Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) Projektpengar, stödb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000"

Transkript

1 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete Info o utbild Föreningen ej PAF-bidrag Fiskeställen 90 % LAG+KAG 421:an 341:an stödberätt offentlig InLead 68 % offentlig Utgifter TOTALT Egen personal Resekostnader Extern personal Administrativa kostnader Lokalkostnader Varor och material Övriga kostnader Finansiering egna projekt Utgifter 2014 Utgifter Beräknat tidigare år t.o.m. Dec Utgifter totalt /kostnadsställe Inkomster Driften 431:an Samarbete 421:an Info o utbild 341:an Föreningen ej stödberätt Medlemsavgifter Driftsstöd PAF-bidrag Fiskeställen InLead Egen insats i projekt (pengar + talko) Projektpengar, stödb Inkomster 2014 Inkomster Tidigare år t.o.m Inkomster totalt / kostnadsställe Differens mellan inkomster och utgifter Förskott kvar från Återstår förskott , TOTALT Inkomst minus utgift Tidigare år t.o.m Resultat totalt (inkl kvarvarande förskott) Överförs till 2015 om PAF stöd erhålls

2 1200 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt

3 Budget 2014, driften Leader Åland r.f. Budget total LAG KAG Ev PAF 1. EGEN PERSONAL A. Löner kvar på drift B. Arvoden Arvoden styrelse m.m C. Socialskyddsavgifter Soc.skydd ApLr Arblös Olycksfall D. Företagshälsovård Arbhälso F. Utbildning Utbildning RESEKOSTNADER G.Reseersättningar kvar på drift 7540 Km-ers Trakt. FI Trakt. EU 0 0 H. Rese.ers LAG/KAG, styrelse Km-ers styrelse I. Resekostnader Resekostn Resekostn ej moms Kost o logi Reseersättning ev skärgårdskort R. Reseförsäkringar försäkringar Extern personal P. Köpta tjänster kvar på drift 7100 Bokföring Köpta admin tjänst Hemsida 0 0 lokalvård Administrativa kostnader K. Förbrukningsinvent kvar på drift 6665 förbrukningsinvent L. Kontorsmaterial kontor o admin övr admin kost UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13Drift 3(10)

4 drift paf M. Förbrukningsmaterial förbrukningsmaterial N. Telefon o internett Mobiltel Telefon Datakommunikationskostnader 0 0 O. Post Porton Frakter o transporter 0 0 Q. Prenumeration o Litt Tidningar/litteratur S. Markandsföring Marknadsföring T. Hemsida ADB-tillbehör, dator Å. Övriga admin kostnader Bankkostnader övr admin kost Lokalkostnader J. Hyror kvar på drift 6400 hyror Lokalkostnader Försäkringar Varor och material U. Införskaffningar kvar på drift Övriga kostnader V. Möteskostnader kvar på drift 6900 Möteskostnader X. Representation Representation Y. Försäkringar Försäkringar TOTALT UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13Drift 4(10)

5 Budget 2014, föreningen Leader Åland r.f., ej stödberättigade utgifter Inkomster Medlemsavgiftrer , , Kommuner ,00 (exkl Mariehamn o Jomala) 8002 Samfund 520, Enskilda 250,00 Utgifter 1. Sammanträden a. Styrelse/LAG 6900 Möteskostnader 6400 Hyra 1 100,00 350,00 300,00 50, ,00 b. Medlemsmöten 650, Möteskostnader 6400 Hyra c. Övriga möteskostnader 100, Representation 500,00 150,00 100,00 2. Resekostnader 3. Externa tjänster 7500 Km-ersättning e. Köpta tjänster 7100 Bokföring 300,00 100,00 100,00 300,00 100,00 4. Administrativa kostnader f. Förbrukningsmaterial 6680 förbrukningsmaterial g. Övriga admin kostnader 6960 Bankkostnader 6990 övr admin kost d. Information 500,00 50,00 150,00 300,00 50,00 50,00 100,00 5. Finansiering egna projekt Resultat 8 000,00 Medlemsavg Utgift Resultat 8 770,00 Reslutat tom 2012 (inkl ej stödberättigade utgifter från LR redovisnignar) Uppskattat reslutat RESULTAT, uppskattat UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13Förening

6 Budget 2014, 421:an Samarbete två projekt Kvar per projekt 2014 Leader Åland r.f Använt EGEN PERSONAL Beräknade kostnader 2013 Total budget POP Leadereffekten POP Leadereffekten Totalt Återstår övr personal RESEKOSTNADER Resor Logi 0 Km ers 0 3. Extern personal C. Köpta tjänster Bokföring 4. Administrativa kostnader D. Övrig admin Telefon, porto, papper, utskrifter, planer, dator 5. Lokalkostnader E. Hyror hyror i samband m besök 0 6. Varor och material F. Varor Representation Förplägnad vid besök Budget Övriga kostnader Förs, inträde, material m.m KOSTNADER TOTALT Kostnader minus intäkt INKOMSTER/FINANSIERING Deltagaravgifter Kvar av förskott i början av 2014 ("skuld") LR Efter slutredovisning + förskott LR delt.avg Totalt TOTALT RESULTAT TOTALT , sista 50 % som föreningen ligger ute med UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13421 Samarbete

7 Budget 2014, FISKESTÄLLEN Leader Åland r.f. Budget2014 Använt beräknat till dec 13 Total budget Ansökan EGEN PERSONAL A. Lönekostnader B. Talko, tillskott RESEKOSTNADER C. Personalens resor Administrativa kostnader D. Admin Lokalkostnader E. Hyra Varor och material F. Varor Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT INKOMSTER Fiskeställen Talko 346 Egen finans LR Efter slutredovisning Förskott LR TOTALT RESULTAT TOTALT TOTALA PROJEKT- KOSTNADEN INSATS DELTAGARE sista 20% som föreningen ligger ute med (ej förskott) UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 FISKESTÄLLEN

8 Budget 2014, PAF Leader Åland r.f. 1. EGEN PERSONAL 2. RESEKOSTNADER 3. Extern personal Egen personal Arbgivavg semesterpeng Km ersättning 800 Resor, logi m.m. 950 P. Köpta tjänster Bokföring Köpta admin tjänst Budget Administrativa kostnader 5. Lokalkostnader Bokföring och revision Material o kontorskostnader Hyra Föreläsningslokal 6. Varor och material 8. Övriga kostnader Köpta tjänster tex föreläsare 300 Förplägnad 100 Material 300 Försäkringar, presenter m.m. 150 KOSTNADER 2013 TOTALT INKOMSTER 2014 PAF TOTALT RESULTAT 2014 TOTALT 0 sista 20% 0 som föreningen ligger ute med (ej förskott) UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 PAF

9 Budget 2014, 341 Info och utbildning Leader Åland r.f års budget 1. EGEN PERSONAL 2 000,00 2. RESEKOSTNADER 2 800,00 3. Extern personal 4. Administrativa kostnader 400,00 5. Lokalkostnader 700,00 6. Varor och material 3 600,00 8. Övriga kostnader 500,00 KOSTNADER 2014 TOTALT INKOMSTER 2014 Förskott LR på beviljade 8000 Förskott från föreningen sista 20% 2000 TOTALT RESULTAT 2014 TOTALT 0 Rest: 0 sista 20% Föreningen ligger ute med tills slutredovisningen gjorts. Från LR kan ansökas om max 80% förskott UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_ info o utbild

10 Budget 2014, InLead, ESF-förprojektering Leader Åland r.f års budget Förbrukat , EGEN PERSONAL 3 750,00 750,00 uträkning Administration, Leader Åland 1 250,00 Arbetsgrupp, talkotimmar 2 500,00 2. RESEKOSTNADER 500,00 Arbetsgruppens kmersättningar 3. Extern personal 8 000,00 Projektledare 4. Administrativa kostnader 500,00 Bokföring, annonsering etc. 5. Lokalkostnader 400,00 vid arbetsgruppsmöten - ev in natura 6. Varor och material 400,00 Papper, pennor, pärmar och övrigt kontorsmaterial 8. Övriga kostnader 400,00 Arbetsgruppens arvoden á 15 /pers/möte KOSTNADER BUDGET TOTALT FINANSIERING 2014 LR, efter slutredovisning Talkoarbete 2500 Egen finansiering 2200 TOTALT RESULTAT TOTALT Föreningen ligger ute med tills slutredovisningen gjorts (exkl. talkoarbete) UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 InLead

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total Leader Åland TOTALBUDGET 2015 Utgifter Totalt Driften 431:an 2015 LAG+KAG 100% Offentligt finansierat EU Delvis el föreningens fiansiering Information o utbild 341:an Föreningen ej stödberättigat Hållbart

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr

Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr Leader Åland r.f Styrmansgatan 10, PB 229 22101 MARIEHAMN Tfn 018-15530 I 0457 34 35 450 I info@leader.ax I www.leader.ax ANDB FI78 5578 0420 1108 69 PROJEKTANSÖKAN Fylls i av Leader Åland Ny Ansökan Annat,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 16 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader 2012-03-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. 2 375; 1 699; 14 300; 3 29 000; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT 47 874 KSEK

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX

Budgetnoter 2014. Antagna av FUM XXXXXX Budgetnoter 2014 2015 Antagna av FUM XXXXXX Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3690 Intäkter vidarefakturering...

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Resultat: Insamlade medel nationellt 2 735 000 845 000 2 835 000

Resultat: Insamlade medel nationellt 2 735 000 845 000 2 835 000 1. Insamlade medel nationellt 2013- Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag 700 000 350 000 700 000 Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) 1 900 000 480 000 1 900 000 Riksstämmogåvor 85 000 0

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Affärsplan. för. Zikko

Affärsplan. för. Zikko Affärsplan för Zikko i samarbete med Nyföretagarcentrum 1. Namn- och adressuppgifter Namn Erik Gustavsson Ålder 27 Företag Zikko Organisationsnummer 7811205918 Adress Björnvägen 1 Postadress 53157 Lidköping

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-02-03 1.01 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer