Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting"

Transkript

1 1 (37) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m Senast uppdaterad : Uppdaterad information om KVÅ-koder i avsnittet om Telefonrådgivning på sidan : Ändrad KVÅ-kod i avsnittet om Telefonrådgivning på sidan 22. Verksamheten verkar ha använt korrekt KVÅ-kod under tiden den felaktiga angavs i detta dokument : Manuell fakturering avslutas (från och med ) och hänvisningen därtill tas bort gällande Urodynamisk undersökning, på egna patienter. sidan : Nya DRG för 2015 har tillkommit. Jämför Allmänt sidan 2 och DRG utan åtgärd sidan : DRG W98O har funnits i modellen sedan våren Fr o m ges skilda ersättningar för medicinsk respektive kirurgisk abort. Detta ger inga skillnader i rapporteringsförfarandet så som detta beskrivs s Viktig information till användaren av detta dokument: Dokumentet är framtaget i samband med införandet av nya avtal för vårdval specialiserad gynekologisk vård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos- och åtgärdskoder (KVÅ). Uppdateringsarbetet sker lokalt. Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsen och deras hemsida över Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE)

2 2 (37) Innehållsförteckning 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärder/ KVÅ Diagnoskoder Åtgärdskoder KVÅ... 9 Allmänt Uppdraget vårdval specialiserad gynekologisk vård är begränsat till att omfatta DRG-koderna: A44O A45O A50O A51O A56O A99O A99Z C31O C35O C48O C49O C55O C99O C99Z D31O Läkarbesök vid degenerativa sjukdomar i nervsystemet Läkarbesök vid multipel scleros och cerebellär ataxi Läkarbesök vid ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan Läkarbesök vid sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver Läkarbesök vid kramper och huvudvärk Läkarbesök sjd i nervsystemet O Läkare tel sjd i nervsystemet O Läkarbesök vid balansproblem, yrsel Läkarbesök vid infektioner i övre luftvägar och öron Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år Oral sjd ej tandkirurgi Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkare tel sjd i ÖNH-regionen O Läkarbesök vid infektioner & inflammationer

3 3 (37) D35O D48O D49O D50O D99O D99Z E50O E51O E53O E65O E67O E68O E99O E99Z F35O, F35E F39O F40O F43O F45O F47O F49O F77O F99O F99Z G30O G99O G99Z H54O H55O H57O H59O H60O i andningsorganen, >17 år Läkarbesök vid tumörer i andningsorganen Läkarbesök vid interstitiella lungsjukdomar Läkarbesök vid bronkit och astma Läkarbesök vid onormala fynd och symtom i andningsorganen Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök tel andningssjd O Läkarbesök vid tromboflebit i djupa vener Läkarbesök vid sjukdomar i perifera kärl Läkarbesök vid hypertoni Läkarbesök vid hjärtarytmier och överledningsstörningar Läkarbesök vid synkope och kollaps Läkarbesök vid bröstsmärtor, ej angina pectoris Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök tel cirkulationssjd O Andra op mage tarm Läkarbesök vid maligna tumörer i matsmältningsorganen Läkarbesök vid magsår och gastrointestinal blödning Läkarbesök vid inflammatorisk tarmsjukdom Läkarbesök vid passagehinder i magtarmkanalen Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, >17 år Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år Punktion/biopsi andra bukorgan O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkarbesök tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök vid cirros och alkoholhepatit Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök tel lever/gallvägsjd O Läkarbesök vid maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer Läkarbesök vid bindvävssjukdomar och vaskuliter Läkarbesök vid specifika inflammatoriska artropatier Läkarbesök vid artroser Läkarbesök vid medicinska ryggsjukdomar

4 4 (37) H61O H62O H63O H99O H99Z J04O J39O, J39E J40O J45O J50O J55O J76O J78O J79O J99O J99T K20O K75O K99O K99Z L40O L45O L55O L76O L99O L99Z M10O, M10C, M10E M31O M35O M40O M45O M50O M55O M72O M76O M77O M78O M99O M99Z Läkarbesök vid andra bensjukdomar Läkarbesök vid symtom från muskulatur, ben och bindväv Läkarbesök vid bursit, tendinit och myosit Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkarbesök tel sjd muskel/skelett O Hudtranspl & revision Andra op hud/underhud Läkarbesök vid kroniska hudsår Läkarbesök vid svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom Läkarbesök vid inflammation i hud & underhud Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, >17 år Hudingrepp andra större O Hudexcisioner o biopsier O Hudingrepp övriga O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök tel sjd hud/underhud O Läkarbesök vid maligna bröstsjukdomar Incision/punktion bröst O Läkarbesök bröstkörtelsjd O Läkarbesök tel bröstkörtelsjd O Läkarbesök vid diabetes, >35 år Läkarbesök vid diabetes, 0-35 år Läkarbesök vid medfödda ämnesomsättningsrubbingar Hormonprofiler O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök tel endokr/metabol sjd O Mindre urinblåsoperationer Läkarbesök vid njursvikt Läkarbesök vid njur- och urinvägstumörer Läkarbesök vid njur- och urinvägsinfektioner Läkarbesök vid urinvägssten Läkarbesök vid symtom från njurar och urinvägar Läkarbesök vid uretrastriktur Endoskopi nedre urinvägar O Funktionstest njure/urinvägar O Urogenitala åtgärder större O Urogenitala åtgärder övriga O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök tel sjd njure/urinvägar O

5 5 (37) N45O N50O N99O N99Z O02O, O02C, O02E O05O, O05N O10O, O10C, O10E O15O, O15C, O15E O20O, O20C, O20E O25O, O25N O27O O29O, O28N O39O, O39C, O39E O40O O45O O50C, O50E O70O O76O O77O O78O O99O O99Z P11O P15O P19O P20O P22O P23O P40O P76O P99O P99Z R06O R07O R08O R29O Läkarbesök vid benign prostatahypertrofi Läkarbesök vid inflammation i manliga genitalia Läkarbesök sjd manliga könsorg Läkarbesök tel sjd manliga könsorg Op uter/adn mal sjd ej ovar Rekonstr op kvinnl genitalia Op uter/adn för malignitet i ovarier/adnex Op uter/adn vid benign sjd Op cervix vagina vulva Gyn lapskopi eller öppen sterilisering Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering Skrapning/konis benign sjd Andra gynekologiska operationer Läkarbesök vid maligna tumörer i kvinnliga genitalia Läkarbesök vid infektioner i kvinnliga genitalia Mensstörning & andra problem Endoskopi kvinnl genitalia O Reproduktionsmed åtgärd övrig O Gynbiopsier O Gynekologiska övriga åtgärder O Läkarbesök gynekologisk sjd O Läkarbesök tel gynekologisk sjd O Obst probl m annan op el åtg O Läkarbesök vid sjukdomar i puerperiet utan operationer Läkarbesök vid hotande abort eller prematur födsel Läkarbesök vid abort utan evakuering Kirurgisk abort Farmakologisk eller spontan abort Läkarbesök vid komplicerade antepartumdiagnoser Obstetriskt ultraljud O Läkarbesök gravid/förlossning O Läkarbesök tel gravid/förlossning O Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, 0-17 år Läkarbesök vid koagulationsstörningar Läkarbesök vid lymfom och icke-akut leukemi

6 6 (37) R36O, R36C, R36E R60O R98O R98Z R99O R99Z S06O S10O S20C S20O S30O S40O S99O S99Z T77O T99O T99Z U19O U29O U30O U35O U42O U98O U98Z W09O, W09C, W09E W98O W99O W99Z X24O X42O X43O X44O X53O X55O X57O X63O X70O X71O Y75O Y77O Mprf sjd ospec tum m andra op Läkarbesök vid malignitetsutredning Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök tel blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök tel myeloprolif sjd O Läkarbesök vid hiv utan allvarlig hivrelaterad sjukdom Läkarbesök vid sepsis, >17 år Postop & posttraum infektion Läkarbesök vid postoperativa & posttraumatiska infektioner Läkarbesök vid feber av okänd orsak Läkarbesök vid virusinfektioner Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök tel infektion/hiv O Psykosocial funktionsträning Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök tel psyksjd/beroende O Andra op efter skada Läkarbesök vid skador Läkarbesök vid allergiska reaktioner Läkarbesök vid förgiftningar, toxiska effekter av mediciner Läkarbesök vid behandlingskomplikationer utan kirurgisk åtgärd Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök tel skada/förgiftning O Op p g a annan sjukvårdskontakt Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O Läkarbesök tel andra problem O Bio-feedback & suggetion O Bestäm kroppssammansätt O Ultraljud övrigt O Neuromusk diagnos/terapi övrig O Spolning el borttag av drän O Hjälpmedelsåtgärder Motorisk funktionsträning O Vårdadministrativa åtgärder O Läkemedel intravasalt O Läkemedel övrigt O Psykologbesök O Kuratorbesök O

7 7 (37) Y82O Y83O Y86O Sjukgymnbesök O Sköterskebesök O Barnmorskebesök O Ersättning utgår enligt nedanstående specifikation för delar av dessa DRG:n. De DRG som inte ingår i uppdraget ersätts inte. Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen. De åtgärder som utförs leder till ersättning på högsta nivån. D v s en vårdkontakt med åtgärder inom exempelvis både basuppdrag, besök gynekologmottagning och basuppdrag, mycket resurskrävande besök gynekologmottagning, får en ersättning på sistnämnda nivån. Om vårdkontakten har genomförts med bara åtgärder som är klassificerade som högspecialiserade/sällanförekommande utgår ingen ersättning, inte heller för e v tilläggsdebitering. Det generella regelverket gällande registreringar finns på 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Detta dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för vårdval specialiserad gynekologisk vård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos- och åtgärdskoder (KVÅ). 1.1 Huvuddiagnos Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt. Det är den vid besökets slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. En patient som kontrolleras för en kronisk åkomma och som drabbats av en annan behandlingskrävande akut sjukdom får som regel den akuta sjukdomen som huvuddiagnos. För vissa vårdkontakter, t ex. kontrollundersökningar efter behandlad och utläkt sjukdom, gäller särskilda klassifikationsregler. I dessa fall anges orsaken till kontakt med vården (en Z- kod) som huvuddiagnos. Sjukdomen som har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Även där man observerat och uteslutit sjukdom används Z-kod. Besök som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i KSH97 (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99).

8 8 (37) Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden ej är känd). Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex. L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden ej är känd). 1.2 Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnoser registreras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. 1.3 Åtgärder/ KVÅ Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som inte är dokumenterade ska inte registreras. Med dokumenterad åtgärd avses att åtgärden är omnämnd i journalanteckningen för vårdkontakten. De åtgärder som påverkar DRG-grupperingen ska dokumenteras och registreras. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras. Åtgärder som inte påverkar DRG-grupperingen ska registreras enligt nedanstående specifikation i de fall de är ersättningsgrundande. KVÅ= Klassifikation av åtgärder. Beskriver bl.a. åtgärder som ligger utöver normalbesök och som har utförts, t.ex spirometri, pricktest, läkemedelsinhalation, PC-provokation m.m. 1.4 Diagnoskoder Länk:

9 9 (37) 1.5 Åtgärdskoder KVÅ KVÅ beskriver vad man har utfört för slags medicinska åtgärder. Åtgärderna ska registreras och belasta den vårdkontakt som faktureringen avser. Nedanstående DRG eller KVÅ-koder leder till Basuppdrag, besök gynekologmottagning DRG utan åtgärd DRG-kod Namn Fördjupning Läkarbesök vid degenerativa A44O sjukdomar i nervsystemet A45O A50O A51O A56O A99O C31O C35O C48O C49O C55O C99O D31O D35O D48O Läkarbesök vid multipel scleros och cerebellär ataxi Läkarbesök vid ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan Läkarbesök vid sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver Läkarbesök vid kramper och huvudvärk Läkarbesök sjd i nervsystemet O Läkarbesök vid balansproblem, yrsel Läkarbesök vid infektioner i övre luftvägar och öron Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år Oral sjd ej tandkirurgi Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkarbesök vid infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år Läkarbesök vid tumörer i andningsorganen Läkarbesök vid interstitiella lungsjukdomar

10 10 (37) D49O D50O D99O E50O E51O E53O E65O E67O E68O E99O F39O F40O F43O F45O F47O F49O F99O G30O G99O H54O H55O Läkarbesök vid bronkit och astma Läkarbesök vid onormala fynd och symtom i andningsorganen Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök vid tromboflebit i djupa vener Läkarbesök vid sjukdomar i perifera kärl Läkarbesök vid hypertoni Läkarbesök vid hjärtarytmier och överledningsstörningar Läkarbesök vid synkope och kollaps Läkarbesök vid bröstsmärtor, ej angina pectoris Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök vid maligna tumörer i matsmältningsorganen Läkarbesök vid magsår och gastrointestinal blödning Läkarbesök vid inflammatorisk tarmsjukdom Läkarbesök vid passagehinder i mag-tarmkanalen Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, >17 år Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år Läkarbesök sjd matsmältn org O Läkarbesök vid cirros och alkoholhepatit Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök vid maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer Läkarbesök vid bindvävssjukdomar och vaskuliter

11 11 (37) H57O H59O H60O H61O H62O H63O H99O J40O J45O J50O J55O J99O K20O Läkarbesök vid specifika inflammatoriska artropatier Läkarbesök vid artroser Läkarbesök vid medicinska ryggsjukdomar Läkarbesök vid andra bensjukdomar Läkarbesök vid symtom från muskulatur, ben och bindväv Läkarbesök vid bursit, tendinit och myosit Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkarbesök vid kroniska hudsår Läkarbesök vid svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom Läkarbesök vid inflammation i hud & underhud Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, >17 år Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök vid maligna bröstsjukdomar K75O Incision/punktion bröst O fr o m K99O L40O L45O L55O L99O M31O M35O M40O M45O M50O M55O Läkarbesök bröstkörtelsjd O Läkarbesök vid diabetes, >35 år Läkarbesök vid diabetes, 0-35 år Läkarbesök vid medfödda ämnesomsättningsrubbingar Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök vid njursvikt Läkarbesök vid njur- och urinvägstumörer Läkarbesök vid njur- och urinvägsinfektioner Läkarbesök vid urinvägssten Läkarbesök vid symtom från njurar och urinvägar Läkarbesök vid uretrastriktur

12 12 (37) M99O N45O N50O O40O O45O O99O P15O P19O P20O P23O P40O P99O R06O R07O R08O R29O R60O R98O R99O S06O S10O S20O S30O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök vid benign prostatahypertrofi Läkarbesök vid inflammation i manliga genitalia Läkarbesök vid maligna tumörer i kvinnliga genitalia Läkarbesök vid infektioner i kvinnliga genitalia Läkarbesök gynekologisk sjd O Läkarbesök vid sjukdomar i puerperiet utan operationer Läkarbesök vid hotande abort eller prematur födsel Läkarbesök vid abort utan evakuering Farmakologisk eller spontan abort Läkarbesök vid komplicerade antepartumdiagnoser Läkarbesök gravid/förlossning O Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, 0-17 år Läkarbesök vid koagulationsstörningar Läkarbesök vid lymfom och icke-akut leukemi Läkarbesök vid malignitetsutredning Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök vid hiv utan allvarlig hiv-relaterad sjukdom Läkarbesök vid sepsis, >17 år Läkarbesök vid postoperativa & posttraumatiska infektioner Läkarbesök vid feber av okänd

13 13 (37) S40O S99O T99O U29O U30O U35O U42O U98O W99O X42O X43O orsak Läkarbesök vid virusinfektioner Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök vid skador Läkarbesök vid allergiska reaktioner Läkarbesök vid förgiftningar, toxiska effekter av mediciner Läkarbesök vid behandlingskomplikationer utan kirurgisk åtgärd Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök andra problem O Bestäm kroppssammansätt O Ultraljud övrigt O Eller KVÅ-kod enl nedan KVÅ-kod Namn Fördjupning AB034 Hormonprofil, GH-profil AB038 AB053 Hormonprofil, TSH Övriga specificerade hormonprofiler AK008 Kontinenstest Avser vårdgivare läkare AL001 AL003 AL004 AL012 AL013 AL015 Cytologprov, bakre fornix, portio och cervix uteri Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet Abdominell ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet Ultraljud av endometrium Ultraljud av folliklar Patientbedömning inför ovulationsstimulering och assisterad befruktning

14 14 (37) AL019 AM011 AM035 AV033 AV072 AV097 DK020 DK021 DL005 DL006 DL011 Vaginal gynekologisk ultraljudsundersökning med dopplerundersökning av blodkärl Obstetriskt ultraljud, annat specificerat Ultraljudsundersökning av lakterande kvinnas bröst Preoperativ bedömning Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer Smittspårning Spolning av urinkateter Borttagande av urinkateter Användande av progesteronhämmare vid abort eller missfall Användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog vid abort eller missfall Vaginalt inlägg DL012 Preventivmedelsutredning och - behandling DT003 DT010 DT011 DT012 DT017 DT019 DT020 DT021 DT023 DV074 TKC10 TKC25 TKD00 TLC00 Inställning och utprovning av läkemedel Läkemedelstillförsel, intrakutan Läkemedelstillförsel, intramuskulär Läkemedelstillförsel, intratekal Läkemedelstillförsel, kutan Läkemedelstillförsel, peroral Läkemedelstillförsel, rektal Läkemedelstillförsel, subkutan Läkemedelstillförsel, vaginal Tamponad UNS Perkutan punktion av urinblåsa Intravesikal blåsinstallation Dilatation, sondering av uretra Inläggning intrauterint Avser vårdgivare läkare Avser vårdgivare läkare fr o m

15 15 (37) TLC10 TLE10 TQX20 UJH02 XJH00 XKA00 preventivmedel (IUP) Uttagning av intrauterint preventivmedel (IUP) Avlägsnande av främmande kropp i vagina Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat Proktoskopi Transanal ultraljudsundersökning Urodynamisk undersökning av njurbäcken Basuppdrag, resurskrävande besök gynekologmottagning KVÅ-kod Namn Fördjupning AK064 Blåsfyllnadstest och läckageprovokation AL005 AN093 AV009 AV122 Vaginal ultraljudsundersökning, hysterosonografi Ultraljudsundersökning, arm Biopsi UNS Punktion UNS DK019 Urininkontinensutredning och - behandling DL008 DQ019 DT016 HAA00 JAA10 LCA06 LDA10 LDA20 LDA96 LDB00 Intrauterin insemination Punktion, incision eller destruktion vid hudförändring UNS Läkemedelstillförsel, intravenös Incision i bröstkörtel Exstirpation av förändring i bukvägg Biopsi av endometriet Abrasio av cervix uteri Biopsi av portio Annan biopsi av portio eller cervix uteri Exstirpation av förändring i portio eller cervix uteri Avser vårdgivare läkare

16 16 (37) LDB10 LEB00 LEB10 LEB20 LEB30 LEE00 LEW96 LFA00 LFB00 LFB10 LFE00 LFE96 SK529 TLW99 TQW99 TQX30 XLE00 Kryoterapi av portio eller cervix uteri Biopsi av vagina Exstirpation av förändring i vagina Marsupialisation av vaginalcysta Destruktion av slemhinneförändring i vagina Sutur av vagina Annan operation på vagina Incision av vulva eller perineum Biopsi av vulva eller perineum Excision av lokal förändring i vulva eller perineum Sutur av vulva Annan rekonstruktion av vulva eller perineum Paracervikalblockad UNS Annat mindre ingrepp på kvinnliga könsorgan Annat mindre ingrepp på hud eller subkutan vävnad Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat Kolposkopi Basuppdrag, mycket resurskrävande besök gynekologmottagning Kod Namn Fördjupning AL006 Hysterosalpingografi UKC02 ULC02 Cystoskopi Hysteroskopi Dagkirurgiska ingrepp gynekologi, nivå 1 KVÅ-kod Namn Fördjupning

17 17 (37) JHA20 JHA30 LBF03 LCA10 LCA13 LCA20 LCB20 LCB25 LCH00 LCH03 LCH13 LDA00 LDB20 LDC00 LDC03 LDC10 LDC96 LDD00 LDW96 LEC10 LEE96 LEF96 LEG96 LFA10 LFB20 Exstirpation av förändring i analkanalen eller perianal vävnad Termisk behandling av förändring i analkanalen eller perianal vävnad Genomspolning av äggledare efter rekonstruktion Abrasio av corpus uteri Fraktionerad abrasio av cervix och corpus uteri Extraktion av främmande kropp från uterus Vaginal myomexstirpation Hysteroskopi med exstirpation av förändring Exeres med vakuumaspiration Exeres med curettage Exeres med vakuumaspiration eller curettage Cervixdilatation Elektrokoagulation eller laserevaporation av portio eller cervix uteri Konisation med kniv Konisation med diatermi eller laser Resektion av cervix uteri Annan cervixresektion Sutur av cervix uteri Annan operation på cervix uteri Excision av vaginalseptum Annan rekonstruktiv operation på vagina Annan prolapsoperation Annan vaginal inkontinensoperation Incision av hymenrest eller hymen imperforatus Destruktion av lokal förändring

18 18 (37) LFC00 LFC96 LFE10 LFE20 LFF00 LFF96 LFW96 MBA00 MBA03 MBW96 MWW96 QBB05 QBB10 QBE10 QBE99 TLE20 ULC05 ULC12 i vulva eller perineum Vulvaresektion Annan resektion av vulva eller perineum Vulvaplastik Perineorafi Marsupialisation av glandula Bartholin Annan operation på glandula Bartholin Annan operation på vulva eller perineum Exeres med vakuumaspiration vid missfall eller efter förlossning Exeres med curettage vid missfall eller efter förlossning Annat ingrepp efter förlossning eller abort Annan reoperation efter obstetriskt ingrepp Sårrevision på bål Omläggning eller förbandsbyte på bål Excision av hudförändring på bål Annan excision eller rekonstruktion på bål Transvaginal punktion av fossa Douglasi Hysteroskopi med biopsi Mikrohysteroskopi ULC15 Mikrohysteroskopi med biopsi Fr o m XXA00 Klinisk undersökning i anestesi Dagkirurgiska ingrepp gynekologi, nivå 2A KVÅ-kod Namn Fördjupning LCA22 Hysteroskopi med extraktion av

19 19 (37) LCA96 LCB28 LCB32 främmande kropp Annan intrauterin operation Hysteroskopi med resektion av endometrium Hysteroskopi med destruktion av endometrium LCB98 LCC05 LCG02 Annan transluminal endoskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus Hysteroskopisk resektion Hysteroskopi med adherenslösning LEF00 Främre kolporafi OBS! I kombination med LEF03 blir det produkt Dagkir ingrepp, nivå 3 LEF03 Bakre kolporafi OBS! I kombination med LEF00 blir det produkt Dagkir ingrepp, nivå 3 LFF10 Exstirpation av glandula Bartholin Dagkirurgiska ingrepp gynekologi, nivå 2B KVÅ-kod Namn Fördjupning LCA16 Destruktion av endometrium LEG10 Vaginal uretrocystopexi OBS! I kombination med LEF00 samt LEF03 blir det produkt Dagkir ingrepp, nivå 3 LEG13 Vaginal transobturatorisk uretropexi OBS! I kombination med LEF00 samt LEF03 blir det produkt Dagkir ingrepp, nivå 3 Dagkirurgiska ingrepp gynekologi, nivå 3 KVÅ-kod Namn Fördjupning LEF00+LEF03 Främre+bakre kolporafi Båda åtgärderna krävs LEF00+LEG10 LEF00+LEG13 Främre kolporafi+vaginal uretrocystopexi Främre kolporafi+vaginal transobturatorisk uretropexi Båda åtgärderna krävs Båda åtgärderna krävs

20 20 (37) LEF03+LEG10 LEF03+LEG13 LGA22 Bakre kolporafi+ Vaginal uretrocystopexi Bakre kolporafi+ Vaginal transobturatorisk uretropexi Hysteroskopisk sterilisering Båda åtgärderna krävs Båda åtgärderna krävs Större kirurgiska ingrepp gynekologi, nivå 1 KVÅ-kod Namn Fördjupning JAH01 Laparoskopi JAL01 LGA11 Laparoskopisk biopsi av peritoneum Laparoskopisk koagulation eller delning av tubor för sterilisering Större kirurgiska ingrepp gynekologi, nivå 2 KVÅ-kod Namn Fördjupning DR029 Transfusion, erytrocyter, allogen JAL00 JAL11 LAA00 LAA01 LAB11 LAC01 LAC11 LAC21 LAF01 LAF11 Biopsi av peritoneum Laparoskopi med avlägsnande av främmande kropp Punktion av ovarialcysta Laparoskopisk punktion av ovarialcysta Laparoskopisk biopsi av ovarium Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi Laparoskopisk bilateral

21 21 (37) LBA01 LBB01 LBC21 LBD01 LBF01 LBW97 LCA01 LCB96 salpingo-ooforektomi Laparoskopisk punktion av äggledare Laparoskopisk biopsi av äggledare Laparoskopisk tubotomi med utrymning av tubargraviditet Laparoskopisk tubarresektion Laparoskopisk genomspolning av äggledare Annan laparoskopisk operation på äggledare Laparoskopisk biopsi av uterus eller parametrium Annan excision eller destruktion av förändring i uterus LEF10 Fullständig prolapsplastik OBS! I kombination med LEG10 samt LEG13 blir det produkt större kirurgiska ingrepp, nivå 3 LEF20 LEF40 LGA10 LGA20 LGA97 LWD00 LWW96 TLA00 Partiell kolpokleisis Vaginal operation av enterocele Koagulation eller delning av tubor för sterilisering Applikation av clips, ringar eller dylikt på tubor för sterilisering Annan laparoskopisk sterilisering Reoperation för ytlig blödning Annan reoperation på kvinnliga könsorgan Punktionsbiopsi av ovarium Större kirurgiska ingrepp gynekologi, nivå 3 KVÅ-kod Namn Fördjupning JAL21 Laparoskopisk exstirpation

22 22 (37) JAL30 JAP01 LAB10 LAC00 LAC10 LAC31 LAC97 LAD00 LAD01 LAE10 LAE11 LAE21 LAF00 LAF10 LAG01 LBE00 LBE01 LBF31 LCA00 LCB00 LCB10 LCC10 LCD00 LCD10 LCF97 eller destruktion av förändring i peritoneum Omentresektion Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan Biopsi av ovarium Enukleation av ovarialcysta Fenestrering av ovarialcysta Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion av förändring i ovarium Resektion av ovarium Laparoskopisk resektion av ovarium Unilateral ooforektomi Laparoskopisk unilateral ooforektomi Laparoskopisk bilateral ooforektomi Unilateral salpingoooforektomi Bilateral salpingo-ooforektomi Laparoskopisk ovariolys Salpingektomi Laparoskopisk salpingektomi Laparoskopisk salpingolys Biopsi av uterus eller parametrium Hysterotomi Myomexstirpation Supravaginal uterusamputation Hysterektomi Vaginal hysterektomi Annan laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium

23 23 (37) LEF10+LEG10 Fullständig prolapsplastik + Vaginal uretrocystopexi LEF10+LEG13 Fullständig prolapsplastik + Vaginal transobturatorisk uretropexi LEF13 LEF53 LWE00 Fullständig prolapsplastik med vaginal hysterektomi Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi Reoperation för djup blödning Båda åtgärderna krävs Båda åtgärderna krävs LWF00 NFS09 ZXK00 Reoperation för anastomoseller suturinsufficiens Incision och debridering vid mjukdelsinfektion i höft eller lår Konvertering från perkutan endoskopisk kirurgi till öppen kirurgi Kvalificerat gynekologiskt ultraljud, nivå 1 Kräver kombikakod från remitterande gynekologmottagning KVÅ-kod Namn Fördjupning AL003 AL004 AL012 AL013 AL015 AM011 AM035 Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet Abdominell ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet Ultraljud av endometrium Ultraljud av folliklar Patientbedömning inför ovulationsstimulering och assisterad befruktning Obstetriskt ultraljud, annat specificerat Ultraljudsundersökning av lakterande kvinnas bröst Avser enbart second opinion

24 24 (37) AN093 DV005 DV067 XJH00 Ultraljudsundersökning, arm Avlägsnande av dränage Spolning av dränage Transanal ultraljudsundersökning Kvalificerat gynekologiskt ultraljud, nivå 2 Kräver kombikakod från remitterande gynekologmottagning KVÅ-kod Namn Fördjupning AL005 Vaginal ultraljudsundersökning, hysterosonografi AL019 DL020 DM020 Vaginal gynekologisk ultraljudsundersökning med dopplerundersökning av blodkärl Ultraljudsledd punktion av bukcysta Punktion av lakterande bröst Kvalificerat gynekologiskt ultraljud, nivå 3 Kräver kombikakod från remitterande gynekologmottagning KVÅ-kod Namn Fördjupning AL006 Hysterosalpingografi DM021 Inläggning av dränage i lakterande bröst Uroterapeutisk utredning och behandling, besök DRG-kod Namn Fördjupning Y82O Sjukgymnastbesök Alla KVÅ-koder

25 25 (37) Y83O Sjuksköterskebesök Alla KVÅ-koder eller enl KVÅ-koder nedan för vårdgivare sjukgymnast, sjuksköterska eller barnmorska KVÅ-kod Namn Fördjupning AK008 Kontinenstest AV072 DA001 DL011 DV063 Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer Akupunktur Vaginalt inlägg Rådgivande samtal KCV31 QF002 QV002 Elektrisk stimulering av blåsan vid inkontinens Kontinensträning Information/undervisning om hälsoproblem Uroterapeutisk utredning och behandling, resurskrävande besök för vårdgivare sjukgymnast, sjuksköterska eller barnmorska DRG-kod Namn Fördjupning X24O Bio-feedback & suggetion Alla KVÅ-koder KVÅ-kod Namn Fördjupning DK019 Urininkontinensutredning och - behandling DV010 PF002 QF001 Bio-feedback Bedömning av urineringsfunktioner Bäckenbottenträning Urodynamisk undersökning, på egna patienter på den egna mottagningen (under förutsättning att kvalificerad utrustning med årlig service finns på mottagningen) för vårdgivare sjukgymnast, sjuksköterska eller barnmorska

26 26 (37) Besöket registreras med relevant KVÅ-kod, exempelvis DK019, och när någon av nedanstående åtgärder utförs, leder detta till en tilläggsersättning och förutsätter KVÅregistrering. Tilläggsersättningen är 60 % av angiven ersättning under Tilläggsersättning, medicinsk service i Regelbok, kapitel 6, Ersättningsvillkor. Kod Namn Fördjupning XKC03 Cystometri (uretral) Fr o m XKD03 Uretratryckregistrering Fr o m XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning Fr o m Registrering av aborter. OBS! Se även Vårdinformatiks hemsida (Registreringsfrågor och svar, sidan 36) Abortuppdraget, förbesök abort inkl ultraljud och provtagning Registrering gällande besök som ej leder till abort Diagnos/KVÅ-kod Namn Fördjupning Z64.0/Alla KVÅkoder Problem som har samband med Första besöket, läkarbesök oönskad graviditet Abortuppdraget, inkl förbesök och efterbesök Registrering gällande medicinsk abort Diagnos/KVÅ-kod Namn Fördjupning Z64.0 Problem som har samband med oönskad graviditet Första besöket, läkarbesök O04.9A,O04.9B eller O04.9X (angivande av graviditetslängd*)/dl005 + ATC-kod G03XB01 Legal abort/ Användande av progesteronhämmare+at C-kod för Mifegyne Andra besöket, barnmorska/sjuksköterska Alternativt besök 1 plus 2 teambesök barnmorska/sjuksköterska och läkare ZL006/DL006+ATC-kod A02BB01 Hemabort/Användande av prostaglandin eller prostaglandinaanlog+at C-kod för Cytotec Om patienten ska utföra aborten själv i hemmet registreras även dessa koder

27 27 (37) O04.9A,O04.9B eller O04.9X (angivande av graviditetslängd*)/dl006+a TC-kod A02BB01 Huvuddiagnos Z09.8, bidiagnos O04.9 DL012 Legal abort/användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog+at C-kod för Cytotec Kontroll efter legal abort Preventivmedelsutrednin g och behandling Tredje besöket Barnmorska/sjuksköterska E v fjärde besöket, efterbesök barnmorska/sjuksköterska/läk are Registreras vid aktuellt besök inom abortuppdraget Abortuppdraget, abort inkl förbesök och efterbesök Registrering gällande kirurgisk abort Diagnos/KVÅ-kod Namn Fördjupning Z64.0 Problem som har samband Första besöket, läkarbesök med oönskad graviditet O04.9A,O04.9B eller O04.9X (angivande av graviditetslängd*) /LCH00, LCH03 eller LCH13 samt e v DL006+e v ATC-kod A02BB01 Huvuddiagnos Z09.8, Bidiagnos O04.9 Legal abort/exeres med vakuumaspiration, Exeres med curettage eller Exeres med vakuumaspiration eller curettage efter medikamentellt inducerad abort samt e v användande av prostaglandin eller prostaglandinanalog+ e v ATC-kod för Cytotec Kontroll efter legal abort Andra besöket, läkarbesök E v tredje besöket, efterbesök barnmorska/sjuksköterska/läkare *0049A Legal abort t o m graviditetsvecka B Legal abort fr o m graviditetsvecka 9+1 t o m v X legal abort, graviditetslängd ospecificerad Abortuppdraget, Psykosocial rådgivning DRG-kod Namn Fördjupning Y77O Kuratorbesök Alla KVÅ-koder Y75O Psykologbesök Alla KVÅ-koder

28 28 (37) Telefonrådgivning DRG-kod Namn Fördjupning A99Z C99Z D99Z E99Z F99Z G99Z H99Z J99Z L99Z M99Z N99Z O99Z P99Z R98Z R99Z S99Z T99Z U98Z W99Z K99Z Läkare tel sjd i nervsystemet O Läkare tel sjd i ÖNH-regionen O Läkarbesök tel andningssjd O Läkarbesök tel cirkulationssjd O Läkarbesök tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök tel lever/gallvägsjd O Läkarbesök tel sjd muskel/skelett O Läkarbesök tel sjd hud/underhud O Läkarbesök tel endokr/metabol sjd O Läkarbesök tel sjd njure/urinvägar Läkarbesök tel sjd manliga könsorg O Läkarbesök tel gynekologisk sjd O Läkarbesök tel gravid/förlossning O Läkarbesök tel blodsjukdom O Läkarbesök tel myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök tel psyksjd/beroende O Läkarbesök tel skada/förgiftning O Läkarbesök tel andra problem O Läkarbesök tel bröstkörtelsjd O Alla KVÅ-koder Telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård avses att vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök (läkarbesök). Behandlingsansvarig gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning. Följande kontakter ska inte rapporteras: Allmänna upplysningar samt råd angående om patienten bör uppsöka någon vårdinrättning eller inte. Telefonkontakt som leder till besök eller inskrivning i sluten vård i direkt anslutning till telefonkontakten. Förlängning av sjukskrivning, förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. Delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inkluderar remissvar och provsvar. Information om förberedelser inför en kommande vårdkontakt. Begäran om journalkopia, information om öppettider, bokning av tolk etc.

29 29 (37) Jämför regelverket för rapportering av vårdkontakter. Ersättning för telefonrådgivning vid en av KVÅ-koderna: XS012 Information och rådgivning med patient per telefon XS011 Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten Extra ersättning tolkbesök KVÅ-kod Namn Fördjupning ZV020 Användande av tolk När tolk närvarar Extra ersättning akut besök hänvisat via Vårdguiden per telefon, Medhelp Remittentkombikakod Namn Fördjupning Medhelp (Vårdguiden) Används vid akutbesök när patienten är bokad via Medhelp Extra ersättning för prover vid infertilitetsutredning som leder till remiss till Fertilitetsenheten, Huddinge sjukhus Namn Kvinnlig infertilitet/annan specificerad provtagning Fördjupning Ersätts en gång per par och utredning *Huvuddiagnoserna N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8 eller N97.9 OBS! Registrering både av huvuddiagnos enligt ovan och KVÅ-kod ska göras vid besöket. Extra ersättning för prover vid utredning habituell abort Huvuddiagnos/KVÅkod N97*/AV061 Huvuddiagnos/KVÅkod N96.9/AV061 Namn Habituell abort/annan specificerad provtagning Fördjupning Ersätts en gång per par och utredning OBS! Registrering både av huvuddiagnos enligt ovan och KVÅ-kod ska göras vid besöket.

30 30 (37) Tilläggsersättning gällande medicinsk service Åtgärder inom medicinsk service för vilka det finns KVÅ-koder som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder leder till tilläggsersättning och förutsätter en KVÅ-registrering. Andrologi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AK100 Undersökning av fullständig spermaanalys AANDRO01 förenklad spermaanalys Arbetsfysiologi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AF012 Arbets-EKG, standard FA01 Arbetsprov, standard Bentäthetsmätning Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AN006 Bentäthetsmätning, höfter och rygg FÖ03 Ländrygg + höft mätning AN004 Bentäthetsmätning, helkropp FÖ05 Helkropp + höfter + handled Cystometri Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning XKC03 FU06 Cystometri (uretral) Datortomografi enkelsnitt Kod Namn Fördjupning, FUMS-undersökning AA011 Datortomografi, R81481 DATORTOMO, Skallens delar, Sella utan och med hjärna kontra AG009 Datortomografi, torax R83000 DATORTOMO, Thorax, hjärta, lungor, mediastinum, bröst AG009 Datortomografi, torax R83080 DATORTOMO, Thorax med kontrast AG009 Datortomografi, torax R83081 DATORTOMO, Thorax utan och med kontrast AJ004 Datortomografi, buk R84000 DATORTOMO, Mag/Buk/mm, Buk eller del

31 31 (37) AJ004 AJ004 AJ042 AJ004 AJ004 AJ009 (ospecificerat) Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, buk (ospecificerat) Röntgenundersökning kolon Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, nedre delen av buken inkl lilla bäckenet därav inkl retr R84080 DATORTOMO,Mag/Buk/mm, Buk enl.ovan med kontrast R84081 DATORTOMO,Mag/Buk/mm, Buk enl.ovan utan och med kon R84980 Colon utan och med i.v. kontrast R85200 DATORTOMO, Mag/Buk/mm, Njurar R85281 DATORTOMO, Mag/Buk/mm, Njurar utan med i.v. Kont R85500 DATORTOMO, Mag/Buk/mm, Nedre buk och Genetik, kromosomanalys blod m f l Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning * LO01 Kromosomanalys, blod DV026 fr o m Genetisk rådgivning LO77 Genetisk rådgivning - besök *För LO01 Kromosomanalys blod, finns ingen KVÅ-kod, varför fakturering ska göras via tillägg i Vårdfaktura. Hals- och bröstorgan, konventionell röntgen Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AF053 Lungfunktionsdiagnostik Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) R32000 HALS/BRÖST, Hjärta Lungor Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AG053 Spirometri, dynamisk FL02 Spirometri, standard (dynamisk + statisk)

32 32 (37) Magnetisk resonanstomografi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AA045 Magnetresonanstomografi, hjärna RM1000 MR, Hjärna AA049 AA049 AN044 AN045 AN036 AJ033 AJ033 AJ033 AJ033 Magtarmkanal och bukorgan Magnetresonanstomografi, sella turcica Magnetresonanstomografi, sella turcica Magnetresonanstomografi, ländryggrad Magnetresonanstomografi, sakrum och sakroiliakaleder Magnetresonanstomografi, bäcken och höftled(er) Magnetresonanstomografi, nedre delen av buken inklusive lilla bäckenet Magnetresonanstomografi, nedre delen av buken inklusive lilla bäckenet Magnetresonanstomografi, nedre delen av buken inklusive lilla bäckenet Magnetresonanstomografi, nedre delen av buken inklusive lilla bäckenet RM1000 RM1480 i.v. kontrast MR, Sella MR, Sella med RM2400 MR, Nedre bröst och ländrygg/nedre helrygg/ RM2600 MR, Sacroiliacaleder RM2900 MR, Bäcken/höftleder RM4000 MR, Buk,retroperitoneum med eller utan MRCP RM4080 MR, Buk, retroperitoneum med eller utan MRCP, med RM5500 MR, Lilla bäckenet- Manligt /kvinnligt RM5580 MR, Lilla bäckenet- Manligt /kvinnligt med iv kont Kod Namn Fördjupning, FUMS-undersökning AJ038 Röntgenundersökning, bukorgan, utan egen kod R43000 MAG/TARM/BUK,Tunntarm/passage AJ042 Röntgenundersökning, kolon R44100 MAG/TARM/BUK,Colon dubbelkontrast AJ014 Defekografi R44223 MAG/TARM/BUK,Defekografi inkl.video AJ039 Röntgenundersökning, buköversikt, (akut buk) R46000 MAG/TARM/BUK,Buköversikt akut/övers. av bukorgan

33 33 (37) Non-invasiv hjärtdiagnostik Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AF020 Doppler ekokardiografi, transtorakal, enkel FE02 Ekocardiografi, standard Perifer cirkulationsdiagnostik Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AP068 Skintigrafi, ventrombosdiagnostik FP58 Duplex, ventrombos (inkl underben) unilat Sfinkter-EMG Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning XKX00 Elektromyografi av bäckenbotten FU08 Sfinkter-EMG (tillägg) Skelett och rörelseorgan grupp 1 Kod Namn Fördjupning, FUMS-undersökning AN065 Röntgenundersökning, ländryggrad och sakroiliakaleder R62300 BÅLSKELETT,Ländryggrad AN074 AN062 Röntgenundersökning, överarm Röntgenundersökning, höftled med halvaxial sidobild R63300 EXTREMITETER,Överarm R63932 EXTREMITETER,Höftled med provokation Skelett och rörelseorgan grupp 2 Kod Namn Fördjupning, FUMS-undersökning AN006 Bentäthetsmätning, höfter och rygg R65100 EXTREMITETER,Bentäthetsmätning en region AN006 AH005 Bentäthetsmätning, höfter och rygg Mammografi, fullständig undersökning R65107 EXTREMITETER,Bentäthetsmätning två regioner R66000 BRÖSTKÖRTLAR,Mammografi av ett eller två bröst

34 34 (37) AH002 Galaktografi R66300 BRÖSTKÖRTLAR,Galaktografi AH009 fr o m THA10 THA10 THA10 THA10 THA10 THA10 Ultraljudsundersökning bröstkörtlar Punktionsbiopsi av bröstkörtel Punktionsbiopsi av bröstkörtel Punktionsbiopsi av bröstkörtel Punktionsbiopsi av bröstkörtel Punktionsbiopsi av bröstkörtel Punktionsbiopsi av bröstkörtel R93800 BRÖSTKÖRTLAR, Ultraljudsundersökning av ett eller två bröst R66500 BRÖSTKÖRTLAR, Stereotaktisk bröstpunktion R66600 BRÖSTKÖRTLAR, Indikering av brösttumör R66700 BRÖSTKÖRTLAR, Ej stereotaktisk bröstpunktion R93850 BRÖSTKÖRTLAR, Ultraljudvägledd punktion av bröst med fin-/grovnål alt ind R93858 BRÖSTKÖRTLAR, Ultraljudvägledd punktion av båda brösten m fin-/grovnål alt ind R93859 BRÖSTKÖRTLAR, Ultraljudvägledd dubbelpunktion med grov- eller mellannål Ultraljud buk, njurar Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AJ081 AJ081 AJ077 Ultraljudsundersökning, magtarmkanal Ultraljudsundersökning, magtarmkanal Ultraljudsundersökning, bukvägg R94000 ULTRALJ,Buk mm,bukorgan inkl.gallblåsa,gallväg.mjä R94081 ULTRALJ,Buk mm,bukorgan utan och med kontrast R94900 ULTRALJ,Buk mm,bukvägg

35 35 (37) AK044 Ultraljudsundersökning, njurar R95000 ULTRALJ,Buk mm,njurar/binjurar Uretratryckprofil Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning XKD03 Uretratryckregistrering FU07 Uretratryckprofil Urinflödesmätning Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning FU05 Urinflödesmätning (miktionsanalys) Urogenitalorgan, röntgen Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AK054/AK056 Urografi med/utan kompression R51000 Urografi AK025 Röntgenundersökning, urogenitalorgan, utan egen kod R56000 UROGENITAL, HSG Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet Endast tre indirekta vårdkontakter ska registreras: XS001 Närståendesamtal (då anhörig företräder patient) XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare) XS008 Konferens om patient Ytterligare exempel på KVÅ-koder, påverkar ej viktningen, ersätts ej i vårdvalet Namn Konferens om patient (viktig att registrera vid konferens om patient) Konferens med patient (föräldrar räknas som patientens företrädare) Distanskonsultation Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras. Kod XS008 XS007 XS004

36 36 (37) Distanskonsultationen ska heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården. Intyg, enkelt Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc. Åtgärden behöver inte registreras vid Normalbesök. Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt. Intyg, omfattande Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt. Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen) Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt. Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, t ex till läkemedelsverket) Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt. Vaccination Se Uppdragsguiden/Avgiftshandboken/Intyg, vaccination m m/regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar. GD002 GD003 GD001 GD004 DT030

37 37 (37) Registrering av hälsofrämjande insatser Registrering av hälsofrämjande insatser sker med nedanstående koder. KVÅ-kod Namn Fördjupning DV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om tobaksbruk DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept)

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (39) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-12-17

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad gynekologi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (18) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Minna Bergius Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn.

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. DRG 2016 med 2013 års vikter Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. För vårdval BUMM är poängpriset=24 700kr from

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus 1.6 er Nord CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga Krontal (kostnadstrimning): 45 938 Krontal: 49 531 När -pris inte finns angivet tillämpas antingen patientspecifika priser

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o. Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.m 1 januari 2016 Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för

Läs mer

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE Prislista 2011 (gäller fr o m 2011-07-01), Röntgenklinik Us-kod Undersökning Pris 2011 200 01 Granskning: 1-2 us rtg/ultraljud Ersta 290 200 02 Granskning: Mer än 2 us rtg/ultraljud Ersta 290 201 01 Granskning:

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2013-01-10 Viktig information

Läs mer

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-06-09 Diarienummer: 2017-0654 information Revisorer: Mathias Pålsson Överläkare Extern revisor

Läs mer

Prislista Unilabs AB 2015

Prislista Unilabs AB 2015 Prislista Unilabs AB 2015 Kod EFTERGRANSKNING Undersökningsnamn Pris/ undersökning (SEK) 200 01 P0 Granskning konventionell röntgen 510 280 01 P0 Granskn/demo DT/MR 816 290 01 P0 Granskn/demo ulj 510 800

Läs mer

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 19661 NERVSYSTEM,NRB + genomlysning halsrygg 2152 Nervsystem 19662 NERVSYSTEM,NRB

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Specialistenhet Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2015-09-29 Uppdateringar

Läs mer

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015 Prislista 2015 Region Skåne Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Region Skåne Gäller från 1 januari 2015 Praktikertjänst Röntgen i

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL www.ptjrontgen.se Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2016 Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 13000 NERVSYSTEM,Lumbal myelografi 4099 Nervsystem 13100 NERVSYSTEM,Lumbothorakal

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 13300 Myelografi cervikal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervblockad 2 372 kr 30002 Demo

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör M 8,5445

Läs mer

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator Diagnosklassificering Att ställa diagnos och att klassificera koda Hur ICD-10-SE är uppbyggd Öppenvårdskodning Bra att veta Att ställa diagnos Utifrån den behandlingsansvariges specifika kompetens i ord

Läs mer

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa PM GYN 2011 1(5) Reproduktiv Hälsa Inducerad abort Datum: 2009-08-01 Reviderat 2011-01-01 Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa Abortprocessen Telefonrådgivning Bokning

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Abort före graviditetsvecka 12

Abort före graviditetsvecka 12 Kvinnoklinikerna i, Kvinnokliniken Första kontakten med kliniken Patienten som överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är då viktigt att känna av hur många

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Bilaga 1 KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (13) KVÅ- och ATC-koder

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och intervention 2000 kr (00002) 2 000 00003 Extra materialkostnader

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Handläggning av prolaps, gällande rutin

Handläggning av prolaps, gällande rutin Handläggning av prolaps, gällande rutin Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Erbjuda likvärdig, god och säker vård till kvinnor med prolaps vid samtliga enheter inom

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-04 Revisionshistorik Datum

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN PRISLISTA 2014 RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN lista 2014 Soskod Klartext undersökning 10001 Granskning av neuroradiologiska undersökningar annan avd 790 10002 Demonstration av neuroradiologiska undersökningar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (40) Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 2015-10-26 Åke Karlsson Lisbeth Serdén Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 Beräknad på klinikvårdtillfällen

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. K) Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör

Läs mer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer Övningsjournal nummer 1 Utan kommentarer 2005-10-20 Dok dat 2005-10-20 E mott Reg dat 2005-10-24 Öl Pbd Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig mens och myom.

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2015 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen 2013-10-28 Åke Karlsson Lisbeth Serdén UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec För Stockholm- regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen A03A Intrakraniell kir för tumör M 6,5482 315 407 340 729

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Mats Andersson Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753687 mats.g.andersson@skane.se Datum 2013-05-08 1 (10) Behovsbedömning öppen specialistvård har idag avtal

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Övergripande målvärden Gynekologi...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem om godkännande Sida 1 av 7 om godkännande enligt lag om valfrihetssystem Sökande Företagsnamn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort Telefonnummer till företaget Faxnummer e-postadress till

Läs mer

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva.

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva. Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2012 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra

Läs mer

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod 00005 Narkos på röntgenavdelning 382 435 00013 Rotablator 6 294 7 175 00067 Tryckmätning intravaskulärt 6 294 7 175 00095 Ultraljud endovaskulärt 6 294 7 175 00087 Resistmätning 1 043 1 190 10001 Eftergranskning

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2014 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gällande från den 1 januari 2016. Denna bilaga är framtagen i samband med införandet

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: 2016-11-28 Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Logikändringar i NordDRG version 2016

Logikändringar i NordDRG version 2016 Avdelningen för Statistik och jämförelser Öppna jämförelse 1 Logikändringar i NordDRG version 2016 Här presenteras de större logikförändringarna som beslutats för svensk version av NordDRG för 2016, de

Läs mer

Slutrapport. Medicinsk revision samt revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Proxima AB, Nacka Närsjukhus.

Slutrapport. Medicinsk revision samt revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Proxima AB, Nacka Närsjukhus. Slutrapport revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Mars Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Medicinsk revision av farmakologiska

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Övningsjournal nummer 1. med kommentarer

Övningsjournal nummer 1. med kommentarer Övningsjournal nummer 1 med kommentarer 2005-10-20 Dok dat 2005-10-20 E mott Reg dat 2005-10-24 Öl Pbd Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig mens och myom.

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer