Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting"

Transkript

1 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m Senast uppdaterad Viktig information till användaren av detta dokument: Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Ögonmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos och åtgärdskoder (KVÅ). Uppdateringsarbetet sker lokalt. Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens och deras hemsida över Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) Det generella regelverket gällande registrering av vårdkontakter finns på

2 2 (19) Innehållsförteckning 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärder/ KVÅ Diagnoskoder Åtgärdskoder KVÅ... 6 Allmänt Uppdraget Vårdval Ögonmottagning är begränsad att omfatta DRG-koderna TILLÅTNA DRG FÖR VÅRDVAL ÖGON DRG KOD DRG NAMN A99O Läkarbesök sjd i nervsystemet O A99Z Läkare tel sjd i nervsystemet O B11O Primära op iris O B12Q Ensidig linsop ej disciss sek katarakt O B15O Extraokul op ej orbita O B75O Ögondiagnostik m större åtgärd O B77O Ögondiagnostik m annan åtgärd O B78O Läkemedel i ögonregionen O B80O Ögonåtgärder terapeutiska O B81O Ögonfotografering O B99O Läkarbesök ögonsjd O B99Z Läkare tel ögonsjd O C99O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O C99Z Läkare tel sjd ÖNH-regionen O D99O Läkarbesök andningssjd O

3 3 (19) DRG KOD D99Z E99O E99Z F99O F99Z G99O H99O H99Z J39O J99O J99Z L99O L99Z M99O M99Z N99O O99O O99Z R98O R98Z R99O R99Z S99O S99Z T99O T99Z U98O U98Z W09O W98O W99O W99Z X55O Y78O Y83O DRG NAMN Läkare tel andningssjd O Läkarbesök cirkulationssjd O Läkare tel cirkulationssjd O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkare tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkare tel sjd muskel/skelett O Andra op hud/underhud O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkare tel sjd hud/underhud O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkare tel endokr/metabol sjd O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkare tel sjd njure/urinvägar O Läkarbesök sjd manliga könsorg O Läkarbesök gynekologisk sjd O Läkare tel gynekologisk sjd O Läkarbesök blodsjukdom O Läkare tel blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkare tel myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkare tel infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkare tel psyksjd/beroende O Läkarbesök skada/förgiftning O Läkare tel skada/förgiftning O Op annan sjukvårdskontakt O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O Läkare andra problem O Hjälpmedelsåtgärder O Ortoptistbesök O Sköterskebesök O Ersättning utgår enligt nedanstående specifikation för delar av dessa DRG`n. De DRG som inte ingår i uppdraget ersätts inte. Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen, de åtgärder som utförs leder till ersättning på högsta nivån. D v s en vårdkontakt med åtgärder på läkarbesök,

4 4 (19) Ögonmottagning och läkarbesök ytterst resurskrävande, Ögonmottagning får en ersättning på sistnämnda nivån. Undantag: Ortoptistbesök inom Ortoptiståtagande och ev läkarbesök inom basåtagande. Om vårdkontakten har genomförts med bara åtgärder som är klassificerade som högspecialiserade/sällanförekommande utgår ingen ersättning, inte heller för ev tilläggsdebitering. Det generella regelverket gällande registreringar finns på 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Detta dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Ögonmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos- och åtgärdskoder (KVÅ). 1.1 Huvuddiagnos Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt. Det är den vid besöket slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. En patient som kontrolleras för en kronisk åkomma och som drabbats av en annan behandlingskrävande akut sjukdom får som regel den akuta sjukdomen som huvuddiagnos. För vissa vårdkontakter, ex. kontrollundersökningar efter behandlad och utläkt sjukdom, gäller särskilda klassifikationsregler. I dessa fall anges orsaken till kontakt med vården (en Z- kod) som huvuddiagnos. Sjukdomen som har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Även där man observerat och uteslutit sjukdom används Z-kod. Besök som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i KSH97 (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99). Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden ej är känd). Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex. L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden ej är känd).

5 5 (19) 1.2 Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnoser registreras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. 1.3 Åtgärder/ KVÅ Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som inte är dokumenterade skall inte registreras. Med dokumenterad åtgärd avses att åtgärden är omnämnd i journalanteckningen för vårdkontakten. De åtgärder som påverkar DRG-grupperingen skall dokumenteras och registreras. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras. Åtgärder som inte påverkar DRG-grupperingen skall registreras enligt nedanstående specifikation i de fall de är ersättningsgrundande. KVÅ= Klassifikation av åtgärder. Beskriver bl.a. åtgärder som ligger utöver normalbesök och som har utförts, t.ex.spirometri, pricktest, läkemedelsinhalation, PC-provokation, m.m. Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos läkare: Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Rutinundersökningar som görs på merparten av patienterna inom den egna specialiteten Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling Läkemedelsförskrivning Sjukskrivning Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och enklare omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Remiss UNS Kontakter med sjukvårdspersonal Rutinmässiga kontakter angående patienten med externa samarbetspartners Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos sjuksköterska: Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Undersökning inklusive längd och vikt Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling

6 6 (19) Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Kontakter med sjukvårdspersonal Kontakter angående patienten med externa samarbetspartners 1.4 Diagnoskoder Länk: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) 1.5 Åtgärdskoder KVÅ KVÅ beskriver vad man har utfört för slags medicinska åtgärder. Åtgärderna skall registreras och belasta det vårdkontakt som faktureringen avser. Nedanstående KVÅ-koder leder till Läkarbesök, ögonmottagning DRG utan åtgärd (läkarbesök som enligt regelverket inte kräver specifik KVÅ-registrering) DRG-Kod Namn Fördjupning B990 Läkarbesök ögonsjd O C990 D990 E990 F990 G990 H990 J990 L990 M990 N990 O990 R980 R990 Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök sjd manliga könsorg O Läkarbesök gynekoligisk sjd O Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O

7 7 (19) S990 T990 U980 W980 W990 Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O eller AC008 Färgsinnestest AC010 Hertelmätning Mätning av graden av exoftalmus AC011 AC013 AC019 AC020 AC021 Keratometri Kontrastseendeundersökning Oftalmoskopi, binokulär Oftalmoskopi, direkt Oftalmoskopi, indirekt AC026 Pupilldilatation Fr o m (har under tiden lett till en högre ersättning) AC027 Refraktionering Vid besök hos läkare eller ortopist innefattade även utprovning och ordination av glas AC032 Synskärpeundersökning Innefattar ej refraktionering AC034 AC041 Tryckmätning, ögon Ögonbiomikroskopi, utan kontaktglas AC050 Stereoseende, undersökning av Med användande av röd-gröna glas AC060 Diplopitest Testning av ögonmotilitet i 9 blickriktningar CGC10 TCB10 Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna Epilering av cilier vid trikiasis

8 8 (19) Läkarbesök, resurskrävande, ögonmottagning AC007 Fotografering av ögat Exteriör respektive spalt AC009 AC014 Gonioskopi Laserbiomikroskopi av ögon AC015 Lees skärm Test för dubbelseende AC017 Mätning av hornhinnetjocklek Vid glaukom AC022 Mätning av näthinnetjocklek Okulär koherent tomografi, Heidelberg Retinal Tomography (HRT) AC033 Tryckkurva, ögon Flera ögontryckmätningar görs under en och samma dag AC038 AC039 AC040 Undersökningar vid misstänkt keratokonjunctivitis sicca Utvidgat färgsinnestest med anomaloskop Ögonbiomikroskopi, med kontaktglas Schirmers test och/eller breakup-time (BUP) och/eller färgning med Rose-Bengal AC043 Glaucoma Diagnostic (GCx) Kartlägger synnervshuvudet AC047 AC048 Skiaskopi Autorefraktometri DC002 Ögontryckssänkande åtgärd Manipulativ eller farmakologisk trycksänkande åtgärd med patienten kvar tills trycket normaliserats TCB20 XCC00 Injektion av läkemedel i ögonlock Diagnostisk spolning av tårkanaler Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod XCK00 Synfältsundersökning Ringsynfält, Competer, Humphrey m fl XCK10 Fotografering av ögonbotten

9 9 (19) Läkarbesök, mycket resurskrävande, ögonmottagning AC018 Neurooftalmologisk undersökning Undersökning av synfält, pupillreaktioner, motilitet, färgsinne, hornhinnesensibilitet, ev ytterligare us AC031 Synfältsundersökning, manuell Goldmann m flera (ej Donders och liknande test) AC035 AC036 AC044 AC046 AC049 AC052 XCD20 Ultraljudsundersökning av bulben Ultraljudsundersökning av orbita Ultraljudsbiomikroskopi (UBM) Korneal topografi, undersökning av Binokulärt blickfält, undersökning av Fluorescein-angiografi av ögonbotten Angiografi av ögonbotten A och/eller B-scan A och/eller B-scan Ultraljudsundersökning av främre segmentet Undersökning i Goldmannperimeter Ögonbottenangiografi med färgämnet fluorescein Kontrollbesök, sjuksköterskeåtgärd, ögonmottagning, (självständigt besök, se regelverk), vårdgivarkod 70 AC031 Synfältsundersökning, manuell Goldmann m flera (ej Donders och liknande test) AC033 Tryckkurva, ögon Flera ögontryckmätningar görs under en och samma dag AC034 Tryckmätning, ögon XCK00 Synfältsundersökning Ringsynfält, Competer, Humphrey m fl

10 10 (19) Ortoptistbehandling, Skelningsuppdraget, utförs av ortoptist, vårdgivarkod 81 AC025 Prismautjämning Mätning av skelvinkeln i olika blickriktningar, utprovning av prismor samt tillklippning av prismafolie AC028 Skelningsstatus Endast vid besök hos läkare eller ortopist DC010 Amblyopibehandling Övertäckning (lappbehandling) av ett öga i taget för att träna synen hos t.ex. barn med strabism GA019 Utprovning och underhåll av synkorrigerande hjälpmedel Ögonbottenfotografering, screening av diabetespatienter Tilläggskod T611, produkttyp E XCK10 Fotografering av ögonbotten Laserbehandling, främre CJB10 Laserdiscission av sekundär katarakt eller membran CJB40 CHC05 CHD00 CHD05 Främre laserkapsulotomi Laseriridotomi Lasertrabekuloplastik Selektiv lasertrabekuloplastik Laserbehandling, bakre CKC12 Fotokoagulation av näthinna, Tilläggskod för fotodynamisk teknik, se ZXC15

11 11 (19) Ögonoperation, nivå 1 CBA00 Incision i ögonlock CBA10 CBB00 CBB32 CBG00 CBG10 CBH00 CBH40 CBN00 CBW99 CCA20 CCA30 CCC00 CFC15 TCC10 TCW99 Biopsi av ögonlock Excision eller exkokleation av kalazion Destruktion av lokal förändring i ögonlock, tilläggskod för användande av laser eller annan teknik Elektrolysepilation av cilier Kryobehandling för trikiasis Kantotomi Uppklippning av tarsorafi Eversionssutur av ögonlock Annan operation på ögonlock Incision i tårpunkt eller tårkanalikel Incision i tårsäck Slutning av tårpunkt eller tårkanalikel Destruktion av förändring i bindelhinna, tilläggskod för användande av laser eller annan teknik Sondering av tårpunkt eller tårkanalikel Annat mindre ingrepp i ögonregion

12 12 (19) Ögonoperation, nivå 2 CBB10 Excision av hud, operation för dermatokalasis CBB15 CBB20 CBB30 CBB99 CBC00 CBC10 CBC99 CBD00 CBD99 CBG20 CBG99 CBH05 CBH10 CBH25 CBH99 Resektion av fettprolaps Resektion av hud och fettprolaps Exstirpation av tumör eller lokal Annat avlägsnande av tumör eller lokal förändring i ögonlock Sutur av ögonlock Avlägsnande av främmande kropp i ögonlock Annan operation vid skada på ögonlock Rekonstruktion av ögonlock med primärsutur Annan rekonstruktion av ögonlock Rekonstruktion av ögonlockskanten vid trikiasis Annan operation för trikiasis Kantopexi Rekonstruktion av kantus, eventuellt med transplantation Tarsorafi, inkl.total tarsorafi (medial och lateral) Annan operation på kantus eller ögonlockskant CBN10 Flytning och stramning av m. orbicularis occuli CBN20 CBN30 CBN40 CBN99 CCD00 Stramning av ögonlocksretraktorer Stramning canthalligament Excision av tarsus Annan ögonlocksoperation pga felställning Exstirpation och slutning av För yttre sköljning av ögat se DC011 Ögonspolning

13 13 (19) CCD99 CCW99 CFA00 CFA20 CFB00 CFB10 CFC00 CFW99 CGE50 CWA00 CWB00 CWC00 CWD00 CWE00 CWF00 CWW99 TCC30 tårfistel Annan rekonstruktiv operation på tårvägar Annan operation på tårvägar Incision i bindehinna Biopsi av bindehinna Sutur av sår i bindehinna Avlägsnande av främmande kropp i bindehinna Exstirpation av tumör i bindehinna Annan operation på bindehinna Excision av pterygium Reoperation för sårruptur Reoperation för ytlig infektion Reoperation för djup infektion Reoperation för ytlig blödning Reoperation för djup blödning Reoperation för anastomoseller suturinsufficiens Annan reoperation i ögonregion Intubation av tårkanal Ögonoperation, nivå 3 CBF40 Rekonstrution för ärrektropium CBJ00 CBJ20 CBJ30 CBJ40 Lyftning av ögonlock med suturslynga Tarsomyektomi på ögonlock Rekonstruktion av levatormuskelaponeuros Resektion av levatormuskel CBJ50 Operation för ögonbrynsptos Annan operation vid ansiktsförlamning, se AAP CBJ99 CBK00 Annan operation för ptos Korrektion av ögonlocksretraktion Inkl. myotomi eller partiell excision av ögonlockets tarsalmuskel eller

14 14 (19) CBK10 CBK99 CBL99 CCC50 CCD20 CCD30 CCD40 CCD50 CCD60 CFD00 CGE55 Operation för lagoftalmus Annan operation för lagoftalmus eller ögonlocksretraktion Annan operation vid blerfarospasm Exstirpation av tårsäck Sutur av tårkanalikel med intubation Rekonstruktion av tårkanalikel Perkutan dakryocystorinostomi Dakryocystorinostomi med inläggande av rör Transnasal dakryocystorinostomi Rekonstruktion av bindehinnan utan transplantat Excision av pterygium med konjunktival transplantation levatormuskel Telefonrådgivning DRG-kod A99Z B99Z C99Z D99Z E99Z F99Z H99Z J99Z L99Z M99Z O99Z R98Z R99Z S99Z T99Z U98Z Namn Läkare tel sjd i nervsystemet O Läkare tel ögonsjd O Läkare tel sjd ÖNH-regionen O Läkare tel andningssjd O Läkare tel cirkulationssjd O Läkare tel sjd matsmältningorg O Läkare tel sjd muskel/skelett O Läkare tel sjd hud/underhud O Läkare tel endokr/metabol sjd O Läkare tel sjd njure/urinvägar O Läkare tel gynekologisk sjd O Läkare tel blodsjukdom O Läkare tel myeloprolif sjd O Läkare tel infektion/hiv O Läkare tel psyksjd/beroende O Läkare tel skada/förgiftning O

15 15 (19) Telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med kvalificerad hälso och sjukvård i samband med telefonkontakt avses att sjukvårdspersonalen gjort en medicinsk bedömning och fattat beslut om behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning. Telefonkontakten ersätter på så sätt ett besök. Hit räknas också kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter från patienten för medicinska utlåtanden, t.ex. läkarutlåtanden om hälsotillstånd, men inte kontakter som bara innebär delgivning av utlåtandet. Brevkontakt med patient skall inte registreras. Utskick av tidigare ordinerat och utprovat hjälpmedel skall inte registreras inte heller vårdadministrativa kontakter som tidbokning och utskick av kallelse till en kommande vårdkontakt. Tilläggsersättning gällande avancerad medicinsk service Åtgärder inom medicinsk service för vilka det finns koder i KVÅ som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registering. Neurofysiologi, tilläggsersättning 5.640:-, FUMSundersökning FN24 Myasteniutredning Perifer cirkulationsdiagnostik, tilläggsersättning 1.550:-, FUMSundersökning Dopplerundersökning av FP57 Duplex, carotis (inkl AA018 hjärnans kärl vertebralis) bilat Klinisk patologi, tilläggsersättning 300:-, FUMSundersökning TNX00 Punktionsbiobsi För patologi med kostnader understigande 1000:- Cytologi i samband med operation Datortomografi enkelsnitt, tilläggsersättning 1.710:-

16 16 (19), FUMS-undersökning Datortomografi, munbotten R80300 DATORTOMO,Skallens AE003 delar,munbotten AA011 AA011 AC004 AA012 AA012 AA016 AA017 AA017 AA017 Datortomografi, hjärna R81000 DATORTOMO,Skallens delar,hjärna Datortomografi, hjärna R81081 DATORTOMO,Skallens delar,hjärna utan och med kontr Datortomografi, orbita R81200 DATORTOMO,Skallens delar,orbita Datortomografi, hjärna, med intravenös kontrast Datortomografi, hjärna, med intravenös kontrast R81280 DATORTOMO,Skallens delar,orbita med R81281 DATORTOMO,Skallens delar,orbita utan och Datortomografi, skallbas R81300 DATORTOMO,Skallens delar,skallbas Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81500 DATORTOMO,Skallens delar,skalle/ansiktsskelett/sin Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81580 DATORTOMO,Skallens delar,skall/ansiktsskelett/sinu Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81581 DATORTOMO,Skallens delar,skalle/ansiktsskelett/sin Hals- och bröstorgan, tilläggsersättning 460:-, FUMSundersökning AF053 AF053 Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) R32000 HALS/BRÖST,Hjärta Lungor R32300 HALS/BRÖST,Lungor liggande eller stående m.liggand

17 17 (19) Magnetisk resonanstomografi, tilläggsersättning 2.510:-, FUMSundersökning hjärna AA045 RM1000 MR, Hjärna AA045 AC016 AC016 AA050 AA050 AA049 AD018 AN035 AN044 AN045 hjärna RM1080 MR, Hjärna med i.v. kontrast orbita RM1200 MR, Orbita orbita RM1280 MR, Orbita med i.v. kontrast skallbas RM1300 MR, Skallbas skallbas RM1380 MR, Skallbas med i.v. kontrast sella turcica RM1480 MR, Sella med i.v. kontrast hals och larynx RM1508 MR, Neo/kranialnervsutredning pharynx,larynx,ansik bröstryggrad RM2000 MR, Hals,övre bröstrygg/övre helrygg/ ländryggrad RM2400 MR, Nedre bröst och ländrygg/nedre helrygg/ sakrum och sakroiliakaleder RM2600 MR, Sacroiliacaleder Skelett och Rörelseorgan, tilläggsersättning 460:-, FUMS-undersökning AA066 Röntgenundersökning, R60200 SKALLENS

18 18 (19) AD032 AE008 AN056 AN053 AN065 ansiktsskelett eller del därav (överkäke, näsben, orbita) DELAR,Ansiktsskelett/överkäke/näsa/orbita Röntgenundersökning, näsans bihålor R60300 SKALLENS DELAR,Sinus Röntgenundersökning, käkleder R60900 SKALLENS DELAR,Käkleder Röntgenundersökning, halsryggrad R62100 BÅLSKELETT,Halsryggrad Röntgenundersökning, bröstryggrad R62200 BÅLSKELETT,Bröstryggrad Röntgenundersökning, ländryggrad och sakroiliakaleder R62300 BÅLSKELETT,Ländryggrad Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet Endast tre indirekta vårdkontakter skall registreras, enligt registreringsanvisningar: XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient) XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare) XS008 Konferens om patient Hälsofrämjande åtgärd, ersätts ej i vårdvalet DV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om tobaksbruk Ytterligare exempel på KVÅ-koder, påverkar ej viktningen, ersätts ej i vårdvalet Namn Konferens med patient (föräldrar räknas som patientens företrädare) Distanskonsultation Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till Kod XS007 XS004

19 19 (19) kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen skall heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården Intyg, enkelt Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc. Åtgärden behöver inte registreras vid Normalbesök. Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Intyg, omfattande Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen) Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket) Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. GD002 GD003 GD001 GD004 Registrering och avgiftshantering gällande intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar finns på Uppdragsguiden, patient- och avgiftshandboken.

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o. Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gäller fr.o.m 1 januari 2016 Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (18) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Minna Bergius Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Hudmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Ändring i/tillägg till KKÅ rev. nov. 2004 per den 1 januari 2010

Ändring i/tillägg till KKÅ rev. nov. 2004 per den 1 januari 2010 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) Reviderad november 2004 gällande från den 1 januari 2010 Uppdaterad: 2009-12-09 Text i KKÅ rev. nov. 2004 AAG Stereotaktiska

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator

Diagnosklassificering. Maria Johansson Klassificeringskoordinator Diagnosklassificering Att ställa diagnos och att klassificera koda Hur ICD-10-SE är uppbyggd Öppenvårdskodning Bra att veta Att ställa diagnos Utifrån den behandlingsansvariges specifika kompetens i ord

Läs mer

Huvudprocesser i VIS

Huvudprocesser i VIS Huvudprocesser i VIS Glaukom Katarakt och övriga sjukdomar i ögats främre segment (Synstörningar och ögonsjukdomar hos barn) Diabetesretinopati Makuladegeneration Sektion Främre Främre/Operation Främre

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Specialistenhet Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Öronnäsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2015-09-29 Uppdateringar

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Bilaga 1 KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (13) KVÅ- och ATC-koder

Läs mer

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva.

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva. Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0.

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-05-11

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015 Uppdaterad 2015-05-01 Uppdaterad information är markerat med grått. sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Diarienummer: HSN 1409-1236

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (40) Avdelningen för somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval Hudmottagning - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Urval av diagnos och KVÅ-koder inom vårdval specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård Landstinget i Uppsala län Gällande från den 1 januari 2016. Denna bilaga är framtagen i samband med införandet

Läs mer

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport. December 2010. Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Revision av vårdtillfällen i slutenvård vid kvinnoklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus 2010 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning:

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning,

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, 2015-12-15 VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva

Slutrapport. Revision av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Aleris Sabbatsberg, Aleris Handen och Aleris Järva Slutrapport av dokumentation och registrering av brev- och telefonkontakter vid Sabbatsberg, Handen och Järva April Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning...

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet

Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Fördjupad uppföljning del 2 Ultragyn Sophiahemmet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-06-09 Diarienummer: 2017-0654 information Revisorer: Mathias Pålsson Överläkare Extern revisor

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Antagna av Sveriges ögonklinikchefer vid nationellt klinikchefsmöte 2008-09-25. 4:e rev. utgåvan Patientgrupper - sjukdomstillstånd Prio

Läs mer

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej.

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. PRISLISTA SÖRMLAND 2014 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. SLUTEN

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Slutrapport. Medicinsk revision samt revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Proxima AB, Nacka Närsjukhus.

Slutrapport. Medicinsk revision samt revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Proxima AB, Nacka Närsjukhus. Slutrapport revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid Mars Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Medicinsk revision av farmakologiska

Läs mer

Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE

Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE Priquest Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Syftet med Priquest är att fastställa indikationerna inför en kataraktoperation. Det är därför önskvärt att den

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Prislista Unilabs AB 2015

Prislista Unilabs AB 2015 Prislista Unilabs AB 2015 Kod EFTERGRANSKNING Undersökningsnamn Pris/ undersökning (SEK) 200 01 P0 Granskning konventionell röntgen 510 280 01 P0 Granskn/demo DT/MR 816 290 01 P0 Granskn/demo ulj 510 800

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Fallgropar trångvinkel. Lucian Vancea Glaukomklubben 2008

Fallgropar trångvinkel. Lucian Vancea Glaukomklubben 2008 Fallgropar trångvinkel Lucian Vancea Glaukomklubben 2008 Man 80 år Nyinflyttad POAG senaste åren (Cosopt + Xalatan) IOP 30-36 mmhg Sista månaden klagar över suddig syn ibland Papill och synfältspåverkan

Läs mer

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Detta dokument skapades 2017-12-24 04:49 Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Vem får informera om provsvar? Det finns inga särskilda

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-24 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Begrepp kring klassifikation och diagnos 1(5) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Läkaresällskapet Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad

Läs mer

Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö

Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö Handbok medicinsk registrering i PASiS webb-miljö Allmänt sid 2 Medicinsk registrering översikt sid 4 Medicinsk registrering öppen vård sid 6 Besöksregistrerade vårdkontakter sid 6 Ej besöksregistrerade

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Grå Starr - Kataraktoperationer

Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Grå Starr - Kataraktoperationer 1(14) Lathund över PASiS funktioner i webbmiljö Grå Starr - Kataraktoperationer Innehållsförteckning Inloggning...2 Besöksregistrering...4 Vårdkontakter...7 Frikort...9 Medicinsk registrering...10 Personuppgifter...13

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad hudsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-09 1 (3) HSN 1105-0476 Handläggare: Camilla Jakobsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 7 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (39) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-12-17

Läs mer

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Detta dokument skapades 2017-05-25 04:48 Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Vad är ett legitimationsyrke? Beskrivning För vissa

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning LS 1112-165 Specifik uppföljning 1 Uppföljning 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt Åtagande

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 2 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m

KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m KVÅ- och ATC-koder inom öppen hudsjukvård, Vårdval i Skåne Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens hemsida över Åtgärdskoder (KVÅ) 2 (11) KVÅ- och ATC-koder för registrering

Läs mer

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin

1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin 1. Någon form av angina. Pat har en stenos, är kodat. Hyperlipidemi sätts då man sätter in Simvastatin Ansträngningsangina I20.8 Hypertoni I10.9 Diabetes mellitus E14 Hyperlipidemi E78.5 Angio AF037 2.

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta.

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Manual för Psykiatri, psykolog Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Grundmall Psykiatri, psykolog

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013

Diagnosregistrering i primärvården. Repetition januari-februari 2013 Diagnosregistrering i primärvården Repetition januari-februari 2013 Syften med förändringen För att ha möjlighet att söka ut data om olika patientgrupper/diagnosgrupper på aggregerad nivå För att tydligare

Läs mer

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas.

Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: Influtna vårdavgifter avräknas. Bilaga 3 Prislista - Ersättning vårdval hud Uppdaterad: 2016-11-28 Influtna vårdavgifter avräknas. Grunden för ersättningen är läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och besök på telefon. Läkarbesöken är

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer