IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN"

Transkript

1 IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE

2 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda 75 timmar öppet per vecka 30 pass i veckan 9% av Nynäshamns invånare gymbesök besök under hela

3 ÅLDERSFÖRDELNING MEDLEMMAR 2014 Kvinnor Män Totalt antal kvinnor: 1399st Medelålder: 43 år Totalt antal män: 1029st Medelålder: 39 år GRUPPTRÄNINGSFÖRDELNING 2014 Totalt antal gruppträningspass under året var 1286st. 455st Jympapass 79st Indoor Walking 311st Instruktivt fokuserat 35,4% 6,1% 107st Utepass 24,2% 134st Cirkelgym 10.4% 110st Övriga, extra, gäst, genrep, licensiering, kombopass m.m. 8,3% 90st Barn/Juniopass 7% 8,6% 3

4 FÖRENINGEN IF Friskis&Svettis Nynäshamn är kommunens största förening med 2428 medlemmar vilket motsvarar 9% av invånarna. Föreningen startades 1993 och hyr sedan slutet av 2011 Träningsverkstan av Sjöfågeln AB. Verksamheten startade i dessa lokaler i januari 2012 och föreningen har även verksamhet i Sorunda. Den dagliga verksamheten leds av våra anställda, som till sin hjälp har ett stort antal ideellt arbetande funktionärer och en ideell styrelse. Föreningen har under 2014 haft två gemensamma Funktionärsträffar och de anställda har haft två planeringsdagar. ANSTÄLLDA HAR VARIT: Verksamhetschef Yvonne Björnén (80 %) Receptionist Linda Karlsson (100%) Vikarie Annika Nissén (50%-80%) STYRELSEN Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten i föreningen. Styrelsens huvuduppgifter är: Strategier och långsiktig utveckling Uppföljning av ekonomi och verksamhetsplaner Styrelsen har bestått av: Mikael Eklund Elisabeth Melin Cejie Jaana Hedrén Mats Backlund Jonas Andersson Kalle Roos Lena Ulin Adam Uhlin Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Två i styrelsen och Verksamhetschefen har medverkat på Årsstämma i Örebro. 4

5 LEDARE OCH GYMINSTRUKTÖRER Föreningen har haft totalt 30 ledare och gyminstruktörer under Madeleine Karlsson har varit ledaransvarig under första delen av året, sen har Daniel Nissén tagit över ledaransvaret under resten av Fyra ledarträffar har genomförts. Alla ledare har gått Hjärt- och LungRäddningskurs. Nio ledare avslutade sina uppdrag. Sju stycken nya ledare utbildades och fem befintliga ledare gick vidareutbildning. Elin Strålind medverkade på Träningskonferensen i september. VÄRDARNA Föreningen har haft totalt 47 värdar och receptionister under Värdansvariga under året har varit Linda Karlsson, Lisbeth Odenhammar, Eva Atterstam, Ann-Sofie Forss och Annika Nissén. Tillsammans har de utvecklat arbetsrutiner, pärmar, information m.m. till värdar och receptionister. Värdansvariga har också ansvarat för rekrytering och utbildning av nya värdar i samarbete med Rekryteringsgruppen. Lisbeth Odenhammar har under året haft flera VUF(Värduppföljning) samtal med värdarna. Detta har gett mycket bra resultat, värdarna får vara mer delaktiga och har möjligheten att påverka. Fyra gemensamma värdträffar och två receptionistmöten har genomförts. Alla värdar har gått Hjärt- och LungRäddningskurs. Under året har de receptionister som har arbetat på de anställdas arbetstid fått ersättning per timme. TRÄNINGEN Utbudet bestod av såväl gruppträning som individuell träning i gymmet. Gruppträningen har kunnat breddas under året med bla åringar i gymmet med målsman, Kom igång kurs Ute och TMI(Träna med instruktör). Verksamheten i Sorunda har fortsatt med två träningspass i veckan. Dock har Familjepasset i Sorunda tagits bort pga minskat deltagande. Friskis&Svettis har nolltolerans mot doping. Vi är vaccinerade mot doping enligt Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer. Genom medlemskapet i RF kan oannonserade dopingkontroller ske. Därutöver har föreningen köpt extra dopingkontroller, 2st. Syftet med dessa är främst att skicka en tydlig signal till alla medlemmar om var föreningen står i denna fråga. Adam Uhlin och Daniel Nissén gick en dopingkurs 100% ren hårdträning under hösten anordnad av Friskis&Svettis Stockholm. Under året har föreningen satsat på att utveckla gymmet med hjälp av Riks Gymcoachning. Hyresvärden Sjöfågeln AB har utökat gymmet med tre nya benmaskiner, föreningen har öppnat upp salarna för mer träning, salen Landsort har utrustats med fästen för gymband och ripstavar, en 5

6 prylvägg har byggts för diverse gymutrustning, fler hopplådor har byggts, en större mer avskild stretchhörna har skapats vid handfatet i korridoren och annan småutrustning har köpts in. MEDLEMMAR Medlemsantalet ökade med 3,5% Från 2345st året innan till 2428st vid årets slut. GENOMFÖRDA AKTIVITETER Utöver ordinarie träningsverksamhet har följande genomförts: Alla skolungdomar fick träna för en guldtia under sportlov, påsklov och höstlov. Sista fredagen i månaden kl under våren och hösten erbjöds Miniröris till alla förskolor och barn i kommunen. Vi utbildade alla våra funktionärer inom Hjärt och Lungräddning under Sommarjympan erbjöds under sex måndagar i Svandammsparken. Vi hade öppet mån-fre och söndagar under hela sommaren. Totalt sett hade vi fler dagar och timmar öppet under 2014 än Träningens dag 19 oktober. Inspiration och olika pass erbjöds till alla medlemmar. Fyra Exitmail har skickats till de medlemmar som inte förnyat sina träningskort för att informera om nyheter och kommande utbud i ett försök att få dem att komma tillbaka. Lagerhållning av kiosk och profilprodukter startades upp. 9st funktionärer har medverkat på Svettisdagarna i Kista. Kampanjen Move your buddy erbjöds under mars och november. Ta med en vän som tränar utan kostnad. Två funktionärsträffar har genomförts varav en med en föreläsning/workshop med Claes J Larsson som inspirerade till bättre service till medlemmar och att förstå sitt uppdrag i en ideell förening. EKONOMI Föreningens kassör har varit Jaana Hedrén. Anakta Redovisning AB har ansvarat för bokföring, deklaration och årsbokslut. Verksamheten har i huvudsak finansierats av medlemsavgifter samt försäljning av träningskort. Pga ett intäktsbortfall 2013, ökade hyreskostnader och andra kostnadsökningar har föreningen under 2014 gjort flera strategiska beslut för att förstärka föreningens ekonomi för framtiden. Den ekonomiska redovisningen har förenklats genom att sammanföra flera konton och borttagning av onödiga konton. Rapporteringen till Anakta har förenklats med hjälp av systemet BRP för automatisk inläsning. Ett annat led i att förstärka det ekonomiska läget i föreningen var att göra en stor kortstruktursförändring i juni. Ett Träningskort med tillgång till hela utbudet förenklar såväl för medlemmen som för funktionärer och anställda. Det är också ett led i att skapa fler 6

7 möjligheter till varierande träning. I samband med kortförändringen satsade föreningen på gruppen ungdomar enligt Riks direktiv genom att skapa ett ungdomskort för en lägre kostnad. Vi skapade också ett dagtidskort för en lägre kostnad som riktar sig till fler grupper så som arbetslösa, skiftarbetare, seniorer, föräldralediga m.fl. Anledningarna är också att fördela medlemmarnas träningstillfällen över hela dagen och på så sätt lätta trycket på kvällarna. Jympakortet togs bort vid årsskiftet vilket slutförde hela projektet. För att förbättra möjligheterna att höja intäkterna har en ny tjänst inrättats - Kommunikations- och medlemsansvarig. Syftet är att avsevärt höja kapacitet och kompetens inom marknadsföring, intern och extern kommunikation samt medlemsvård. När det gäller föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning. MARKNADSFÖRING De stora marknadsföringskampanjerna i samband med terminsstarter sker inom ramen för Riks och Regionsamarbetet i Stockholmsområdet. Genom att samarbeta får vi ett mycket större genomslag. Vi medverkade på alla kampanjer bla. Du som hatar träning, glassen och hamburgaren, Lust har ingen gräns. Vi medverkade på årets Hälsomässan i februari med information och utdelning av kostnadsfri träning och tidningar. Via Regionssamarbetet gjordes en Sommarkampanj med klistermärken till de medlemmar som hade giltigt kort under juni-aug. Medlemmarna fick möjligheten att träna på alla Stockholms lokaler utan extra kostnad. Under året erbjöd vi två kampanjer, köp träningskort få en månad på köpet. Vi hade också en kampanj där medlemmen kunde få en extra träningsmånad om de värvade en vän. I receptionen sattes hyllor upp för att exponera våra profilprodukter på ett bättre sätt. Vi utökade antalet profilprodukter med bla. kläder, shorts och tröja. Vi genomföra kampanjen Sex först, sen pratar vi om det under december månad. Kampanjen blev väldigt lyckad och vi fick 65 nya medlemmar. Vi marknadsförde även Alla Barnen med specifika utskick och Röris och Miniröris utbildningar. Vi har fortsatt vårt arbete via Idrottslyftet i samarbete med kommunen och även erbjudit kostnadsfri träning för alla barn upp till 6år under hela 2014 i enlighet med Riks Alla Barnen satsning. 7

8 AKTIVITETSBIDRAG Som ideell idrottsförening är vi berättigade till aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget består av två delar, ett kommunalt bidrag samt ett statligt bidrag. Det statliga bidraget administreras av Riksidrottsförbundet. Syftet med båda bidragssystemen är att befrämja idrottsverksamhet för ungdomar. Dessa bidrag får vi endast för ungdomar i gruppträningsverksamheten och inte för träning i gymmet. Då flertalet ungdomar väljer gymmet istället har bidragen minskat även under Under 2014 blev vi informerade om Riksidrottsförbundets ändring av bidrag från att tidigare gällt 7-20-åringar nu skulle gälla för 7-25-åringar. Riksidrottsförbundet hade också ett nytt krav på att alla ungdomar mellan 7-25år måste rapporteras med fullt personnummer för att ge föreningen rätt till bidrag. Tillsammans har föreningen arbetat för att få in alla personnummer för aktiva medlemmar i åldrarna 7-25år. Vi lyckades med den uppgiften innan årsskiftet. Mikael Eklund har arbetat med sammanställning av aktivitetsstödslistor och bidragsansökningar. MUSIK- OCH LJUDANLÄGGNINGAR En av Sjöfågelns styrelsemedlemmar, Mikael Eklund har varit ansvarig för musik- och ljudanläggningar. Under 2014 har fokus legat på underhåll. Inga större investeringar har gjorts, förutom en CD/USB-spelare har köpts in för att ersätta en som gått sönder. Föreningen har köpt in ett nytt headset för användning vid funktionärsträffar och föreläsningar. Bakgrundsmusiken i gymmet köps in via en så kallad Streaming-tjänst av föreningen. Med denna tjänst kan vi ha varierad bakgrundsmusik i gymmet. Genom tjänsten får vi även möjlighet att schemalägga olika musikstilar till olika tidpunkter på dagen. Detta ger oss möjligheter att på ett enkelt sätt anpassa atmosfären i gymmet till olika grupper av medlemmar vid olika tidpunkter. Hela Friskis&Svettis-rörelsen betalar kollektivt in avgifter till intresseorganisationer som STIM och SAMI för utnyttjandet av upphovsrättsskyddad musik. Detta administreras genom Friskis&Svettis Riks. Kostnaderna fördelas ut bland alla lokala F&S-föreningar baserat på medlemsantal. 8

9 Mikael Eklund har varit IT-ansvarig. IT Under 2014 har följande investeringar gjorts: 1st bärbar dator Under 2014 har en rad aktiviteter för att modernisera den tekniska plattformen för F&S Nynäshamns webbplats på Internet genomförts. Webbplatsen är en viktig kanal för kommunikation med medlemmar, funktionärer och övrig omvärld. Den största förändringen gällde inloggningssystemet som skyddar den information som är intern för alla Funkisar. Arbete med så kallad sökmotoroptimering har också utförts. Genom att aktivt arbeta med sökmotoroptimering ökas chanserna att rankas högre av de stora sökmotorerna på Internet. Ju högre ranking desto högre upp i träfflistorna hamnar man. KONTAKTPERSON FÖR ALLMÄNHET/MOTIONÄRER Linda Karlsson, Receptionist, Yvonne Björnén Verksamhetschef och vikarie Annika Nissén har haft ansvar för att mailen som kommit in till har lästs, skickats till rätt person och/eller svarat avsändaren. HEMSIDA Det löpande arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad har utförts av Annika Nissén. Mikael Eklund har vid behov funnits som stöd. Mikael har också utvecklat och förvaltat den tekniska lösningen. Vår officiella adress till hemsidan är: FRISKISPRESSEN Under året har föreningen delat ut Friskispressen till alla medlemmar. Totalt 6 nummer har delats ut. Upplagan har minskats något under 2014 därför att det blivit tidningar över. Målet har varit att tidningarna ska ta slut. KLÄDER Inga-Lill Lundqvist är klädansvarig för föreningen. Det har beställts kläder vid två tillfällen under året gällande de ordinarie beställningarna. Under 2014 har även några extra beställningar gjorts då man från Riks sida förändrade beställningsmöjligheterna från Stadium Promotion under

10 UTBILDNING OCH UPPFÖLJNING Det finns ett löpande behov av att säkerställa att det finns ledare till de träningsformer vi erbjuder och att få in nya till planerat nytt utbud. Rekryteringsgruppen för ledare har under hösten omorganiserats och titeln Utbildningsansvarig har tagits bort. Gruppen har utökats med ytterligare en person, från tre till fyra för att förstärka gruppens effektivitet och fördela alla arbetsuppgifter på flera ideella krafter. Allt har samlats under gruppen Rekryteringsgruppen för ledare som efter omorganisationen bestått av Elisabeth Melin Cejie, sammankallande, Elin Strålind, Susanne Lindqvist och Lena Ulin. De har haft ansvarat för ledarnas utbildningar och nyrekrytering av ledare. Rekryteringsgruppen har hållit 10 informationsmöten. Mötena är gemensamma för ledaraspiranter och värdaspiranter. Vi har under året utbildat 2 gyminstruktörer: Henke R. och Jasmin E. 2 uteledare: Jaana H. och Ola B. 2 skivstångsledare: Åsa L. och Daniel N. För Daniel gällde det vidareutbildning då han redan är ledare i Stockholm. 2 yogaledare: Anna U. och Ylva S. Ylva gick vidareutbildning då hon redan var jympaledare. 1 Jympa Softledare: Eva G. gick en vidareutbildning då hon är ledare sedan tidigare. 2 HIT-ledare: Gyminstruktörerna Henke och Jörgen har gått en vidareutbildning till HITledare Juniorledare Jenny S. har deltagit i pass.nu junior för inspiration Gyminstruktörerna Jörgen och Henke har även deltagit i pass.nu för Individuell träning för tonåringar för att kunna ta hand om de ungdomar som under hösten fick tillgång till gymmet. Vidare har ett Fadderdokument skapats som stöd till de faddrar som utses för att se till att nya ledare får den introduktion som de behöver för att snabbt kunna komma in i föreningen, rutiner och uppgifter. Ett dokument har tagits fram för Start-Slut för varje enskild funktionär för att förtydliga vad som ska göras. Det görs för att funktionären ska få en bra start in i föreningen och ett bra slut ur föreningen. Maria Nilsson var LUF ansvarig under våren och har med viss hjälp av Susanne Lindqvist gjort uppföljningar. Under hösten har inga uppföljningar gjorts. Den tjänsten köps nu in i fortsättningen tills vi hittar en ersättare. 10

11 AVSLUTNING Friskis&Svettis Nynäshamn vill att människor ler när de tänker på träning. Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla och vårt mål är att få så många som möjligt i rörelse. Under 2014 har föreningen tagit flera viktiga beslut för att förbättra det ekonomiska läget och är på mycket god väg att under nästkommande år vända trenden för att uppnå ett positivt resultat igen. Vi fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten på flera plan. Utbudet, fler träningsalternativ, arbetsuppgifter och arbetsgrupper inom funktionärsgruppen förstärks och effektiviseras för att ge våra medlemmar en bättre träningsupplevelse. Vår hyresvärd Sjöfågeln AB har för avsikt erbjuda en träningsanläggning som är något mer än bara ett ställe där man tränar. Vi kan blicka tillbaka på ännu ett fantastiskt år kännetecknas av bättre ekonomisk översikt och utveckling av utbudet av både maskiner och träningspass. Vår största framgångsfaktor är våra funktionärer och deras engagemang. Varje dag gör de allt för att våra medlemmar skall trivas i föreningen. Ett stort tack till alla funktionärer för allt fantastiskt arbete som utförts. Våra funktionärer har lagt ner ca timmar ideellt arbete under Föreningen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som tränat med oss under året. UNDERSKRIFTER NYNÄSHAMN Mikael Eklund Mats Backlund Jaana Hedrén Elisabeth Melin Cejie Jonas Andersson 11

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer