Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ"

Transkript

1 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

2 Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor i rörelse. Vi fortsätter utveckla träningsutbudet. Några nyheter lanseras under året samtidigt som vi ser över befintligt utbud, all utrustning och hur vi disponerar lokalerna på bästa sätt. Vi utökar samarbetet med olika aktörer i Tyresö med mål att etablera kontakter med de som inte redan upptäckt oss. Framförallt ser vi fram emot ett utvecklande och inspirerande år tillsammans med alla funktionärer och medlemmar! På följande sidor ser du planerade aktiviteter utifrån olika områden samt vem/vilka i personalen som ansvarar för dem. KJ IL VM Ann Fredriksen, träningsansvarig Eva Berglind, verksamhetschef Eva Ekelund, lokal- och säkerhetsansvarig Katja Jennekvist, receptionsansvarig Ingela Ling, medlems- och receptionsansvarig Richard Svennberg, medlems- och teknikansvarig Victoria Malm, kommunikations- och marknadsansvarig 2

3 1. Träning DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.1 GENERELLT UTBUD Vi erbjuder ett brett och uppdaterat träningsutbud med stor spännvidd i intensitet och flexibla tider. Träningsutveckling och nya inriktningar från Riks följs upp på alla områden. Utvärdering av beläggning på alla pass och i gymmet görs kontinuerligt och vi kan då vara flexibla i t schemautbud. Det innebär att vi kan göra omtag i schemat under året., Vi erbjuder organiserad ledarledd träning under större delen av öppna tid. Rekrytering sker efter behov av träningsform samt tider. Alla ledare och instruktörer får möjlighet till utveckling efter sina egna drivkrafter. Fortbildningar efter önskemål i grupperna samt efter önskemål från uppföljningssamtal. vid behov Möjlighet för a medlemmar att disponera alla träningsytorna fullt ut även då vi inte har gruppträning i a hallar. Investeringar i material och om möjligt även tillgängliga instruktörer i hallarna. vid behov 1.2 UTE Vi erbjuder stavträning på dagtid en dag i veckan. OffRoad erbjuds under olika perioder och på olika tider. Ledarna styr inriktningen på denna stavträning efter möjligheter och önskemål. Rekrytering av en stavledare till på dagtid. Ledargruppen på OffRoad samlas och planerar hur vi kan lyfta passet samt så småningom använda ytan/gården bakom Friskis och bredvid Flex. Vi erbjuder enstaka kurser i Running. Startkurser erbjuds under en. april Vi ser över samarbetet med andra föreningar för att kunna samverka och erbjuda Running. Utöka samarbetet med Tyresö Friidrott och ha gemensamma pass för Running. Vår/höst-rundan liknande som 2014 april okt april maj sept april 3

4 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.3 GRUPPTRÄNING Förstärka specificiteten i alla pass. Soft träningen förstärks, lyfts och växer. Rekrytera ledare inom olika träningsformer. Inför nya varianter inom vissa träningsformer. (Limitid Edition, 35min pass, kamp, Power Hour) Uppdatera redskapen och förnya där behov finns. Vi bokar in oss på flera Pass.nu för olika Träningsformer samt jympalab från SVDA14. Vi stärker ledarna med fortbildningar på nya Soft pass. Vi rekryterar och ser med jämna mellanrum över behovet av nya ledare. Stärker a ledare med att skicka på utbildningar från Riks. Vi ser kontinuerligt över materialet och kan komplettera där behov finns. Redskapsförrådet byggs om. Kompletteringar av redskap köps in. feb 1.4 SPINNING Förstärka ledarrollen. Jobba med att bredda utbudet med nya upplägg Boka Anders Södergård för att jobba med ledarroll och upplägg. Möjlighet att jobba med lite andra intervaller och ledarskapet i distanspassen och utbud genom inspiration från Anders, se ovan. Rekrytera nya ledare. Efter behov samt för pass på vardagar dagtid. feb feb 1.5 INDOOR WALKING Alla ledare uppdateras till att vara utbildade i alla olika upplägg. Komplettering för de som inte gått intervall utbildningen. Samarbete med regionen. Uppföljning prioriteras Arbeta med olika typer av uppföljning samt rekrytera fler uppföljare på IW. Gemensam fortbildning ordnas i regionen. Samarbeta mellan föreningarna i region Sthlm. Boka via TA möte under året. 4

5 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 1.6 INDIVIDUELL TRÄNING Vi tar steg två i satsning på att utveckla träningen i gymmet. Vi rekryterar en PT. jan Aktiviteter för instruktörerna efter önskemål, tex besök i andra föreningar. Fortbildningar via Riks samt egna i föreningen. Fortsatt rekrytering av fler instruktörer. 8 st under Ungkurserna utvecklas och följs upp. Utvärdering och omtag till sommar och höst Dopingfritt gym Kontinuerligt arbete. Försöka hitta bra föreläsare/ utbildningar. höst mars, 1.7 ANPASSAD TRÄNING Vi utvecklar och utbildar tränare inom FaR och RH träning/öppna dörrar. Utöka gruppen med två personer under höst Jobbar vidare med att utveckla möjligheter för alla att gå på all träning, integrera. Några specifika pass öronmärks under året och förbereds för att ta emot motionärer med funktionsnedsättning. höst 1.8 TRÄNING FÖR BARN & UNGA Utbildningar i Röris och Mini Röris Fortbildning och uppföljning av Familjejympaledarna Två utbildningar/år erbjuds till skolor och förskolor. Arbetar med regionen om en fortbildning och ser om Riks har några kurser att erbjuda a ledare. Rekrytering Rekrytera en ny Familjejympaledare under året. Samarbeta med idrottsföreningarna i kommunen Fortsätta och utveckla samarbetet med föreningslivet i kommunen genom förmånliga pass till andra föreningar. höst 1.9 ALLA FUNKTIONÄRER Kick-Off och Avspark. Möjlighet till inspirerande träning samt föreläsare för a ledare och övriga funktionärer. jan aug 5

6 2. Organisation och anställda ÖVERGRIPANDE MÅL - Alla i organisationen har en tydlig målbild för vad som ska utvecklas under året. - Personal och funktionärer med ett övergripande ansvar har förtroende och mandat att leda och utveckla sina områden inom givna ramar. - Styrelse och verksamhetschef arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 2.1 STYRELSEN SOM ARBETSGIVARE Styrelse och verksamhetschef har ett bra samarbete Årssnurra med arbetsflöden och andra viktiga händelser under året tas fram. april Ordf Utvecklings och lönesamtal. jun, okt Ordf Planering inför styrelsemöten samt kontakt i specifika frågor. Ordf 2.2 ANSTÄLLDA Alla anställda ska ha en rimlig arbetsbörda, rätt kompetens för sin uppgift samt en god arbetsmiljö Arbetstiden följs upp och antalet komptimmar och sparad semester minskas. Personalen erbjuds fortbildning/personlig utveckling utifrån behov. Hela personalgruppen genomför konferens utifrån aktuellt tema. Några arbetsplatser kompletteras med belysning och höj och sänkbart bord. Utvecklings och lönesamtal. apr, okt 6

7 3. Ekonomi ÖVERGRIPANDE MÅL - Vi har en ekonomisk strategi inför de kommande två åren. - Vi har en jämn avskrivning DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 3.1 STRATEGI Vi har en ekonomi som klarar både nedgång och framtida satsningar. Vi utvecklar rutiner för likviditetsuppföljning. Vi ser över alla kostnader och leverantörsavtal. juni Vi använder F&S gemensamma inköpskanaler. 7

8 4. Samarbeten & påverkan Övergripande mål: - Vi syns och samverkar med Friskis andra föreningar - Vi är en naturlig samarbetspartner i Tyresö inom området träning och hälsa - Vi bidrar, syns och hörs i olika sammanhang i F&S och i kommunen DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 4.1 NÄTVERKSBYGGANDE Vi arbetar aktivt med olika organisationer i kommunen. Vi har god kontakt med F&S Stockholm angående Älta Regelbundna möten med Region Stockholm. Delta på Årsstämman, Föreningskonferens, Träningskonferens, Mötesplats ordförande. Delta aktivt i viss utvecklingsarbete på Riks, tex kläder. Besöka olika organisationer och personer i Tyresö för att informera om F&S. Representera föreningen i olika sammanhang i kommunen. Samverka med idrottslag, skolor, organisationer, föreningar och företag. mars, feb, sept 8

9 5. Teknik & drift DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.1 RECEPTIONEN / INPASSERING Hög kvalitet och kapacitet på teknisk utrustning Vi fortsätter investeringar i professionell utrustning för inpassering. Nya betalmedel införs vid behov Vi bevakar och utvärderar olika betalmedel exempelvis swish, betalning med mobil så vi kan införa nya system då behov uppstår. 5.2 MERVÄRDEN FÖR MEDLEMMARNA Förbättrad telefonservice Arbetet med att utnyttja växeln och dess funktioner går vidare Musik i de öppnade hallarna Vi söker funktionärer som vill jobba med musiken i lokalen. Nära samarbete mellan ideella receptionister och anställda på medlemsservice Utformning av arbetsrutiner för ytterligare förstärkt medlemsservice IL, KJ, 5.3 GRUPPTRÄNINGSLEDARE Musikhantering till pass skall vara av hög kvalitet och ge stort urval av musik för ledarna samtidigt som det är enkelt att hantera. En utvärdering av Set4Play görs. Parallellt görs en marknadsundersökning om vilka andra system som erbjuds. Därefter beslut om studio skall behållas eller om övergång skall ske till annan lösning inför år Uteanläggning med hög kvalitet. Inköp av ny anläggning för utejympan. Denna paketeras som en nödanläggning som lätt kan ersätta ljudanläggning i hallarna om det skulle behövas. 5.4 PEONAL Personalen har modernt och väl fungerande datorstöd. Inventering och utvärdering av datorsystem för förslag till komplettering. en Inköp av dator och stor skärm till kommunikationsansvarig. jan 9

10 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 5.5 TEKNIK (GENERELLT) All teknik skall fungera utan oplanerade avbrott. Förebyggande underhåll schemaläggs för all teknisk utrustning som inte ingår i träningsutrustningen (som sköts av hustomtarna) Samtliga data skall ha dokumenterade backuprutiner Dokumentation av rutiner samt komplettering av utrustning 10

11 6. Reception & medlems-, tränings- och funktionärsservice DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.1 RECEPTION Coachning Reception Förstärka, utveckla och stödja servicen i entrén Förstärka det personliga mötet i receptionen. Flexibel & öppen receptionsdisk som stödjer det personliga mötet Föreningen erbjuder försäljningen av livsmedel och träningsprodukter med kvalitet. Se över kompetensbehov i receptionen genom fördjupade utvecklingssamtal med samtliga receptionister. Schemalägga stödjande personella resurser i entrén under högintensiva tider. Kompetensutveckling av nya receptionister genom utbildningar - FöreningsEttan, alternativt annan utbildning. Kompetensutveckling av befintliga receptionister Genomföra anpassade utbildningar -FöreningsEttan av receptionister i bemötande och träning. Planering för en mindre och öppnare reception/ informationsdiskar Genom att erbjuda ett mindre och varierat utbud av produkter med en tydlig koppling till föreningens verksamhet IL, KJ, IL IL Utvärdering görs efter de 2 första utbildning-arna, senast juni 15. Därefter fortsätter utbildningarna under hela verksamhetsåret, främst & höstsäsong. IL IL, KJ, KJ Avstämning varje kvartal enligt lagersaldo i BRP FS Tyresö har en tillgänglig medlemsoch funktionärsservice 6.2 MEDLEMSSERVICE F&S Tyresö har en tillgänglig medlems- och funktionärsservice Planering av att Medlems-/funktionärsservice fysiskt flyttas närmare medlemmarna och funktionärerna. Projektet träna hemma hos Friskis, IL, Medlemsservice utvecklar en hög servicenivå Fortsätta arbetet med att utveckla admin rutinerna samt rutinerna som hör till mejl och telefon IL Fortsätta arbetet med gör det själv -tjänster på hemsidan inom adminområdet. IL, 11

12 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.3 TRÄNINGSSERVICE (TRÄNINGSVÄRDAR) Förstärka och utveckla det personliga mötet på träningsgolvet. Skapa en trivsam och positiv träningsupplevelse. Kompetensutveckling av nya träningsvärdar: Genomföra utbildningar -FöreningsEttan av träningsvärdar i bemötande och träning. Kompetensutveckling av befintliga träningsvärdar: Genomföra anpassade utbildningar -FöreningsEttan av träningsvärdar i bemötande och träning. Funktionärer och personal tar gemensamt fram tydliga och enkla trivselregler i träningslokalen. Träningsservice är en del av utvecklingsarbetet IL Utvärdering görs efter de 2 första utbildningarna, senast juni 15. Därefter fortsätter utbildningarna under hela verksamhetsåret, främst & höstsäsong. IL IL,, 6.4 MEDLEMMARNA MERVÄRDEN & DEMOKRATI Ett medlemskap i föreningen ger mervärden genom valda samarbetspartners Genom ett medvetet val av samarbetspartners kan vi erbjuda bra förmåner som har ett hälsofrämjande värde. 6.5 FUNKTIONÄSERVICE Att vara funktionär i FS Tyresö ska vara eftertraktat, utvecklande och roligt. F&S Tyresös funktionärer ska spegla den mångfald som finns i medlemsgruppen. F&S Tyresö lyssnar, utvecklar och har ett samtal med receptionister och träningsvärdar. Vi fortsätter att utveckla introduktioner och det första mötet med föreningen. - VIP träffar - Startpaket Erbjuda miniseminarier och funkisutbildningar, tex HLR-D, kost & träning, idrottsskador, Friskis filosofi, konditionsträning, Värdskap, Hotfulla situationer etc Efffektivare hjälp till ledare, värdar, instruktörer att ordna med vikarie. Det gör vi genom aktiv rekrytering efter behovsanalys, ålder, kön, etnicitet. Det gör vi genom regelbundna Uppföljnings samtal enligt föreningens uppföljningsplan, IL Avstämning i juni & dec vt15 - vt17 IL, Utvärdering görs efter varje miniseminarie jan IL, IL, Kj Avstämning 2 ggr per år IL Avstämning i jan och aug 12

13 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 6.6 MERVÄRDEN FÖR FUNKTIONÄRER Ett funktionärsskap i föreningen ger mervärden genom valda samarbetspartners Erbjudanden från a lokala samarbetspartners presenteras på funkis. Tex idrottskador, träningsrelaterat, familjerelaterat, träningsresor, 13

14 7. Lokal & säkerhet Huvuduppdrag: enligt önskemål från a medlemmar och i samråd med personal och representanter för funktionärerna i föreningen utveckla a lokaler. Fortsättningsvis optimera föreningens lokaler för att möta a medlemmars önskemål. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 7.1 LOKALEN Öppna hallarna Utvärdera projektet öppna hallarna. feb Träning Omorganisera förrådet mellan stora och lilla hallen, ytterligare en öppning med skjutdörr, delvis ny inredning. Underlätta intervallträningen för medlemmar i gymmet genom anpassad tidtagning, 3 digitala ur á 3300 kr. Utrusta spinning och IW med nya Borgskalan roll down Utemiljön: Plank och ev hinderbana Övrigt, funktionär och personal Omklädningsrummen. måla om och snygga till med nya färger, avställningsytor, draperier och speglar (studiebesök), ny dörr till herrarnas. aug Fort reparationer, nybyggen och underhåll (hustomtarna) byta trycken på dörrar, förbättra verkstadsdelen i det bortre förrådet, organisera och iordningställa studion förbättra funkutrymmen såsom lådrum mm. Förbättra arbetsmiljön på kontoren. 7.2 SÄKERHET Öka säkerhet i lokalen Planera utbildning av reception och brandövningar med alla funkgrupper. 14

15 8. Kommunikation & marknad LÅNGSIKTIGA MÅL Medlemmar och funktionärer är mer än nöjda, engagerade och lojala. Att vara funktionär är attraktivt och funktionärerna känner stolthet över sitt uppdrag. Såväl medlemmar som funktionärer sprider en positiv bild av Friskis&Svettis Tyresös varumärke. För den som vill börja träna är Friskis det självklara valet i Tyresö. Medlemsantalet motsvarar 13% av kommunens invånare, medlemmarna speglar Tyresös mångfald. DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING 8.1 MEDLEMMAR Medlemmarna visar en högre grad av engagemang. Fokus på medlemskommunikation som är personlig, avslappnad, peppande och bekräftande (få fler att fortsätta med sin träning). Engagemangsskapande aktiviteter, t.ex: kommunicera medlemspåverkan/ förening, förslagslåda, frågor hemsidan, klottra på tavlorna, tävlingar osv. separat plan VM Vi saknar dig -mejl jan + VM Pepp-mejl Välkomstmejl jan + VM Uppdatera medlemsfoldern VM Friskispressen delas ut i lokal VM 8.2 FUNKTIONÄRER Ökad känsla av delaktighet och koll på läget. Det ska vara enkelt att hitta/få info. Nöjda och stolta funkisar + eftertraktat att vara funktionär Se över och strukturera den interna kommunikationen Funkisar lyfts fram, tex i sociala medier. VM VM, 8.3 NYA MEDLEMMAR (REKRYTERING) Ökad synlighet i kommunen T.ex. Adshel, Guso, event, tävlingar, gerilla, sadelskyddsattack, Mitt i Tyresö, annonsering i centrum. separat plan VM Riktad marknadsföring till specifika grupper T.ex. utskick nyinflyttade, brev till a nya grannar, göra något med Älta, skolor, företag, föreningar samt andra specifika målgrupper. separat plan VM 15

16 DELMÅL ELLER INRIKTNING AKTIVITET NÄR VEM UPPFÖLJNING Ökad närvaro i digitala kanaler SEO (+ Eniro) + VM Sponsrade inlägg på Facebook VM Hemsidan utvecklas vidare VM Fokus sociala medier VM 8.4 GEMENSAMMA KAMPANJER / VARUMÄRKE Föreningen förmedlar en sann, tilltalande och samtida bild av Friskis, som går i linje med det rikstäckande kommunikationsarbetet. Vilket leder till en tydligare positionering och ökad kännedom i Tyresö. Gemensamma kampanjer + höst VM Gemensam marknadsföring regionen + höst VM 8.5 ÖVRIGA OMRÅDEN FRÅN VERKSAMHETSPLAN & LÖPANDE KOMMUNIKATION Vi lyfter och uppmärksammar den pågående verksamheten. Löpande kommunikations- och marknadsaktiviteter. Aktiviteter från andra områden i verksamhetsplanen kommuniceras till lämpliga målgrupper. separat plan VM separat plan VM + resp. ansvarig 16

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning.

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning. Organisationsplan Side 1 1 VISION Friskis&Svettis Sollentuna är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Hos oss är målet ett leende. Leendet Friskis&Svettis eftersträvar snarare känns

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Tyresö. Spinningen. Se sidan 4. grundträning. Ett av de första grundfyspassen

Tyresö. Spinningen. Se sidan 4. grundträning. Ett av de första grundfyspassen Är det dig vi söker? Se sidan 4. Träningsnyhet Grundfys nyttig träning för alla I Grundfys tränar du allsidigt och får samtidigt bra teknik för annan träning. Lika bra för nybörjare som för de riktigt

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Tyresö. Inspiratören. pluggar till sjuksköterska. Se sidorna 3, 5 & 8.

Tyresö. Inspiratören. pluggar till sjuksköterska. Se sidorna 3, 5 & 8. Tyresö glöm inte att anmäla dig till friskisloppet Se sidorna 3, 5 & 8. Kämpen Jenny köar för att få en ny njure Jenny Stensson, 19 år, väntar på en njurtransplantation, pluggar till sjuksköterska, tränar

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet tillbakablick 2013 Som nytillträdd ordförande för Friskis&Svettis Norrköping kan jag se tillbaka på ett utmanande och lärorikt

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Isabel Lindbom Hussein

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002

Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 2003-05-13 Roland Nilsson Prioriterade utvecklingsområden utifrån SIFO:s personalenkät 2002 Resultatet av SIFO:s personalenkät för 2002 uppvisade glädjande nog väsentliga förbättringar jämfört med motsvarande

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

Bokningssystem/bokningar/inpassering

Bokningssystem/bokningar/inpassering 1 Uppdaterad 2014-06-10 Frågor och svar medlemsundersökning 2014 Bokningssystem/bokningar/inpassering Köplats/reservlista Begränsa antalet reservplatser, ofta får man en hög köplats-siffra men får ändå

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Hussein Darwiche Petra Sager Katarina Zambrell Pär Hansson Henrik

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Tyresö. Indoor Walking

Tyresö. Indoor Walking Tyresö Friskisloppet Häng med ut och löpträna F&S Tyresö 25-årsjubilerar och arrangerar Friskisloppet den 6 oktober. Häng på stavgångs- och löpträningen för att träna upp konditionen. Sid 4 Indoor Walking

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Hasse Castergren Annie Thoren.

Hasse Castergren Annie Thoren. Hasse Castergren Som naprapat ser Hasse till helheten hos individen och arbetar samt behandlar hela kroppen och rörelseapparaten: skelett, rygg, leder och muskler. Hasse tog naprapatexamen 2005 och har

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 2013

Verksamhetsplan 2012 2013 Verksamhetsplan 2012 2013 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2009-10-15 Henrik Stenwall Utkastet justerat efter synpunkter och beslut vid styrelsekonferensen. Hänsyn har också tagits till ledningsgruppens

Läs mer

Bilaga A. Friskis&Svettis Kalmar 2014 Verksamhetsberättelse. Ett omvälvande år

Bilaga A. Friskis&Svettis Kalmar 2014 Verksamhetsberättelse. Ett omvälvande år Bilaga A Friskis&Svettis Kalmar 2014 Verksamhetsberättelse Ett omvälvande år Bilaga A Vi startade året utan en ordinarie Verksamhetschef I skarp konkurrens på het lokal marknad startade vi upp året med

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall

Verksamhetsbeskrivning. Medley Näckenbadet och Nacka simhall Verksamhetsbeskrivning 2014-08-01 20134-09-10 Medley Näckenbadet och Nacka simhall MEDLEY Nacka 2014-09-10 1 Inledning Som utförare av uppdraget att driva Nacka simhall och Näckenbadet skall det, enligt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar Lite tuffare, mycket roligare ÅRET I KORTHET 7 100 MEDLEMMAR 5,5 FAST ANSTÄLLDA 220 AKTIVA FUNKTIONÄRER 125 PASS/VECKA VÅR & HÖST MER JYMPA I JYMPAN

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 ARBETSMATERIAL Korpens Nöjd MedlemSindex Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 Korpens Nöjd Medlemsindex låt medlemmarna hjälpa dig och din förening

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 5 Händelser under året 6-7 Organisation 8-9 Föreningens mötesplatser och träningsutbud 10-11 Medlemmar 11

Läs mer

Friskispressen. Tyresö. Nr 1 2010. med hjärtstartare. tryggare träning. Foto: victoria malm. möt SJU med bästa uppdraget

Friskispressen. Tyresö. Nr 1 2010. med hjärtstartare. tryggare träning. Foto: victoria malm. möt SJU med bästa uppdraget Friskispressen Tyresö Nr 1 2010 tryggare träning med hjärtstartare möt SJU med bästa uppdraget Redaktören: Foto: ann fredriksen Victoria Malm är kommunikationsansvarig på Friskis&Svettis Tyresö. Friskis&Svettis

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer