Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014"

Transkript

1 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten... 2 FriskaSkara AB... 2 Medlemmar... 2 Funktionärer... 2 Utbildning... 2 Lokaler... 2 Kommunikation... 3 Administration... 3 Verksamhetsansvariga... 3 Anställda under året... 3 Styrelsen... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Föreningens verksamhet... 5 Förslag till disposition av resultatet... 5 Väsentliga händelser under året... 5 Framtida utveckling... 5 Resultat och ställning... 5 Balansräkning Resultaträkning... 6 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8

2 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 2 ( 8) Verksamhetsberättelse Summeringen av verksamhetsåret 2014 visar på ett i raden av spännande år för föreningen. Medlemsantalet minskade något jämfört med året innan. Frågan om en ny lokal som har varit aktuell under en lång rad år skulle nu äntligen ha kommit till ett avgörande och stå klar inför terminsstarten Tyvärr blev det inte så då Stena Recycling, ett företag i återvinningsbranschen, valde att till Länsstyrelsen överklaga kommunens ändring av detaljplanen för området. Trots en lång och oviss väntan kunde vi till slut ändå starta i begränsad omfattning i vår nya lokal i december för att där fortsätta att utveckla vår verksamhet. Verksamheten FriskaSkara AB FriskaSkara AB har under året befäst sin roll som driftsbolag för föreningen och för övrig verksamhet som bedrivs i lokalerna. Alla kostnader som inte direkt är relaterade till Friskis&Svettis tas av bolaget. FriskaSkara kommer även att fakturera all verksamhet som inte tillhör Friskis&Svettis. Medlemmar Medlemsantalet har minskat under året vilket med stor sannolikhet beror på att inflyttningen i den nya lokalen har fördröjts och att andra träningsarrangörer har etablerat sig i Skara. Glädjande nog så har antalet deltagare på seniorpassen fortsatt att öka. Funktionärer Ledaransvariga har arrangerat flera ledarmöten under året. Nya värdar har kommit till oss under året. Vi hade kick-off inför vårens och höstens terminsstarter där samtliga funktionärer var inbjudna. Utbildning Rekryteringsgruppen har jobbat mycket med att rekrytera nya ledare inför starten i den nya lokalen. Flera nya ledare har utbildats och ett antal ledare deltagit i vidareutbildningar för att möta medlemmarnas önskan om pass och träningsformer. Lokaler Mariesjö fastigheter började ombyggnaden av vår nya lokal för att anpassa den för våra och Vilans vårdcentrals verksamheter. Ombyggnaden stoppades på grund av Stenas överklagande av detaljplanen. Stena valde att inte överklaga till högsta instans och ombyggnaden av lokalerna kunde återupptas under hösten och vi kunde gå vidare med våra förberedelser. Friskis&Svettis hyr drygt kvadratmeter i den ombyggda fastigheten på Vilans fritidsområde som fördelas på ett stort gym, en spincykelsal, en stor och en mindre jympasal, reception, kontor, rymliga omklädningsrum och utrymmen för samvaro m.m. Spincyklarna levererades den 30 oktober och arbetet med att iordningställa spinsalen började.

3 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 3 ( 8) Föreningens verksamhet i den gamla lokalen på SLU flyttades över till vår nya lokal och startade där den 9 november. Gymmet levererades och installerades den 8-10 december för att starta i början av januari Kommunikation Vi har flera olika sätt att kommunicera med våra medlemmar. - Information i anslutning till passen. Värdarna lämnar aktuell information - Webbplatsen hålls ständigt uppdaterad och vi uppmanar ofta våra medlemmar att besöka den för senaste nytt - Vårt informationsblad Motionären - Annonsering i SkLT och NLT har skett vid ett flertal tillfällen under året - Affischering i vårt skyltfönster på Marumsgatan, på kommunens anslagstavlor samt på andra platser i Skara - Alla medlemmar har fått var sitt exemplar av Friskispressen - Vi har tillsammans med de andra F&S föreningarna i Skaraborg haft en gemensam radioreklam ett antal veckor i Mix Megapol. Vi uppmanar ofta våra medlemmar att lämna sina synpunkter på föreningens verksamhet. Administration Planerna på att införa en webbutik där våra medlemmar kan köpa träning har lagts ner då vi vill att alla som vill träna hos oss ska komma till vår lokal och köpa sin träning där. Ett kassasystem som kopplas till vårt nuvarande medlemssystem har inhandlats och kommer att minska mycket av administrationen kring försäljning av träning och medlemskap. Verksamhetsansvariga Verksamhetsledning Ledare / jympaschema Värdar / värdschema LUF Medlemsansvarig Kläder Lokal Marknadskommunikation Ekonomi / kassör Styrelsen / projektgrupper Gunilla Spånberg Anna Landestig, Lena Hill och Brita Planck Sanna Kjellberg och Ewa Schönbeck Lena Hill Titti Geiström Buller Inger Nimstad Rakel Lindqvist och Gun Geiström Inga-Britt Bohlin Anställda under året David Nimstad har arbetat med lokalvård med timlön. Styrelsen Styrelsen har även varit verksamhetsledning med en operativ roll. De ansvariga för verksamhetens olika delar har samverkat mycket bra med styrelsen. Ordförande Ledamöter Stefan Apelgren Inga-Britt Bohlin, ekonomi/kassör Ing-Marie jonsson, sekreterare Patrik Drotz Anna Landestig

4 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 4 ( 8) Reine Sandberg Staffan Jondelius Styrelsen har hållit 11 möten under året. Vid vissa möten har även ansvariga för verksamhetens olika delar deltagit och rapporterat. Med detta vill vi i styrelsen rikta ett stort tack till samtliga engagerade funktionärer för det verksamhetsår vi nu lägger till handlingarna. Ett år som inledningsvis var lite dystert då vi inte visste hur det skulle gå med vår nya lokal men som slutade mycket spännande med när vi fick besked om att det inte skulle bli några fler överklaganden från Stena. Mariesjö fastigheter kunde återuppta ombyggnaden av lokalerna och vi kunde starta alla förberedelser inför starten av vår nya verksamhet. Vi vill även tacka för förtroendet vi fått att leda vår förening.

5 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 5 ( 8) Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhet Friskis&Svettis Skara är en ideell allmännyttig idrottsförening. Föreningen är medlem i Friskis&Svettis Riks och är genom specialidrottsförbund ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Verksamhetens syfte är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Friskis&Svettis Skara har under året minskat något i medlemsantal som nu uppgår till drygt närmare 540 medlemmar. Föreningen har under 2014 bedrivit verksamhet i lokalen på SLU där föreningen erbjuder gruppträning i olika former. Vi har också arrangerat sommarjympa i Stadsträdgården. Föreningen har omkring 60 engagerade funktionärer, varav närmare 20 är ledare. Friskis&Svettis Skaras vision är ett friskare och svettigare Skara där alla mår bra och njuter av rörelse- och livsglädje. Förslag till disposition av resultatet Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att - till nästa år överförs Väsentliga händelser under året Stena fastigheter överklagade inte ändringen av områdets detaljplan till högsta instans. Detta i sin tur medförde att fastighetsägaren kunde återuppta renoveringen av lokalerna under hösten och att vi kunde starta verksamheten i nya fräscha lokaler innan årsskiftet. Framtida utveckling Det stora intresset för träning, motion och hälsa innebär en fortsatt stor efterfrågan på Friskis&Svettis Skaras utbud. Under 2015 kommer vi att utveckla och bredda verksamheten i vår nya lokal. Detta innebär bland annat att vi ska anpassa lokalen så väl som möjligt för våra medlemmars behov och önskemål. Vi kommer även att vända oss till övrig verksamhet på Vilanområdet för samarbete med andra föreningar och för att erbjuda dem att träna hos oss. Resultat och ställning Balansräkning Tillgångar Aktier i Friska Skara AB Fordran Friska Skara AB Omsättningstillgångar Förbetalda kostnader/upplupna intäkter Kundfordringar Kassa Chekräkningskonto Placeringskonto Summa tillgångar

6 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 6 ( 8) Eget kapital och skulder Balanserad vinst årets resultat 1) Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Upplupna kosntader, förutbet. Intäkter Summa skulder Summa eget kapital o skulder Resultaträkning Intäkter Kortförsäljning Hyresintäkter Övr. intäkter 350 Räntor 962 Summa intäkter Kostnader Ledararvoden, int, ext, övr. ledarutgifter Medlemsvård Inköp kläder och redskap Lokalhyra inkl. el Städning, köpt tjänst inkl. städmaterial Köpta tjänster, övr Marknadsföring, annonsering IT/IS Övr. kommunikationskostn, tel, porto etc Medlemsavgift RIKS Reskostnader Försäkring och bank Stimavgift Förbrukningsinventarier o kontorsmtrl Ledarutbildning, inkl. hotell Styrelseuppdrag inkl. hotell Summa kostnader ) Årets resultat ) Musikinstallation, fakturan ej godkänd vid bokslut

7 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 7 ( 8) Underskrifter Stefan Apelgren Inga-Britt Bohlin Ing-Marie Jonsson ordförande ledamot kassör ledamot sekreterare Anna Landestig Reine Sandberg Staffan Jondelius ledamot ledamot ledamot Patrik Drotz ledamot

8 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 8 ( 8) Revisionsberättelse

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a a Till nytta för näringen och oss medlemmar är ett sammandrag av årsredovisningarna för Bank och Ekonomisk Förening. består av en bank och en ekonomisk förening. Banken driver all operativ verksamhet och

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 03/04

Verksamhetsberättelse 03/04 Verksamhetsberättelse 03/04 Pg 90 07 43-6 www.abcsweden.org 1 Rättvis eller orättvis handel? Valet är ditt och mitt! Kära läsare! Det finns olika vägar att gå för att utjämna orättvisor mellan människor

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer