Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR"

Transkript

1 Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia eller Patient med misstänkt Legionella pneumophilia infektion=> Isolering av Bakterien Legionella pneumophilia. Provtagning; vattenprov med filtrering eller BAL alt sputum prov) => Preparering av Legionella pneumophilia DNA=> Amplifiering av DNA; PCR steg 1 => PCR steg 2 => Detektion av amplifierat Legionella pneumophilia DNA på agarose gel. Enzymatisk amplifiering mha PCR av specifika sekvenser för detektion av bakterier, virus eller parasiter är en mycket användbar metod, speciellt i de fall där odling, serologi etc visat sig vara otillräckliga och/eller för långsamma. I laborationen har vi valt att detektera Legionella Pneumophilia (L.pneumophilia) mha PCR. För att öka specificiteten och sensitiviteten så har vi valt att använda en PCR som bygger på amplifiering i två steg med två olika primerpar, en sk nested PCR. Den nestade PCRen för detektion av L.pneumophilia är utformad så att det första PCR steget amplifierar en region som är ca 625 bp i 30 cykler. 1/50 (1µl ) av produkten från denna första amplifiering tas därefter ut till ett ytterligare PCR steg, i detta andra steg amplifieras i 30 cykler en region som är ca 450 bp, inom det 625 bp fragmentet. Storleken på PCR produkterna från steg 1 och 2 analyseras därefter på en EtBr inmärkt agarosgel. PCR produkterna från PCR reaktionens första steg analyseras på gel eftersom det bland annat kan ge en indikation om koncentrationen bakterier i ursprungsprovet var högt eller lågt. Den nestade PCRen ökar som sagt specificiteten men också sensitiviteten till viss del eftersom amplifieringen totalt körs 60 cykler och detta hade inte varit möjligt med ett enda primerpar det hade ökat icke specifika bakgrunds produkter.

2 Inom de amplifierade fragmenten dvs PCR produkterna från amplifieringen med de legionella primers ni ska använda finns också ett restriktions-site, som kan användas för att ytterligare verifiera att det är rätt DNA fragment dvs sannolikheten ökar ytterligare att det verkligen är L.pne patienten har. Detta ska dock vi inte göra i denna lab. Man kan också detektera PCR produkterna på andra sätt än på gel tex. mha dot-blot och ELISA men i båda dessa detektionssätt behövs en sk probe en enkelsträngad oftast märkt DNA sekvens som binder PCR produkter med rätt sekvens. Mer och mer börjar man använda real-tids PCR med fluorescerande nukleotider och smältpunktsanalys eller probe för detektion. Real-tids PCRen möjliggör detektion av PCR produkter i real-tid dvs man mäter koncentrationen PCR produkt efter varje cykel vilket gör att man även kan bestämma koncentrationen på DNA t man har i sitt prov. Laborations utförande Dag 1-Dag2: 1.)DNA preparation av L.pneumophila bakterier. Varje grupp skall analysera minst ett positivt och ett negativt prov. DNA preparationerna skall göras i provpreparerings/provtillsats-rummet (om möjligt gör i ordning en separat del av eran bänk yta som är avsatt för detta). Vi ska använda oss av ett kit från QIAGEN (DNeasy tissue kit ) se separat beskrivning (DNeasy Tissue Handbook) finns på nätet och på kurshemsidan. Med hjälp av denna beskrivning ska ni själva leta er fram till metod delen för framrening av DNA från Gram negativ bakterie. OBS! I sista steget ska ni eluera ut erat DNA i en totalvolym som räcker till PCR (10µl), spektrofotometer mätning (ca µl) och analys på gel (ca 10-20µl). 2.)Koncentration och renhetsmätning i spektrofotometer På DNA t som ni renat fram med DNeasy tissue kit ska en ungefärlig koncentration och renhet bestämmas i spektrofotometer vid 260 respektive 280 nm. Mätningen sker i quartz kyvett. En del av det framrenade provet tex 1/5del spädes med vatten till en volym på 500µl. Nollställ spektrofotometern med vatten och mät vid 260 respektive 280 nm. Vid 260 nm absorberar nukleinsyra (DNA och RNA) ljuset, ett absorberat värde 1 motsvarar en koncentration på ca 50 µg/ml. Räkna ut vilken koncentration nukleinsyra du har i ditt (ospädda) prov. Vid 280 nm absorberar vissa aminosyror (de aromatiska) ljus värdet vid 280nm kan därför ses som ett mått på mängden protein, genom att ta kvoten på värdet 2

3 vid 260 nm genom värdet vid 280 nm så får man en uppskattning om renheten (mängden nukleinsyra i förhållande till mängden protein). I DNA tissue kit hittar ni en hel del tips som ni kan använda vid koncentrations och renhets mätning och tolkning. 3.)PCR förberedelser. Läs informationen i Taq PCR Handbook innan du sätter upp /startar dina PCR reaktioner. Ta reda på vad en mastermix är (se nedan) och vad syftet med denna är. Fundera över om man verkligen kan pipettera 1 mikroliter (µl) exakt? Ni kan gå ihop flera grupper och blanda en större mastermix tillsammans om ni tror att det ökar noggrannheten. Innan ni börjar blanda mastermix (reagensen till alla PCR reaktionen) måste ni fundera igenom hur ni på bästa sätt kan undvika kontamination. Fundera på hur ni på bästa sätt skulle organisera de olika rummen (bänkytorna) för blandning av rena reagens och provtillsats renat DNA och PCR produkt steg 2 om ni arbetade på ett rutin lab. 4.)PCR steg 1, reagens Tag PCR core kit I PCR steg 1 används primers Lmip 920 (5 -GCT ACA GAC AAG GAT AAG TTG-3 ) och Lmip 1548 (5 -GTT TTG TAT GAC TTT AAT TCA-3 ). I rena reagens rummet blandas PCRens reaktions mix den sk master mixen. Volymerna per prov är följande; 24.7 µl vatten, 5 µl 10x PCR buffert, 6 µl Mg 2+ (25 mm), 2 µl dntp-mix (10mM vardera av datp, dttp, dgtp dctp),1µl primer Lmip 920 (50 µm), 1 µl primer Lmip 1548 (50 µm) och 0.3 µl Taq-polymeras (5 unit/µl). Mängderna ovan är angivna för ett prov om fler prov ska analyseras ex. 3 så blandas ca 3.2 gånger mängden av allt (annars räcker det oftast inte, eftersom det blir ett svinn i rör och pipett tipp), detta mixas noga och pytsas upp på 3 rör (i detta fall 40 µl till varje rör) för att få exakt samma proportioner av alla de ingående reagensen (detta är annars svårt att få när man pipetterar så liten mängd av så många olika saker). Rören med master mix tas sedan till provpreparerings/provtillsats-rummet där 10 µl prov (legionella DNA eller vatten) tillsätts. Proven placeras i PCR apparaten och körs i ett program med följande temperaturer och tider; 94 o C i 15 minuter, 30 cykler i 94 o C i 30 sek., 50 o C i 30 sek., och 72 o C i 60 sek.. Och slutligen 72 o C i 6 minuter. 3

4 5.)PCR steg 2, reagens Tag PCR core kit I PCR steg 2 används primers Lmip 976 (5 -TAA AAA TCA AGG CAT AGA TG -3 ) och Lmip 1427 (5 -AGA CCT GAG GGA ACA TAA AT -3 ). I rena reagens rummet blandas master mixen, volymerna per prov är; 33.7 µl vatten, 5 µl 10x PCR buffert, 6 µl Mg 2+ (25 mm), 2 µl dntp-mix (10mM vardera av datp, dttp, dgtp dctp),1 µl primer Lmip 976 (50 µm), 1 µl primer Lmip 1427 (50 µm) och 0.3 µl Taqpolymeras (5 unit/µl). Rören med 49 µl master mix tas sedan till provtillsats-rummet nestade-steget där 1µl av PCR produkterna från steg 1 överförs till respektive mix. Proven placeras i PCR apparaten GenAmp PCR System 2400 och körs i ett program med följande temperaturer och tider; 94 o C i 15 minuter, 30 cykler i 94 o C i 30 sek., 55 o C i 30 sek., och 72 o C i 60 sek.. Och slutligen 72 o C i 7 minuter. 6.) Analys av storlek på PCR produkter och koncentration/renhet på det framrenade DNA t på agarosegel Blanda TAE-buffert (Tris-acetat-EDTA) så att det räcker till en gel och ett litet geltråg Recept på TAE-buffert hittar ni på nätet eller i Manniatis. Gjut en % agarosgel (vikt/volym%). Använd dom små gelhållarna som rymmer ca 40 ml gel. Tag rätt mängd agaros och blanda med TAE-buffert, lös upp agarosen genom att koka blandningen i mikrovågsugn. Lösningen är färdig kokt då den är helt genomskinlig. Låt sedan lösningen svalna till 55 o C (bäst att använda vattenbad) tillsätt då 2 µl EtBr (ethidiumbromid 10 mg/ml). Tejpa kanterna på gelhållaren och se till att den står plant. Häll i gelen (ca 5 mm hög) och sätt i 2 kammar (med breda tänder). OBS! då ni häller gelen får den inte vara kallare än 50 o C, häll den därför direkt efter att ni tillsatt EtBr och blandat försiktigt. Låt svalna i rumstemperatur och ställ sedan gelen i kylen minst 10 minuter innan ni tar ur kammarna. Om gelen inte skall användas direkt så förvara den inslagen i gladpack i kylen. PCR produkterna från steg 1 och 2 tas från kyl till amplifierat-material rum. Här blandas 15 µl av varje PCR produkt med 3 µl färglösning (BPB) på en bit parafilm innan det pipetteras på gelen. Av molekylviktsmarkören tas 2-5 µl plus 3µl färg. Molekylviktsmarkören placeras någonstans i mitten på varje gel rad. Vilken storlek har banden i molekylviktsmarkören? Vilken koncentration DNA per mikroliter finns i markören och vilken koncentration har varje band per mikroliter? Försök hitta detta på nätet. Firma och namn på molekylviktsmarkören står på rörets etikett dessa kan ni använda som sökord på nätet. Gelelektroforesen körs vid V i ca 80 minuter (det negativt laddade DNA t vandrar mot den positiva polen), därefter placeras gelen på UV bordet och fotograferas. Resultatet 4

5 analyseras. I labrapporten skall gelen beskrivas så noga som möjligt. Mha MW-markören får ni reda på om storleken på PCR produkterna verkar stämma. Ni får även en möjlighet att uppskatta koncentrationen på det framrenade DNA t mha markören. Om någon grupp inte får ett resultat från gel analysen som kan användas, så ska ni anta att ni hade fått det resultat som visas i figuren nedan i brunn 2, 3, 4, 5, 14 och 8 samt 16. Analysera detta resultat som om det vore erat eget; Figur X: Brunn: 1; 50bp track it storlek på band dvs baspar (bp) anges ej för denna markör eftersom den är nedbruten), 2; steg1 pos, 3; steg 1 neg, 4; steg 2 pos, 5; steg 2 neg6; DNA pos (syns ej fast det borde), 7;DNA neg, 8; MW markör 100bpladder totalt har 2 µ l av denna markör à 0.5 µg/µl satts på gelen Storlek på band i bp100,200,300, 400, 500(dubbelt så många av denna storlek därför är detta band tjockare),600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400). Brunn 9-16 samma som 1-8 ovan. (fast här syns även positivt i brunn 11 i steg 1 negativt och framrenat DNA brun 14 (totalt 10 µl satt på gel). 5

6 6

7 7

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores 2008-01-18/LGM Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores Syfte: Med två olika DNA extraktionsmetoder försöka få fram tillräckligt mycket celler

Läs mer

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson

Laboration DNA. Datum:16/11 20/ Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Laboration DNA Datum:16/11 20/11 2015 Labgrupp: 11 Laboranter: Johanna Olsson & Kent Johansson Material och metod Materiallista hänvisas till labhandledning s.3 (BIMA15 ht 2015, Lab III: DNA.) Uppsamling

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2004/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Linköpings Universitet. Laboration i genteknik

Linköpings Universitet. Laboration i genteknik IFM/Kemi Linköpings Universitet Maj 2008/LGM Laboration i genteknik Restriktionskarta av pcantab Restriktionsklyvning samt separation av DNA-fragment mha agarosgelelektrofores Material: pcantab (minst

Läs mer

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND

JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND MPCR Multiplex Polymerase Chain Reaktion JANINA WARENHOLT Molekylär patologi LUND Vad är multiplex PCR Variant av PCR Möjliggör samtidigt att amplifiera (masskopiera) många målsekvenser i en enda reaktion.

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin

Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Datum på laborationen: 2010-11-16 Handledare: Alexander Engström Preparation och spektroskopisk karakterisering av Myoglobin Namn/Laborant: Jacob Blomkvist Medlaborant: Emmi Lindgren Antonia Alfredsson

Läs mer

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Institutionen för biokemi och biofysik LAB 12 Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Basåret 2012 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj Basår) INTRODUKTION I denna laboration ska vi

Läs mer

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen. från pacyc184 till puc19

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen. från pacyc184 till puc19 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184 till puc19 Årskull: Laborationsrapport i Molekylärbiologisk laboratoriemetodik, termin 3

Läs mer

BIMA15 HT Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1

BIMA15 HT Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1 BIMA15 HT 2015. Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1 Innehåll: 1. Säkerhet på labbet 2. Övning: spädning och spektrofotometer 3. Övning: att väga och ställa ph 4. Labrapport Laborationerna

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

Sammanställning över alternativ till etidiumbromid

Sammanställning över alternativ till etidiumbromid 1 (6) Sammanställning över alternativ till etidiumbromid I nedanstående tabeller har leverantörerna VWR, Invitrogen och Sigma-Aldrich lämnat uppgifter om produkter/n de saluför som alternativ till etidiumbromid.

Läs mer

Molekylärgenetiskt verktyg för diagnos av T- resp. B-cellslymfom i vävnad/paraffin Diagnostik av Lymfom. Olika ingångar för B-, resp. T-cellslymfom Metodiker: - Morfologi (Mikroskopi) - Immunohistokemi

Läs mer

NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra

NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra NUKLEINSYRORNAS UPPBYGGNAD: Två olika nukleinsyror: DNA deoxyribonukleinsyra RNA ribonukleinsyra Monomererna som bygger upp nukleinsyrorna kallas NUKLEOTIDER. En nukleotid består av tre delar: en kvävebas

Läs mer

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis UNIVERSITETET I LINKÖPING Proteinkemi Kemiavdelningen 2011-02-04 Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis Produktion av FABP i E. coli bakterier

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Linköpings Universitet. Lägesspecifik Mutagenes av proteiner

Linköpings Universitet. Lägesspecifik Mutagenes av proteiner IFM/Kemi Linköpings Universitet Augusti 2007/LGM Lägesspecifik Mutagenes av proteiner Lägesspecifik mutagenes Introduktion In vitro lägesspecifik mutagenes är en ovärderlig teknik för att t.ex. studera

Läs mer

Analys av nukleinsyra. Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls

Analys av nukleinsyra. Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Analys av nukleinsyra Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Studietips Detta kompendium är INTE en lärobok. Det är inte meningen att man skall kunna läsa kompendiet och förstå innehållet. Ni

Läs mer

Cirkulerande cellfritt DNA

Cirkulerande cellfritt DNA Cirkulerande cellfritt DNA - en introduktion Anne Ricksten Equalismöte 2016-11-14 Vad är cirkulerande fritt DNA (cfdna)? Extracellulärt DNA som finns i cirkulationen Fragmenterat DNA, medelstorlek på ca

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Validering av en multiplex realtids-pcr för direkt detektion av Herpes simplex virus och Varicella zoster virus

Validering av en multiplex realtids-pcr för direkt detektion av Herpes simplex virus och Varicella zoster virus Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin Program: Biomedicinsk analytikerprogrammet Kurs: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete Datum: 2015-05-23

Läs mer

BIMA12/13 ht 2012, Introduktionslab. 1. Teoretisk introduktion till laborativt arbete

BIMA12/13 ht 2012, Introduktionslab. 1. Teoretisk introduktion till laborativt arbete BIMA12/13 ht 2012, Introduktionslab Innehåll: 1. Teoretisk introduktion till laborativt arbete 2. Praktisk labintroduktion 3. Labrapport 4. Bilaga: Kemiska hälsorisker i dagens laborativa arbete inom området

Läs mer

Isolering och rening av proteinet tiopurinmetyltransferas

Isolering och rening av proteinet tiopurinmetyltransferas Isolering och rening av proteinet tiopurinmetyltransferas Inledning och syfte Proteinet tiopurinmetyltransferas (TPMT) är ett humant enzym vars naturliga funktion ännu är okänd. Proteinet katalyserar överföring

Läs mer

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel Glukosdehydrogenas Laktos och Ga. Enzymatisk bestämning i livsmedel Innehållsförteckning 1. Ändamål och Användningsområde...1 2. Princip...1 3. Reagens...1 3.1 Citratbuffert...1 3.2 NAD-Citratbuffert...2

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 7 (Februari 2009) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

TFKE32/TFKI09/9KEA21. Laboration i Genteknik

TFKE32/TFKI09/9KEA21. Laboration i Genteknik TFKE32/TFKI09/9KEA21 Laboration i Genteknik Denna laboration består av tre delar: A. Restriktionsklyvning av plasmiden pcantab samt konstruering av restriktionskarta. B. Preparation av plasmiden pcantab

Läs mer

GRÅÄRTERS BLOMNING - En studie i hur geografiskt ursprung påverkar den genetiska variationen

GRÅÄRTERS BLOMNING - En studie i hur geografiskt ursprung påverkar den genetiska variationen PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2010/2011 GRÅÄRTERS BLOMNING - En studie i hur geografiskt ursprung påverkar den genetiska variationen Projektgrupp: Louise Dahlin, Sanna Renius och Frida Ulander, NV3E Handledare:

Läs mer

LAB 11 STUDIER AV TEMPERATUR OCH

LAB 11 STUDIER AV TEMPERATUR OCH Institutionen för biokemi och biofysik LAB 11 STUDIER AV TEMPERATUR OCH ph-beroende HOS ENZYMET AMYLAS Basåret 2011 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj basår) Introduktion Enzymet α-amylas som

Läs mer

Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna

Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna John Schollar och Andy Harrison NCBE, The University of Reading Mångfaldigande av mänskligt mitokondrie-dna Syfte Med denna procedur kan du mångfaldiga ett 460 baspar långt stycke DNA, som finns i kontrollregion

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

Realtids-PCR. icycler BioRad, mikrotiterplattor. LightCycler Roche, kapillärer. ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor

Realtids-PCR. icycler BioRad, mikrotiterplattor. LightCycler Roche, kapillärer. ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor Realtids-PCR icycler BioRad, mikrotiterplattor LightCycler Roche, kapillärer ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor Molekylärbiologisk metodik T3 ht 2011 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Sidan 1 av 8 Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revision 3 Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin. Datum 131123 Skrivtid 240 minuter. Charlotte Sahlberg Bang

Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin. Datum 131123 Skrivtid 240 minuter. Charlotte Sahlberg Bang Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin Tentamen Kursens namn: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik Kurskod: BL 1015 (BL1001) Kursansvarig: Siw Lunander

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

Utveckling av multiplex realtids PCR metod för detektion av kalvdiarrévirus hos nöt

Utveckling av multiplex realtids PCR metod för detektion av kalvdiarrévirus hos nöt Utveckling av multiplex realtids PCR metod för detektion av kalvdiarrévirus hos nöt Bakgrund Diarré hos nötkreatur är ett av de viktigaste sjukdomskomplexen i industrialiserade länder, inklusive Sverige.

Läs mer

FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING.

FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. cobas 4800 HPV Test FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection

Läs mer

Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene

Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene Emma Sjöberg Handledare: Martin Sundqvist, M.D., Ph.D. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi Karlskrona,

Läs mer

VISK. Hur går vi tillväga för att analysera virus från. Oslo Slutkonferens VISK 19 mars 2013. vattenprover? Fredrik Nyström

VISK. Hur går vi tillväga för att analysera virus från. Oslo Slutkonferens VISK 19 mars 2013. vattenprover? Fredrik Nyström VISK Hur går vi tillväga för att analysera virus från vattenprover? Oslo Slutkonferens VISK 19 mars 2013 Fredrik Nyström Agenda Problematiken kring virusanalyser i råvatten Analysmetodik för virus i: Råvatten

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN INNAN MATERIALET ANVÄNDS. ANVÄND EN DIGITALVÅG AV KVALITET FÖR ATT KORREKT MÄTA KOMPONENTERNA. KEMIKALIER: Förvara och använd

Läs mer

Bakgrund. Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning. Bomullsmögel är en sjukdom som vissa år

Bakgrund. Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning. Bomullsmögel är en sjukdom som vissa år Bomullsmögel- ny metod ger ökad precision och förbättrad riskbedömning Rapsarealen i Sverige 2008 Ann-Charlotte Wallenhammar, 2 Charlotta Almquist, Anna Redner och 3 Anki Sjöberg HS Konsult AB, Örebro

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING KRISTLLISERING V LYSOZYM ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTLLISERING Laboration i kursen Experimentell Kemi Gävle 15:e augusti 2013 Handledare: nna Frick, Göteborgs Universitet (anna.frick@chem.gu.se) KRISTLLISERING

Läs mer

Lagerrensning! Upp till 70% rabatt!

Lagerrensning! Upp till 70% rabatt! Chemagen Prepito Halvautomatiserad extraktion. Oslagbar renhet. Kit för kombinerat DNA och RNA. För humant DNA/RNA, bakterier, virus mm. Ilumina Eco QPCR-instrument med dator QPCR till PCR-maskinspris!

Läs mer

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 MEDDELANDE: Köpet

Läs mer

Laboration Enzymer. Labföreläsning. Introduktion, enzymer. Kinetik. Första ordningens kinetik. Michaelis-Menten-kinetik

Laboration Enzymer. Labföreläsning. Introduktion, enzymer. Kinetik. Första ordningens kinetik. Michaelis-Menten-kinetik Labföreläsning Maria Svärd maria.svard@ki.se Molekylär Strukturbiologi, MBB, KI Introduktion, er och kinetik Första ordningens kinetik Michaelis-Menten-kinetik K M, v max och k cat Lineweaver-Burk-plot

Läs mer

UTVECKLING AV EN PCR METOD FÖR IDENTIFIERING AV NYUPPTÄCKTA MJÖLKSYRABAKTERIER

UTVECKLING AV EN PCR METOD FÖR IDENTIFIERING AV NYUPPTÄCKTA MJÖLKSYRABAKTERIER Hälsa och samhälle UTVECKLING AV EN PCR METOD FÖR IDENTIFIERING AV NYUPPTÄCKTA MJÖLKSYRABAKTERIER MARIA CELANDER Examensarbete Biomedicinsk Laboratorievetenskap Malmö högskola 15 hp Hälsa och samhälle

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

Cellodling Laborationskompendium

Cellodling Laborationskompendium Cellodling Laborationskompendium Sammanställd av Birgitta Sundström Material och lösningar: Odlingsmedium 50 ml Falconrör (blå skruvkort) Finns färdigt. DMEM:F12 1:1 med tillsats av 10% (v/v) fetalt kalvserum

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I MÄSSING

SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I MÄSSING 1 SPEKTROFOTOMETRISK BESTÄMNING AV KOPPARHALTEN I MÄSSING Spektrofotometri som analysmetod Spektrofotometrin är en fysikalisk-kemisk analysmetod där man mäter en fysikalisk storhet, ljusabsorbansen, i

Läs mer

Datum 131018 Skrivtid 4 tim. Charlotte Sahlberg Bang

Datum 131018 Skrivtid 4 tim. Charlotte Sahlberg Bang Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin Tentamen Kursens namn: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik Kurskod: BL 1015 Kursansvarig: Siw Lunander Datum

Läs mer

DNA-LCT -13910 C>T, Taqman alleldiskriminering, Malmö

DNA-LCT -13910 C>T, Taqman alleldiskriminering, Malmö 1(5) DNA-LCT -13910 C>T, Taqman alleldiskriminering, Malmö Bakgrund, indikation och tolkning Enzymet laktas finns i tunntarmens enterocyter och möjliggör digestionen av diasackariden laktos/mjölksocker

Läs mer

En studie över förekomsten av genuttryck för enzym i biosyntesen av malarialäkemedlet artemisinin hos Artemisia vulgaris och Artemisia absinthium

En studie över förekomsten av genuttryck för enzym i biosyntesen av malarialäkemedlet artemisinin hos Artemisia vulgaris och Artemisia absinthium Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete En studie över förekomsten av genuttryck för enzym i biosyntesen av malarialäkemedlet artemisinin hos Artemisia vulgaris och Artemisia absinthium 1

Läs mer

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184

Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Genkloning och PCR av tetracyklinresistensgen från pacyc184 Årskull: Laborationsrapport i molekylärbiologisk labmetodik, termin 4 Laborationsdatum: Inlämnad:

Läs mer

RAPD-PCR för storskalig typning av Bacillus cereus

RAPD-PCR för storskalig typning av Bacillus cereus Rapport nr 4988 2000-12-15 RAPD-PCR för storskalig typning av Bacillus cereus En metod att skilja olika stammar åt med genetiska fingeravtryck Birgitta Svensson, Kerstin Ekelund, Anders Christiansson,

Läs mer

Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR Kit

Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR Kit Augusti 2012 Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR Kit 24 Version 2 För in vitro-diagnostisk användning För användning med instrumentet Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM eller instrumentet Rotor-Gene Q 5plex HRM

Läs mer

Validering av realtids-pcr-metod för Herpes simplex- och Varicella-zoster virus

Validering av realtids-pcr-metod för Herpes simplex- och Varicella-zoster virus Seminarieversion/arbetsmaterial Validering av realtids-pcr-metod för Herpes simplex- och Varicella-zoster virus Rachel Savill Examensarbete, 15 hp, kandidatuppsats Huvudområde: Biomedicinsk Laboratoriemetodik

Läs mer

Detektion av Endosymbionter hos insekter via PCR, kloning och sekvensering

Detektion av Endosymbionter hos insekter via PCR, kloning och sekvensering MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Detektion av Endosymbionter hos insekter via PCR, kloning och sekvensering Shaheen Rahman Examensarbete, 15 hp Handledare: Carl

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV ONSDAG Provet omfattar en uppgift som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare.

EXPERIMENTELLT PROV ONSDAG Provet omfattar en uppgift som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. EXPERIMENTELLT PROV ONSDAG 2011-03-16 Provet omfattar en uppgift som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. OBS! Tabell- och formelsamling får EJ användas. Skriv

Läs mer

Introduktion till laboration Biokemi 1

Introduktion till laboration Biokemi 1 Introduktion till laboration Biokemi 1 Annica Blissing IFM Biochemistry Upplägg Laborationen sträcker sig över flera tillfällen Isolering, gelfiltrering, absorbansmätning och påvisande av sulfat Provberedning,

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

Disposition. snabb bedömning med ny metod. Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta

Disposition. snabb bedömning med ny metod. Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta Risken för f klumprotsjuka säker och snabb bedömning med ny metod Disposition Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor Jordanalyser Ärtrotröta Ann-Charlotte Wallenhammar HS Konsult AB Örebro Kravet

Läs mer

BProbeTec ET Mycoplasma pneumoniae (MP) Amplified DNA Assay Svenska U Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln 81961 26/4 USA-patentnr 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726;

Läs mer

30. Undersökning av aminosyror i surkål

30. Undersökning av aminosyror i surkål 30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning

Läs mer

Undersökning av förekomst av okända virus hos svenska fjällrävar med encefalit

Undersökning av förekomst av okända virus hos svenska fjällrävar med encefalit Undersökning av förekomst av okända virus hos svenska fjällrävar med encefalit Helena Thörnvall Handledare: Mikael Berg Inst. för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap, avdelningen för Parasitologi

Läs mer

MYKOBAKTERIER INFORMATION

MYKOBAKTERIER INFORMATION MYKOBAKTERIER INFORMATION Svarsfrekvens: Mikroskopi - Utförs vardagar. Svar inom 1-2 arbetsdagar DNA-påvisning - Utförs vardagar. Svar inom 2-4 arbetsdagar Odling - Utförs vardagar. Negativa odlingar besvaras

Läs mer

Optimering av realtids-pcr för identifiering och kvantifiering av Humant T-lymfotropt virus

Optimering av realtids-pcr för identifiering och kvantifiering av Humant T-lymfotropt virus Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten för klinisk medicin Program: Biomedicinsk analytiker Kurs: BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete, HT12 Datum:

Läs mer

Avdelningen för kemi och Biomedicinsk vetenskap Karlstads universitet Hematologi Räkning av blodceller i kroppsvätskor Vid räkning av blodceller

Avdelningen för kemi och Biomedicinsk vetenskap Karlstads universitet Hematologi Räkning av blodceller i kroppsvätskor Vid räkning av blodceller Avdelningen för kemi och Biomedicinsk vetenskap Karlstads universitet Hematologi Räkning av blodceller i kroppsvätskor Vid räkning av blodceller används en kammare som innehåller en viss volym. Kammaren

Läs mer

Påvisande av Echinococcus multilocularis med specifikt fiske av mitokondrie-dna

Påvisande av Echinococcus multilocularis med specifikt fiske av mitokondrie-dna Påvisande av Echinococcus multilocularis med specifikt fiske av mitokondrie-dna Åsa Hagström Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelning för virologi, immunbiologi och parasitologi Innehåll Bakgrund

Läs mer

Kyvett-test LCK 380 TOC Totalt organiskt kol

Kyvett-test LCK 380 TOC Totalt organiskt kol Kyvett-test Princip Totalt kol () och totalt oorganiskt kol () omvandlas genom oxidation () eller surgörning () till koldioxid (CO 2 ). Koldioxiden överförs från uppslutningskyvetten via ett membran, till

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD 1 Tillverkare Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD för DHPLC-system Läs dessa anvisningar noga innan du använder produkten. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Denna

Läs mer

Undersökning av växternas evolution

Undersökning av växternas evolution 134567 Andy Harrison, John Schollar and Dean Madden NCBE, The University of Reading, Earley Gate, Reading, RG6 6BZ, UK Undersökning av växternas evolution Mångfaldigande av kloroplast-dna med hjälp av

Läs mer

Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering

Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering Teori Vid preparation av ett protein används en rad olika metoder för att specifikt rena fram det önskade proteinet. I vårt fall ska hemoglobin från

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

KRISTALLISERING AV LYSOZYM

KRISTALLISERING AV LYSOZYM KRISTLLISERING V LYSOZYM ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTLLISERING Laboration i kursen Experimentell Kemi Gävle 14:e augusti 2013 Handledare: Petra Elund, Göteborgs Universitet (petra.edlund@gu.se) KRISTLLISERING

Läs mer

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne α-talassemi 4 genotyper Wild type αα / αα - - α + -talassemi α

Läs mer

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177)

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) BASÅRET KEMI B BIOKEMI GENETISK INFORMATION 191-210 (sid. 157-177) DNA/RNA, Transkription, Translation VAR I CELLEN SKER DETTA? Replikation - kopiering av DNA, sker i cellkärnan Transkription - avläsa

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden. Niklas Dahrén

Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden. Niklas Dahrén Kopiera DNA med hjälp av PCR-metoden Niklas Dahrén Först lite allmän kunskap om kromosomer, DNA, gener etc. Varje kromosom består av en lång DNAmolekyl som är lindad runt histoner En gen är en liten del

Läs mer

Användning av PCR i växtodlingen. Anders Jonsson, SLU/ JTI, Skara

Användning av PCR i växtodlingen. Anders Jonsson, SLU/ JTI, Skara Användning av PCR i växtodlingen Anders Jonsson, SLU/ JTI, Skara Innehåll Introduktion qpcr och andra DNA-metoder Biologisk markkartering av jordburna patogener DNA-baserade diagnos av bladfläckar på vete

Läs mer

Genexpressions analys - RNA-uttryck

Genexpressions analys - RNA-uttryck Genexpressions analys - RNA-uttryck Alla gener som är aktiva transkriberas: det bildas ett RNA (transkript). Proteinkodande gener transkriberas till mrna, ribosomalrna gener till rrna osv. Man pratar ofta

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Jonbindning Spektroskopisk analys av

Läs mer

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres langues Per le altre lingue For andre språk Для других языках

Läs mer

Provtagning för blododling, information till vårdenhet

Provtagning för blododling, information till vårdenhet sida 1 (6) Provtagning för blododling, information till vårdenhet Indikation Vid misstanke om bakteriemi/septikemi, meningit, pneumoni eller annan svår infektion. Förberedelser Remiss och etikett Ange

Läs mer

Beställningsinformation AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315

Beställningsinformation AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test CT FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. Beställningsinformation AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US:

Läs mer

CSI - Katte DNA-fingerprinting Välkänt från polisarbete. Metoden föddes 1985 i England. Från början krävdes stora mängder DNA, men nu funkar även mycket små mängder. DNA-sekvens Användning Metoden

Läs mer

Evaluation and optimization of four real-time PCRs, using TaqMan-probes, for detection of and discrimination between barley, oat, rye and wheat

Evaluation and optimization of four real-time PCRs, using TaqMan-probes, for detection of and discrimination between barley, oat, rye and wheat Examensarbete 15hp Vt 2008 Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi Biomedicinska analytikerprogrammet Evaluation and optimization of four real-time PCRs, using TaqMan-probes, for detection

Läs mer

Western blot. BMA-09, VT-11, Termin 4. Ylva Hedberg Fransson

Western blot. BMA-09, VT-11, Termin 4. Ylva Hedberg Fransson Western blot BMA-09, VT-11, Termin 4 Ylva Hedberg Fransson Laborationer I denna laboration ingår tre laborativa moment; 1) lösningsberedning 2) elektrofores med SDS-PAGE och transfer 3) immunodetektion

Läs mer

Kromatografi. Kromatografi

Kromatografi. Kromatografi Kromatografi Tekniker för att Rena Ex. inför vidare studier, terapeutisk användning etc. Fraktionera Ex. inför vidare analys, Depletion av HAPs från plasma inför 2D-gel (max-kapacitet

Läs mer

Identifiering av en genetisk markör för könsbestämning av Gasterosteus aculeatus

Identifiering av en genetisk markör för könsbestämning av Gasterosteus aculeatus Identifiering av en genetisk markör för könsbestämning av Gasterosteus aculeatus 1 Sammanfattning Arbetets uppgift var att identifiera en DNA-sekvens som skulle kunna finnas hos storspiggens könsbestämningsregion.

Läs mer

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet

Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet sida 1 (6) Provtagning för Chlamydia trachomatis+gonokock DNA, information till vårdenhet Förberedelser Indikation Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis. Provtagningssätt Vid misstanke om genital

Läs mer

DNA-ordlista. 16S: Egentligen 16S rrna. Mitokondriell gen med förhållandevis liten variation som ofta används för att artbestämma DNA från däggdjur.

DNA-ordlista. 16S: Egentligen 16S rrna. Mitokondriell gen med förhållandevis liten variation som ofta används för att artbestämma DNA från däggdjur. DNA-ordlista 16S: Egentligen 16S rrna. Mitokondriell gen med förhållandevis liten variation som ofta används för att artbestämma DNA från däggdjur. Alignment: Att placera DNA-sekvenser intill varandra.

Läs mer