Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan"

Transkript

1 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI )

2 2 1. Inledning: 1.1 Bolaget och UNI förkunnar ett ömsesidigt intresse för företagets utveckling och bevarande samt goda arbetsmarknadsförhållanden grundade på allmänt vedertagna överenskommelser för mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter jämte principer för utveckling av hållbara modeller för samhällets utveckling. 1.2 Bolaget och UNI skall samarbeta för att i praktiken omsätta de gemensamma intressena i verkliga förpliktelser rörande goda arbetsförhållanden och organisationsrätt samt särskilda förpliktelser för att aktivt övervaka normer på de marknader där Bolaget är verksamt, och skall: Skapa en verkningsfull kanal för en kontinuerlig dialog dem emellan för främjande av ömsesidiga intressen; och Bejaka och förverkliga principer och värderingar grundade på allmänt vedertagna överenskommelser för mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter jämte principer för utveckling av hållbara modeller för samhällets utveckling. 1.3 "UNI" avser UNI Global Union och dess anslutna förbund och Bolaget avser Elanders och dess dotterbolag. 2. Grundläggande rättigheter: UNI och Bolaget stöder grundläggande rättigheter, såsom de definieras i ILO:s konventioner, särskilt för att säkerställa följande: 2.1. Anställning väljs fritt Inget tvångsarbete eller fängslad arbetskraft får användas (ILO:s konvention 105) Ingen diskriminering i fråga om anställning Alla arbetstagare skall få samma möjligheter och behandling och de skall erhålla lika betalning för likvärdigt arbete (ILO:s konventioner 100 och 111) Barnarbete används inte Endast arbetstagare över ålder för avslutad obligatorisk skolgång skall anställas (ILO:s konventioner 138 och 182) Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar skall respekteras Alla arbetstagare skall ha rätt att bilda och ansluta sig till fackförbund enligt eget val (ILO:s konvention 87) samt att förhandla kollektivt (ILO:s konvention 98). Då inget fackförbund finns skall Bolaget ställa sig positivt till organiseringsverksamhet och följa snabbast möjliga förfarande i det fall att en UNI-medlem söker erkännande. Bolagets lokala företagsledning skall utfärda ett skriftligt uttalande som anger att, enligt villkoren i UNI Elanders internationella avtal, arbetstagare är fria att sammanträda med fackförbundets företrädare, deltaga i möten och ansluta sig till fackförbund utan oro för någon form av diskriminering Bolaget skall inte uppställa som villkor för någon arbetstagares anställning att denne inte söker medlemskap eller avstår från medlemskap i fackförbund (ILO:s konvention 98) Bolaget skall inte avskeda, uppsäga eller negativt särbehandla någon arbetstagare på grund av deltagande i facklig verksamhet (ILO:s konvention 98).

3 Bolaget erkänner fackförbundens rätt att företräda arbetstagare och att förhandla kollektivt om frågor och arbetsvillkor som påverkar de företrädda arbetstagarnas intressen, det vill säga: Kollektiva förhandlingar (ILO:s konvention 98); Förfaranden för att avgöra tvister; Förhandlingar och konsultation i ärenden som påverkar arbete och utbildning, där fackförbund medverkar Tillträde till arbetstagare Bolaget respekterar UNI:s företrädares rätt till rimligt tillträde till arbetsplatser för att kunna genomföra sina uppgifter som företrädare (ILO:s konvention 135), även omfattande elektronisk kommunikation. UNI:s företrädare skall tillåtas tillträde enskilt för att sammanträda med arbetstagare och beskriva fördelar med facklig anslutning, även omfattande rätten att distribuera fackligt rekryteringsmaterial. Möten med arbetstagare skall medges på ömsesidigt avtalad tid, på avtalad plats och de skall genomföras så att avbrott undviks. Parterna avtalar att möten skall hållas på raster, före eller efter arbetstid och, i möjligaste mån, utanför arbetstid. 3. Arbetstider Bolaget medger att arbetstid skall avtalas med respektive fackförbund och att den åtminstone skall uppfylla krav enligt lämplig nationell lagstiftning, nationella överenskommelser och branschnormer (ILO:s konventioner 1, 47 och rekommendation 116). 4. Hälsa och säkerhet Bolaget medger att säker, hälsosam och hållbar arbetsmiljö skall erbjudas (ILO:s konvention 155). Bästa möjliga arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter skall främjas, även omfattande tillhandahållande av nödvändig skyddsutrustning och adekvat utbildning. Tillämpningen skall uppfylla ILO:s konventioner, Normer och föreskrifter för hälsa och säkerhet. 5. Respekt för andra på arbetet Bolaget skall sträva efter att upprätta policys som syftar till att skapa respekt på arbetsplatsen. 6. Genomförande och övervakning Genomförandet av detta avtal upprättar lägsta nivåer för arbetstagarnas rättigheter i Bolaget och de påverkar inte kollektivavtal som stipulerar ytterligare rättigheter för arbetstagare. Bolaget och UNI skall fortsätta att föra en kontinuerlig dialog avseende innehållet i detta internationella avtal, enligt följande principer: a) Bolaget och UNI skall samarbeta för att lösa alla slags tvister rörande verkningsfullt genomförande av principerna i detta internationella avtal; b) Bolaget och UNI skall utse var sin kontaktperson; c) Bolaget och UNI skall sammanträda vid behov, dock minst en gång varje kalenderår. UNI bör återrapportera till företagsledningen rörande situationen i koncernens olika anläggningar.

4 4 d) Bolaget och UNI skall inrätta ett Observatorium för att säkerställa genomförandet av detta internationella avtal. 7. Distribution av det internationella avtalet Bolaget skall distribuera kopior av detta internationella avtal inom dess organisation. UNI skall distribuera kopior till samtliga medlemsförbund med medlemmar i Bolaget. UNI och Bolaget skall vidare säkerställa att avtalet översätts till relevanta lokala språk. Det anses att parterna kan besluta om att gemensamt informera om och främja detta avtal. 8. Underleverantörer Bolaget skall inte avsiktligt anlita försäljare eller leverantörer som uppsåtligen bryter mot principerna i detta internationella avtal. 9. Tillämpning Principerna som fastställs i detta internationella avtal tillämpas för hela bolagets verksamhet och samtliga dotterbolag, oavsett plats. 10. Giltighetstid Detta avtal gäller tillsvidare Vardera parten har rätt att säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid. Göteborg, För UNI Global Union: För Grafiska För Elanders:

5 5 Förklaringar ILO:s konventioner är följande: Föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten, 1948 (konvention 87); Organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1949 (konvention 98); Arbetstagarnas representanter, 1971 (konvention 135); Tvångsarbete, 1930 (konvention 29); Avskaffande av tvångsarbete, 1957 (konvention 105); Minimiålder, 1973 (konvention 138); Värsta former av barnarbete, 1999 (konvention 182); Lika lön, 1951 (konvention 100); Diskriminering (anställning och yrkesutövning), 1958 (konvention 111).

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Inledning Undertecknade regeringar, som är medlemmar i Europarådet, som anser att Europarådets syfte är att åstadkomma en

Läs mer

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01) SV 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 364/1 HÖGTIDLIG PROKLAMATION SV 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015 Global Transport and Logistics Innehåll 1 Index 2 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsetik och rättvist beteende 4 3.1 Affärsintegritet 4 3.1.1 Mutor

Läs mer

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet Mänskliga rättigheter i arbetslivet ILO:s 8 kärnkonventioner ILO_8 konventioner.indd 1 10-09-15 14.06.27 ILO:s 8 kärnkonventioner Innehåll Allas rätt till ett bättre arbetsliv 3 Fackliga rättigheter är

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna,

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna, Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1 Konventionsstaterna, som beaktar att Förenta nationernas stadga grundas på principerna om alla människors värdighet och jämlikhet

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer

har kommit överens om följande artiklar.

har kommit överens om följande artiklar. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1 Konventionsstaterna, som anser att, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga, erkännandet av det inneboende

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter Respekt för mänskliga rättigheter 2013 Policy för mänskliga rättigheter POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sodexos övertygelser 3 Sodexos engagemang 4 Policy med respekt för de mänskliga rättigheterna Med

Läs mer

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Kommittédirektiv Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2014:162 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med

Läs mer