Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ"

Transkript

1 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

2 Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor i rörelse. Vi fortsätter utveckla träningsutbudet. Några nyheter lanseras under året samtidigt som vi ser över befintligt utbud, all utrustning och hur vi disponerar lokalerna på bästa sätt. Vi utökar samarbetet med olika aktörer i Tyresö med mål att etablera kontakter med de som inte redan upptäckt oss. Framförallt ser vi fram emot ett utvecklande och inspirerande år tillsammans med alla funktionärer och medlemmar! På följande sidor ser du planerade aktiviteter utifrån olika områden samt vem/vilka i personalen som ansvarar för dem. KJ IL VM Ann Fredriksen, träningsansvarig Eva Berglind, verksamhetschef Eva Ekelund, lokal- och säkerhetsansvarig Katja Jennekvist, receptionsansvarig Ingela Ling, medlems- och receptionsansvarig Richard Svennberg, medlems- och teknikansvarig Victoria Malm, kommunikations- och marknadsansvarig 2

3 1. Träning DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.1 GENERELLT UTBUD Vi erbjuder ett brett och uppdaterat träningsutbud med stor spännvidd i intensitet och flexibla tider. Träningsutveckling och nya inriktningar från Riks följs upp på alla områden. Utvärdering av beläggning på alla pass och i gymmet görs kontinuerligt och vi kan då vara flexibla i t schemautbud. Det innebär att vi kan göra omtag i schemat under året., Vi erbjuder organiserad ledarledd träning under större delen av öppna tid. Rekrytering sker efter behov av träningsform samt tider. Alla ledare och instruktörer får möjlighet till utveckling efter sina egna drivkrafter. Fortbildningar efter önskemål i grupperna samt efter önskemål från uppföljningssamtal. vid behov Möjlighet för a medlemmar att disponera alla träningsytorna fullt ut även då vi inte har gruppträning i a hallar. Investeringar i material och om möjligt även tillgängliga instruktörer i hallarna. vid behov 1.2 UTE Vi erbjuder stavträning på dagtid en dag i veckan. OffRoad erbjuds under olika perioder och på olika tider. Ledarna styr inriktningen på denna stavträning efter möjligheter och önskemål. Rekrytering av en stavledare till på dagtid. Ledargruppen på OffRoad samlas och planerar hur vi kan lyfta passet samt så småningom använda ytan/gården bakom Friskis och bredvid Flex. Vi erbjuder enstaka kurser i Running. Startkurser erbjuds under en. april Vi ser över samarbetet med andra föreningar för att kunna samverka och erbjuda Running. Utöka samarbetet med Tyresö Friidrott och ha gemensamma pass för Running. Vår/höst-rundan liknande som 2014 april okt april maj sept april 3

4 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.3 GRUPPTRÄNING Förstärka specificiteten i alla pass. Soft träningen förstärks, lyfts och växer. Rekrytera ledare inom olika träningsformer. Inför nya varianter inom vissa träningsformer. (Limitid Edition, 35min pass, kamp, Power Hour) Uppdatera redskapen och förnya där behov finns. Vi bokar in oss på flera Pass.nu för olika Träningsformer samt jympalab från SVDA14. Vi stärker ledarna med fortbildningar på nya Soft pass. Vi rekryterar och ser med jämna mellanrum över behovet av nya ledare. Stärker a ledare med att skicka på utbildningar från Riks. Vi ser kontinuerligt över materialet och kan komplettera där behov finns. Redskapsförrådet byggs om. Kompletteringar av redskap köps in. feb 1.4 SPINNING Förstärka ledarrollen. Jobba med att bredda utbudet med nya upplägg Boka Anders Södergård för att jobba med ledarroll och upplägg. Möjlighet att jobba med lite andra intervaller och ledarskapet i distanspassen och utbud genom inspiration från Anders, se ovan. Rekrytera nya ledare. Efter behov samt för pass på vardagar dagtid. feb feb 1.5 INDOOR WALKING Alla ledare uppdateras till att vara utbildade i alla olika upplägg. Komplettering för de som inte gått intervall utbildningen. Samarbete med regionen. Uppföljning prioriteras Arbeta med olika typer av uppföljning samt rekrytera fler uppföljare på IW. Gemensam fortbildning ordnas i regionen. Samarbeta mellan föreningarna i region Sthlm. Boka via TA möte under året. 4

5 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.6 INDIVIDUELL TRÄNING Vi tar steg två i satsning på att utveckla träningen i gymmet. Vi rekryterar en PT. jan Aktiviteter för instruktörerna efter önskemål, tex besök i andra föreningar. Fortbildningar via Riks samt egna i föreningen. Fortsatt rekrytering av fler instruktörer. 8 st under Ungkurserna utvecklas och följs upp. Utvärdering och omtag till sommar och höst Dopingfritt gym Kontinuerligt arbete. Försöka hitta bra föreläsare/ utbildningar. höst mars, 1.7 ANPASSAD TRÄNING Vi utvecklar och utbildar tränare inom FaR och RH träning/öppna dörrar. Utöka gruppen med två personer under höst Jobbar vidare med att utveckla möjligheter för alla att gå på all träning, integrera. Några specifika pass öronmärks under året och förbereds för att ta emot motionärer med funktionsnedsättning. höst 1.8 TRÄNING FÖR BARN & UNGA Utbildningar i Röris och Mini Röris Fortbildning och uppföljning av Familjejympaledarna Två utbildningar/år erbjuds till skolor och förskolor. Arbetar med regionen om en fortbildning och ser om Riks har några kurser att erbjuda a ledare. Rekrytering Rekrytera en ny Familjejympaledare under året. Samarbeta med idrottsföreningarna i kommunen Fortsätta och utveckla samarbetet med föreningslivet i kommunen genom förmånliga pass till andra föreningar. höst 1.9 ALLA FUNKTIONÄRER Kick-Off och Avspark. Möjlighet till inspirerande träning samt föreläsare för a ledare och övriga funktionärer. jan aug 5

6 2. Organisation och anställda ÖVERGRIPANDE MÅL - Alla i organisationen har en tydlig målbild för vad som ska utvecklas under året. - Personal och funktionärer med ett övergripande ansvar har förtroende och mandat att leda och utveckla sina områden inom givna ramar. - Styrelse och verksamhetschef arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 2.1 STYRELSEN SOM ARBETSGIVARE Styrelse och verksamhetschef har ett bra samarbete Årssnurra med arbetsflöden och andra viktiga händelser under året tas fram. april Ordf Utvecklings och lönesamtal. jun, okt Ordf Planering inför styrelsemöten samt kontakt i specifika frågor. Ordf 2.2 ANSTÄLLDA Alla anställda ska ha en rimlig arbetsbörda, rätt kompetens för sin uppgift samt en god arbetsmiljö Arbetstiden följs upp och antalet komptimmar och sparad semester minskas. Personalen erbjuds fortbildning/personlig utveckling utifrån behov. Hela personalgruppen genomför konferens utifrån aktuellt tema. Några arbetsplatser kompletteras med belysning och höj och sänkbart bord. Utvecklings och lönesamtal. apr, okt 6

7 3. Ekonomi ÖVERGRIPANDE MÅL - Vi har en ekonomisk strategi inför de kommande två åren. - Vi har en jämn avskrivning DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 3.1 STRATEGI Vi har en ekonomi som klarar både nedgång och framtida satsningar. Vi utvecklar rutiner för likviditetsuppföljning. Vi ser över alla kostnader och leverantörsavtal. juni Vi använder F&S gemensamma inköpskanaler. 7

8 4. Samarbeten & påverkan Övergripande mål: - Vi syns och samverkar med Friskis andra föreningar - Vi är en naturlig samarbetspartner i Tyresö inom området träning och hälsa - Vi bidrar, syns och hörs i olika sammanhang i F&S och i kommunen DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 4.1 NÄTVERKSBYGGANDE Vi arbetar aktivt med olika organisationer i kommunen. Vi har god kontakt med F&S Stockholm angående Älta Regelbundna möten med Region Stockholm. Delta på Årsstämman, Föreningskonferens, Träningskonferens, Mötesplats ordförande. Delta aktivt i viss utvecklingsarbete på Riks, tex kläder. Besöka olika organisationer och personer i Tyresö för att informera om F&S. Representera föreningen i olika sammanhang i kommunen. Samverka med idrottslag, skolor, organisationer, föreningar och företag. mars, feb, sept 8

9 5. Teknik & drift DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.1 RECEPTIONEN / INPASSERING Hög kvalitet och kapacitet på teknisk utrustning Vi fortsätter investeringar i professionell utrustning för inpassering. Nya betalmedel införs vid behov Vi bevakar och utvärderar olika betalmedel exempelvis swish, betalning med mobil så vi kan införa nya system då behov uppstår. 5.2 MERVÄRDEN FÖR MEDLEMMARNA Förbättrad telefonservice Arbetet med att utnyttja växeln och dess funktioner går vidare Musik i de öppnade hallarna Vi söker funktionärer som vill jobba med musiken i lokalen. Nära samarbete mellan ideella receptionister och anställda på medlemsservice Utformning av arbetsrutiner för ytterligare förstärkt medlemsservice IL, KJ, 5.3 GRUPPTRÄNINGSLEDARE Musikhantering till pass skall vara av hög kvalitet och ge stort urval av musik för ledarna samtidigt som det är enkelt att hantera. En utvärdering av Set4Play görs. Parallellt görs en marknadsundersökning om vilka andra system som erbjuds. Därefter beslut om studio skall behållas eller om övergång skall ske till annan lösning inför år Uteanläggning med hög kvalitet. Inköp av ny anläggning för utejympan. Denna paketeras som en nödanläggning som lätt kan ersätta ljudanläggning i hallarna om det skulle behövas. 5.4 PEONAL Personalen har modernt och väl fungerande datorstöd. Inventering och utvärdering av datorsystem för förslag till komplettering. en Inköp av dator och stor skärm till kommunikationsansvarig. jan 9

10 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.5 TEKNIK (GENERELLT) All teknik skall fungera utan oplanerade avbrott. Förebyggande underhåll schemaläggs för all teknisk utrustning som inte ingår i träningsutrustningen (som sköts av hustomtarna) Samtliga data skall ha dokumenterade backuprutiner Dokumentation av rutiner samt komplettering av utrustning 10

11 6. Reception & medlems-, tränings- och funktionärsservice DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.1 RECEPTION Coachning Reception Förstärka, utveckla och stödja servicen i entrén Förstärka det personliga mötet i receptionen. Flexibel & öppen receptionsdisk som stödjer det personliga mötet Föreningen erbjuder försäljningen av livsmedel och träningsprodukter med kvalitet. Se över kompetensbehov i receptionen genom fördjupade utvecklingssamtal med samtliga receptionister. Schemalägga stödjande personella resurser i entrén under högintensiva tider. Kompetensutveckling av nya receptionister genom utbildningar - FöreningsEttan, alternativt annan utbildning. Kompetensutveckling av befintliga receptionister Genomföra anpassade utbildningar -FöreningsEttan av receptionister i bemötande och träning. Planering för en mindre och öppnare reception/ informationsdiskar Genom att erbjuda ett mindre och varierat utbud av produkter med en tydlig koppling till föreningens verksamhet IL, KJ, IL IL Utvärdering görs efter de 2 första utbildning-arna, senast juni 15. Därefter fortsätter utbildningarna under hela verksamhetsåret, främst & höstsäsong. IL IL, KJ, KJ Avstämning varje kvartal enligt lagersaldo i BRP FS Tyresö har en tillgänglig medlemsoch funktionärsservice 6.2 MEDLEMSSERVICE F&S Tyresö har en tillgänglig medlems- och funktionärsservice Planering av att Medlems-/funktionärsservice fysiskt flyttas närmare medlemmarna och funktionärerna. Projektet träna hemma hos Friskis, IL, Medlemsservice utvecklar en hög servicenivå Fortsätta arbetet med att utveckla admin rutinerna samt rutinerna som hör till mejl och telefon IL Fortsätta arbetet med gör det själv -tjänster på hemsidan inom adminområdet. IL, 11

12 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.3 TRÄNINGSSERVICE (TRÄNINGSVÄRDAR) Förstärka och utveckla det personliga mötet på träningsgolvet. Skapa en trivsam och positiv träningsupplevelse. Kompetensutveckling av nya träningsvärdar: Genomföra utbildningar -FöreningsEttan av träningsvärdar i bemötande och träning. Kompetensutveckling av befintliga träningsvärdar: Genomföra anpassade utbildningar -FöreningsEttan av träningsvärdar i bemötande och träning. Funktionärer och personal tar gemensamt fram tydliga och enkla trivselregler i träningslokalen. Träningsservice är en del av utvecklingsarbetet IL Utvärdering görs efter de 2 första utbildningarna, senast juni 15. Därefter fortsätter utbildningarna under hela verksamhetsåret, främst & höstsäsong. IL IL,, 6.4 MEDLEMMARNA MERVÄRDEN & DEMOKRATI Ett medlemskap i föreningen ger mervärden genom valda samarbetspartners Genom ett medvetet val av samarbetspartners kan vi erbjuda bra förmåner som har ett hälsofrämjande värde. 6.5 FUNKTIONÄSERVICE Att vara funktionär i FS Tyresö ska vara eftertraktat, utvecklande och roligt. F&S Tyresös funktionärer ska spegla den mångfald som finns i medlemsgruppen. F&S Tyresö lyssnar, utvecklar och har ett samtal med receptionister och träningsvärdar. Vi fortsätter att utveckla introduktioner och det första mötet med föreningen. - VIP träffar - Startpaket Erbjuda miniseminarier och funkisutbildningar, tex HLR-D, kost & träning, idrottsskador, Friskis filosofi, konditionsträning, Värdskap, Hotfulla situationer etc Efffektivare hjälp till ledare, värdar, instruktörer att ordna med vikarie. Det gör vi genom aktiv rekrytering efter behovsanalys, ålder, kön, etnicitet. Det gör vi genom regelbundna Uppföljnings samtal enligt föreningens uppföljningsplan, IL Avstämning i juni & dec vt15 - vt17 IL, Utvärdering görs efter varje miniseminarie jan IL, IL, Kj Avstämning 2 ggr per år IL Avstämning i jan och aug 12

13 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.6 MERVÄRDEN FÖR FUNKTIONÄRER Ett funktionärsskap i föreningen ger mervärden genom valda samarbetspartners Erbjudanden från a lokala samarbetspartners presenteras på funkis. Tex idrottskador, träningsrelaterat, familjerelaterat, träningsresor, 13

14 7. Lokal & säkerhet Huvuduppdrag: enligt önskemål från a medlemmar och i samråd med personal och representanter för funktionärerna i föreningen utveckla a lokaler. Fortsättningsvis optimera föreningens lokaler för att möta a medlemmars önskemål. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 7.1 LOKALEN Öppna hallarna Utvärdera projektet öppna hallarna. feb Träning Omorganisera förrådet mellan stora och lilla hallen, ytterligare en öppning med skjutdörr, delvis ny inredning. Underlätta intervallträningen för medlemmar i gymmet genom anpassad tidtagning, 3 digitala ur á 3300 kr. Utrusta spinning och IW med nya Borgskalan roll down Utemiljön: Plank och ev hinderbana Övrigt, funktionär och personal Omklädningsrummen. måla om och snygga till med nya färger, avställningsytor, draperier och speglar (studiebesök), ny dörr till herrarnas. aug Fort reparationer, nybyggen och underhåll (hustomtarna) byta trycken på dörrar, förbättra verkstadsdelen i det bortre förrådet, organisera och iordningställa studion förbättra funkutrymmen såsom lådrum mm. Förbättra arbetsmiljön på kontoren. 7.2 SÄKERHET Öka säkerhet i lokalen Planera utbildning av reception och brandövningar med alla funkgrupper. 14

15 8. Kommunikation & marknad LÅNGSIKTIGA MÅL Medlemmar och funktionärer är mer än nöjda, engagerade och lojala. Att vara funktionär är attraktivt och funktionärerna känner stolthet över sitt uppdrag. Såväl medlemmar som funktionärer sprider en positiv bild av Friskis&Svettis Tyresös varumärke. För den som vill börja träna är Friskis det självklara valet i Tyresö. Medlemsantalet motsvarar 13% av kommunens invånare, medlemmarna speglar Tyresös mångfald. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 8.1 MEDLEMMAR Medlemmarna visar en högre grad av engagemang. Fokus på medlemskommunikation som är personlig, avslappnad, peppande och bekräftande (få fler att fortsätta med sin träning). Engagemangsskapande aktiviteter, t.ex: kommunicera medlemspåverkan/ förening, förslagslåda, frågor hemsidan, klottra på tavlorna, tävlingar osv. separat plan VM Vi saknar dig -mejl jan + VM Pepp-mejl Välkomstmejl jan + VM Uppdatera medlemsfoldern VM Friskispressen delas ut i lokal VM 8.2 FUNKTIONÄRER Ökad känsla av delaktighet och koll på läget. Det ska vara enkelt att hitta/få info. Nöjda och stolta funkisar + eftertraktat att vara funktionär Se över och strukturera den interna kommunikationen Funkisar lyfts fram, tex i sociala medier. VM VM, 8.3 NYA MEDLEMMAR (REKRYTERING) Ökad synlighet i kommunen T.ex. Adshel, Guso, event, tävlingar, gerilla, sadelskyddsattack, Mitt i Tyresö, annonsering i centrum. separat plan VM Riktad marknadsföring till specifika grupper T.ex. utskick nyinflyttade, brev till a nya grannar, göra något med Älta, skolor, företag, föreningar samt andra specifika målgrupper. separat plan VM 15

16 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Ökad närvaro i digitala kanaler SEO (+ Eniro) + VM Sponsrade inlägg på Facebook VM Hemsidan utvecklas vidare VM Fokus sociala medier VM 8.4 GEMENSAMMA KAMPANJER / VARUMÄRKE Föreningen förmedlar en sann, tilltalande och samtida bild av Friskis, som går i linje med det rikstäckande kommunikationsarbetet. Vilket leder till en tydligare positionering och ökad kännedom i Tyresö. Gemensamma kampanjer + höst VM Gemensam marknadsföring regionen + höst VM 8.5 ÖVRIGA OMRÅDEN FRÅN VERKSAMHETSPLAN & LÖPANDE KOMMUNIKATION Vi lyfter och uppmärksammar den pågående verksamheten. Löpande kommunikations- och marknadsaktiviteter. Aktiviteter från andra områden i verksamhetsplanen kommuniceras till lämpliga målgrupper. separat plan VM separat plan VM + resp. ansvarig 16

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer