INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD"

Transkript

1 1

2 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är en ökning med 150 % sedan år Hela 5,4 procent av den svenska befolkningen tränar på Friskis&Svettis var Friskis&Svettis Haninges 29:e verksamhets år och det sjunde året i egen träningsanläggning blev ytterligare ett positivt år då vi nådde 3410 medlemmar. Medlemsgrupper som ökade mest under året var seniorer och glädjande nog också ungdomar. VI SOM GÖR DET I HANINGE 2013 var ca 135 ideella funktionärer engagerade På kansliet hade vi tre anställda som utökades till fyra då Stefan Haag anställdes som träningsansvarig i juni. Alla är medspelare som bidrar till driften och utvecklingen av Friskis&Svettis Haninge och som samtidigt utvecklas som individer i en organisation med ett starkt varumärke. ÅRETS RÖDA TRÅD År 2013 påbörjade vi vår långsiktigt planerade satsning att utveckla träningen. Syftet är att växa ändå mer och erbjuda Haninges bästa träning. Vårt mål är att få fler människor i rörelse. Blir vi fler medlemmar leder det också till bättre ekonomi och möjlighet till fortsätt utveckling och framtida satsningar i verksamheten. Verksamhetsplanen för 2013 visar tydligt riktningen. Nyfikna, inspirerade och kunniga funktionärer med stor drivkraft som tar egna initiativ är alltmer viktigt när föreningen växer. Den största satsningen 2013 var att vi anställde en träningsansvarig (TA). När kunniga och erfarna Stefan Haag började som vår TA i juni drog vi igång satsningen på träningsutveckling enligt vår verksamhetsplan. Individuell träning/gym är den träningsform som växer mest, därför har vi byggt ut och utvecklat den fria tränings ytan i gymmet som erbjuder stora möjligheter till varierad lekfull och funktionell träning. Vi har mer av TMI, träna med instruktör och s.k. Small Groups. Satsningen på att utbilda sex cirkelgymledare var lyckad, cirkelgym är ett av våra populäraste gruppträningspass. Vi hoppas med detta locka personer till gymmet som tidigare inte tränat där. Vi har också gjort mindre renoveringar i våra lokaler, köpt in en hel del utrustning till gymmet och vi strävar hela tiden vidare mot att tillfredsställa våra medlemmars önskemål och leva upp till vår idé, om att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Tomas Glanshed leder Knattejympa. 2

3 STYRELSEN Under året har styrelsen haft 12 protokollförda möten samt några informella möten. Styrelsen hade också ett planeringsmöte under en dag inför 2014 års verksamhet tillsammans med personalen, TEAM-ledare och ett antal tillfrågade funkisar som var nya i föreningen. Styrelsens sammansättning under Ordförande Ann-Marie Ståhl Vice ordförande Lena Karlsson-Leksell Kassör Ewi Gelinder-Andersson Ledamot Thomas Edvall (Lämnade sitt uppdrag under året på egen begäran). Ledamot Kristina Nyberg Ledamot Karin Thelander Ledamot Karin Glanshed Ledamot Lars-Göran Persson Revisorer Anders Höglund, Karin Alderlid Suppleanter Ilona Buki, Peter Larsson Valberedning Ann Jirving, Nils Sjöbäck, Kicki Röttger AnnMarie Ståhl, vår ordförande för 4:e året i rad. FRISKIS&SVETTIS RIKS ÅRSSTÄMMA Vid Friskis&Svettis årsstämma i Kalmar från styrelsen: AnnMarie Ståhl, Karin Thelander, och Kristina Nyberg, Lena Karlsson Leksell och Verksamhetschef Anna Henriksson. EKONOMI Intäkterna ökade totalt med 3,6 % och det är främst försäljningen av årskorten som har ökat. Försäljningen av 12 mån allträningskort ökade med 25 % och 12 mån gymkort med 19,5%. Försäljningen av 30 dagarskorten har också gått bra. Kostnaderna - Lokalhyrorna är oförändrade och kostnaderna för el och sopor ökade med 18 %, snöröjning och värme ökade med ca 4 %. Behovet av ökad städning till följd av fler medlemmar har medfört att kostnaderna ökat med 46 % jämfört med föregående år. Personal o funktionärskostnaderna uppgick totalt till 2,1 Mkr och blev något lägre än budgeterat. Leasingkontraktet från 2007 för gymmaskiner och spincyklar är avslutat och restvärdet är inlöst. Kostnadsfördelning framgår av bilaga. 3

