Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård"

Transkript

1 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade med rött)

2 Innehåll 1 Beskrivningssystem som grund för ersättning Variabler för rapportering av vårdkontakter Patientavgifter och reservnummer Besökstyper Vårdgivarkoder Taxekoder Taxekoder för personer folkbokförda i Sverige Taxekoder för personer bosatta utomlands Taxekod för asylsökande Anknytningsinvandrade barn som är folkbokförda Information om övriga kodstrukturer Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Registrering av vårdkontakter Kombikodens betydelse Husläkarmottagning Läkarbesök på mottagning eller i hemmet SSK-besök på mottagning eller i hemmet USK-besök på mottagning eller i hemmet Gruppbesök hos USK/SSK/DSK, på mottagning Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Konferens med patient Konferens om patient Telefonrecept/Recept utan besök Avböjda hälsosamtal Tilläggs- och åtgärdsersättning till vårdtjänsten, husläkare Besök i hemmet, tilläggsersättning Ålder, tilläggsersättning KVÅ-baserade åtgärdsersättningar till vårdtjänsten husläkare 18 6 Psykosociala besök Enskilt besök till/av annan vårdgivare än legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut Enskilt besök till/av legitimerad psykolog Enskilt besök till/av legitimerad psykoterapeut Gruppbesök Konferens med patient Konferens om patient Åtgärdsersättning till vårdtjänsten, psykosociala besök KVÅ-baserade åtgärdsersättningar till vårdtjänsten psykosociala besök Hemsjukvård SIDA 2 AV 26

3 7.1 Hembesök av läkare Läkarbedömning av Waran provtagning Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Avböjda hälsosamtal Telefonrecept Tilläggs- och åtgärdsersättning till vårdtjänsten hemsjukvård Tilläggsersättning till vårdtjänsten, hemsjukvård KVÅ-baserade åtgärdsersättningar till vårdtjänsten hemsjukvård Avdrag för erlagd patientavgift Rutin besök för person som bor i särskilt boende SIDA 3 AV 26

4 Introduktion Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer Förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård. Sjukvårds- och omsorgskontoret ansvarar för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med kapitel 6 i förfrågningsunderlag för Vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård. Sjukvårds- och omsorgskontoret ansvarar även för att hålla koderna uppdaterade i kodserver. Vid frågor kontakta avtalshandläggare vid Sjukvårds- och omsorgskontoret. 1 Beskrivningssystem som grund för ersättning Beskrivningssystemet bygger på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. För rapportering av vårdkontakter i öppen vård till gemensamt vårdregister (GVR) finns ett antal obligatoriska variabler, exempelvis besökstyp, vårdgivare och taxekod. Vårdkontakter beskrivs med klassifikationer enligt ICD-10-SE (diagnos) för att beskriva patientens hälsotillstånd. En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på utbetalad ersättning. Nedanstående länk innehåller fördjupad information om regelverk för rapportering av vårdkontakter. Alla vårdkontakter ska rapporteras till det gemensamma vårdregistret (GVR). Detta dokument beskriver utifrån avtalet vad som ska rapporteras från det lokala patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) för att ersättning ska utgå i enlighet med avtalet. Detta dokument beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR finns dokumentation att tillgå för vårdenhetens leverantör av PAS. SIDA 4 AV 26

5 Informationen från GVR bearbetas för utbetalning av ersättning i systemet ERSMO. I ERSMO bearbetas denna rapporteringsanvisning i enlighet med modell: 124 Norrtälje vårdval HLM 125 Norrtälje vårdval HLM, psykosocial 126 Norrtälje vårdval HLM, hemsjukvård SIDA 5 AV 26

6 2 Variabler för rapportering av vårdkontakter Detta kapitel beskriver variabler som är obligatoriska att rapportera vid varje vårdkontakt. 2.1 Patientavgifter och reservnummer Regler om avgifter finns i Avgiftshandboken på Vårdgivarguiden. Regler om personer från andra länder (ej asylsökande) finns i Turisthandboken på Vårdgivarguiden. Regler för asylsökande och gömda återfinns i Avgiftshandboken på Vårdgivarguiden. För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från personuppgiftsregistret (PU). Kontakta Service desk för ytterligare information. E-post: Telefon: Besökstyper Den vid var tid gällande översikt över besökstyper finns att hämta i Code- Server, tabell BTYP Kod Besökstyper 0 Nybesök enskilt 1 Återbesök enskilt 2 Hembesök 4 Vårdhändelse utan patientkontakt 6 Telefonrecept 8 Gruppbesök A H Teambesök Teambesök i hemmet SIDA 6 AV 26

7 2.3 Vårdgivarkoder Den vid var tid gällande översikt över vårdgivarkoder finns att hämta i CodeServer, tabell VGV Kod Vårdgivarkoder Läkare 70 Sjuksköterska 74 Psykolog 75 Kurator 89 Distriktssköterska 90 Hypertonisköterska 91 Undersköterska 93 Diabetessköterska 96 Psykoterapeut SIDA 7 AV 26

8 2.4 Taxekoder Den vid var tid gällande översikt över taxekoder finns att hämta i CodeServer, tabell TAXA Taxekoder för personer folkbokförda i Sverige Taxa Namn Användningsområde 01 Primärvård och geriatrik Vårdkontakt i primärvård, betalande patient. 05 Telefonrecept Recept utan besök efter telefonsamtal/ mina vårdkontakter. 06 Avgiftsbefriad Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon avgift t ex. anhållen, häktad, person som omfattas av smittskyddslagen eller vid tillämpning av 24- timmarsregen. 08 SLL Frikort Patient som har frikort 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när avgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet. 25 Återbetalning enligt 30- minutersregeln Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. 50 Hemsjukvård Besök hos patient som omfattas av hemsjukvård. 60* Patient yngre än 18 år Besök på mottagning av patient som är under 18 år. 82 Hälsosamtal för 75-åringar Används då patienten avböjer ett hälsosamtal. * Barn under 18 år registreras generellt med taxa 60, undantaget telefonrecept, som alltid registreras med taxa 05, samt utlänska patienter, intyg, vaccinationer och hjälpmedel. SIDA 8 AV 26

9 2.4.2 Taxekoder för personer bosatta utomlands I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas. För personer med ett avaktiverat personnummer hos Skatteverket ska reservnummer också användas. Beroende på vilken avgift patienten ska betala varierar valet av taxekod. Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Fullständigt regelverk om avgifter finns i Turisthandboken på Vårdgivarguiden. Taxa Namn Användningsområde 04 EU/EES- och Konventionspatient EU/EES- och konventionspatient Vårdkontakt när sjukförsäkringskort/s-intyg finns. Nordisk medborgare visar leg, konventionspatient visar pass. Fakturering av faktisk kostnad sker till försäkringskassan eller beställaren (privata vårdgivare). Används också för akut vård av utlandssvensk bosatt i andra länder än EU/EES-land. 05 Telefonrecept/ Recept utan besök t ex efter telefonsamtal/ mina vårdkontakter. 08 SLL Frikort Patient som har frikort. 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när besöksavgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsgränsen. 19 Fullbetalande patient Vårdkontakt när patienten betalar hela kostnaden själv t ex vissa utländska och utlandssvenska patienter Taxekod för asylsökande I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas. Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA kort har rätt till reducerad patientavgift, se Avgiftshandboken på Vårdgivarguiden för fullständigt regelverk. Taxa Namn Användningsområde 12 Asylsökande Asylsökande - Vårdkontakt när patienten kan uppvisa giltigt LMA-kort. SIDA 9 AV 26

10 2.4.4 Anknytningsinvandrade barn som är folkbokförda Skolhälsovården i länet har signalerat att omhändertagandet av skolbarn som är folkbokförd och samtidigt är anknytningsinvandrare är bristfälligt, både gällande hälsoundersökning och provtagning. Skolhälsovården möter en del av dessa barn och ungdomar i skolan och initierar på så sätt vidare undersökningar. I och med att skolhälsovården inte kan genomföra provtagningar skall skolbarnen hänvisas till vårdgivare som har avtal för husläkarverksamhet med särskild remiss som finns framtagen av smittskyddsenheten. Provtagning skall utföras enligt smittskyddsenhetens riktlinjer ( Skolhälsovården bedömer vilka barn och ungdomar som skall remitteras. Om personen inte är listad remitteras denne till den husläkarmottagning som är närmast skolan. Husläkarverksamheten ansvarar för att skicka tillbaka svar på remissen till skolhälsovården. Vårdgivare som tar emot skolbarnet registrerar det som vanligt läkarbesök. Om tolk närvarar utgår även ersättning för detta. Därutöver får vårdgivaren manuellt fakturera Beställaren med 848 kronor. På fakturan skall vårdgivaren ange att det avser ersättning enligt konto 5110 och frikod UNG (enligt HSN 9145). Taxekoder för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige och bevispersoner En viktig princip som vårdgivaren ska utgå från är att en person som söker hälso- och sjukvård i Sverige har nödvändiga tillstånd att vistas här. De har visum och/eller arbetstillstånd/tillfälligt uppehållstillstånd/lma-kort eller har fått rätt att vistas här medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. I dessa falla gäller ordinarie avgiftsregler för personer från andra länder, se turisthandboken. Om det finns anledning att tro ett en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige ska taxekoderna nedan användas. Mer information om patientgruppen finns i handbok om Personer som saknar tillstånd på Vårdgivarguiden. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Taxa Namn Användningsområde 70 Bevispersoner Har särskild typ av uppehållstillstånd. 71 Personer utan tillstånd Avser personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. I samband med registrering av besök ska reservnummer användas. SIDA 10 AV 26

11 2.4.5 Information om övriga kodstrukturer Uppmärksamma att kapitel 2 i detta dokument bara beskriver rapportering av vårdkontakter av de delar som ersätts i avtalet. Dokumentet beskriver inte kodverk som kan komma användas men som inte ger ersättning. Det är vårdenhetens ansvar att använda även dessa koder på ett korrekt sätt. Rapporteringsanvisningar för dessa vårdkontakter hämtas på: Vårdgivarguiden Registreringshandbok för husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård, Vårdval Norrtälje. Här finns anvisningar för bland annat rapportering vid uteblivet besök, utfärdande av intyg, journalkopior med mera Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Ersättningsflödet är automatiserat för vårdkontakter som ingår i uppdraget och där patienten är folkbokförd i Sverige. Vårdkontakter för patienter som inte ingår i denna personkrets måste faktureras separat. Detta gäller asylsökande, gömda/papperslösa, utlandssvenskar, EU/EES-medborgare med EUkort, eller från länder med konventionsavtal med Sverige. Rapportering av personer inom dessa personkretsar görs i enlighet med denna rapporteringsanvisning. Information om dessa patienters avgifter finns i Avgiftshandboken eller Turisthandboken. För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning till vårdenheten från Landstinget i dessa fall. SIDA 11 AV 26

12 3 Registrering av vårdkontakter Delar av informationen i en registrerad vårdkontakt används som underlag för utbetalning av ersättning. En vårdkontakt är i detta hänseende t ex ett besök eller telefonkontakt och som ska registreras i kassan. Vissa journalsystem använder begreppet vårdkontakt i samband med journalföring, t ex kontroll av labsvar. Detta ligger inte till grund som underlag för utbetalning av ersättning och är ingen vårdkontakt. Observera att produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). SIDA 12 AV 26

13 4 Kombikodens betydelse Det är mycket viktigt att rätt kombikakod används i samband med registrering av vårdkontakter. Inom Vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård ska vårdgivaren ha minst tre kombikakoder som beskriver vårdvalets tre vårdtjänster, husläkare, hemsjukvård och psykosociala besök. Observera att hemsjukvårdspatienter vid besök på mottagning betraktas utifrån patientavgiftsregeln och ersättningsmodellens utgångspunkt som icke hemsjukvårdspatient. Patienten betalar patientavgift och besöken ska registreras som vanliga mottagningsbesök. SIDA 13 AV 26

14 5 Husläkarmottagning Besök utan KVÅ-kod ersätts med grundersättningen för respektive besök. Tilläggsersättning för hembesök samt KVÅ-baserade åtgärdsersättningar redovisas på sid Observera att produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och ska inte rapporteras direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). 5.1 Läkarbesök på mottagning eller i hemmet För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Läkarbesök Produktkod 2954 Vårdgivare Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, SSK-besök på mottagning eller i hemmet För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Besök i hemmet som bara avser provtagning ska registreras enligt denna rutin. SSK-besök Produktkod 2961 Vårdgivare 70, 89, 90, 93 Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 SIDA 14 AV 26

15 5.3 USK-besök på mottagning eller i hemmet För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Besök i hemmet som bara avser provtagning ska registreras enligt denna rutin. USK-besök Produktkod 2972 Vårdgivare 91 Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, Gruppbesök hos USK/SSK/DSK, på mottagning För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Gruppbesök hos USK/SSK/DSK Produktkod 2803 Vårdgivare 70, 89, 90, 91, 93 Besökstyp 8 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Läkare och annan personal som tillsammans gör hembesök hos patient är ett teambesök. Två yrkeskategorier måste rapporteras för att ersättning ska ges. Läkare måste delta. När en vårdplanering genomförs i samband med Teambesök i hemmet med läkarmedverkan ska besöket rapporteras enligt nedan inkl KVÅ UX003. Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Produktkod 2815 Vårdgivare (vårdgivare 1) 70, 89, 90, 91, 93 (vårdgivare 2) Besökstyp H Taxa 01, 06, 08, 10, 60 SIDA 15 AV 26

16 5.6 Konferens med patient För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Den yrkeskategori som leder konferensen rapporteras som vårdgivare 1. Konferens med patient Produktkod 2801 Vårdgivare 01-69, 70, 89 Besökstyp A Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 KVÅ XS Konferens om patient För att vårdkontakten ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Konferens om patient Produktkod 2802 Vårdgivare 01-69, 70, 89, 90, 93 Besökstyp 4 Taxa 06, 60 KVÅ XS Telefonrecept/Recept utan besök För att telefonkontakten ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Telefonrecept Produktkod 2970 Vårdgivare 01-69, 89 Besökstyp 6 Taxa 05 SIDA 16 AV 26

17 5.9 Avböjda hälsosamtal Avböjda hälsossamtal Produktkod 2988 Vårdgivare 89 Besökstyp 5 Taxa Tilläggs- och åtgärdsersättning till vårdtjänsten, husläkare I vårdtjänsten husläkare ingår ett antal tilläggs- och åtgärdsersättningar. Någon extra besöksrapportering ska inte göras utan redan rapporterat besök ger tilläggsersättning och/eller åtgärdsersättning när besöket kompletteras med KVÅ-kod Besök i hemmet, tilläggsersättning För att tilläggsersättning för hembesök ska falla ut ska besöket vara registrerat med besökstyp 2 eller H. Övriga koder anges på sid Namn Besökstyp Produkt Läkarbesök i hemmet SSK-besök i hemmet USK- besök i hemmet Ålder, tilläggsersättning Ersättning beräknas utifrån patientens ålder d v s på personnummer, besökstyp och yrkeskategori. Ingen separat registrering ska göras. Namn Besökstyp Produkt Ålderstillägg, Besök hos läkare på mottagning av patient år. Ålderstillägg, Besök hos läkare på mottagning av patient 85 år eller äldre. 0, , SIDA 17 AV 26

18 KVÅ-baserade åtgärdsersättningar till vårdtjänsten husläkare Dessa ersättningar ges utöver grundersättningen. Registrera ett besök enligt anvisningarna på sid Komplettera den registreringen med berörd KVÅ kod eller KVÅ koder enligt nedan. KVÅ Namn Vårdgivare Besökstyp Produkt UG002 Dynamisk Spirometri som utförs på egen mottagning , 70, 89, 90, 91, 93 0, UX004 Läkarutlåtande hälsotillstånd (LuH) , GD005 Utredning/utfärdande vårdintyg , 1, GD006 Konstaterande av dödsfall ZV020 Tolk, läkare , 1, 2, A, H 2960 ZV020 Tolk, SSK 70, 89, 90, 93 0, 1, 2, 8, H 2966 ZV020 Tolk, USK 91 0, 1, 2, 8, H 2987 DV113* Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk 70, 89, 90, 93 0, 1, 2, / 2813 DV122* Rådgivande samtal om alkoholvanor 70, 89, 90, 93 0, 1, 2, 8 DV132* Rådgivande samtal om fysisk aktivitet 70, 89, 90, 93 0, 1, 2, 8 DV143* Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor 70, 89, 90, 93 0, 1, 2, / / / 2812 UX003 Vårdplanering i hemmet, DSK UX003 Vårdplanering i hemmet, Läkare 01 H 2953 XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång , 1, UV020 Hälsosamtal i hemmet för 75 åring 89 0, 1, DB004 Omhändertagande av nydebuterad diabetiker 70, 89, 90, 93 0, 1, UU012 Avslutad basal demensutredning , 1, AV097 Smittspårning 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 0, *Vid rapportering av KVÅ DV113, DV122, DV132 och DV143 ges max 2 ersättningar per vårdhändelse. SIDA 18 AV 26

19 6 Psykosociala besök Besök utan KVÅ-kod ersätts med grundersättningen för respektive besök. KVÅ-baserade åtgärdsersättningar redovisas på 21. Observera att produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och ska inte rapporteras direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). 6.1 Enskilt besök till/av annan vårdgivare än legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Psykosocialt besök till ej legitimerad psykolog Produktkod 2809 Vårdgivare 75 Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, Enskilt besök till/av legitimerad psykolog För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Enskilt besök på mottagning till legitimerad psykolog Produktkod 2808 Vårdgivare 74 Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 SIDA 19 AV 26

20 6.3 Enskilt besök till/av legitimerad psykoterapeut För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Enskilt besök på mottagning till legitimerad psykoterapeut Produktkod 2814 Vårdgivare 96 Besökstyp 0, 1, 2 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, Gruppbesök För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Psykosocialt besök Produktkod 2990 Vårdgivare 74, 75, 96 Besökstyp 8 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, Konferens med patient För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Övriga yrkeskategorier som deltar rapporteras som vårdgivare 2. Konferens med patient Produktkod 2801 Vårdgivare 74, 75, 96 (vårdgivare 1) Besökstyp A Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 KVÅ XS007 SIDA 20 AV 26

21 6.6 Konferens om patient För att vårdkontakten ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Övriga yrkeskategorier som deltar rapporteras som vårdgivare 2. Konferens om patient Produktkod 2802 Vårdgivare 74, 75, 96 Besökstyp 4 Taxa 06, 60 KVÅ XS Åtgärdsersättning till vårdtjänsten, psykosociala besök I vårdtjänsten psykosociala besök ingår ett antal åtgärdsersättningar. Någon extra besöksrapportering ska inte göras utan redan registrerade besök ska kompletteras med KVÅ kod KVÅ-baserade åtgärdsersättningar till vårdtjänsten psykosociala besök Dessa ersättningar ges utöver grundersättningen. Registrera ett besök enligt anvisningarna på sid. Komplettera den rapporteringen med berörd KVÅ kod/kvå-koder. KVÅ Namn Vårdgivare Besökstyp Produkt AV097 Smittspårning 74, 75, 96 0, ZV020 Användande av tolk 74, 75, 96 0, 1, SIDA 21 AV 26

22 7 Hemsjukvård Besök utan KVÅ-kod ersätts med grundersättningen för respektive besök. Tilläggsersättning för hembesök samt KVÅ-baserade ersättningar redovisas sid (tom 7.3). Observera att produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och ska inte rapporteras direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). 7.1 Hembesök av läkare För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Hembesök av läkare, hemsjukvård Produktkod 2954 Vårdgivare Besökstyp 2 Taxa Läkarbedömning av Waran provtagning Läkarens bedömning av provsvar för Waran registreras enligt nedan. Läkarbedömning av andra provtagningar än Waran skall inte registreras som besök i kassan. Läkarbesök på mottagning Produktkod 2954 Vårdgivare Besökstyp 1 Taxa 06 SIDA 22 AV 26

23 7.3 Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Läkare och annan personal som tillsammans gör hembesök hos patient är ett teambesök. Två yrkeskategorier måste rapporteras för att ersättning ska ges. Läkare måste delta. När en vårdplanering genomförs i samband med Teambesök i hemmet med läkarmedverkan ska besöket rapporteras enligt nedan inkl KVÅ UX003. Teambesök i hemmet med läkare Produktkod 2815 Vårdgivare (vårdgivare 1) 70, 89, 90, 91, 93 (vårdgivare 2) Besökstyp H Taxa Avböjda hälsosamtal Avböjda hälsosamtal Produktkod 2988 Vårdgivare 89 Besökstyp 5 Taxa Telefonrecept För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Telefonrecept Produktkod 2970 Vårdgivare 01-69, 89 Besökstyp 6 Taxa 05 SIDA 23 AV 26

24 7.6 Tilläggs- och åtgärdsersättning till vårdtjänsten hemsjukvård I vårdtjänsten hemsjukvård ingår ett antal tilläggs- och åtgärdsersättningar. Någon extra besöksregistrering ska inte göras utan redan registrerat besök ger tilläggsersättning och/eller åtgärdsersättning när besöket kompletteras med KVÅ-kod Tilläggsersättning till vårdtjänsten, hemsjukvård För att tilläggsersättning för hembesök ska ges ska hembesöket vara registrerat med besökstyp 2. Övriga koder anges på sid Namn Besökstyp Produkt Läkarbesök i hemmet KVÅ-baserade åtgärdsersättningar till vårdtjänsten hemsjukvård Dessa ersättningar ges utöver grundersättningen. Registrera ett besök på hemsjukvårdskombikan enligt anvisningarna på sid Komplettera den registreringen med berörd KVÅ kod eller KVÅ koder. KVÅ Namn Vårdgivare Besökstyp Produkt UU012 Avslutad basal demensutredning AV097 Smittspårning UX003 Vårdplanering i hemmet GD006 Konstaterande av dödsfall ZV020 Tolk, läkare XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång SIDA 24 AV 26

25 8 Avdrag för erlagd patientavgift När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura/inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från ersättningen. Nedan redovisas hur och vilka avdrag som skapas. Avdragen visas i vårdfaktura. Besökstyp Vårdgivare Taxa Avdrag produkt 0, , 25 29G03 2, H , 25 29G13 0, 1, G04 2, H G14 0, 1, 2 70, 89, 90, 91, 93 01, 25 29G05 0, 1, 2 70, 89, 90, 91, G06 0, 1, 8, H 74, 75, 96 01, 25 29G05 0, 1, 8, H 74, 75, G06 SIDA 25 AV 26

26 9 Rutin besök för person som bor i särskilt boende Till särskild boendeform räknas särskilt boende för äldre och olika former av korttids boende, gruppboende samt bostad med särskild service (LSS). Besök på mottagning Vid besök på mottagning betraktas patienten - utifrån patientavgift och ersättningsmodellens utgångspunkt som vilken patient som helst. Patienten betalar patientavgift, besöken ska registreras som vanliga mottagningsbesök. Detta gäller oavsett syftet med besöket. Hembesök hos person som bor i särskilt boende för äldre Hembesöken hos en patient som bor på särskilt boende för äldre och som är listad hos en husläkare ska besök registreras enligt rutinerna i detta dokument. Är patienten listad hos läkare på det särskilt boendet ska besöket registreras enligt Registreringsrutiner för läkarinsatser på särskilt boende för äldre. Besök hos person som bor i bostad med särskild service (LSS-patient) Personer som bor i bostad med särskild service (Lagen om service och stöd till vissa personer med funktionshinder) och som är inskrivna i hemsjukvård registreras enligt rutinerna för basal hemsjukvård, se sid Besök hos person som inte är inskriven i hemsjukvård registreras som avgiftsfria besök på aktuell vårdgivare, besökstyp 2 och taxa 06. SIDA 26 AV 26

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (27) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE 1 ALLMÄNT OM BESÖKSREGISTRERING I MOBIL KLINIK... 3 ALLMÄNT OM MOBIL KASSA... 3 REGISTRERING I MOBIL KASSA... 3 BESÖKSREGISTRERING, STEG 1,2,3...

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2017 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 3 Distriktssköterska...

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual

Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual INSTRUKTION 2 (11) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 TURIST... 3 2.1 EU/EES...3 2.2 Utland med konvention...4 2.3 Utland utan konvention...4 3 ASYLSÖKANDE...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 30 1 (9) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Eriksson Linda Ottebjer Jan-Olov Wiklund Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd 1 (14) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 150401 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande...

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-27 1 (3) HSN 1506-0745 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-29 p 12 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Nyanlända- hälsoundersökningar(hu)

Nyanlända- hälsoundersökningar(hu) Nyanlända- hälsoundersökningar(hu) Höstmöte för lokal smittskydds-och stramaansvariga 160928 Bitr.smittskyddsläkare Hälsoundersökningar(HU) Frågor på det? Huvudbudskap Allas ansvar att ge den vård som

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård

Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård Stockholmsläns landsting ERSÄTTNINGAR Sida 1 (9) Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård 1 Uppdragsrelaterade ersättningar 1.1 Kapiteringsersättning för husläkarverksamhet Beställaren betalar

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Fortbildning 2013-04-16 för distriktsläkare och distriktssköterskor Läkemedelsgenomgångar inom 1 Läkemedelshandläggare

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer Uppföljning 2016 - Indikatorer Indikatorer Fakta, mått Antal listade individer Utfall = Antal personer som är listade på vårdcentralen per den 31/12 Andel listade personer 80 år och äldre Antal registrerade

Läs mer

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi!

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! 1 Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! Alexander Hedman Distriktsläkare, Mörby vårdcentral Processhandledare Kompetenslyftet ehälsa, SLSO Läkemedelsgångar inom SLL Rätt, säkert och praktiskt!

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder För vårdgivare www.lj.se/vardgivare Vård av personer från andra länder Asylsökande EU/EES-länder Hälso- och sjukvård till barn från andra länder Konventionsländer Patientavgifter för akut sjukvård för

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Ryggkirurgi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Ryggkirurgi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Somatisk specialistvård Specialistenheten Stockholms läns landsting Vårdval Ryggkirurgi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Hälsovalsenheten, Maria Persson 2017-01-01 Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 För förklaring av ersättningsmodellen se Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok.

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning,

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, 2015-12-15 VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 1 (3) HSN 1105-0483 HSN 1105-0485 Handläggare: Margareta Cassel Tim Bomanson 2014-05-20, p 8 Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska

Läs mer