Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting"

Transkript

1 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m Senast uppdaterad Viktig information till användaren av detta dokument: Dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Ögonmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos och åtgärdskoder (KVÅ). Uppdateringsarbetet sker lokalt. Klicka på länken för att komma till Socialstyrelsens och deras hemsida över Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) Det generella regelverket gällande registrering av vårdkontakter finns på

2 2 (19) Innehållsförteckning 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Huvuddiagnos Bidiagnos Åtgärder/ KVÅ Diagnoskoder Åtgärdskoder KVÅ... 6 Allmänt Uppdraget Vårdval Ögonmottagning är begränsad att omfatta DRG-koderna TILLÅTNA DRG FÖR VÅRDVAL ÖGON DRG KOD DRG NAMN A99O Läkarbesök sjd i nervsystemet O A99Z Läkare tel sjd i nervsystemet O B11O Primära op iris O B12Q Ensidig linsop ej disciss sek katarakt O B15O Extraokul op ej orbita O B75O Ögondiagnostik m större åtgärd O B77O Ögondiagnostik m annan åtgärd O B78O Läkemedel i ögonregionen O B80O Ögonåtgärder terapeutiska O B81O Ögonfotografering O B99O Läkarbesök ögonsjd O B99Z Läkare tel ögonsjd O C99O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O C99Z Läkare tel sjd ÖNH-regionen O D99O Läkarbesök andningssjd O

3 3 (19) DRG KOD D99Z E99O E99Z F99O F99Z G99O H99O H99Z J39O J99O J99Z L99O L99Z M99O M99Z N99O O99O O99Z R98O R98Z R99O R99Z S99O S99Z T99O T99Z U98O U98Z W09O W98O W99O W99Z X55O Y78O Y83O DRG NAMN Läkare tel andningssjd O Läkarbesök cirkulationssjd O Läkare tel cirkulationssjd O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkare tel sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkare tel sjd muskel/skelett O Andra op hud/underhud O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkare tel sjd hud/underhud O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkare tel endokr/metabol sjd O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkare tel sjd njure/urinvägar O Läkarbesök sjd manliga könsorg O Läkarbesök gynekologisk sjd O Läkare tel gynekologisk sjd O Läkarbesök blodsjukdom O Läkare tel blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O Läkare tel myeloprolif sjd O Läkarbesök infektion/hiv O Läkare tel infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkare tel psyksjd/beroende O Läkarbesök skada/förgiftning O Läkare tel skada/förgiftning O Op annan sjukvårdskontakt O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O Läkare andra problem O Hjälpmedelsåtgärder O Ortoptistbesök O Sköterskebesök O Ersättning utgår enligt nedanstående specifikation för delar av dessa DRG`n. De DRG som inte ingår i uppdraget ersätts inte. Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt om dagen, de åtgärder som utförs leder till ersättning på högsta nivån. D v s en vårdkontakt med åtgärder på läkarbesök,

4 4 (19) Ögonmottagning och läkarbesök ytterst resurskrävande, Ögonmottagning får en ersättning på sistnämnda nivån. Undantag: Ortoptistbesök inom Ortoptiståtagande och ev läkarbesök inom basåtagande. Om vårdkontakten har genomförts med bara åtgärder som är klassificerade som högspecialiserade/sällanförekommande utgår ingen ersättning, inte heller för ev tilläggsdebitering. Det generella regelverket gällande registreringar finns på 1 Diagnos och åtgärder (KVÅ) registrering Detta dokument är framtaget i samband med införandet av nya avtal för Vårdval Ögonmottagning. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar inte för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella diagnos- och åtgärdskoder (KVÅ). 1.1 Huvuddiagnos Huvuddiagnos ska anges för samtliga läkarkontakter. Huvuddiagnos är det tillstånd för vilket patienten huvudsakligen utretts och behandlats under ett vårdtillfälle eller en annan vårdkontakt. Det är den vid besöket slut formulerade huvuddiagnosen som ska registreras och klassificeras. Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges som huvuddiagnos. En patient som kontrolleras för en kronisk åkomma och som drabbats av en annan behandlingskrävande akut sjukdom får som regel den akuta sjukdomen som huvuddiagnos. För vissa vårdkontakter, ex. kontrollundersökningar efter behandlad och utläkt sjukdom, gäller särskilda klassifikationsregler. I dessa fall anges orsaken till kontakt med vården (en Z- kod) som huvuddiagnos. Sjukdomen som har behandlats och inte längre finns kvar, ska kodas som en bidiagnos. Även där man observerat och uteslutit sjukdom används Z-kod. Besök som föranleds av en komplikation till kirurgiska åtgärder eller medicinsk vård kan klassificeras med kodserien T80-T88 eller med koder som finns i slutet av organsystemkapitel i KSH97 (E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96, N99). Förgiftning av läkemedel kodas med T ATC-kod för läkemedlet + orsakskod + kod för manifestation/symtom. (Annan T-kod om ATC-koden ej är känd). Ogynnsam inverkan av läkemedel kodas med manifestation, ex. L27.0 generaliserat läkemedelsexanthem + Y ATC-kod. (Annan Y-kod om ATC-koden ej är känd).

5 5 (19) 1.2 Bidiagnos Utöver den obligatoriska huvuddiagnosen kan som bidiagnoser registreras ett eller flera tillstånd som haft betydelse för den aktuella vårdkontakten. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras. 1.3 Åtgärder/ KVÅ Åtgärder som utförs i samband med vårdkontakten, som dokumenteras i journalen, klassificeras och registreras enligt KVÅ. Åtgärder som inte är dokumenterade skall inte registreras. Med dokumenterad åtgärd avses att åtgärden är omnämnd i journalanteckningen för vårdkontakten. De åtgärder som påverkar DRG-grupperingen skall dokumenteras och registreras. Åtgärder som ingår i ett normalbesök behöver inte registreras. Åtgärder som inte påverkar DRG-grupperingen skall registreras enligt nedanstående specifikation i de fall de är ersättningsgrundande. KVÅ= Klassifikation av åtgärder. Beskriver bl.a. åtgärder som ligger utöver normalbesök och som har utförts, t.ex.spirometri, pricktest, läkemedelsinhalation, PC-provokation, m.m. Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos läkare: Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Rutinundersökningar som görs på merparten av patienterna inom den egna specialiteten Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling Läkemedelsförskrivning Sjukskrivning Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och enklare omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Remiss UNS Kontakter med sjukvårdspersonal Rutinmässiga kontakter angående patienten med externa samarbetspartners Följande åtgärder ingår i ett normalbesök hos sjuksköterska: Genomgång av journal Inhämtande av anamnes Undersökning inklusive längd och vikt Uppföljning/kontroll av insatt behandling Beslut om ytterligare utredning/behandling

6 6 (19) Information till och samtal med patienten och eventuellt med närstående Suturtagning och omläggning Kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) och odlingar Journaldokumentation Bilddokumentation Kontakter med sjukvårdspersonal Kontakter angående patienten med externa samarbetspartners 1.4 Diagnoskoder Länk: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning (ICD-10-SE) 1.5 Åtgärdskoder KVÅ KVÅ beskriver vad man har utfört för slags medicinska åtgärder. Åtgärderna skall registreras och belasta det vårdkontakt som faktureringen avser. Nedanstående KVÅ-koder leder till Läkarbesök, ögonmottagning DRG utan åtgärd (läkarbesök som enligt regelverket inte kräver specifik KVÅ-registrering) DRG-Kod Namn Fördjupning B990 Läkarbesök ögonsjd O C990 D990 E990 F990 G990 H990 J990 L990 M990 N990 O990 R980 R990 Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O Läkarbesök andningssjd O Läkarbesök cirkulationssjd O Läkarbesök sjd matsmältningorg O Läkarbesök lever/gallvägsjd O Läkarbesök sjd muskel/skelett O Läkarbesök sjd hud/underhud O Läkarbesök endokr/metabol sjd O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Läkarbesök sjd manliga könsorg O Läkarbesök gynekoligisk sjd O Läkarbesök blodsjukdom O Läkarbesök myeloprolif sjd O

7 7 (19) S990 T990 U980 W980 W990 Läkarbesök infektion/hiv O Läkarbesök psyksjd/beroende O Läkarbesök skada/förgiftning O Läkarbesök smärtproblem O Läkarbesök andra problem O eller AC008 Färgsinnestest AC010 Hertelmätning Mätning av graden av exoftalmus AC011 AC013 AC019 AC020 AC021 Keratometri Kontrastseendeundersökning Oftalmoskopi, binokulär Oftalmoskopi, direkt Oftalmoskopi, indirekt AC026 Pupilldilatation Fr o m (har under tiden lett till en högre ersättning) AC027 Refraktionering Vid besök hos läkare eller ortopist innefattade även utprovning och ordination av glas AC032 Synskärpeundersökning Innefattar ej refraktionering AC034 AC041 Tryckmätning, ögon Ögonbiomikroskopi, utan kontaktglas AC050 Stereoseende, undersökning av Med användande av röd-gröna glas AC060 Diplopitest Testning av ögonmotilitet i 9 blickriktningar CGC10 TCB10 Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna Epilering av cilier vid trikiasis

8 8 (19) Läkarbesök, resurskrävande, ögonmottagning AC007 Fotografering av ögat Exteriör respektive spalt AC009 AC014 Gonioskopi Laserbiomikroskopi av ögon AC015 Lees skärm Test för dubbelseende AC017 Mätning av hornhinnetjocklek Vid glaukom AC022 Mätning av näthinnetjocklek Okulär koherent tomografi, Heidelberg Retinal Tomography (HRT) AC033 Tryckkurva, ögon Flera ögontryckmätningar görs under en och samma dag AC038 AC039 AC040 Undersökningar vid misstänkt keratokonjunctivitis sicca Utvidgat färgsinnestest med anomaloskop Ögonbiomikroskopi, med kontaktglas Schirmers test och/eller breakup-time (BUP) och/eller färgning med Rose-Bengal AC043 Glaucoma Diagnostic (GCx) Kartlägger synnervshuvudet AC047 AC048 Skiaskopi Autorefraktometri DC002 Ögontryckssänkande åtgärd Manipulativ eller farmakologisk trycksänkande åtgärd med patienten kvar tills trycket normaliserats TCB20 XCC00 Injektion av läkemedel i ögonlock Diagnostisk spolning av tårkanaler Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod XCK00 Synfältsundersökning Ringsynfält, Competer, Humphrey m fl XCK10 Fotografering av ögonbotten

9 9 (19) Läkarbesök, mycket resurskrävande, ögonmottagning AC018 Neurooftalmologisk undersökning Undersökning av synfält, pupillreaktioner, motilitet, färgsinne, hornhinnesensibilitet, ev ytterligare us AC031 Synfältsundersökning, manuell Goldmann m flera (ej Donders och liknande test) AC035 AC036 AC044 AC046 AC049 AC052 XCD20 Ultraljudsundersökning av bulben Ultraljudsundersökning av orbita Ultraljudsbiomikroskopi (UBM) Korneal topografi, undersökning av Binokulärt blickfält, undersökning av Fluorescein-angiografi av ögonbotten Angiografi av ögonbotten A och/eller B-scan A och/eller B-scan Ultraljudsundersökning av främre segmentet Undersökning i Goldmannperimeter Ögonbottenangiografi med färgämnet fluorescein Kontrollbesök, sjuksköterskeåtgärd, ögonmottagning, (självständigt besök, se regelverk), vårdgivarkod 70 AC031 Synfältsundersökning, manuell Goldmann m flera (ej Donders och liknande test) AC033 Tryckkurva, ögon Flera ögontryckmätningar görs under en och samma dag AC034 Tryckmätning, ögon XCK00 Synfältsundersökning Ringsynfält, Competer, Humphrey m fl

10 10 (19) Ortoptistbehandling, Skelningsuppdraget, utförs av ortoptist, vårdgivarkod 81 AC025 Prismautjämning Mätning av skelvinkeln i olika blickriktningar, utprovning av prismor samt tillklippning av prismafolie AC028 Skelningsstatus Endast vid besök hos läkare eller ortopist DC010 Amblyopibehandling Övertäckning (lappbehandling) av ett öga i taget för att träna synen hos t.ex. barn med strabism GA019 Utprovning och underhåll av synkorrigerande hjälpmedel Ögonbottenfotografering, screening av diabetespatienter Tilläggskod T611, produkttyp E XCK10 Fotografering av ögonbotten Laserbehandling, främre CJB10 Laserdiscission av sekundär katarakt eller membran CJB40 CHC05 CHD00 CHD05 Främre laserkapsulotomi Laseriridotomi Lasertrabekuloplastik Selektiv lasertrabekuloplastik Laserbehandling, bakre CKC12 Fotokoagulation av näthinna, Tilläggskod för fotodynamisk teknik, se ZXC15

11 11 (19) Ögonoperation, nivå 1 CBA00 Incision i ögonlock CBA10 CBB00 CBB32 CBG00 CBG10 CBH00 CBH40 CBN00 CBW99 CCA20 CCA30 CCC00 CFC15 TCC10 TCW99 Biopsi av ögonlock Excision eller exkokleation av kalazion Destruktion av lokal förändring i ögonlock, tilläggskod för användande av laser eller annan teknik Elektrolysepilation av cilier Kryobehandling för trikiasis Kantotomi Uppklippning av tarsorafi Eversionssutur av ögonlock Annan operation på ögonlock Incision i tårpunkt eller tårkanalikel Incision i tårsäck Slutning av tårpunkt eller tårkanalikel Destruktion av förändring i bindelhinna, tilläggskod för användande av laser eller annan teknik Sondering av tårpunkt eller tårkanalikel Annat mindre ingrepp i ögonregion

12 12 (19) Ögonoperation, nivå 2 CBB10 Excision av hud, operation för dermatokalasis CBB15 CBB20 CBB30 CBB99 CBC00 CBC10 CBC99 CBD00 CBD99 CBG20 CBG99 CBH05 CBH10 CBH25 CBH99 Resektion av fettprolaps Resektion av hud och fettprolaps Exstirpation av tumör eller lokal Annat avlägsnande av tumör eller lokal förändring i ögonlock Sutur av ögonlock Avlägsnande av främmande kropp i ögonlock Annan operation vid skada på ögonlock Rekonstruktion av ögonlock med primärsutur Annan rekonstruktion av ögonlock Rekonstruktion av ögonlockskanten vid trikiasis Annan operation för trikiasis Kantopexi Rekonstruktion av kantus, eventuellt med transplantation Tarsorafi, inkl.total tarsorafi (medial och lateral) Annan operation på kantus eller ögonlockskant CBN10 Flytning och stramning av m. orbicularis occuli CBN20 CBN30 CBN40 CBN99 CCD00 Stramning av ögonlocksretraktorer Stramning canthalligament Excision av tarsus Annan ögonlocksoperation pga felställning Exstirpation och slutning av För yttre sköljning av ögat se DC011 Ögonspolning

13 13 (19) CCD99 CCW99 CFA00 CFA20 CFB00 CFB10 CFC00 CFW99 CGE50 CWA00 CWB00 CWC00 CWD00 CWE00 CWF00 CWW99 TCC30 tårfistel Annan rekonstruktiv operation på tårvägar Annan operation på tårvägar Incision i bindehinna Biopsi av bindehinna Sutur av sår i bindehinna Avlägsnande av främmande kropp i bindehinna Exstirpation av tumör i bindehinna Annan operation på bindehinna Excision av pterygium Reoperation för sårruptur Reoperation för ytlig infektion Reoperation för djup infektion Reoperation för ytlig blödning Reoperation för djup blödning Reoperation för anastomoseller suturinsufficiens Annan reoperation i ögonregion Intubation av tårkanal Ögonoperation, nivå 3 CBF40 Rekonstrution för ärrektropium CBJ00 CBJ20 CBJ30 CBJ40 Lyftning av ögonlock med suturslynga Tarsomyektomi på ögonlock Rekonstruktion av levatormuskelaponeuros Resektion av levatormuskel CBJ50 Operation för ögonbrynsptos Annan operation vid ansiktsförlamning, se AAP CBJ99 CBK00 Annan operation för ptos Korrektion av ögonlocksretraktion Inkl. myotomi eller partiell excision av ögonlockets tarsalmuskel eller

14 14 (19) CBK10 CBK99 CBL99 CCC50 CCD20 CCD30 CCD40 CCD50 CCD60 CFD00 CGE55 Operation för lagoftalmus Annan operation för lagoftalmus eller ögonlocksretraktion Annan operation vid blerfarospasm Exstirpation av tårsäck Sutur av tårkanalikel med intubation Rekonstruktion av tårkanalikel Perkutan dakryocystorinostomi Dakryocystorinostomi med inläggande av rör Transnasal dakryocystorinostomi Rekonstruktion av bindehinnan utan transplantat Excision av pterygium med konjunktival transplantation levatormuskel Telefonrådgivning DRG-kod A99Z B99Z C99Z D99Z E99Z F99Z H99Z J99Z L99Z M99Z O99Z R98Z R99Z S99Z T99Z U98Z Namn Läkare tel sjd i nervsystemet O Läkare tel ögonsjd O Läkare tel sjd ÖNH-regionen O Läkare tel andningssjd O Läkare tel cirkulationssjd O Läkare tel sjd matsmältningorg O Läkare tel sjd muskel/skelett O Läkare tel sjd hud/underhud O Läkare tel endokr/metabol sjd O Läkare tel sjd njure/urinvägar O Läkare tel gynekologisk sjd O Läkare tel blodsjukdom O Läkare tel myeloprolif sjd O Läkare tel infektion/hiv O Läkare tel psyksjd/beroende O Läkare tel skada/förgiftning O

15 15 (19) Telefonkontakter avseende kvalificerad hälso- och sjukvård Med kvalificerad hälso och sjukvård i samband med telefonkontakt avses att sjukvårdspersonalen gjort en medicinsk bedömning och fattat beslut om behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning. Telefonkontakten ersätter på så sätt ett besök. Hit räknas också kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter från patienten för medicinska utlåtanden, t.ex. läkarutlåtanden om hälsotillstånd, men inte kontakter som bara innebär delgivning av utlåtandet. Brevkontakt med patient skall inte registreras. Utskick av tidigare ordinerat och utprovat hjälpmedel skall inte registreras inte heller vårdadministrativa kontakter som tidbokning och utskick av kallelse till en kommande vårdkontakt. Tilläggsersättning gällande avancerad medicinsk service Åtgärder inom medicinsk service för vilka det finns koder i KVÅ som beställs i samband med besöket och som dokumenteras i journalen kan klassificeras och registreras. Nedanstående åtgärder som leder till tilläggsersättningen och förutsätter en KVÅ-registering. Neurofysiologi, tilläggsersättning 5.640:-, FUMSundersökning FN24 Myasteniutredning Perifer cirkulationsdiagnostik, tilläggsersättning 1.550:-, FUMSundersökning Dopplerundersökning av FP57 Duplex, carotis (inkl AA018 hjärnans kärl vertebralis) bilat Klinisk patologi, tilläggsersättning 300:-, FUMSundersökning TNX00 Punktionsbiobsi För patologi med kostnader understigande 1000:- Cytologi i samband med operation Datortomografi enkelsnitt, tilläggsersättning 1.710:-

16 16 (19), FUMS-undersökning Datortomografi, munbotten R80300 DATORTOMO,Skallens AE003 delar,munbotten AA011 AA011 AC004 AA012 AA012 AA016 AA017 AA017 AA017 Datortomografi, hjärna R81000 DATORTOMO,Skallens delar,hjärna Datortomografi, hjärna R81081 DATORTOMO,Skallens delar,hjärna utan och med kontr Datortomografi, orbita R81200 DATORTOMO,Skallens delar,orbita Datortomografi, hjärna, med intravenös kontrast Datortomografi, hjärna, med intravenös kontrast R81280 DATORTOMO,Skallens delar,orbita med R81281 DATORTOMO,Skallens delar,orbita utan och Datortomografi, skallbas R81300 DATORTOMO,Skallens delar,skallbas Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81500 DATORTOMO,Skallens delar,skalle/ansiktsskelett/sin Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81580 DATORTOMO,Skallens delar,skall/ansiktsskelett/sinu Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett R81581 DATORTOMO,Skallens delar,skalle/ansiktsskelett/sin Hals- och bröstorgan, tilläggsersättning 460:-, FUMSundersökning AF053 AF053 Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan hjärtvolymsbedömning) R32000 HALS/BRÖST,Hjärta Lungor R32300 HALS/BRÖST,Lungor liggande eller stående m.liggand

17 17 (19) Magnetisk resonanstomografi, tilläggsersättning 2.510:-, FUMSundersökning hjärna AA045 RM1000 MR, Hjärna AA045 AC016 AC016 AA050 AA050 AA049 AD018 AN035 AN044 AN045 hjärna RM1080 MR, Hjärna med i.v. kontrast orbita RM1200 MR, Orbita orbita RM1280 MR, Orbita med i.v. kontrast skallbas RM1300 MR, Skallbas skallbas RM1380 MR, Skallbas med i.v. kontrast sella turcica RM1480 MR, Sella med i.v. kontrast hals och larynx RM1508 MR, Neo/kranialnervsutredning pharynx,larynx,ansik bröstryggrad RM2000 MR, Hals,övre bröstrygg/övre helrygg/ ländryggrad RM2400 MR, Nedre bröst och ländrygg/nedre helrygg/ sakrum och sakroiliakaleder RM2600 MR, Sacroiliacaleder Skelett och Rörelseorgan, tilläggsersättning 460:-, FUMS-undersökning AA066 Röntgenundersökning, R60200 SKALLENS

18 18 (19) AD032 AE008 AN056 AN053 AN065 ansiktsskelett eller del därav (överkäke, näsben, orbita) DELAR,Ansiktsskelett/överkäke/näsa/orbita Röntgenundersökning, näsans bihålor R60300 SKALLENS DELAR,Sinus Röntgenundersökning, käkleder R60900 SKALLENS DELAR,Käkleder Röntgenundersökning, halsryggrad R62100 BÅLSKELETT,Halsryggrad Röntgenundersökning, bröstryggrad R62200 BÅLSKELETT,Bröstryggrad Röntgenundersökning, ländryggrad och sakroiliakaleder R62300 BÅLSKELETT,Ländryggrad Indirekta vårdkontakter, ersätts ej i vårdvalet Endast tre indirekta vårdkontakter skall registreras, enligt registreringsanvisningar: XS001 Anhörigsamtal (då anhörig företräder patient) XS004 Distanskonsultation (extern kontakt mellan läkare) XS008 Konferens om patient Hälsofrämjande åtgärd, ersätts ej i vårdvalet DV111 Enkla råd om tobaksbruk Information och korta, generella råd om tobaksbruk Ytterligare exempel på KVÅ-koder, påverkar ej viktningen, ersätts ej i vårdvalet Namn Konferens med patient (föräldrar räknas som patientens företrädare) Distanskonsultation Extern kontakt med läkare genom tfn, brev, remiss, där läkaren gör en medicinsk bedömning, journalanteckning och remissvar utan patientbesök. Distanskonsultationen ersätter på så sätt ett besök. Det är inte ett allmänt råd till Kod XS007 XS004

19 19 (19) kollega. Konsultationer inom sjukhuset/vårdenhet ska däremot inte registreras. Distanskonsultationen skall heller inte registreras som en kontakt om den leder till ett besök eller inskrivning i slutenvården Intyg, enkelt Ex. Sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, handikappersättning, intyg till skolor etc. Åtgärden behöver inte registreras vid Normalbesök. Ett enkelt intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Enkelt intyg ska endast registreras om det kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Intyg, omfattande Ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller annat intyg av motsvarande omfattning. Omfattande intyg ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Omfattande intyg ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Anmälan enligt lag (socialtjänstlagen, smittskyddslagen) Anmälan enligt lag ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Anmälan enligt lag ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. Övriga anmälningar (anmälan som ej regleras i lag, ex till läkemedelsverket) Övriga anmälningar ska inte registreras som en separat öppenvårdskontakt. Övriga anmälningar ska endast registreras om intyget kan kopplas till en kontakt med patient antingen med ett besök eller med en telefonkontakt, som på så sätt ersätter ett enkelt besök. GD002 GD003 GD001 GD004 Registrering och avgiftshantering gällande intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar finns på Uppdragsguiden, patient- och avgiftshandboken.

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Reviderad 2012-0. Användbara KVÅ-koder. för sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården. - en översikt

Reviderad 2012-0. Användbara KVÅ-koder. för sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården. - en översikt Reviderad 2012-0 Användbara KVÅ-koder för sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården - en översikt Användbara KVÅ-koder enligt Klassifikation av vårdåtgärder för distriktssköterskor, sjuksköterskor

Läs mer

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB.

Slutrapport. Revision av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid Nacka Närsjukhus Proxima AB. Slutrapport av dokumentation, klassificering och registrering av vårdkontakter inom öppenvård vid 25 maj Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 3 0.1 Ögonmottagningen...

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB

Slutrapport. Revision av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2014 2015-01-06 EMENDOR 2015-02- 1 2. Emendor Consulting AB SIUCKH0LMS LANS LANDSTING HALSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Dnr 2015-02- 1 2 Slutrapport av Vårdval Logopedi inom Stockholms läns landsting 2015-01-06 Emendor Consulting AB Innehållsförteckning: Sammanfattning

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren RDK Frågelåda 2012 Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren Fråga 1: En patient som kommer till rehab för rehabilitering efter en utläkt (kirurgiskt åtgärdad lårbensfraktur med spikar eller protes)

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen Program Introduktion till NordDRG Val

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Optikbranschens verksamhetsidé anger att Optikbranschen skall verka för hög kvalitet genom branschnormer.

Optikbranschens verksamhetsidé anger att Optikbranschen skall verka för hög kvalitet genom branschnormer. Kvalitetsnorm i synvården 1 Version 13 Förord Optikbranschens verksamhetsidé anger att Optikbranschen skall verka för hög kvalitet genom branschnormer. Optikerförbundets kvalitetspolicy säger att Optikerförbundets

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer