Tummen upp* för e-handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tummen upp* för e-handel"

Transkript

1 Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern gick fram, varorna levererades och fakturan kom elektroniskt. Automatiska kontroller gjordes mellan fakturan, order och leveransmottagning. Sist men inte minst - betalning i rätt tid till leverantören. Den mest övervakade order som lagts i systemet, det kan vi lova. Projektet utvidgades 120 anslutna leverantörer och utbildade användare senare gick 2007 mot sitt slut, och så även projektets tid. Varför hade vi fortfarande så många beställningar utanför e-handeln? Varför så många leverantörer med pappersfakturor? För att driva på e-handelsarbetet och öka aktiviteten startade Kungsbacka en fortsättning av projektet - nu med namnet Blåslampa E-handel. Målet med projektet var att få fler ramavtalsleverantörer in i e-handeln så att våra beställare kan lägga elektroniska order. Utmaningen med ett så här stort projekt är inte att utbilda användare eller leverantörer, utan att förändra beställarnas och leverantörernas beteende. Det är ju alltid lättare att göra som vi alltid har gjort, det var bättre förr Ja, ni vet. E-handel innebär trygghet Det är viktigt att kunna visa användarna alla fördelar med elektroniska beställningar. Som beställare kan jag vara trygg i att det är rätt ramavtalsleverantör jag handlar av. När beställningen är klar är det alltid en budgetansvarig som säger ja till beställningen innan det blir en order till leverantör. Leverantören är kontrollerad och priserna godkända av den som är ansvarig för ramavtalet. Ramavtalsleverantören ges möjlighet till ett skyltfönster i E-handeln och kan publicera sina varor eller tjänster och priser på ett attraktivt sätt, gärna med bilder och bra sökord. * Tummen upp är symbol för ramavtalens bassortiment 1

2 I dag har vi över 350 leverantörer anslutna i e-handelssystemet och nästan 70 procent av våra fakturor är elektroniska. Vårt uppdrag under 2011 är att se till att resterande 30 procentd pappersfakturor blir elektroniska och hanteras i samma flöde. Hur kunde vi komma så här långt? För projektet har det varit viktigt med kommunledningens stöd. Det har gett oss möjlighet att utföra vårt uppdrag att införa e-handel i Kungsbacka kommun. Mycket information, diskussion, utbildningspass och samtal med beställare, chefer och även leverantörer har till slut gett oss ett resultat som vi är stolta över. Fortfarande har vi inte 100 procent beställningar elektroniskt, men vi jobbar vidare med att se över resterande leverantörer. Kanske blir det ett nytt ramavtalsområde eller en direktupphandling med krav på e-handel. Samarbete leder till framgång En annan styrka har varit sammansättningen i projektet. Medarbetare från både upphandling och ekonomi har varit representerade i projektgruppen. Vårt fokus har varit från beställning till betalning. Vi har hela tiden koncentrerat oss på e-handel, vilket inneburit att vi tidigt tog beslut att inte börja skanna fakturor. För att lyckas med ett e-handelsprojekt krävs ett bra samarbete mellan beställare, upphandling och ekonomi. Beställaren står för krav på innehåll i avtalen, upphandlare för grunden i ett bra avtal och ekonomi för att hantera eventuella fel i den elektroniska fakturan. Vi som jobbar i offentlig förvaltning ska följa ramavtalen som finns i kommunen. Ett utomordentligt bra sätt är att använda e-handelssystemet, som kan lotsa dig fram till att handla rätt vara hos rätt leverantör, till rätt pris. Att arbeta tillsammans ger bättre resultat. Kungsbacka - en historisk presentation Kungsbacka är en stad mellan sjö och hav. Redan på 1200-talet i kung Valdemars jordebog från år 1231 fanns två marknadsplatser i Kungsbacka omnämnda. Fortfarande idag är handeln en stor del av näringslivet. Både Innerstaden, Kungsmässan och Freeport lockar med shopping. Med e-handeln tar Kungsbacka, en stadigt växande kommun, klivet in i framtidens sätt att effektivisera inköp av varor och tjänster i offentlig verksamhet. 2

3 Inledning Kungsbacka kommun har drivit projektet Elektronisk handel i två omgångar. Ett av de mest omfattande och spännande projekt som genomförts i kommunen. Arbetet påbörjades i slutet av 2004 med en förstudie som sedan mynnade ut i ett E-handelsprojekt. Första omgången av projektet mellan åren var kravspecifikation, upphandling, införande samt utbildning i fokus. Efter den första etappen var 120 leverantörer anslutna och beställare utbildade. I december 2007 var antalet elektroniska beställningar och vi hade tagit emot elektroniska fakturor. För att driva på e-handelsarbetet ytterligare och öka aktiviteten i verksamheten startades projekt Blåslampa E-handel Nu hade vi två år till på oss att blåsa liv i verksamheterna och i våra ramavtalsleverantörer. Under hela vårt E-handelsarbete har vi arbetat med flödet från beställning till betalning. Elektronisk handel bygger på att ramavtalsleverantören finns tillgänglig i vårt e-handelssystem Proceedo, där information om varor och tjänster publiceras i kataloger med priser, bilder och beskrivningar. Vi gör en elektronisk beställning till rätt ramavtalsleverantör och till rätt pris. Beställningen ska godkännas av attestbehörig innan det blir en order till leverantör. När verksamheten fått leverans, kvitteras rätt antal levererade tjänster eller produkter i systemet. Detta kontrolleras sedan automatiskt i systemet mot leverantörens elektroniskt inkomna faktura. Syfte och mål I den första projektomgången mellan åren var målsättningen att all handel ska vara effektiv genom automatisering före år Projektets grundsyn har under hela resan varit: E-handel är inte hantering av elektroniska fakturor utan hantering av hela köpprocessen från beställning till betalning. Dessa delmål har följt oss under båda projektperioderna: Bra inköpsprocesser Högre ramavtalstrohet Bättre resursanvändning God kontroll ger bättre kvalitet Bra information om varor och tjänster Samlad uppföljning för bra upphandlingsunderlag 3

4 Hur började vi? Vi startade hösten 2004 med en förstudie där ett nuläge presenterades. Förstudien var uppdelad i tre områden upphandling, IT-frågor samt ekonomi. Varje delprojekt arbetade med processkartläggning för respektive område. När förstudien var klar och godkänd av kommunfullmäktige startade projektet E-handel. Projektgruppen bestod av deltagare med anknytning till serviceområdena IT, Upphandling och Ekonomi samt en extern projektledare. Vi besökte andra kommuner som redan arbetade med e-handel för att få ett grepp om hur det fungerar i praktiken och vilka system som fanns på marknaden. En kravspecifikation arbetades fram och ett upphandlingsunderlag blev klart. Resultatet blev en förhandlad upphandling där Visma Proceedo stod som vinnare. Efter semestern var det äntligen dags att kavla upp ärmarna, nu skulle vi lära oss systemet. Därefter började uppsättningen av e-handelssystemet med anpassning till Kungsbacka. Projektgruppen arbetade fram ett eget utbildningsmaterial för användare i verksamheterna. Första gruppen beställare var från serviceområde Måltider. Efter genomförd utbildning gjordes den första beställningen den 1 december 2005 till en lokal avtalsleverantör. Med spänd förväntan såg vi att beställningen gick fram, varorna levererades och fakturan kom elektroniskt. Matchning av fakturan mot order och leveransmottagning i systemet, överföring till ekonomisystemet för ankomstregistrering och slutkontering och allra sist betalning i rätt tid till leverantören. Den mest övervakade order som lagts i systemet det kan vi lova, nu är vi igång. Införandet fortsatte sedan under 2006 och 2007 med utbildning av användare samt anslutning av ramavtalsleverantörer till e-handelssystemet. Vi har hela tiden försökt att anpassa så att anslutning av leverantörer går hand i hand med utbildning av beställare, som använder dessa leverantörer. Eftersom måltidsverksamheten alltid haft hög ramavtalstrohet och handlar med stora volymer, var det en bra verksamhet att börja med. Tiden rusar fram och vi skriver Projektet är slut och vi har satt upp systemet för alla användare, utbildat närmare användare och anslutit 120 leverantörer. Vid summering av första projektdelen fanns det fortfarande obesvarade frågor. Varför har vi så få elektroniska beställningar och fortfarande så många pappersfakturor? Varför använder inte verksamheten systemet? Att införa ett nytt system innebär en förändring och den absolut största utmaningen är inte att lära ut systemet utan att förändra invanda beteenden. En vanlig reaktion vid en föränd- 4

5 ring är att det blir krångligt. Lättare att fortsätta så som vi alltid har gjort, det är inte lika krävande som att tänka om och tänka nytt. Hur som helst är det aldrig enkelt att bryta invanda rutiner. Alla beställare i verksamheten var inte bekanta med Lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket visade sig i kommentarer som: Ska ni bestämma var vi ska handla? Varför kan jag inte köpa där det är billigast? Helt plötsligt skulle beställarna använda ett system med valda leverantörer inom olika produktområden. Verksamheterna kände sig trängda av att tvingas att handla av upphandlade leverantörer och att beställningen skulle vara godkänd av chef innan det blev en order till leverantör. Det skulle aldrig fungera! Nu låter det som alla var negativa men så var det inte. Måltidspersonalen som gör inköp varje dag tyckte och tycker fortfarande att det fungerar utmärkt med ett beställningssystem. Beställare och attestbehöriga har full kontroll på priser, hur mycket varje beställning kostar samt kan på ett enklare sätt göra urval av artiklar efter lägsta pris. Så projektgruppen kavlar upp ärmarna igen, dags för sista ronden i projektet som fick namnet Blåslampa E-handel. Projekt Blåslampa E-handel nya mål För att möjliggöra att all handel ska var effektiv måste förutsättningarna finnas för verksamheten att kunna handla rätt. Allra helst vill vi att alla ramavtalsleverantörer som kommunen har ska finnas i systemet. En dröm som kan bli sann. För varje ny upphandling ställs krav på att leverantören ska kunna ta emot en elektronisk order samt kunna skicka en elektronisk faktura. Blåsprojektets mätbara mål definierades för avstämning vid projektets slut, årsskiftet 2010: Minst 350 anslutna leverantörer i e-handelssystemet Minst 70 procent elektroniska fakturor För att ansluta fler leverantörer samt öka antalet beställningar och därmed en högre andel elektroniska fakturor, behövde vi fundera kring olika aktiviteter. Vilka grupper har vi idag och hur kan vi skapa aktiviteter i dessa? Fyra viktiga områden är: Upphandling --> Leverantörer --> Beställare --> Ekonomi 5

6 Upphandling Grunden för en effektiv E-handel läggs redan innan ett ramavtal skapas. De krav, förväntningar som kommunen har måste hanteras i upphandlingen för att möjliggöra en effektiv handel. Förutsättningarna måste finnas på plats i kravspecifikationen inför en ny upphandling. Då vet alla vilka regler som gäller och när avtal slutits är det bara att köra igång e-handeln. Ett ramavtal är föränderligt eftersom de ofta varar i två år plus möjlighet till förlängning ett + ett år innan ny upphandling måste göras. LOU har strikta regler för hur vi får upphandla samt om vi antar fler leverantörer inom ett område så ska rangordning eller en andra konkurrensutsättning ske. Från den 15 juli 2010 stärktes LOU med möjlighet för konkurrensverket att kontrollera, ogiltigförklara och bötfälla verksamheter för otillåten direktupphandling, med en så kallad upphandlingsskadeavgift. Det här är helt nytt att konkurrensverket kan gå in och granska. Tidigare har bara ramavtalsföretagen kunnat ifrågasätta inköp som gjorts från konkurrerande icke ramavtalade företag. Avtalsdatabas i systemet Det ska vara enkelt för användaren att hitta till respektive avtal och bestämmelser kring avtalet. I avtalsdatabasen finns information om vilken leverantör jag ska välja, hur jag ska beställa samt de villkor som gäller för vald leverantör. Tidigare hade vi en separat avtalsdatabas. I dag finns allt i samma system, för att det ska vara enkelt att hitta. Avtalsdatabasen i e-handelssystemet lanserades i oktober 2010 och ger även information om avtalsperiod samt vem som är avtalsansvarig både hos oss och hos leverantören med kontaktuppgifter. För avtalsområden där det finns mer än en leverantör visas rangordningen. Beställaren har också möjlighet att direkt i systemet lämna kommentar om hur leverantören uppfattas ute i verksamheten. Allt för att samla information om avtalet och leverantören inför nästa upphandling. Upphandling hanterar avtalsmodulen, lägger in nya avtal och tar bort gamla, ser till att prislistor är uppdaterade och att det finns bra sökord och bilder i prislistorna. Avtalstrohet I kommunen handlar alla verksamheter med utgångspunkt från sina specifika behov. Det betyder att en stol för offentlig miljö med många användningstimmar per vecka inte kan jämföras med en besöksstol på ett kontorsrum i en förskola. Hur kan upphandling se till att ramavtalen rymmer alla olika kvalitetsbehov i ett avtal? Vår upphandlingspolicy säger att vi ska upphandla och göra våra inköp enligt kommunens 6

7 ramavtal. Som all offentlig verksamhet styrs vi av LOU. Alla upphandlare har kompetens att skapa avtal, men att ställa krav på vad, hur och vilket sortiment, är verksamhetens ansvar. För att kunna vara med och ställa krav vid en upphandling måste verksamheterna vara representerade i en referensgrupp. Alla vill vi ha bra avtal som motsvarar olika inköpsbehov och som måste vara möjliga att förändra över tid. Hur kan kommunen veta att alla beställare handlar rätt vara från rätt leverantör? Om alla beställare använder e-handelssystemet så har vi en mycket god kontroll på artikelnivå vad som handlas. I e-handelssystemet framgår även vad som köpts på avtalets bassortiment, annat kringliggande sortiment eller vad vi handlar utanför ramavtalsområdet. För att förstå varför vi handlar utanför avtal, så kallade rekvisitionsinköp, har vi skapat en ny rutin för uppföljning. Alla nyregistreringar av leverantörer i ekonomisystemet sker centralt. De verksamheter som handlar utanför ramavtal, ej registrerade fakturaleverantörer (avser ej kurser, utbildningar), får en blankett där budgetansvarig ska beskriva varför inköpet föll på vald leverantör. Svaret skickas sedan till avtalsansvarig upphandlare. I vissa fall saknas det ramavtal, och då krävs en ny upphandling. Ibland kan det vara rent ramavtalsbrott och då måste beställaren få information om val av rätt leverantör. Leverantörer Vi försöker att skapa bra upphandlingsmallar så att informationen med de krav Kungsbacka har på blivande ramavtalsleverantörer finns med. Mallarna måste arbetas in i rutinen för varje upphandling så att samma förutsättningar finns. Skrämmer vi bort leverantörer med detta? Vår uppfattning är att de flesta leverantörerna tycker att det är rimliga krav. De kan se fördelarna med att finnas synliga i ett system för alla beställare. Systemet ställer dock krav på ramavtalsleverantören att visa rätt artiklar samt rätt priser vid beställningstillfället. Leverantörens katalog ska vara försedd med bra bilder, förklarande text samt bra sökord, precis som i en webbutik på nätet. Under Blåslampe-projektet arbetade två personer från Upphandling med att ansluta fler ramavtalsleverantörer till E-handelssystemet. De har kontaktat alla leverantörer som inte redan är igång med e- handel. Flertalet leverantörer är positiva till att vara med och idag har vi över 350 leverantörer anslutna i systemet. Vi kan ansluta leverantörer på två sätt, EDI för de stora leverantöranslutningarna eller med Visma Proceedos enkla lösning Supplier Center. Har leverantören tillgång till Internet och en mailadress kan de använda den enkla lösningen för att ta emot en elektronisk order och generera en elektronisk faktura. 7

8 Det är inte bara externa leverantörer som finns i systemet utan även kommunens verksamheter som har försäljning internt. Dessa interna leverantörer hanteras med samma enkla lösning i systemet och följer en order från beställning till betalning. Beställare Ibland får vi höra från verksamheten att de inte har tid att sitta vid datorn och beställa. Men, handen på hjärtat, hur många har tid att handla på rätt sätt utanför E-handelssystemet? Hur gjorde vi förut om vi skulle handla rätt? Valde vi alltid rätt leverantör, beställde vi på kommunens avtal, kontrollerade vi att fakturan stämde mot avtalspriser? Om vi sammanställer alla moment som ska utföras i ett manuellt flöde så blir stegen: Steg 3 i e-handel Leveranskvittera och matcha mot faktura Steg 8 Skicka in för registrering och betalning Steg 7 Kontera och attestera fakturan Steg 1 i e-handel Skapa beställning Steg 2 i e-handel Skicka order för godkännande av budgetansvarig Steg 6 När fakturan anlänt kontrollera att priset stämmer mot beställningen Steg 5 Ring, faxa eller maila in beställningen Steg 4 Kolla av att inköpet är OK med budgetansvarig Steg 3 Rätt prisuppgift enligt avtal, kolla i avtalet Steg 2 Kontakta leverantör och få en prisuppgift Steg 1 Gå till avtalsdatabasen ta reda på vilken leverantör som är aktuell Om vi summerar stegen i trappan så tar det längre tid att göra köpet manuellt. Om alla ramavtalade varor och tjänster finns i beställningssystemet, är val av leverantör enkelt att göra. Kontroll av leverantör samt pris är redan hanterade av avtalsansvarig upphandlare. Detta spar tid samt ger en trygghet för beställaren att han eller hon handlar av rätt leverantör till rätt pris. 8

9 För att få behörighet i systemet kräver vi att användaren ska gå en grundutbildning på tre timmar. Vid utbildningstillfället informerar vi om LOU samt kommunens upphandlingspolicy. Vi visar på vinster att handla på kommunens ramavtal och lär ut beställning och leveranskvittens i systemet. Alla som går utbildningen får låna var sin dator att göra övningsuppgifter på. Det finns möjlighet att gå en fortsättningsutbildning där vi ser på olika finesser i systemet för den som är lite mer van. Under 2009 utbildade vi ca 650 personer och under 2010 närmare 850 personer i e-handelssystemet. För att öka stödet till användarna har vi arbetat fram enkla handledningar som finns på kommunens intranät Insidan där även vanliga frågor & svar finns tillgängliga. Återstående frågor besvaras av Upphandlings- eller E-handelssupporten via telefon eller e-post. En del beställare tycker att det är svårt att hitta rätt produkter i den elektroniska katalogen. Ibland beror det på att ramavtalet varit för snävt eller att intilliggande sortiment saknats. Här har referenspersoner i verksamheten tillsammans med upphandlaren en viktig uppgift att se till att det finns olika val av produkter inom ett område. Ett exempel: Om vi upphandlar röda, vita och gula flirtkulor som ett bassortiment ska det ändå vara möjligt att köpa gråa och lila flirtkulor. Kanske till ett något högre pris eftersom inköpet inte har samma volymer, men det ska vara fullt möjligt att beställa. För att beställaren ska hitta rätt produkter i systemet är det viktigt att sökfunktionen fungerar på ett bra sätt. När många leverantörer och produkter finns i beställningssystemet kan det ibland vara svårt att få fram exakt rätt träff. Här behöver vi som arbetar med utvecklingen delge våra erfarenheter till systemleverantören. Information till verksamheten Det går inte att förutsätta att de flesta användare har specifik kunskap inom området inköp. Därför vill vi framhålla att det är en trygghet att använda E-handelssystemet. Alla registrerade leverantörer som finns i beställningssystemet har fått sina priser godkända av avtalsansvarig upphandlare. Som beställare kan jag känna mig trygg i att leverantörens katalog är kontrollerad. För att informera om den nya upphandlingspolicyn, LOU, upphandlingsskadeavgiften och 9

10 vårt beställningssystem Proceedo har upphandling och e-handelsprojektet tillsammans besökt ledningsgrupper, chefsgrupper och även vissa arbetsplatsträffar under Värdefull information har fångats upp vid dessa tillfällen som upphandling och e-handelsprojektet har kunnat dra nytta av. Att sprida information till många användare är svårt men nödvändigt. Fyra gånger om året skickar vi ut ett nyhetsbrev i vilket vi tar upp aktuella frågor, information om nya upphandlingar, tips om funktioner eller förändringar i systemet. I e-handelssystemet finns alltid aktuell information samlat på ett ställe. För att få igång en bra kontaktyta till verksamheterna startades ett nätverk hösten 2009, med utvalda deltagare från verksamheten så kallade E-handels-ambassadörer. Ambassadörerna som är cirka 55 till antalet har fått en grundutbildning i upphandling och ramavtal samt lite extra information om e-handelssystemet. Projektet har planerade träffar med ambassadörerna två gånger på våren samt två gånger på hösten. Från ambassadörerna kommer viktig information om hur verksamheten upplever systemet, vad som kan förbättras och vilka hinder som vi bör hantera. Nödvändig information för oss i projektet, så att vi kan vara med och utveckla systemet i rätt riktning. Nätverket med E-handelsambassadörer är oerhört viktigt. Ekonomi Från 2008 har serviceområde Ekonomi ansvarat för support via telefon- och e-post för e-handelssystemet. Ett stort antal frågor har besvarats under åren. Supportgruppen har utökats med ett telefonnummer direkt till Upphandling, eftersom många frågor handlar om leverantörernas kataloger. Beställning, attest och leveranskvittens sker i verksamheten. När fakturan kommer och allt stämmer med order och leveranskvittens hanteras fakturan automatiskt, eftersom attest redan är verkställd vid orderläggning. De fakturor som inte stämmer med order och leveranskvittens hanteras av e-handelssupporten. Allt för att får en bra kontroll på var vi, eller var leverantörerna brister. Återkoppling sker till verksamheten om fel uppstått i leveranskvittens eller direkt med avtalsansvarig upphandlare om leverantören inte gör som avtalat. Varje dag görs filöverföringar från Proceedo till vårt ekonomisystem Raindance med ankomstregistrerade samt slutkonterade fakturor. All administration om nya användare, nya adresser samt nyupplägg av olika konteringsdimensioner sker på Ekonomi. Systemet gör det möjligt att lägga personliga profiler för alla användare för att minska fel i redovisningen. Sambandskontroller samt referenser och uppdatering av abonnemang hanteras idag på ekonomi. 10

11 Hur ser det ut idag? Många beställningar sker elektroniskt, men det finns fortfarande inköp som görs utanför avtal. Ett stort antal nya leverantörer registreras varje månad i ekonomisystemet. Förutsättningarna finns i E-handelssystemet att lägga de flesta beställningarna elektroniskt, nu gäller det att hjälpa de personer i verksamheten, som inte kommit över tröskeln, att handla rätt. Under december månad 2010 hade vi lagt order och tagit emot elektroniska fakturor, en rejäl ökning från De leverantörer som anslutit sig till E-handeln vill få in beställningarna elektroniskt och kommunen vill ha elektroniska fakturor från leverantören. Det är genom ökad ramavtalstrohet och minskad manuell hantering av pappersfakturor som vi kan uppnå de ekonomiska besparingarna. En utvärdering som kommunen gjort under en tvåårsperiod av lägsta och högsta anbud på upphandlingar, visar en prisdifferens på mellan 20 till 25 procent. På den volym vi handlar, cirka 1,7 miljarder kronor eller omsättning på ramavtal som är ca 800 miljoner kronor, finns det mycket pengar att spara. Förutsatt att alla använder kommunens ramavtal ger det större volymer som kan ge bättre priser vilket ger lägre kostnader för verksamheten. Kommunens verksamheter är olika och har skilda krav på material. Det här måste komma fram i varje upphandling. För att tillgodose verksamhetens behov förs kontinuerliga diskussioner med ramavtalsleverantörerna om sortiment, sökord och bilder. Just sökord och bilder är mycket viktigt för att beställarna enkelt ska hitta rätt produkter och handla rätt. Beställningssystemets sökmotor kan också utvecklas så att det blir enklare för beställaren. Ser vi till fakturahanteringen så är den vanligaste avvikelsen priset mellan leverantörens faktura och beställarens order på kringliggande sortiment. Beställningssystemet kontrollerar alltid fakturans artikelpris mot den order och leveransmottagning som gjorts. För leverantörens del är det viktigt att alltid uppdatera priserna i den elektroniska katalogen, vilket också ger en rättvis bild för beställaren som handlar till rätt pris. I dag har vi över 350 anslutna leverantörer i systemet och nästan 70 procent av alla fakturor hanteras elektroniskt, inga skannade fakturor än. E-handelssystemet ökar möjligheterna att ha en god kontroll på våra ramavtalsleverantörers kataloger, både innehåll och priser. Det 11

12 kräver också en tätare ramavtalsuppföljning för avvikelserna märks direkt. Vi har också arbetat in den elektroniska rekvisitionen som verksamheten ska använda för inköp utanför avtal. Här kan vi följa var och vad som måste handlas utanför avtal och i vissa fall kanske det blir ett nytt avtalsområde. För att få en möjlighet att arbeta strategiskt med återstående pappersfakturor måste alla fakturorna ankomstregistreras centralt. Det är viktigt för att få ett grepp om vilka leverantörer som kommunen handlar av, där ramavtal saknas. Vid behov av nytt ramavtal kan en direktupphandling göras och där kan krav ställas på leverantören att fakturera elektroniskt. Den återstående andelen pappersfakturor bör sedan arbetas in i samma flöde så att vi har ett system för hantering av beställning och faktura. Marknaden erbjuder i dag ett antal alternativa lösningar för resterande pappersfakturor, som ska utredas under För fortsatt drift är det viktigt att hitta en bra organisation som ger förutsättningar för ett gott samarbete mellan upphandling och ekonomi, som är en grund för att få en effektiv e- handel i Kungsbacka. 12

13 Tips från oss Att genomföra ett e-handelsprojekt är en stor och genomgripande förändring. Därför är det mycket viktigt att projektet har ledningens stöd. Det måste finnas en gemensam syn på e-handel, från beställning till betalning. Om e-handeln ska fungera på ett bra sätt krävs ett gott samarbete mellan både Ekonomi, Upphandling och i vissa fall IT. Ska ni starta ett e-handelsprojekt tänk på att bemanna projektet med alla tre funktionerna, det underlättar framtida arbete. För att det dagliga ska fungera för beställarna ute i verksamheten, måste det från början finnas en supportgrupp som kan svara på verksamhetens frågor. Börja tidigt med den funktionen så att supportgruppen hinner växa in i uppgiften. Försök att ansluta leverantörer samtidigt som beställare utbildas så att båda kommer igång snabbt. I vår projektgrupp valde vi att själva utbilda alla användare. Kontakten med beställarna ger oss en inblick i vilka frågor som diskuteras i verksamheten. Vi träffade också de flesta leverantörer som valt att använda vår webbtjänst. Leverantörerna fick en kort genomgång och möjlighet till diskussion. Avtalsuppföljning blir viktig vid användning av ett e- handelssystem eftersom avvikelserna blir synliga direkt genom systemets kontroller. Snabba åtgärder krävs ibland. Leverantörens sätt att publicera sina varor i en elektronisk katalog är viktig. Det underlättar för beställaren att göra rätt val. I dag har vi arbetat fram ett e-handelsavtal som ska finnas med i upphandlingsunderlaget, som ett stöd för nya ramavtalsleverantörer. Att införa ett e-handelssystem är inte lika svårt som att ändra beställarnas köpbeteende, för det är just det som det hela handlar om. Vi som jobbat med e-handelsprojektet tycker att vi haft ett mycket roligt uppdrag. Tänk att få vara med och forma morgondagens beställningssystem! Det har varit en mängd utmaningar under resans gång. Vissa har vi kunnat lösa på ett enkelt sätt, andra har vi stångats med och kanske inte alltid fått gehör för, men framgång föder framgång. För att byta erfarenheter med andra e-handelskommuner har vi varit med och startat ett nätverk, Erfa väst. I nätverket diskuterar vi gemensamma e-handelsfrågor och hämtar inspiration. Många kommuner och landsting har varit på studiebesök hos oss i Kungsbacka för att ta del av vårt e-handelsprojekt som nu är avslutat. Det är alltid lika roligt att få dela med sig av erfarenheter, det är vår krydda i vardagen. Författare: Eva Djervbrant Jacobsson Ingrid Brorsson Lotta Saetre 13

14 kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05

Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Erfarenhetsutbyte Organisation med e-beställningar 2012-05-05 Sveriges kvalitetskommun 2011 75 954 invånare (111231) Ca 6 500 anställda 12 förvaltningar ( stor spridning av verksamhet ) Expansiv kommun

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

INKÖPSHANDBOK PROCESS

INKÖPSHANDBOK PROCESS INKÖPSHANDBOK PROCESS I inköpshandboken kan du hitta all information om hur vi gör inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. Du kan hitta information om vem som får göra inköp, hur man gör inköp och vilka

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Handledning om krav på e-handel

Handledning om krav på e-handel Krav på e-handel vid upphandlingar av varor och tjänster Handledning om krav på e-handel Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Ulla Karin Josefsson, Statens inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet Upphandlingsdagarna

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Granskning av inköpssystemet

Granskning av inköpssystemet Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Björn Utberg 2014-01-23 Dnr V 2013/953 Granskning av inköpssystemet Bakgrund UNIVERSITY OF GOTHENBURG Internal Audit Besöksadress Vasagatan 33 Postadress Box 100, SE-405

Läs mer

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen

F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen F10 - Sökning i ramavtalsdatabasen INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Sök avtal...2 2.1 Sök

Läs mer

Spårbarhet mellan upphandling och inköp

Spårbarhet mellan upphandling och inköp Spårbarhet mellan upphandling och inköp Utmärkt Holmes! Elimentärt min käre Watson! Du har hittat beslutet om upphandlingen! Det är bara att skriva in ett sökord i mobilen! Ragnar Lindholm ragnar.lindholm@primona.se

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Hej! g undrar om det finns någon möjlighet för er att förlänga anbudstiden? Våra semestrar är sedan länge inplanerade och december präglas för de flesta byråer av många leveranser

Läs mer

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors Erfarenheter från införandet av E-handel Lunds universitet HfR Tylösand maj 2011 Agneta Sjöfors Innehåll Lunds universitet Resan Utmaningen Vägen framåt Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 90 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter 1 (6) Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter Innehåll Bakgrund... 2 Fyra tjänsteleverantörer... 2 Sjukhusapoteksfunktion inom SLL... 3 Regionala Sjukhusapoteksfunktion...

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Beställ på rätt sätt. Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg 19 december 2011 Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer. SFTI Affärsprocesser Innan en organisation ställer krav på e-handel i en upphandling, eller när parterna ska komma överens, är det lämpligt att göra en bedömning av vilken affärsprocess som lämpar sig

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1

Ramavtal och sen då? Magnus Josephson. Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Ramavtal och sen då? Magnus Josephson Upphandling 24, 4 oktober 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningvis Regel nr 1: bli etta på ramavtalet! Regel nr 2: om du inte är etta försök att sälja ändå

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform 9. Utforma regler, rutiner och policies 8. Planera, följa upp, styra Styr Anskaffa genom internförsörjning eller på annat sätt Köpa produkter ( inköpsprocessen ) Upphandla Ej tillgodosett 1. Beskriva 2.

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

ABCD. Granskning av inköpsprocessen Rapport. Sorsele kommun. Audit 12 mars 2013 Antal sidor: 13

ABCD. Granskning av inköpsprocessen Rapport. Sorsele kommun. Audit 12 mars 2013 Antal sidor: 13 ABCD Sorsele kommun Granskning av inköpsprocessen Rapport Audit 12 mars 2013 Antal sidor: 13 ABCD Sorsele kommun Granskning av inköpsprocessen Rapport 2013-03-12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Uppdrag

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

NEA Seminarie: E-fakturor är lönsamt för staten. Eva Wern, Peter Norén 28 november 2005

NEA Seminarie: E-fakturor är lönsamt för staten. Eva Wern, Peter Norén 28 november 2005 NEA Seminarie: E-fakturor är lönsamt för staten Eva Wern, Peter Norén 28 november 2005 Dagens program Bakgrund och ESV:s förstudie ESV: s förslag Standard Paketlösning Skrivelse till Regeringen Lönsamhetsbedömning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Växjö! Europas grönaste stad

Växjö! Europas grönaste stad Växjö! Europas grönaste stad Växjö kommun Växjö kommun: 89 000 invånare 6500 kommunanställda 8 förvaltningar/nämnder 5 kommunala bolag (förvaltningar + bolag = Kommunkoncernen) Växjö kommuns totala årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Arbetsplan fas 1 - Förbereda och förankra

Arbetsplan fas 1 - Förbereda och förankra Arbetsplan fas 1 - Förbereda och förankra Projekt: Införande av e-beställning Tidsperiod: februari - augusti Aktivitet Syfte Vem Ansvarig Klardatum Klart Information till ledningsrådet Förankra projektet

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Fritextbeställning och rekvisition

Fritextbeställning och rekvisition Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

Mora kommuns Inköpshandbok 2011-1 Mora kommuns Inköpscentral

Mora kommuns Inköpshandbok 2011-1 Mora kommuns Inköpscentral Dnr 2011/10 Mora kommuns Inköpshandbok 2011-1 Mora kommuns Inköpscentral 1 Inköpshandbok 3 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Systemstöd 4 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION

Läs mer

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1) 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Göteborgs stads krav för elektronisk handel Göteborgs stads krav för elektronisk handel Innehållsförteckning 1 Elektronisk kommunikation... 2 1.1 Elektronisk faktura... 2 1.2 Katalog och Ordermeddelanden... 2 2 Produkter... 3 2.1 Katalog... 3 2.2

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer