Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting"

Transkript

1 1 (18) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Minna Bergius Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m Senast uppdaterad Viktig information till användaren av detta dokument: Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Hudmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos och åtgärdskoder (KVÅ). Uppdateringsarbetet sker lokalt. Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens och deras hemsida över Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) och Åtgärdskoder (KVÅ) Det generella regelverket gällande registrering av vårdkontakter finns på

2 2 (18) Innehållsförteckning 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärder/ KVÅ Diagnoskoder Åtgärdskoder KVÅ... 6 Allmänt Uppdraget Vårdval Hudmottagning är begränsad att omfatta DRG-koderna A99O A99Z B15O B99O C78O C99O C99Z D99O D99Z E39O E87O E99O E99Z F99O F99Z G99O G99Z H99O H99Z J04O J39O J75O J77O J78O Läkarbesök sjd i nervsystemet O Läkare tel sjd i nervsystemet O Extraokulära operationer exkl ögonhåla, öppenvård Läkarbesök ögonsjd O ÖNH-biopsier O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkare tel sjd i ÖNH-regionen O Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök tel andningssjd O Andra op vid sjd i cirkulationsorganen O Ultraljud kärl O Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök tel cirkulationssjd O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkarbesök tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök tel lever/gallvägsjd O Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkarbesök tel sjd muskel/skelett O Rev/hudtrpl O Andra op hud/underhud O Diagnos/behandl m ljus stor O Hudexcisioner i huvud-halsregionen & andra större, öppenvård Hudingrepp andra större O

3 3 (18) J78O J79O J80O J81O J99O J99Z K99O K99Z L99O L99Z M99O M99Z N15O N75O N99O O77O O78O O99O O99Z P99O P99Z R98O R98Z R99O R99Z S99O S99Z T99O T99Z U98O U98Z V99O W99O W99Z X35O X36O X40O X43O X54O X55O X61O X63O Y83O Y85O Hudexcisioner o biopsier O Hudingrepp övriga O Medicinska bad och smörjning O Hudsår omläggning O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök tel sjd hud/underhud O Läkarbesök bröstkörtelsjd O Läkarbesök tel bröstkörtelsjd O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök tel endokr/metabol sjd O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök tel sjd njure/urinvägar O Penisoperationer O Manliga genitalia, biopsi, besök Läkarbesök sjd manliga könsorg O Gynekologiska biopsier Gynekologiska övriga åtgärder O Läkarbesök gynekologisk sjd O Läkarbesök tel gynekologisk sjd O Läkarbesök gravid/förlossning O Läkarbesök tel gravid/förlossning O Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök tel blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök tel myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök tel infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök tel psyksjd/beroende O Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök tel skada/förgiftning O Läkarbesök brännskador O Läkarbesök andra problem O Läkarbesök tel andra problem O Allergi-immunbristutr m provok O Allergi-immunbristutr O Diagnos/behandl m ljus övrig O Ultraljud övrigt O Ödembehandling O Hjälpmedelsåtgärder O Bild- o ljuddokumentation O Vårdadministrativa åtgärder O Sköterskebesök O Övriga undersköterskebesök O

4 4 (18) Y90O Övriga besök annan vårdgivarekategori O Ersättning utgår enligt nedanstående specifikation för delar av dessa DRG`n. De DRG som inte ingår i uppdraget ersätts inte. Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen, de åtgärder som utförs leder till ersättning på högsta nivån. D v s en vårdkontakt med åtgärder på läkarbesök, Hudmottagning och läkarbesök ytterst resurskrävande, Hudmottagning får en ersättning på sistnämnda nivån. Undantag: Besök som enligt regelverket skall registreras som självständiga. Om vårdkontakten har genomförts med bara åtgärder som är klassificerade som högspecialiserade/sällanförekommande utgär ingen ersättning, inte heller för ev tilläggsdebitering. Det generella regelverket gällande registeringar finns på 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Detta dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Hudmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos- och åtgärdskoder (KVÅ). 1.1 Huvuddiagnos Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt. Det är den vid besöket slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. En patient som kontrolleras för en kronisk åkomma och som drabbats av en annan behandlingskrävande akut sjukdom får som regel den akuta sjukdomen som huvuddiagnos. För vissa vårdkontakter, ex. kontrollundersökningar efter behandlad och utläkt sjukdom, gäller särskilda klassifikationsregler. I dessa fall anges orsaken till kontakt med vården (en Z- kod) som huvuddiagnos. Sjukdomen som har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Även där man observerat och uteslutit sjukdom används Z-kod. Besök som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i KSH97 (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99). Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden ej är känd).

5 5 (18) Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex. L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden ej är känd). 1.2 Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnoser registreras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. 1.3 Åtgärder/ KVÅ Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som inte är dokumenterade skall inte registreras. Med dokumenterad åtgärd avses att åtgärden är omnämnd i journalanteckningen för vårdkontakten. De åtgärder som påverkar DRG-grupperingen skall dokumenteras och registreras. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras. Åtgärder som inte påverkar DRG-grupperingen skall registreras enligt nedanstående specifikation i de fall de är ersättningsgrundande. KVÅ= Klassifikation av åtgärder. Beskriver bl.a. åtgärder som ligger utöver normalbesök och som har utförts, t.ex. spirometri, pricktest, läkemedelsinhalation, PC-provokation, m.m. Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos läkare: Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Rutinundersökningar som görs på merparten av patienterna inom den egna specialiteten Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling Läkemedelsförskrivning Sjukskrivning Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och enklare omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Remiss UNS Kontakter med sjukvårdspersonal Rutinmässiga kontakter angående patienten med externa samarbetspartners Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos sjuksköterska:

6 6 (18) Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Undersökning inklusive längd och vikt Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Kontakter med sjukvårdspersonal Kontakter angående patienten med externa samarbetspartners 1.4 Diagnoskoder Länk: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) 1.5 Åtgärdskoder KVÅ KVÅ beskriver vad man har utfört för slags medicinska åtgärder. Åtgärderna skall registreras och belasta det vårdkontakt som faktureringen avser. Åtgärdskoder (KVÅ) Nedanstående KVÅ-koder leder till Läkarbesök, Hudmottagning DRG utan åtgärd (läkarbesök som enligt regelverket inte kräver specifik KVÅ-registrering) DRG-Kod Namn Fördjupning Läkarbesök sjd i nervsystemet A99O O B99O C99O D99O E99O F99O G99O H99O Läkarbesök ögonsjd O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök sjd muskel/skelett

7 7 (18) J99O K99O L99O M99O N99O O99O P99O R98O R99O S99O T99O U98O V99O W99O O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök bröstkörtelsjd O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök sjd manliga könsorg O Läkarbesök gynekologisk sjd O Läkarbesök gravid/förlossning O Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök brännskador O Läkarbesök andra problem O eller AK006 Klinisk undersökning av manliga genitalia AL008 AQ008 AQ009 Klinisk undersökning av kvinnliga genetalia Hudtemperaturmätning Klinisk undersökning av huden Läkarbesök, resurskrävande, Hudmottagning AP032 Dopplerundersökning av enstaka perifera kärl AQ003 Epikutantest, eget material Epikutantest med eget material

8 8 (18) från hemmiljön eller arbetsplatsen AQ004 Epikutantest, standard Innefattar dels standardserie för framförallt screening samt dels andra mer riktade testserier t ex tandläkarserien, bagarserien, plastserien AV028 DQ005 DQ019 QBA10 Screening för antibiotikaresistenta bakterier Hudincision UNS Punktion, incision eller destruktion vid hudförändring UNS Incision i bål Vissa diagnosgrupper, om inte primärvården har gjort detta Lokalisering ej specificerad Läkarbesök, mycket resurskrävande, Hudmottagning DT026 Ordination av läkemedel Åtgärder i samband med insättning, utvärdering och utsättning av läkemedel. Innefattar t.ex. överväganden tillsammans med patienten, receptförskrivning, skriftliga instruktioner samt utvärdering av effekt och biverkningar. Aktuellt läkemedel skall anges med ATC-kod. Mer avancerade läkemedel, typ biologiska och cancer. HÖGST TVÅ GÅNGER PER PATIENT OCH ÅR. Läkemedel som i kombination med ovanstående KVÅ-kod leder till ersättning ATC-kod Namn Fördjupning A11CC04 D05BB02 J04BA01 J04BA02 L01AA01 L01AA02 L01BB03 L01BC02 Rocaltrol Neotigason Lamprene Dapson Sendoxan Leukeran Lanvis Efudix

9 9 (18) L01XX05 L04AA06 L04AB01 L04AB02 L04AC05 L04AD01 L04AX01 L04AX02 L04AX03 M04AC01 P01BA01 P01BA02 R03DX05 L04AB04 D10BA01 D11AX19 Hydrea Cellcept Enbrel Remicade Stelara Sandimmun Imurel Thalidomide Methotrexate Kolkicin Klorokin Plaquenil Omaluzimab Xolair Humira Roaccutan Toctino Excision av hudförändring i huvud-halsregion, Hudmottagning CBB30 EKB00 QAA10 QAA25 QAE00 QAE10 QAE99 Exstirpation av tumör eller lokal förändring i ögonlock Exstirpation av lokal förändring i kind Incision i huvud-halsregion Destruktion av hudförändring i huvud-halsregion Hudexcision i huvud-halsregion Excision av hudförändring i huvud-halsregion Annan excision eller rekonstruktion i huvudhalsregion Innefattar även excisionsbiopsi Excision av hudförändring, ej huvud-halsregion, Hudmottagning KGB00 Biopsi av penis KGD00 KGD10 KGD20 Resektion av lokal förändring på penis Destruktion av lokal förändring på penis Destruktion av lokal förändring

10 10 (18) KGD96 LFB00 LFB10 LFB20 LFC96 QBA25 QBC00 QBD10 QBE00 QBE10 QBE99 QCA10 QCA25 QCE00 QCE10 QDA10 QDA25 QDE00 QDE10 QXA25 i huden på penis Annan resektion eller destruktion av lokal förändr Biopsi av vulva eller perineum Excision av lokal förändring i vulva eller perineum Destruktion av lokal förändring i vulva eller peri Annan resektion av vulva eller perineum Destruktion av hudförändring på bålen Avlägsnande av subkutan främmande kropp på bål Revision av brännskada på bål Hudexcision på bål Excision av hudförändring på bål Annan excision eller rekonstruktion på bål Incision, övre extremitet Destruktion av hudförändring på övre extremitet Hudexcision, övre extremitet Excision av hudförändring, övre extremitet Incision, nedre extremitet Destruktion av hudförändring på nedre extremitet Hudexcision, nedre extremitet Excision av hudförändring, nedre extremitet Destruktion av hudförändring, ospecificerade region Innefattar även excisonsbiopsi av tumör eller ulceration. Inkl avlägsnande av penetrerande främmande kropp Innefattar även excisionsbiopsi Innefattar även excisionsbiopsi Innefattar även excisionsbiopsi Behandlingsbesök, Hudmottagning DRG Y83O utan åtgärd, observera: gäller endast särskilt uppdrag (sjuksköterskebesök som enligt regelverket inte kräver specifik KVÅ-registrering) eller

11 11 (18) DP005 Kompressionsbehandling Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av kompressionshandskar och kompressionsstrumpor. Omfattar ej lymfdränagebehandling DQ017 Omläggning av sår UNS DQ020 Smörjning Avser situationer då patienten inte kan applicera hudläkemedel själv DT025 Ocklusionsbehandling Avser hudbehandling. Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod DV048 DV049 QAB10 QBB10 QCB10 QDB10 Medicinsk badbehandling, hand-, fot-, sitt- och benbad Medicinsk badbehandling: helkroppsbad Omläggning eller förbandsbyte i huvud-halsregion Omläggning eller förbandsbyte på bål Omläggning eller förbandsbyte, övre extremitet Omläggning eller förbandsbyte, nedre extremitet Kräver ej övervakning Kräver övervakning QH005 Fotvård Inspektion och rengöring av fötterna inklusive borttagande av förhårdnader, klippning av naglar. ICF b810 QH006 Handvård Inspektion, rengöring av händerna inklusive borttagande av förhårdnader, klippning av naglar ICF b810 QH008 Sårvård Sårvård omfattande övervakning, rengöring och bandagebyte av t.ex. operationssår spolning av fistel, debridering av nekros. ICF b820 QT005 Hjälpmedelsförskrivning Prova ut, anpassa, välja lämplig specifik produkt och teknik

12 12 (18) QXB10 TQX40 Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region Avlägsnande av hudsuturer som används i det dagliga livet, för förflyttning och transport, kommunikation, utbildning, arbete, sysselsättning och vid aktiviteter relaterade till kultur rekreation och sport. ICF e115-e 145 Exklusive omläggning eller förbandsbyte av brännskador AV097 Smittspårning Smittspårning innebär att identifiera smittkällan och söka efter möjliga smittade personer, enligt smittskyddslagen (SmL) Bensårsbehandling, Hudmottagning DP019 Ödembehandling med Pumpstövel kompressionspump Laserbehandling, Hudmottagning DQ001 Annan specificerad laserbehandling av huden DQ008 CBB32 + ZXC10 QAA25+ ZXC10 QBA25+ ZXC10 QCA25 + ZXC10 QDA25 + ZXC10 Laserbehandling av huden, koldioxid Destruktion av lokal förändring i ögonlock + användande av laser Destruktion av hudförändring i huvud-halsregion + användande av laser Destruktion av hudförändring på bålen + användande av laser Destruktion av hudförändring på övre extremitet + användande av laser Destruktion av hudförändring på nedre extremitet + användande av laser

13 13 (18) QXA25 + ZXC10 Destruktion av hudförändring, ospecificerade region + användande av laser Kryobehandling av hudförändring, Hudmottagning CBB32 + ZXC50 Destruktion av lokal förändring i ögonlock + Användande av kryoterapi QAA25+ZXC50 QBA25+ZXC50 QCA25 + ZXC50 QDA25 + ZXC50 QXA25 + ZXC50 Destruktion av hudförändring i huvud-halsregion + Användande av kryoterapi Destruktion av hudförändring på bålen + Användande av kryoterapi Destruktion av hudförändring på övre extremitet + Användande av kryoterapi Destruktion av hudförändring på nedre extremitet + Användande av kryoterapi Destruktion av hudförändring, ospecificerade region + Användande av kryoterapi Dermatoskopi manuell, Hudmottagning AQ002 Dermatoskopi, manuell Dermatoskopi digital, Hudmottagning AQ001 Dermatoskopi, digital Standardiserad fotografering Buckybehandling, Hudmottagning DQ009 Ljusbehandling, Bucky Ljusbehandling (UVA/UVB, PUVA), Hudmottagning

14 14 (18) DQ010 Ljusbehandling, PUVA (Psoralen-ultraviolett-aktivitet), peroralt Psoralen tillförs peroralt. Psoralen aktiveras genom bestrålning med UVA-ljus. PUVA = Psoralen-ultraviolettaktivitet DQ011 DQ012 DQ013 Ljusbehandling PUVA (Psoralen-ultraviolett-aktivitet), bad Ljusbehandling, UVA Ljusbehandling, UVA1 Psoralen tillförs lokalt vid bad. Psoralen aktiveras genom bestrålning av UVA-ljus. PUVA = Psoralen-ultraviolettaktivitet DQ014 Ljusbehandling, UVB Inklusive TL01 DQ016 DQ024 Ljusbehandling, UVB och UVA Övrig specificerad ljusbehandling av huden Clearlight, ej utvärderad än Ej Biolight, ej effekt Fotodynamisk terapi (PDT), Hudmottagning AQ006 Fotodynamisk diagnostik på huden Fluorescensundersökning av ett tumörområde i syfte att avgränsa dess laterala utbredning; i samband med PDT DQ004 Fotodynamisk terapi (PDT) Behandling för att destruera premalign eller malign hudförändring. Aminolevulinsyra appliceras lokalt och därefter belyses området med speciallampa Vid användning av Metvix rapporteras ATC-kod L01XD03. Vid användning av Ameluz rapporteras ATC-kod L01XD04. Fakturering av dessa läkemedelskostnader sker via vårdfaktura och verifieras med en fakturakopia. Telefonrådgivning DRG-kod Namn Fördjupning A99Z Läkare tel sjd i nervsystemet O

15 15 (18) C99Z D99Z E99Z F99Z G99Z H99Z J99Z K99Z L99Z M99Z O99Z P99Z R98Z R99Z S99Z T99Z U98Z W99Z Läkare tel sjd i ÖNH-regionen O Läkarbesök tel andningssjd O Läkarbesök tel cirkulationssjd O Läkarbesök tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök tel lever/gallvägsjd O Läkarbesök tel sjd muskel/skelett O Läkarbesök tel sjd hud/underhud O Läkarbesök tel bröstkörtelsjd O Läkarbesök tel endokr/metabol sjd O Läkarbesök tel sjd njure/urinvägar O Läkarbesök tel gynekologisk sjd O Läkarbesök tel gravid/förlossning O Läkarbesök tel blodsjukdom O Läkarbesök tel myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök tel psyksjd/beroende O Läkarbesök tel skada/förgiftning O Läkarbesök tel andra problem O Telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård avses att vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök (läkarbesök). Behandlingsansvarig gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning. Följande kontakter ska inte rapporteras: Allmänna upplysningar samt råd angående om patienten bör uppsöka någon vårdinrättning eller inte. Telefonkontakt som leder till besök eller inskrivning i sluten vård i direkt anslutning till telefonkontakten. Förlängning av sjukskrivning, förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. Delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inkluderar remissvar och provsvar. Information om förberedelser inför en kommande vårdkontakt. Begäran om journalkopia, information om öppettider, bokning av tolk etc. 1.6 Tilläggsersättning gällande avancerad medicinsk service Åtgärder inom medicinsk service för vilka det finns koder i KVÅ som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registering.

16 16 (18) Klinisk patologi, ersättning 300:-, FUMSundersökning TQX05 Punktion av hud För patologi med kostnader understigande 1000:- TQX10 Punktionsbiopsi av hud För patologi med kostnader understigande 1000:- TNX00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, ospecificerad region (gäller t o m ) För patologi med kostnader understigande 1000:- OBS Patologi inkl Specialfärgning, kostnader överstigande 1000:- Mellanskillnaden faktureras separat via vårdfaktura, bifoga laboratoriefakturan. Fakturering/registrering av medicinsk service skall ske när fakturan från laboratoriet kommer. KVÅ-koden för medicinsk service skall registreras så att den belastar besöket när remitteringen skedde. Om kostnaden för biopsin överstiger 1000:- (totalt med snitt och färgning) faktureras mellanskillnaden (total kostnad 300:-) via Vårdfaktura, bifoga labbfakturan. och Immunofluorescens, 5 antikroppar Faktureras separat via vårdfaktura, bifoga laboratoriefakturan, kostnader ersätts helt. 1.7 Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet Endast tre indirekta vårdkontakter skall registreras, enligt registreringsanvisningar: XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient) XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare) XS008 Konferens om patient 1.8 Ytterligare exempel på KVÅ-koder, påverkar ej viktningen, ersätts ej i vårdvalet Namn Konferens med patient (föräldrar räknas som patientens företrädare) Kod XS007

17 17 (18) Distanskonsultation Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen skall heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården Intyg, enkelt Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc. Åtgärden behöver inte registreras vid Normalbesök. Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Intyg, omfattande Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen) Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket) Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. XS004 GD002 GD003 GD001 GD004 Vaccination Se Uppdragsguiden/Avgiftshandboken/Intyg, vaccination m m/regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar. DT030 Registrering och avgiftshantering gällande intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar finns på Uppdragsguiden, patient- och avgiftshandboken.

18 18 (18) 1.9 Registrering av hälsosamtal Registrering av hälsosamtal sker med nedanstående koder. I uppföjningsbilagan för vårdvalet nämns specifikt DV111, DV112 och DV131. DV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om tobaksbruk DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar DV121 Enkla råd om alkoholvanor Information och korta, generella råd om alkoholvanor DV122 Rådgivande samtal om alkoholvanor Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept) DV141 Enkla råd om matvanor Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor DV142 Rådgivande samtal om matvanor Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Bilaga 1 KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (13) KVÅ- och ATC-koder

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (11) KVÅ- och ATC-koder för registrering

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (12) KVÅ- och ATC-koder för registrering

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (40) Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: 2016-11-28 Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är indelade i två nivåer.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o. Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.m 1 januari 2016 Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2013-01-10 Viktig information

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-09 1 (3) HSN 1105-0476 Handläggare: Camilla Jakobsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 7 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning,

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, 2015-12-15 VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator Diagnosklassificering Att ställa diagnos och att klassificera koda Hur ICD-10-SE är uppbyggd Öppenvårdskodning Bra att veta Att ställa diagnos Utifrån den behandlingsansvariges specifika kompetens i ord

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Diagnosregistrering i p rimärvården primärvården Start 2012

Diagnosregistrering i p rimärvården primärvården Start 2012 Diagnosregistrering i primärvården Start 2012 UPPDRAGET Diagnosregistrering g g i primärvården behöver utvecklas så att alla yrkesgrupper med vårduppdrag registrerar diagnos och åtgärder. Start 1 januari

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad hudsjukvård inklusive Särskilt uppdrag

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad hudsjukvård inklusive Särskilt uppdrag Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad hudsjukvård inklusive Särskilt uppdrag Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Revideringshistorik finns på nästa

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-05-11

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Specialistenhet Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2015-09-29 Uppdateringar

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva Slutrapport av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Sabbatsberg, Handen och Järva April Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning...

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (39) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-12-17

Läs mer

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva.

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva. Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0.

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gällande från den 1 januari 2016. Denna bilaga är framtagen i samband med införandet

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Revision av Aleris på Handens Närsjukhus

Revision av Aleris på Handens Närsjukhus HSN 2009-04-28 p 25 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ANMÄLAN 2009-03-31 HSN 0811-1300 Handläggare: Anita Cronholm Revision av Aleris på Handens Närsjukhus Ärendet Avdelningen för Somatisk

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Logikändringar i NordDRG version 2016

Logikändringar i NordDRG version 2016 Avdelningen för Statistik och jämförelser Öppna jämförelse 1 Logikändringar i NordDRG version 2016 Här presenteras de större logikförändringarna som beslutats för svensk version av NordDRG för 2016, de

Läs mer

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder

Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Dokumentation av Sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor Karin Kauppi Dietist/Verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård 6 maj 2015 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning LS 1112-165 Specifik uppföljning 1 Uppföljning 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt Åtagande

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Begrepp kring klassifikation och diagnos 1(5) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Läkaresällskapet Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013 Diagnosregistrering i primärvården Repetition januari-februari 2013 Syften med förändringen För att ha möjlighet att söka ut data om olika patientgrupper/diagnosgrupper på aggregerad nivå För att tydligare

Läs mer

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta.

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Manual för Psykiatri, psykolog Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Grundmall Psykiatri, psykolog

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Manual för Psykiatri utredning, psykolog. Mallen är avsedd att användas vid psykologutredning inom VUP, BUP och RP.

Manual för Psykiatri utredning, psykolog. Mallen är avsedd att användas vid psykologutredning inom VUP, BUP och RP. Manual för Psykiatri utredning, psykolog Mallen är avsedd att användas vid psykologutredning inom VUP, BUP och RP. Grundmall Psykiatri utredning, psykolog Dikteringstidpunkt Används om dikteringen görs

Läs mer

Diagnossättning och registrering av diagnoskoder i primärvården inför införandet av ACG. Lizabeth Bellander 2013-10-29

Diagnossättning och registrering av diagnoskoder i primärvården inför införandet av ACG. Lizabeth Bellander 2013-10-29 1 Diagnossättning och registrering av diagnoskoder i primärvården inför införandet av ACG Lizabeth Bellander 2013-10-29 1 2 Beskrivning av ACG ACG står för Adjusted Clinical Groups och det är ett system

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen. Ersätter den tidigare termen Identitetskontroll/Id-band.

Namnet på den studerande som har skrivit eller dikterat informationen. Ersätter den tidigare termen Identitetskontroll/Id-band. Manual för Psykiatri, fysioterapeut Mallen är avsedd att användas vid fysioterapeutisk / sjukgymnastisk behandling inom VUP,BUP och RP. Grundmall Psykiatri, fysioterapeut Dikteringstidpunkt Används om

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Slutrapport. Medicinsk revision samt revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Proxima AB, Nacka Närsjukhus.

Slutrapport. Medicinsk revision samt revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Proxima AB, Nacka Närsjukhus. Slutrapport revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Mars Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Medicinsk revision av farmakologiska

Läs mer