Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ"

Transkript

1 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

2 Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor i rörelse. Vi fortsätter utveckla träningsutbudet. Några nyheter lanseras under året samtidigt som vi ser över befintligt utbud, all utrustning och hur vi disponerar lokalerna på bästa sätt. Vi utökar samarbetet med olika aktörer i Tyresö med mål att etablera kontakter med de som inte redan upptäckt oss. Framförallt ser vi fram emot ett utvecklande och inspirerande år tillsammans med alla funktionärer och medlemmar! På följande sidor ser du planerade aktiviteter utifrån olika områden samt vem/vilka i personalen som ansvarar för dem. KJ IL VM Ann Fredriksen, träningsansvarig Eva Berglind, verksamhetschef Eva Ekelund, lokal- och säkerhetsansvarig Katja Jennekvist, receptionsansvarig Ingela Ling, medlems- och receptionsansvarig Richard Svennberg, medlems- och teknikansvarig Victoria Malm, kommunikations- och marknadsansvarig 2

3 1. Träning DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.1 GENERELLT UTBUD Vi erbjuder ett brett och uppdaterat träningsutbud med stor spännvidd i intensitet och flexibla tider. Träningsutveckling och nya inriktningar från Riks följs upp på alla områden. Utvärdering av beläggning på alla pass och i gymmet görs kontinuerligt och vi kan då vara flexibla i t schemautbud. Det innebär att vi kan göra omtag i schemat under året., Vi erbjuder organiserad ledarledd träning under större delen av öppna tid. Rekrytering sker efter behov av träningsform samt tider. Alla ledare och instruktörer får möjlighet till utveckling efter sina egna drivkrafter. Fortbildningar efter önskemål i grupperna samt efter önskemål från uppföljningssamtal. vid behov Möjlighet för a medlemmar att disponera alla träningsytorna fullt ut även då vi inte har gruppträning i a hallar. Investeringar i material och om möjligt även tillgängliga instruktörer i hallarna. vid behov 1.2 UTE Vi erbjuder stavträning på dagtid en dag i veckan. OffRoad erbjuds under olika perioder och på olika tider. Ledarna styr inriktningen på denna stavträning efter möjligheter och önskemål. Rekrytering av en stavledare till på dagtid. Ledargruppen på OffRoad samlas och planerar hur vi kan lyfta passet samt så småningom använda ytan/gården bakom Friskis och bredvid Flex. Vi erbjuder enstaka kurser i Running. Startkurser erbjuds under en. april Vi ser över samarbetet med andra föreningar för att kunna samverka och erbjuda Running. Utöka samarbetet med Tyresö Friidrott och ha gemensamma pass för Running. Vår/höst-rundan liknande som 2014 april okt april maj sept april 3

4 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.3 GRUPPTRÄNING Förstärka specificiteten i alla pass. Soft träningen förstärks, lyfts och växer. Rekrytera ledare inom olika träningsformer. Inför nya varianter inom vissa träningsformer. (Limitid Edition, 35min pass, kamp, Power Hour) Uppdatera redskapen och förnya där behov finns. Vi bokar in oss på flera Pass.nu för olika Träningsformer samt jympalab från SVDA14. Vi stärker ledarna med fortbildningar på nya Soft pass. Vi rekryterar och ser med jämna mellanrum över behovet av nya ledare. Stärker a ledare med att skicka på utbildningar från Riks. Vi ser kontinuerligt över materialet och kan komplettera där behov finns. Redskapsförrådet byggs om. Kompletteringar av redskap köps in. feb 1.4 SPINNING Förstärka ledarrollen. Jobba med att bredda utbudet med nya upplägg Boka Anders Södergård för att jobba med ledarroll och upplägg. Möjlighet att jobba med lite andra intervaller och ledarskapet i distanspassen och utbud genom inspiration från Anders, se ovan. Rekrytera nya ledare. Efter behov samt för pass på vardagar dagtid. feb feb 1.5 INDOOR WALKING Alla ledare uppdateras till att vara utbildade i alla olika upplägg. Komplettering för de som inte gått intervall utbildningen. Samarbete med regionen. Uppföljning prioriteras Arbeta med olika typer av uppföljning samt rekrytera fler uppföljare på IW. Gemensam fortbildning ordnas i regionen. Samarbeta mellan föreningarna i region Sthlm. Boka via TA möte under året. 4

5 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.6 INDIVIDUELL TRÄNING Vi tar steg två i satsning på att utveckla träningen i gymmet. Vi rekryterar en PT. jan Aktiviteter för instruktörerna efter önskemål, tex besök i andra föreningar. Fortbildningar via Riks samt egna i föreningen. Fortsatt rekrytering av fler instruktörer. 8 st under Ungkurserna utvecklas och följs upp. Utvärdering och omtag till sommar och höst Dopingfritt gym Kontinuerligt arbete. Försöka hitta bra föreläsare/ utbildningar. höst mars, 1.7 ANPASSAD TRÄNING Vi utvecklar och utbildar tränare inom FaR och RH träning/öppna dörrar. Utöka gruppen med två personer under höst Jobbar vidare med att utveckla möjligheter för alla att gå på all träning, integrera. Några specifika pass öronmärks under året och förbereds för att ta emot motionärer med funktionsnedsättning. höst 1.8 TRÄNING FÖR BARN & UNGA Utbildningar i Röris och Mini Röris Fortbildning och uppföljning av Familjejympaledarna Två utbildningar/år erbjuds till skolor och förskolor. Arbetar med regionen om en fortbildning och ser om Riks har några kurser att erbjuda a ledare. Rekrytering Rekrytera en ny Familjejympaledare under året. Samarbeta med idrottsföreningarna i kommunen Fortsätta och utveckla samarbetet med föreningslivet i kommunen genom förmånliga pass till andra föreningar. höst 1.9 ALLA FUNKTIONÄRER Kick-Off och Avspark. Möjlighet till inspirerande träning samt föreläsare för a ledare och övriga funktionärer. jan aug 5

6 2. Organisation och anställda ÖVERGRIPANDE MÅL - Alla i organisationen har en tydlig målbild för vad som ska utvecklas under året. - Personal och funktionärer med ett övergripande ansvar har förtroende och mandat att leda och utveckla sina områden inom givna ramar. - Styrelse och verksamhetschef arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 2.1 STYRELSEN SOM ARBETSGIVARE Styrelse och verksamhetschef har ett bra samarbete Årssnurra med arbetsflöden och andra viktiga händelser under året tas fram. april Ordf Utvecklings och lönesamtal. jun, okt Ordf Planering inför styrelsemöten samt kontakt i specifika frågor. Ordf 2.2 ANSTÄLLDA Alla anställda ska ha en rimlig arbetsbörda, rätt kompetens för sin uppgift samt en god arbetsmiljö Arbetstiden följs upp och antalet komptimmar och sparad semester minskas. Personalen erbjuds fortbildning/personlig utveckling utifrån behov. Hela personalgruppen genomför konferens utifrån aktuellt tema. Några arbetsplatser kompletteras med belysning och höj och sänkbart bord. Utvecklings och lönesamtal. apr, okt 6

7 3. Ekonomi ÖVERGRIPANDE MÅL - Vi har en ekonomisk strategi inför de kommande två åren. - Vi har en jämn avskrivning DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 3.1 STRATEGI Vi har en ekonomi som klarar både nedgång och framtida satsningar. Vi utvecklar rutiner för likviditetsuppföljning. Vi ser över alla kostnader och leverantörsavtal. juni Vi använder F&S gemensamma inköpskanaler. 7

8 4. Samarbeten & påverkan Övergripande mål: - Vi syns och samverkar med Friskis andra föreningar - Vi är en naturlig samarbetspartner i Tyresö inom området träning och hälsa - Vi bidrar, syns och hörs i olika sammanhang i F&S och i kommunen DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 4.1 NÄTVERKSBYGGANDE Vi arbetar aktivt med olika organisationer i kommunen. Vi har god kontakt med F&S Stockholm angående Älta Regelbundna möten med Region Stockholm. Delta på Årsstämman, Föreningskonferens, Träningskonferens, Mötesplats ordförande. Delta aktivt i viss utvecklingsarbete på Riks, tex kläder. Besöka olika organisationer och personer i Tyresö för att informera om F&S. Representera föreningen i olika sammanhang i kommunen. Samverka med idrottslag, skolor, organisationer, föreningar och företag. mars, feb, sept 8

9 5. Teknik & drift DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.1 RECEPTIONEN / INPASSERING Hög kvalitet och kapacitet på teknisk utrustning Vi fortsätter investeringar i professionell utrustning för inpassering. Nya betalmedel införs vid behov Vi bevakar och utvärderar olika betalmedel exempelvis swish, betalning med mobil så vi kan införa nya system då behov uppstår. 5.2 MERVÄRDEN FÖR MEDLEMMARNA Förbättrad telefonservice Arbetet med att utnyttja växeln och dess funktioner går vidare Musik i de öppnade hallarna Vi söker funktionärer som vill jobba med musiken i lokalen. Nära samarbete mellan ideella receptionister och anställda på medlemsservice Utformning av arbetsrutiner för ytterligare förstärkt medlemsservice IL, KJ, 5.3 GRUPPTRÄNINGSLEDARE Musikhantering till pass skall vara av hög kvalitet och ge stort urval av musik för ledarna samtidigt som det är enkelt att hantera. En utvärdering av Set4Play görs. Parallellt görs en marknadsundersökning om vilka andra system som erbjuds. Därefter beslut om studio skall behållas eller om övergång skall ske till annan lösning inför år Uteanläggning med hög kvalitet. Inköp av ny anläggning för utejympan. Denna paketeras som en nödanläggning som lätt kan ersätta ljudanläggning i hallarna om det skulle behövas. 5.4 PEONAL Personalen har modernt och väl fungerande datorstöd. Inventering och utvärdering av datorsystem för förslag till komplettering. en Inköp av dator och stor skärm till kommunikationsansvarig. jan 9

10 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.5 TEKNIK (GENERELLT) All teknik skall fungera utan oplanerade avbrott. Förebyggande underhåll schemaläggs för all teknisk utrustning som inte ingår i träningsutrustningen (som sköts av hustomtarna) Samtliga data skall ha dokumenterade backuprutiner Dokumentation av rutiner samt komplettering av utrustning 10

11 6. Reception & medlems-, tränings- och funktionärsservice DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.1 RECEPTION Coachning Reception Förstärka, utveckla och stödja servicen i entrén Förstärka det personliga mötet i receptionen. Flexibel & öppen receptionsdisk som stödjer det personliga mötet Föreningen erbjuder försäljningen av livsmedel och träningsprodukter med kvalitet. Se över kompetensbehov i receptionen genom fördjupade utvecklingssamtal med samtliga receptionister. Schemalägga stödjande personella resurser i entrén under högintensiva tider. Kompetensutveckling av nya receptionister genom utbildningar - FöreningsEttan, alternativt annan utbildning. Kompetensutveckling av befintliga receptionister Genomföra anpassade utbildningar -FöreningsEttan av receptionister i bemötande och träning. Planering för en mindre och öppnare reception/ informationsdiskar Genom att erbjuda ett mindre och varierat utbud av produkter med en tydlig koppling till föreningens verksamhet IL, KJ, IL IL Utvärdering görs efter de 2 första utbildning-arna, senast juni 15. Därefter fortsätter utbildningarna under hela verksamhetsåret, främst & höstsäsong. IL IL, KJ, KJ Avstämning varje kvartal enligt lagersaldo i BRP FS Tyresö har en tillgänglig medlemsoch funktionärsservice 6.2 MEDLEMSSERVICE F&S Tyresö har en tillgänglig medlems- och funktionärsservice Planering av att Medlems-/funktionärsservice fysiskt flyttas närmare medlemmarna och funktionärerna. Projektet träna hemma hos Friskis, IL, Medlemsservice utvecklar en hög servicenivå Fortsätta arbetet med att utveckla admin rutinerna samt rutinerna som hör till mejl och telefon IL Fortsätta arbetet med gör det själv -tjänster på hemsidan inom adminområdet. IL, 11

12 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.3 TRÄNINGSSERVICE (TRÄNINGSVÄRDAR) Förstärka och utveckla det personliga mötet på träningsgolvet. Skapa en trivsam och positiv träningsupplevelse. Kompetensutveckling av nya träningsvärdar: Genomföra utbildningar -FöreningsEttan av träningsvärdar i bemötande och träning. Kompetensutveckling av befintliga träningsvärdar: Genomföra anpassade utbildningar -FöreningsEttan av träningsvärdar i bemötande och träning. Funktionärer och personal tar gemensamt fram tydliga och enkla trivselregler i träningslokalen. Träningsservice är en del av utvecklingsarbetet IL Utvärdering görs efter de 2 första utbildningarna, senast juni 15. Därefter fortsätter utbildningarna under hela verksamhetsåret, främst & höstsäsong. IL IL,, 6.4 MEDLEMMARNA MERVÄRDEN & DEMOKRATI Ett medlemskap i föreningen ger mervärden genom valda samarbetspartners Genom ett medvetet val av samarbetspartners kan vi erbjuda bra förmåner som har ett hälsofrämjande värde. 6.5 FUNKTIONÄSERVICE Att vara funktionär i FS Tyresö ska vara eftertraktat, utvecklande och roligt. F&S Tyresös funktionärer ska spegla den mångfald som finns i medlemsgruppen. F&S Tyresö lyssnar, utvecklar och har ett samtal med receptionister och träningsvärdar. Vi fortsätter att utveckla introduktioner och det första mötet med föreningen. - VIP träffar - Startpaket Erbjuda miniseminarier och funkisutbildningar, tex HLR-D, kost & träning, idrottsskador, Friskis filosofi, konditionsträning, Värdskap, Hotfulla situationer etc Efffektivare hjälp till ledare, värdar, instruktörer att ordna med vikarie. Det gör vi genom aktiv rekrytering efter behovsanalys, ålder, kön, etnicitet. Det gör vi genom regelbundna Uppföljnings samtal enligt föreningens uppföljningsplan, IL Avstämning i juni & dec vt15 - vt17 IL, Utvärdering görs efter varje miniseminarie jan IL, IL, Kj Avstämning 2 ggr per år IL Avstämning i jan och aug 12

13 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.6 MERVÄRDEN FÖR FUNKTIONÄRER Ett funktionärsskap i föreningen ger mervärden genom valda samarbetspartners Erbjudanden från a lokala samarbetspartners presenteras på funkis. Tex idrottskador, träningsrelaterat, familjerelaterat, träningsresor, 13

14 7. Lokal & säkerhet Huvuduppdrag: enligt önskemål från a medlemmar och i samråd med personal och representanter för funktionärerna i föreningen utveckla a lokaler. Fortsättningsvis optimera föreningens lokaler för att möta a medlemmars önskemål. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 7.1 LOKALEN Öppna hallarna Utvärdera projektet öppna hallarna. feb Träning Omorganisera förrådet mellan stora och lilla hallen, ytterligare en öppning med skjutdörr, delvis ny inredning. Underlätta intervallträningen för medlemmar i gymmet genom anpassad tidtagning, 3 digitala ur á 3300 kr. Utrusta spinning och IW med nya Borgskalan roll down Utemiljön: Plank och ev hinderbana Övrigt, funktionär och personal Omklädningsrummen. måla om och snygga till med nya färger, avställningsytor, draperier och speglar (studiebesök), ny dörr till herrarnas. aug Fort reparationer, nybyggen och underhåll (hustomtarna) byta trycken på dörrar, förbättra verkstadsdelen i det bortre förrådet, organisera och iordningställa studion förbättra funkutrymmen såsom lådrum mm. Förbättra arbetsmiljön på kontoren. 7.2 SÄKERHET Öka säkerhet i lokalen Planera utbildning av reception och brandövningar med alla funkgrupper. 14

15 8. Kommunikation & marknad LÅNGSIKTIGA MÅL Medlemmar och funktionärer är mer än nöjda, engagerade och lojala. Att vara funktionär är attraktivt och funktionärerna känner stolthet över sitt uppdrag. Såväl medlemmar som funktionärer sprider en positiv bild av Friskis&Svettis Tyresös varumärke. För den som vill börja träna är Friskis det självklara valet i Tyresö. Medlemsantalet motsvarar 13% av kommunens invånare, medlemmarna speglar Tyresös mångfald. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 8.1 MEDLEMMAR Medlemmarna visar en högre grad av engagemang. Fokus på medlemskommunikation som är personlig, avslappnad, peppande och bekräftande (få fler att fortsätta med sin träning). Engagemangsskapande aktiviteter, t.ex: kommunicera medlemspåverkan/ förening, förslagslåda, frågor hemsidan, klottra på tavlorna, tävlingar osv. separat plan VM Vi saknar dig -mejl jan + VM Pepp-mejl Välkomstmejl jan + VM Uppdatera medlemsfoldern VM Friskispressen delas ut i lokal VM 8.2 FUNKTIONÄRER Ökad känsla av delaktighet och koll på läget. Det ska vara enkelt att hitta/få info. Nöjda och stolta funkisar + eftertraktat att vara funktionär Se över och strukturera den interna kommunikationen Funkisar lyfts fram, tex i sociala medier. VM VM, 8.3 NYA MEDLEMMAR (REKRYTERING) Ökad synlighet i kommunen T.ex. Adshel, Guso, event, tävlingar, gerilla, sadelskyddsattack, Mitt i Tyresö, annonsering i centrum. separat plan VM Riktad marknadsföring till specifika grupper T.ex. utskick nyinflyttade, brev till a nya grannar, göra något med Älta, skolor, företag, föreningar samt andra specifika målgrupper. separat plan VM 15

16 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Ökad närvaro i digitala kanaler SEO (+ Eniro) + VM Sponsrade inlägg på Facebook VM Hemsidan utvecklas vidare VM Fokus sociala medier VM 8.4 GEMENSAMMA KAMPANJER / VARUMÄRKE Föreningen förmedlar en sann, tilltalande och samtida bild av Friskis, som går i linje med det rikstäckande kommunikationsarbetet. Vilket leder till en tydligare positionering och ökad kännedom i Tyresö. Gemensamma kampanjer + höst VM Gemensam marknadsföring regionen + höst VM 8.5 ÖVRIGA OMRÅDEN FRÅN VERKSAMHETSPLAN & LÖPANDE KOMMUNIKATION Vi lyfter och uppmärksammar den pågående verksamheten. Löpande kommunikations- och marknadsaktiviteter. Aktiviteter från andra områden i verksamhetsplanen kommuniceras till lämpliga målgrupper. separat plan VM separat plan VM + resp. ansvarig 16

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2015 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2015 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2015 visar

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2014 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ www.lidingo.friskissvettis.se Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ. Verksamhetsberättelse

FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ. Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2014 visar

Läs mer

Löpning distans. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp

Löpning distans. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp Löpning distans Löpning distans är träning utomhus där vi primärt tränar kondition och skapar förutsättningar för effektiv, utvecklande och rolig löpning. Inom Löpning distans strävar vi efter att hålla

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen TRÄNING OCH UTBILDNING 2014-16 en sammanfattning av utvecklingen TR ÄNINGSKONFERENSEN 2016 Det övergripande temat i Friskis&Svettis Riks Verksamhetsplan 2014-16 är Enklare och roligare att utveckla och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan Kommunikationsplan Innehåll Inledning... 3 Kommunikationsmål... 3 Budskap... 4 Målgrupper... 4 Kanalval... 4 Tonalitet, logga och färger... 6 Uppföljning... 6 Aktivitetsplan... Error! Bookmark not defined.

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2015 Friskis&Svettis Friskis&Svettis syn på träning Vår träning ska vara fri från krav Människor

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BOLLMORA GÅRDSVÄG 8 135 39 TYRESÖ www.friskissvettis.se/tyreso info@tyreso.friskissvettis.se ORDFÖRANDE HAR ORDET MEDLEMMEN I CENTRUM NÄR FRISKIS&SVETTIS

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015#

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# Utvecklingsprojektet En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# 1" BAKGRUND: Vår målbild Vision #! Svenska(Brukshundklubben(är(en(organisa4on(i(världsklass,((

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013.

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Kortpriser kommentar: Nu har vi genomfört

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer 812000-4034 Styrelsens arbete Förutom löpande ärenden har styrelsen under det gångna verksamhetsåret ägnat tid åt föreningens

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan Mall för att arrangera en Handbollsskolan Hur kan en handbollsskola fungera? Stockholms Handbollförbunds mall på hur en handbollsskola kan organiseras och genomföras. Här finner ni en mall på hur en handbollsskola

Läs mer

Förskolan Tränsets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tränsets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Tränsets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Ansvariga för planen: Malin Lilja, förskollärare och Jan-Olof Niska, förskolechef

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2011 Friskis&Svettis i det stora perspektivet Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning:

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2015 2015 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2015

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 2013

Verksamhetsplan 2012 2013 Verksamhetsplan 2012 2013 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2009-10-15 Henrik Stenwall Utkastet justerat efter synpunkter och beslut vid styrelsekonferensen. Hänsyn har också tagits till ledningsgruppens

Läs mer

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Visby 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 2015 TRÄNINGSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY 2014 bjöd på massor av aktiviteter! Vi firade 25 årsjubileum. Vi renoverade och disponerade om i vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Löpning kvalitet. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp

Löpning kvalitet. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp Löpning kvalitet Löpning kvalitet är ett pass utomhus där vi primärt tränar kondition och skapar förutsättningar för effektiv, utvecklande och rolig löpning. Inom Löpning kvalitet har vi ett brett utbud:

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning.

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning. Organisationsplan Side 1 1 VISION Friskis&Svettis Sollentuna är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Hos oss är målet ett leende. Leendet Friskis&Svettis eftersträvar snarare känns

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer