Analyskod Tjänst Pris Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) Extra materialkostnader angio och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och"

Transkript

1 Analyskod Tjänst Pris Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) Extra materialkostnader angio och intervention 2000 kr (00002) Extra materialkostnader angio och intervention 3000 kr (00003) Extra materialkostnader angio och intervention 5000 kr (00005) Extra materialkostnader angio och intervention 7000 kr (00007) Lån av undersökningsrum (00008) Extra materialkostnader angio och intervention kr (00010) Extra materialkostnader angio och intervention kr (00012) Extra materialkostnader angio och intervention kr (00015) Fistulografi (00036) Kateterinläggning (00051) Kateterbyte (00052) Kateterkontroll (00055) Mediahantering CD (00200) Mediahantering Scanning (00500) Granskning och/eller demonstration av neuro undersökning ej utförd i Gävleborg (10001) Demonstration och/eller förnyad granskning av neuro (10002) Studiebesök (10009) Shuntöversikt (10055) Lumbal myelografi (13000) Aortocervikal angiografi (17400) Aortocervikal angiografi hjärndödsundersökning (17900) Granskning och/eller demonstration av hals/bröstorgan undersökning ej utförd i Gävleborg (30001) Demonstration och/eller förnyad granskning av hals/bröstorgan (30002) Hals/bröstorgan utan egen kod på operation (30003) Hals/bröstorgan utan egen kod med punktion (30050) Epifarynx (30100) Halsens mjukdelar (30400) Lungor (32000) Lungor, funktionsstudie (32027) Lungor, hälsokontroll, frisklunga (32200) Lungor bedside (32300) 531

2 32303 Lungor bedside på opavdelning (32303) Lungor bedside på vårdavdelning (32304) Lungor barn (neo) (32400) Lungor, kateterläge med kontrast (32500) Lungor, kontroll av kateterläge (32555) Pulmonalis angiografi (38200) Granskning och/eller demonstration av bukorgan undersökning ej utförd i Gävleborg (40001) Demonstration och/eller förnyad granskning av bukorgan (40002) Bukorgan utan egen kod på operation (40003) Spottkörtlar översikt (40100) Sialografi (40200) Munbotten (40300) Hypofarynx och oesophagus (41100) Svalgstudie (41127) Oesophagus (41200) Oesophagus. Främmande kropp (41225) Hypofarynx (41300) Oesophagusdilatation, ass annan läkare (41406) Oesophagusstent, inläggning (41500) Ventrikel och duodenum (42000) Ventrikel nedläggning av sond (42051) Gastrostomi (PEG) (42500) Gastrostomi, kateterbyte (42552) Passage (43000) Tunntarm, passage, på vårdavdelning (43004) Tunntarm, ass till annan läkare (43006) Sondsättning inför Tunntarmspassage (43055) Tunntarm, dubbelkontrast utan sond (43100) Tunntarm, dubbelkontrast med sond (43200) Colon enkelkontrast (44000) Colon, fistulografi (44036) Colon dubbelkontrast (44100) Defekografi (44200) Undersökning av tarmreservoar, Kockreservoar (44400) Stomikontroll (44600) Herniografi (44900) Cholecystostomi (45200) Cholecystostomi, kateterkontroll (45255) Peroperativ cholangiografi (45303) 485

3 45400 Sekundär cholangio, Postoperativ cholangiografi (45400) Buköversikt (46000) Buköversikt (akut) undersökning på vårdavdelning (46004) Passage, akut efter BÖS (46008) Coeliacus-, mesenterica-arteriografi (47100) Embolisering (47161) Angiografi av levern (47600) Angiografi av pankreas (47800) Cavografi (48000) Vena cava filter (48500) Flebografi övrig central ven (48900) PTC med externt dränage (49000) PTC byte av kateter (49052) PTC med internt/externt dränage eller endoprotes (49100) PTC med inläggning av stent (49148) PTC, byte av endoprotes (49152) PTC, kontroll av kateter/endoprotesläge (49155) PTC med dilatation av gallgång eller extraktion av konkremen (49200) PTC, int drän, metallstent (49363) Borstcytologi (49500) Reponering av invagination (49600) Granskning och/eller demonstration av urogenitalorgan undersökning ej utförd i Gävleborg (50001) Demonstration och/eller förnyad granskning av urogenitalorgan (50002) Urinvägsöversikt (50100) Blåsöversikt (50300) Urografi utan kompression (utsöndringsurografi) (50900) Urografi med kompression (51000) Retrograd pyelografi (51100) Retrograd pyelografi, undersökning på op-avdelning (51103) Antegrad pyelografi i befintlig kateter (51200) Inläggning av uretärstent (51248) Uretrocystografi, cystografi (53000) Miktionsuretrocystografi (MUC) (53100) Bäckenmätning fullständig (54000) Undersökning av foster (54100) Hysterosalpingografi (HSG) (56000) Bäckenangiografi med embolisering (57242) Renal angiografi (57300) Renal angiografi med embolisering (57542)

4 57700 Ovarica-/Testikularisangiografi (57700) Flebografi vena spermatika (58400) Perkutan nefrostomi (59000) Perkutan nefrostomi på operation (59003) Perkutan nefrostomi,kontroll av kateter/endoprotesläge (59055) Perkutan nefrostomikateter, byte (59100) Antegrad pyelografi med punktion (59200) Njurcystpunktion (59300) Stenextraktion (59400) Njurartärembolisering (59500) PTA njurartär (59700) Interventionell åtgärd i uretär (59800) Granskning och/eller demonstration av skelett undersökning ej utförd i Gävleborg (60001) Demonstration och/eller förnyad granskning av skelett (60002) Skelettundersökning utan egen kod på operation (60003) Skelettundersökning utan egen kod på vårdavdelning (60004) Arthrografi av skelett (60035) Skalle (60100) Orbita före MRT (60114) Ansiktsskelett, Näsben, Orbita, Överkäke (60200) Näsans bihålor (60300) Underkäke (60800) Käkleder (60900) Sternum (62000) Halsrygg (62100) Bröstrygg (62200) Ländrygg och SI-leder (62300) Ländrygg, ass annan läkare (62306) Ländrygg med punktion (62350) Revben (62400) Sternoklavikularleder (62500) Bäcken (62600) Bäcken med belastning / Höftled i stående (62632) Sakroiliakaleder (62700) Sacrum/coccyx (62800) Scoliosundersökning med vinkelmätning (62900) Clavikel (63000) Axel, acromioclavikularled (63100) Axelartrografi (63135) 1 341

5 63200 Scapula (63200) Överarm (63300) Armbåge (63400) Underarm (63600) Handled (63700) Handled på operation (63703) Hand eller del därav (63800) Scafoideum (63807) Höftled (63900) Höftled på operation (63903) Höftleder på barn (64000) Höftleder på barn CPUP (64033) Lårben (64100) Knä (64200) Knä på operation (64203) Knä med belastning (64232) Knä vinkelmätning (HKA) (64233) Protesbäcken (64300) Protesbäcken på operation (64303) Protesbäcken "Höftflöde" (64307) Protesbäcken med kula (64308) Benlängdsmätning (64400) Underben (64500) Fotled (64600) Fotled på operation (64603) Fotled belastning (64632) Skelettålder (64700) Fot/häl (64800) Fot på operation (64803) Fot med belastning/provokation (64832) Myelomskelett (65200) Mammografi, fullständig undersökning (66000) Mammografi demonstration av tidigare granskad undersökning (66002) Galaktografi (66300) Stereotaxisk indikering av brösttumör (66600) Mammografisk preparatundersökning (66800) Klinisk undersökning (66900) Extraktion av port-a-cath (67300) Arm-angiografi (67500) 5 920

6 67600 Femoralisangiografi (67600) Angiografi av lumbalaorta, bäcken- och femoralisartärer (67700) Angiografi dialysfistel (67800) Angiografi av annan extremitetsartär (67900) Angiografi av annan extremitetsartär, undersökning på OP-avd (67903) Aortastent, graft (68000) Flebografi, arm (68500) Flebografi, ben antegrad (68600) Benflebografi, retrograd (68700) (PTA) Perkutan transluminal dilatation av bäckenartärer (69000) (PTA) Perkutan transluminal dilatation av benartär (69100) Täckt stent (69200) PTA armartär (69260) Angiografi och PTA vid samma tillfälle (69300) Trombolys (69400) Stent i blodkärl (69500) Embolisering av blödning (69600) Embolisering annan orsak (69700) Preop inläggning av occlusionsballong (69761) Alkoholembolisering (69961) Granskning och/eller demonstration av DT undersökning ej utförd i Gävleborg (80001) Demonstration och/eller förnyad granskning av DT (80002) DT trauma (80034) DT dosplanering (80082) DT bentäthetsmätning (DT-osteo) (80088) DT inför implantat av tänder (80400) DT hjärna (81000) DT hjärna med iv kontrast (81080) DT hjärna utan och med iv kontrast (81081) DT hjärna angio (81087) DT ansiktsskelett, sinus, orbita och spottkörtlar (81500) DT ansiktsskelett, sinus, orbita och spottkörtlar med iv kontrast (81580) DT ansiktsskelett, sinus, orbita och spottkörtlar utan och med iv kontrast (81581) DT öra (temporalben) (81600) DT hals, larynx och tyreoidea (81800) DT hals, larynx och tyreoidea med iv kontrast (81880) DT hals, larynx och tyreoidea utan och med iv kontrast (81881) DT hals angio (81887) DT halsrygg (82000) 1 558

7 82200 DT bröstrygg (82200) DT bröstrygg med benbiopsi (82261) DT ländrygg (82400) DT ländrygg med benbiopsi (82461) DT bäcken, höftled (82900) DT thorax, HRCT (83000) DT thorax, punktion/biopsi (83050) DT thorax med kateterinläggning (83051) DT thorax med iv kontrast (83080) DT thorax utan och med iv kontrast (83081) DT hjärta och kranskärl med iv kontrast (83180) DT lungartärer (embolidiagnostik) (83287) DT hals och thorax (83500) DT hals och thorax med iv kontrast (83580) DT hals och thorax utan och med iv kontrast (83581) DT thorax och övre buk (83600) DT thorax och övre buk med iv kontrast (83680) DT thorax och övre buk utan och med iv kontrast (83681) DT hals, thorax och buk (83700) DT hals, thorax och buk med iv kontrast (83780) DT hals, thorax och buk utan och med iv kontrast (83781) DT thorax och buk (83800) DT thorax och buk med iv kontrast (83880) DT thorax och buk utan och med iv kontrast (83881) DT buk (84000) DT buk med punktion (84050) DT buk med kateterinläggning (84051) DT buk, med iv kontrast (84080) DT buk utan och med iv kontrast (84081) DT buk-, bäcken- och benangiografi (84087) DT övre buk (84100) DT övre buk med iv kontrast (84180) DT övre buk utan och med iv kontrast (84181) DT colon (84900) DT colon med iv kontrast (84980) DT aorta (85100) DT aorta med iv kontrast (85187) DT urinvägar utan iv kontrast (85200) DT urinvägar (DT urografi) utan och med iv kontrast (85281) 3 240

8 85287 DT njurar angiografi (85287) DT nedre buk (85500) DT nedre buk med iv kontrast (85580) DT nedre buk utan och med iv kontrast (85581) DT axel, nyckelben och sternoklavikularleder (86200) DT övre extremitet (86300) DT övre extremitet med iv kontrast (86380) DT benlängdsmätning (86887) DT nedre extremitet (87000) DT nedre extremitet med iv kontrast (87080) Demonstration och/eller förnyad granskning av UL (90002) UL på vårdavdelning (90004) UL undersökning på vårdavdelning med punktion (90050) UL huvud (91100) UL thorax (93200) UL thorax med punktion och/eller dränage (93250) UL halsens mjukdelar (93500) UL halsens mjukdelar med punktion (93550) UL halskärl (93600) ULJ bröstkorgsvägg (axill) (93700) ULJ bröstkorgsvägg (axill) med finnålspunktion (93750) ULJ bröstkorgsvägg (axill) med core-biopsi (93751) ULJ bröstkörtlar (93800) ULJ bröstpreparat med nålindikering (93837) ULJ bröstkörtlar med finnålspunktion (93850) ULJ bröstkörtlar med core-biopsi (93851) ULJ bröstkörtlar med indikering (93899) UL buk (94000) UL buk med punktion (94050) UL buk med intravenös kontrast (94081) UL övre buk (LGP) (94100) UL bukaorta (94600) UL bukvägg (94900) UL njurar och urinvägar (95000) UL njurar med punktion (95050) UL njurar med intravenös kontrast (95080) UL scrotum (95500) UL axel (96200) UL axel med punktion (96250) 1 418

9 96400 UL mjukdelar (96400) UL mjukdelar med kontrast (96480) UL arm (96500) UL arm med sklerosering (96543) UL arm med punktion (96550) UL höft (96700) UL höft med punktion (96750) UL ben (96800) UL ben med sklerosering (96843) UL ben punktion/biopsi (96850) UL benvener, preoperativ utredning (96873) UL nedre buk (97000) 732 E0002 Demonstration och/eller förnyad granskning av endoskopi us (E0002) 148 E4900 ERCP (komb endoskopisk retrograd choledochus-pancreaticusduk (E4900) E4903 ERCP på operation (E4903) 500 E4906 ERCP utförd av annan läkare (E4906) M0001 Granskning och/eller demonstration av MR undersökning ej utförd i Gävleborg (M0001) 494 M0002 Demonstration och/eller förnyad granskning av MR (M0002) 435 M0005 MR i narkos (M0005) M0082 MR dosplan (M0082) M0400 MR mjukdelar (M0400) M0481 MR mjukdelar med kontrast (M0481) M1000 MR hjärna (M1000) M1081 MR hjärna utan och med kontrast (M1081) M1100 MR hjärna Tysabrikontroll (M1100) M1200 MR orbita (M1200) M1281 MR orbita utan och med kontrast (M1281) M1300 MR skallbas (M1300) M1381 MR skallbas utan och med kontrast (M1381) M1400 MR hypofys (M1400) M1481 MR hypofys utan och med kontrast (M1481) M1500 MR skalle, sinus och ansiktsskelett (M1500) M1581 MR skalle, sinus och ansiktsskelett utan och med kontrast (M1581) M1600 MR temporalben (öra) (M1600) M1680 MR temporalben (öra) med kontrast (M1680) M1681 MR temporalben (öra) utan och med kontrast (M1681) M1700 MR käkleder (M1700) M1781 MR käkleder utan och med kontrast (M1781) M1800 MR hals /larynx /plexus (M1800) 2 616

10 M1881 MR hals /larynx /plexus utan och med kontrast (M1881) M1882 MR-AI hals (M1882) M2000 MR halsryggrad (M2000) M2081 MR halsryggrad utan och med kontrast (M2081) M2200 MR bröstryggrad (M2200) M2281 MR bröstryggrad utan och med kontrast (M2281) M2400 MR ländryggrad (M2400) M2481 MR ländryggrad utan och med kontrast (M2481) M2500 MR helrygg (M2500) M2581 MR helrygg utan och med kontrast (M2581) M2600 MR sacrum /sacroiliacaleder (M2600) M2681 MR sacrum /sacroiliacaleder utan och med kontrast (M2681) M2900 MR bäcken/ höftleder (M2900) M2981 MR bäcken/ höftleder utan och med kontrast (M2981) M2982 MR-AI bäcken (M2982) M3000 MR thorax (M3000) M3081 MR thorax utan och med kontrast (M3081) M3082 MR-AI pulmonalis (M3082) M3100 MR hjärta (M3100) M3181 MR hjärta utan och med kontrast (M3181) M3300 MR mediastinum inkl de stora kärlen (M3300) M3381 MR mediastinum inkl de stora kärlen med och utan kontrast (M3381) M3400 MR bröstkörtlar (M3400) M3481 MR bröstkörtlar utan och med kontrast (M3481) M4000 MR buk (ospecificerad) (M4000) M4081 MR buk (ospecificerad) utan och med kontrast (M4081) M4082 MR-AI buk (ospecificerad) (M4082) M4087 MR-AI buk, bäcken och ben (M4087) M4100 MR övre delen av buken (M4100) M4181 MR övre delen av buken utan och med kontrast (M4181) M4300 MR pancreas (M4300) M4381 MR pancreas utan och med kontrast (M4381) M4400 MR lever (M4400) M4481 MR lever utan och med kontrast (M4481) M4482 MR-AI lever (M4482) M4500 MR gallvägar / MRCP (M4500) M4581 MR gallvägar / MRCP utan och med kontrast (M4581) M4700 MR tunntarm (M4700) M4781 MR tunntarm utan och med iv kontrast (M4781) 5 162

11 M4800 MR organöversikt (M4800) M5100 MR bukaorta/vena cava (M5100) M5181 MR bukaorta/vena cava utan och med kontrast (M5181) M5182 MR-AI bukaorta (M5182) M5200 MR njurar (M5200) M5281 MR njurar utan och med kontrast (M5281) M5282 MR-AI njurar (kärl) (M5282) M5300 MR binjurar (M5300) M5381 MR binjurar utan och med kontrast (M5381) M5500 MR nedre delen av buken inkl lilla bäckenet (M5500) M5581 MR nedre delen av buken inkl lilla bäckenet utan och med kontrast (M5581) M5582 MR-AI nedre delen av buken inkl lilla bäckenet (M5582) M5681 MR urinblåsa utan och med kontrast (M5681) M5700 MR prostata / vesiklar (M5700) M5800 MR uterus/ovarier/cervix (M5800) M5881 MR uterus/ovarier utan och med kontrast (M5881) M5900 MR rektum (M5900) M5981 MR rektum utan och med iv kontrast (M5981) M6200 MR axelled (M6200) M6281 MR axelled med och utan kontrast (M6281) M6284 MR axelled med MR-artrografi (M6284) M6300 MR överarm (M6300) M6381 MR överarm utan och med kontrast (M6381) M6382 MR-AI överarm (M6382) M6400 MR armbåge (M6400) M6481 MR armbåge utan och med kontrast (M6481) M6500 MR underarm (M6500) M6581 MR underarm utan och med kontrast (M6581) M6582 MR-AI underarm (M6582) M6600 MR handled (M6600) M6681 MR handled utan och med kontrast (M6681) M6700 MR hand (M6700) M6781 MR hand utan och med kontrast (M6781) M6800 MR lårben (M6800) M6881 MR lårben utan och med kontrast (M6881) M6882 MR-AI lårben (M6882) M6900 MR knäled (M6900) M6981 MR knäled utan och med kontrast (M6981) M7000 MR underben (M7000) 2 558

12 M7081 MR underben utan och med kontrast (M7081) M7082 MR-AI underben (M7082) M7100 MR fotled / hälsena (M7100) M7181 MR fotled / hälsena utan och med kontrast (M7181) M7200 MR fot (M7200) M7281 MR fot utan och med kontrast (M7281) M7282 MR-AI fot (M7282) 5 216

13

Övre gastrointestinal kirurgi

Övre gastrointestinal kirurgi Övre gastrointestinal kirurgi Kurs kirurgi, 5p ssk-prog T4 Magnus Sundbom 70A2, Kir klin, UAS 04-05-06 Struktur 1. Esofagus-ventrikelduodenum 2. Galla-lever-pancreas Symtom-diagnosbehandling benigna-maligna

Läs mer

Handbok för Terapeuter

Handbok för Terapeuter Handbok för Terapeuter Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl Titel: HANDBOK FÖR TERAPEUTER Behandling av ledproblem, nackbesvär och ryggont. 2:a omarbetade upplagan 2009 Johnny

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

2014:25. Forskning. En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

2014:25. Forskning. En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling Författare: Anders Montelius et.al. Forskning 2014:25 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling Rapportnummer: 2014:25 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM

Läs mer

Endovaskulär. behandling av. abdominellt. aortaaneurysm. Patientinformation

Endovaskulär. behandling av. abdominellt. aortaaneurysm. Patientinformation Endovaskulär behandling av abdominellt aortaaneurysm Patientinformation A A A E N D O P R O S T H E S I S Innehållsförteckning Sidan Inledning 1 Vad är abdominellt aortaaneurysm (AAA)? 3 Vilka symtom

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

ANATOMISKA ORD FÖR LÄKARSTUDENTER

ANATOMISKA ORD FÖR LÄKARSTUDENTER ANATOMISKA ORD FÖR LÄKARSTUDENTER Sammanställt av Nils Karlsson INDEX LATIN ANATOMINS SPRÅK...1 ORDFÖLJD...1 BESTÄMD OCH OBESTÄMD FORM...1 GENUS...2 NUMERUS OCH KASUS...2 DEKLINATIONER...2 Första deklinationen...3

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge.

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge. Första hjälpen Om någon har brutit något, bränt sig, blöder kraftigt eller är medvetslös kalla på ambulans genom att ringa 112 på mobilen. Om det inte finns någon täckning för mobil där ni är måste du

Läs mer

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg...

1. Introduktion... 3. Lungtransplantation... 3. Hjärt-lungtransplantation... 3. Problem... 4. 2. Transplantationsenheten i Göteborg... Innehåll 1. Introduktion... 3 Lungtransplantation... 3 Hjärt-lungtransplantation... 3 Problem... 4 2. Transplantationsenheten i Göteborg... 5 3. Resultat... 6 4. Indikationer... 7 Indikationer för hjärtlungtransplantation

Läs mer

16 Skadetyper Trubbigt våld

16 Skadetyper Trubbigt våld 16 Skadetyper Trubbigt våld Inledning Skador förorsakade av trubbigt våld är mycket vanliga och förekommer som 1. olycksfall (t.ex. trafikolyckor och olycksfall i arbete) 2. självmord/självmordsförsök

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör Åke Berglund, med dr, överläkare, onkologkliniken ake.berglund@onkologi.uu.se Peter Nygren, professor, överläkare, onkologkliniken Hans Hagberg, docent, överläkare, onkologkliniken Lars Påhlman, professor,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om diagnostiska standarddoser

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse.

många andra upplevelser. Jag blev chockad över att det skulle bli en promenad genom sjukhuset tillbaka hem, så blev det en traumatisk upplevelse. Jag har pratat med många som har gjort en sådan här operation. De flesta säger att det var helt underbart. Efter en vecka är man igång igen. Då är smärtan och allt annat borta. En del tyckte att det var

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras

Läs mer

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR Sammanställning av referensfall gällande diagnos och invaliditetsgrad. AXEL referensfall 1-7 Inv.grad Sida 1. Axelluxation 2% 4 2. AC-ledsluxation 3% 5 3.

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002

Praktiskt prov. Kirurgkursen HT-2002 Praktiskt prov Kirurgkursen HT-2002 Kirurgi 1 Thoraxtrauma. Bemannad kontroll En trettiofemårig kvinna har ramlat från en stege och slagit i höger thoraxhalva. Hon har en revbensskada. Hon är lungröntgad.

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Välkomna till Röntgenveckan 2011!

Välkomna till Röntgenveckan 2011! Välkomna till Röntgenveckan 2011! Varmt välkommen till årets röntgenvecka i Umeå! Vi är alla glada att just Du valt att ägna denna vecka till förkovran inom Bildoch funktionsmedicinen. Du kommer efter

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning Utbildningsdagar 2013 erfarenhet forskning Dag 1 klinisk diagnostik av axeloch skulderbesvär Innehåll; Hur diagnosticerar vi och handhar sen- och muskelskador? Skuldrans (o-) normala rörelsemönster, finns

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer