Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län"

Transkript

1 Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gällande från den 1 januari Denna bilaga är framtagen i samband med införandet av vårdval för specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård, Landstinget i Uppsala län. Samtliga krav och förutsättningar som gäller för att bedriva verksamhet inom vårdvalet fastslås i regelbok/förfrågningsunderlag för specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård (Dnr HSS ). Regelbok/förfrågningsunderlag för vårdvalet gäller från den 1 april 2014 samt gjorda revideringar. 1

2 Innehåll 1 DRG Tillåtna DRG Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärder/KVÅ Normalbesök Diagnoskoder Åtgärdskoder KVÅ, uppdelat per resursnivå Åtgärdskoder basuppdrag Åtgärdskoder tilläggsuppdrag Åtgärdskoder basuppdrag och tilläggsuppdrag Tilläggsersättning Tilläggsersättning för narkos - tilläggsuppdrag Tilläggsersättning gällande avancerad medicinsk service basuppdrag och tilläggsuppdrag Vårdkontakter utan ersättning Indirekta vårdkontakter Registrering av samtal gällande livsstil

3 1 DRG 1.1 Tillåtna DRG Uppdraget vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård i Landstinget i Uppsala län består primärt av DRG och KVÅ-koder inom specialiserad öron-, näs- och halssjukvård. Vårdvalet är begränsat till att omfatta följande DRG-koder: Tillåtna DRG för vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård DRG-Kod DRG-Namn A99O Läkarbesök sjd i nervsystemet O A99Z Läkare tel sjd i nervsystemet O C08O Op spottkörtel ej avlägsnande O C10O Op bihålor O C15O Div op öra näsa mun hals O C16O Div små op öra näsa mun hals O C17O Op för sömnapnésyndrom O C18O Näsplastik O C22O Op tons/aden O C29O Andra op öra näsa mun hals, O C50O Op munhåla O C70O Endoskopi övre luftvägar O C75O ÖNH-åtgärder större O C76O Sömnapnéutredning O C77O Undersökning dysfagi O C78O ÖNH-biopsier O C79O ÖNH-incisioner/suturer O C80O ÖNH-åtgärder övriga O C83O Audiometri resurskrävande O C84O Audiometri övrig O C99O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O C99Z Läkare tel sjd ÖNH-regionen O D75O Lungfunktionsundersökn O D77O Lungmedicinska åtgärder O D99O Läkarbesök andningssjd O D99Z Läkare tel andningssjd O E86O Kärlbiopsier O F99O Läkarbesök sjd matsmältningorg O F99Z Läkare tel sjd matsmältningorg O G99O Läkarbesök lever/gallvägsjd O H78O Punktionsbiopsi muskel/mjukdel O H79O Mjukdelsincisioner mindre O H99O Läkarbesök sjd muskel/skelett O H99Z Läkare tel sjd muskel/skelett O J20O Plastikkir hud/underhud O J39O Andra op hud/underhud O J76O Hudingrepp andra större O J77O Hudexcision huvud-hals o stor O 3

4 J78O J79O J99O J99Z L99O L99Z R05O R98O R98Z R99O S99O S99Z T01O T99O T99Z W09O W98O W99O W99Z X35O X36O X41O Hudexcision o biopsi, övrig O Hudingrepp övriga O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkare tel sjd hud/underhud O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkare tel endokr/metabol sjd O Andra op blodbildande organ O Läkarbesök blodsjukdom O Läkare tel blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkare tel infektion/hiv O Op psyk sjd eller beroende O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkare tel psyksjd/beroende O Op annan sjukvårdskontakt O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O Läkare andra problem O Allergi-immunbristutr m provok O Allergi-immunbristutr O Nuklearmed diagnostik O Ersättning utgår enligt nedanstående specifikation för delar av dessa DRG. De DRG som inte ingår i uppdraget ersätts inte. Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen. De åtgärder som utförs leder till ersättning på högsta nivån, dvs. en vårdkontakt med åtgärder på läkarbesök och läkarbesök ytterst resurskrävande, får en ersättning på sistnämnda nivån. KVÅ-koder som leder till ÖNH-operationer i grupp 3 t.o.m. 13 har högre ordning än basåtagandets KVÅ-koder. Sjuksköterskebesök som kräver en komplicerad konsultation av specialistläkare ska övergå till ett läkarbesök med tillhörande DRG och därmed inte registreras som sjuksköterskebesök. Om vårdkontakten har genomförts med bara åtgärder som är klassificerade som högspecialiserade/sällanförekommande utgår ingen ersättning, inte heller för eventuell tilläggsdebitering. 4

5 2 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering 2.1 Huvuddiagnos Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt. Det är den vid besöket slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. En patient som kontrolleras för en kronisk åkomma och som drabbats av en annan behandlingskrävande akut sjukdom får som regel den akuta sjukdomen som huvuddiagnos. För vissa vårdkontakter, t.ex. kontrollundersökningar efter behandlad och utläkt sjukdom, gäller särskilda klassifikationsregler. I dessa fall anges orsaken till kontakt med vården (en Z-kod) som huvuddiagnos. Sjukdomen som har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Även där man observerat och uteslutit sjukdom används Z-kod. Besök som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i KSH97 (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99). Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden ej är känd). Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex. L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden ej är känd). 2.2 Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnoser registreras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. 5

6 3 Åtgärder/KVÅ Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som inte är dokumenterade skall inte registreras. Med dokumenterad åtgärd avses att åtgärden är omnämnd i journalanteckningen för vårdkontakten. De åtgärder som påverkar DRG-grupperingen skall dokumenteras och registreras. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras. Åtgärder som inte påverkar DRG-grupperingen skall registreras enligt nedanstående specifikation i de fall de är ersättningsgrundande. KVÅ= Klassifikation av åtgärder. Beskriver bl.a. åtgärder som ligger utöver normalbesök och som har utförts, t.ex. spirometri, pricktest, läkemedelsinhalation, PC-provokation, m.m. 3.1 Normalbesök Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos läkare: Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Rutinundersökningar som görs på merparten av patienterna inom den egna specialiteten Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling Läkemedelsförskrivning Sjukskrivning Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och enklare omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Remiss UNS Kontakter med sjukvårdspersonal Rutinmässiga kontakter angående patienten med externa samarbetspartners 3.2 Diagnoskoder Länk till Socialstyrelsens hemsida: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) 3.3 Åtgärdskoder KVÅ, uppdelat per resursnivå KVÅ beskriver vad man har utfört för slags medicinska åtgärder. Åtgärderna skall registreras och belasta den vårdkontakt som faktureringen avser. 6

7 3.4 Åtgärdskoder basuppdrag Nedanstående DRG eller KVÅ-koder leder till basuppdrag. Läkarbesök, ÖNH-sjukvård DRG utan åtgärd (läkarbesök som enligt regelverket inte kräver specifik KVÅ-registrering) DRG-kod Namn Fördjupning A99O Läkarbesök sjd i nervsystemet O C99O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O D99O E99O F99O G99O H99O J99O L99O M99O R98O R99O S99O T99O U98O W98O W99O Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök sjd matsmältningsorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O Eller AD008 Epifaryngoskopi, endoskopisk AD015 Laryngoskopi med stel optik AD021 Nasalt borstprov AD022 Nasometri AD041 Tympanometri AD042 Ultraljud sinus AD050 Hörselutredning DD002 Borttagande av vaxpropp (exklusive spolning) DD008 Manipulationsbehandling vid yrsel DD016 Tamponadinläggning, öra DD019 Öronspolning DKW00 Koagulering av blodkärl vid näsblödning 7

8 DKW30 DKW99 DPC00 QAA10 QAB00 QAB05 QAB10 QAD00 QAD10 QXB10 TNX05 TPJ05 UDH02 UDQ12 Elektrokoagulation vid näsblödning Annat ingrepp vid näsblödning Avlägsnande av främmande kropp Incision i huvud-halsregion Hudsutur i huvud-halsregion Sårrevision i huvud-halsregion Omläggning eller förbandsbyte i huvud-halsregion Omläggning eller förbandsbyte vid brännskada i huvud-halsregion Revision av brännskada i huvud-halsregion Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region Enkel incision av mjukdelar, ospecificerad region Punktionsbiopsi av lymfkörtel Rinofaryngoskopi Flexibel laryngoskopi Läkarbesök, resurskrävande, ÖNH-sjukvård AD003 Audiogram med såväl luft- som benledningsmätning Mätning av luft- och benledning vid samtidig maskering av det kontralaterala örat AD004 AD012 AD025 AD026 AD037 AD038 AD039 AD047 AQ012 Barnaudiologiska test Impedansmätning inom audiologin Rinometri Rinomanometri Talaudiometriska test Tinnitusanalys Tinnitusutredning Tonaudiogram, endast luftledning Pricktest AV099 Sömnapnéutredning I Snarkutredning DKW10 DKW20 ENA00 TDM10 Främre nästamponad Bakre nästamponad Incision i farynx eller närliggande mjukdelar Punktion och spolning av käkhåla 8

9 Läkarbesök, mycket resurskrävande, ÖNH-sjukvård Kod Namn Fördjupning AA031 Elektronystagmografi och videonystagmografi AA091 AD036 AV114 DD008 DMW00 Videofrenzelundersökning Stroboskopisk undersökning av stämband Yrselutredning Manipulationsbehandling vid yrsel Anläggande av dränage i sinus maxillaris Läkarbesök, ytterst resurskrävande, ÖNH-sjukvård Kod Namn Fördjupning AD009 Fiberskopisk undersökning av orofaryngeal sväljning (FUS) AD010 AD011 Fiberskopisk undersökning av velofarynxfunktion Höghastighetsfilmning av stämbanden AE021 AV109 AV111 AD052 TEN10 DQE10 Videofluoroskopi av orofaryngeal sväljning Undersökning av sväljning och tal vid fiberskopi Undersökning av sväljning, ät- och drickförmåga Foniatrisk diagnostik av röst- och talstörningar Injektionsbehandling av velofarynx och nasofarynx inklusive injektionsbehandling i tubarostierna Injektion eller implantation av främmande material i stämband Inkl. undersökning av läkare med foniatrisk kompetens med videostroboskopi eller höghastighetskamerafilmning av larynx och stämband, inspelning och tolkning samt bedömning av röst- och talstörning Sjuksköterskebesök, ÖNH-sjukvård Kod Namn Fördjupning XS919 Sjuksköterska 9

10 3.5 Åtgärdskoder tilläggsuppdrag Nedanstående DRG eller KVÅ-koder leder till tilläggsuppdrag. ÖNH-operation, grupp 1 KVÅ-kod Namn DCA10 Paracentes av trumhinna DCA20 DCC00 Anläggande av mellanöredränage Avlägsnande av främmande kropp från mellanöra TDB00 Avlägsnande av främmande kropp från hörselgång ÖNH-operation, grupp 2 KVÅ-kod Namn AD048 BAA00 DAA00 DAB00 Epifaryngoskopi, endoskopisk med biopsi Biopsi av sköldkörteln Incision i ytteröra Resektion av tumör m.m. från ytteröra DAB10 DAC00 DAD00 DAD20 DAW99 DBA00 DBD00 DBW99 DCA00 DCW99 DEA00 DGA00 DHA00 DHA10 DHB00 DHB10 DHB20 DHB40 DHB45 Resektion av ytteröra Avlägsnande av främmande kropp från ytteröra Sutur av ytteröra Benfixering av öronprotes Annan operation på ytteröra Incision i yttre hörselgång Sutur av yttre hörselgång Annan operation på hörselgång Biopsi av trumhinna eller mellanöra Annan operation på trumhinna eller mellanöra Biopsi av processus mastoideus eller os temporale Biopsi av örontrumpet Incision i näsa Biopsi i näshåla Exstirpation från ytternäsa Exstirpation endonasalt Polypevulsio Konkotomi Destruktion av näsmusslans vävnad 10

11 DHC05 DHD10 DHW99 DJA00 DJA10 DMA00 DMA10 DMB00 DNA00 DPA00 DPA10 DQA10 EAA00 EAA10 EAA20 EAA30 EAA99 EAB00 EAB10 EAB20 EAW99 ECA20 ECA30 ECA99 EDA10 EEA10 EGA20 EHA00 EHA10 EHB00 EHB99 EHC00 EHW99 EJA00 EJA10 Avlägsnande av penetrerande främmande kropp från näsa Sluten reposition av näsfraktur Annan operation på näsa Incision i nässeptum Biopsi av nässeptum Biopsi av sinus maxillaris Exploration av sinus maxillaris Endonasal öppning av sinus maxillaris Biopsi av sinus ethmoidale Biopsi av sinus frontalis Biopsi av sinus sphenoidale Biopsi av larynx Incision i läpp Exstirpation av lokal förändring på läpp Resektion av överläpp Resektion av underläpp Annan incision i eller resektion av läpp Sutur av läpp Excision och plastik av läppfrenulum Läpprekonstruktion eller plastik Annan operation på läpp Biopsi av gingiva Resektion av gingivaförändring Annan incision i, biopsi eller excision av gingiva Biopsi av underkäke Biopsi av överkäke Biopsi av käkled Incision av gom Biopsi av gom Excision av lokal förändring i gom Annan resektion av gom Sutur av gom Annan operation på gom Incision i tunga eller munbotten Biopsi av tunga eller munbotten 11

12 EJA20 EJB00 EJB10 EJB20 EJB30 EJB99 EJC00 EJC20 EJW99 EKA00 EKA10 EKB00 EKB99 EKC00 EKC10 EKW99 ELA00 ELA30 ELB10 ELW99 EMA00 EMA10 EMA30 EMB00 EMC10 EMC99 EMW99 ENA10 ENB00 ENB99 ENC10 ENC30 ENC99 ENW99 Avlägsnande av främmande kropp från tunga eller munbotten Exstirpation av ranula Exstirpation av tungtumör Exstirpation av tungbastumör Exstirpation av munbottentumör Annan resektion av tunga eller munbotten Sutur av tunga eller munbotten Tungbandsplastik Annan operation på tunga eller munbotten Incision i kind Biopsi av kind Exstirpation av lokal förändring i kind Annan resektion av kind Sutur av kind Avlägsnande av främmande kropp från kind Annan operation på kind Incision i spottkörtel Biopsi av spottkörtel Exstirpation av glandula salivaria minor Annan operation på spottkörtel Incision i tonsill Biopsi av tonsill Biopsi av nasofarynx Exstirpation av tumör i tonsill eller adenoid Avlägsnande av främmande kropp från tonsill Annat rekonstruktivt ingrepp på tonsill eller adenoid Annan operation på tonsill eller adenoid Biopsi av farynx eller närliggande mjukdelar Excision eller exploration av lokal förändring i farynx Annan resektion av farynx eller närliggande mjukdelar Avlägsnande av främmande kropp från farynx Plastikoperation av farynx Annan rekonstruktion av farynx eller närliggande Annan operation på farynx eller närliggande mjukde PJW10 Incision i lymfkörtel 12

13 QAB99 QAC00 QAE00 QAE10 QAE20 QAE40 QAE99 QAF99 QAG20 QAJ99 QXB05 TDA00 TDA10 TDC00 TDH00 TDH10 TDJ00 TDM00 TDN00 TDP00 TDP10 TDQ00 TEA00 TEA10 TEC00 TED10 TEE00 TEG00 TEH00 TEJ00 TEL00 TEM00 TEN00 TEW99 Annan sårbehandling i huvud- halsregion Avlägsnande av subkutan främmande kropp i huvud-halsregion Hudexcision i huvud-halsregion Excision av hudförändring i huvud-halsregion Excision av annat ärr i huvud- halsregion Rekonstruktion vid missbildning eller hudsjukdom Annan excision eller rekonstruktion i huvud-halsregion Annan operation på hårbärande hud Operation för kroniskt sår eller fistel i huvud-halsregion Annan operation av estetiska orsaker i huvud-halsregion Sårrevision, ospecificerad region Biopsi av ytteröra eller yttre hörselgång Punktionsbiopsi av ytteröra eller yttre hörselgång Punktionsbiopsi av trumhinna Punktionsbiopsi av näsa Avlägsnande av främmande kropp från näshåla Punktionsbiopsi av nässkiljevägg Punktionsbiopsi av käkhåla Punktionsbiopsi av silbenshålor eller silbenet Punktionsbiopsi av pannhålor Punktionsbiopsi av kilbenshåla Punktionsbiopsi av struphuvud Biopsi av läpp Punktionsbiopsi av läpp Punktionsbiopsi av gingiva Punktionsbiopsi av underkäke Punktionsbiopsi av överkäke Punktionsbiopsi av käkled Punktionsbiopsi av gom Punktionsbiopsi av tunga och munbotten Punktionsbiopsi av spottkörtel Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid Punktionsbiopsi av farynx och närliggande mjukdelar Annat mindre ingrepp på läpp, tand, käke, mun eller svalg 13

14 TNA00 TNX00 TQW99 TQX00 UDH05 UDM02 UDM05 UEN05 DMB20 DNB30 DNW99 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, kotpelare Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, ospecificerad region Annat mindre ingrepp på hud eller subkutan vävnad Biopsi av hud Rinofaryngoskopi med biopsi Sinoskopi Sinoskopi med biopsi Orofaryngoskopi med biopsi Endoskopisk öppning av sinus maxillaris Extirpation av lokal förändring i ethmoidale Annan op ethmoidal ÖNH-operation, grupp 3 KVÅ-kod Namn DBD20 Plastikoperation av yttre hörselgång DCB00 DHD20 PJA10 PJD41 TPJ00 DBD20 Exstirpation (av polyp, granulation m. m.) Öppen reposition av näsfraktur Exploration av lymfkörtlar Exstirpation av cervikala lymfkörtlar Biopsi av ytlig lymfkörtel Plastikoperation av yttre hörselgång ÖNH-operation, grupp 4 KVÅ-kod Namn DAB20 Avlägsnande av preaurikulär fistel DJD10 Tillslutning av nässeptumperforation DJD20 Plastikoperation av nässeptum DJD30 Sluten reposition av nässeptumfraktur DJD40 Öppen reposition av nässeptumfraktur DJW99 Annan operation på nässeptum PAW23 Temporalisbiopsi ÖNH-operation, grupp 5 KVÅ-kod Namn DHB30 Avlägsnande av koanalpolyp via sinus maxillaris 14

15 ÖNH-operation, grupp 6 KVÅ-kod Namn DDC00 Borttagande av hörselbensprotes DLD00 Korrektionsplastik av näsans broskskelett DLD10 DLD20 DAD30 Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett Yttre näsplastik Plastikoperation av ytteröra ÖNH-operation, grupp 7 KVÅ-kod Namn DBB00 Exstirpation (av tumör, exostos) från hörselgång DCA30 DCD00 DCD10 DDA10 DDW99 DMB20 DNB10 DMB10 ENB40 Exploration av mellanöra Myringoplastik Tympanoplastik Exploration av hörselbenskedja Annan operation på hörselbenskedja Endoskopisk öppning av sinus maxillaris Endonasal ethmoidectomi Trepanation av sinus maxillaris med bred öppning och radikaloperation Exstirpation av lateral halscysta eller -fistel ÖNH-operation, grupp 8 (utöver grundersättningen tillkommer 3000:- för materialkostnad) KVÅ-kod Namn DDA00 Stapedotomi DDB00 Stapedektomi DDD05 DDD10 DDD20 Hörselbensplastik Interposition mellan malleus och stapes Interposition mellan trumhinna och stapesplatta ÖNH-operation, grupp 9 KVÅ-kod Namn EMB30 Adenoidektomi 15

16 ÖNH-operation, grupp 10 KVÅ-kod EMB30 + DCA20 Namn Abrasio + TMD ÖNH-operation, grupp 11 KVÅ-kod Namn EMB10 Tonsillektomi EMB15 Intrakapsulär destruktion av tonsill ÖNH-operation, grupp 12 KVÅ-kod EMB20 EMB15 + EMB30 Namn Adenotonsillektomi Intrakapsulär destruktion av tonsill + Adenoidektomi ÖNH-operation, grupp 13 KVÅ-kod Namn ENC40 Uvulo-palato-faryngoplastik 3.6 Åtgärdskoder basuppdrag och tilläggsuppdrag Nedanstående DRG eller KVÅ-koder gäller både för basuppdrag och för tilläggsuppdrag. Telefonrådgivning Alla KVÅ-koder DRG-kod Namn A99Z B99Z C99Z D99Z E99Z F99Z H99Z J99Z K99Z L99Z Läkare tel sjd i nervsystemet O Läkare tel ögonsjd O Läkare tel sjd i ÖNH-regionen O Läkarbesök tel andningssjd O Läkarbesök tel cirkulationssjd O Läkarbesök tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök tel sjd muskel/skelett O Läkarbesök tel sjd hud/underhud O Läkarbesök tel bröstkörtelsjd O Läkarbesök tel endokr/metabol sjd O 16

17 M99Z O99Z R98Z R99Z S99Z T99Z U98Z W99Z Läkarbesök tel sjd njure/urinvägar O Läkarbesök tel gynekologisk sjd O Läkarbesök tel blodsjukdom O Läkarbesök tel myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök tel psyksjd/beroende O Läkarbesök tel skada/förgiftning O Läkarbesök tel andra problem O Utfärdande av recept (utan besök) KVÅ-kod Namn XV008 Recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning som skickas eller inringes på patientens begäran. Telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård avses att vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök (läkarbesök). Behandlingsansvarig gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning. Följande kontakter ska inte rapporteras: Allmänna upplysningar samt råd angående om patienten bör uppsöka någon vårdinrättning eller inte. Telefonkontakt som leder till besök eller inskrivning i sluten vård i direkt anslutning till telefonkontakten. Förlängning av sjukskrivning, förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. Delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inkluderar remissvar och provsvar. Information om förberedelser inför en kommande vårdkontakt. Begäran om journalkopia, information om öppettider, bokning av tolk etc. 17

18 4 Tilläggsersättning 4.1 Tilläggsersättning för narkos - tilläggsuppdrag I ersättningarna ingår, basal pre- och perioperativ sedering/analgesi. Vid operationer skall den använda anestesimetoden anges speciellt om operationsåtgärden utförs i större anestesi, dvs. ledningsanestesi, spinalanestesi, epiduralanestesi eller generell anestesi. Det blir samma grupperingsresultat oavsett om man använder KKÅ-koderna för anestesi (ZXH20, ZXH40, ZXH50 resp. ZXH60) eller de mer specificerade anestesikoderna i KMÅ. Utöver den nationella KVÅ-koden för generell anestesi (leder till en korrekt DRG ) skall nedanstående KVÅ-koder (leder till tilläggsersättning) registreras för tilläggsersättning. UA011 Utöver basal pre- och perioperativ sedering/analgesi, där VUB Anestesisk medverkar vid ingrepp/undersökning i spontanandning (med eller utan syrgas) samt nödvändig tillsyn under uppvakning. Utöver basal pre- och perioperativ sedering/analgesi (med eller utan syrgas) där anestesipersonal medverkar vid ingrepp/undersökning i spontanandning samt nödvändig tillsyn under uppvakning UA012 UA013 Perioperativ anestesivård innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi med luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt nödvändig tillsyn under uppvakning. Utföres av alt. under tillsyn av anestesiläkare. Extra resurskrävande perioperativ anestesivård i inhalations/balanserad intravenös anestesi med luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt tillsyn under uppvakning. Perioperativa vården skall utföras av anestesiläkare. 18 Perioperativ anestesivård innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenösanestesi med luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt nödvändig tillsyn under uppvakningsförloppet. Anestesiåtgärden utförs av eller under ledning av läkare med specialistkompetens i anestesioch intensivvård. Extra resurskrävande perioperativ anestesivård (särskilt övervakningsbehov och utrustning) innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi med luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt nödvändig tillsyn under uppvakningsförloppet. Anestesiåtgärden utförs av läkare med specialistkompetens i anestesi- och intensivvård

19 4.2 Tilläggsersättning gällande avancerad medicinsk service basuppdrag och tilläggsuppdrag Åtgärder inom medicinsk service för vilka det finns koder i KVÅ som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registering. Endoskopi 1.410:- KVÅ-Kod Namn Fördjupning UJD02 Gastroskopi Esofagogastroduodenoskopi (EGD) UJD02 Gastroskopi EGD i narkos med anestesiolog UJD02 Gastroskopi EGD + propofol Arbetsfysiologi 1.250:- AF012 Arbets-EKG, standard Arbetsprov, standard AF012 Arbets-EKG, standard Arbetsprov, med pulsoximetri AF012 Arbets-EKG, standard Arbetsprov, med dynamisk spirometri Hjärtdiagnostik EKG, 650:- AF022 Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard EKG i vila, fullständigt AF024 Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard, tolkning EKG i vila, enbart tolkning och arkivering AF074 Ortostatiskt prov Ortostatiskt prov, 8 min AF039 Långtids-EKG-registrering (eventrecording) EKG, långtidsreg. 24 t (inkl C01) Lungfunktionsdiagnostik 1.100:- AG053 Spirometri, dynamisk Spirometri, dynamisk AG053 Spirometri, dynamisk Spirometri, standard (dynamisk + statisk) AG051 Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri standard+bronkdil. 19

20 AG051 AG051 AG051 AG051 Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri, metakolintest Spirometri, dynamisk+bronkdilatation Diffussionskapacitet Spirometri, torrluft Mag- och tarmundersökning, 2.500:- AJ016 Esofagusmanometri med Esofagus, manometri provokationstest AJ016 Esofagusmanometri med provokationstest Esofagus, ph 24t Neurofysiologi, 1.500:- AA025 Elektromyografi (EMG) UNS EMG standard AA025 Elektromyografi (EMG) UNS ENeG standard AA026 Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxinbehandling AA024 Elektroencefalografi (EEG), vaken EEG sömndepr. EMG registrering i samband med botulinumtoxin- inje Non-invasiv hjärtdiagnostik, 1.960:- AF020 Doppler ekokardiografi, transtorakal, Ekocardiografi, standard enkel Perifer cirkulationsdiagnostik, 1.550:- AF020 Doppler ekokardiografi, PO2 + Doppler, palpation transtorakal, enkel AF016 Blodtrycksmätning under lång tid, Blodtryck, 24 timmar noninvasiv AA018 Dopplerundersökning av hjärnans kärl Duplex, bukaorta AA018 Dopplerundersökning av hjärnans kärl Duplex, carotis (inkl vertebralis) bilat AA018 Dopplerundersökning av hjärnans kärl Duplex, venös insufficiens, unilat 20

21 Sömnapnéundersökning, 1.600:- AV100 Sömnapnéutredning II Sömnapné, standard AD025 Rinometri Akustisk rhinometri, omfattande Klinisk patologi, 650:- AV009 Biopsi UNS För patologi med kostnader understigande 1000:- OBS! Patologi inkl. Specialfärgning, kostnader överstigande 1000:- Cytologi i samband med operation Faktureras separat via vårdfaktura, bifoga laboratoriefakturan, kostnader ersätts helt. Fakturering/registrering av medicinsk service skall ske när fakturan från laboratoriet kommer. KVÅ-koden för medicinsk service skall registreras så att den belastar besöket när remitteringen skedde. Om kostnaden för provet överstiger 1000:- (totalt med snitt och färgning) faktureras mellanskillnaden (total kostnad 398:-) via Landstingets resurscentrum, bifoga labbfakturan. Datortomografi enkelsnitt, 1.880:- AE003 Datortomografi, munbotten AE003 Datortomografi, munbotten Munbotten utan och med kontrast AA011 Datortomografi, hjärna AA012 Datortomografi, hjärna, med intravenös kontrast AA011 Datortomografi, hjärna Hjärna utan och med kontrast AA016 Datortomografi, skallbas Skallbas med kontrast AA016 Datortomografi, skallbas Skallbas utan och med kontrast AA017 Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett AA017 Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett Sinus lågdos 21

22 AD007 Datortomografi, temporalben (öra) Öra/Hals, Temporalben/öra med kontrast AD007 Datortomografi, temporalben (öra) Öra/Hals, Temporalben/öra utan och med kontrast AE002 Datortomografi, käkleder Öra/Hals, Käkleder AE002 Datortomografi, käkleder Öra/Hals, Käkleder utan och med kontrast AD005 Datortomografi, hals och larynx Öra/Hals, Hals/larynx AD005 Datortomografi, hals och larynx Öra/Hals, Hals/larynx med kontrast AD005 Datortomografi, hals och larynx Öra/Hals, Hals/larynx utan o med kontrast AN016 Datortomografi, halsryggrad Kotpel/Bäcken, Halsrygg AN016 Datortomografi, halsryggrad Halsrygg med kontrast AN016 Datortomografi, halsryggrad Kotpel/Bäcken, Halsrygg utan och med kontrast AG009 Datortomografi, torax Thorax, hjärta, lungor, AG009 Datortomografi, torax mediastinum, Thorax kontrast bröst AG009 Datortomografi, torax Thorax utan och med kontrast AJ004 AJ004 AJ004 Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, buk (ospecificerat) Mag/Buk/mm,Buk eller del därav inkl retr Mag/Buk/mm,Buk enl.ovan med kontrast Mag/Buk/mm, Buk enl.ovan utan och med kon Datortomografi multislice & 3D, 3.000:- AV013 Datortomografi UNS Skallens delar,3-d Angio: Hjärna AV013 Datortomografi UNS Skallens delar,skalle/ ansiktsskelett/ AV013 Datortomografi UNS Öron/Hals, 3-D Angio: Halskärl 22

23 Hals- och bröstorgan, 990:- AD028 AF053 AF053 Röntgenundersökning, halsens mjukdelar (inklusive trakea) Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) Halsens mjukdelar Hjärta Lungor Lungor liggande eller stående Magnetisk resonanstomografi, 3.700:- AA045 Magnetresonanstomografi, hjärna Hjärna AA045 Magnetresonanstomografi, hjärna Hjärna med i.v. kontrast AC016 Magnetresonanstomografi, orbita Orbita AC016 Magnetresonanstomografi, orbita Orbita med i.v. kontrast AA050 Magnetresonanstomografi, skallbas Skallbas AA050 Magnetresonanstomografi, skallbas Skallbas med i.v. kontrast AA049 Magnetresonanstomografi, sella turcica Sella med i.v. kontrast AA051 Magnetresonanstomografi, skalle, sinus Sinus och ansiktsskelett AD018 Magnetresonanstomografi, hals och larynx Neo/kranialnervsutredning pharynx, larynx,ansik AA051 Magnetresonanstomografi, skalle, sinus Sinus med i.v. kontrast och ansiktsskelett AD020 Magnetresonanstomografi, temporalben Öron (öra) AD020 Magnetresonanstomografi, temporalben Öron med i.v. kontrast (öra) AE005 Magnetresonanstomografi, käkleder AD018 Magnetresonanstomografi, hals och larynx Hals/larynx och/eller plexus AD018 Magnetresonanstomografi, hals och larynx Hals/larynx och/eller plexus med i.v. kontrast AN035 AN035 Magnetresonanstomografi, bröstryggrad Magnetresonanstomografi, bröstryggrad AN035 Magnetresonanstomografi, bröstryggrad Bröstrygg Hals,övre bröstrygg/övre helrygg Hals,övre bröstrygg/övre helrygg med kontrast 23

24 AN044 Magnetresonanstomografi, ländryggrad Nedre bröst och ländrygg/nedre helrygg/ AG025 Datortomografi, sakrum Thorax med bröstorg.och/eller scapula,clav.ste AG025 Datortomografi, sakrum Thorax med bröstorgan och/eller scapula,clav.s AG024 Datortomografi, sakroiliakaleder Angio aorta/cava med grenar + hals- eller hjärta Magtarmkanal och bukorgan, 1.680:- AD030 Röntgenundersökning, hypofarynx Hypopharynx och esofagus m. och esofagus enkel AD030 AD030 AJ050 Röntgenundersökning, hypofarynx och esofagus Röntgenundersökning, hypofarynx och esofagus Röntgenundersökning, ventrikel och duodenum Hypophar o esofag. m.enkel el dubbel Esofagus m. Enkel eller dubbelkontrast Ventrikel och duodenum Nuklearmed. Undersökningar, 2.800:- AB047 Skintigrafi, tyreoidea Onkologi, Thyroidea Skelett och Rörelseorgan, 830:- AN088 Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett Skalle AN088 AN088 AN088 AN082 AN082 AN082 AN082 Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett Sinus Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett Underkäke Ansiktsskelett/överkäke/näsa/or bita Sternum Halsryggrad Halsryggrad med provokation Bröstryggrad 24

25 AN082 AN087 AN087 AN087 Bröstryggrad med provokation Ländryggrad Bäcken (Ingår utan ssk ersättning i lig Sacrum/coccyx med specialbilder Ultraljud, 1.100:- Kod Namn Fördjupning AD044 Ultraljudsundersökning, spottkörtlar Skalle, Spottkörtlar AD043 AD043 Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Hals/Bröst, Halsens mjukd. thyroidea, parathy Hals/Bröst, Thyroidea/parathyroidea inkl pu AD043 Ultraljudsundersökning halsens mjukdelar Hals/Bröst, Halsens mjukdelar AD043 Ultraljudsundersökning halsens mjukdelar Ulj halsens mjukdelar med punktion/biopsi AP073 Ultraljudsundersökning, halskärl, (duplexteknik) Halskärl med doppler AJ081 Ultraljudsundersökning, mag-tarmkanal Buk mm, Bukorgan inkl. gallblåsa, gallväg. mjälte AJ081 Ultraljudsundersökning, mag-tarmkanal Buk mm, Bukorgan utan och med kontrast AF065 Ultraljudsundersökning, bukaorta Buk mm, Aorta/v.cava AD043 Ultraljudsundersökning, halsens Skelett mm,mjukdelar mjukdelar UNS AD043 Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Skelett mm, Mjukdelar UNS inkl punktion 25

26 5 Vårdkontakter utan ersättning 5.1 Indirekta vårdkontakter Indirekta vårdkontakter ersättas ej. Endast tre indirekta vårdkontakter skall registreras, enligt registreringsanvisningar: XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient) XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare) XS008 Konferens om patient Ytterligare exempel på KVÅ-koder. Namn Konferens om patient (viktig att registrera vid konferens om patient) Konferens med patient (föräldrar räknas som patientens företrädare) Distanskonsultation Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen skall heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården Intyg, enkelt Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc. Åtgärden behöver inte registreras vid Normalbesök. Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Intyg, omfattande Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen) Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Kod XS008 XS007 XS004 GD002 GD003 GD001 26

27 Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket) Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. GD Registrering av samtal gällande livsstil Registrering av hälsosamtal sker med nedanstående koder. KVÅ-kod Namn Fördjupning DV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om tobaksbruk DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar DV121 Enkla råd om alkoholvanor Information och korta, generella råd om alkoholvanor DV122 Rådgivande samtal om alkoholvanor Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept) DV141 Enkla råd om matvanor Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor. DV142 Rådgivande samtal om matvanor Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar 27

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Specialistenhet Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2015-09-29 Uppdateringar

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o. Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.m 1 januari 2016 Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 13000 NERVSYSTEM,Lumbal myelografi 4099 Nervsystem 13100 NERVSYSTEM,Lumbothorakal

Läs mer

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 19661 NERVSYSTEM,NRB + genomlysning halsrygg 2152 Nervsystem 19662 NERVSYSTEM,NRB

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (18) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Minna Bergius Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron- näsa- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron- näsa- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1

Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1 Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1 I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för aktuell svensk version av NordDRG. Inga av felen är tillräckligt allvarliga

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015 Prislista 2015 Region Skåne Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Region Skåne Gäller från 1 januari 2015 Praktikertjänst Röntgen i

Läs mer

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva.

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva. Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0.

Läs mer

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE Prislista 2011 (gäller fr o m 2011-07-01), Röntgenklinik Us-kod Undersökning Pris 2011 200 01 Granskning: 1-2 us rtg/ultraljud Ersta 290 200 02 Granskning: Mer än 2 us rtg/ultraljud Ersta 290 201 01 Granskning:

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2013-01-10 Viktig information

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Öron-, näsa-, halsmottagningen i Höllviken. Verksamhetsberättelse 2013

Öron-, näsa-, halsmottagningen i Höllviken. Verksamhetsberättelse 2013 Öron-, näsa-, halsmottagningen i Höllviken Verksamhetsberättelse 2013 Hemsida www.nashalsan.se Öron- näsa halsmottagningen i Höllviken är sedan 20 år en viktig länk mellan allmänmedicinen och den sjukhusanknutna

Läs mer

Prislista Unilabs AB 2015

Prislista Unilabs AB 2015 Prislista Unilabs AB 2015 Kod EFTERGRANSKNING Undersökningsnamn Pris/ undersökning (SEK) 200 01 P0 Granskning konventionell röntgen 510 280 01 P0 Granskn/demo DT/MR 816 290 01 P0 Granskn/demo ulj 510 800

Läs mer

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL www.ptjrontgen.se Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2016 Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2016 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2016 Region Skåne 2016 1.0 Gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2017 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2017 Region Skåne 2017 1.0 Gäller från 1 januari 2017 Prislista 2017 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 13300 Myelografi cervikal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervblockad 2 372 kr 30002 Demo

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Huvud-Hals - Anmälan. 10:11 Onsdag, Oktober 05,

Huvud-Hals - Anmälan. 10:11 Onsdag, Oktober 05, Huvud-Hals - Anmälan 10:11 Onsdag, Oktober 05, 2016 1 Namn Förkortning Beskrivning Datatyp A Anmälande klinik a_anmkli Anmälande klinik visas bara i monitors formulär. Registreras med en kod i monitorformuläret

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (39) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-12-17

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod 00005 Narkos på röntgenavdelning 382 435 00013 Rotablator 6 294 7 175 00067 Tryckmätning intravaskulärt 6 294 7 175 00095 Ultraljud endovaskulärt 6 294 7 175 00087 Resistmätning 1 043 1 190 10001 Eftergranskning

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN PRISLISTA 2014 RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN lista 2014 Soskod Klartext undersökning 10001 Granskning av neuroradiologiska undersökningar annan avd 790 10002 Demonstration av neuroradiologiska undersökningar

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 675 785 1 200 100.02 Dem av tid gransk us 439 549 964

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT ÅBOLANDS SJUKHUS AFFÄRSVERK Priser år 2015

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT ÅBOLANDS SJUKHUS AFFÄRSVERK Priser år 2015 INREMEDICIN Öppen vård á pris TMS-AVO-10-1 Normalt besök 50 TMS-AVO-10-2 Krävande besök 90 TMS-AVO-10-4 Dagssjukhus 220 TMS-AVO-10-6 Yttre konsultation 80 Bäddavdelningsvård à pris TMS-VOS-10-1 Grundvårddag

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Bilaga 1 KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (13) KVÅ- och ATC-koder

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

USkod Klartext Pris 2014

USkod Klartext Pris 2014 RÖNTGENPRISER 2014 USkod Klartext Pris 2014 anm. 00700 Injektion sentinelbröstus Vbg 2 475,00 00710 Injektion Myocardscint 0,00 00900 Inj sentinelbröst Hstd 2 475,00 10001 Granskning av neuroradiologisk

Läs mer

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Röst- och talrubbningar Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Krav för medicinsk kompetens 3 Krav

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och intervention 2000 kr (00002) 2 000 00003 Extra materialkostnader

Läs mer

Diagnossättning och registrering av diagnoskoder i primärvården inför införandet av ACG. Lizabeth Bellander 2013-10-29

Diagnossättning och registrering av diagnoskoder i primärvården inför införandet av ACG. Lizabeth Bellander 2013-10-29 1 Diagnossättning och registrering av diagnoskoder i primärvården inför införandet av ACG Lizabeth Bellander 2013-10-29 1 2 Beskrivning av ACG ACG står för Adjusted Clinical Groups och det är ett system

Läs mer

Hörselverksamheten, Västra Götaland

Hörselverksamheten, Västra Götaland Hörselverksamheten, Västra Götaland Beslut ledningsgrupp 2010-06-22 Justerad 2010-11-23. Förtydligande av UD001 Justerad 2012-03-19.Två nya koder. AV055 och HDVKU18. HDVKU18 är en intern kod, ej till VEGA.

Läs mer

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn.

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. DRG 2016 med 2013 års vikter Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. För vårdval BUMM är poängpriset=24 700kr from

Läs mer

Logikändringar i NordDRG version 2016

Logikändringar i NordDRG version 2016 Avdelningen för Statistik och jämförelser Öppna jämförelse 1 Logikändringar i NordDRG version 2016 Här presenteras de större logikförändringarna som beslutats för svensk version av NordDRG för 2016, de

Läs mer

Revision av Aleris på Handens Närsjukhus

Revision av Aleris på Handens Närsjukhus HSN 2009-04-28 p 25 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ANMÄLAN 2009-03-31 HSN 0811-1300 Handläggare: Anita Cronholm Revision av Aleris på Handens Närsjukhus Ärendet Avdelningen för Somatisk

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

MOTSVARIGHETSTABELL FÖR ÅTGÄRDSKATALOGEN FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER OCH STAKES KLASSIFIKATION AV ÅTGÄRDER I MUN OCH KÄKAR

MOTSVARIGHETSTABELL FÖR ÅTGÄRDSKATALOGEN FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER OCH STAKES KLASSIFIKATION AV ÅTGÄRDER I MUN OCH KÄKAR MOTSVARIGHETSTABELL FÖR ÅTGÄRDSKATALOGEN FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER OCH STAKES Undersökningar 1 MOTSVARIGHETSTABELL -KODER OCH STAKES SAA01 Begränsad undersökning av munnen Patientrelaterad del

Läs mer

Kompetensmodell inom anestesi och intensivvård

Kompetensmodell inom anestesi och intensivvård Kompetensmodell inom anestesi och intensivvård Självskattningsformulär för: Som läkare och anestesiolog är det nödvändigt att genom hela sin yrkesverksamma karriär upprätthålla och utveckla kompetens och

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2010:1646 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2011. Regeringen föreskriver

Läs mer

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 010227 Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 1. Örats sjukdomar. Örats anatomi och fysiologi Undersöka örat och bedöma trumhinnestatus i otomikroskop Differentialdiagnostik vid otalgi Handläggning

Läs mer

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor

Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öron-näs-halssjukdomar för distriktssköterskor Öronsjukdomar Akut otit Örats anatomi Hur vanligt? Akut öroninflammation hos barn c:a 300.000 fall/år Små barn drabbas mest 2 års ålder 50% 7 års ålder 80%

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2008:960 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare under primärvårdstjänstgöring PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning,

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Bilaga 1 Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Arbetsprocess och beslutsordning 2016-06-03 Aktuellt läge våren 2016

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2012:655 Utkom från trycket den 20 november 2012 utfärdad den 8 november 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-05-11

Läs mer

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Poäng Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Nedanstående priser används då relevant DRG-prissättning inte är möjlig.

Nedanstående priser används då relevant DRG-prissättning inte är möjlig. 1 (12) Datum Enheten för Ekonomistyrning 2014-03-27 Prislista för öppen- och sluten vård, undersökningar och åtgärder vid hälso- och sjukvårdens samt folktandvårdens inrättningar i Värmland, avseende utomlänspatienter

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

Multiprofessionella journalmallar och gemensam termbank

Multiprofessionella journalmallar och gemensam termbank Multiprofessionella journalmallar och gemensam termbank Skövde 2010-09-29 Camilla Eriksson Elisabeth Wehlander Omfattning 5 primärvårdsförvaltningar Habilitering & Hälsa Ca 6.500 användare Ca 120 enheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2014:1376 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen föresiver

Läs mer

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Ustyp Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00 1 + us poäng Jour

Läs mer

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01

KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 Särskilda åtgärder - Läkare 1 KODFÖRTECKNING - SÄRSKILDA ÅTGÄRDER Gäller från 2016-01-01 KOD ÅTGÄRD Arvode Reducerat arvode Anestesi och Intensivvård S101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel

Läs mer

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa PM GYN 2011 1(5) Reproduktiv Hälsa Inducerad abort Datum: 2009-08-01 Reviderat 2011-01-01 Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa Abortprocessen Telefonrådgivning Bokning

Läs mer

Del 3_7 sidor_11 poäng

Del 3_7 sidor_11 poäng Sigward von Oben, 73 år, söker dig på vårdcentralen för tilltagande besvär av sura uppstötningar. Detta har han haft hela livet, men tycker inte att han blir riktigt bra av medicinen längre och han har

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (11) KVÅ- och ATC-koder för registrering

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Klinisk fysiologi Amb1 1197 BLTR 24-timmars blodtrycksmätning (ambulatoriskt) Amb2 321 BLTR 24- timmars blodtrycksmätning, endast tolkning Ar01 1541 AEKG

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor. Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Informationsspecifikation för levnadsvanor Tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Prislista 2017 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi

Prislista 2017 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi Prislista 2017 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Klinisk fysiologi Amb1 1223 BLTR 24-timmars blodtrycksmätning (ambulatoriskt) Amb2 328 BLTR 24- timmars blodtrycksmätning endast tolkning Ar01 1574 AEKG

Läs mer

Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015

Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015 2015-10-14 Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015 Vad gör vi och vad vill vi veta? Vad gör vi? -munhåletumörer; främst kirurgi -orofarynx; strålbehandling -epifarynx, hypofarynx, larynx;

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Kursplan för Klinisk medicin 2, termin 7, programmet för läkarutbildning, Lunds universitet. Ladok kod: LÄLX74, LÄMX74 ( t o m vt 2007 LÄL574, LÄM574)

Kursplan för Klinisk medicin 2, termin 7, programmet för läkarutbildning, Lunds universitet. Ladok kod: LÄLX74, LÄMX74 ( t o m vt 2007 LÄL574, LÄM574) Kursplan för Klinisk medicin 2, termin 7, programmet för läkarutbildning, Lunds universitet Ladok kod: LÄLX74, LÄMX74 ( t o m vt 2007 LÄL574, LÄM574) Kursens benämning Klinisk medicin 2. Omfattning i poäng

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: 2016-11-28 Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (40) Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Problem i de övreluftvägarna hos COPD patienter. Lauri Peltonen MD Specialist på öron-näsa-halssjukdomar Sakkunnigläkare Filha ry

Problem i de övreluftvägarna hos COPD patienter. Lauri Peltonen MD Specialist på öron-näsa-halssjukdomar Sakkunnigläkare Filha ry Problem i de övreluftvägarna hos COPD patienter Lauri Peltonen MD Specialist på öron-näsa-halssjukdomar Sakkunnigläkare Filha ry Innehållet i presentationen Anatomi av övreluftvägar Betydelse av näsandning

Läs mer

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning SFS 1994:1121 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Rättelseblad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 1994 06 09 1994 07 14 2014 12 11 Rättelseblad 2004:756 har iakttagits. t.o.m. SFS

Läs mer

Core curriculum, ÖNH sjukdomar

Core curriculum, ÖNH sjukdomar 080515 Core curriculum, ÖNH sjukdomar Detta core curriculum är framarbetat av landets lärarkollegium inom öron, näs och halssjukdomar år 2008. Den utgör basen för vad som bör inhämtas under läkarutbildningen

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Till läsaren. Anvisningar om tillämpningen av tandvårdstaxan

Till läsaren. Anvisningar om tillämpningen av tandvårdstaxan Tandvårdstaxor Tandläkararvodestaxa Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner Taxa för munhygienistarvoden Utdrag ur taxan för radiologiska undersökningar Utdrag ur taxan för laboratorieundersökningar

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT 11

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT 11 Upprättad av Samordnare Ann-Kristin Åstrand Utvecklingsavd Hygiensjuksköterska Karin Medin, Enheten för vårdhygien Datum 2011-12-13 Dnr LS 2011/638 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT

Läs mer

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg Neurologi RDK Frösundavik 2011-03-23 Magnus Fogelberg Neurologi Läran om nervsystemet Hjärnan med hjärnstam och lillhjärna Ryggmärgen och dess rötter Perifera nerver Neuromuskulära övergången Muskler (primära

Läs mer

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling...

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer