Verksamh. ets. ber ättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamh. ets. ber ättelse"

Transkript

1 Verksamh ets ber ättelse 2011

2 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud, lokaler, marknad och ekonomi. 2

3 PMedlemmar Öka antalet medlemmar med 300 st till totalt st. År 2011 var ännu ett bra år för medlemstillväxten. Den 9 november 2011 passerade Friskis&Svettis Södertälje det historiska talet 4000 medlemmar. Det totala medlemsantalet vid årets slut landade på 4275 st. Anders Mähl, 34 år blev den 9 november medlem nummer 4000 på Friskis&Svettis Södertälje.

4 POrganisation f Föreningens organisation skall vara stabil och förankrad. Ett mål inför året var att föreningen måste vara lyhörd och följsam samt väl förankrad i föreningen. Organisationen har presenterats vid flertalet funktionärsaträffar/kickoffer. Genom verksamhetschefens veckobrev har fokus lagts på att beskriva de anställdas arbetsuppgifter ëåüéã~ OMNNJOMNO paralellt med pågående projekt i de idella grupperna. lâíçäéê=omnni=cêáëâáëcpîéííáë=p ÇÉêí äàé s~ääéêéçåáåö B B påüéã~ irc src s êç içâ~ä oéâêóíéêáåö f Våra värderingar ska känns ut i fingerspetsarna. Friskis&Svettis Riks kom med en ny värderingsbok för funktionärer, Den vita boken. Denna bok har använed bland annat på kickoffen i jan Den har också legat till grund för flera diskussioner i olika funktionärssammankomster under året. f Vi skall ta tillvarar på inspirationen vi får. Våra funktionärer har under året hämtat spiration från våra motionärer, genom gästpass, Svettisdagar, verksamhetsdagar, kurser & utbildningar samt genom det fasta funktionärspasset i relation till funktionärskollegor. f Våra funktionärer skall må bra. Under året har funktionärerna varit i allra högsta grad delaktiga. Genom att vara medi beslutsprocessen kring nya lokaler samt vara med att utfporma dem har de kunnat påverka och ge av sin erfarenhet och kunskap. Föreningen har dessutom satsat mer pengar än någonsin på utbildning och inspirationför våra funktionärer. Bland annt var totalt 40 ledare/instruktörer på det stora träningskonventet Svettisdagarna. Värdarna har gått på sälj-, och inspirationsutbildning och haft många inspirerande möten med varandra. Fokus har legat på våra värderingar, inspiration, glädje, gemenskap och utveckling. 4

5 f Cirka 100 st ideella funktionärer. Vid årets slut har föreningen 115 st aktiva funktionärer som engagerar sig på olika sätt i föreningens verksmahet. Utöver att vara värd, ledare eller instruktör har vi flera arbetsgrupper som arbetar intensitv under året i fasta grupper eller i projektform. Dessa är grupper är: f Rekryteringsgruppen f Schemagruppen f Lokalgruppen f Värd- resp. ledaruppföljningsgruppen (VUF & LUF) f Kickoff grupper f Redaktionen för Egna sidor (Friskispressen). f Utejympa/sommar kickoff f Styrelse och valberedning f Personal 310 %. Vid årets start ändrades Johanna Bergmans tjänst från kanslist till Driftansvarig (DA). Samtidigt tillsattes Jenny Kindströmer Månsson på en ny tjänst, Receptionsansvarig (RA) på 75%. Lena Magnussons tjänst i receptionen övergick till tjänstgöring under tre vardagskvällar/vecka (50%). Tjänsten avslutades sista juni I september gick DA & RA upp till 100% tjänst. Den 10 oktober 2011 tillsattes Stefan Björk på ytterligare en nyinsatt tjänst, som Träningsansvarig (TA) på 100 %. Vid årets slut hade således föreningen fyra heltidsanställda på tillsvidareanställningar (400%). Januari December Johanna Bergman Driftansavarig, 85% Driftansavarig, 100% Lena Magnusson Receptionist, 50% Tjänsten avslutad Jenny Kindströmer Månsson Receptionsansvarig, 75% Receptionsansvarig, 100% Hanna Bata Verksamhetschef, 100% Verksamhetschef, 100% Stefan Björk - Träningsansvarig, 100% Summa: 310% 400% 5

6 f Styrelse. Styrelsens uppdrag har varit att strategiskt leda och följa upp föreningens verksamhetsplan, ta stora strategiska beslut kring ny lokal samt noga uppföljning av ekonomi. Från och med årsmötet 2011 bestod styrelsen av: f Lennart Karlsson Ordförande f Anders Jonsson, vice ordförande f Göran Eriksson, ledamot f Camilla Nordlund, ledamot med marknasföring som huvudfokus f Cecilia Bladh, ledamot f Ivar Fjeldal, suppleant f Kent Nyberg, suppleant f Emma Jakob, suppleant med ekonomi som huvudfokus I maj 2011 avslutade ledamot Cecilia Bladh sitt styrelseuppdrag som ledamot på grund av flytt från orten. Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har styrelsen haft ytterligare sammankomster: f Fluf 2 (föreningsledningsuppföljning) i januari & februari f Verksamhetsplaneringshelg i mars f Friskis&Svettis Riks årsstämma i mars f Lokalmöte för alla funktionärer i april f Styrelsesammankomster kring nya lokaler under maj f Tre budgetmöten under sept-dec f Ordförande-VC - möten inom nätverket Region Stockholm Styrelsen 2011, från vänster: Ivar Fjeldal, Lennart Karlsson, Göran Eriksson, Kent Nyberg, Camilla Nordlund, Anders Jonsson, Emma Jacobs och Cecilia Bladh.

7 PUtbud f Bred verksamhet med hög tillgänglighet. f Nya intensiteter. f Jympa i fokus. Medel- och basjympan är vår kärnverksamhet. Utöver det behöver både motionärer och funktionär extra krydda i form av nyheter. Under 2011 ökades antalet gruppträningspass samt utbudet utökades för att erbjuda en bred verksamhet med hög tillgänglighet. Totalt har vi presenterat 11 nyheter för våra medlemmar detta år. Nyheter från och med vårterminen var Dans, SkivstångSpin samt Gym ung. Inför höstterminen startade vi upp Dans Senior, IntervallFlex, Flex 30, Yoga 2, CoreSpin, Spin Start, Box samt Enkel. Vårterminen 17 jan-29 maj Sommarschema 30 maj-28 aug 47 pass/vecka 16 pass/vecka (varav ca 2 pass/v gratis utejympa) Höstternminen 27 aug-18 dec Julschema 19 dec-15 jan 51 pass/vecka 35 pass/vecka 11 spinpass/vecka 5 spinpass/vecka 13 spinpass/vecka 11 spinspass/vecka 6

8 PLokaler f Vi skall ha ändamålsenliga lokaler. f Planritningar & behovsanalys. Frågan om lokaler har legat högst upp på styrelsens agenda under Detta gav resultat och under våren 2011 arbetade funktionärerna tillsammans med styrelse fram vilka behov föreningen har. I jun 2011 skrevs kontrakt för nya lokaler på Svalängsvägen i Södra, med inflyttning i under hösten Under vår och höst har funktionärer och medlemmar presenterats ritningar i olika former och fått tycka till. Tillsammans har sedan planritningar arbetats fram med arkitekt Rolf Eppens och blivande fastighetsägare Pontus Sundberg. 7

9 P Marknad f Vi ska ha en tydlig kommunikation. Vi ska sticka ut. f Involvera funktionärer. f Synliggöra flytten. Kanalerna för att nå våra medlemmar och funktionärer har succesivt ökats och likaså användningen av dem. Under hösten 2011 utvecklades vår hemsida, med en ny design och ett lättare inforamtionsflöde. Hemsidan presenterades under januari Innan dess har FriskisPressens Egna sidor utvecklats och Facebook och Twitter fått fler följare. All information sätts också upp i lokalen. Till funktionärerna finns dessutom en Funkissida på hemsidan samt verksamhetschefens veckobrev (under vt var de månadsbrev) som ytterligare ska hjälpa till i informationsflödet. Under året har föreningens funktionärer haft många olika uppdrag och varit delaktiga och/eller drivit olika frågor, och arrangemang, så som: f Kick off i januari & september f Lokalmöte i april f Kick off för utejympan i maj f Kick off i september f Julavslutning i december f Fluf - föreningsledningsuppföljning Genom föreningens förslagslåda på hemsidan uppmanades motionärer att lämna in tankar, frågor och kommentarer kring flytten vilka också besvarades på hemsidan alternativt direkt till motionären. Under november presenterades sedan en detaljerad beskrivning av lokalerna med bland annat lokalritningar, idéskisser samt planerad verksamhet. I samband med detta kom också en förslagslåda på plats i lokalen samt ett klotterplank.

10 P Ekonomi f Finansiering. Föreningens stadiga tillväxt av nya medlemmar har gett föreningen en god ekonomi och bra förutsättningar för kommande år. Genom en utökad verksamhet i nya, ändamålsenligalokaler kalkylerar styrelsen med en kraftigt ökad tillväxt av medlemmar. Detta är förenigens främsta tillgång. I juni 2011 ansåg sig styrelsen ha fullgoda grunder till att ta steget och signera ett 10-årskontrakt med Segelmakarn AB för lokaler på Svalängsvägen i Södra. Årets ekonomi i sin helhet Föreningen anlitade Södertälje bokföringsbyrå under åren I maj avslutades uppdraget och togs över av PWC. Då startade också föreningen att periodisera. Periodisering gjordes bakåt i tiden from jan PWC har stått för bokföring, deklaration och årsbokslut. Föreningen slutade året på ett resultat på ca kr. Cirka kr bättre än budgeterat. Budget 2011 Resultat 2011 Intäkter kr kr Förutbetalda intäkter som tillhör kr kr Kostnader kr kr Resultat: kr kr

11

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2011 1 (9)

Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2011 1 (9) Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2011 1 (9) 1 (8) Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Nynäshamn får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer