Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård"

Transkript

1 Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar finns en särskilt framtagen rapporteringsanvisning. Rapporteringsanvisningen ger detaljerad information över vilka taxekoder som ska användas inom en specifik vårdgren, den ska användas i första hand. Vissa koder håller på att fasas ut och ersättas med redan befintliga koder. Vid osäkerhet om er verksamhet ska fasa ut berörda koder kan kontakt tas med er centrala kassaadministratör alt. Enheten för Vårdersättningssystem på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Taxekoderna har ett bestämt användningsområde vilket möjliggör uttag av nödvändig statistik som är relaterat till olika patientgrupper, frikortsutnyttjande mm. Taxekoden är också en obligatorisk kod/variabel vid rapportering till GVR. Beskrivning kolumner Kolumn Beskrivning Taxa Den kod som används vid registreringstillfället. Namn Användningsområde Kommentar Kodens namn Beskrivning över kodens användningsområden. Besökstyp som används i kombination med taxekoden är i vissa fall beskriven. Anger om koden används in om primär och/eller samt i förekommande fall annan viktig information.

2 Taxekoder Taxa Namn Användningsområde Kommentar 01 Primärvård och Geriatrik 02 Specialistmottagning inkl. dagvård Vårdkontakt i primärvård samt geriatrik, betalande patient. Vårdkontakt på specialistmottagning. (även specialister inom primärvården). 03 Akutmottagning 04 EU/EES- och konventionspat Besök på sjukhusens akutmottagning inkl specialistakut EU/EES- och konventionspatient Vårdkontakt när patienten är sjukförsäkrad i annat EU/EES-land eller i konventionsland. Se turisthandboken i Vårdgivarguiden för detaljerad information. Används också för vård av utlandssvensk bosatt i andra länder än EU/EES-land. 05 Telefonrecept Recept utan besök efter telefonsamtal/ mina vårdkontakter. 06 Avgiftsbefriad 07 ULP Frikort Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon avgift. Se Avgiftshandboken för mer information. Besök på mottagning när patienten har frikort (även recept) OBS: Är under avveckling. Ersätts m. taxa SLL Frikort inkl. EU/EES och konventionspatienter som har rätt till subventionerad vård Används endas av Primärvård exl. psykiatri Används bara av en. Undantag för dagvård, används då inom primärvården. Används bara av en. besökstyp Avgift enl. taxan för intyg, vaccinationer mm Patient som har frikort Samtliga patientkategorier Registrering av momsbefriade intyg, vaccinationer, provtagningar, hälsokontroller som inte ingår i landstingets ordinarie åtagande besökstyp 3 eller 7

3 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när avgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet. 11 Medicinsk service Besök när remiss kommer från annan läkare än landstingsläkare eller läkare med avtal med landstinget. Används av lab- eller röntgenmottagningar 12 Besök på mottagning när patienten kan uppvisa giltigt LMA-kort. 13 Tekniska hjälpmedel 14 ULP Husläkare/VC - geriatriker Hjälpmedel från hjälpmedelscentralen/ vårdgivare som lånas ut till patienten (korttidslån). Se även hjälpmedelsguiden. Andra hjälpmedel som exempelvis hörapparater ingår också. Stämplas i högkostnadskortet för hjälpmedel. Besök hos husläk/vc, geriatriker. 15 Övriga avgifter Samtliga kategorier 16 ULP Specialistmottagning inkl dagvård 01. Rapportering av försäljning av träningskort, böcker mm inkl rapportering av momsbelagda intyg 17 ULP - avgiftsbefriad Besök på specialistmottagning (inkl. specialister inom primärvården). 02. Besök på mottagning när patienten är avgiftsbefriad, t ex värnpliktig, anhållen, häktad, forskning eller smittskyddslagen. besökstyp 3 eller 7 06.

4 18 ULP Akutmottagning (specialist) Besök på akutmottagning Fullbetalande patient Fullbetalande patient Vårdkontakt när patienten betalar hela kostnaden själv t ex vissa utländska och utlandssvenska patienter. 20 Uteblivet besök Samtliga patientkategorier 21 Mammografi/ Gynekologisk screening 22 Remiss från Husläk/ VC SLL-patient 23 Remiss från Husläk/VC ULP-patient 24 Första besök hos paramedicinare 25 Återbetalning 30-min regeln Uteblivet besök på mottagning när återbud inte lämnas senast 4 timmar före besöket. Besök på mammografi mottagning. Högkostnadskortet gäller ej. Inomlänspatient Första besök hos specialistläkare efter remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin. Första besök på specialistmottagning, remiss från distriktsläkare/husläkare. 22. Första besök i sjukvårdande behandling hos paramedicinare. Högkostnadsskydd gäller 01 eller 02 i kombination med besökstyp 0 Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. 27 Medicinska handlingar Samtliga patientkategorier Kostnad för kopior på journalhandlingar mm. 28 Patientmåltid Samtliga patientgrupper Måltidsavgift. Avgift beslutas lokal en Används bara i kombination med besökstyp 5. Riktade hälsokontroller en en besökstyp 3 besökstyp 3

5 29 Anhörigmåltid Samtliga patientgrupper Anhörigmåltid. Avgift beslutas lokalt besökstyp 3 35 Frikort - F:a besök hos paramedicinare Första besök hos paramedicinare av patient med frikort. 08 i kombination med besökstyp 0 46 Särskilt boende Besök i särskilt boende 50 Hemsjukvård 60 Patient under 18 år Inomlänspatient Besök hos patient som omfattas av basal hemsjukvård eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Besök på mottagning av patient som är under 18 år.. Används bara av vårdgivare som är auktoriserad för vårdval medicinsk fotvård. Används endas av Primärvården exl. psykiatri 62 Akutmottagning, Patient under 18 år 63 ULP, Patient under 18 år 69 avgiftsbefriad Besök på sjukhusens akutmottagningar inkl specialistakut av patient som är under 18 år. Besök på mottagning som är under 18 år. OBS: Är under avveckling. Ersätts med taxa 60. Används vid de tillfällen då patienten har på sitt ansvar att betala patientavgift, men bedömningen vid mottagningen är att patienten inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna betala. 70 Bevispersoner Personen har särskild typ av uppehållstillstånd Se vårdgivarguiden för mer information. 71 Personer utan tillstånd Personer som saknar tillstånd att vistas i en. Se vårdgivarguiden för mer information.

6 73 Hälsoundersökning för asylsökande 74 Stödsamtal för asylsökande 75 Hälsoundersökning för anknytn/kvot/ fd asyl m UT 76 Hälsoundersökning för personer utan tillstånd 77 Stödsamtal för personer utan tillstånd 78 Personer utan tillstånd, avgiftsbefriad Används för rapportering av riktade hälsokontroller till Används för rapportering av stödsamtal till Anknytning/Kvotflyktning/Fd asylsökande med uppehållstillstånd Se vårdgivarguiden för mer information Personer som saknar tillstånd att vistas i Används för rapportering av riktade hälsokontroller till personer som saknar tillstånd att vistas i Personer som saknar tillstånd att vistas i Används för rapportering av stödsamtal till personer som saknar tillstånd att vistas i Personer som saknar tillstånd att vistas i Används då patienten har på sitt ansvar att betala patientavgift, men bedömningen vid mottagningen är att patienten inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna betala. att utföra hälsokontroller för asylsökande. primärvård att utföra stödsamtal till asylsökande. primärvård att utföra hälsokontroller för personer som är Anknytning/ Kvotflyktning/Fd asylsökande med uppehållstillstånd. primärvård att utföra hälsokontroller för personer som saknar tillstånd att vistas i. primärvård att utföra stödsamtal till personer som saknar tillstånd att vistas i..

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Program för framtidens betalningar i vården

Program för framtidens betalningar i vården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-13 1 (3) HSN 1501-0066 Handläggare: Jonas Larsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-02-20, p 8 Program för framtidens betalningar i vården Ärendebeskrivning

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter i Stockholm Sammanfattning

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (9) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer