Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Feministiskt initiativ Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4 Revisionsberättelse... 5 Underskrifter... 6

2 Förvaltningsberättelse 2014 Feministiskt Initiativ, Fi, är ett politiskt parti som bildades Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra en dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten och dess samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar könsordningens fundament. Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra. Under 2014 har Feministiskt initiativ genomfört två valrörelser med stor framgång. Vi finns nu representerade i Europaparlamentet och i 13 kommuner. På många håll i landet har regionala eller kommunala medlemsgrupper startats upp. Medlemmar och personal 31 december 2014 hade Fi medlemmar. Feministiskt initiativ har inte haft något kansli, har inte varit registrerad som arbetsgivare, har inte haft några anställda eller personalkostnader. Styrelsen har bestått av följande personer under 2014: Talespersoner: Sissela Nordling Blanco, Gudrun Schyman, Stina Svensson. Övriga styrelseledamöter: Patrik Erdes, Zakia Khan, Amanda Mogensen, Helena Molin, Maria Pettersson, Julia Bahner, Zandra Bergman, Linnéa Bruno, Kajsa Markström, Katerin Mendez Jessicka Rosén, Deidre Palacios. Styrelsen har haft 14 protokollförda möten under verksamhetsåret Valrörelsen Kostnaden för EU- och riksdagsvalrörelsen (inkl. valkandidaternas resor) uppskattar vi till 1200tkr. Utöver detta har 937tkr fördelats till medlemsgrupper som ställt upp i kommunoch landstingsval. Administration Hösten 2013 övergick Fi till ett nytt redovisningssystem, Föreningssupport. Fi har 2014 (för första gången) anlitat en auktoriserad revisor, Christina Kallin från R3 Revisionsbyrå. Detta var en förutsättning för att kunna söka partibidrag. Fi har även anlitat redovisningsbyrån, PwC, för att göra bokföring och årsbokslut för Kostnaden för medlemshanteringen uppgick till 398tkr, kostnaden för revisionen uppgick till 14tkr och kostnaden för bokföring och årsbokslut uppgick till 165tkr. Partibidrag Feministiskt initiativ har för första gången i sin historia fått partibidrag. Detta uppgick till 83tkr Resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets vinst 1 530tkr balanseras i ny räkning. 2

3 Resultaträkning 2014 Belopp i tkr Intäkter Not Medlemsavgifter Valfond och gåvor Netto webbutik Partistöd 83 0 Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Direkta verksamhetskostnader Personalkostnader - 0 Lokal- och kanslikostnader Bidrag till medlemsgrupper Summa kostnader Finansiella intäkter 5 4 Årets resultat Intäkter från gåvor uppgick till 1982tkr under Av dessa bestod 940tkr av gåvor över 20tkr. 2. Intäkter från webbutiken försäljningen under 2014 uppgick till 146tkr. När kostnader för inköp, frakt, lagerhanteringskostnader och paypalavgifter är borträknade uppskattar vi förlusten till 38tkr. Lagervärdet uppgick till 50tkr (ingen förändring från ). Förlusten kan förklaras av att lokala medlemsgrupper fått material kostnadsfritt under valrörelsen. 3. Evenemangsintäkter för bland annat valkonferensen och valvakor uppgick till 493tkr under Kostnaden för lokalhyra under 2014 uppgick till 91tkr och bestod främst av hyra av mötes- och lagerlokaler på Barnängsgatan i Stockholm. 5. Bidrag till medlemsgrupper som ställt upp i kommun- och landstingsval. 3

4 Balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Not Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital I slutet av 2014 var omsättningstillgångarna 2 995tkr, varav 2 880tkr på banken, 50tkr i webbutikens lagervärde. 7. Förutbetalda medlemsavgifter vid årsskiftet uppgick till 508tkr 4

5 Revisionsberättelse 5

6 Underskrifter Sissela Nordling Blanco Gudrun Schyman Stina Svensson Patrik Erdes Zakia Khan Amanda Mogensen Helena Molin Maria Pettersson Julia Bahner Zandra Bergman Linnéa Bruno Kajsa Markström Katerin Mendez Jessicka Rosén Deidre Palacios Datum/ort: 6