4 VERKSAMHETEN Organisationen för Friskis&Svettis Haninge har ändrats under året. Styrelsen har som alltid det övergripande ansvaret och planerar verksamheten tillsammans med berörda funktionärer och personal. Verksamhetschef (VC) Anna Henriksson är ansvarig inför styrelsen för verksamheten. VC har personalansvar samt verkställer styrelsens beslut och driver föreningen tillsammans med övrig personal och alla ideella funktionärer. I och med att Stefan Haag anställdes som Träningsansvarig på 100 % från 1 juni ändrades arbetsuppgifter och tjänstgöringsgraderna för alla anställda. När verksamheten växer, ökar behovet av mer anställd personal. Likväl som behovet av fler funktionärer. Personalen på kansliet består av: Anna Henriksson, Verksamhetschef 90 % Annika Tilliander, Ekonomi/Driftsansvarig 90 % Sussi Lundqvist, Receptionist/Kommunikatör 85 % Stefan Haag, Träningsansvarig 100 % Vi vet inte vad du behöver orka bara hur! TRÄNINGSUTBUDET 2013 Gymcoachning 2013 erbjuder Friskis&Svettis Riks föreningarna möjligheten att köpa stöd och support för att utveckla gymmet och befintliga gyminstruktörer i syfte att kunna hänga med i den utveckling som F&S Riks satt som vision och mål för F&S Individuell träning/gym år Detta stöd kallas Gymcoachning, F&S Haninge köpte detta och Stefan Haag blev vår Gymcoach. I och med att Stefan Haag sedan anställdes hos oss som TA, fick vi en ännu mer omfattande Gymcoachning. Under hösten 2013 har flera nya Gyminstruktörer rekryterats som ska gå utbildningen under våren-14. Ytterligare rekryteringar pågår. 4

5 Individuell träning/gym Träningen i gymmet är liksom förra året den träningsform som växer mest hos oss med både nya medlemmar och befintliga medlemmar som tränar fler gånger per vecka. Generösa öppettider gör vårt gym alltmer tillgängligt för alla. Under 2013 utbildade vi 6 stycken Cirkelgymledare och Cirkelgymmet flyttades från Cafédelen in på gymmet. Flytten innebar att CG-maskinerna används mer flitigt av alla på gymmet, även när det inte är ledarledda CG-pass. Vi har börjat i liten skala med Small Groups och TMI = träna med instruktör och vi har börjat ökat tillfällena med tillgängliga instruktörer för alla på gymmet. Eftersom gymmet är den träningsform som växer mest är det också här som den störta satsning behövs. Under 2013 har föreningsledningen kommit allt längre i planerna för att utöka möjlig träningsyta för bl.a. gymmet. Gruppträning Allt fler medlemmar fortsätter att kombinera flera träningsformer och väljer att köpa Allträningskort. Gruppträning Jympa har erbjudit 18 pass i veckan med varierande intensitet såsom till exempel bas, medel och familjejympa och 26 andra Gruppträningsformer såsom station, rygg, step, core, yoga, Dans fusion och Dans fuego. Nya pass under 2013 har varit Flex och Box. Ryggjympan ersattes under året av nya intensiteten soft. Enkeljympa för personer med funktionshinder var som vanligt mycket populär och lockade flera nya motionärer under året. Seniorjympan ökade också och är nu det pass tillsammans med Senior station som lockar flest deltagare. Uteverksamheten i form av vårt Crosspass var uppskattat och antalet motionärer har ökat. Rekryteringen pågår även här för att fylla på med nya ledare där det behövs. Med 15 pass i veckan på olika nivåer har våra spincyklar använts flitigt. Extra spinningpass med teman har förekommit vid flera tillfällen bl. a. Schlager och Maratonspinning. För tredje året arrangerade vi Spin of Hope med insamling till Barncancerfonden som blev mycket uppskattat och vi tillsammans samlade vi in :-! Pass med spexande ledare, olika teman t.ex. på Nyårsafton och vid Svenska finalen i melodifestivalen. 5

6 FaR Kontakter med vårdcentraler i kommunen och andra föreskrivare av Fysisk Aktivitet på recept försätter. Vårt FaR träningskort erbjuder bra möjligheter för dessa personer att prova vår träning. Under år 2013 har FaR motionärerna ökat markant. DUM, DUMMARE, DOPAD Vi har en vision om nolltolerans mot doping och jobbar ständigt för att vår anläggning ska vara dopingfri bl.a. genom tydlig information till nya medlemmar. Vi har certifiering från STAD/PRODIS att vi genomfört det som krävs för att vara en dopingfri anläggning. Vi har en dopingpolicy och våra instruktörer har gått STAD/PRODIS utbildning. Vi är vaccinerade mot doping via Riksidrottsförbundet (RF). RF genomförde under senhösten en av oss beställd dopingkontroll i våra lokaler. Förebyggande arbete mot doping är högt prioriterat. FUNKTIONÄRER 2013 Våra 135 ideella funktionärer som bär upp vårt varumärke och verksamhet utbildas och inspireras kontinuerligt på olika sätt bl.a. genom Friskis&Svettis Riks för att uppfylla kvalitetskrav och framtida utmaningar. Vi anlitade F&S Riks för en utbildningsdag för alla våra funktionärer, med den nya Vita boken i fokus där alla funktionärer fick ta del av Friskis&Svettis 12 värderingar. - Från ord till handling. Rekrytering är ett område som vi fortsätter lägga stort fokus på för att hitta fungerande form och struktur för under kommande år för hela föreningen så att ändå fler vill engagera sig i föreningen och anmäler sitt intresse. Utbildning, vidareutbildning, inspiration, uppföljning, trivsel och gemenskap är viktiga faktorer för funktionärernas sammanhållning och lust till uppdraget. I maj ordnades för andra gången en mycket uppskattad funktionärsfest och året avslutades med en uppskattad julfest. UTBILDNING, UTVECKLING OCH KVALITET Eftersom föreningen växer ökar behovet av nya funktionärer, ledare och instruktörer. Under 2013 har störst fokus varit att rekrytera fler Gyminstruktörer eftersom gymmet är den träningsform som växer mest. Via Gymcoachningen som pågått under året och all kunskap och inspiration som vår nyanställda TA bidrar med, har vi fått fler och bättre sätt att rekrytera till gymmet. Under år 2013 har 6 nya ledare/instruktörer utbildats, 4 ledare har vidareutbildats, en ny ledaruppföljare har utbildats. Flera funktionärer har deltagit i inspirationsträffar och mötesplatser. På Föreningskonferensen deltog två från styrelsen och två från kansliet. På Träningskonferensen i år deltog vår nya TA Stefan Haag. I år gjorde F&S Riks uppehåll med att arrangera inspirationskonventet Svettisdagarna. F&S Södertälje arrangerade en egen variant som påminde om Svettisdagarna kallad Leklust dit vi skickade 18 ledare och instruktörer. Alla funktionärer erbjuds årligen en genomgång i HLR (Hjärt- lungräddning) internt i F&S Haninge, liksom genomomgång av föreningens dopingpolicy, skyddsplan och säkerhetsrutiner. 6

7 MARKNADSFÖRING/INFORMATION Förutom hemsidan är Friskispressen vår kanal ut till medlemmarna och även en viktig extern kanal i kommunen via både utdelning och riktade utskick med följebrev från Verksamhetschefen. Internt har vi också FriskisBLADET som mailas ut till våra medlemmar, vi informerar på passen och på anslagstavlorna. Vi har deltagit i olika lokala mötesplatser och event såsom, Haningedagen, kommunens Äldremässa och Haninges Hälsovecka. Skolor, andra föreningar och företag visar intresse för att komma till oss och prova på pass eller träna på gymmet. Vi har annonserat lokalt i Mitt i Haninge, Tidningen Nyinflyttad och Mecenat studentrabatter. Vi har haft öppet hus vid några tillfällen med gratis prova på för icke medlemmar. Vi har tagit fram informationsfoldrar för olika målgrupper. Vi har utvecklat hemsidan och dess layout. Hemsidan är en viktig kanal för snabb och kvalitativ information till våra medlemmar. Vi har startat en Facebook sida som vi utvecklar allteftersom. Stor del av marknadsföringen sker i samverkan med Region Stockholm med kampanjer inför säsongsstarterna i januari och i september. I januari 2013 var temat att medlemmarna själva visade upp träningen hos oss genom att de fotade sig själva (så kallade selfies ) och la upp bilderna på Instagram. Reklambyrån Volt tog fram marknadsförings/annonsmaterial av dessa medlemsbilder för en prisad kampanj som gick över hela stor Stockholm. I september kom ännu en prisad kampanj från reklambyrån Volt gjort på uppdrag av oss, som även denna gång tog fram affischer och annonser samt en T-shirt med texten I love F&S Haninge i ett rött hjärta (USA- inspirerad från I love New York). Kampanjen fortsatte också på temat att medlemmar fotade sig själva och la upp bilder på sociala medier bl.a. Facebook och Instagram, denna gång klädda i den fina T-shirten. Till julen var det lokalkampanj Tacka funkisarna - Visa lite kärlek, där våra medlemmar skrev meddelanden på vägganslag i vår lokal och klistrade dit röda hjärtan när de Gillade varandras kommentarer. Julen 2013 På väggen i vår reception, medlemmarna skriver till våra funkisar och gillar varandras kommentarer med klisterhjärtan! 7

8 SAMARBETE Under året har vi samarbetat med olika aktörer. Tränings/forskningsprojektet Kom i form i samverkan med GIH genomfördes under våren. Det var 7:e tillfället vi arrangerade detta mycket uppskattade samarbete och många deltagare fortsätter sedan träna hos oss. REGION STOCKHOLM F&S Haninge är en av sex F&S föreningar i Stockholmsregionen som tillsammans bildat ett Regionalt aktiebolag. Regionbolaget har en styrelse där F&S Haninge har en styrelseledamot, vår VC. Bolaget har också en anställd VD på heltid och en assistent på 50 %. Bolaget gör gemensamma upphandlingar och bistår med kunskap och stöd i olika frågor. Vi är mycket nöjda med detta samarbete som det Regionala Bolaget innebär. HANINGE MOTION AB Friskis&Svettis Haninge har liksom andra idrottsföreningar länge haft tankar om att bilda ett aktiebolag. Efter noggranna förberedelser tog styrelsen beslut att bilda Aktiebolag. Syftet är bl.a. skattetekniska fördelar och att förbättra föreningens ekonomi till gagn för verksamheten och alla medlemmar. I december 2013 bildades bolaget som fick namnet Haninge Motion AB. Föreningen F&S Haninge finns kvar och fortsätter verksamheten som tidigare. Föreningen är ägare till bolaget. Målet är att skapa starkare muskler möjligheter att utveckla föreningen. LOKALEN Löpande underhåll har gjorts i vår lokal i den takt som vår ekonomi tillåtit. Vi har flyttat om och renoverat för att få ett kontorsrum och ett mötesrum. Efter sju år i egen lokal med glädjande medlemsökning har vi fortsatt vår översyn och plan för utveckling av lokalerna för att på bästa sätt möta framtida behov med syfte att under 2014 påbörja renovering och viss ombyggnad i våra lokaler. Stort tack till alla medlemmar, funktionärer och personal för träningssåret Haninge i Mars 2013 Styrelsen för IF Friskis&Svettis Haninge AnnMarie Ståhl, Ordförande Lena Karlsson Leksell, Ledamot Karin Glanshed Ledamot Ewi Gelinder, Ledamot Lars-Göran Persson, Ledamot Kristina Nyberg, Ledamot Karin Thelander, Suppleant 8

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Suppleant Verksamhetschef Kansli Sektionsansvariga:

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (10) Verksamhetsberättelse 2012 IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed vår berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2012 31 december

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Sollentuna. Värdering 10 Lätt att börja, lätt att fortsätta

Sollentuna. Värdering 10 Lätt att börja, lätt att fortsätta 2-13 we want you! Friskis&Svettis sollentuna växer. därför behövs flera funktionärer. anmäl ditt intresse i receptionen. foto: ilea hajalmarsson Grundfys Bra och kul teknikträning Grundfys är en ny träning

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Haninge. Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september. Friskispressen. nummer 4 2009

Haninge. Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september. Friskispressen. nummer 4 2009 nummer 4 2009 Friskispressen Haninge Lotta Dahlgren som leder höstens nyhet Spin/start foto: Peter Dahlgren Nya, gamla och fräscha Kom igång Kom igen Upptakt 1 september Ordföranden har ordet Nytt schema

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Stockholm 1. Våga Yoga SID 10 Träna Yoga på olika nivåer. Upplev mjuk kraft och lugn energi på dina villkor.

Stockholm 1. Våga Yoga SID 10 Träna Yoga på olika nivåer. Upplev mjuk kraft och lugn energi på dina villkor. Stockholm 1 2014 ÅRSMÖTE 24/4 F&S Stockholms årsmöte kommer att hållas torsdag 24 april 2014 18.00 på F&S Hagastan. Gör din röst hörd om motioner och i val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer.

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer