. Rekrytering av nya funktionärer är ett prioriterat område även under och Vi identifierar medlemmar som vill och har möjlighet att engagera sig som funktionär. Vi har 100% täckning av funktionärer till de aktiviteter och den verksamhet som föreningen vill bedriva Vi har ett flertal reserver som är intresserade att arbeta som funktionärer. Samtliga ansvarigposter i föreningens organisation är tillsatta med kompetenta och motiverade funktionärer som genom sitt ledarskap coachar och utvecklar föreningens funktionärer. Fler ledare rekryteras till de schemalagda aktiviteterna. Vi utbildar nya funktionärer så att flaskhalsar undviks och en backup med funktionärer finns tillgänglig. Varje ledare ska vara schemalagd i genomsnitt 1,5 pass/ vecka och år. och Vi har en effektiv organisation med en stabil funktionärsgrupp där omsättningen endast beror på yttre omständigheter. Funktionärsgruppen ska utvecklas så att fler delar på föreningens uppgifter och att ingen tar på sig för mycket. Omsättningen av funktionärer understiger 10 % resp. 20 % för vardera ledare resp. värdar, sjukdom och skador undantaget. och. Funktionärer och anställda Vi arbetar målmedvetet och aktivt med funktionärsutveckling och erbjuder mervärden. Vi genomför gemensamma aktiviteter för att stärka känslan av samhörighet mellan alla funktionärer. Glädje, Gemenskap och Engagemang präglar funktionärsgruppen i föreningen. Minst 4 gemensamma funktionärsaktiviteter genomförs. Informationen och kommunikationen i föreningen vidareutvecklas.,, Lokal & Säkerhetsansvarig och Aktiviteter kvartalsvis Info hösten Syftet är att skapa bra förutsättningar för engagerade, positiva och kompetenta funktionärer vilket i sin tur skapar förutsättningar för en stark Friskis&Svettis förening och därmed större möjligheter för många människor att få uppleva rörelseglädje. 6

8 Anställd personal är högt motiverade och trivs med sitt arbete. Samtliga anställda har under året haft minst ett utvecklingssamtal. Lönesamtal våren Utv.samtal hösten Utbildning Vi har kompetenta funktionärer som aktivt och på bästa sätt bidrar till föreningens utveckling och medlemmarnas trivsel. En samlad utbildningsplan för funktionärer och anställda tas fram. Alla funktionärer och anställda erbjuds efter behov någon form av fortbildning., och Plan vår/sommar Fortbildning löpande För att säkra funktionärsrekrytering, möta Riks krav på framförhållning, ge alla funktionärer verktyg för kompetensutveckling och personlig utveckling Alla funktionärer uppmanas att delta på minst en aktivitet/termin inom vardera gym, jympa, spinning och uteliv. Respektive gruppansvarig Under året Vi hämtar inspiration samt idéer från andra föreningar. Alla styrelseledamöter, anställda och övriga funktionärer har under året i studiesyfte besökt minst en annan Friskis&Svettis förening och till respektive gruppansvarig återkopplat positiva erfarenheter och aktiviteter som kan kopieras till vår förening. Alla Under året Kläder Alla funktionärer erbjuds enhetliga funktionella kläder att använda i föreningens verksamhet. Samtliga funktionärers behov av funktionärskläder tillfredsställs. Det ger funktionärer ett mervärde i sitt utövande. Lokal- och säkerhetsansvarig Hösten Klädseln identifierar föreningens funktionärer. Ekonomi Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och aktivitets-/ träningsavgifter. Ekonomin i föreningen är långsiktigt stabil och ger medel för vidareutveckling. Föreningens eget kapital kan täcka minst 3 månaders kostnader för ordinarie verksamhet. Föreningens rörelseresultat ska över tiden uppgå till 10 % av omsättningen för att långsiktigt investeras i tillväxt och kvalitet inom föreningen. Styrelsen, Friskis&Svettis ska vara självständigt, fristående och ostyrbart av andra än sina medlemmar. 7

9 Vi erbjuder bra kvalitet till ett förmånligt pris. Vi fortsätter att vara prisvärda. Vi har en medlems- och marknadsanpassad prissättning som ger god valuta för pengarna och skapar förutsättningar för så många som möjligt att uppleva Friskis&Svettis. Styrelsen, Inför säsongsstarter Prissättning ska löpande ses över och, med ideella insatser, hållas så lågt som det i verksamhetsperspektiv är möjligt. Lokaler Vi tillhandahåller positiva mötesplatser i ändamålsenliga lokaler där det är roligt att träna. Lokalerna uppfattas som fräscha och ändamålsenliga. Lokalerna får löpande underhåll. Vid behov kontrakteras entreprenörer för att utföra prioriterat och/eller specialiserat arbete i lokalerna. Expansionsmöjligheter bevakas. kontakt hålls med hyresvärden. Lokalansvarig Alla medlemmar och funktionärer ska känna att det är roligt att gå och träna hos Friskis&Svettis i Tyresö. Marknad Behålla befintliga, få tillbaka tidigare samt skaffa nya medlemmar ur olika målgrupper. Minst 4 marknadsaktiviteter genomförs i syfte att rekrytera gamla/nya medlemmar. Riktad bearbetning av målgrupperna Nyinflyttade, Seniorer, Daglediga och Funktionshindrade. Marknadsföra befintliga och nya aktiviteter till befintliga och nya målgrupper. Vi syns på marknaden i Tyresö som en aktör för en fysiskt aktiv livsstil. Alla i Tyresö med omnejd ska veta vad Friskis&Svettis är och var vi finns. Annonsering i lokaltidning samt på webben. Medverkan i Friskispressen i form av egna lokala sidor sker under året. Det är självklart för alla Tyresöbor vad Friskis&Svettis erbjuder och var lokalerna finns. 8

10 Information och kommunikation Vi har en väl fungerande vardagskommunikation mellan alla delar i föreningen och med omvärlden. Hemsidan tillsammans med är de tongivande informationsmedierna bland funktionärerna. Funktionärssidorna på hemsidan startas och vidareutvecklas löpande. Information finns alltid tillgänglig när/där den efterfrågas och kommunikationen är tydlig i föreningens alla delar. Medlemsregistret uppdateras med mailadresser. Ökad kommunikation med medlemmarna genom återkommande nyhetsbrev som distribueras via och återfinns även på hemsidan. Vid kortköp Kommunikationen med medlemmarna håller högre kvalitet och frekvens till en lägre kostnad. Kvalitet Vi håller en hög kvalitet i vår verksamhet. Det gäller allt från vår träning, vårt sätt att bemöta våra medlemmar och vår profil m.m. Samtliga nya funktionärer (som inte ska bli ledare) genomgår GrundFunk som ordnas av föreningen. Alla Kvalitet i vår rekrytering, utbildning, uppföljning, utveckling och vår (externa) kommunikation. Vi lever Friskis&Svettis. Alla ledare LUF:as minst en gång. Fler LUF:are rekryteras och utbildas. Det positiva bemötandet av våra medlemmar ska genomsyra alla funktionärsuppdrag i föreningen. och Ett system för underhåll av befintlig utrustning, med fokus på Jympa-redskap, i lokalerna introduceras. Våren 9

11 Säkerhet Vi genomför fortlöpande säkerhetsanalyser så att olycksfall och katastrofer i möjligaste mån kan undvikas på våra aktiviteter och i vår verksamhet. En säkerhets- och katastrof- planering genomförs - inkl. brandövning för alla funktionärer - inkl. utbildning Första hjälpen och D-HLR för nya receptionsvärdar. Befintliga receptionsvärdar och anställda uppdateras i ovanstående vartannat år. Samtliga receptionsvärdar kan hantera defibrillator. Lokalansvarig Flera tillfällen under året Vid nyrekrytering Syftet är att alla berörda ska vara förberedda att agera om ett olycksfall eller en katastrof inträffar. Lokalerna ska uppfylla standarden för brandsäkerhet, tillträdesskydd och informationssäkerhet. Vi gör inspektioner och säkring av Brandsäkerheten, tillträdesskyddet och informationssäkerheten. Säkerheten och rutiner för penninghantering i receptionen utvärderas och förbättras. Lokalansvarig och Syftet är att säkra brandsäkerheten, tillträdesskyddet i lokalerna samt personal-/ funktionärssäkerheten och datasäkerheten i föreningen. 10

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer