Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus"

Transkript

1 Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget

2 Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

3 Fördelarna med ramavtal Lagen (LOU) måste följas. Därför har vi ramavtal för att underlätta beställning. Olika verksamheter har olika behov Behoven varierar över tid Följer med utvecklingen

4 Vad avgör om det blir ett kommungemensamt ramavtal eller inte? Gemensamma behov Stor besparingspotential Det krävs specialkompetens Stor nytta

5 Varför ska vi köpa på ramavtal när jag kan köpa billigare ute på stan? Vi väger in andra saker än pris: Vi kontrollerar leverantören skatter, skulder mm Hänsyn till stadens policies vägs in Vi får kontroll över de kommersiella villkoren Genom att använda ramavtalen så ökar avtalstroheten. En hög avtalstrohet leder till möjligheter till bättre avtalsvillkor, bla bättre priser. Avtalstrohet är en självklarhet!

6 Inköp av tvättmaskin en jämförelse Exempel Winst Nätet Tvättmaskin Siemens kr kr Frakt & inbärning ingår 400 kr Installation ingår 500 kr Garanti/försäkring ingår 800 kr Kostnad för att lägga upp ny leverantör i ekonomisystem kr Betalningsvillkor 30 dagar 10 dagar Summa: kr kr Lägsta pris är inte samma som lägsta kostnad! Ur Göteborgs Stad inköps- och upphandlingspolicy: Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan

7 Ramavtalsportföljen Våra ramavtal täcker in den mesta: Almanackor - Äldreboende Vid slutet av 2011 fanns det ramavtal i Winst med leverantörer inom ramavtalskategorier De flesta av stadens beställare gör beställningar på i snitt 5-7 ramavtal. Ramavtal ska alltid användas i första hand!

8 Beställarinstruktion Hur ska du beställa Hos vilken leverantör Följ instruktionen Konsekvens = Skadestånd Så läs alltid beställarinstruktionen innan du beställer!

9 Ramavtalets användningssätt De vanligaste beställningssätten är: Rangordning Förnyad konkurrensutsättning Annan anvisning Kombinationer av anvisningar

10 Rangordning Beställning ska ske från leverantör som rangordnas etta. Rangordningen framgår av beställarinstruktionen och/eller av kolumnen "Rangordning" i Winst. Så här gör du: 1. Kontakta alltid leverantör nr 1 först. Ange ditt behov, t.ex. Vad ska du ha? När behöver du det? 2. Om inte leverantör nr 1 kan leverera enligt dina önskemål, kontaktar du leverantör nr 2. Om du beställer från leverantör nr 2, dokumentera varför leverantör nr 1 inte fick beställningen, exempelvis i kommentarsfältet i Gasell eller liknande.

11 Förnyad konkurrensutsättning Hur gör jag en förnyad konkurrensutsättning? 1. Definiera behovet egenskaper och volymer helst skriftligen 2. Tillfråga de som enligt ramavtalen är möjliga att tillfråga. Alla måste få möjlighet att lämna offert Inte någon annan än de leverantörer som finns på avtal 3. Begär in offerter 4. Välj den leverantör som lämnade den förmånligaste offerten 5. Tala om vem som fick affären, d v s underrättelse om beslut! 6. Avtalsspärr 10 kalenderdagar 7. Lägg en beställning - alternativt slut ett underavtal

12 Annan anvisning Inte rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Exempel: Vårdområden Exempel på beställarinstruktion med annan anvisning: Tänk på detta först innan du väljer leverantör! 1. Börja med att definiera vad beställningen skall omfatta vad avser kompetenser och/eller tjänster. 2. Ta reda på vad som ska omfattas av beställningen. 3. Gå in i prisbilagan för respektive leverantör och gör en prisjämförelse. 4. Välj den leverantör som har lägst pris för uppdraget.

13 Kombination av anvisningar Kombinationer av olika anvisningar kan förekomma. Viktigt att läsa beställarinstruktionen noga! Exempel: Hantverkstjänster, Tryckeritjänster.

14 Ramavtalens villkor Alla ramavtal utgår ifrån generella avtalsvillkor. Varje ramavtalsvillkor anpassas. Se dokumentet Avvikelser och tillägg till avtalsvillkor Generellt gäller: Inga avgifter får förekomma, oavsett benämning Betalning sker 30 dagar efter ankomststämplad faktura och godkänd leverans. Normalt ingår leveransen i priset Orderbekräftelse skall skickas, om du som beställare begär det. Dröjsmålsränta enligt svensk räntelag.

15 Priser TUMMEN-UPP PRODUKTER På vissa ramavtal har vi nettoprissatta produkter. Tummen-upp -symbol i Winst. RABATTSORTIMENT Sortimentet är baserat på leverantörens gällande prislista minus rabattsats (angiven i procent)

16 Priser (forts) KOMBINATION AV PRISLISTOR Tummen-upp sortiment och övrigt sortiment med avtalad rabatt. Sträva alltid efter att köpa Tummen-upp sortimentet.

17 Underavtal När skall man teckna underavtal? När det som skall köpas inte är tydligt definierat i ramavtalet eller när man har ett kontinuerligt behov Vad skall ett underavtal innehålla? Var, När (eller hur länge), Hur och till vilket pris skall tydligt definieras i ett underavtal och hänvisning till ramavtalet skall anges Mallar för underavtal kan finnas för vissa avtalsområden OBS! Underavtal kan aldrig skriva bort ramavtalet

18 Underavtal Viktigt! Ett underavtal kan aldrig förlängas om inte huvudavtalet (ramavtalet) finns kvar. Automatiska förlängningar av underavtal får inte förekomma Viktigt att inte okritiskt acceptera leverantörens branscheller standardavtal (kan bli aktuellt vid t ex köp av tjänster)

19 Uppdrag miljö och etik Göteborgs Stad, Budget Göteborgs Stad, Inköps- och upphandlingspolicy Upphandlingsbolagets ägardirektiv Göteborgs Stad, Miljöpolicy UHB certifiering ISO 14001:2004

20 Metod UHB Avtalsprocess för miljö och etik säkras genom: Miljö- och etikbedömningsverktyg Avtalsgrupp Krav, förfrågningsunderlag Miljöstyrningsrådet (www.msr.se) Miljömärkningar, etiska märkningar, kvalitetsmärkningar Stadens ställningstaganden Ramavtalsvillkor Utvärdering/kontroll, anbud Avtals-/leverantörsuppföljning

21 Miljösortiment Inom de flesta ramavtal finns det ett miljösortiment. För att underlätta märks dessa ut i Winst. Den största möjligheten att påverka Stadens förbrukningsmönster har du som beställare!

22 Etiska krav Föreningsfrihet och organisationsrätten Konvention 87 - Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera Konvention 98 - Rätten att organisera och förhandla kollektivt Tvångsarbete Konvention 29 - Förbud mot tvångs- och straffarbete Konvention Avskaffande av tvångsarbete Diskriminering Konvention Lika lön för lika arbete oavsett kön Konvention Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning Barnarbete Konvention Minimiålder för arbete Konvention Mot de värsta formerna av barnarbete

23 Bra att tänka på när du beställer: Använd WINST Läs beställarinstruktionen Beställ Kontrollera att du får det du beställt Sist men inte minst: Kontrollera fakturan!

24

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Stora Ramavtalsdagen. SMS:a frågor till 0736-589 489. Utställare

Stora Ramavtalsdagen. SMS:a frågor till 0736-589 489. Utställare Stora Ramavtalsdagen SMS:a frågor till 0736-589 489 Utställare Definitioner 2 kap 15 Ramavtal: Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

Inköpsrutin Norsjö kommun

Inköpsrutin Norsjö kommun Inköpsrutin Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 1 ALLMÄNNA INKÖPSREGLER Normalt gäller att följande regler ska tillämpas vid inköp av varor och tjänster för kommunens

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun

1(14) UPPHANDLINGSPOLICY. samt. regler och anvisningar. för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun 1(14) UPPHANDLINGSPOLICY samt regler och anvisningar för upphandlingsverksamheten i Surahammars kommun 2(14) Innehållsförteckning: Allmän information sid. 3 Upphandlingspolicy sid. 4 Upphandling sid. 6

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus. Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget. Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal. Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Så arbetar Upphandlingsbolaget med Ramavtal Göran Brunberg Närodlat Karteller Etiska regler kollektivavtal KKV LOU/LUF tingsrätt Transportsamordning

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer