Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting"

Transkript

1 1 (37) Somatisk specialistvård Specialistenhet Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m Senast uppdaterad Uppdateringar äldre än ett år har tagits bort från denna listning : Nya DRG för 2015 har tillkommit. Jämför Allmänt sidan 2 och DRG utan åtgärd sidan : DRG C55O har tillkommit; s : DRG C13O och J04O har tillkommit; s 2 och 4 Viktig information till användaren av detta dokument: Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Öron-, Näsa-, Halsmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos och åtgärdskoder (KVÅ). Uppdateringsarbetet sker lokalt. Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens och deras hemsida över Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) Det generella regelverket gällande registrering av vårdkontakter finns på

2 2 (37) Innehållsförteckning 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärder/ KVÅ Diagnoskoder Åtgärdskoder KVÅ Tilläggsersättning för narkos Tilläggsersättning gällande avancerad medicinsk service Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet Ytterligare exempel på KVÅ-koder, påverkar ej viktningen Registrering av samtal gällande livstil Allmänt Uppdraget Vårdval Öron- Näsa- Halsmottagning är begränsad att omfatta DRG-koderna A43O A44O A50O A51O A52O A56O A61O A62O A99O A99Z B35O C08O C10O C13O C15O C16O C17O C18O Läkarbesök vid tumörer i nervsystemet Läkarbesök vid degenerativa sjukdomar i nervsystemet Läkarbesök vid ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan Läkarbesök vid sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver Läkarbesök vid infektioner i nervsystemet exkl virusmeningit Läkarbesök vid kramper och huvudvärk Läkarbesök vid traumatisk hjärnskada Läkarbesök vid hjärnskakning Läkarbesök sjd i nervsystemet O Läkare tel sjd i nervsystemet O Läkarbesök vid neurologiska ögonsjukdomar Op spottkörtel ej avlägsnande O Op bihålor O Op hörselben & andra ben i öra O Div op öra näsa mun hals O Div små op öra näsa mun hals O Op för sömnapnésyndrom O Näsplastik O

3 3 (37) C22O C29O C30O C31O C32O C35O C36O C37O C40O C48O C49O C50O C55O C70O C75O C76O C77O C78O C79O C80O C83O C84O C99O C99Z D35O D45O D46O D47O D49O D50O D75O D77O D99O D99Z E47O E51O Op tons/aden O Andra op öra näsa mun hals, O Läkarbesök vid maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals Läkarbesök vid balansproblem, yrsel Läkarbesök vid näsblödning Läkarbesök vid infektioner i övre luftvägar och öron Läkarbesök vid krupp och laryngotrakeit Läkarbesök vid obstruktivt sömnapnésyndrom Läkarbesök vid nästrauma och näsdeformitet Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år Op munhåla O Läkarbesök vid tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering Endoskopi övre luftvägar O ÖNH-åtgärder större O Sömnapnéutredning O Undersökning dysfagi O ÖNH-biopsier O ÖNH-incisioner/suturer O ÖNH-åtgärder övriga O Audiometri resurskrävande O Audiometri övrig O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkare tel sjd ÖNH-regionen O Läkarbesök vid tumörer i andningsorganen Läkarbesök vid lungödem och respirationssvikt Läkarbesök vid kroniska obstruktiva lungsjukdomar Läkarbesök vid lunginflammation Läkarbesök vid bronkit och astma Läkarbesök vid onormala fynd och symtom i andningsorganen Lungfunktionsundersökn O Lungmedicinska åtgärder O Läkarbesök andningssjd O Läkare tel andningssjd O Läkarbesök vid hjärtsvikt och chock Läkarbesök vid sjukdomar i perifera kärl

4 4 (37) E53O E61O E65O E67O E68O E83O E86O E87O F39O F47O F49O F72O F99O F99Z G99O H44O H54O H55O H57O H59O H60O H61O H62O H63O H64O H67O H78O H79O H99O H99Z J04O J20O Läkarbesök vid hypertoni Läkarbesök vid sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, 0-17 år Läkarbesök vid hjärtarytmier och överledningsstörningar Läkarbesök vid synkope och kollaps Läkarbesök vid bröstsmärtor, ej angina pectoris Ekokardiografi O Kärlbiopsier O Ultraljud kärl O Läkarbesök vid maligna tumörer i matsmältningsorganen Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, >17 år Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år Endoskopi av övre gastrointestinalkanalen O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkare tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Bindvävsoperationer, öppenvård Läkarbesök vid maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer Läkarbesök vid bindvävssjukdomar och vaskuliter Läkarbesök vid specifika inflammatoriska artropatier Läkarbesök vid artroser Läkarbesök vid medicinska ryggsjukdomar Läkarbesök vid andra bensjukdomar Läkarbesök vid symtom från muskulatur, ben och bindväv Läkarbesök vid bursit, tendinit och myosit Läkarbesök vid eftervård vid sjukdomar i muskler, ben & bindväv Läkarbesök vid fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, 0-17 år Punktionsbiopsi muskel/mjukdel O Mjukdelsincisioner mindre O Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkare tel sjd muskel/skelett O Rev/hudtrpl O Plastikkir hud/underhud O

5 5 (37) J39O J40O J45O J50O J55O J56O J76O J77O J78O J79O J99O J99Z L40O L45O L55O L99O L99Z M40O R05O R06O R29O R60O R98O R98Z R99O S20O S30O S40O S99O S99Z T01O T99O T99Z U29O U30O U35O Andra op hud/underhud O Läkarbesök vid kroniska hudsår Läkarbesök vid svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom Läkarbesök vid inflammation i hud & underhud Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, >17 år Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, 0-17 år Hudingrepp andra större O Hudexcision huvud-hals o stor O Hudexcision o biopsi, övrig O Hudingrepp övriga O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkare tel sjd hud/underhud O Läkarbesök vid diabetes, >35 år Läkarbesök vid diabetes, 0-35 år Läkarbesök vid medfödda ämnesomsättningsrubbingar Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkare tel endokr/metabol sjd O Läkarbesök vid njur- och urinvägsinfektioner Andra op blodbildande organ O Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år Läkarbesök vid lymfom och icke-akut leukemi Läkarbesök vid malignitetsutredning Läkarbesök blodsjukdom O Läkare tel blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök vid postoperativa & posttraumatiska infektioner Läkarbesök vid feber av okänd orsak Läkarbesök vid virusinfektioner Läkarbesök infektion/hiv O Läkare tel infektion/hiv O Op psyk sjd eller beroende O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkare tel psyksjd/beroende O Läkarbesök vid skador Läkarbesök vid allergiska reaktioner Läkarbesök vid förgiftningar, toxiska effekter av mediciner

6 6 (37) U42O W09O W98O W99O W99Z X35O X36O X41O Läkarbesök vid behandlingskomplikationer utan kirurgisk åtgärd Op annan sjukvårdskontakt O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O Läkare andra problem O Allergi-immunbristutr m provok O Allergi-immunbristutr O Nuklearmed diagnostik O Ersättning utgår enligt nedanstående specifikation för delar av dessa DRG`n. De DRG som inte ingår i uppdraget ersätts inte. Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen, de åtgärder som utförs leder till ersättning på högsta nivån. D v s en vårdkontakt med åtgärder på läkarbesök, ÖNHmottagning och läkarbesök ytterst resurskrävande, ÖNH-mottagning får en ersättning på sistnämnda nivån. KVÅ-koder som leder till ÖNH-operationer i grupp 3 t o m 13 har högre ordning än basåtagandets KVÅ-koder. Om vårdkontakten har genomförts med bara åtgärder som är klassificerade som högspecialiserade/sällanförekommande utgär ingen ersättning, inte heller för ev tilläggsdebitering. Det generella regelverket gällande registeringar finns på 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Detta dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Öron-, Näsa-, Halsmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos och åtgärdskoder (KVÅ). 1.1 Huvuddiagnos Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt. Det är den vid besöket slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. En patient som kontrolleras för en kronisk åkomma och som drabbats av en annan behandlingskrävande akut sjukdom får som regel den akuta sjukdomen som huvuddiagnos.

7 7 (37) För vissa vårdkontakter, ex. kontrollundersökningar efter behandlad och utläkt sjukdom, gäller särskilda klassifikationsregler. I dessa fall anges orsaken till kontakt med vården (en Z- kod) som huvuddiagnos. Sjukdomen som har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Även där man observerat och uteslutit sjukdom används Z-kod. Besök som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i KSH97 (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99). Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden ej är känd). Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex. L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden ej är känd). 1.2 Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnoser registreras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. 1.3 Åtgärder/ KVÅ Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som inte är dokumenterade skall inte registreras. Med dokumenterad åtgärd avses att åtgärden är omnämnd i journalanteckningen för vårdkontakten. De åtgärder som påverkar DRG-grupperingen skall dokumenteras och registreras. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras. Åtgärder som inte påverkar DRG-grupperingen skall registreras enligt nedanstående specifikation i de fall de är ersättningsgrundande. KVÅ= Klassifikation av åtgärder. Beskriver bl.a. åtgärder som ligger utöver normalbesök och som har utförts, t.ex.spirometri, pricktest, läkemedelsinhalation, PC-provokation, m.m. Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos läkare: Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Rutinundersökningar som görs på merparten av patienterna inom den egna specialiteten Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling Läkemedelsförskrivning

8 8 (37) Sjukskrivning Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och enklare omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Remiss UNS Kontakter med sjukvårdspersonal Rutinmässiga kontakter angående patienten med externa samarbetspartners 1.4 Diagnoskoder Länk: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) 1.5 Åtgärdskoder KVÅ KVÅ beskriver vad man har utfört för slags medicinska åtgärder. Åtgärderna skall registreras och belasta det vårdkontakt som faktureringen avser. Nedanstående DRG eller KVÅ-koder leder till Läkarbesök, ÖNH-mottagning DRG utan åtgärd (läkarbesök som enligt regelverket inte kräver specifik KVÅ-registrering) DRG-kod Namn Fördjupning A43O A44O A50O A51O A52O A56O A61O A62O Läkarbesök vid tumörer i nervsystemet Läkarbesök vid degenerativa sjukdomar i nervsystemet Läkarbesök vid ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan Läkarbesök vid sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver Läkarbesök vid infektioner i nervsystemet exkl virusmeningit Läkarbesök vid kramper och huvudvärk Läkarbesök vid traumatisk hjärnskada Läkarbesök vid hjärnskakning

9 9 (37) A99O B35O C30O C31O C32O C35O C36O C37O C40O C48O C49O C99O D35O D45O D46O D47O D49O D50O D99O E47O Läkarbesök sjd i nervsystemet O Läkarbesök vid neurologiska ögonsjukdomar Läkarbesök vid maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals Läkarbesök vid balansproblem, yrsel Läkarbesök vid näsblödning Läkarbesök vid infektioner i övre luftvägar och öron Läkarbesök vid krupp och laryngotrakeit Läkarbesök vid obstruktivt sömnapnésyndrom Läkarbesök vid nästrauma och näsdeformitet Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkarbesök vid tumörer i andningsorganen Läkarbesök vid lungödem och respirationssvikt Läkarbesök vid kroniska obstruktiva lungsjukdomar Läkarbesök vid lunginflammation Läkarbesök vid bronkit och astma Läkarbesök vid onormala fynd och symtom i andningsorganen Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök vid hjärtsvikt och chock

10 10 (37) E51O E53O E61O E65O E67O E68O E99O F39O F47O F49O F99O G99O H54O H55O H57O H59O H60O H61O H62O H63O Läkarbesök vid sjukdomar i perifera kärl Läkarbesök vid hypertoni Läkarbesök vid sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, 0-17 år Läkarbesök vid hjärtarytmier och överledningsstörningar Läkarbesök vid synkope och kollaps Läkarbesök vid bröstsmärtor, ej angina pectoris Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök vid maligna tumörer i matsmältningsorganen Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, >17 år Läkarbesök vid buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök vid maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer Läkarbesök vid bindvävssjukdomar och vaskuliter Läkarbesök vid specifika inflammatoriska artropatier Läkarbesök vid artroser Läkarbesök vid medicinska ryggsjukdomar Läkarbesök vid andra bensjukdomar Läkarbesök vid symtom från muskulatur, ben och bindväv Läkarbesök vid bursit, tendinit och myosit

11 11 (37) H64O H67O H99O J40O J45O J50O J55O J56O J99O L40O L45O L55O L99O M40O M99O R06O R29O R60O R98O R99O S20O Läkarbesök vid eftervård vid sjukdomar i muskler, ben & bindväv Läkarbesök vid fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, 0-17 år Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkarbesök vid kroniska hudsår Läkarbesök vid svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom Läkarbesök vid inflammation i hud & underhud Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, >17 år Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, 0-17 år Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök vid diabetes, >35 år Läkarbesök vid diabetes, 0-35 år Läkarbesök vid medfödda ämnesomsättningsrubbingar Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök vid njur- och urinvägsinfektioner Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år Läkarbesök vid lymfom och icke-akut leukemi Läkarbesök vid malignitetsutredning Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkarbesök vid postoperativa

12 12 (37) S30O S40O S99O T99O U29O U30O U35O U42O U98O W98O W99O & posttraumatiska infektioner Läkarbesök vid feber av okänd orsak Läkarbesök vid virusinfektioner Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök vid skador Läkarbesök vid allergiska reaktioner Läkarbesök vid förgiftningar, toxiska effekter av mediciner Läkarbesök vid behandlingskomplikationer utan kirurgisk åtgärd Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O KVÅ-kod Namn Fördjupning AD008 Epifaryngoskopi, endoskopisk AD015 AD021 AD022 AD041 AD042 AD050 DD016 DD019 DKW00 DKW30 DKW99 DPC00 QAA10 Laryngoskopi med stel optik Nasalt borstprov Nasometri Tympanometri Ultraljud sinus Hörselutredning Tamponadinläggning, öra Öronspolning Koagulering av blodkärl vid näsblödning Elektrokoagulation vid näsblödning Annat ingrepp vid näsblödning Avlägsnande av främmande kropp Incision i huvud-halsregion

13 13 (37) QAB00 QAB05 QAB10 QAD00 QAD10 QXB10 TNX05 TPJ05 UDH02 UDQ12 Hudsutur i huvud-halsregion Sårrevision i huvud-halsregion Omläggning eller förbandsbyte i huvud-halsregion Omläggning eller förbandsbyte vid brännskada i huvudhalsregion Revision av brännskada i huvud-halsregion Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region Enkel incision av mjukdelar, ospecificerad region Punktionsbiopsi av lymfkörtel Rinofaryngoskopi Flexibel laryngoskopi Läkarbesök, resurskrävande, ÖNH-mottagning KVÅ-kod Namn Fördjupning AD003 Audiogram med såväl luft- som benledningsmätning Mätning av luft- och benledning vid samtidig maskering av det kontralaterala örat AD004 AD012 AD025 AD026 AD037 AD038 AD039 AD047 AQ012 Barnaudiologiska test Impedansmätning inom audiologin Rinometri Rinomanometri Talaudiometriska test Tinnitusanalys Tinnitusutredning Tonaudiogram, endast luftledning Pricktest AV099 Sömnapnéutredning I Snarkutredning DKW10 Främre nästamponad

14 14 (37) DKW20 ENA00 TDM10 Bakre nästamponad Incision i farynx eller närliggande mjukdelar Punktion och spolning av käkhåla Läkarbesök, mycket resurskrävande, ÖNH-mottagning Kod Namn Fördjupning AA031 Elektronystagmografi och videonystagmografi AA091 AD036 AV114 DD008 DMW00 Videofrenzelundersökning Stroboskopisk undersökning av stämbanden Yrselutredning Manipulationsbehandling vid yrsel Anläggande av dränage i sinus maxillaris Läkarbesök, ytterst resurskrävande, ÖNH-mottagning Kod Namn Fördjupning AD009 Fiberskopisk undersökning av orofaryngeal sväljning (FUS) AD010 AD011 AE021 AV109 AV111 AD052 Fiberskopisk undersökning av velofarynxfunktion un Höghastighetsfilmning av stämbanden Videofluoroskopi av orofaryngeal sväljning Undersökning av sväljning och tal vid fiberskopi Undersökning av sväljning, ätoch drickförmåga Foniatrisk diagnostik av röstoch talstörningar (!) Inkl. undersökning av läkare med foniatrisk kompetens med videostroboskopi eller höghastighetskamerafilmning av larynx och stämband, inspelning och tolkning samt bedömning av röst- och

15 15 (37) TEN10 DQE10 Injektionsbehandling av velofarynx och nasofarynx inklusive injektionsbehandling i tubarostierna Injektion eller implantation av främmande material i stämband talstörning ÖNH-operation, grupp 1 KVÅ-kod Namn Fördjupning DCA10 Paracentes av trumhinna DCA20 DCC00 TDB00 Anläggande av mellanöredränage Avlägsnande av främmande kropp från mellanöra Avlägsnande av främmande kropp från hörselgång ÖNH-operation, grupp 2 KVÅ-kod Namn Fördjupning AD048 Epifaryngoskopi, endoskopisk med biopsi BAA00 DAA00 DAB00 DAB10 DAC00 DAD00 DAD20 DAW99 DBA00 DBD00 DBW99 DCA00 Biopsi av sköldkörteln Incision i ytteröra Resektion av tumör m.m. från ytteröra Resektion av ytteröra Avlägsnande av främmande kropp från ytteröra Sutur av ytteröra Benfixering av öronprotes Annan operation på ytteröra Incision i yttre hörselgång Sutur av yttre hörselgång Annan operation på hörselgång Biopsi av trumhinna eller mellanöra

16 16 (37) DCW99 DEA00 DGA00 DHA00 DHA10 DHB00 DHB10 DHB20 DHB40 DHB45 DHC05 DHD10 DHW99 DJA00 DJA10 DMA00 DMA10 DMB00 DNA00 DPA00 DPA10 DQA10 EAA00 EAA10 EAA20 EAA30 EAA99 EAB00 EAB10 Annan operation på trumhinna eller mellanöra Biopsi av processus mastoideus eller os temporale Biopsi av örontrumpet Incision i näsa Biopsi i näshåla Exstirpation från ytternäsa Exstirpation endonasalt Polypevulsio Konkotomi Destruktion av näsmusslans vävnad Avlägsnande av penetrerande främmande kropp från näsa Sluten reposition av näsfraktur Annan operation på näsa Incision i nässeptum Biopsi av nässeptum Biopsi av sinus maxillaris Exploration av sinus maxillaris Endonasal öppning av sinus maxillaris Biopsi av sinus ethmoidale Biopsi av sinus frontalis Biopsi av sinus sphenoidale Biopsi av larynx Incision i läpp Exstirpation av lokal förändring på läpp Resektion av överläpp Resektion av underläpp Annan incision i eller resektion av läpp Sutur av läpp Excision och plastik av läppfrenulum EAB20 Läpprekonstruktion eller -

17 17 (37) EAW99 ECA20 ECA30 ECA99 EDA10 EEA10 EGA20 EHA00 EHA10 EHB00 EHB99 EHC00 EHW99 EJA00 EJA10 EJA20 EJB00 EJB10 EJB20 EJB30 EJB99 EJC00 EJC20 EJW99 EKA00 EKA10 EKB00 EKB99 EKC00 plastik Annan operation på läpp Biopsi av gingiva Resektion av gingivaförändring Annan incision i, biopsi eller excision av gingiva Biopsi av underkäke Biopsi av överkäke Biopsi av käkled Incision av gom Biopsi av gom Excision av lokal förändring i gom Annan resektion av gom Sutur av gom Annan operation på gom Incision i tunga eller munbotten Biopsi av tunga eller munbotten Avlägsnande av främmande kropp från tunga eller munbotten Exstirpation av ranula Exstirpation av tungtumör Exstirpation av tungbastumör Exstirpation av munbottentumör Annan resektion av tunga eller munbotten Sutur av tunga eller munbotten Tungbandsplastik Annan operation på tunga eller munbotten Incision i kind Biopsi av kind Exstirpation av lokal förändring i kind Annan resektion av kind Sutur av kind

18 18 (37) EKC10 EKW99 ELA00 ELA30 ELB10 ELW99 EMA00 EMA10 EMA30 EMB00 EMC10 EMC99 EMW99 ENA10 ENB00 ENB99 ENC10 ENC30 ENC99 ENW99 PJW10 QAB99 QAC00 QAE00 QAE10 Avlägsnande av främmande kropp från kind Annan operation på kind Incision i spottkörtel Biopsi av spottkörtel Exstirpation av glandula salivaria minor Annan operation på spottkörtel Incision i tonsill Biopsi av tonsill Biopsi av nasofarynx Exstirpation av tumör i tonsill eller adenoid Avlägsnande av främmande kropp från tonsill eller Annat rekonstruktivt ingrepp på tonsill eller aden Annan operation på tonsill eller adenoid Biopsi av farynx eller närliggande mjukdelar Excision eller exploration av lokal förändring i farynx Annan resektion av farynx eller närliggande mjukdelar Avlägsnande av främmande kropp från farynx eller n Plastikoperation av farynx Annan rekonstruktion av farynx eller närliggande m Annan operation på farynx eller närliggande mjukde Incision i lymfkörtel Annan sårbehandling i huvudhalsregion Avlägsnande av subkutan främmande kropp i huvud-ha Hudexcision i huvud-halsregion Excision av hudförändring i huvud-halsregion

19 19 (37) QAE20 QAE40 QAE99 QAF99 QAG20 QAJ99 QXB05 TDA00 TDA10 TDC00 TDH00 TDH10 TDJ00 TDM00 TDN00 TDP00 TDP10 TDQ00 TEA00 TEA10 TEC00 TED10 TEE00 TEG00 TEH00 TEJ00 Excision av annat ärr i huvudhalsregion Rekonstruktion vid missbildning eller hudsjukdom i Annan excision eller rekonstruktion i huvud-halsre Annan operation på hårbärande hud Operation för kroniskt sår eller fistel i huvud-ha Annan operation av estetiska orsaker i huvud-halsr Sårrevision, ospecificerad region Biopsi av ytteröra eller yttre hörselgång Punktionsbiopsi av ytteröra eller yttre hörselgång Punktionsbiopsi av trumhinna Punktionsbiopsi av näsa Avlägsnande av främmande kropp från näshåla Punktionsbiopsi av nässkiljevägg Punktionsbiopsi av käkhåla Punktionsbiopsi av silbenshålor eller silbenet Punktionsbiopsi av pannhålor Punktionsbiopsi av kilbenshåla Punktionsbiopsi av struphuvud Biopsi av läpp Punktionsbiopsi av läpp Punktionsbiopsi av gingiva Punktionsbiopsi av underkäke Punktionsbiopsi av överkäke Punktionsbiopsi av käkled Punktionsbiopsi av gom Punktionsbiopsi av tunga och

20 20 (37) TEL00 TEM00 TEN00 TEW99 TNA00 TNX00 TQW99 TQX00 UDH05 UDM02 UDM05 UEN05 DMB20 DNB30 DNW99 munbotten Punktionsbiopsi av spottkörtel Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid Punktionsbiopsi av farynx och närliggande mjukdelar Annat mindre ingrepp på läpp, tand, käke, mun eller svalg Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, kotpelare e Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, ospecificerad region Annat mindre ingrepp på hud eller subkutan vävnad Biopsi av hud Rinofaryngoskopi med biopsi Sinoskopi Sinoskopi med biopsi Orofaryngoskopi med biopsi Endoskopisk öppning av sinus maxillaris Extirpation av lokal förändring i ethmoidale Annan op ethmoidal ÖNH-operation, grupp 3 KVÅ-kod Namn Fördjupning DBD20 Plastikoperation av yttre hörselgång DCB00 DHD20 PJA10 PJD41 TPJ00 DBD20 Exstirpation (av polyp, granulation m. m.) Öppen reposition av näsfraktur Exploration av lymfkörtlar Exstirpation av cervikala lymfkörtlar Biopsi av ytlig lymfkörtel Plastikoperation av yttre hörselgång

21 21 (37) ÖNH-operation, grupp 4 KVÅ-kod Namn Fördjupning DAB20 Avlägsnande av preaurikulär fistel DJD10 DJD20 DJD30 DJD40 DJW99 PAW23 Tillslutning av nässeptumperforation Plastikoperation av nässeptum Sluten reposition av nässeptumfraktur Öppen reposition av nässeptumfraktur Annan operation på nässeptum Temporalisbiopsi ÖNH-operation, grupp 5 KVÅ-kod Namn Fördjupning DHB30 Avlägsnande av koanalpolyp via sinus maxillaris ÖNH-operation, grupp 6 KVÅ-kod Namn Fördjupning DDC00 Borttagande av hörselbensprotes DLD00 DLD10 DLD20 DAD30 Korrektionsplastik av näsans broskskelett Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett Yttre näsplastik Plastikoperation av ytteröra ÖNH-operation, grupp 7 KVÅ-kod Namn Fördjupning DBB00 Exstirpation (av tumör, exostos) från hörselgång DCA30 DCD00 DCD10 Exploration av mellanöra Myringoplastik Tympanoplastik

22 22 (37) DDA10 DDW99 DMB20 DNB10 DNB20 DMB10 ENB40 Exploration av hörselbenskedja Annan operation på hörselbenskedja Endoskopisk öppning av sinus maxillaris Endonasal etmoidektomi Endoskopisk etmoidektomi Trepanation av sinus maxillaris med bred öppning och radikaloperation Exstirpation av lateral halscysta eller -fistel ÖNH-operation, grupp 8 (utöver grundersättningen tillkommer 3000:- för materialkostnad) KVÅ-kod Namn Fördjupning DDA00 Stapedotomi DDB00 DDD05 DDD10 DDD20 Stapedektomi Hörselbensplastik Interposition mellan malleus och stapes Interposition mellan trumhinna och stapesplatta ÖNH-operation, grupp 9 KVÅ-kod Namn Fördjupning EMB30 Adenoidektomi ÖNH-operation, grupp 10 KVÅ-kod Namn Fördjupning EMB30 + DCA20 Abrasio + TMD ÖNH-operation, grupp 11 KVÅ-kod Namn Fördjupning EMB10 Tonsillektomi EMB15 Intrakapsulär destruktion av

23 23 (37) tonsill ÖNH-operation, grupp 12 KVÅ-kod Namn Fördjupning EMB20 Adenotonsillektomi EMB15 + EMB30 Intrakapsulär destruktion av tonsill + Adenoidektomi ÖNH-operation, grupp 13 KVÅ-kod Namn Fördjupning ENC40 Uvulo-palato-faryngoplastik

24 24 (37) Telefonrådgivning Alla KVÅ-koder DRG-kod Namn Fördjupning A99Z B99Z C99Z D99Z E99Z F99Z H99Z J99Z K99Z L99Z M99Z O99Z R98Z R99Z S99Z T99Z U98Z W99Z Läkare tel sjd i nervsystemet O Läkare tel ögonsjd O Läkare tel sjd i ÖNH-regionen O Läkarbesök tel andningssjd O Läkarbesök tel cirkulationssjd O Läkarbesök tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök tel sjd muskel/skelett O Läkarbesök tel sjd hud/underhud O Läkarbesök tel bröstkörtelsjd O Läkarbesök tel endokr/metabol sjd O Läkarbesök tel sjd njure/urinvägar O Läkarbesök tel gynekologisk sjd O Läkarbesök tel blodsjukdom O Läkarbesök tel myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök tel psyksjd/beroende O Läkarbesök tel skada/förgiftning O Läkarbesök tel andra problem O Telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård avses att vårdkontakten ersätter ett öppenvårdsbesök (läkarbesök). Behandlingsansvarig gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling eller ytterligare utredning. Följande kontakter ska inte rapporteras: Allmänna upplysningar samt råd angående om patienten bör uppsöka någon vårdinrättning eller inte. Telefonkontakt som leder till besök eller inskrivning i sluten vård i direkt anslutning till telefonkontakten. Förlängning av sjukskrivning, förnyelse av läkemedelsrecept eller hjälpmedelsförskrivning för sedan tidigare kända problem utan ställningstagande till eventuella nytillkomna besvär. Delgivning av medicinskt utlåtande eller av undersökningsresultat, inkluderar remissvar och provsvar. Information om förberedelser inför en kommande vårdkontakt. Begäran om journalkopia, information om öppettider, bokning av tolk etc.

25 25 (37) Jämför regelverket för rapportering av vårdkontakter. Ersättning för telefonrådgivning vid en av KVÅ-koderna: XS012 Information och rådgivning med patient per telefon XS011 Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten 1.6 Tilläggsersättning för narkos I ersättningarna ingår, basal pre- och perioperativ sedering/analgesi. Vid operationer skall den använda anestesimetoden anges speciellt om operationsåtgärden utförs i större anestesi, dvs. ledningsanestesi, spinalanestesi, epiduralanestesi eller generell anestesi. Det blir samma grupperingsresultat oavsett om man använder KKÅ-koderna för anestesi (ZXH20, ZXH40, ZXH50 resp. ZXH60) eller de mer specificerade anestesikoderna i KMÅ. Utöver den nationella KVÅ-koden för generell anestesi(leder till en korrekt DRG ) skall nedanstående KVÅ-koder (leder till tilläggsersättning) registreras för tilläggsersättning KVÅ-kod Namn Fördjupning UA011 Utöver basal pre- och perioperativ sedering/analgesi, där VUB Anestesisk medverkar vid ingrepp/undersökning i spontanandning (med eller utan syrgas) samt nödvändig tillsyn under uppvakning. Utöver basal pre- och perioperativ sedering/analgesi (med eller utan syrgas) där anestesipersonal medverkar vid ingrepp/undersökning i spontanandning samt nödvändig tillsyn under uppvakning UA012 UA013 Perioperativ anestesivård innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi med luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt nödvändig tillsyn under uppvakning. Utföres av alt. under tillsyn av anestesiläkare. Extra resurskrävande perioperativ anestesivård i inhalations/balanserad intravenös anestesi med Perioperativ anestesivård innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenösanestesi med luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt nödvändig tillsyn under uppvakningsförloppet. Anestesiåtgärden utförs av eller under ledning av läkare med specialistkompetens i anestesioch intensivvård. Extra resurskrävande perioperativ anestesivård (särskilt övervakningsbehov och utrustning) innefattande

26 26 (37) luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt tillsyn under uppvakning. Perioperativa vården skall utföras av anestesiläkare. preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi med luftvägskontroll (mask/intubation/ventilation) samt nödvändig tillsyn under uppvakningsförloppet. Anestesiåtgärden utförs av läkare med specialistkompetens i anestesi- och intensivvård 1.7 Tilläggsersättning gällande avancerad medicinsk service Åtgärder inom medicinsk service för vilka det finns koder i KVÅ som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registering. Endoskopi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning UJD02 Gastroskopi EE4500 Esofagogastroduodenoskopi (EGD) eller del därav UJD02 Gastroskopi EE4505 EGD i narkos med anestesiolog UJD02 Gastroskopi EE4560 EGD + propofol Arbetsfysiologi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AF012 Arbets-EKG, standard FA01 Arbetsprov, standard AF012 Arbets-EKG, standard FA07 Arbetsprov, med pulsoximetri AF012 Arbets-EKG, standard FA08 Arbetsprov, med dynamisk spirometri

27 27 (37) Hjärtdiagnostik EKG Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard FC01 EKG i vila, AF022 fullständigt AF024 AF074 AF039 AF039 Lungfunktionsdiagnostik Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard, tolkning FC02 EKG i vila, enbart tolkning och arkivering Ortostatiskt prov FC05 Ortostatiskt prov, 8 min Långtids-EKG-registrering (eventrecording) Långtids-EKG-registrering (eventrecording) FC06 EKG, långtidsreg. 24 t (inkl C01) FC07 EKG, långtidsreg. 48 t (inkl C01) Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning Spirometri, dynamisk FL01 Spirometri, AG053 dynamisk AG053 AG051 AG051 AG051 AG051 AG051 Spirometri, dynamisk FL02 Spirometri, standard (dynamisk + statisk) Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri, före och efter bronkdilatation Spirometri, före och efter bronkdilatation FL03 Spirometri standard + bronkdil. FL04 Spirometri, metakolintest FL08 Spirometri, dynamisk+bronkdilatation FL17 Diffussionskapacitet Spirometri, före och efter bronkdilatation FL18 Spirometri, torrluft Mag- och tarmundersökning

28 28 (37) Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning Esofagusmanometri med FD02 Esofagus, AJ016 provokationstest manometri AJ016 Esofagusmanometri med provokationstest FD03 Esofagus, ph 24t Neurofysiologi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AA025 Elektromyografi (EMG) UNS FN05 EMG standard AA025 Elektromyografi (EMG) UNS FN06 ENeG standard AA026 AA024 Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxinbehandling FN39 EMG registrering i samband med botulinumtoxininje Elektroencefalografi (EEG), vaken FN04 EEG sömndepr. Non-invasiv hjärtdiagnostik Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning Doppler ekokardiografi, FE02 Ekocardiografi, AF020 transtorakal, enkel standard Perifer cirkulationsdiagnostik Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning Dopplerundersökning av FP03 PO2 + Doppler, AP032 enstaka perifera kärl palpation AF016 AA018 AA018 Blodtrycksmätning under lång tid, noninvasiv FP27 Blodtryck, 24 timmar Dopplerundersökning av hjärnans kärl FP42 Duplex, bukaorta Dopplerundersökning av hjärnans kärl FP57 Duplex, carotis (inkl vertebralis) bilat

29 29 (37) AA018 Dopplerundersökning av hjärnans kärl FP60 Duplex, venös insufficiens, unilat Sömnapnéundersökning Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AV100 Sömnapnéutredning II FS02 Sömnapné, standard AD025 Rinometri FS11 Akustisk rhinometri, omfattande Klinisk patologi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AV009 Biopsi UNS För patologi med kostnader understigande 1000:- OBS Patologi inkl Specialfärgning, kostnader överstigande 1000:- Cytologi i samband med operation Faktureras separat via vårdfaktura, bifoga laboratoriefakturan, kostnader ersätts helt. Fakturering/registrering av medicinsk service skall ske när fakturan från laboratoriet kommer. KVÅ-koden för medicinsk service skall registreras så att den belastar besöket när remitteringen skedde. Om kostnaden för provet överstiger 1000:- (totalt med snitt och färgning) faktureras mellanskillnaden (total kostnad 398:-) via Vårdfaktura, bifoga labbfakturan. Datortomografi enkelsnitt Kod Namn Fördjupning, FUMS-undersökning Datortomografi, R80300 DATORTOMO,Skallens AE003 munbotten delar,munbotten AE003 Datortomografi, R80381 DATORTOMO,Skallens

30 30 (37) AA011 AA012 AA011 AA016 AA016 AA016 AA017 AA017 AA017 AA017 AD007 AD007 AD007 AE002 AE002 AD005 AD005 AD005 munbotten delar,munbotten utan och med ko Datortomografi, hjärna R81000 DATORTOMO,Skallens delar,hjärna Datortomografi, hjärna, med intravenös kontrast R81080 DATORTOMO,Skallens delar,hjärna med kontrast Datortomografi, hjärna R81081 DATORTOMO,Skallens delar,hjärna utan och med kontr Datortomografi, skallbas Datortomografi, skallbas Datortomografi, skallbas Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81300 DATORTOMO,Skallens delar,skallbas R81380 DATORTOMO,Skallens delar,skallbas med kontrast R81381 DATORTOMO,Skallens delar,skallbas utan och med kon R81500 DATORTOMO,Skallens delar,skalle/ansiktsskelett/sin Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81510 DT Sinus lågdos Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett Datortomografi, temporalben (öra) Datortomografi, temporalben (öra) Datortomografi, temporalben (öra) Datortomografi, käkleder Datortomografi, käkleder Datortomografi, hals och larynx Datortomografi, hals och larynx Datortomografi, hals och larynx R81580 DATORTOMO,Skallens delar,skall/ansiktsskelett/sinu R81581 DATORTOMO,Skallens delar,skalle/ansiktsskelett/sin R81600 DATORTOMO,Öra/Hals,Temporalben/öra R81680 DATORTOMO,Öra/Hals,Temporalben/öra med kontrast R81681 DATORTOMO,Öra/Hals,Temporalben/öra utan och med ko R81700 DATORTOMO,Öra/Hals,Käkleder R81781 DATORTOMO,Öra/Hals,Käkleder utan och med kontrast R81800 DATORTOMO,Öra/Hals,Hals/larynx R81880 DATORTOMO,Öra/Hals,Hals/larynx med kontrast R81881 DATORTOMO,Öra/Hals,Hals/larynx utan

31 31 (37) AN016 AN016 AN016 AG009 AG009 AG009 AJ004 AJ004 AJ004 Datortomografi, halsryggrad o med kontr. R82000 DATORTOMO,Kotpel/Bäcken,Halsrygg Datortomografi, halsryggrad R82080 Halsrygg med kontrast Datortomografi, halsryggrad Datortomografi, torax R82081 DATORTOMO,Kotpel/Bäcken,Halsrygg utan och med kont R83000 DATORTOMO,Thorax,hjärta,lungor, mediastinum, bröst Datortomografi, torax R83080 DATORTOMO,Thorax med kontrast Datortomografi, torax R83081 DATORTOMO,Thorax utan och med kontrast Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, buk (ospecificerat) Datortomografi, buk (ospecificerat) R84000 DATORTOMO,Mag/Buk/mm,Buk eller del därav inkl retr R84080 DATORTOMO,Mag/Buk/mm,Buk enl.ovan med kontrast R84081 DATORTOMO,Mag/Buk/mm,Buk enl.ovan utan och med kon Datortomografi multislice & 3D Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AV013 Datortomografi UNS R81079 MULTISLICE,Skallens delar,3-d Angio: Hjärna AV013 Datortomografi UNS R81570 MULTISLICE,Skallens delar,skalle/ ansiktsskelett/ AV013 Datortomografi UNS R81879 MULTSLICE,Öron/Hals,3-D Angio: Halskärl Hals- och bröstorgan Kod Namn Fördjupning, FUMS-

32 32 (37) AD028 AF053 AF053 Röntgenundersökning, halsens mjukdelar (inklusive trakea) Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) undersökning R30400 HALS/BRÖST,Halsens mjukdelar R32000 HALS/BRÖST,Hjärta Lungor R32300 HALS/BRÖST,Lungor liggande eller stående m.liggand Magnetisk resonanstomografi Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning Magnetresonanstomografi, AA045 hjärna RM1000 MR, Hjärna AA045 AC016 AC016 AA050 AA050 AA049 AA051 AD018 AA051 Magnetresonanstomografi, hjärna RM1080 i.v. kontrast MR, Hjärna med Magnetresonanstomografi, orbita RM1200 MR, Orbita Magnetresonanstomografi, orbita RM1280 i.v. kontrast MR, Orbita med Magnetresonanstomografi, skallbas RM1300 MR, Skallbas Magnetresonanstomografi, skallbas Magnetresonanstomografi, sella turcica RM1380 MR, Skallbas med i.v. kontrast RM1480 i.v. kontrast MR, Sella med Magnetresonanstomografi, skalle, sinus och ansiktsskelett RM1500 MR, Sinus Magnetresonanstomografi, hals och larynx Magnetresonanstomografi, skalle, sinus och ansiktsskelett RM1508 MR, Neo/kranialnervsutredning pharynx,larynx,ansik RM1580 MR, Sinus med i.v. kontrast

33 33 (37) AD020 AD020 AE005 AD018 AD018 AN035 AN035 AN035 AN044 AG025 AG025 AG024 Magnetresonanstomografi, temporalben (öra) RM1600 MR, Öron Magnetresonanstomografi, temporalben (öra) RM1680 i.v. kontrast MR, Öron med Magnetresonanstomografi, käkleder RM1700 MR, Käkleder Magnetresonanstomografi, hals och larynx Magnetresonanstomografi, hals och larynx Magnetresonanstomografi, bröstryggrad Magnetresonanstomografi, bröstryggrad RM1800 MR, Hals/larynx och/eller plexus RM1880 MR, Hals/larynx och/eller plexus med i.v. kontrast RM2000 MR, Hals,övre bröstrygg/övre helrygg/ RM2080 MR, Hals,övre bröstrygg/övre helrygg med i.v. kont Magnetresonanstomografi, bröstryggrad RM2200 MR, Bröstrygg Magnetresonanstomografi, ländryggrad RM2400 MR, Nedre bröst och ländrygg/nedre helrygg/ Datortomografi, sakrum RM3000 MR, Thorax med bröstorg.och/eller scapula,clav.ste Datortomografi, sakrum RM3080 MR, Thorax med bröstorgan och/eller scapula,clav.s Datortomografi, sakroiliakaleder RM5180 MR, Angio aorta/cava med grenar + halseller hjär Magtarmkanal och bukorgan Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AD030 AD030 AD030 Röntgenundersökning, hypofarynx och esofagus Röntgenundersökning, hypofarynx och esofagus Röntgenundersökning, hypofarynx och esofagus R41100 MAG/TARM/BUK,Hypopharynx och esofagus m.enkel elle R41123 MAG/TARM/BUK, Hypophar o esofag. m.enkel el dubbel R41200 MAG/TARM/BUK,Esofagus m.

34 34 (37) AJ050 Röntgenundersökning, ventrikel och duodenum Enkel eller dubbelkontras R42000 MAG/TARM/BUK,Ventrikel och duodenum Nuklearmed. Undersökningar Kod Namn Fördjupning, FUMSundersökning AB047 Skintigrafi, tyreoidea R70900 NUKLEAR,Onkologi,Thyroidea Skelett och Rörelseorgan Kod Namn Fördjupning, FUMS-undersökning AN088 Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett R60100 SKALLENS DELAR,Skalle AN088 AN088 AN088 Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett R60200 SKALLENS DELAR,Ansiktsskelett/överkäke/näsa/orbita Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett R60300 SKALLENS DELAR,Sinus Skintigrafi, skelett, skalle eller ansiktsskelett R60800 SKALLENS DELAR,Underkäke AN082 R62000 BÅLSKELETT,Sternum AN082 R62100 BÅLSKELETT,Halsryggrad AN082 R62132 BÅLSKELETT,Halsryggrad med provokation AN082 R62200 BÅLSKELETT,Bröstryggrad AN082 R62232 BÅLSKELETT,Bröstryggrad med provokation AN087 R62300 BÅLSKELETT,Ländryggrad AN087 R62600 BÅLSKELETT,Bäcken (Ingår utan ssk ersättning i lig

35 35 (37) AN087 R62800 BÅLSKELETT,Sacrum/coccyx med specialbilder Ultraljud Kod Namn Fördjupning Ultraljudsundersökning, AD044 spottkörtlar R91400 ULTRALJ,Skalle,Spottkörtlar AD043 AD043 AD043 AD043 AP073 AJ081 AJ081 AF065 AD043 AD043 Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Ultraljudsundersökning, halskärl, (duplexteknik) Ultraljudsundersökning, mag-tarmkanal Ultraljudsundersökning, mag-tarmkanal R93300 ULTRALJ,Hals/Bröst,Halsens mjukd.thyroidea,parathy R93350 ULTRALJ,Hals/Bröst,Thyroidea/parathyroidea inkl pu R93500 mjukdelar ULTRALJ,Hals/Bröst,Halsens R93550 Ulj halsens mjukdelar med punktion/biopsi R93600 ULTRALJ,Hals/Bröst,Halskärl med doppler R94000 ULTRALJ,Buk mm,bukorgan inkl.gallblåsa,gallväg.mjä R94081 ULTRALJ,Buk mm,bukorgan utan och med kontrast Ultraljudsundersökning, bukaorta R94600 ULTRALJ,Buk mm,aorta/v.cava Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar R96300 UNS ULTRALJ,Skelett mm,mjukdelar R96350 ULTRALJ,Skelett mm,mjukdelar UNS inkl punktion 1.8 Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet Endast tre indirekta vårdkontakter skall registreras, enligt registreringsanvisningar: XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient) XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare) XS008 Konferens om patient 1.9 Ytterligare exempel på KVÅ-koder, påverkar ej viktningen Namn Kod

36 36 (37) Konferens om patient (viktig att registrera vid konferens om patient) Konferens med patient (föräldrar räknas som patientens företrädare) Distanskonsultation Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen skall heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården Intyg, enkelt Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc. Åtgärden behöver inte registreras vid Normalbesök. Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Intyg, omfattande Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen) Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket) Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. XS008 XS007 XS004 GD002 GD003 GD001 GD004 Registrering och avgiftshantering gällande intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar finns på Uppdragsguiden, patient- och avgiftshandboken.

37 37 (37) 1.10 Registrering av samtal gällande livstil Registrering av hälsosamtal sker med nedanstående koder. I uppföjningsbilagan för vårdvalet nämns specifikt DV111, DV112 och DV131. KVÅ-kod Namn Fördjupning DV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om tobaksbruk DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk Rådgivande dialog om tobaksbruk anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar DV121 Enkla råd om alkoholvanor Information och korta, generella råd om alkoholvanor DV122 Rådgivande samtal om alkoholvanor Rådgivande dialog om alkoholvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet Information och korta, generella råd om fysisk aktivitet DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Rådgivande dialog om fysisk aktivitet anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar. Samtalet kan också kompletteras med åtgärden FaR (fysisk aktivitet på recept) DV141 Enkla råd om matvanor Information och korta, generella råd och rekommendationer om matvanor DV142 Rådgivande samtal om matvanor Rådgivande dialog om matvanor anpassad till patientens hälsa, risknivå och andra förutsättningar

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gällande från den 1 januari 2016. Denna bilaga är framtagen i samband med införandet

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (18) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Minna Bergius Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron- näsa- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron- näsa- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o. Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.m 1 januari 2016 Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad öron-, näs- och halssjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 13000 NERVSYSTEM,Lumbal myelografi 4099 Nervsystem 13100 NERVSYSTEM,Lumbothorakal

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2013-01-10 Viktig information

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva.

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva. Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015 Prislista 2015 Region Skåne Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Region Skåne Gäller från 1 januari 2015 Praktikertjänst Röntgen i

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 19661 NERVSYSTEM,NRB + genomlysning halsrygg 2152 Nervsystem 19662 NERVSYSTEM,NRB

Läs mer

Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1

Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1 Problem i NordDRG 2014 Versionsbeteckning = SWE2014CC-SOS-PR1 I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för aktuell svensk version av NordDRG. Inga av felen är tillräckligt allvarliga

Läs mer

Prislista Unilabs AB 2015

Prislista Unilabs AB 2015 Prislista Unilabs AB 2015 Kod EFTERGRANSKNING Undersökningsnamn Pris/ undersökning (SEK) 200 01 P0 Granskning konventionell röntgen 510 280 01 P0 Granskn/demo DT/MR 816 290 01 P0 Granskn/demo ulj 510 800

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Bilaga 1 KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (13) KVÅ- och ATC-koder

Läs mer

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE Prislista 2011 (gäller fr o m 2011-07-01), Röntgenklinik Us-kod Undersökning Pris 2011 200 01 Granskning: 1-2 us rtg/ultraljud Ersta 290 200 02 Granskning: Mer än 2 us rtg/ultraljud Ersta 290 201 01 Granskning:

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 13300 Myelografi cervikal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervblockad 2 372 kr 30002 Demo

Läs mer

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL www.ptjrontgen.se Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2016 Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2016 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2016 Region Skåne 2016 1.0 Gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod 00005 Narkos på röntgenavdelning 382 435 00013 Rotablator 6 294 7 175 00067 Tryckmätning intravaskulärt 6 294 7 175 00095 Ultraljud endovaskulärt 6 294 7 175 00087 Resistmätning 1 043 1 190 10001 Eftergranskning

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2017 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2017 Region Skåne 2017 1.0 Gäller från 1 januari 2017 Prislista 2017 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator Diagnosklassificering Att ställa diagnos och att klassificera koda Hur ICD-10-SE är uppbyggd Öppenvårdskodning Bra att veta Att ställa diagnos Utifrån den behandlingsansvariges specifika kompetens i ord

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN PRISLISTA 2014 RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN lista 2014 Soskod Klartext undersökning 10001 Granskning av neuroradiologiska undersökningar annan avd 790 10002 Demonstration av neuroradiologiska undersökningar

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (39) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-12-17

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-05-11

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2009:1381 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Huvud-Hals - Anmälan. 10:11 Onsdag, Oktober 05,

Huvud-Hals - Anmälan. 10:11 Onsdag, Oktober 05, Huvud-Hals - Anmälan 10:11 Onsdag, Oktober 05, 2016 1 Namn Förkortning Beskrivning Datatyp A Anmälande klinik a_anmkli Anmälande klinik visas bara i monitors formulär. Registreras med en kod i monitorformuläret

Läs mer

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn.

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. DRG 2016 med 2013 års vikter Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. För vårdval BUMM är poängpriset=24 700kr from

Läs mer

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 675 785 1 200 100.02 Dem av tid gransk us 439 549 964

Läs mer

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och intervention 2000 kr (00002) 2 000 00003 Extra materialkostnader

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-04 Revisionshistorik Datum

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (40) Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: 2016-11-28 Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (11) KVÅ- och ATC-koder för registrering

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin 1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin Ansträngningsangina I20.8 Hypertoni I10.9 Diabetes mellitus E14 Hyperlipidemi E78.5 Angio AF037 2.

Läs mer

USkod Klartext Pris 2014

USkod Klartext Pris 2014 RÖNTGENPRISER 2014 USkod Klartext Pris 2014 anm. 00700 Injektion sentinelbröstus Vbg 2 475,00 00710 Injektion Myocardscint 0,00 00900 Inj sentinelbröst Hstd 2 475,00 10001 Granskning av neuroradiologisk

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Nedanstående priser används då relevant DRG-prissättning inte är möjlig.

Nedanstående priser används då relevant DRG-prissättning inte är möjlig. 1 (12) Datum Enheten för Ekonomistyrning 2014-03-27 Prislista för öppen- och sluten vård, undersökningar och åtgärder vid hälso- och sjukvårdens samt folktandvårdens inrättningar i Värmland, avseende utomlänspatienter

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Core curriculum, ÖNH sjukdomar

Core curriculum, ÖNH sjukdomar 080515 Core curriculum, ÖNH sjukdomar Detta core curriculum är framarbetat av landets lärarkollegium inom öron, näs och halssjukdomar år 2008. Den utgör basen för vad som bör inhämtas under läkarutbildningen

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (25) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Öron-, näsa-, halsmottagningen i Höllviken. Verksamhetsberättelse 2013

Öron-, näsa-, halsmottagningen i Höllviken. Verksamhetsberättelse 2013 Öron-, näsa-, halsmottagningen i Höllviken Verksamhetsberättelse 2013 Hemsida www.nashalsan.se Öron- näsa halsmottagningen i Höllviken är sedan 20 år en viktig länk mellan allmänmedicinen och den sjukhusanknutna

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Diagnosregistrering i p rimärvården primärvården Start 2012

Diagnosregistrering i p rimärvården primärvården Start 2012 Diagnosregistrering i primärvården Start 2012 UPPDRAGET Diagnosregistrering g g i primärvården behöver utvecklas så att alla yrkesgrupper med vårduppdrag registrerar diagnos och åtgärder. Start 1 januari

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2012 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Anvisningar för kodning av infekterade sår

Anvisningar för kodning av infekterade sår Anvisningar för kodning av infekterade sår Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Ustyp Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00 1 + us poäng Jour

Läs mer

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus 1.6 er Nord CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga Krontal (kostnadstrimning): 45 938 Krontal: 49 531 När -pris inte finns angivet tillämpas antingen patientspecifika priser

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Poäng Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

SVENSK THORAXKIRURGISK FÖRENING Swedish Association for Thoracic and Cardiovascular Surgery

SVENSK THORAXKIRURGISK FÖRENING Swedish Association for Thoracic and Cardiovascular Surgery SPECIALICERINGSUTBILDNING I THORAXKIRURGI Målbeskrivning för sidoutbildning Allmän målsättning: Specialiteten thoraxkirurgi har stora kunskaps- och färdighetssamband med kirurgi, anestesi och intensivvård,

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT ÅBOLANDS SJUKHUS AFFÄRSVERK Priser år 2015

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT ÅBOLANDS SJUKHUS AFFÄRSVERK Priser år 2015 INREMEDICIN Öppen vård á pris TMS-AVO-10-1 Normalt besök 50 TMS-AVO-10-2 Krävande besök 90 TMS-AVO-10-4 Dagssjukhus 220 TMS-AVO-10-6 Yttre konsultation 80 Bäddavdelningsvård à pris TMS-VOS-10-1 Grundvårddag

Läs mer

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 2011 1 (5) En klassifikationsskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer