Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund

2 Inledning Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening som startade Föreningen bedriver sin verksamhet i tre kommuner; Lund, Kävlinge och Staffanstorp och ingår i organisationen Friskis&Svettis med sammanlagt 156 föreningar. Verksamhetsidén är att erbjuda "lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla Föreningens organisation ser ut enligt följande (blått = anställda, rött = ideella krafter): Fundamentet i föreningen är den ideella kraften som under 2015 bestått av ca 330 funktionärer fördelat på ca 180 ledare/instruktörer och 100 värdar. Förutom ledare/instruktörer och värdar på träningspassen sköts också exempelvis underhåll av Friskishuset, service i gymmet, ansvarig/sammankallande i områdesgrupperna, ansvarig/sammankallande i LUF gruppen (kvalitétsuppföljningen av träningen) och receptionsbemanningen på kvällar och helger av ideella krafter. Arrangemangsgruppen, som bl.a. anordnar medlemsaktiviteter utöver ordinarie träningsutbud, Medlemsrekryteringsgruppen, som arbetar med aktiviteter för att värva fler medlemmar, och styrelsen består också av ideella krafter. Styrelsen har under året bestått av nio ledamöter; sju ordinarie och två suppleanter. Sida 2

3 Under 2015 var nio personer anställda motsvarande 6,3 årsarbetstjänster fördelade på detta sätt: verksamhetschef 100 % tränings- och utbildningsansvarig 100 % kansli 50 % medlems- och funktionärsaktiviteter 25 % reception 100 % + 50 % lokalvård Friskishuset 100 % + 75 % ekonomi 30 % Verksamheten bedrevs under året i en egen träningslokal, Friskishuset i Lund, samt i 23 inhyrda skollokaler på 13 olika orter och hade en omsättning på 9,5 Mkr Vid verksamhetsårets slut var 5449 medlemmar registrerade (2014: 5944). Medlemsfördelning 2015: Kvinna Man Ej valt Summa 0-19 år: år: år: år: år: Okänd Genomsnittlig medelålder; 46,7 (en höjning med 1,5 år sedan föregående år) Trots fortsatt nedåtgående medlemstillströmning, 8,5 % färre medlemmar än föregående år, avslutar föreningen budgetåret 2015 i princip såsom budgeterat för; :- ( :-) Detta till stor del tack vare en strikt kostnadskontroll. Resultatet påverkas också av att utbildningsbudgeten inte nyttjades fullt ut på grund av utmaningar inom rekryteringsområdet att hitta potentiella ledaraspiranter framförallt till verksamheten i områdena. Marknadsföringsbudgeten nyttjades inte iheller i den grad som budgeterades för, en bidragande orsak är att vi lämnat lokaltidningarna som marknadsföringskanal vid terminsstarterna och fokuserar mer på sociala medier och andra kanaler. Anledningarna till medlemstappet är bl.a. den fortsatta expansionen av träningsmöjligheter via konkurrenter, både kommersiella och grupper som erbjuder träning gratis. Närheten till träning är en viktig och många gånger avgörande parameter för mig som motionär säger undersökningar som gjorts och görs inom branschen med kontinuitet. I dag säger man att en träningsaktörs upptagningsområde ligger inom en 2 minuters radie från lokalen man har verksamhet i (motsvarande siffra för något år sedan var 8 min). På våra orter i de s.k. skollokalerna ser vi att medlemsantalet fortsätta minska trots närheten till medlemmarna. Här ser vi bl.a. att en bidragande orsak är konkurrenterna som kan erbjuda flexiblare öppettider, större utbud, träning på dagtid osv. Sida 3

4 Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Föreningens intention är att fortsätta erbjuda verksamhet i samma omfattning som idag med målet att få så många som möjligt att röra på sig. I visionen framåt ligger bl.a. att arbeta för att hitta ändamålsenliga lokaler i Kävlinge kommun och Staffanstorps kommun med möjlighet att både utöka utbud och tillgänglighet. Att erbjuda träning både inne och ute på orterna som skapar variation och flexibilitet. En ombyggnad av Friskishuset för att mer effektivt använda ytorna och kunna utveckla verksamheten och ett fortsatt arbete med att vara en attraktiv aktör för de som väljer att träna i anordnad form. De risker och osäkerhetsfaktorer som finns att beakta är: Fortsatt tapp av medlemmar vilket påverkar ekonomin negativt och som i sin tur kan föranleda neddragningar i organisationen och övriga kostnader. Rekrytering av funktionärer. Funktionärsfrågan är på en del orter akut, kan föreningen inte rekrytera nya ledare/instruktörer kan vi hamna i ett läge där vi måste stänga ner pass och kanske verksamheten på orten. Receptionen i Friskishuset bemannas av ideella krafter kvällar och helger, utan den bemanningen kan inte nuvarande bemannade öppettider hållas. Omsättningen i gruppen är relativt hög och föreningen har här ett konstant rekryteringsbehov att fylla vilket är en utmaning. Nivån på servicen till medlemmarna påverkas också till viss del på grund av detta. Verksamhetens utbud 2015 Medlemmarna hos Friskis Lund har under 2015 erbjudits drygt 149 gruppträningspass och möjlighet till gymträning 86 timmar i veckan under vår- och höstterminen. Sommar och julveckorna har man haft möjlighet att träna i Friskishuset alternativt delta på den uteträning (framförallt jympa men även Cirkelfys och Cross) som föreningen erbjuder på flera orter. Vi arbetar kontinuerligt med att ta in de nya träningsformer Riks tar fram i den mån det ges utrymme i befintligt schema och det finns ledare som är intresserade av vidareutveckling. Det schemalagda utbudet 2015 har bestått av följande intensiteter: Jympa; soft, bas, medel, intensiv, puls, styrka, station, senior, enkel, familj, junior och special/gästpasset gummiband. Sida 4

5 Övrig gruppträning; HIT, Skivstång, Skivstång intervall, Cirkelfys, Power hour, Core, Intervallflex, Flex, Flex soft, Aerobics, Step, Step styrka, Dans fusion, Yoga soft, Yoga och Yoga energy. Uteverksamhet; Cross och Löpning Spinning; Spin 45, Spin 60, Spin puls 60, Spin intervall puls 60 och Norska intervaller. Cirkelgym; Cirkelgym, Cirkelgym senior, CirkelgymIW, Cirkelgym för föräldralediga och Cirkelgym X. Indoor walking; IW, IW Intervall och CirkelgymIW, Övrigt; Anders Pågar Gymmet har förutom den individuella träningen med instruktioner i olika omfattning erbjudit gruppträning såsom Gym senior och IMT Small group; yoga, löpning och kettlebells och en Börja träna kurs har genomförts under året med nöjda deltagare. Ung i gymmet; träning med instruktör tillgänglig för de som är mellan år. Under hösten erbjöd vi träning månd torsd mellan kl 15:00 17:00 Föreningen har under året även skräddarsytt ett flertal pass för olika företag, organisationer och skolklasser som antingen besökt Friskishuset eller där vi besökt deras lokaler för att träna tillsammans. Medlemsaktiviteter Arbetet med att vårda föreningens medlemmar är viktigt och prioriterat. Som medlem skall du uppleva att du alltid blir bemött på bästa sätt, erbjuds kvalitativ, rolig och bra träning, blir lyssnad på och bekräftad och känner dig trygg med ditt val av träningspartner. Den bästa ambassadören och spridaren av vårt budskap är en nöjd medlem. Undersökningar visar också att många väljer sitt träningsställe baserat på vad vänner ger för renommé. Som medlem ska du erbjudas andra förmåner och aktiviteter utöver den schemalagda träningen som ökar mervärdet av medlemskapet. Nedan kommer ett axplock av de aktiviteter, kurser och specialpass föreningen arrangerat under 2015 Sportlovsträning för barn och ungdomar 2-16 år i februari Triathlon i februari Vasaspinn i mars Spin of Hope i april Sköna söndag i april, en dag med yoga och spa. Påskpass i Staffanstorp skärtorsdag och i Kävlinge annandag påsk. Alla barnens dag i september Träningens dag i oktober Seniordag med föreläsning och möjlighet till träning i november Julaftonsjympan på Arenan i Lund Nyårspass i Idrottshallen i Hjärup Månadens pass i Löddeköpinge sista lördagen varje månad Sida 5

6 Månadens pass i Dalby/Sandby under hösten då man har möjlighet att testa några andra av de träningsformer vi erbjuder i föreningen än de som körs ordinarie schema på orten. Specialpass i Kävlinge för att fira 30 år i kommunen Specialpass i Genarp för att fira 30 år på orten Ett flertal olika specialpass i anslutning till musiktemat som genomsyrade den gemensamma marknadsföringskampanjen Riks ansvarade för. Vår aktiva Friluftsgrupp har bjudit in till ett flertal härliga vandringar under året och även cykeltur har funnits att delta i. Föreningen hade under 2015 samarbete med 15 olika partners som erbjöd våra medlemmar rabatter av olika slag. Utbildningar och inspirationer för funktionärer För att bibehålla och stärka det ovärderliga ideella engagemanget hos funktionärerna arbetar föreningen kontinuerligt med att utbilda, vidareutbilda och försöka hitta motiverande och inspirerande aktiviteter för funkiskåren. Under 2015 utbildades och licensierades 2 helt nya ledare/instruktörer (1 gym och 1 Indoor walking) via Riksorganisationen och 1 instruktör till gymmet kom till oss från annan förening. 8 ledare vidareutbildades för att leda Power hour, Löpning + Cross, Cirkelgym, Spinning, Puls spin, Jympa soft, Yoga energy och IntervallFlex 38 ledare/instruktörer åkte till "Malmö&Co" i april för en inspirerande lördag med träning och föreläsning. Fem större interna inspirations-/utbildningsdagar har erbjudits funktionärerna under året med olika tema och innehåll varav en genomfördes i Kävlinge och resterande i Friskishuset i Lund. Kalendern har även bl.a. erbjudit introduktionsdag för nya funktionärer (obligatorisk), HLR utbildning, sommarmingel och sist på året en julfest. Sida 6

7 Kvalité och Ledaruppföljning "LUF" Förutom utbildning och vidareutbildning har det under året även genomförts ledaruppföljningar för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Uppföljningen skall ske en gång var tredje termin, dvs. ledarna skall få träffa en ledaruppföljare för ett coachande samtal om sitt pass, sitt ledarskap med mera. Vår LUF grupp består i dagsläget av 9 uppföljare på ideell basis som under året skall arbeta med att våra drygt 130 ledare och instruktörer får möjlighet till en uppföljning. En ny ledaruppföljare utbildades under året, två valde att kliva av detta ideella engagemang. Gruppen träffas 4 gånger per år för att bland annat diskutera kvalitén i föreningen, vilka inspirations- och utvecklingsinsatser som kan behövas osv. och arbetar däremellan utifrån fastställda rutiner och riktlinjer. Lokaluthyrning Samtliga uthyrningsrum i Friskishuset var uthyrda till hyresgäster under Under året har träningssalar hyrts ut till föreningar, företag och organisationer under tider då föreningen inte själva utnyttjar dem. Denna uthyrningsform kan och bör utvecklas framförallt under dagtid och under helgen. Att få fler att röra på sig Föreningen arbetar ständigt med att försöka nå ut till så många som möjligt och sprida rörelseglädje för att förhoppningsvis väcka intresse för medlemskap. I medlemskapet ingår till exempel tre "prova på"-tillfällen (värde kr) att bjuda med någon för att prova vår träning. Prova på kortet i Friskishuset med 14 dagars möjlighet att träna allt du vill och prova på kupong i skollokalerna med 5 tillfällen under 3 veckor har under hela året delats ut på olika sätt för att ge möjlighet till nya, potentiella medlemmar att prova vår verksamhet. När det gäller prova på kortet ser vi att ca 30 % köper ett träningskort efter provperioden. Uppföljningen av prova på kupongen haltar varför vi inte kan plocka fram siffror för dessa tyvärr. Under året startade två styrelseledamöter upp ett arbete med att nå ut till företag och skapa intresse för vår verksamhet. Bl.a. har Baxter och Trivector köpt in halvdagar med föreläsning och träning i Friskishuset för de anställda med positivt resultat. Sida 7

8 Vi samarbetar med skolor i vårt närområde vid Friskishuset men också på orterna där vi t.ex. i Kävlinge alltid är med under en hel vecka med olika träningspass för skoleleverna på Korsbacka. Vi försöker synas och höras på olika strategiska platser t.ex. vid lokala arrangemang på orterna, på Lundaloppet mm där vi bl.a. delar ut prova på kort, information om verksamheten, schema osv. Samarbete H43:s ungdomslag och Lundagårds damlag valde att förlägga sin gymträning hos föreningen och samarbetsavtal har tecknats med båda. Under hösten inleddes ett samarbete med Team Rynkeby Lund som engagerar sig i att samla in pengar till barncancerfonden genom att cykla till Paris sommaren Vi inledde också ett samarbete med Physcan, ett cancerfondsprojekt där en studie av träningens påverkan under cancerbehandling genomförs. De tränar hos oss i gymmet tillsammans med egna instruktörer och coacher i princip varje dag i veckorna. Avslutningsvis Friskis&Svettis bärs, vibrerar och utvecklas av människor för människor. Det ideella engagemang som drygt 330 funktionärer varje vecka bidrar med för att tillsammans med föreningens medlemmar skapa sköna träningsupplevelser, energi och positiva möten är enastående. Som verksamhetschef för en förening, vars mål är leendet och att göra en skillnad för människors välmående, är det med stolthet och tacksamhet jag tackar alla, funktionärer och medlemmar, som väljer att vara en del av detta för det gångna året. Anette Henningsson Verksamhetschef IF Friskis&Svettis Lund Sida 8

Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund

Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund Inledning Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening som startade 1983. Föreningen bedriver sin verksamhet i tre kommuner; Lund, Kävlinge och Staffanstorp

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

The new kitt. En introduktion till nya utbildningsprogrammet

The new kitt. En introduktion till nya utbildningsprogrammet The new kitt En introduktion till nya utbildningsprogrammet Nytt i nya utbildningsprogrammet Målet med Friskis&Svettis utbildningsverksamhet har alltid varit att skapa förutsättningar för varje ledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019

tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019 tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019 Vi vill växa NÄR 2019 ÄR SLUT SÅ ÄR FRISKIS OCH SVETTIS JÄRFÄLLA EN DEL I FLER MÄNNISKORS LIV, VI VILL BERÖRA OCH ENGAGERA PÅ NYA INSPIRERANDE

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

SOMMARSCHEMA - GRUPPTRÄNING Friskishuset, Lund Vecka 23

SOMMARSCHEMA - GRUPPTRÄNING Friskishuset, Lund Vecka 23 Friskishuset, Lund Vecka 23 Måndag 2 juni 10.00 Cirkelgym senior Åsa S 11.30 Jympa bas Eva-Britt 16.30 Jympa medel Caroline J 17.00 IntervallFlex Jenny W 17.30 Cirkelgym Magdalena F 17.30 Jympa bas Annika

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Det här kanske du inte visste om Friskis&Svettis?

Det här kanske du inte visste om Friskis&Svettis? Det här kanske du inte visste om Friskis&Svettis? Friskis&Svettis är sedan 1978 en berättelse om engagemang, kompetens och ett avspänt förhållningssätt till träning och hälsa. En gemensam nämnare för

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsplan 2018-2019 Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsidé & ändamål Verksamhetsidén Lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Allt passar inte alla, men det finns något för

Läs mer

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning Passbeskrivning Jympa och annan gruppträning Jympa Soft Rörelsevalet är lätt att hänga på. Passet genomsyras av en hållningsbefrämjande medvetenhet som ger en säker och effektiv träning. Att bibehålla

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

NORRTÄLJE Sommarschema 2019

NORRTÄLJE Sommarschema 2019 NORRTÄLJE Sommarschema 2019 GRUPPTRÄNING INNE 2/5-1/9 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG JUNI MAJ Norrtälje Gustav Adolfs väg 51 10.30 Jympa soft 07.00 Promenad 09.30 C-gym soft 17.30 Jympa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Västerås 2019

VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Västerås 2019 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Västerås 2019 Rev. 2018-12-07 2019-03-21 Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsplan ht 2018-2019 Verksamhetsplanen ska vara ett stöd i föreningens dagliga och strategiska

Läs mer

Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse 150101-151231 Årsmöte hölls den 25 april i Friskis & Svettis lokaler på Västerhavsvägen 2. Inledning Friskis&Svettis Falkenbergs mål och syfte är att erbjuda

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svettpärlan AB För perioden

VERKSAMHETSPLAN Svettpärlan AB För perioden VERKSAMHETSPLAN AB För perioden 2019-01-01-2019-12-31 Våra övergripande mål 2019 Vi arbetar mot att få alla funktionärer sedda, inspirerade, nöjda och mycket stolta med sitt uppdrag. Utifrån den organisationsform

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018 Vår Verksamhetsidé. Vårt syfte & vårt arbete Friskis&Svettis finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen lust till rörelse. Vi vet att om träning ska bli av måste den vara kul. Och vi vet

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

Variationer i träningsutbudet

Variationer i träningsutbudet Variationer i träningsutbudet I Friskis&Svettis har vi ett gemensamt träningsutbud och som idag består av drygt 70 olika träningspass och arbetssätt. Inom detta utbud genomför vi ledar/instruktörsutbildningar

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Borlänge

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Borlänge Verksamhetsplan 2019 Friskis&Svettis Borlänge Genom att engagera, samarbeta och synas kommer vi att växa och bli fler. Fyra långsiktiga mål pekar ut hur vi ska röra oss mot 2022 Vi inspirerar till mer

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

TRÄNINGS- UTVECKLINGEN INFÖR Ännu mer unik, ännu tydligare, ännu mer variation.

TRÄNINGS- UTVECKLINGEN INFÖR Ännu mer unik, ännu tydligare, ännu mer variation. TRÄNINGS- UTVECKLINGEN INFÖR Ännu mer unik, ännu tydligare, ännu mer variation. Vi gör vår träning ännu mer Friskis&Svettis-unik. Vi särskiljer träningsformerna och passen från varandra för att skapa

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG Träning för ALLA finns i vårt DNA 41 106medlemmar ökning sedan 2015 + 3 097 antal träningsformer 40 antal gymbesök 733 003 1 240 000inpasseringar ökning sedan 2015 + 82 000 DITT

Läs mer

Verksamhetsberättelse tom

Verksamhetsberättelse tom Partille 2016-03-14 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Partille Verksamhetsberättelse 2015-01-01 tom 2015-12-31 Inledning Friskis&Svettis Partille har nu genomfört sitt tjugofemte verksamhetsår. Året är

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist VÄLKOMMEN som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist Foto: Marcus Palmqvist DET HÄR ÄR F&S LUND IF Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening med målet att skapa leenden. Det som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö 2016 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS FALKENBERGS Friskisar! FUNKTIONÄRSTRÄFF Tema: Fridrott VI VAR DÄR! Sparbanksdagen 2013 MISSA INTE DETTA Medlemsdag Team Sportia Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2017-2018 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2016-2017 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Tillsammans kan vi ge varandra det bränsle som vi alla behöver för att fortsätta känna glädjen och lusten att vara en del av vår förening.

Tillsammans kan vi ge varandra det bränsle som vi alla behöver för att fortsätta känna glädjen och lusten att vara en del av vår förening. Funktionärsinformation april 2016 Men först några tankar från mig.. Att som funkis känna sig motiverad och inspirerad i sitt engagemang för att vilja fortsätta vara en del av föreningen är både oerhört

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 IF Friskis&Svettis Nyköping Styrelsen för IF Friskis&Svettis Nyköping avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer 812000-4034 Styrelsens arbete Förutom löpande ärenden har styrelsen under det gångna verksamhetsåret ägnat tid åt föreningens

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Sommar i Syrefabriken 24 juni 25 augusti Öppettider och pass nedan, aktuellt schema på friskissvettis.se/karlstad

Sommar i Syrefabriken 24 juni 25 augusti Öppettider och pass nedan, aktuellt schema på friskissvettis.se/karlstad Sommarschema 2013 Sommarkortet Ett allkort som gäller för perioden 27 maj 25 augusti. Kortet kostar 595 kr och kan köpas redan nu. Inga rabatter gäller på vårt Sommarkort, det är redan ett riktigt bra

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2016 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2016 visar

Läs mer

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen TRÄNING OCH UTBILDNING 2014-16 en sammanfattning av utvecklingen TR ÄNINGSKONFERENSEN 2016 Det övergripande temat i Friskis&Svettis Riks Verksamhetsplan 2014-16 är Enklare och roligare att utveckla och

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2015 Friskis&Svettis Friskis&Svettis syn på träning Vår träning ska vara fri från krav Människor

Läs mer

Om föreningen. Verksamhetsidé. Våra 5 värderingsområden. Ändamål

Om föreningen. Verksamhetsidé. Våra 5 värderingsområden. Ändamål Om föreningen Friskis&Svettis Gävle bildades 1984 och bedriver för närvarande verksamhet i våra hyrda lokaler Torget, Royal, Gavlehov och Fjärran Höjder. I slutet av 2018 var vi 10.118 medlemmar och cirka

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 & Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelse 2018 & Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsberättelse 2018 & Verksamhetsplan 2019 IF Friskis&Svettis Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2018 Friskis&Svettis Kungsbacka grundades den 16 maj 1989. 2018 hade vi. 6 personer anställda, på totalt

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult hösten 2015 ÄLMHULT Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Idag har F&S Älmhult 26 års erfarenhet av rolig träning,

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö.

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö. Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, 135 39 Tyresö www.friskissvettis.se/tyreso sida 1 Verksamhetsplan Inledning Sedan starten för 30 år sedan har föreningen drivits utifrån Friskis&Svettis

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

DV gruppen gör en fantastisk insats i verksamheten och är väldigt uppskattade av oss medarbetare och medlemmar.

DV gruppen gör en fantastisk insats i verksamheten och är väldigt uppskattade av oss medarbetare och medlemmar. Verksamhetsberättelse 2018 Under 2018 har verksamheten fokuserat på att arbeta mer effektivt med avgränsningar i ansvarsområden vilket lett till en mer strukturerad arbetsinsats. Förbättrad kommunikation

Läs mer

Tertial ; 1 januari 30 april

Tertial ; 1 januari 30 april Denna Tertialrapport omfattar de fyra första månaderna av 2018. Detta är andra gången rapporten görs tillgänglig för alla medlemmar läs och lär känna din förening! Vår tertialrapportering är under ombyggnad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

tvåtusen sjufritskis&svetttis Järfo älla verksamhetsberättelse för 2017

tvåtusen sjufritskis&svetttis Järfo älla verksamhetsberättelse för 2017 tvåtusen sjutton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsberättelse för 2017 Innehåll Friskis&Svettis Järfälla... 3 Ordförande har ordet... 4 Verksamhetschefen har ordet... 5 Friskis i sffror... 6 Träningen...

Läs mer

Friskis&Svettis Partille

Friskis&Svettis Partille Friskis&Svettis Partille Hösten 2014 Vi bygger större gym under hösten! www.partille.friskissvettis.se FRISKIS&SVETTIS PARTILLE Är en ideell allmännyttig förening Startade 1990 Har ca 125 ideella funktionärer

Läs mer

2018 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsberättelse

2018 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsberättelse Foto: Niklas Sundin 2018 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsberättelse ny lokal Året 2018 har Friskis&Svettis fortplantat rörelseglädje i 40 år. Idag tränar totalt över en halv miljon människor med oss.

Läs mer

GRUPPTRÄNING MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

GRUPPTRÄNING MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Sommarprogram 2018 GRUPPTRÄNING 2/5-2/9 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG MAJ JUNI JULI AUG Norrtälje Gustav Adolfs väg 51 10.30 Jympa soft 11.30 Skivstång 10.00 CG Soft 17.15 Jympa Bas

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 ( ) Friskis&Svettis Eskilstuna

Verksamhetsplan 2018 ( ) Friskis&Svettis Eskilstuna Verksamhetsplan 2018 (2018-2022) Friskis&Svettis Eskilstuna 1 Om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är ett styrdokument för anställda och funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2012 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2012 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2012 visar

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

gymbesök inpasseringar

gymbesök inpasseringar Friskis&Svettis Östersund verksamhetsberättelse 2017 ökning! 247 (230 2016) inpasseringar i snitt per dag 45 585 90 172 gymbesök Topp 5 inpasseringar 44 327 Passen som får flest i rörelse 1 2 3 4 5 gruppbesök

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2012 Friskis&Svettis Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning: Människan är byggd

Läs mer

VERKS AMHET SPLAN 2018

VERKS AMHET SPLAN 2018 VERKS AMHET SPLAN 2018 1 2 Innehåll Vår verksamhetsplan...4 Friskis&Svettis Sollentuna...4 Friskis&Svettis 12 värderingar...5 Vision...6 Inspirerande träningscenter...6 Mål för 2018... 7 Utbud... 10 Dopingförebyggande

Läs mer

Pass i Friskis&Svettis träningsutbud som är avslutade eller är under utfasning december 2014

Pass i Friskis&Svettis träningsutbud som är avslutade eller är under utfasning december 2014 Pass i Friskis&Svettis träningsutbud som är avslutade eller är under utfasning december 2014 Arbetssätt vid avslutande av träningsområden eller pass Träningsutbudet är i ständig utveckling, nya pass tillkommer,

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 I vår strävan att hela tiden förbättras och utvecklas, vill vi ta till oss våra medlemmars synpunkter och åsikter, de är viktiga för vår verksamhet.

Läs mer